Logika i teoria mnogości/Wykład 8: Konstrukcje liczbowe, liczby całkowite, wymierne, konstrukcja Cantora liczb rzeczywistych: działania i porządek: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Linia 304: Linia 304:
 
Niech <math>\displaystyle \mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \left\{\emptyset\right\}</math>.
 
Niech <math>\displaystyle \mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \left\{\emptyset\right\}</math>.
 
Określamy relację <math>\displaystyle \sim</math> na zbiorze <math>\displaystyle \mathbb{Z} \times
 
Określamy relację <math>\displaystyle \sim</math> na zbiorze <math>\displaystyle \mathbb{Z} \times
\mathbb{Z}^*</math> następująco.
+
\mathbb{Z}^*</math> następująco:
  
<center><math>\displaystyle (a,b) \sim (c,d)  </math>  wtw  <math>\displaystyle  a \cdot d = c \cdot b
+
<center><math>\displaystyle (a,b) \sim (c,d)  </math>  wtw  <math>\displaystyle  a \cdot d = c \cdot b.
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Linia 317: Linia 317:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
Zwrotność i symetria <math>\displaystyle \sim</math> są trywialne. Przy dowodzie przechodniości zastosuj prawo skracania 1.8 dla liczb całkowitych.
+
Zwrotność i symetria <math>\displaystyle \sim</math> są trywialne. Przy dowodzie przechodniości zastosuj prawo skracania (patrz [[#cwiczenie_1_8|Ćwiczenie 1.8]]) dla liczb całkowitych.
  
 
</div></div>
 
</div></div>
Linia 325: Linia 325:
 
Zwrotność relacji <math>\displaystyle \sim</math> wynika z faktu, że dla dowolnych liczb całkowitych mamy <math>\displaystyle a\cdot b = a\cdot b</math>.
 
Zwrotność relacji <math>\displaystyle \sim</math> wynika z faktu, że dla dowolnych liczb całkowitych mamy <math>\displaystyle a\cdot b = a\cdot b</math>.
  
Dla dowodu symetrii załóżmy, że <math>\displaystyle (a,b) \sim (c,d)</math>. Wtedy <math>\displaystyle a\cdot d = c\cdot b</math>, czyli <math>\displaystyle c\cdot b=a\cdot d</math> co oznacza, że <math>\displaystyle (c,d)\sim (a,b)</math>. Wykazaliśmy symetrię relacji <math>\displaystyle \sim</math>.
+
Dla dowodu symetrii załóżmy, że <math>\displaystyle (a,b) \sim (c,d)</math>. Wtedy <math>\displaystyle a\cdot d = c\cdot b</math>, czyli <math>\displaystyle c\cdot b=a\cdot d</math>, co oznacza, że <math>\displaystyle (c,d)\sim (a,b)</math>. Wykazaliśmy symetrię relacji <math>\displaystyle \sim</math>.
  
Aby dowieść przechodniości ustalmy trzy dowolne elementy <math>\displaystyle \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*</math> spełniające <math>\displaystyle (a,b) \sim (c,d)</math> oraz <math>\displaystyle (c,d)\sim(e,f)</math>. Wtedy <math>\displaystyle a\cdot d = c\cdot b</math>, oraz <math>\displaystyle c\cdot f = e\cdot d</math> używając przemienności i łączności {Dowód łączności mnożenia liczb całkowitych zostawiamy zainteresowanym czytelnikom} mnożenia liczb całkowitych otrzymujemy <math>\displaystyle a\cdot d\cdot f = c\cdot b\cdot f = e\cdot b\cdot d</math>. Korzystając z prawa skracania dla liczb całkowitych, korzystając z założenia, że <math>\displaystyle d\neq 0</math>, dostajemy <math>\displaystyle a\cdot f = e\cdot b</math>, czyli <math>\displaystyle (a,b)\sim (e,f)</math> co należało wykazać.
+
Aby dowieść przechodniości, ustalmy trzy dowolne elementy <math>\displaystyle \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*</math> spełniające <math>\displaystyle (a,b) \sim (c,d)</math> oraz <math>\displaystyle (c,d)\sim(e,f)</math>. Wtedy <math>\displaystyle a\cdot d = c\cdot b</math> oraz <math>\displaystyle c\cdot f = e\cdot d</math>, używając przemienności i łączności {Dowód łączności mnożenia liczb całkowitych zostawiamy zainteresowanym czytelnikom.} mnożenia liczb całkowitych, otrzymujemy: <math>\displaystyle a\cdot d\cdot f = c\cdot b\cdot f = e\cdot b\cdot d</math>. Korzystając z prawa skracania dla liczb całkowitych, korzystając z założenia, że <math>\displaystyle d\neq 0</math>, dostajemy: <math>\displaystyle a\cdot f = e\cdot b</math>, czyli: <math>\displaystyle (a,b)\sim (e,f)</math>, co należało wykazać.
 
</div></div>
 
</div></div>
  
Linia 333: Linia 333:
  
 
Niech <math>\displaystyle \mathbb{Q} =  \mathbb{Z}
 
Niech <math>\displaystyle \mathbb{Q} =  \mathbb{Z}
\times\mathbb{Z}^* / \sim</math>
+
\times\mathbb{Z}^* / \sim.</math>
 
}}
 
}}
 
OZNACZENIE:  Będziemy tradycyjne oznaczać ułamek
 
OZNACZENIE:  Będziemy tradycyjne oznaczać ułamek
Linia 346: Linia 346:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
Po pierwsze zauważmy, że <math>\displaystyle \bigcup\bigcup [(a,b)]_{\sim} = \{c\in\mathbb{Z}:\exists d\; (a,b)\sim (c,d) \lor (a,b)\sim (d,c) \}</math>. Niewątpliwie musimy więc mieć <math>\displaystyle (0,d)\sim(a,b)</math> dla pewnego <math>\displaystyle d\in\mathbb{Z}</math>&nbsp;(gdyż <math>\displaystyle 0</math> nie może występować na drugiej współrzędnej). Definicja relacji <math>\displaystyle \sim</math> implikuje, że <math>\displaystyle 0\cdot b = d\cdot a</math>, czyli, że <math>\displaystyle a=0</math>. Co więcej dla dowolnej liczby całkowitej <math>\displaystyle c</math> mamy <math>\displaystyle (0,d)\sim(0,c)</math> ponieważ <math>\displaystyle 0\cdot c = 0\cdot d</math>. Tak więc jedyną klasą równoważności relacji <math>\displaystyle \sim</math> spełniającą nasz warunek jest zbiór
+
Po pierwsze zauważmy, że <math>\displaystyle \bigcup\bigcup [(a,b)]_{\sim} = \{c\in\mathbb{Z}:\exists d\; (a,b)\sim (c,d) \lor (a,b)\sim (d,c) \}</math>. Niewątpliwie musimy więc mieć <math>\displaystyle (0,d)\sim(a,b)</math> dla pewnego <math>\displaystyle d\in\mathbb{Z}</math>&nbsp;(gdyż <math>\displaystyle 0</math> nie może występować na drugiej współrzędnej). Definicja relacji <math>\displaystyle \sim</math> implikuje, że <math>\displaystyle 0\cdot b = d\cdot a</math>, czyli że <math>\displaystyle a=0</math>. Co więcej dla dowolnej liczby całkowitej <math>\displaystyle c</math> mamy <math>\displaystyle (0,d)\sim(0,c)</math>, ponieważ <math>\displaystyle 0\cdot c = 0\cdot d</math>. Tak więc jedyną klasą równoważności relacji <math>\displaystyle \sim</math> spełniającą nasz warunek jest zbiór:
  
 
<center><math>\displaystyle \{(0,d): d\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}\},
 
<center><math>\displaystyle \{(0,d): d\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}\},
Linia 359: Linia 359:
 
* Zero w liczbach wymiernych <math>\displaystyle 0 \in \mathbb{Q}</math> to <math>\displaystyle [(0, 1) ]_{\sim}</math>.
 
* Zero w liczbach wymiernych <math>\displaystyle 0 \in \mathbb{Q}</math> to <math>\displaystyle [(0, 1) ]_{\sim}</math>.
 
* Jedynka w liczbach wymiernych <math>\displaystyle 1 \in \mathbb{Q}</math> to ułamek <math>\displaystyle [(1, 1) ]_{\sim}</math>.
 
