Matematyka dyskretna 1/Test 2: Rekurencja

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Niech oraz . Suma jest:

zbiorem jednoelementowym

zbiorem skończonym

zbiorem wszystkich liczb naturalnych

zbiorem nieskończonym

Niech oraz . Suma jest:

zbiorem jednoelementowym

zbiorem skończonym

zbiorem wszystkich liczb naturalnych

zbiorem wszystkich liczb naturalnych poza liczbą


Niech oraz . Ciąg jest:

ciągiem arytmetycznym

ciągiem geometrycznym

ciągiem o wyrazach

ciągiem Fibonacci'ego


Przy modyfikacji problemu przenoszenia Wież Hanoi i dopuszczeniu czterech wież zamiast trzech, liczba ruchów potrzebnych do przeniesienia krążków wyraża się zależnością:


Które z równości są prawdziwe dla liczb Fibonacci'ego:

.


Niech , zaś , oraz ponadto . Postać zwarta ciągu , to:


Drzewo binarne o wysokości ma szerokość:

co najwyżej

co najwyżej

co najmniej

co najmniej


Każde zdanie logiczne zbudowane wyłącznie z jednej zmiennej , implikacji oraz poprawnego nawiasowania jest:

równoważne zdaniu

równoważne zdaniu lub jest tautologią

tautologią

równoważne zdaniu lub zdaniu