Logika i teoria mnogości/Wykład 9: Teoria mocy twierdzenie Cantora-Bernsteina, twierdzenie Cantora. Zbiory przeliczalne, zbiory mocy kontinuum: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Linia 183: Linia 183:
  
 
{{definicja|2.1||
 
{{definicja|2.1||
Zbiór <math>\displaystyle X</math> jest przeliczalny gdy
+
Zbiór <math>\displaystyle X</math> jest przeliczalny, gdy
<math>\displaystyle X  \sim_m  N_0</math> dla pewnego <math>\displaystyle N_0 \subset \mathbb{N}</math>.   
+
<math>\displaystyle X  \sim_m  N_0</math>, dla pewnego <math>\displaystyle N_0 \subset \mathbb{N}</math>.   
 
}}
 
}}
  
 
{{definicja|2.2||
 
{{definicja|2.2||
Zbiór <math>\displaystyle X</math> daje się ustawić w ciąg gdy
+
Zbiór <math>\displaystyle X</math> daje się ustawić w ciąg, gdy
 
istnieje surjekcja <math>\displaystyle f:  \mathbb{N} \rightarrow X</math>.
 
istnieje surjekcja <math>\displaystyle f:  \mathbb{N} \rightarrow X</math>.
 
}}
 
}}
  
 
{{twierdzenie|2.3||
 
{{twierdzenie|2.3||
Niepusty zbiór <math>\displaystyle X</math> daje się ustawić w ciąg wtedy i tylko wtedy gdy
+
Niepusty zbiór <math>\displaystyle X</math> daje się ustawić w ciąg wtedy i tylko wtedy, gdy
 
jest przeliczalny.
 
jest przeliczalny.
 
}}
 
}}
Linia 202: Linia 202:
 
Jeśli <math>\displaystyle X</math> daje sie ustawić w ciąg przy użyciu funkcji <math>\displaystyle f: \mathbb{N} \rightarrow X</math> , to z
 
Jeśli <math>\displaystyle X</math> daje sie ustawić w ciąg przy użyciu funkcji <math>\displaystyle f: \mathbb{N} \rightarrow X</math> , to z
 
surjektywności mamy, że <math>\displaystyle \overrightarrow{f}^{-1} (\left\{x\right\})</math> jest niepusty dla każdego <math>\displaystyle x</math>.
 
surjektywności mamy, że <math>\displaystyle \overrightarrow{f}^{-1} (\left\{x\right\})</math> jest niepusty dla każdego <math>\displaystyle x</math>.
Zdefiniujmy funkcje <math>\displaystyle g:X\rightarrow \mathbb{N}</math> jako <math>\displaystyle g(x) = \bigcap\overrightarrow{f}^{-1} (\{x\})</math>
+
Zdefiniujmy funkcje <math>\displaystyle g:X\rightarrow \mathbb{N}</math> jako <math>\displaystyle g(x) = \bigcap\overrightarrow{f}^{-1} (\{x\})</math>.
- funkcja ta wybiera najmniejsze elementy z przeciwobrazów elementów <math>\displaystyle X</math> jest zatem
+
Funkcja ta wybiera najmniejsze elementy z przeciwobrazów elementów <math>\displaystyle X</math>, jest zatem
iniekcją a więc bijekcja pomiędzy <math>\displaystyle X</math> a podzbiorem <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>.
+
iniekcją, a więc bijekcja pomiędzy <math>\displaystyle X</math> a podzbiorem <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>.
 
}}
 
}}
  
 
Znowu, tak jak w przypadku [[#twierdzenie_1_8|Twierdzenia 1.8]], radziłbym zapoznać sie
 
Znowu, tak jak w przypadku [[#twierdzenie_1_8|Twierdzenia 1.8]], radziłbym zapoznać sie
z wykładem 11  dotyczącym aksjomatu wyboru i jego konsekwencji.
+
z wykładem 11 (patrz [[Logika i teoria mnogości/Wykład 11: Zbiory dobrze uporządkowane. Lemat Kuratowskiego Zorna i twierdzenie Zermelo, przykłady|Wykład 11]]) dotyczącym aksjomatu wyboru i jego konsekwencji.
 
W szczególności pożyteczne byłoby przeczytanie podrozdziału 3.1
 
W szczególności pożyteczne byłoby przeczytanie podrozdziału 3.1
'''Twierdzenia dotyczące zbiorów''' i zawartego w nim ćwiczenia 3.1.
+
'''Twierdzenia dotyczące zbiorów''' i zawartego w nim Ćwiczenia 3.1.
Znajdą tam państwo uogólnienie poprzedniego twierdzenia na sytuacje gdzie nie
+
Znajdą tam państwo uogólnienie poprzedniego twierdzenia na sytuacje, gdzie nie
 
zakłada się przeliczalności zbioru <math>\displaystyle X</math>.
 
zakłada się przeliczalności zbioru <math>\displaystyle X</math>.
  
 
<span id="twierdzenie_2_4">{{twierdzenie|2.4||
 
<span id="twierdzenie_2_4">{{twierdzenie|2.4||
  
<math>\displaystyle X</math> jest przeliczalny wtedy i tylko wtedy gdy <math>\displaystyle X</math>
+
<math>\displaystyle X</math> jest przeliczalny wtedy i tylko wtedy, gdy <math>\displaystyle X</math>
 
jest skończony lub równoliczny z <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>.
 
jest skończony lub równoliczny z <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>.
 
}}</span>
 
}}</span>
Linia 226: Linia 226:
 
{{cwiczenie|2.5||
 
{{cwiczenie|2.5||
  
Dowiedź [[#twierdzenie_2_4|Twierdzenie 2.4]].
+
Dowiedź [[#twierdzenie_2_4|Twierdzenia 2.4]].
  
 
}}
 
}}
Linia 243: Linia 243:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
 
Jeśli zbiór <math>\displaystyle X</math> jest skończony&nbsp;(równoliczny z jakąś liczbą naturalną) lub równoliczny z <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>, to niewątpliwie jest równoliczny z jakimś podzbiorem <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>, czyli przeliczalny. Dla dowodu implikacji w drugą stronę załóżmy, że zbiór <math>\displaystyle X</math> jest przeliczalny, czyli, jak mówi definicja, równoliczny z jakimś podzbiorem <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>. Jeśli ten podzbiór jest skończony, to na mocy przechodniości relacji równoliczności wnioskujemy, że zbiór <math>\displaystyle X</math> jest skończony. Jeśli ten podzbiór jest nieskończony, to [[#twierdzenie_1_8|Twierdzenie 1.8]] gwarantuje, że jest on równoliczny z <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>. Korzystając z przechodniości relacji równoliczności wnioskujemy, że w tym przypadku <math>\displaystyle X</math> jest równoliczny z <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>, co kończy dowód.
+
Jeśli zbiór <math>\displaystyle X</math> jest skończony&nbsp;(równoliczny z jakąś liczbą naturalną) lub równoliczny z <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>, to niewątpliwie jest równoliczny z jakimś podzbiorem <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>, czyli przeliczalny. Dla dowodu implikacji w drugą stronę załóżmy, że zbiór <math>\displaystyle X</math> jest przeliczalny, czyli, jak mówi definicja, równoliczny z jakimś podzbiorem <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>. Jeśli ten podzbiór jest skończony, to na mocy przechodniości relacji równoliczności wnioskujemy, że zbiór <math>\displaystyle X</math> jest skończony. Jeśli ten podzbiór jest nieskończony, to [[#twierdzenie_1_8|Twierdzenie 1.8]] gwarantuje, że jest on równoliczny z <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>. Korzystając z przechodniości relacji równoliczności, wnioskujemy, że w tym przypadku <math>\displaystyle X</math> jest równoliczny z <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>, co kończy dowód.
 
</div></div>
 
</div></div>
  
 
<span id="lemat_2_6">{{lemat|2.6|lemat_2.6|
 
<span id="lemat_2_6">{{lemat|2.6|lemat_2.6|
Własności zbiorów przeliczalnych
+
Własności zbiorów przeliczalnych:
 
# Podzbiór przeliczalnego zbioru jest przeliczalny.
 
# Podzbiór przeliczalnego zbioru jest przeliczalny.
 
# Suma zbiorów przeliczalnych jest przeliczalna.
 
# Suma zbiorów przeliczalnych jest przeliczalna.
 
# <math>\displaystyle \mathbb{N}^2</math> jest przeliczalny.
 
# <math>\displaystyle \mathbb{N}^2</math> jest przeliczalny.
# iloczyn kartezjański zbiorów przeliczalnych jest przeliczalny.
+
# Iloczyn kartezjański zbiorów przeliczalnych jest przeliczalny.
 
# <math>\displaystyle \mathbb{N}^k</math> dla <math>\displaystyle k\geq 1</math> jest przeliczalny.
 
# <math>\displaystyle \mathbb{N}^k</math> dla <math>\displaystyle k\geq 1</math> jest przeliczalny.
 
# Niech <math>\displaystyle x \in \mathcal{P} ( \mathcal{P} (X))</math> będzie skończoną rodziną zbiorów przeliczalnych. Wtedy <math>\displaystyle \prod x</math> jest przeliczalny.
 
# Niech <math>\displaystyle x \in \mathcal{P} ( \mathcal{P} (X))</math> będzie skończoną rodziną zbiorów przeliczalnych. Wtedy <math>\displaystyle \prod x</math> jest przeliczalny.
# Jeżeli <math>\displaystyle X</math> przeliczalny oraz <math>\displaystyle r \in \mathcal{P} ( \mathcal{P} (X))</math>jest rozkładem to <math>\displaystyle r</math> jest przeliczalny.
+
# Jeżeli <math>\displaystyle X</math> przeliczalny oraz <math>\displaystyle r \in \mathcal{P} ( \mathcal{P} (X))</math>jest rozkładem, to <math>\displaystyle r</math> jest przeliczalny.
  
 
}}</span>
 
}}</span>
  
 
Twierdzenie jest proste i dlatego proponuję wykonać dowody
 
Twierdzenie jest proste i dlatego proponuję wykonać dowody
samodzielnie, jako ćwiczenie.
+
samodzielnie jako ćwiczenie.
  