* Jedynka w liczbach wymiernych <math>\displaystyle 1 \in \mathbb{Q}</math> to ułamek <math>\displaystyle [(1, 1) ]_{\sim}</math>.
* <math>\displaystyle  - [ (a,b) ]_{\sim} = [(-a, b) ]_{\sim}</math>
+
* <math>\displaystyle  - [ (a,b) ]_{\sim} = [(-a, b) ]_{\sim}.</math>
* dodawanie <math>\displaystyle [ (a,b) ]_{\sim} + [ (c,d) ]_{\sim} = [(ad +bc, bd) ]_{\sim}</math>
+
* Dodawanie <math>\displaystyle [ (a,b) ]_{\sim} + [ (c,d) ]_{\sim} = [(ad +bc, bd) ]_{\sim}</math>.
* odejmowanie <math>\displaystyle [ (a,b) ]_{\sim} - [ (c,d) ]_{\sim} = [(ad - bc, bd)]_{\sim}</math>
+
* Odejmowanie <math>\displaystyle [ (a,b) ]_{\sim} - [ (c,d) ]_{\sim} = [(ad - bc, bd)]_{\sim}</math>.
* mnożenie <math>\displaystyle [ (a,b) ]_{\sim} \cdot [ (c,d) ]_{\sim} =
+
* Mnożenie <math>\displaystyle [ (a,b) ]_{\sim} \cdot [ (c,d) ]_{\sim} =
[(ac, bd) ]_{\sim}</math>
+
[(ac, bd) ]_{\sim}</math>.
* dzielenie, <math>\displaystyle [ (a,b) ]_{\sim} : [ (c,d) ]_{\sim} = [(ad, bc)
+
* Dzielenie, <math>\displaystyle [ (a,b) ]_{\sim} : [ (c,d) ]_{\sim} = [(ad, bc)
]_{\sim}</math> gdy <math>\displaystyle [ (c,d) ]_{\sim} \neq [(0, d)  ]_{\sim}</math>
+
]_{\sim}</math> gdy <math>\displaystyle [ (c,d) ]_{\sim} \neq [(0, d)  ]_{\sim}</math>.
  
 
Tak jak poprzednio w przypadku liczb całkowitych będziemy starali
 
Tak jak poprzednio w przypadku liczb całkowitych będziemy starali
Linia 384: Linia 384:
 
Pokazać, że działania na liczbach wymiernych są dobrze określone.
 
Pokazać, że działania na liczbach wymiernych są dobrze określone.
 
To znaczy pokazać, że zbiory (klasy równoważności) będące wynikiem
 
To znaczy pokazać, że zbiory (klasy równoważności) będące wynikiem
działań nie nie zależą od wyboru reprezentantów:
+
działań nie zależą od wyboru reprezentantów:
  
 
}}
 
}}
Linia 390: Linia 390:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
Zapisz w jaki sposób wynik działań jest niezależny od wyboru reprezentantów.
+
Zapisz, w jaki sposób wynik działań jest niezależny od wyboru reprezentantów.
  
 
</div></div>
 
</div></div>
Linia 396: Linia 396:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
Pierwszym działaniem, które może zależeć od reprezentantów z wybranych z klasy równoważności jest branie elementu przeciwnego. Załóżmy, że <math>\displaystyle (a,b)\sim (c,d)</math>. Wtedy <math>\displaystyle ad=cb</math> i korzystając z własności liczb całkowitych {Tylko niektóre z niezbędnych własności liczb całkowitych zostały wykazane we wcześniejszej części wykładu. Pozostawiamy dociekliwym czytelnikom możliwość dowiedzenie wszystkich faktów niezbędnych do rozumowań na liczbach wymiernych}, <math>\displaystyle (-1)\cdot a\cdot d = (-1)\cdot c \cdot b</math> i dalej <math>\displaystyle -a\cdot d = -c\cdot b</math>, czyli <math>\displaystyle [(-a,b)]_{\sim}=[(-c,d)]_{\sim}</math>, co należało wykazać.
+
Pierwszym działaniem, które może zależeć od reprezentantów wybranych z klasy równoważności jest branie elementu przeciwnego. Załóżmy, że <math>\displaystyle (a,b)\sim (c,d)</math>. Wtedy <math>\displaystyle ad=cb</math> i korzystając z własności liczb całkowitych {Tylko niektóre z niezbędnych własności liczb całkowitych zostały wykazane we wcześniejszej części wykładu. Pozostawiamy dociekliwym czytelnikom możliwość dowiedzenia wszystkich faktów niezbędnych do rozumowań na liczbach wymiernych}, <math>\displaystyle (-1)\cdot a\cdot d = (-1)\cdot c \cdot b</math> i dalej <math>\displaystyle -a\cdot d = -c\cdot b</math>, czyli <math>\displaystyle [(-a,b)]_{\sim}=[(-c,d)]_{\sim}</math>, co należało wykazać.
  
Aby dowieść niezależności dodawania ustalmy cztery elementy <math>\displaystyle \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^*</math> takie, że <math>\displaystyle (a,b)\sim (e,f)</math>, oraz <math>\displaystyle (c,d)\sim(g,h)</math>. Natychmiast wnioskujemy, że <math>\displaystyle a\cdot f = e\cdot b</math>, oraz <math>\displaystyle c\cdot h = g\cdot d</math> i dalej
+
Aby dowieść niezależności dodawania ustalmy cztery elementy <math>\displaystyle \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^*</math> takie, że <math>\displaystyle (a,b)\sim (e,f)</math> oraz <math>\displaystyle (c,d)\sim(g,h)</math>. Natychmiast wnioskujemy, że <math>\displaystyle a\cdot f = e\cdot b</math> oraz <math>\displaystyle c\cdot h = g\cdot d</math> i dalej
  
 
<center><math>\displaystyle a\cdot f \cdot d \cdot h = e \cdot b \cdot d \cdot h \text{ oraz }
 
<center><math>\displaystyle a\cdot f \cdot d \cdot h = e \cdot b \cdot d \cdot h \text{ oraz }
Linia 404: Linia 404:
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Sumując obie równości i wyłączając wspólne czynniki otrzymujemy
+
Sumując obie równości i wyłączając wspólne czynniki, otrzymujemy:
  
 
<center><math>\displaystyle (f\cdot h)\cdot (a\cdot d + c\cdot b) = (b\cdot d)\cdot ( e\cdot h
 
<center><math>\displaystyle (f\cdot h)\cdot (a\cdot d + c\cdot b) = (b\cdot d)\cdot ( e\cdot h
+ g\cdot f)
+
+ g\cdot f),
 
</math></center>
 
</math></center>
  
czyli <math>\displaystyle (a\cdot d + c\cdot b, b\cdot d)\sim ( e\cdot h + g\cdot f,
+
czyli: <math>\displaystyle (a\cdot d + c\cdot b, b\cdot d)\sim ( e\cdot h + g\cdot f,
f\cdot h)</math> i dalej
+
f\cdot h)</math> i dalej:
  
 
<center><math>\displaystyle [(a,b)]_{\sim}+[(c,d)]_{\sim} = [(a\cdot d + c\cdot b,b\cdot d)]_{\sim} =
 
<center><math>\displaystyle [(a,b)]_{\sim}+[(c,d)]_{\sim} = [(a\cdot d + c\cdot b,b\cdot d)]_{\sim} =
Linia 419: Linia 419:
 
co należało wykazać.
 
co należało wykazać.
  
Niezależność odejmowania jest bezpośrednią konsekwencją faktów dowiedzionych powyżej. Wystarczy zauważyć, że <math>\displaystyle [(a,b)]_{\sim}-[(c,d)]_{\sim} = [(a,b)]_{\sim}+ (-[(c,d)]_{\sim})</math>, co wynika wprost z definicji odejmowania. Ponieważ dodawanie i znajdowanie elementu przeciwnego są niezależne od wyboru reprezentantów z klas to również ich złożenie jest od niego niezależne - czego należało dowieść.
+
Niezależność odejmowania jest bezpośrednią konsekwencją faktów dowiedzionych powyżej. Wystarczy zauważyć, że <math>\displaystyle [(a,b)]_{\sim}-[(c,d)]_{\sim} = [(a,b)]_{\sim}+ (-[(c,d)]_{\sim})</math>, co wynika wprost z definicji odejmowania. Ponieważ dodawanie i znajdowanie elementu przeciwnego są niezależne od wyboru reprezentantów z klas, to również ich złożenie jest od niego niezależne - czego należało dowieść.
  
Dla dowodu mnożenia ustalmy cztery elementy <math>\displaystyle \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^*</math> takie, że <math>\displaystyle (a,b)\sim (e,f)</math>, oraz <math>\displaystyle (c,d)\sim(g,h)</math>. Z założeń wnioskujemy, że <math>\displaystyle af = be</math>, oraz, że <math>\displaystyle ch = dg</math>. W związku z tym <math>\displaystyle afch = bedg</math> i, korzystając z przemienności i łączności mnożenia liczb całkowitych <math>\displaystyle (ac,bd)\sim (eg,fh)</math>, czyli
+
Dla dowodu mnożenia ustalmy cztery elementy <math>\displaystyle \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^*</math> takie, że <math>\displaystyle (a,b)\sim (e,f)</math> oraz <math>\displaystyle (c,d)\sim(g,h)</math>. Z założeń wnioskujemy, że <math>\displaystyle af = be</math> oraz że <math>\displaystyle ch = dg</math>. W związku z tym <math>\displaystyle afch = bedg</math> i korzystając z przemienności i łączności mnożenia liczb całkowitych <math>\displaystyle (ac,bd)\sim (eg,fh)</math>, czyli:
  
 
<center><math>\displaystyle [(a,b)]_{\sim}\cdot[(c,d)]_{\sim} = [(ac,bd)]_{\sim}
 
<center><math>\displaystyle [(a,b)]_{\sim}\cdot[(c,d)]_{\sim} = [(ac,bd)]_{\sim}
Linia 436: Linia 436:
 
