MIMINF:Bazy danych

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + laboratorium (30 godzin).

Opis

Funkcje i struktury systemów baz danych oraz przegląd modeli danych. Relacyjne bazy danych. Języki zapytań do relacyjnych baz danych (algebra relacji, logika pierwszego rzędu, SQL i Datalog). Projektowanie baz danych, teoria postaci normalnych i modelowanie encja-związek. Fizyczne aspekty wykonywania zapytań i składowania danych, metody optymalizacji zapytań, przetwarzanie transakcji i rozproszone bazy danych.

Sylabus

Autor

 • Krzysztof Stencel — Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Informatyki

Wymagania wstępne

 • Architektura komputerów i sieci
 • Podstawy matematyki
 • Programowanie obiektowe

Zawartość

 • Funkcje i struktura systemów baz danych.
 • Przegląd różnych modeli danych.
 • Relacyjny model danych.
 • Operacje algebry relacji i SQL jako przykłady języków zapytań.
 • Zależności funkcyjne i postaci normalne.
 • Modelowanie danych - poziom pojęciowy.
 • Modelowanie danych - poziom logiczny.
 • Fizyczna organizacja danych w bazach danych.
 • Fizyczne aspekty wykonywania zapytań.
 • Modelowanie danych - poziom fizyczny.
 • Oprogramowanie strony serwera bazy danych.
 • Przetwarzanie transakcji.
 • Rozproszone bazy danych.

Literatura

 • J. Ulmann, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT 2000.
 • K. Stencel, L.Banachowski, Bazy danych. Projektowanie aplikacji na serwerze, EXIT, 2001.