 
{{cwiczenie|2.7||
 
{{cwiczenie|2.7||
Linia 269: Linia 269:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
: 1. Zacieśnij funkcje ustalającą równoliczność do podzbioru.
 
: 1. Zacieśnij funkcje ustalającą równoliczność do podzbioru.
: 2. Załóżmy  dodatkowo, że oba zbiory <math>\displaystyle A</math> i <math>\displaystyle B</math> są rozłączne. Mając dwie surjekcje <math>\displaystyle f:\mathbb{N} \rightarrow A</math> oraz <math>\displaystyle g:\mathbb{N} \rightarrow B</math> zbuduj nową <math>\displaystyle h: N \rightarrow A \cup B</math> następująco.
+
: 2. Załóżmy  dodatkowo, że oba zbiory <math>\displaystyle A</math> i <math>\displaystyle B</math> są rozłączne. Mając dwie surjekcje <math>\displaystyle f:\mathbb{N} \rightarrow A</math> oraz <math>\displaystyle g:\mathbb{N} \rightarrow B</math>, zbuduj nową <math>\displaystyle h: N \rightarrow A \cup B</math> następująco:
 
<center><math>\displaystyle h(n) = \left\{
 
<center><math>\displaystyle h(n) = \left\{
 
\begin{array} {ll}
 
\begin{array} {ll}
 
f(n/2), &  \textrm{ dla parzystego } \displaystyle  n, \\
 
f(n/2), &  \textrm{ dla parzystego } \displaystyle  n, \\
g((n-1)/2) , &  \textrm{ dla nieparzystego } \displaystyle  n
+
g((n-1)/2) , &  \textrm{ dla nieparzystego } \displaystyle  n.
 
\end{array}  
 
\end{array}  
 
\right.</math></center>
 
\right.</math></center>
 
: Dla zbiorów nierozłącznych rozważ <math>\displaystyle A\cup B = A \cup (B \setminus A)</math>.
 
: Dla zbiorów nierozłącznych rozważ <math>\displaystyle A\cup B = A \cup (B \setminus A)</math>.
: 3. Wykonaj obliczenia tak jak w ćwiczeniu 4.9 wykładu 6.
+
: 3. Wykonaj obliczenia tak jak w ćwiczeniu 4.9 wykładu 6 (patrz [[Logika i teoria mnogości/Wykład 6: Funkcje, tw. o faktoryzacji, produkt uogólniony, obrazy i przeciwobrazy, tw. Knastera-Tarskiego i lemat Banacha#cwiczenie_4_9|Wykład 6, Ćwiczenie 4.9]] ).
 
: 4. Prosta konsekwencja 3.
 
: 4. Prosta konsekwencja 3.
 
: 5. Dowód przy pomocy prostej indukcji na <math>\displaystyle n</math> i obserwacji 3 oraz 4.
 
: 5. Dowód przy pomocy prostej indukcji na <math>\displaystyle n</math> i obserwacji 3 oraz 4.
: 6. Niech <math>\displaystyle x = \left\{x_1, \ldots x_n\right\}</math> wtedy <math>\displaystyle \prod x</math> jest równoliczny z <math>\displaystyle x_1 \times \ldots \times x_n</math> gdy zbiory <math>\displaystyle x_i</math> są różne. Gdy nie są produkt jest jeszcze mniejszy. Zapoznaj się z twierdzeniem 6.2 wykładu 6.
+
: 6. Niech <math>\displaystyle x = \left\{x_1, \ldots x_n\right\}</math>, wtedy <math>\displaystyle \prod x</math> jest równoliczny z <math>\displaystyle x_1 \times \ldots \times x_n</math>, gdy zbiory <math>\displaystyle x_i</math> są różne. Gdy nie są, produkt jest jeszcze mniejszy. Zapoznaj się z Twierdzeniem 6.2 Wykładu 6 (patrz [[Logika i teoria mnogości/Wykład 6: Funkcje, tw. o faktoryzacji, produkt uogólniony, obrazy i przeciwobrazy, tw. Knastera-Tarskiego i lemat Banacha#twierdzenie_6_2|Wykład 6, Twierdzenie 6.2]]).
: 7. Ponieważ <math>\displaystyle r</math> jest rozkładem składa się z niepustych
+
: 7. Ponieważ <math>\displaystyle r</math> jest rozkładem składa, się z niepustych
 
podzbiorów przeliczalnego <math>\displaystyle X</math>. Gwarantuje to istnienie iniekcji <math>\displaystyle g: r \rightarrow X</math>, przyporządkowującej zbiorowi jeden jego element. Istnieje <math>\displaystyle f: X \rightarrow N_0</math> bijekcja. Zatem <math>\displaystyle f \circ g : r \rightarrow N_0</math> jest iniekcją.
 
podzbiorów przeliczalnego <math>\displaystyle X</math>. Gwarantuje to istnienie iniekcji <math>\displaystyle g: r \rightarrow X</math>, przyporządkowującej zbiorowi jeden jego element. Istnieje <math>\displaystyle f: X \rightarrow N_0</math> bijekcja. Zatem <math>\displaystyle f \circ g : r \rightarrow N_0</math> jest iniekcją.
  
Linia 291: Linia 291:
 
 
 
Rozwiązania:
 
Rozwiązania:
: 1. Ustalmy dowolny, przeliczalny zbiór <math>\displaystyle X</math> i dowolny <math>\displaystyle Y</math> taki, że <math>\displaystyle Y\subset X</math>. Aby wykazać, że <math>\displaystyle Y</math> jest przeliczalny wystarczy zawęzić bijekcję <math>\displaystyle f:X\rightarrow N_0\subset \mathbb{N}</math> do zbioru <math>\displaystyle Y</math>. Funkcja <math>\displaystyle f \mid_Y</math> jest bijekcją pomiędzy <math>\displaystyle Y</math> a pewnym podzbiorem <math>\displaystyle N_0</math> świadcząc o przeliczalności <math>\displaystyle Y</math>.
+
: 1. Ustalmy dowolny przeliczalny zbiór <math>\displaystyle X</math> i dowolny <math>\displaystyle Y</math> taki, że <math>\displaystyle Y\subset X</math>. Aby wykazać, że <math>\displaystyle Y</math> jest przeliczalny, wystarczy zawęzić bijekcję <math>\displaystyle f:X\rightarrow N_0\subset \mathbb{N}</math> do zbioru <math>\displaystyle Y</math>. Funkcja <math>\displaystyle f \mid_Y</math> jest bijekcją pomiędzy <math>\displaystyle Y</math> a pewnym podzbiorem <math>\displaystyle N_0</math>, świadcząc o przeliczalności <math>\displaystyle Y</math>.
: 2. Postępując jak w podpowiedzi załóżmy, że zbiory <math>\displaystyle A</math> i <math>\displaystyle B</math> są rozłączne. Jeśli któryś ze zbiorów  jest pusty to teza jest trywialna. W przeciwnym przypadku mamy dwie surjekcje <math>\displaystyle f:\mathbb{N} \rightarrow A</math> oraz <math>\displaystyle g:\mathbb{N} \rightarrow B</math>. Definiujemy funkcję <math>\displaystyle h: N \rightarrow A \cup B</math> jako
+
: 2. Postępując jak w podpowiedzi, załóżmy, że zbiory <math>\displaystyle A</math> i <math>\displaystyle B</math> są rozłączne. Jeśli któryś ze zbiorów  jest pusty, to teza jest trywialna. W przeciwnym przypadku mamy dwie surjekcje <math>\displaystyle f:\mathbb{N} \rightarrow A</math> oraz <math>\displaystyle g:\mathbb{N} \rightarrow B</math>. Definiujemy funkcję <math>\displaystyle h: N \rightarrow A \cup B</math> jako:
  
 
<center><math>\displaystyle h(n) = \left\{
 
<center><math>\displaystyle h(n) = \left\{
 
\begin{array} {ll}
 
\begin{array} {ll}
 
f(n/2), &  \textrm{ dla parzystego } \displaystyle  n, \\
 
f(n/2), &  \textrm{ dla parzystego } \displaystyle  n, \\
g((n-1)/2) , &  \textrm{ dla nieparzystego } \displaystyle  n
+
g((n-1)/2) , &  \textrm{ dla nieparzystego } \displaystyle  n.
 
\end{array}  
 
\end{array}  
 
\right.
 
\right.
 
</math></center>
 
</math></center>
  
: Funkcja <math>\displaystyle h</math> jest dobrze określona, ponieważ żadna liczba naturalna nie może być równocześnie parzysta i nieparzysta (Wykaż, że dla dowolnych liczb naturalnych <math>\displaystyle k</math> i <math>\displaystyle l</math> mamy <math>\displaystyle 2k\neq 2l+1</math>). Aby wykazać, że <math>\displaystyle h</math> jest surjekcją ustalmy dowolny element <math>\displaystyle a\in A</math>. Ponieważ <math>\displaystyle f</math> jest surjekcją istnieje <math>\displaystyle n\in\mathbb{N}</math> takie, że <math>\displaystyle f(n)=a</math>. Używając definicji <math>\displaystyle h</math> dostajemy <math>\displaystyle h(2n)=f(n)=a</math> -- element <math>\displaystyle a</math> jest w obrazie funkcji <math>\displaystyle h</math>. Dla elementów zbioru <math>\displaystyle B</math> postępujemy podobnie biorąc <math>\displaystyle 2n+1</math> zamiast <math>\displaystyle 2n</math> jako argument dla <math>\displaystyle h</math>. Wykazaliśmy, że funkcja <math>\displaystyle h</math> jest surjekcją, co kończy dowód.
+
: Funkcja <math>\displaystyle h</math> jest dobrze określona, ponieważ żadna liczba naturalna nie może być równocześnie parzysta i nieparzysta (Wykaż, że dla dowolnych liczb naturalnych <math>\displaystyle k</math> i <math>\displaystyle l</math> mamy <math>\displaystyle 2k\neq 2l+1</math>). Aby wykazać, że <math>\displaystyle h</math> jest surjekcją, ustalmy dowolny element <math>\displaystyle a\in A</math>. Ponieważ <math>\displaystyle f</math> jest surjekcją, istnieje <math>\displaystyle n\in\mathbb{N}</math> takie, że <math>\displaystyle f(n)=a</math>. Używając definicji <math>\displaystyle h</math>, dostajemy <math>\displaystyle h(2n)=f(n)=a</math> -- element <math>\displaystyle a</math> jest w obrazie funkcji <math>\displaystyle h</math>. Dla elementów zbioru <math>\displaystyle B</math> postępujemy podobnie, biorąc <math>\displaystyle 2n+1</math> zamiast <math>\displaystyle 2n</math> jako argument dla <math>\displaystyle h</math>. Wykazaliśmy, że funkcja <math>\displaystyle h</math> jest surjekcją, co kończy dowód.
  