{{definicja|2.5.||
 
{{definicja|2.5.||
  
<math>\displaystyle  \frac{a}{b} \geq \frac{c}{d}</math> gdy <math>\displaystyle (a\cdot d - b \cdot c) \cdot
+
<math>\displaystyle  \frac{a}{b} \geq \frac{c}{d}</math>, gdy <math>\displaystyle (a\cdot d - b \cdot c) \cdot
b \cdot d \geq 0</math>
+
b \cdot d \geq 0.</math>
 
}}
 
}}
 
{{cwiczenie|2.6||
 
{{cwiczenie|2.6||
Linia 455: Linia 455:
  
 
Ustalmy dowolne <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq \frac{c}{d} </math>. Wtedy <math>\displaystyle (a\cdot d - b \cdot c) \cdot b \cdot d \geq 0</math> jest równoważne <math>\displaystyle ((a\cdot d
 
Ustalmy dowolne <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq \frac{c}{d} </math>. Wtedy <math>\displaystyle (a\cdot d - b \cdot c) \cdot b \cdot d \geq 0</math> jest równoważne <math>\displaystyle ((a\cdot d
- b \cdot c)\cdot 1 -(b\cdot d)\cdot 0 )\cdot( b \cdot d)\cdot 1 \geq 0</math>, co z kolej znaczy, że <math>\displaystyle \frac{a}{b}-\frac{c}{d}\geq\frac{0}{1}</math>. Ponieważ wykazaliśmy wcześniej, że odejmowanie liczb wymiernych nie zależy od wyboru reprezentantów dla klasy pozostaje wykazać, że dla <math>\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{e}{f}</math> mamy <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq\frac{0}{1}</math> wtedy i tylko wtedy, kiedy <math>\displaystyle \frac{e}{f}\geq\frac{0}{1}</math>. Pierwsza nierówność jest prawdą wtedy i tylko wtedy, kiedy <math>\displaystyle (a\cdot 1 - b\cdot 0)\cdot b\cdot 1=a\cdot b\geq 0</math>, a druga, kiedy <math>\displaystyle e\cdot f \geq 0</math>. W świetle założenia mówiącego, że <math>\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{e}{f}</math>, czyli, że <math>\displaystyle a\cdot f = b\cdot e</math> równoważność otrzymujemy przez analizę dodatniości <math>\displaystyle a,b,e</math> i <math>\displaystyle f</math>.
+
- b \cdot c)\cdot 1 -(b\cdot d)\cdot 0 )\cdot( b \cdot d)\cdot 1 \geq 0</math>, co z kolej znaczy, że <math>\displaystyle \frac{a}{b}-\frac{c}{d}\geq\frac{0}{1}</math>. Ponieważ wykazaliśmy wcześniej, że odejmowanie liczb wymiernych nie zależy od wyboru reprezentantów dla klasy, pozostaje wykazać, że dla <math>\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{e}{f}</math> mamy <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq\frac{0}{1}</math> wtedy i tylko wtedy, kiedy <math>\displaystyle \frac{e}{f}\geq\frac{0}{1}</math>. Pierwsza nierówność jest prawdą wtedy i tylko wtedy, kiedy <math>\displaystyle (a\cdot 1 - b\cdot 0)\cdot b\cdot 1=a\cdot b\geq 0</math>, a druga, kiedy <math>\displaystyle e\cdot f \geq 0</math>. W świetle założenia mówiącego, że <math>\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{e}{f}</math>, czyli że <math>\displaystyle a\cdot f = b\cdot e</math>, równoważność otrzymujemy przez analizę dodatniości <math>\displaystyle a,b,e</math> i <math>\displaystyle f</math>.
 
</div></div>
 
</div></div>
  
Linia 461: Linia 461:
  
 
Pokaż, że porządek liczb wymiernych spełnia postulaty porządku
 
Pokaż, że porządek liczb wymiernych spełnia postulaty porządku
liniowego to znaczy jest zwrotny, antysymetryczny, przechodni i
+
liniowego, to znaczy jest zwrotny, antysymetryczny, przechodni i
 
spójny.
 
spójny.
  
Linia 473: Linia 473:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
Zwrotność porządku na liczbach wymiernych jest trywialna. Nierówność <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq\frac{a}{b}</math> oznacza <math>\displaystyle (ab-ba)bb\geq 0</math> co jest zawsze prawdą.
+
Zwrotność porządku na liczbach wymiernych jest trywialna. Nierówność <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq\frac{a}{b}</math> oznacza <math>\displaystyle (ab-ba)bb\geq 0</math>, co jest zawsze prawdą.
  
Dla dowodu antysymetrii załóżmy, że <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq\frac{c}{d}</math>, oraz <math>\displaystyle \frac{c}{d}\geq \frac{a}{b}</math>. Wtedy <math>\displaystyle (ad-bc)bd\geq 0</math> i <math>\displaystyle (cb-da)db\geq 0</math>. Ponieważ definicja liczb wymiernych gwarantuje, że <math>\displaystyle db\neq 0</math> to <math>\displaystyle ad-bc=0</math>, czyli <math>\displaystyle ad=bc</math> co jest definicją równości <math>\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}</math>. Antysymetria jest pokazana.
+
Dla dowodu antysymetrii załóżmy, że <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq\frac{c}{d}</math> oraz <math>\displaystyle \frac{c}{d}\geq \frac{a}{b}</math>. Wtedy <math>\displaystyle (ad-bc)bd\geq 0</math> i <math>\displaystyle (cb-da)db\geq 0</math>. Ponieważ definicja liczb wymiernych gwarantuje, że <math>\displaystyle db\neq 0</math>, to <math>\displaystyle ad-bc=0</math>, czyli <math>\displaystyle ad=bc</math>, co jest definicją równości: <math>\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}</math>. Antysymetria jest pokazana.
  
Aby pokazać przechodniość wybierzmy trzy liczby wymierne <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq\frac{c}{d}\geq\frac{e}{f}</math>. Z założeń wynika, że <math>\displaystyle (ad-bc)bd\geq 0</math>, oraz <math>\displaystyle (cf-de)df\geq 0</math>. Wnioskujemy, że
+
Aby pokazać przechodniość, wybierzmy trzy liczby wymierne <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq\frac{c}{d}\geq\frac{e}{f}</math>. Z założeń wynika, że <math>\displaystyle (ad-bc)bd\geq 0</math> oraz <math>\displaystyle (cf-de)df\geq 0</math>. Wnioskujemy, że
  
<center><math>\displaystyle adbd\geq bcbd  </math>  oraz  <math>\displaystyle  cfdf\geq dedf
+
<center><math>\displaystyle adbd\geq bcbd  </math>  oraz  <math>\displaystyle  cfdf\geq dedf,
 
</math></center>
 
</math></center>
  
mnożąc nierówności przez, odpowiednio <math>\displaystyle ff</math> i <math>\displaystyle bb</math>&nbsp;(założenia gwarantują <math>\displaystyle f\neq 0\neq b</math>) otrzymujemy
+
mnożąc nierówności przez, odpowiednio <math>\displaystyle ff</math> i <math>\displaystyle bb</math>&nbsp;(założenia gwarantują <math>\displaystyle f\neq 0\neq b</math>), otrzymujemy:
  
 
<center><math>\displaystyle adbdff\geq bcbdff  </math>  oraz  <math>\displaystyle  cfdfbb\geq dedfbb
 
<center><math>\displaystyle adbdff\geq bcbdff  </math>  oraz  <math>\displaystyle  cfdfbb\geq dedfbb
Linia 489: Linia 489:
 
i korzystając z przechodniości nierówności <math>\displaystyle adbdff\geq dedfbb</math>, co możemy przekształcić do <math>\displaystyle (af-be)bfdd\geq 0</math>. Ponieważ założenia gwarantują, że <math>\displaystyle d\neq 0</math>, to <math>\displaystyle (af-be)bf\geq 0</math>, czyli <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq\frac{e}{f}</math>, co należało pokazać.
 
i korzystając z przechodniości nierówności <math>\displaystyle adbdff\geq dedfbb</math>, co możemy przekształcić do <math>\displaystyle (af-be)bfdd\geq 0</math>. Ponieważ założenia gwarantują, że <math>\displaystyle d\neq 0</math>, to <math>\displaystyle (af-be)bf\geq 0</math>, czyli <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq\frac{e}{f}</math>, co należało pokazać.
  
Pozostała nam do wykazania spójność porządku. Bardzo łatwo zauważyć, że dla dwóch liczb wymiernych <math>\displaystyle \frac{a}{b}</math> i <math>\displaystyle \frac{c}{d}</math> mamy <math>\displaystyle (ad-bc)bd\geq 0</math> lub <math>\displaystyle (bc-ad)db\geq 0</math> co kończy dowód spójności.
+
Pozostała nam do wykazania spójność porządku. Bardzo łatwo zauważyć, że dla dwóch liczb wymiernych <math>\displaystyle \frac{a}{b}</math> i <math>\displaystyle \frac{c}{d}</math> mamy <math>\displaystyle (ad-bc)bd\geq 0</math> lub <math>\displaystyle (bc-ad)db\geq 0</math>, co kończy dowód spójności.
 
