MIMINF:Geometria z algebrą liniową

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + ćwiczenia (30 godzin)

Opis

Podstawowe pojęcia i metody algebry liniowej dla informatyków.

Sylabus

Autorzy

 • Leszek Plaskota — Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Matematyki Stosowanej

Wymagania wstępne

Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej.

Zawartość

 • Podstawowe struktury algebraiczne: grupa, pierścień, ciało. Liczby zespolone.
 • Przestrzenie liniowe, baza i wymiar przestrzeni liniowej. Przestrzenie macierzy.
 • Przekształcenia liniowe i ich macierze. Obraz i jądro przekształcenia i macierzy
 • Funkcjonały liniowe, przestrzeń sprzężona, baza dualna.
 • Układy równań liniowych, twierdzenie Kroneckera-Capellego, ogólna postać rozwiązania. Warstwy i przestrzenie ilorazowe.
 • Eliminacja Gaussa i rozkład trójkątno-trójkątny macierzy
 • Wyznaczniki. Wzory Cramera.
 • Przekształcenia afiniczne, niezmienniki przekształceń.
 • Formy dwuliniowe, kongruencje, twierdzenie Sylwestera.
 • Przestrzenie unitarne, rzuty prostopadłe. Baza ortogonalna i ortogonalizacja Grama-Schmidta.
 • Liniowe zadanie najmniejszych kwadratów, równania normalne. Rozkład ortogonalno-trójkątny macierzy.
 • Algebraiczne zagadnienie własne. Podobieństwo macierzy, twierdzenie Jordana.

Literatura

 1. A. Białynicki-Birula, Algebra liniowa z geometrią, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Biblioteka Matematyczna t.48, Warszawa 1979.