 
: Jeśli zbiory nie są rozłączne, to stosujemy powyższe rozumowanie do zbiorów <math>\displaystyle A</math> i <math>\displaystyle B\setminus A</math>. Zbiór <math>\displaystyle A</math> jest przeliczalny na mocy założenia, a zbiór <math>\displaystyle B\setminus A</math> na mocy założenia i poprzedniego podpunktu.
 
: Jeśli zbiory nie są rozłączne, to stosujemy powyższe rozumowanie do zbiorów <math>\displaystyle A</math> i <math>\displaystyle B\setminus A</math>. Zbiór <math>\displaystyle A</math> jest przeliczalny na mocy założenia, a zbiór <math>\displaystyle B\setminus A</math> na mocy założenia i poprzedniego podpunktu.
: 3. '''<u>Ćwiczenie 4.9 z wykładu 6</u>''' gwarantuje istnienie iniekcji <math>\displaystyle f</math> z <math>\displaystyle \mathbb{N}^2\rightarrow \mathbb{N}</math>. Funkcja <math>\displaystyle g</math> zdefiniowana jako
+
: 3. [[Logika i teoria mnogości/Wykład 6: Funkcje, tw. o faktoryzacji, produkt uogólniony, obrazy i przeciwobrazy, tw. Knastera-Tarskiego i lemat Banacha#cwiczenie_4_9|Ćwiczenie 4.9 z Wykładu 6]] gwarantuje istnienie iniekcji <math>\displaystyle f</math> z <math>\displaystyle \mathbb{N}^2\rightarrow \mathbb{N}</math>. Funkcja <math>\displaystyle g</math> zdefiniowana jako:
  
 
<center><math>\displaystyle g(n) = \left\{
 
<center><math>\displaystyle g(n) = \left\{
 
\begin{array} {ll}
 
\begin{array} {ll}
  
(m,k)&\text{ jeśli }f(m,k)=n \\
+
(m,k),&\text{ jeśli }f(m,k)=n, \\
(0,0)&\text{ jeśli } n\notin\overrightarrow{f} (\mathbb{N}^2)
+
(0,0),&\text{ jeśli } n\notin\overrightarrow{f} (\mathbb{N}^2),
 
\endcases  
 
\endcases  
 
</math></center>
 
</math></center>
  
 
: jest poszukiwaną surjekcją. Funkcja <math>\displaystyle g</math> jest dobrze zdefiniowana, ponieważ <math>\displaystyle f</math> jest iniekcją i jest surjekcją, ponieważ <math>\displaystyle f</math> jest funkcją.
 
: jest poszukiwaną surjekcją. Funkcja <math>\displaystyle g</math> jest dobrze zdefiniowana, ponieważ <math>\displaystyle f</math> jest iniekcją i jest surjekcją, ponieważ <math>\displaystyle f</math> jest funkcją.
: 4. Dla dowodu kolejnego faktu ustalmy dwa niepuste&nbsp;(twierdzenie jest trywialne w przeciwnym przypadku) zbiory przeliczalne <math>\displaystyle A</math> i <math>\displaystyle B</math> i surjekcje <math>\displaystyle f:\mathbb{N} \rightarrow A</math>, <math>\displaystyle f':\mathbb{N}\rightarrow B</math>. Niech <math>\displaystyle g</math> będzie funkcją zdefiniowaną w poprzednim podpunkcie, wtedy funkcja <math>\displaystyle h:\mathbb{N}\rightarrow A\times B</math> zdefiniowana jako  
+
: 4. Dla dowodu kolejnego faktu ustalmy dwa niepuste&nbsp;(twierdzenie jest trywialne w przeciwnym przypadku) zbiory przeliczalne <math>\displaystyle A</math> i <math>\displaystyle B</math> i surjekcje <math>\displaystyle f:\mathbb{N} \rightarrow A</math>, <math>\displaystyle f':\mathbb{N}\rightarrow B</math>. Niech <math>\displaystyle g</math> będzie funkcją zdefiniowaną w poprzednim podpunkcie, wtedy funkcja <math>\displaystyle h:\mathbb{N}\rightarrow A\times B</math> zdefiniowana jako :
  
 
<center><math>\displaystyle h(n) = (f(m),f'(k)) \text{ jeśli } g(n) = (m,k)
 
<center><math>\displaystyle h(n) = (f(m),f'(k)) \text{ jeśli } g(n) = (m,k)
Linia 322: Linia 322:
  
 
: jest poszukiwaną surjekcją. Funkcja <math>\displaystyle h</math> jest oczywiście dobrze zdefiniowana i jest surjekcją, ponieważ zarówno <math>\displaystyle f,f'</math> jak i <math>\displaystyle g</math> są surjekcjami.
 
: jest poszukiwaną surjekcją. Funkcja <math>\displaystyle h</math> jest oczywiście dobrze zdefiniowana i jest surjekcją, ponieważ zarówno <math>\displaystyle f,f'</math> jak i <math>\displaystyle g</math> są surjekcjami.
: 5. Dowód jest indukcją na <math>\displaystyle k</math>
+
: 5. Dowód jest indukcją na <math>\displaystyle k</math>:
 
* Jeśli <math>\displaystyle k=0</math>, to <math>\displaystyle \mathbb{N}^k</math> jest równe <math>\displaystyle \{\emptyset\}</math>, czyli przeliczalne.
 
* Jeśli <math>\displaystyle k=0</math>, to <math>\displaystyle \mathbb{N}^k</math> jest równe <math>\displaystyle \{\emptyset\}</math>, czyli przeliczalne.
 
* Jeśli <math>\displaystyle k=1</math>, to poszukiwana surjekcja <math>\displaystyle \mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}</math> jest funkcją identycznościową.
 
* Jeśli <math>\displaystyle k=1</math>, to poszukiwana surjekcja <math>\displaystyle \mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}</math> jest funkcją identycznościową.
* Niech <math>\displaystyle f:\mathbb{N}\rightarrow \mathbb{N}^k </math> będzie surjekcją istniejącą na mocy założenia indukcyjnego. Niech <math>\displaystyle g:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}^2</math> będzie surjekcją istniejącą na podstawie ćwiczeń powyżej, wtedy funkcja <math>\displaystyle h:\mathbb{N}\rightarrow \mathbb{N}^{k+1}</math> zdefiniowana jako
+
* Niech <math>\displaystyle f:\mathbb{N}\rightarrow \mathbb{N}^k </math> będzie surjekcją istniejącą na mocy założenia indukcyjnego. Niech <math>\displaystyle g:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}^2</math> będzie surjekcją istniejącą na podstawie ćwiczeń powyżej, wtedy funkcja <math>\displaystyle h:\mathbb{N}\rightarrow \mathbb{N}^{k+1}</math> zdefiniowana jako:
  
 
<center><math>\displaystyle h(n) = (f(m),k) \text{ jeśli } g(n) = (m,k)
 
<center><math>\displaystyle h(n) = (f(m),k) \text{ jeśli } g(n) = (m,k)
 
</math></center>
 
</math></center>
  
: jest surjekcją. <math>\displaystyle h</math> jest niewątpliwie dobrze zdefiniowaną funkcją. Aby wykazać surjektywność <math>\displaystyle h</math> ustalmy dowolny element zbioru <math>\displaystyle \mathbb{N}^{k+1}</math> postaci <math>\displaystyle (t,k)</math>, gdzie <math>\displaystyle k\in\mathbb{N}</math> i <math>\displaystyle t\in\mathbb{N}^k</math>. Ponieważ <math>\displaystyle f</math> jest surjekcją istnieje <math>\displaystyle m</math> takie, że <math>\displaystyle f(m) =k</math>. Ponieważ <math>\displaystyle g</math> jest surjekcją istnieje <math>\displaystyle n</math> takie, że <math>\displaystyle g(n) = (m,k)</math>. Trywialnie wtedy <math>\displaystyle h(n) = (t,k)</math> co dowodzi, że <math>\displaystyle h</math> jest surjekcją.
+
: jest surjekcją. <math>\displaystyle h</math> jest niewątpliwie dobrze zdefiniowaną funkcją. Aby wykazać surjektywność <math>\displaystyle h</math>, ustalmy dowolny element zbioru <math>\displaystyle \mathbb{N}^{k+1}</math> postaci <math>\displaystyle (t,k)</math>, gdzie <math>\displaystyle k\in\mathbb{N}</math> i <math>\displaystyle t\in\mathbb{N}^k</math>. Ponieważ <math>\displaystyle f</math> jest surjekcją istnieje <math>\displaystyle m</math> takie, że <math>\displaystyle f(m) =k</math>. Ponieważ <math>\displaystyle g</math> jest surjekcją, istnieje <math>\displaystyle n</math> takie, że <math>\displaystyle g(n) = (m,k)</math>. Trywialnie wtedy <math>\displaystyle h(n) = (t,k)</math>, co dowodzi, że <math>\displaystyle h</math> jest surjekcją.
: 6. Dowód przebiega indukcyjnie. Wykażemy, że dla każdej liczby naturalnej <math>\displaystyle n</math>, jeśli <math>\displaystyle x\in\mathcal{P}(\mathcal{P}(X))</math> i <math>\displaystyle x \sim_m  n</math> i każdy element <math>\displaystyle x</math> jest przeliczalny, to <math>\displaystyle \prod x</math> jest przeliczalny.
+
: 6. Dowód przebiega indukcyjnie. Wykażemy, że dla każdej liczby naturalnej <math>\displaystyle n</math>, jeśli <math>\displaystyle x\in\mathcal{P}(\mathcal{P}(X))</math> i <math>\displaystyle x \sim_m  n</math> i każdy element <math>\displaystyle x</math> jest przeliczalny, to <math>\displaystyle \prod x</math> jest przeliczalny:
 
* Jeśli <math>\displaystyle n=0</math>, to <math>\displaystyle \prod x = \{\emptyset\}</math> jest przeliczalny.
 