</div></div>
 
</div></div>
  
Linia 497: Linia 497:
 
{{definicja|2.8.||
 
{{definicja|2.8.||
  
<center><math> \displaystyle \left| x \right|\ = \left\{ \begin{array}{rll} x & \text{ gdy }, x\geq 0 \\ -x & \text{ w przeciwnym przypadku}.
+
<center><math> \displaystyle \left| x \right|\ = \left\{ \begin{array}{rll} x, & \text{ gdy } x\geq 0, \\ -x, & \text{ w przeciwnym przypadku}.
 
\end{array} </math></center>
 
\end{array} </math></center>
 
}}
 
}}
 
{{cwiczenie|2.9||
 
{{cwiczenie|2.9||
  
Pokaż, warunek trójkąta czyli:
+
Pokaż warunek trójkąta, czyli:
  
<center><math>\displaystyle  \left| x+y \right|  \leq  \left| x \right| + \left| y \right|  </math></center>
+
<center><math>\displaystyle  \left| x+y \right|  \leq  \left| x \right| + \left| y \right|. </math></center>
  
 
}}
 
}}
Linia 510: Linia 510:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
Rozważ przypadki, kiedy obie liczby są dodatnie, obie ujemne, jedna dodatnia a druga ujemna. W każdym z przypadków rozumowanie jest trywialne.
+
Rozważ przypadki, kiedy obie liczby są dodatnie, obie ujemne, jedna dodatnia, a druga ujemna. W każdym z przypadków rozumowanie jest trywialne.
  
 
</div></div>
 
</div></div>
Linia 516: Linia 516:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
Dowód przeprowadzimy wprowadzając podobną notację dla liczb całkowitych. Jeśli uda nam się zdefiniować funkcję moduł w ten sposób, że <math>\displaystyle  \left| n+k \right| \leq  \left| n \right| + \left| k \right| </math>, <math>\displaystyle  \left| nk \right| = \left| n \right|  \left| k \right| </math>, <math>\displaystyle  \left| n \right| \geq 0</math> dla dowolnych liczb całkowitych, oraz <math>\displaystyle  \left| \frac{a}{b} \right| =\frac{ \left| a \right| }{ \left| b \right| }</math>, to
+
Dowód przeprowadzimy, wprowadzając podobną notację dla liczb całkowitych. Jeśli uda nam się zdefiniować funkcję moduł w ten sposób, że <math>\displaystyle  \left| n+k \right| \leq  \left| n \right| + \left| k \right| </math>, <math>\displaystyle  \left| nk \right| = \left| n \right|  \left| k \right| </math>, <math>\displaystyle  \left| n \right| \geq 0</math>, dla dowolnych liczb całkowitych oraz <math>\displaystyle  \left| \frac{a}{b} \right| =\frac{ \left| a \right| }{ \left| b \right| }</math>, to:
  
 
<center><math>\displaystyle  \left| \frac{a}{b}+\frac{c}{d} \right|  =  \left| \frac{ad+bc}{bd} \right|  =
 
<center><math>\displaystyle  \left| \frac{a}{b}+\frac{c}{d} \right|  =  \left| \frac{ad+bc}{bd} \right|  =
Linia 522: Linia 522:
 
</math></center>
 
</math></center>
  
oraz
+
oraz:
  
 
<center><math>\displaystyle  \left| \frac{a}{b} \right|  + \left| \frac{c}{d} \right|  =
 
<center><math>\displaystyle  \left| \frac{a}{b} \right|  + \left| \frac{c}{d} \right|  =
Linia 529: Linia 529:
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Żądana nierówność będzie prawdą, jeśli uda nam się wykazać, że
+
Żądana nierówność będzie prawdą, jeśli uda nam się wykazać, że:
  
 
<center><math>\displaystyle \left[( \left| a \right|  \left| d \right| + \left| b \right|  \left| c \right| ) \left| bd \right|  -
 
<center><math>\displaystyle \left[( \left| a \right|  \left| d \right| + \left| b \right|  \left| c \right| ) \left| bd \right|  -
Linia 536: Linia 536:
 
</math></center>
 
</math></center>
  
ale korzystając z właściwości modułu dla liczb całkowitych&nbsp;(które wkrótce wykażemy) przekształcamy wzór do
+
ale korzystając z właściwości modułu dla liczb całkowitych&nbsp;(które wkrótce wykażemy), przekształcamy wzór do:
  
 
<center><math>\displaystyle \left[( \left| ad \right| + \left| bc \right| -
 
<center><math>\displaystyle \left[( \left| ad \right| + \left| bc \right| -
 
\left| ad+bc \right| \right] \left| b \right|  \left| c \right|  \left| b \right|  \left| d \right|  \left| b \right|  \left| d \right| \geq
 
\left| ad+bc \right| \right] \left| b \right|  \left| c \right|  \left| b \right|  \left| d \right|  \left| b \right|  \left| d \right| \geq
0,
+
0
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Linia 547: Linia 547:
 
nierówność jest dowiedziona.
 
nierówność jest dowiedziona.
  
Pozostaje zdefiniować funkcję moduł w liczbach całkowitych. Definiujemy ją jako: <math>\displaystyle  \left| [(n,k)]_{\approx} \right|  = [(l,0)]_{\approx}</math> gdzie <math>\displaystyle l</math> jest unikalną liczbą naturalną taką, że <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}=[(l,0)]_{\approx}</math> lub <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}=[(0,l)]_{\approx}</math>. Liczba taka istnieje na podstawie Ćwiczenia 1.3 (patrz [[#cwiczenie_1_3|ćwiczenie 1.3.]]) i jest unikalna, ponieważ <math>\displaystyle [(l,0)]_{\approx}=[(0,p)]_{\approx}</math> implikuje <math>\displaystyle p=l=0</math>, a <math>\displaystyle [(l,0)]_{\approx}=[(p,0)]_{\approx}</math> implikuje <math>\displaystyle p=l</math>. Pozostaje wykazać wymagane fakty o funkcji moduł.
+
Pozostaje zdefiniować funkcję moduł w liczbach całkowitych. Definiujemy ją jako: <math>\displaystyle  \left| [(n,k)]_{\approx} \right|  = [(l,0)]_{\approx}</math>, gdzie <math>\displaystyle l</math> jest unikalną liczbą naturalną taką, że <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}=[(l,0)]_{\approx}</math> lub <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}=[(0,l)]_{\approx}</math>. Liczba taka istnieje na podstawie Ćwiczenia 1.3 (patrz [[#cwiczenie_1_3|ćwiczenie 1.3.]]) i jest unikalna, ponieważ <math>\displaystyle [(l,0)]_{\approx}=[(0,p)]_{\approx}</math> implikuje <math>\displaystyle p=l=0</math>, a <math>\displaystyle [(l,0)]_{\approx}=[(p,0)]_{\approx}</math> implikuje <math>\displaystyle p=l</math>. Pozostaje wykazać wymagane fakty o funkcji moduł.
  
Ustalmy dwie liczby całkowite <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}</math> i <math>\displaystyle [(l,m)]_{\approx}</math> - wykażemy, że <math>\displaystyle  \left| [(n,k)]_{\approx} +[(l,m)]_{\approx} \right| \leq \left| [(n,k)]_{\approx} \right|  + \left| [(l,m)]_{\approx} \right| </math>. Ponieważ zarówno dodawanie, jak i porządek nie zależą od wyboru reprezentantów dla klas równoważności możemy założyć, że <math>\displaystyle n=0</math> lub <math>\displaystyle k=0</math>&nbsp;(i równocześnie <math>\displaystyle l=0</math> lub <math>\displaystyle m=0</math>). Jeśli <math>\displaystyle k=0</math> oraz <math>\displaystyle m=0</math> to mamy <math>\displaystyle \left| [(n,k)]_{\approx} \right| = [(n,k)]_{\approx}</math> oraz <math>\displaystyle \left| [(l,m)]_{\approx} \right| =[(l,m)]_{\approx}</math> i nierówność jest prawdziwa. Jeśli z kolei <math>\displaystyle n=0</math> i <math>\displaystyle l=0</math>, to
+
Ustalmy dwie liczby całkowite <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}</math> i <math>\displaystyle [(l,m)]_{\approx}</math> - wykażemy, że <math>\displaystyle  \left| [(n,k)]_{\approx} +[(l,m)]_{\approx} \right| \leq \left| [(n,k)]_{\approx} \right|  + \left| [(l,m)]_{\approx} \right| </math>. Ponieważ zarówno dodawanie, jak i porządek nie zależą od wyboru reprezentantów dla klas równoważności, możemy założyć, że <math>\displaystyle n=0</math> lub <math>\displaystyle k=0</math>&nbsp;(i równocześnie <math>\displaystyle l=0</math> lub <math>\displaystyle m=0</math>). Jeśli <math>\displaystyle k=0</math> oraz <math>\displaystyle m=0</math>, to mamy <math>\displaystyle \left| [(n,k)]_{\approx} \right| = [(n,k)]_{\approx}</math> oraz <math>\displaystyle \left| [(l,m)]_{\approx} \right| =[(l,m)]_{\approx}</math> i nierówność jest prawdziwa. Jeśli z kolei <math>\displaystyle n=0</math> i <math>\displaystyle l=0</math>, to:
  
