MIMINF:Projekt zespołowy 1

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Forma zajęć

Laboratorium (30 godzin)

Opis

Celem tego przedmiotu jest zespołowe zrealizowanie przez studentów dużego projektu programistycznego. Powinno być to podsumowanie i praktyczne zweryfikowanie wiedzy programistycznej nabytej przez studentów na etapie licencjackim. Studenci powinni w trakcie tych zajęć przejść przez pełen cykl produkcji oprogramowania: od specyfikacji wymagań po testowanie (ze względów organizacyjnych zagadnienia takie jak pielęgnacja oprogramowania czy szkolenie użytkowników, choć ważne, są pomijane lub przedstawiane w bardzo ograniczonym zakresie). Zaleca się, by studenci w trakcie prac nad projektem poznawali (sami) nowe technologie konieczne do realizacji zadania. Faza pozyskiwania specyfikacji powinna być jak najbardziej zbliżona do rzeczywistości (tzn. studenci nie powinni dostawać gotowej specyfikacji wymagań, lecz stworzyć ją na podstawie rozmów z prowadzącym zajęcia — pełniącym wówczas rolę klienta).

Sylabus

Autor

  • Janusz Jabłonowski — Uniwersytet Warszawski

Wymagania wstępne

  • Programowanie obiektowe
  • Inżynieria oprogramowania
  • Bazy danych
  • Aplikacje WWW

Zawartość

Zawartość zależna jest od realizowanego projektu, poniżej wymienione są jedynie poszczególne fazy prac nad projektem:

  • Stworzenie specyfikacji wymagań na podstawie kontaktów z użytkownikiem.
  • Przygotowanie dokumentacji projektowej.

Druga część tego przedmiotu dotyczy implementacji programu według sporządzonej dokumentacji. Istotnym elementem pierwszej części zajęć Projektu zespołowego jest poznawanie nowych narzędzi informatycznych, niezbędnych do realizacji zadania w drugiej części.

(Uwaga: Niektóre metodologie tworzenia oprogramowania zakładają łączenie ze sobą niektórych z wymienionych powyżej faz oraz faz tworzenia oprogramowania z Projekt zespołowego 2.)

Literatura

Specyficzna dla danego projektu (dotycząca tak samej dziedziny projektu, jak i stosowanych narzędzi).