* Jeśli <math>\displaystyle n=0</math>, to <math>\displaystyle \prod x = \{\emptyset\}</math> jest przeliczalny.
 
* Jeśli <math>\displaystyle n=1</math>, to <math>\displaystyle \prod x</math> jest równoliczny z jedynym elementem <math>\displaystyle x</math>, który jest przeliczalny na mocy założenia.
 
* Jeśli <math>\displaystyle n=1</math>, to <math>\displaystyle \prod x</math> jest równoliczny z jedynym elementem <math>\displaystyle x</math>, który jest przeliczalny na mocy założenia.
* Weźmy dowolny <math>\displaystyle x</math> równoliczny z <math>\displaystyle n+1</math>. Jeśli któryś z elementów <math>\displaystyle x</math> jest pusty to <math>\displaystyle \prod x = \emptyset</math> jest oczywiście przeliczalny. W przeciwnym przypadku niech <math>\displaystyle x'\subset x</math> będzie podzbiorem <math>\displaystyle x</math> równolicznym z <math>\displaystyle n</math> -- wtedy <math>\displaystyle x=x'\cup\{y\}</math> dla pewnego <math>\displaystyle y</math>. Na mocy założenia indukcyjnego istnieje surjekcja <math>\displaystyle f:\mathbb{N}\rightarrow \prod x'</math>. Ponieważ każdy element <math>\displaystyle x</math> jest przeliczalny, to istnieje surjekcja z <math>\displaystyle f':\mathbb{N}\rightarrow y</math> i na mocy wcześniejszych ćwiczeń istnieje surjekcja <math>\displaystyle g:\mathbb{N}\rightarrow \mathbb{N}^2</math> definiujemy funkcję <math>\displaystyle h:\mathbb{N} \rightarrow \prod x</math> jako
+
* Weźmy dowolny <math>\displaystyle x</math> równoliczny z <math>\displaystyle n+1</math>. Jeśli któryś z elementów <math>\displaystyle x</math> jest pusty, to <math>\displaystyle \prod x = \emptyset</math> jest oczywiście przeliczalny. W przeciwnym przypadku niech <math>\displaystyle x'\subset x</math> będzie podzbiorem <math>\displaystyle x</math> równolicznym z <math>\displaystyle n</math> - wtedy <math>\displaystyle x=x'\cup\{y\}</math>, dla pewnego <math>\displaystyle y</math>. Na mocy założenia indukcyjnego istnieje surjekcja <math>\displaystyle f:\mathbb{N}\rightarrow \prod x'</math>. Ponieważ każdy element <math>\displaystyle x</math> jest przeliczalny, to istnieje surjekcja z <math>\displaystyle f':\mathbb{N}\rightarrow y</math> i na mocy wcześniejszych ćwiczeń istnieje surjekcja <math>\displaystyle g:\mathbb{N}\rightarrow \mathbb{N}^2</math> definiujemy funkcję <math>\displaystyle h:\mathbb{N} \rightarrow \prod x</math> jako:
  
<center><math>\displaystyle h(n) = (f(m),f'(k))  </math>  jeśli  <math>\displaystyle  g(n) = (m,k).
+
<center><math>\displaystyle h(n) = (f(m),f'(k)), </math>  jeśli  <math>\displaystyle  g(n) = (m,k).
 
</math></center>
 
</math></center>
  
: Rozumując podobnie jak w punkcie poprzednim wykazujemy, że <math>\displaystyle h</math> jest surjekcją, co kończy dowód.
+
: Rozumując podobnie jak w punkcie poprzednim, wykazujemy, że <math>\displaystyle h</math> jest surjekcją, co kończy dowód.
  
 
: Ponieważ produkt zbioru składającego się ze zbiorów przeliczalnych i równolicznego z dowolną liczbą naturalną jest przeliczalny, więc produkt dowolnego skończonego zbioru zbiorów przeliczalnych jest przeliczalny.
 
: Ponieważ produkt zbioru składającego się ze zbiorów przeliczalnych i równolicznego z dowolną liczbą naturalną jest przeliczalny, więc produkt dowolnego skończonego zbioru zbiorów przeliczalnych jest przeliczalny.
: 7. Ustalmy dowolny, przeliczalny zbiór <math>\displaystyle X</math> i surjekcję <math>\displaystyle f:\mathbb{N}\rightarrow X</math>. Ustalmy <math>\displaystyle r</math>, dowolny podział <math>\displaystyle X</math>. Funkcja <math>\displaystyle g:\mathbb{N}\rightarrow r</math> zdefiniowana jako
+
: 7. Ustalmy dowolny, przeliczalny zbiór <math>\displaystyle X</math> i surjekcję <math>\displaystyle f:\mathbb{N}\rightarrow X</math>. Ustalmy <math>\displaystyle r</math>, dowolny podział <math>\displaystyle X</math>. Funkcja <math>\displaystyle g:\mathbb{N}\rightarrow r</math> zdefiniowana jako:
  
<center><math>\displaystyle g(n) = s  </math>  jeśli  <math>\displaystyle  f(n)\in s
+
<center><math>\displaystyle g(n) = s, </math>  jeśli  <math>\displaystyle  f(n)\in s,
 
</math></center>
 
</math></center>
  
: będzie oczekiwaną surjekcją. Funkcja <math>\displaystyle g</math> jest dobrze zdefiniowana, ponieważ <math>\displaystyle r</math> jest podziałem i jest surjekcją ponieważ każdy element <math>\displaystyle r</math> jest niepusty i <math>\displaystyle f</math> jest surjekcją.
+
: będzie oczekiwaną surjekcją. Funkcja <math>\displaystyle g</math> jest dobrze zdefiniowana, ponieważ <math>\displaystyle r</math> jest podziałem i jest surjekcją, ponieważ każdy element <math>\displaystyle r</math> jest niepusty i <math>\displaystyle f</math> jest surjekcją.
  
 
</div></div>
 
</div></div>
Linia 357: Linia 357:
  
 
{{dowod|||
 
{{dowod|||
Jest to prosta konsekwencja punktu 7 [[#lemat_2.6|lematu 2.6]].
+
Jest to prosta konsekwencja punktu 7 [[#lemat_2.6|Lematu 2.6]].
 
Zbiór <math>\displaystyle \mathbb{Z} =  \mathbb{N} \times \mathbb{N} / \approx</math> oraz
 
Zbiór <math>\displaystyle \mathbb{Z} =  \mathbb{N} \times \mathbb{N} / \approx</math> oraz
 
zbiór <math>\displaystyle \mathbb{Q} =  \mathbb{Z} \times\mathbb{Z}^* / \sim</math> są
 
zbiór <math>\displaystyle \mathbb{Q} =  \mathbb{Z} \times\mathbb{Z}^* / \sim</math> są
Linia 371: Linia 371:
  
 
{{dowod|||
 
{{dowod|||
Podany poniżej dowód pochodzi od Cantora. Pokażemy, że odcinek liczb rzeczywistych
+
Podany poniżej dowód pochodzi od [http://osilek.mimuw.edu.pl/index.php?title=Biografia_Cantor Georga Cantora]. Pokażemy, że odcinek liczb rzeczywistych
 
<math>\displaystyle [0,1]</math> nie
 
<math>\displaystyle [0,1]</math> nie
 
jest przeliczalny. Cały zbiór <math>\displaystyle \mathbb{R}</math> jako większy też nie może
 
jest przeliczalny. Cały zbiór <math>\displaystyle \mathbb{R}</math> jako większy też nie może
Linia 381: Linia 381:
 
odcinka <math>\displaystyle [0,1]</math> o własności <math>\displaystyle a_i < b_i</math> tak, aby <math>\displaystyle i</math>-ty element ciągu
 
odcinka <math>\displaystyle [0,1]</math> o własności <math>\displaystyle a_i < b_i</math> tak, aby <math>\displaystyle i</math>-ty element ciągu
 
<math>\displaystyle f</math> nie należał do odcinka domkniętego <math>\displaystyle [a_{i+1} , b_{i+1}]</math>.
 
<math>\displaystyle f</math> nie należał do odcinka domkniętego <math>\displaystyle [a_{i+1} , b_{i+1}]</math>.
Tak więc kładziemy początkowo <math>\displaystyle a_0 =0</math> i <math>\displaystyle b_0 =1</math>. Przypuśćmy, że zdefiniowane są już obydwa ciągi
+
Tak więc kładziemy początkowo <math>\displaystyle a_0 =0</math> i <math>\displaystyle b_0 =1</math>. Przypuśćmy, że zdefiniowane są już obydwa ciągi,
 
dla <math>\displaystyle i\leq n</math>.
 
dla <math>\displaystyle i\leq n</math>.
 
Odcinek <math>\displaystyle [a_i,b_i]</math> dzielimy na trzy równe
 
Odcinek <math>\displaystyle [a_i,b_i]</math> dzielimy na trzy równe
części i za <math>\displaystyle a_{i+1}</math> i <math>\displaystyle b_{i+1}</math> wybieramy końce tego z pośród nich do którego '''nie należy'''
+
części i za <math>\displaystyle a_{i+1}</math> i <math>\displaystyle b_{i+1}</math> wybieramy końce tego spośród nich, do którego '''nie należy'''
 
element <math>\displaystyle f_i</math>  ciągu <math>\displaystyle f</math>.
 
element <math>\displaystyle f_i</math>  ciągu <math>\displaystyle f</math>.
  
Jako ćwiczenie podamy sprawdzenie następujących własności ciągów <math>\displaystyle a_i</math> i <math>\displaystyle b_i</math>.
+
Jako ćwiczenie podamy sprawdzenie następujących własności ciągów <math>\displaystyle a_i</math> i <math>\displaystyle b_i</math>:
# ciąg <math>\displaystyle a</math> jest słabo rosnący czyli <math>\displaystyle a_i \leq a_{i+1}</math>.
+
# Ciąg <math>\displaystyle a</math> jest słabo rosnący, czyli <math>\displaystyle a_i \leq a_{i+1}</math>.
# ciąg <math>\displaystyle b</math> jest słabo malejący czyli <math>\displaystyle b_i \geq b_{i+1}</math>.
+
# Ciąg <math>\displaystyle b</math> jest słabo malejący, czyli <math>\displaystyle b_i \geq b_{i+1}</math>.
 