 
<center><math>\displaystyle  \left| [(n,k)]_{\approx} +[(l,m)]_{\approx} \right|  =  \left| [(0,k+m)]_{\approx} \right|  = [(k+m,0)]_{\approx} =[(k,0)]_{\approx}+[(m,0)]_{\approx} =  \left| [(0,k)]_{\approx} \right| + \left| [(0,m)]_{\approx} \right|
 
<center><math>\displaystyle  \left| [(n,k)]_{\approx} +[(l,m)]_{\approx} \right|  =  \left| [(0,k+m)]_{\approx} \right|  = [(k+m,0)]_{\approx} =[(k,0)]_{\approx}+[(m,0)]_{\approx} =  \left| [(0,k)]_{\approx} \right| + \left| [(0,m)]_{\approx} \right|
 
</math></center>
 
</math></center>
  
i nierówność znowu jest spełniona. Pozostają dwa symetryczne przypadki. Bez straty ogólności możemy założyć, że <math>\displaystyle n=0</math> i <math>\displaystyle m=0</math>. Wtedy <math>\displaystyle  \left| [(n,k)]_{\approx} +[(l,m)]_\approx} \right|  =  \left| [(l,k)]_{\approx} \right| </math> jest niewątpliwie mniejszy od <math>\displaystyle  \left| [(k,n)]_{\approx} \right| + \left| [(l,m)]_{\approx} \right|  = [(l+k,0)]_{\approx}</math> ponieważ, zgodnie z definicją modułu pierwsza współrzędna <math>\displaystyle  \left| [(l,k)]_{\approx} \right| </math> jest mniejsza lub równa większej z liczb <math>\displaystyle k</math>, <math>\displaystyle l</math>, która jest z kolei mniejsza lub równa <math>\displaystyle l+k</math>.
+
i nierówność znowu jest spełniona. Pozostają dwa symetryczne przypadki. Bez straty ogólności możemy założyć, że <math>\displaystyle n=0</math> i <math>\displaystyle m=0</math>. Wtedy <math>\displaystyle  \left| [(n,k)]_{\approx} +[(l,m)]_\approx} \right|  =  \left| [(l,k)]_{\approx} \right| </math> jest niewątpliwie mniejszy od <math>\displaystyle  \left| [(k,n)]_{\approx} \right| + \left| [(l,m)]_{\approx} \right|  = [(l+k,0)]_{\approx}</math>, ponieważ zgodnie z definicją modułu pierwsza współrzędna <math>\displaystyle  \left| [(l,k)]_{\approx} \right| </math> jest mniejsza lub równa większej z liczb <math>\displaystyle k</math>, <math>\displaystyle l</math>, która jest z kolei mniejsza lub równa <math>\displaystyle l+k</math>.
  
Aby dowieść, że w liczbach całkowitych moduł jest rozdzielny względem mnożenia ustalmy dwie liczby <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}</math> i <math>\displaystyle [(l,m)]_{\approx}</math> i, podobnie jak poprzednio, załóżmy, że że <math>\displaystyle n=0</math> lub <math>\displaystyle k=0</math>&nbsp;(i równocześnie <math>\displaystyle l=0</math> lub <math>\displaystyle m=0</math>). Wtedy <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}\cdot[(l,m)]_{\approx} = [(nl+km,lk+mn)]_{\approx}</math>, gdzie co najwyżej jeden z czterech sumandów jest niezerowy. Moduł otrzymanej liczby będzie liczbą całkowitą posiadającą na pierwszej współrzędnej ten właśnie sumand, a na drugiej zero. Równocześnie <math>\displaystyle  \left| [(n,k)]_{\approx} \right| \cdot \left| [(l,m)]_{\approx} \right| </math> będzie posiadał na pierwszej współrzędnej dokładnie ten sumand, a na drugiej zero, co dowodzi żądanej równości.
+
Aby dowieść, że w liczbach całkowitych moduł jest rozdzielny względem mnożenia, ustalmy dwie liczby <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}</math> i <math>\displaystyle [(l,m)]_{\approx}</math> i, podobnie jak poprzednio, załóżmy, że że <math>\displaystyle n=0</math> lub <math>\displaystyle k=0</math>&nbsp;(i równocześnie <math>\displaystyle l=0</math> lub <math>\displaystyle m=0</math>). Wtedy <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}\cdot[(l,m)]_{\approx} = [(nl+km,lk+mn)]_{\approx}</math>, gdzie co najwyżej jeden z czterech sumandów jest niezerowy. Moduł otrzymanej liczby będzie liczbą całkowitą posiadającą na pierwszej współrzędnej ten właśnie sumand, a na drugiej zero. Równocześnie <math>\displaystyle  \left| [(n,k)]_{\approx} \right| \cdot \left| [(l,m)]_{\approx} \right| </math> będzie posiadał na pierwszej współrzędnej dokładnie ten sumand, a na drugiej zero, co dowodzi żądanej równości.
  
Aby dowieść, że <math>\displaystyle  \left| [(n,k)]_{\approx} \right| \geq 0</math> wystarczy zauważyć, że druga współrzędna pary reprezentującej liczbę jest równa zero i w związku z tym warunek nierówności jest zawsze spełniony.
+
Aby dowieść, że <math>\displaystyle  \left| [(n,k)]_{\approx} \right| \geq 0</math>, wystarczy zauważyć, że druga współrzędna pary reprezentującej liczbę jest równa zero i w związku z tym warunek nierówności jest zawsze spełniony.
  
Pozostaje wykazać, że <math>\displaystyle  \left| \frac{a}{b} \right| =\frac{ \left| a \right| }{ \left| b \right| }</math>. Rozważmy dwa przypadki: jeśli <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq 0</math>, to <math>\displaystyle  \left| \frac{a}{b} \right|  = \frac{a}{b}</math>. W tym przypadku nierówność implikuje, że <math>\displaystyle (a1-b0)b1\geq 0</math>, czyli, że <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math> są liczbami całkowitymi tego samego znaku. To znaczy, że posiadają reprezentacje postacie <math>\displaystyle [(n,0)]_{\approx}</math> i <math>\displaystyle [(k,0)]_{\approx}</math>&nbsp;(lub <math>\displaystyle [(0,n)]_{\approx}</math>  i <math>\displaystyle [(0,k)]_{\approx}</math>). Wnioskujemy, że <math>\displaystyle a\cdot  \left| b \right|  = b\cdot \left| a \right| </math>, czyli <math>\displaystyle \frac{a}{b} = \frac{ \left| a \right| }{ \left| b \right| }</math> co należało wykazać. W drugim przypadku mamy <math>\displaystyle \frac{a}{b}< 0</math>, czyli <math>\displaystyle (a1-b0)b1< 0</math>, więc znaki <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math> są przeciwne&nbsp;(posiadają reprezentacje <math>\displaystyle [(n,0)]_{\approx}</math> i <math>\displaystyle [(0,k)]_{\approx}</math>, lub na odwrót). Wtedy mamy <math>\displaystyle  \left| \frac{a}{b} \right|  = \frac{-a}{b}</math> i znowu <math>\displaystyle -a\cdot \left| b \right|  = b\cdot  \left| a \right| </math> jest prawdą. Wykazaliśmy, że moduł zdefiniowany w liczbach wymiernych jest zgodny z modułem dla liczb całkowitych, co było ostatnim brakującym faktem w dowodzie.
+
Pozostaje wykazać, że <math>\displaystyle  \left| \frac{a}{b} \right| =\frac{ \left| a \right| }{ \left| b \right| }</math>. Rozważmy dwa przypadki: jeśli <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq 0</math>, to <math>\displaystyle  \left| \frac{a}{b} \right|  = \frac{a}{b}</math>. W tym przypadku nierówność implikuje, że <math>\displaystyle (a1-b0)b1\geq 0</math>, czyli że <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math> są liczbami całkowitymi tego samego znaku. To znaczy, że posiadają reprezentacje postaci <math>\displaystyle [(n,0)]_{\approx}</math> i <math>\displaystyle [(k,0)]_{\approx}</math>&nbsp;(lub <math>\displaystyle [(0,n)]_{\approx}</math>  i <math>\displaystyle [(0,k)]_{\approx}</math>). Wnioskujemy, że <math>\displaystyle a\cdot  \left| b \right|  = b\cdot \left| a \right| </math>, czyli <math>\displaystyle \frac{a}{b} = \frac{ \left| a \right| }{ \left| b \right| }</math>, co należało wykazać. W drugim przypadku mamy <math>\displaystyle \frac{a}{b}< 0</math>, czyli <math>\displaystyle (a1-b0)b1< 0</math>, więc znaki <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math> są przeciwne&nbsp;(posiadają reprezentacje <math>\displaystyle [(n,0)]_{\approx}</math> i <math>\displaystyle [(0,k)]_{\approx}</math> lub na odwrót). Wtedy mamy <math>\displaystyle  \left| \frac{a}{b} \right|  = \frac{-a}{b}</math> i znowu <math>\displaystyle -a\cdot \left| b \right|  = b\cdot  \left| a \right| </math> jest prawdą. Wykazaliśmy, że moduł zdefiniowany w liczbach wymiernych jest zgodny z modułem dla liczb całkowitych, co było ostatnim brakującym faktem w dowodzie.
 
