MIMINF:Programowanie współbieżne i rozproszone

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + ćwiczenia (30 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis

Celem wykładu jest zaprezentowanie najważniejszych technik stosowanych do synchronizacji procesów i realizacji komunikacji między nimi, problemów, jakie stają przed programistą opracowującym programy współbieżne. Omówiony zostanie scentralizowany i rozproszony model programu współbieżnego. Problematyka zostanie zilustrowana przykładami klasycznych problemów współbieżności oraz mechanizmów synchronizacji procesów i wątków w systemie operacyjnym Linux. Przedstawione też zostaną metody weryfikacji programów współbieżnych oraz notacje do opisu współbieżności. W drugiej części zajęć uwaga skupi się na tematyce związanej z rozproszonymi systemami operacyjnymi, transakcjami oraz podstawowymi algorytmami rozproszonymi.

Sylabus

Autor

 • Marcin Engel — Uniwersytet Warszawski
 • Janina Mincer-Daszkiewicz — Uniwersytet Warszawski

Wymagania wstępne

 • Wstęp do programowania
 • Systemy operacyjne
 • Środowisko programisty

Zawartość

 • Klasyczne problemy współbieżności
 • Mechanizmy synchronizacji procesów w modelu scentralizowanym i rozproszonym:
  • semafory
  • monitory
  • muteksy
  • spotkania (Ada)
  • Linda
 • Notacje do opisu współbieżności:
  • CSP
  • Sieci Petriego
 • Poprawność programów współbieżnych i jej weryfikacja
 • Procesy i wątki w systemie Linux i najważniejsze metody ich synchronizacji
 • Algorytmy rozproszone:
  • synchronizacja zegarów logicznych
  • wzajemne wykluczanie
  • elekcja
  • uzgadnianie
 • Transakcje
 • Rozproszone systemy operacyjne
  • topologia sieci
  • rozproszone systemy plików
  • organizacja pamięci w systemach rozproszonych

Literatura

 1. M. Ben-Ari, Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
 2. A.S. Tanenbaum, M. van Steen, Systemy rozproszone. Zasady i paradygmaty. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
 3. G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg, Systemy rozproszone, podstawy i projektowanie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998.
 4. Z. Weiss, T. Gruźlewski, Programowanie współbieżne i rozproszone w przykładach i zadaniach. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
 5. M. Rochkind, Programowanie w systemie Unix dla zaawansowanych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
 6. M.K. Johnson, E.W. Troan, Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa2000.