# <math>\displaystyle b_i - a_i = \frac{1}{3^i}</math>.
 
# <math>\displaystyle b_i - a_i = \frac{1}{3^i}</math>.
 
# <math>\displaystyle  | b_{i+1} - b_i |  \leq \left( \frac{2}{3} \right)^i</math>.
 
# <math>\displaystyle  | b_{i+1} - b_i |  \leq \left( \frac{2}{3} \right)^i</math>.
 
# <math>\displaystyle  | a_{i+1} - a_i |  \leq \left( \frac{2}{3} \right)^i</math>.
 
# <math>\displaystyle  | a_{i+1} - a_i |  \leq \left( \frac{2}{3} \right)^i</math>.
  
Własności te implikują fakt, że zarówno <math>\displaystyle a_i</math> jak i <math>\displaystyle  b_i</math> są ciągami Cauchyego jak i
+
Własności te implikują fakt, że zarówno <math>\displaystyle a_i</math> jak i <math>\displaystyle  b_i</math> są ciągami Cauchy'ego; jak i
 
to, że są równoważne w sensie definicji liczb rzeczywistych. Zatem istnieje liczba
 
to, że są równoważne w sensie definicji liczb rzeczywistych. Zatem istnieje liczba
rzeczywista <math>\displaystyle x</math> zadana jednocześnie przez aproksymacje <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math> czyli
+
rzeczywista <math>\displaystyle x</math> zadana jednocześnie przez aproksymacje <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math>, czyli
<math>\displaystyle x= [a] = [b]</math>. Ze względu na na 1. i 2. <math>\displaystyle  a_i \leq x \leq b_i</math> dla każdego <math>\displaystyle i</math>.
+
<math>\displaystyle x= [a] = [b]</math>. Ze względu na na 1. i 2. <math>\displaystyle  a_i \leq x \leq b_i</math>, dla każdego <math>\displaystyle i</math>.
 
To przeczy samej definicji wybierania odcinków,
 
To przeczy samej definicji wybierania odcinków,
którą przeprowadzona tak, by elementy ciągu <math>\displaystyle f</math> nie leżały w żadnym z nich.  Zatem
+
którą przeprowadzono tak, by elementy ciągu <math>\displaystyle f</math> nie leżały w żadnym z nich.  Zatem
 
<math>\displaystyle f </math> nie mógł być surjekcją.
 
<math>\displaystyle f </math> nie mógł być surjekcją.
 
}}
 
}}
Linia 409: Linia 409:
 
<math>\displaystyle A  \leq_m  B</math> wtw istnieje iniekcja <math>\displaystyle f:A \to B</math>.
 
<math>\displaystyle A  \leq_m  B</math> wtw istnieje iniekcja <math>\displaystyle f:A \to B</math>.
  
<math>\displaystyle A  <_m  B</math> wtw <math>\displaystyle A  \leq_m  B</math> i nieprawda że <math>\displaystyle A  \sim_m  B</math>.
+
<math>\displaystyle A  <_m  B</math> wtw <math>\displaystyle A  \leq_m  B</math> i nieprawda, że <math>\displaystyle A  \sim_m  B</math>.
  
 
}}
 
}}
Linia 415: Linia 415:
 
{{twierdzenie|2.11||
 
{{twierdzenie|2.11||
 
Następujące warunki są równoważne:
 
Następujące warunki są równoważne:
# dla dowolnych zbiorów <math>\displaystyle A,B</math> zachodzi <math>\displaystyle  A  \leq_m  B</math> i <math>\displaystyle  B  \leq_m  A</math> to <math>\displaystyle A  \sim_m  B</math>.
+
# Dla dowolnych zbiorów <math>\displaystyle A,B</math> zachodzi <math>\displaystyle  A  \leq_m  B</math> i <math>\displaystyle  B  \leq_m  A</math>, to <math>\displaystyle A  \sim_m  B</math>.
# dla dowolnych zbiorów <math>\displaystyle A,B</math> zachodzi <math>\displaystyle  A  \leq_m  B</math> i <math>\displaystyle  B \subset  A</math> to <math>\displaystyle A  \sim_m  B</math>.
+
# Dla dowolnych zbiorów <math>\displaystyle A,B</math> zachodzi <math>\displaystyle  A  \leq_m  B</math> i <math>\displaystyle  B \subset  A</math>, to <math>\displaystyle A  \sim_m  B</math>.
# dla dowolnych zbiorów <math>\displaystyle A,B,C</math> zachodzi <math>\displaystyle  A  <_m  B</math> i <math>\displaystyle  B  <_m  C</math> to <math>\displaystyle A  <_m  C</math>.
+
# Dla dowolnych zbiorów <math>\displaystyle A,B,C</math> zachodzi <math>\displaystyle  A  <_m  B</math> i <math>\displaystyle  B  <_m  C</math>, to <math>\displaystyle A  <_m  C</math>.
  
 
}}
 
}}
Linia 424: Linia 424:
 
<math>\displaystyle (2) \hspace*{0.1mm} \Rightarrow  (1)</math>. Niech <math>\displaystyle  A  \leq_m  B</math> i <math>\displaystyle  B  \leq_m  A</math>. Niech <math>\displaystyle f: B \to A</math> iniekcja oraz
 
<math>\displaystyle (2) \hspace*{0.1mm} \Rightarrow  (1)</math>. Niech <math>\displaystyle  A  \leq_m  B</math> i <math>\displaystyle  B  \leq_m  A</math>. Niech <math>\displaystyle f: B \to A</math> iniekcja oraz
 
niech <math>\displaystyle B_0 = \overrightarrow{f}  (B)</math>.
 
niech <math>\displaystyle B_0 = \overrightarrow{f}  (B)</math>.
Mamy więc <math>\displaystyle A  \sim_m  B_0</math> oraz  <math>\displaystyle B_0 \subset A</math>. Stosując <math>\displaystyle (2)</math> do <math>\displaystyle A,  B_0</math>
+
Mamy więc <math>\displaystyle A  \sim_m  B_0</math> oraz  <math>\displaystyle B_0 \subset A</math>. Stosując <math>\displaystyle (2)</math> do <math>\displaystyle A,  B_0</math>,
otrzymujemy <math>\displaystyle  A \sim_m  B_0</math> co wobec <math>\displaystyle B  \sim_m  B_0</math> daje <math>\displaystyle A  \sim_m  B</math>.
+
otrzymujemy <math>\displaystyle  A \sim_m  B_0</math>, co wobec <math>\displaystyle B  \sim_m  B_0</math> daje <math>\displaystyle A  \sim_m  B</math>.
  
<math>\displaystyle (1) \hspace*{0.1mm} \Rightarrow  (3)</math>. Z założeń (3) mamy, że <math>\displaystyle  A  <_m  B</math> i <math>\displaystyle  B  <_m  C</math>. Można je osłabić
+
<math>\displaystyle (1) \hspace*{0.1mm} \Rightarrow  (3)</math>. Z założeń (3) mamy, że <math>\displaystyle  A  <_m  B</math> i <math>\displaystyle  B  <_m  C</math>. Można je osłabić,
 
otrzymując <math>\displaystyle  A  \leq_m  B</math> i <math>\displaystyle  B  \leq_m  C</math>. Z przechodniości <math>\displaystyle  \leq_m </math> (co odpowiada
 
otrzymując <math>\displaystyle  A  \leq_m  B</math> i <math>\displaystyle  B  \leq_m  C</math>. Z przechodniości <math>\displaystyle  \leq_m </math> (co odpowiada
 
składaniu iniekcji) otrzymujemy <math>\displaystyle  A  \leq_m  C</math>. Pozostaje dowieść, że nieprawdą jest <math>\displaystyle A
 
składaniu iniekcji) otrzymujemy <math>\displaystyle  A  \leq_m  C</math>. Pozostaje dowieść, że nieprawdą jest <math>\displaystyle A
\sim_m  C</math>. Gdyby <math>\displaystyle A  \sim_m  C</math> to mielibyśmy <math>\displaystyle B  \leq_m  A</math>. Stosując <math>\displaystyle (1)</math> dla <math>\displaystyle A,B</math>
+
\sim_m  C</math>. Gdyby <math>\displaystyle A  \sim_m  C</math>, to mielibyśmy <math>\displaystyle B  \leq_m  A</math>. Stosując <math>\displaystyle (1)</math> dla <math>\displaystyle A,B</math>,
mielibyśmy <math>\displaystyle A  \sim_m  B</math> co przeczy <math>\displaystyle A  <_m  B</math>.
+
mielibyśmy <math>\displaystyle A  \sim_m  B</math>, co przeczy <math>\displaystyle A  <_m  B</math>.
  
<math>\displaystyle (3) \hspace*{0.1mm} \Rightarrow  (2)</math>. Niech <math>\displaystyle A  \leq_m  B</math> i <math>\displaystyle  B \subset  A</math> co daje też <math>\displaystyle  B  \leq_m  A</math>. Gdyby
+
<math>\displaystyle (3) \hspace*{0.1mm} \Rightarrow  (2)</math>. Niech <math>\displaystyle A  \leq_m  B</math> i <math>\displaystyle  B \subset  A</math>, co daje też <math>\displaystyle  B  \leq_m  A</math>. Gdyby
nieprawdą było, że <math>\displaystyle A  \sim_m  B</math> to mielibyśmy zarówno <math>\displaystyle A  <_m  B</math> jak i <math>\displaystyle B  <_m  A</math> co na
+
nieprawdą było, że <math>\displaystyle A  \sim_m  B</math>, to mielibyśmy zarówno <math>\displaystyle A  <_m  B</math> jak i <math>\displaystyle B  <_m  A</math>, co na
 
mocy <math>\displaystyle (3)</math> dawałoby sprzeczność <math>\displaystyle A  <_m  A</math>.
 
mocy <math>\displaystyle (3)</math> dawałoby sprzeczność <math>\displaystyle A  <_m  A</math>.
 