</div></div>
 
</div></div>
  
Linia 567: Linia 567:
 
Rozważmy teraz funkcje <math>\displaystyle j:\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}</math>
 
Rozważmy teraz funkcje <math>\displaystyle j:\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}</math>
 
identyfikującą liczby całkowite jako pewne specjalne liczby
 
identyfikującą liczby całkowite jako pewne specjalne liczby
wymierne zadaną wzorem
+
wymierne zadaną wzorem:
  
<center><math>\displaystyle j(a) = [ (a,1)]_{\sim}
+
<center><math>\displaystyle j(a) = [ (a,1)]_{\sim}.
 
</math></center>
 
</math></center>
 
}}
 
}}
Linia 579: Linia 579:
 
{{cwiczenie|2.11||
 
{{cwiczenie|2.11||
  
Pokaż własności włożenia <math>\displaystyle j</math>.
+
Pokaż własności włożenia <math>\displaystyle j</math>:
# <math>\displaystyle j(0) = 0</math>
+
# <math>\displaystyle j(0) = 0</math>,
# <math>\displaystyle j(1)=1</math>
+
# <math>\displaystyle j(1)=1</math>,
# <math>\displaystyle j(a+b) = j(a)+j(b)</math>
+
# <math>\displaystyle j(a+b) = j(a)+j(b)</math>,
# <math>\displaystyle j(a-b) = j(a)-j(b)</math>
+
# <math>\displaystyle j(a-b) = j(a)-j(b)</math>,
# <math>\displaystyle j(a \cdot b) = j(a) \cdot j(b)</math>
+
# <math>\displaystyle j(a \cdot b) = j(a) \cdot j(b)</math>,
# jeżeli <math>\displaystyle x \leq y</math> to <math>\displaystyle j(x) \leq j(y)</math>
+
# jeżeli <math>\displaystyle x \leq y</math>, to <math>\displaystyle j(x) \leq j(y)</math>.
  
 
}}
 
}}
Linia 591: Linia 591:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
Pamiętaj, że znaki działań i porządku (oraz <math>\displaystyle 0</math> i <math>\displaystyle 1</math>) po prawej i po lewej stronie równości znaczą co innego. Zapisz każde z powyższych praw ujawniając strukturę liczb wymiernych. Zauważ, że w dowodzie będą interweniowały udowodnione już prawa łączności, przemienności, prawo skreśleń i skracania oraz własności porządkowe dla liczb całkowitych.  
+
Pamiętaj, że znaki działań i porządku (oraz <math>\displaystyle 0</math> i <math>\displaystyle 1</math>) po prawej i po lewej stronie równości znaczą co innego. Zapisz każde z powyższych praw, ujawniając strukturę liczb wymiernych. Zauważ, że w dowodzie będą interweniowały udowodnione już prawa łączności, przemienności, prawo skreśleń i skracania oraz własności porządkowe dla liczb całkowitych.  
 
</div></div>
 
</div></div>
  
Linia 598: Linia 598:
 
Włożenie <math>\displaystyle j</math> przekształca <math>\displaystyle 0</math> w <math>\displaystyle 0</math> i <math>\displaystyle 1</math> w <math>\displaystyle 1</math>, co jest trywialną konsekwencją definicji funkcji <math>\displaystyle j</math>.
 
Włożenie <math>\displaystyle j</math> przekształca <math>\displaystyle 0</math> w <math>\displaystyle 0</math> i <math>\displaystyle 1</math> w <math>\displaystyle 1</math>, co jest trywialną konsekwencją definicji funkcji <math>\displaystyle j</math>.
  
Aby wykazać, że włożenie jest zgodne z dodawanie, ustalmy dwie dowolne liczby całkowite <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math>. Wtedy <math>\displaystyle j(a+b)= [(a+b,1)]_{\sim}=[((a1+1b)11,11)]_{\sim} = [(a,1)]_{\sim} +[(b,1)]_{\sim} = j(a) + j(b)</math> co należało wykazać.
+
Aby wykazać, że włożenie jest zgodne z dodawanie, ustalmy dwie dowolne liczby całkowite <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math>. Wtedy, <math>\displaystyle j(a+b)= [(a+b,1)]_{\sim}=[((a1+1b)11,11)]_{\sim} = [(a,1)]_{\sim} +[(b,1)]_{\sim} = j(a) + j(b)</math>, co należało wykazać.
  
 
Dla dowodu różnicy ustalmy ponownie <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math>, wtedy <math>\displaystyle j(a-b)=[(a-b,1)]_{\sim}=[((a1-1b)11,11)]_{\sim} = [(a,1)]_{\sim} -[(b,1)]_{\sim} = j(a) - j(b)</math>, co kończy dowód podobnie jak w poprzednim przypadku.
 
Dla dowodu różnicy ustalmy ponownie <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math>, wtedy <math>\displaystyle j(a-b)=[(a-b,1)]_{\sim}=[((a1-1b)11,11)]_{\sim} = [(a,1)]_{\sim} -[(b,1)]_{\sim} = j(a) - j(b)</math>, co kończy dowód podobnie jak w poprzednim przypadku.
  
Dla dowodu iloczynu, ustalmy znów <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math> mamy <math>\displaystyle j(a\cdot b) =
+
Dla dowodu iloczynu, ustalmy znów <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math>, mamy <math>\displaystyle j(a\cdot b) =
 
[(ab,1)]_{\sim} = [(ab,11)]_{\sim} = [(a,1)]_{\sim}\cdot[(b,1)]_{\sim} = j(a)\cdot j(b)</math>, co dowodzi wymaganego faktu.
 
[(ab,1)]_{\sim} = [(ab,11)]_{\sim} = [(a,1)]_{\sim}\cdot[(b,1)]_{\sim} = j(a)\cdot j(b)</math>, co dowodzi wymaganego faktu.
  
Dla dowodu zgodności z porządkiem załóżmy, że <math>\displaystyle a\leq b</math> wtedy <math>\displaystyle b-a\geq 0</math> i dalej <math>\displaystyle (b1-1a)11\geq 0</math> co oznacza, że <math>\displaystyle [(b,1)]_{\sim}\geq[(a,1)]_{\sim}</math>.
+
Dla dowodu zgodności z porządkiem załóżmy, że <math>\displaystyle a\leq b</math> wtedy <math>\displaystyle b-a\geq 0</math> i dalej <math>\displaystyle (b1-1a)11\geq 0</math>, co oznacza, że <math>\displaystyle [(b,1)]_{\sim}\geq[(a,1)]_{\sim}</math>.
 
</div></div>
 
</div></div>
  

Wersja z 12:40, 17 wrz 2006

Liczby całkowite

W poprzednim wykładzie skonstruowaliśmy przy pomocy aksjomatu nieskończoności liczby naturalne. Określiliśmy dla nich podstawowe operacje, takie jak dodawanie i mnożenie. Teraz własności tych operacji będą użyte do dalszych konstrukcji liczbowych. Pokażemy, że mając liczby naturalne zbudowane na bazie liczby , czyli zbioru pustego, możemy definiować bardziej skomplikowane twory liczbowe takie, jak liczby całkowite, wymierne i w końcu liczby rzeczywiste. Wszystkie te obiekty mają ogromne zastosowanie w praktyce matematycznej i informatycznej. Będziemy później w innych wykładach odwoływać się do niebanalnej reprezentacji tych obiektów, które stworzymy w tym rozdziale.

Konstrukcja liczb całkowitych

Definicja 1.1.

Niech będzie relacją określoną na następująco:

wtw

Ćwiczenie 1.2

Relacja jest relacją równoważności o polu .

Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.3

Wykaż, że dla dowolnej pary istnieje para taka, że oraz lub .

Rozwiązanie

Definicja 1.4.

Niech

Ćwiczenie 1.5

Które z liczb całkowitych są relacjami równoważności na ?

Rozwiązanie

Operacje na

Definicja 1.6.

Element zero to element .

Element przeciwny do danego: jeżeli , to przez

Dodawanie: .

Mnożenie: {Dla przejrzystości zapisu będziemy czasami pomijać znak , pisząc , zamiast }.

Odejmowanie:

Proszę o zwrócenie uwagi na pewną kolizję oznaczeń. Po lewej stronie definicji (dodawania, mnożenia i odejmowania) używamy tych samych znaków działań co po stronie prawej. Jest to ewidentna kolizja oznaczeń, którą wykonujemy z pełną świadomością. W praktyce matematycznej i informatycznej przyjęło się używać te same znaki działań, wiedząc, że mają one zgoła inne znaczenie. Również element będziemy oznaczać identycznie jak w liczbach naturalnych, pomimo że jest to zupełnie inny zbiór. Pod koniec tej konstrukcji podamy naturalne włożenie (iniekcje wkładającą liczby naturalne w całkowite) takie, które zachowuje działania na liczbach, co upewni nas, że stosowanie tych samych oznaczeń nie grozi konfliktem.

