MIMINF:Matematyka dyskretna

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Forma zajęć

Wykład (45 godzin) + ćwiczenia (45 godzin)

Opis

Aparat matematyczny niezbędny do układania i analizy algorytmów: elementy kombinatoryki, teorii grafów i teorii liczb.

Sylabus

Autorzy

 • Krzysztof Diks — Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Informatyki
 • Adam Malinowski — Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Informatyki

Wymagania wstępne

 • Podstawy matematyki
 • Geometria z algebrą liniową
 • Analiza matematyczna 1

Zawartość

 • Indukcja matematyczna i rekurencje
 • Sumy skończone
 • Współczynniki dwumianowe
 • Permutacje i podziały
 • Funkcje tworzące i ich zastosowania
 • Metody zliczania
  • enumeratory
  • zasada włączania-wyłączania
 • Asymptotyka:
  • notacja asymptotyczna ()
  • twierdzenie o rekurencji uniwersalnej
 • Elementarna teoria liczb:
  • podzielność, liczby pierwsze, rozkład na czynniki pierwsze
  • NWD i algorytm Euklidesa
 • Arytmetyka modularna:
  • małe twierdzenie Fermata i twierdzenie Eulera
  • chińskie twierdzenie o resztach
  • rozwiązywanie równań modularnych
 • Elementy kryptografii: test Millera-Rabina i system RSA
 • Grafy:
  • ścieżki, drzewa i cykle
  • cykle Eulera i Hamiltona
  • grafy dwudzielne, skojarzenia i twierdzenie Halla
  • planarność
  • kolorowanie grafów

Literatura

 1. R.L.Graham, D.E.Knuth, O.Patashnik, Matematyka Konkretna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.
 2. W.Lipski, Kombinatoryka dla programistów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2004.
 3. R.J.Wilson, Wprowadzenie do teorii grafów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.