}}
 
}}
  
W twierdzeniu powyżej pokazaliśmy równoważność trzech warunków nie pokazując czy
+
W twierdzeniu powyżej pokazaliśmy równoważność trzech warunków, nie pokazując, czy
 
którykolwiek z nich jest prawdziwy. Teraz pokażemy <math>\displaystyle (1)</math>. Twierdzenie to znane jest
 
którykolwiek z nich jest prawdziwy. Teraz pokażemy <math>\displaystyle (1)</math>. Twierdzenie to znane jest
pod nazwą twierdzenia Cantora - Bernsteina. Zatem twierdzenie to wyraża słabą
+
pod nazwą twierdzenia Cantora-Bernsteina. Zatem twierdzenie to wyraża słabą
 
antysymetrię relacji porządku na mocach zbiorów. Zobaczymy, że jest ono niezwykle
 
antysymetrię relacji porządku na mocach zbiorów. Zobaczymy, że jest ono niezwykle
przydatne do  uzasadnienie wielu faktów teorii mocy, co bez tego twierdzenia często
+
przydatne do  uzasadnienia wielu faktów teorii mocy, co bez tego twierdzenia często
pociągało by konieczność przeprowadzania długich i skomplikowanych dowodów.
+
pociągałoby konieczność przeprowadzania długich i skomplikowanych dowodów.
  
 
<span id="twierdzenie_2_12">{{twierdzenie|2.12 [Cantora - Bernsteina]||
 
<span id="twierdzenie_2_12">{{twierdzenie|2.12 [Cantora - Bernsteina]||
Linia 452: Linia 452:
  
 
{{dowod|||
 
{{dowod|||
Przygotowania do tego dowodu zostały podjęte wcześniej. Służył do tego rozdział 6
+
Przygotowania do tego dowodu zostały podjęte wcześniej. Służył do tego Wykład 6
 
poświęcony między innymi obrazom zbiorów przez funkcje. Nietrywialnym było
 
poświęcony między innymi obrazom zbiorów przez funkcje. Nietrywialnym było
dowiedzenie twierdzenia Knastera - Tarskiego a przy jego pomocy lematu Banacha. Ten
+
dowiedzenie twierdzenia Knastera-Tarskiego, a przy jego pomocy lematu Banacha. Ten
wysiłek zwróci się nam teraz. Niech zatem <math>\displaystyle f:A\to B</math> i <math>\displaystyle g: B\to A</math> będą iniekcjami.
+
wysiłek zwróci się nam teraz (patrz [[Logika i teoria mnogości/Wykład 6: Funkcje, tw. o faktoryzacji, produkt uogólniony, obrazy i przeciwobrazy, tw. Knastera-Tarskiego i lemat Banacha|Wykład 6]]). Niech zatem <math>\displaystyle f:A\to B</math> i <math>\displaystyle g: B\to A</math> będą iniekcjami.
Na mocy lematu Banacha 7.8 z rozdziału 7 wykładu 6 istnieją rozłączne zbiory
+
Na mocy lematu Banacha (patrz [[Logika i teoria mnogości/Wykład 6: Funkcje, tw. o faktoryzacji, produkt uogólniony, obrazy i przeciwobrazy, tw. Knastera-Tarskiego i lemat Banacha#twierdzenie_7_8| Wykład 6, Lemat Banacha]]), istnieją rozłączne zbiory
<math>\displaystyle A_1 ,A_2</math> wzajemnie się uzupełniające się do <math>\displaystyle A</math> jak i rozłączne zbiory
+
<math>\displaystyle A_1 ,A_2</math> wzajemnie uzupełniające się do <math>\displaystyle A</math> jak i rozłączne zbiory
<math>\displaystyle B_1 ,B_2</math> wzajemnie się uzupełniające się do <math>\displaystyle B</math> takie, że <math>\displaystyle \overrightarrow{f}  (A_1) = B_1</math>
+
<math>\displaystyle B_1 ,B_2</math> wzajemnie uzupełniające się do <math>\displaystyle B</math> takie, że <math>\displaystyle \overrightarrow{f}  (A_1) = B_1</math>
 
i symetrycznie <math>\displaystyle \overrightarrow{g}  (B_2) = A_2</math>. Możemy zatem na rozłącznych zbiorach <math>\displaystyle A_1, A_2</math>
 
i symetrycznie <math>\displaystyle \overrightarrow{g}  (B_2) = A_2</math>. Możemy zatem na rozłącznych zbiorach <math>\displaystyle A_1, A_2</math>
 
skleić dwie iniekcje <math>\displaystyle f|_{A_1}</math> i <math>\displaystyle g^{-1}|_{A_2}</math> będące zawężeniami oryginalnych funkcji.
 
skleić dwie iniekcje <math>\displaystyle f|_{A_1}</math> i <math>\displaystyle g^{-1}|_{A_2}</math> będące zawężeniami oryginalnych funkcji.
Linia 465: Linia 465:
  
 
Poniżej poznamy twierdzenie pochodzące od Cantora, pokazujące, że można budować
 
Poniżej poznamy twierdzenie pochodzące od Cantora, pokazujące, że można budować
zbiory o dowolnie wielkiej mocy. Z niego i z twierdzenia Cantora - Bernstaina
+
zbiory o dowolnie wielkiej mocy. Z niego i z twierdzenia Cantora-Bernstaina
 
pokażemy, że zbiorów jest tak dużo, że same nie tworzą zbioru.  Fakt ten jest już nam
 
pokażemy, że zbiorów jest tak dużo, że same nie tworzą zbioru.  Fakt ten jest już nam
znany <math>\displaystyle x \notin x</math> (patrz wykład 4, rozdział 10, Fakt 10.1) i jest konsekwencja
+
znany <math>\displaystyle x \notin x</math> (patrz [[Logika i teoria mnogości/Wykład 4: Teoria mnogości ZFC. Operacje na zbiorach#fakt_10_1|Wykład 4, Fakt 10.1]]) i jest konsekwencja
aksjomatu regularności. Niemniej przeprowadzimy prosty dowód odwołujący się do faktów
+
aksjomatu regularności. Niemniej przeprowadzimy prosty dowód, odwołujący się do faktów
 
z teorii mocy. Dowód poniższy jest dowodem przekątniowym. W wykładach dotyczących
 
z teorii mocy. Dowód poniższy jest dowodem przekątniowym. W wykładach dotyczących
 
teorii obliczeń i logiki znajdą państwo wiele takich dowodów.
 
teorii obliczeń i logiki znajdą państwo wiele takich dowodów.
Linia 484: Linia 484:
 
zbioru <math>\displaystyle A</math> są podzbiory <math>\displaystyle A</math>. Utwórzmy zbiór <math>\displaystyle C= \left\{z\in A: z \notin f(z)\right\}</math>. Ze
 
zbioru <math>\displaystyle A</math> są podzbiory <math>\displaystyle A</math>. Utwórzmy zbiór <math>\displaystyle C= \left\{z\in A: z \notin f(z)\right\}</math>. Ze
 
względu na surjektywność <math>\displaystyle f</math> musi istnieć taki element <math>\displaystyle z_0 \in A</math>, że <math>\displaystyle f(z_0) = C</math>.
 
względu na surjektywność <math>\displaystyle f</math> musi istnieć taki element <math>\displaystyle z_0 \in A</math>, że <math>\displaystyle f(z_0) = C</math>.
Rozstrzygnijmy problem czy <math>\displaystyle z_0 \in f(z_0) </math>. Jeżeli tak to <math>\displaystyle z_0 \in C</math> a zatem <math>\displaystyle z_0
+
Rozstrzygnijmy problem, czy <math>\displaystyle z_0 \in f(z_0) </math>. Jeżeli tak, to <math>\displaystyle z_0 \in C</math>, a zatem <math>\displaystyle z_0
\notin f(z_0)</math>, sprzeczność. Jeżeli nie to <math>\displaystyle z_0 \notin f(z_0)</math> a zatem <math>\displaystyle z_0 \in C</math>
+
\notin f(z_0)</math> sprzeczność. Jeżeli nie to, <math>\displaystyle z_0 \notin f(z_0)</math>, a zatem <math>\displaystyle z_0 \in C</math>,
czyli <math>\displaystyle z_0 \in f(z_0) </math>, sprzeczność.
+
czyli <math>\displaystyle z_0 \in f(z_0) </math> sprzeczność.
 
}}
 
}}
  
Linia 496: Linia 496:
  
 
{{dowod|||
 
{{dowod|||
Gdyby taki zbiór istniał mielibyśmy trudności z przypisaniem mu mocy. Mianowicie,
+
Gdyby taki zbiór istniał, mielibyśmy trudności z przypisaniem mu mocy. Mianowicie,
niech ten zbiór nazywa się <math>\displaystyle A</math>. W takim razie <math>\displaystyle \mathcal{P} (A) \subset A</math> bo każdy
+
niech ten zbiór nazywa się <math>\displaystyle A</math>. W takim razie <math>\displaystyle \mathcal{P} (A) \subset A</math>, bo każdy
 
podzbiór <math>\displaystyle A</math> jest zbiorem. Trywialnie mamy w  drugą stronę
 
podzbiór <math>\displaystyle A</math> jest zbiorem. Trywialnie mamy w  drugą stronę
<math>\displaystyle  A  \leq_m  \mathcal{P} (A)</math>. Zatem z twierdzenia Cantora - Bernsteina otrzymujemy
+
<math>\displaystyle  A  \leq_m  \mathcal{P} (A)</math>. Zatem z twierdzenia Cantora-Bernsteina otrzymujemy
<math>\displaystyle A  \sim_m  \mathcal{P} (A)</math>  co jest sprzeczne z twierdzeniem Cantora.
+
<math>\displaystyle A  \sim_m  \mathcal{P} (A)</math>, co jest sprzeczne z twierdzeniem Cantora.
 