Ćwiczenie 1.7

Pokazać, że działania na liczbach całkowitych są dobrze określone. To znaczy pokazać, że zbiory (klasy równoważności) będące wynikiem działań nie zależą od wyboru reprezentantów:

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.8

Pokaż własności działań dodawania i mnożenia. Dla dowolnych liczb całkowitych zachodzą równości:

 1. (przemienność dodawania),
 2. (przemienność mnożenia),
 3. oraz to (prawo skracania),
 4. (rozdzielność).

Wskazówka
Rozwiązanie

Porządek liczb całkowitych

Definicja 1.9.

Liczba zachodzi, gdy .

Ćwiczenie 1.10

Pokaż, że definicja porządku nie jest zależna od wyboru reprezentanta.

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.11

Pokaż, że porządek liczb całkowitych spełnia postulaty porządku liniowego, to znaczy jest zwrotny, antysymetryczny, przechodni i spójny.

Wskazówka
Rozwiązanie

Definicja 1.12.

Rozważmy funkcje zadaną wzorem:

Funkcja ta jest naturalnym włożeniem zbioru w zbiór . Jako ćwiczenie pokażemy, że funkcja jest iniektywna i zgodna z działaniami. Dzięki włożeniu będziemy utożsamiali liczbę naturalną z odpowiadającą jej liczbą całkowitą . W ten sposób każdą liczbę naturalną możemy traktować jak całkowitą.

Ćwiczenie 1.13

Pokaż, że funkcja jest iniekcją. Pokaż, że jest zgodne z działaniami i porządkiem, to znaczy:

 1. ,
 2. ,
 3. ,
 4. jeżeli , to .
Wskazówka
Rozwiązanie

Liczby wymierne

Niech . Określamy relację na zbiorze następująco:

wtw

Ćwiczenie 2.1

Relacja jest równoważnością.

Wskazówka
Rozwiązanie

Definicja 2.2.

Niech

OZNACZENIE: Będziemy tradycyjne oznaczać ułamek . Oznacza on zbiór .

Ćwiczenie 2.3

Dla jakich liczb wymiernych mamy ?

Rozwiązanie

Działania na ułamkach

Definiujemy stałe i standardowe działania na ułamkach.

 • Zero w liczbach wymiernych to .
 • Jedynka w liczbach wymiernych to ułamek .
 • Dodawanie .
 • Odejmowanie .
 • Mnożenie .
 • Dzielenie, gdy .

Tak jak poprzednio w przypadku liczb całkowitych będziemy starali się utożsamiać liczby całkowite z pewnymi ułamkami.

Proszę tak jak poprzednio o zwrócenie uwagi na kolizję oznaczeń. Jest to zamierzona kolizja oznaczeń, którą wprowadzamy z pełną świadomością. Po lewej stronie definicji (dodawania, mnożenia, odejmowania i liczby przeciwnej) używamy tych samych znaków działań co po stronie prawej. Pod koniec tej konstrukcji podamy naturalne włożenie (iniekcje wkładającą liczby całkowite w wymierne) takie, które zachowuje działania na liczbach. Upewni nas to, że stosowanie tych samych oznaczeń de facto nie grozi konfliktem.

Ćwiczenie 2.4

Pokazać, że działania na liczbach wymiernych są dobrze określone. To znaczy pokazać, że zbiory (klasy równoważności) będące wynikiem działań nie zależą od wyboru reprezentantów:

Wskazówka
Rozwiązanie

Porządek ułamków.

Definicja 2.5.

, gdy

Ćwiczenie 2.6

Pokaż, że definicja porządku nie jest zależna od wyboru reprezentanta.

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 2.7

Pokaż, że porządek liczb wymiernych spełnia postulaty porządku liniowego, to znaczy jest zwrotny, antysymetryczny, przechodni i spójny.

Wskazówka
Rozwiązanie

Do rozważań nad konstrukcją liczb rzeczywistych potrzebna nam będzie definicja wartości bezwzględnej

Definicja 2.8.

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle \left| x \right|\ = \left\{ \begin{array}{rll} x, & \text{ gdy } x\geq 0, \\ -x, & \text{ w przeciwnym przypadku}. \end{array} }

Ćwiczenie 2.9

Pokaż warunek trójkąta, czyli:

Wskazówka
Rozwiązanie

Definicja 2.10.

Rozważmy teraz funkcje identyfikującą liczby całkowite jako pewne specjalne liczby wymierne zadaną wzorem:

Funkcja ta jest naturalnym włożeniem zbioru w zbiór . Jest iniektywna, zgodna z działaniami i zachowująca stałe. Pokazanie tych własności będzie treścią następnego ćwiczenia.

Ćwiczenie 2.11

Pokaż własności włożenia :

 1. ,
 2. ,
 3. ,
 4. ,
 5. ,
 6. jeżeli , to .
Wskazówka
Rozwiązanie

Dzięki włożeniu będziemy utożsamiali liczbę całkowitą z odpowiadającą jej liczbą wymierną .

Konstrukcja Cantora liczb rzeczywistych

Definicja 3.1.

Ciągiem elementów zbioru nazywamy każdą funkcje . Przez oznaczamy element ciągu .

Konstrukcja liczb rzeczywistych pochodzi od Georga Cantora. Genialny pomysł Georga Cantora polega na rozważaniu nieskończonych ciągów liczb wymiernych spełniających warunek Augustina Louis Cauchy'ego. Wiemy z analizy (patrz wykład analiza 1), że ciągi takie są zbieżne. Dlatego ciąg ten można uważać za aproksymacje liczby rzeczywistej. Będziemy za liczbę rzeczywistą brać wszystkie takie ciągi aproksymacji, które w sensie poniższych definicji będą dowolnie bliskie siebie.

Definicja 3.2.

Ciągiem Cauchy'ego zbioru liczb wymiernych nazywamy każdy taki ciąg który spełnia warunek (Cauchy'ego)

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\hspace”): {\displaystyle \displaystyle \forall_{\varepsilon \in \mathbb{Q} \hspace*{0.1mm} \wedge \varepsilon >0} \;\; \exists_{n_0 \in \mathbb{N}} \;\; \forall_{p,k \in \mathbb{N}} \;\; ( p>n_0 \wedge k >n_0 \hspace*{0.1mm} \Rightarrow \left| a_p - a_k \right| < \varepsilon ) }

Definicja 3.3.

Ciąg nazywamy ograniczonym gdy spełnia:

Fakt 1

Ciągi Cauchy'ego są ograniczone

Dowód

Do ciągu Cauchy'ego będziemy dobierać ograniczenie . Weźmy dodatnią liczbę wymierną . Dla niej, zgodnie z definicją 3.2 (patrz definicja 3.2.) znajdziemy tak duże , że dla wszystkich liczb naturalnych poczynając od będzie zachodzić . Połóżmy za największą z pośród liczb oraz powiększoną o . Łatwo sprawdzić, że tak zdefiniowane majoryzuje moduły wszystkich liczb ciągu.

End of proof.gif

Poniżej wprowadzimy relacje równoważności na zborze ciągów Cauchy'ego, taką która skleja ciągi, które leżą dowolnie blisko. Każdy taki ciąg będzie inną aproksymacją tej samej liczby rzeczywistej. Zbiór wszystkich takich aproksymacji będzie dla nas właśnie liczbą rzeczywistą.

Definicja 3.4.

Niech jest ciągiem Cauchy'ego

Definicja 3.5.

Na zbiorze ciągów Cauchy'ego określamy relację następująco: dwa ciągi i są równoważne co zapisujemy jako gdy:

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\hspace”): {\displaystyle \displaystyle \forall_{\varepsilon >0} \;\; \exists_{n_0 \in \mathbb{N}} \;\; \forall_{n \in \mathbb{N}} \;\; ( n>n_0 \hspace*{0.1mm} \Rightarrow \left| a_n - b_n \right| < \varepsilon ) }

Twierdzenie 3.6.

Relacja określona na jest relacją równoważności.

Dowód

Zwrotność i symetria relacji są oczywiste. Zajmijmy się dowodem przechodniości. Niech oraz . Oznacza to:

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \forall_{\varepsilon >0} \;\; \exists_{n_1 \in \mathbb{N}} \;\; \forall_{n \in \mathbb{N}} \;\; ( n>n_1 \hspace*{0.1mm} \Rightarrow \left| a_n - b_n \right| < \varepsilon ) \quad \mbox{(3.1)} \\ \forall_{\varepsilon >0} \;\; \exists_{n_2 \in \mathbb{N}} \;\; \forall_{n \in \mathbb{N}} \;\; ( n>n_0 \hspace*{0.1mm} \Rightarrow \left| b_n - c_n \right| < \varepsilon ) \quad \mbox{(3.2)} \endaligned}

Weźmy . Będziemy dobierać niezależnie liczby i do dla pierwszej i drugiej pary ciągów. Mamy zatem parę nierówności: dla zachodzi oraz dla zachodzi . Biorąc większą z tych dwóch liczb będziemy oczywiście jednocześnie spełniać obie nierówności. Zatem dla zachodzą oraz . Używając nierówności trójkąta udowodnionego w ćwiczeniu w rozdziale 2.9 mamy:

co kończy dowód.

End of proof.gif

Definicja 3.7.

Przez liczby rzeczywiste będziemy rozumieli zbiór i oznaczamy przez .

Liczbą rzeczywistą jest zatem zbiór ciągów Cauchy'ego które leżą dowolnie blisko siebie. Na każdy taki ciąg można patrzeć jak na pewną aproksymacje danej liczby rzeczywistej.

Ćwiczenie 3.8

Ile razy należy poprzedzić znakiem zbiór , aby otrzymać ?

Rozwiązanie

Działania na

Definicja 3.9.

Dla ciągów i ciąg oraz oznaczają ciągi zadane jako dla każdego . Tak samo definiujemy mnożenie:

Definicja 3.10.

Dodawanie i mnożenie ciągów liczb wymiernych definiujemy po współrzędnych to znaczy:

 • dodawanie
 • mnożenie

Ćwiczenie 3.11

Poniższe ćwiczenie odpowiada dowodowi ciągłości dodawania i mnożenia. W innej wersji będziecie państwo zapoznawać się z tym zagadnieniem na wykładzie 8 analizy matematycznej. Pokazać, że definicja dodawania i mnożenia liczb rzeczywistych jest poprawna i niezależna od wyboru reprezentantów:

Wskazówka
Rozwiązanie

Porządek na

Definicja 3.12.

Relacja na zbiorze liczb rzeczywistych jest zdefiniowana jako

Będziemy mówili, że liczba wymierna rozdziela dwa ciągi Cauchy'ego poczynając od elementu .

Definicja 3.13.

Słaby porządek definiujemy tak jak zazwyczaj: dla liczb rzeczywistych gdy (patrz definicja 3.12.) lub gdy (patrz definicja 3.5.).

Twierdzenie 3.14.

Porządek na jest liniowy.

Dowód

Pokażemy, że dla dowolnych ciągów Cauchy'ego i jeżeli to lub . Niech zatem . Zgodnie z definicją oznacza to:

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\hspace”): {\displaystyle \displaystyle \exists_{\varepsilon>0} \;\; \forall_{n\in\mathbb{N}} \;\; \exists_{p\in\mathbb{N}} \;\; p>n \hspace*{0.1mm} \wedge \left| a_p -b_p \right| \geq \varepsilon }

Dobierzmy do liczby i odpowiednio dla ciągów i tak aby dla wszystkich zachodziło oraz . Zgodnie z formulą powyżej dla musi istnieć takie, że . Ustalmy, że to (gdy będzie odwrotnie rozumowania jest identyczne). Weźmy zatem dowolne . Zachodzą następujące nierówności:

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned a_{p_0} + \varepsilon &\leq b_{p_0} \quad \mbox{(3.3)}\\ a_k - \varepsilon/3 &< a_{p_0} < a_k + \varepsilon/3 \quad \mbox{(3.4)}\\ b_k - \varepsilon/3 &< b_{p_0} < b_k + \varepsilon/3 \quad \mbox{(3.5)} \endaligned}

Łatwo pokazać stosując powyższe nierówności, że poczynając od liczba wymierna będzie rozdzielała obydwa ciągi Cauchy'ego. Mianowicie,

End of proof.gif

Włożenie w

Rozważmy funkcje zadaną następująco: dla liczby wymiernej liczba rzeczywista jest klasą równoważności ciągu stale równego czyli gdzie . Tak więc liczby wymierne stają się częścią liczb rzeczywistych. Funkcja jest naturalnym włożeniem zbioru w zbiór . Jest ona iniektywna i zgodna z działaniami i porządkiem.

 1. jeżeli to

Dzięki włożeniu będziemy utożsamiali liczbę wymierną z odpowiadającą jej liczbą rzeczywistą .

Rozwijanie liczb rzeczywistych przy podstawie

Twierdzenie 3.15.

Dla każdej liczby rzeczywistej istnieje ciąg taki, że ciąg jego sum częściowych dany jako spełnia:

 1. jest ciągiem Cauchy'ego

Taki ciąg nazywamy rozwinięciem liczby przy podstawie .

Dowód

Dla liczby rzeczywistej podamy indukcyjną konstrukcję ciągu będącego rozwinięciem dwójkowym liczby i równolegle ciąg jego sum częściowych. Jeżeli to definiujemy , w przeciwnym wypadku to znaczy kiedy definiujemy . Załóżmy, że mamy zdefiniowany ciąg do wyrazu . Wyraz definiujemy

 1. jeżeli
 2. jeżeli

Ciąg definiujemy tak jak w tezie twierdzenia to znaczy, .

Pokażemy indukcyjnie, że dla każdego zachodzi

Dowód tego faktu pozostawimy jako ćwiczenie 3.16. Z powyższej nierówności mamy pierwszy fakt, a mianowicie ciąg sum częściowych jest ciągiem Cauchy'ego.

End of proof.gif

Ćwiczenie 3.16

Uzupełnij dowód indukcyjny nierówności 3.6 pierwszej części tezy twierdzenia 3.15 (patrz twierdzenie 3.15.). Wykonaj dowód drugiej części tezy twierdzenia 3.15 (patrz twierdzenie 3.15.). poprzedzającego to ćwiczenie.

Rozwiązanie

Konstrukcja przedstawiona powyżej rozwija liczbę rzeczywistą z przedziału przy podstawie . Na każdym etapie konstrukcji sprawdzamy czy w przedziale w którym pracujemy aktualnie liczba znajduje się w lewej czy tez prawej połówce przedziału. Stosownie do tego wybieramy cyfrę lub rozwinięcia. Jak łatwo można przypuścić podobną konstrukcję jak w twierdzeniu 3.15 (patrz twierdzenie 3.15.) można wykonać przy dowolnej innej podstawie . W takim wypadku aktualny analizowany przedział dzielilibyśmy na podprzedziałów i stosownie do położenia liczby wybieralibyśmy jedną z cyfr ze zbioru . Przykładowo gdy za wybierzemy dostaniemy przy pomocy takiej konstrukcji rozwinięcie dziesiętne danej liczby rzeczywistej.

Twierdzenie poniżej upewni nas o pewnej ciekawej własności rozwinięć. Otóż rozwinięcie przy podstawie otrzymane przy pomocy twierdzenia 3.15 (patrz twierdzenie 3.15.) zawsze jest takie, że zera w tym rozwinięciu występują dowolnie daleko. Innymi słowy, nie jest możliwe aby w rozwinięciu od pewnego miejsca występowały same jedynki. W przykładzie dotyczącym rozwinięcia dziesiętnego liczby odpowiada to sytuacji w której nie występują ciągi które stale od pewnego miejsca mają cyfrę .

Twierdzenie 3.17.

Rozwinięcia uzyskane przy pomocy konstrukcji twierdzenia 3.15 (patrz twierdzenie 3.15.) dla liczby jest zawsze takie że:

Dowód

Przypuśćmy, że jest przeciwnie niż mówi teza czyli . Weźmy najmniejsze takie i nazwijmy go . Mamy zatem oraz wszystkie późniejsze wyrazy dla . Rozwijana liczba spełniać będzie dla każdego nierówność 3.6 czyli zachodzić będzie:

Liczbą, która spełnia wszystkie te nierówności jest . Mamy zatem zamiast rozwinięcia, które nieformalnie zapiszemy jako rozwinięcie . To właśnie to drugie rozwinięcie zostanie znalezione przez procedurę rekurencyjną przedstawioną w twierdzeniu 3.15 (patrz twierdzenie 3.15.).

End of proof.gif

Twierdzenie 3.18.

Istnieje bijekcja pomiędzy odcinkiem a zbiorem

Dowód

Bijekcja jest zdefiniowana przy pomocy techniki wprowadzonej w twierdzeniu 3.15 (patrz twierdzenie 3.15.). Istnienie funkcji przypisującej liczbie rzeczywistej jej rozwinięcie dwójkowe zostało tam opisane. Własność tego rozwinięcia została pokazana w twierdzeniu 3.17 (patrz twierdzenie 3.17.). Pozostaje uzasadnić iniektywność takiego przypisania. Niech . Załóżmy, że . Rozważmy zatem ciągi oraz rozwinięć dwójkowych i . Nazwijmy ciągi ich sum częściowych odpowiednio przez i . Ciągi sum wyznaczają te liczby czyli . Ciągi i muszą być różne bo inaczej wyznaczałyby te same liczby. W takim razie ciągi rozwinięć i muszą być różne.

End of proof.gif

Powyższe twierdzenie będzie miało fundamentalne znaczenie w teorii mocy o którym mowa będzie w Wykładzie 9. Pokazuje bowiem że liczby rzeczywiste są równoliczne ze zbiorem .