}}
 
}}
  
Linia 511: Linia 511:
 
{{dowod|||
 
{{dowod|||
 
Dowód tego bardzo intuicyjnego faktu odwołuje się do aksjomatu wyboru. Proszę o
 
Dowód tego bardzo intuicyjnego faktu odwołuje się do aksjomatu wyboru. Proszę o
zapoznanie się z dowodem tego twierdzenie w wykładzie 11, rozdział 4, twierdzenie 4.1
+
zapoznanie się z dowodem tego twierdzenia w wykładzie 11, Twierdzenie 4.1,
 
oraz o zapoznanie się z innymi faktami tego rozdziału, które wymagają aksjomatu
 
oraz o zapoznanie się z innymi faktami tego rozdziału, które wymagają aksjomatu
wyboru.
+
wyboru (patrz [[Logika i teoria mnogości/Wykład 11: Zbiory dobrze uporządkowane. Lemat Kuratowskiego Zorna i twierdzenie Zermelo, przykłady#twierdzenie_4_1| Wykład 11, Twierdzenie 4.1]]).
 
}}
 
}}
  

Wersja z 18:13, 17 wrz 2006

Teoria mocy

Zadaniem teorii mocy, do której wstęp znajdą państwo w tym wykładzie, będzie uogólnienie pojęcia ilości elementów zbioru. Dla zbiorów skończonych powołaliśmy do życia liczby naturalne (patrz Wykład 7), przy pomocy których możemy rachować i opisywać ilościowe własności innych zbiorów. Niestety to nam nie wystarcza. Są zbiory, których liczbę elementów nie sposób opisać żadną liczbą naturalną. Zgodziliśmy się wszak, przyjmując aksjomat nieskończoności, na istnienie takich niezwykłych zbiorów . Aksjomat ten wraz z innymi, na przykład, aksjomatem zbioru potęgowego, będzie miał dla nas wiele niespodzianek. Powołamy do życia zbiory nieskończone, a co więcej pokażemy, że istnieją różne rodzaje nieskończoności. Jedne zbiory nieskończone będą bardziej nieskończone od innych. Aby umieć porównywać liczby elementów zbiorów nieskończonych, wprowadzimy podstawowe definicje. Z punktu widzenia tych definicji na całą teorię mocy można patrzeć jak na teorie bijekcji i iniekcji (lub dualnie surjekcji - patrz wykład 11, ćwiczenie 3.1).

Definicja 1.1

Zbiory i nazywamy równolicznymi, gdy istnieje bijekcja . Równoliczność zbiorów oznaczamy przez .

ma podobne własności do relacji równoważności.

Twierdzenie 1.2

Równoliczność ma własności:

 1. .
 2. jeżeli , to .
 3. jeżeli i , to .

Trywialne dowody tych faktów pozostawimy jako ćwiczenia.


Ćwiczenie 1.3

Udowodnij własności 1, 2, 3. z Twierdzenia 1.2.


Rozwiązanie

Twierdzenie 1.4

Podstawowe własności relacji równoliczności:

 1. i oraz , to .
 2. i , to .
 3. .
 4. .
 5. Gdy , to .
 6. .

Znowu dowody twierdzeń z 1.4 podamy jako ćwiczenia.


Ćwiczenie 1.5

Dowiedź Twierdzenia 1.4.


Wskazówka


Rozwiązanie

Definicja 1.6

Zbiór nazywamy skończonym, gdy , dla pewnej liczby naturalnej .

Zbiór nazywamy nieskończonym, gdy nie jest skończony.

Jako zadania podamy dwa następujące proste fakty:

Ćwiczenie 1.7

Podzbiór zbioru skończonego jest skończony. Obraz przez funkcje zbioru skończonego jest skończony.


Wskazówka


Rozwiązanie

Podamy twierdzenie, podobne do twierdzenia, które zobaczą państwo w wykładzie 11 (patrz Wykład 11, Twierdzenie 4.1). Wersja ogólniejsza będzie dotyczyła sytuacji, kiedy zbiór jest nieskończony, ale niekoniecznie jest podzbiorem . W takim wypadku do dowodu tego twierdzenia będzie potrzebny aksjomat wyboru. W uproszczonej wersji, która podana jest poniżej, aksjomat ten nie będzie nam potrzebny.

Twierdzenie 1.8

Jeżeli jest nieskończonym podzbiorem , to .

Dowód

Przy pomocy definiowania przez indukcję (patrz Wykład 7, Twierdzenie 6.1), zbudujmy bijekcję pomiędzy zbiorem a . Zbiór będąc nieskończonym jest niepusty, więc z zasady minimum (patrz Wykład 7, Twierdzenie 5.2) posiada element najmniejszy. Niech:

najmniejszy element w


najmniejszy element, który w jest istotnie większy niż .


Łatwo zauważyć, że dla obraz, dowolnej liczby naturalnej jest odcinkiem początkowym . Równocześnie, na mocy poprzedniego ćwiczenia, wiemy, że obraz ten jest skończony. Ponieważ zbiór jest nieskończony, więc zawsze istnieją w nim elementy poza . Elementy te muszą być większe od , co gwarantuje, że funkcja jest zdefiniowana dla całego . Funkcja jest oczywiście iniekcją, ponieważ dla mamy . Funkcja jest bijekcją, ponieważ łatwo możemy pokazać, że jeśli , to .

End of proof.gif

Zbiory przeliczalne

Podamy poniżej dwie równoważne, jak się okaże, definicje przeliczalności.

Definicja 2.1

Zbiór jest przeliczalny, gdy , dla pewnego .

Definicja 2.2

Zbiór daje się ustawić w ciąg, gdy istnieje surjekcja .

Twierdzenie 2.3

Niepusty zbiór daje się ustawić w ciąg wtedy i tylko wtedy, gdy jest przeliczalny.

Dowód

Jeśli jest przeliczalny przy bijekcji , to niewątpliwie daje się ustawić w ciąg - uzupełniamy bijekcje jednym elementem wyjętym z niepustego . Jeśli daje sie ustawić w ciąg przy użyciu funkcji , to z surjektywności mamy, że jest niepusty dla każdego . Zdefiniujmy funkcje jako . Funkcja ta wybiera najmniejsze elementy z przeciwobrazów elementów , jest zatem iniekcją, a więc bijekcja pomiędzy a podzbiorem .

End of proof.gif

Znowu, tak jak w przypadku Twierdzenia 1.8, radziłbym zapoznać sie z wykładem 11 (patrz Wykład 11) dotyczącym aksjomatu wyboru i jego konsekwencji. W szczególności pożyteczne byłoby przeczytanie podrozdziału 3.1 Twierdzenia dotyczące zbiorów i zawartego w nim Ćwiczenia 3.1. Znajdą tam państwo uogólnienie poprzedniego twierdzenia na sytuacje, gdzie nie zakłada się przeliczalności zbioru .

Twierdzenie 2.4

jest przeliczalny wtedy i tylko wtedy, gdy jest skończony lub równoliczny z .

Proponuję dowód wykonać jako proste ćwiczenie.


Ćwiczenie 2.5

Dowiedź Twierdzenia 2.4.


Wskazówka


Rozwiązanie

Lemat 2.6

Własności zbiorów przeliczalnych:

 1. Podzbiór przeliczalnego zbioru jest przeliczalny.
 2. Suma zbiorów przeliczalnych jest przeliczalna.
 3. jest przeliczalny.
 4. Iloczyn kartezjański zbiorów przeliczalnych jest przeliczalny.
 5. dla jest przeliczalny.
 6. Niech będzie skończoną rodziną zbiorów przeliczalnych. Wtedy jest przeliczalny.
 7. Jeżeli przeliczalny oraz jest rozkładem, to jest przeliczalny.

Twierdzenie jest proste i dlatego proponuję wykonać dowody samodzielnie jako ćwiczenie.

Ćwiczenie 2.7

Dowiedź Lematu 2.6.

Wskazówka


Rozwiązanie

Twierdzenie 2.8

Zbiory liczb całkowitych i wymiernych są przeliczalne.

Dowód

Jest to prosta konsekwencja punktu 7 Lematu 2.6. Zbiór oraz zbiór są rozkładami zbiorów przeliczalnych.

End of proof.gif

Dla kontrastu udowodnimy, że zbiór liczb rzeczywistych przeliczalny nie jest.

Twierdzenie 2.9 [Cantora]

Zbiór liczb rzeczywistych nie jest przeliczalny.

Dowód

{{{3}}} End of proof.gif

Podamy poniżej definicje nierówności na mocach zbiorów.

Definicja 2.10

wtw istnieje iniekcja .

wtw i nieprawda, że .

Twierdzenie 2.11

Następujące warunki są równoważne:

 1. Dla dowolnych zbiorów zachodzi i , to .
 2. Dla dowolnych zbiorów zachodzi i , to .
 3. Dla dowolnych zbiorów zachodzi i , to .

Dowód

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\hspace”): {\displaystyle \displaystyle (2) \hspace*{0.1mm} \Rightarrow (1)} . Niech i . Niech iniekcja oraz niech . Mamy więc oraz . Stosując do , otrzymujemy , co wobec daje .

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\hspace”): {\displaystyle \displaystyle (1) \hspace*{0.1mm} \Rightarrow (3)} . Z założeń (3) mamy, że i . Można je osłabić, otrzymując i . Z przechodniości (co odpowiada składaniu iniekcji) otrzymujemy . Pozostaje dowieść, że nieprawdą jest . Gdyby , to mielibyśmy . Stosując dla , mielibyśmy , co przeczy .

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\hspace”): {\displaystyle \displaystyle (3) \hspace*{0.1mm} \Rightarrow (2)} . Niech i , co daje też . Gdyby nieprawdą było, że , to mielibyśmy zarówno jak i , co na mocy dawałoby sprzeczność .

End of proof.gif

W twierdzeniu powyżej pokazaliśmy równoważność trzech warunków, nie pokazując, czy którykolwiek z nich jest prawdziwy. Teraz pokażemy . Twierdzenie to znane jest pod nazwą twierdzenia Cantora-Bernsteina. Zatem twierdzenie to wyraża słabą antysymetrię relacji porządku na mocach zbiorów. Zobaczymy, że jest ono niezwykle przydatne do uzasadnienia wielu faktów teorii mocy, co bez tego twierdzenia często pociągałoby konieczność przeprowadzania długich i skomplikowanych dowodów.

Twierdzenie 2.12 [Cantora - Bernsteina]

Jeżeli i to .

Dowód

Przygotowania do tego dowodu zostały podjęte wcześniej. Służył do tego Wykład 6 poświęcony między innymi obrazom zbiorów przez funkcje. Nietrywialnym było dowiedzenie twierdzenia Knastera-Tarskiego, a przy jego pomocy lematu Banacha. Ten wysiłek zwróci się nam teraz (patrz Wykład 6). Niech zatem i będą iniekcjami. Na mocy lematu Banacha (patrz Wykład 6, Lemat Banacha), istnieją rozłączne zbiory wzajemnie uzupełniające się do jak i rozłączne zbiory wzajemnie uzupełniające się do takie, że i symetrycznie . Możemy zatem na rozłącznych zbiorach skleić dwie iniekcje i będące zawężeniami oryginalnych funkcji. Otrzymane sklejenie jest bijekcją.

End of proof.gif

Poniżej poznamy twierdzenie pochodzące od Cantora, pokazujące, że można budować zbiory o dowolnie wielkiej mocy. Z niego i z twierdzenia Cantora-Bernstaina pokażemy, że zbiorów jest tak dużo, że same nie tworzą zbioru. Fakt ten jest już nam znany (patrz Wykład 4, Fakt 10.1) i jest konsekwencja aksjomatu regularności. Niemniej przeprowadzimy prosty dowód, odwołujący się do faktów z teorii mocy. Dowód poniższy jest dowodem przekątniowym. W wykładach dotyczących teorii obliczeń i logiki znajdą państwo wiele takich dowodów.

Twierdzenie 2.13 [Cantora]

.

Dowód

Łatwo zauważyć, że istnieje iniekcja wkładająca w . Przykładowo możemy wziąć funkcje przypisującą elementowi zbioru singleton . Załóżmy, że istnieje bijekcja . Obrazami elementów ze zbioru są podzbiory . Utwórzmy zbiór . Ze względu na surjektywność musi istnieć taki element , że . Rozstrzygnijmy problem, czy . Jeżeli tak, to , a zatem sprzeczność. Jeżeli nie to, , a zatem , czyli sprzeczność.

End of proof.gif

Twierdzenie 2.14 [Cantora]

Nie istnieje zbiór wszystkich zbiorów.

Dowód

Gdyby taki zbiór istniał, mielibyśmy trudności z przypisaniem mu mocy. Mianowicie, niech ten zbiór nazywa się . W takim razie , bo każdy podzbiór jest zbiorem. Trywialnie mamy w drugą stronę . Zatem z twierdzenia Cantora-Bernsteina otrzymujemy , co jest sprzeczne z twierdzeniem Cantora.

End of proof.gif

Twierdzenie 2.15

Każdy zbiór nieskończony zawiera podzbiór przeliczalny równoliczny z .

Dowód

Dowód tego bardzo intuicyjnego faktu odwołuje się do aksjomatu wyboru. Proszę o zapoznanie się z dowodem tego twierdzenia w wykładzie 11, Twierdzenie 4.1, oraz o zapoznanie się z innymi faktami tego rozdziału, które wymagają aksjomatu wyboru (patrz Wykład 11, Twierdzenie 4.1).

End of proof.gif

Zbiory mocy kontinuum

Definicja 3.1

Zbiór nazywamy nieprzeliczalnym gdy nie jest przeliczalny.

Ćwiczenie 3.2

Zbiory oraz nie są przeliczalne.


Wskazówka


Rozwiązanie

Definicja 3.3

Mówimy że zbiór jest mocy continuum gdy jest równoliczny z .

Lemat 3.4

Każdy przedział obustronnie otwarty jest mocy continuum.

Dowód

Na początku pokażemy, że istnieje bijekcja pomiędzy przedziałem otwartym liczb rzeczywistych a . Bijekcją taką jest . (Jako ćwiczenie spróbuj narysować wykres tej funkcji.) Następnie łatwo zauważyć, że każde dwa przedziały otwarte są równoliczne. (Jako ćwiczenie napisz wzór na funkcje liniową pomiędzy dwoma zadanymi otwartymi przedziałami.)

End of proof.gif

Lemat 3.5

Jeżeli i zawiera pewien przedział otwarty to jest mocy continuum.

Dowód

Następne dwa lematy pokazują, że zbiory mocy kontinuum są odporne na dodawanie i ujmowanie zbiorów przeliczalnych. Po każdej takiej operacji moc zbioru jest taka jak była. Proszę o zapoznanie się z prostymi dowodami tych lematów. Może to być pomocne w rozwiązywaniu zadań.

Lemat 3.6

Jeżeli jest przeliczalnym podzbiorem zbioru mocy continuum to

jest mocy continuum

Dowód

Załóżmy bez straty ogólności, że . Zauważmy, że jest nieprzeliczalny. Inaczej przeczyłoby to Twierdzeniu 2.9 o nieprzeliczalności . W takim razie jest nieskończony. Można zatem odnaleźć w nim na mocy twierdzenia Twierdzeniu 2.15 (stosując aksjomat wyboru, zapoznaj się z dowodem tego twierdzenie w wykładzie 11, rozdział 4, twierdzenie 4.1) nieskończony zbiór przeliczalny . Mamy więc jest nieskończonym zbiorem przeliczalnym. Istnieje zatem bijekcja . Mając ją możemy określić bijekcje następująco:

End of proof.gif

Lemat 3.7

Jeżeli jest przeliczalnym a jest mocy continuum to jest mocy continuum.

Dowód

Opiszmy słowami dowód podobny do poprzedniego. Na początku należy odnaleźć w zbiór nieskończony przeliczalny . Zbiór ten musi być równoliczny z . W takim razie można bijektywnie schować zbiór w zbiorze . Następnie należy zdefiniować bijekcję między a tak aby na fragmencie z poza była identycznością a na była poprzednią bijekcją. Sklejenie takich bijekcji na zbiorach rozłącznych jest bijekcją.

End of proof.gif

Twierdzenie poniższe będzie mieć dla nas fundamentalne znaczenie. Porównuje ono moc dwóch podstawowych dla nas zbiorów i . Do dowodu posłużymy się konstrukcją rozwinięcia dwójkowego przeprowadzonego w twierdzeniu 3.15 rozdziału 3 wykładu 8. Twierdzenie 3.18 tego rozdziału pokazuje bijekcje pomiędzy pewnymi specjalnymi ciągami ze zbioru a przedziałem . Przed przeczytaniem tego dowodu zapoznaj sie z twierdzeniami 3.15, 3.17, 3.18 wykładu 8.

Twierdzenie 3.8

jest mocy continuum.

Dowód

Zbiór rozbijmy na dwa rozłączne podzbiory. Zbiór taki jak w twierdzeniu 3.18 wykładu 8 to znaczy oraz zbiór będący jego uzupełnieniem. Łatwo zauważyć, że jest przeliczalny bo można go przedstawić jako przeliczalną sumę zbiorów skończonych. składa się z ciągów, które od pewnego miejsca są stale równe . Zauważmy, że jest jedynie takich ciągów, które od miejsca są stale równe . Zbiór jak pokazaliśmy w twierdzeniu w 3.18 (wykład 8) jest równoliczny z przedziałem a więc przeliczalny. Nasz zbiór jako suma zbioru kontinuum i przeliczalnego na mocy Lematu 3.7 jest mocy kontinuum.

End of proof.gif

Twierdzenie 3.9

Rodzi się naturalne pytanie. Czy istnieje taki zbiór, którego moc dałoby się ulokować pomiędzy mocą zbioru liczb naturalnych a mocą kontinuum. Czyli, czy istnieje takie, że

Cantor przypuszczał, że takiego zbioru (mocy) nie ma i że następnym w hierarchii mocy zbiorem po jest . Przypuszczenie Cantora nazywa się hipotezą kontinuum. Hipoteza ta była intensywnie badana przez matematyków. W roku 1939 Kurt Gödel pokazał niesprzeczność tej hipotezy z aksjomatami teorii mnogości. Można zatem przyjąć, że taki zbiór jak w hipotezie kontinuum istnieje i nie doprowadzi to teorii mnogości do sprzeczności o ile sama nie jest sprzeczna. W roku 1963 Paul Joseph Cohen pokazał niezależność hipotezy kontinuum od aksjomatów teorii mnogości. Oznacza to, że nie można hipotezy udowodnić na gruncie tej teorii, ale nie można też udowodnić jej zaprzeczenia.

Na koniec podamy jako ćwiczenie inną bardzo elegancką i nie odwołującą się do pojęcia liczb naturalnych definicję nieskończoności.

Definicja 3.10

(definicja nieskończoności Dedekinda) Zbiór jest nieskończony w sensie Dedekinda gdy istnieje podzbiór właściwy zbioru który jest z nim równoliczny. Zbiór jest skończony, w sensie Dedekinda, jeśli nie jest nieskończony w sensie Dedekinda.


Ćwiczenie 3.11

Pokaż, że zbiór jest nieskończony wtedy i tylko wtedy gdy jest nieskończony w sensie Dedekinda.


Wskazówka


Wskazówka


Rozwiązanie

Ćwiczenia

Ćwiczenie 4.1

Wykaż, że jest równoliczne z .


Rozwiązanie


Ćwiczenie 4.2

Wykaż, że


Rozwiązanie


Ćwiczenie 4.3

Jakiej mocy może być zbiór punktów nieciągłości silnie rosnącej funkcji z do ?


Wskazówka


Rozwiązanie


Ćwiczenie 4.4

Jaka jest moc zbioru wszystkich silnie rosnących funkcji z w ?


Rozwiązanie


Ćwiczenie 4.5

Czy na płaszczyźnie istniej okrąg taki, że każdy jego punkt ma przynajmniej jedną współrzędną niewymierną?


Rozwiązanie


Ćwiczenie 4.6

Zbiór nazywamy wypukłym, jeśli, dla dowolnych , jeśli i , to . Ile jest zbiorów wypukłych w ?


Rozwiązanie


Ćwiczenie 4.7

Ile elementów posiada największy, pod względem mocy, łańcuch w ?


Rozwiązanie


Ćwiczenie 4.8

Jaka jest moc zbioru bijekcji z do ?


Rozwiązanie


Ćwiczenie 4.9

Jakiej mocy jest zbiór porządków na które są równocześnie funkcjami ?


Rozwiązanie


Ćwiczenie 4.10

Dowolna rodzina taka, że dla dowolnych dwóch różnych elementów ich przecięcie jest co najwyżej jednoelementowe jest przeliczalna.


Rozwiązanie