Logika i teoria mnogości/Wykład 8: Konstrukcje liczbowe, liczby całkowite, wymierne, konstrukcja Cantora liczb rzeczywistych: działania i porządek: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
m (Zastępowanie tekstu – „<math> ” na „<math>”)
 
(Nie pokazano 20 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 5: Linia 5:
operacje, takie jak dodawanie i mnożenie. Teraz własności tych
operacje, takie jak dodawanie i mnożenie. Teraz własności tych
operacji będą użyte do dalszych konstrukcji liczbowych. Pokażemy,
operacji będą użyte do dalszych konstrukcji liczbowych. Pokażemy,
że mając liczby naturalne zbudowane na bazie liczby <math>\displaystyle 0</math>, czyli
że mając liczby naturalne zbudowane na bazie liczby <math>0</math>, czyli
zbioru pustego, możemy definiować bardziej skomplikowane twory
zbioru pustego, możemy definiować bardziej skomplikowane twory
liczbowe takie, jak liczby całkowite, wymierne i w końcu liczby
liczbowe takie, jak liczby całkowite, wymierne i w końcu liczby
Linia 17: Linia 17:
{{definicja|1.1.||
{{definicja|1.1.||


Niech <math>\displaystyle \approx</math> będzie relacją określoną na
Niech <math>\approx</math> będzie relacją określoną na
<math>\displaystyle \mathbb{N} \times \mathbb{N}</math> następująco:
<math>\mathbb{N} \times \mathbb{N}</math> następująco:


<center><math>\displaystyle (n,k)\approx (p,q) </math>  wtw  <math>\displaystyle  n+q = k+p.
<center><math>(n,k)\approx (p,q)</math>  wtw  <math>n+q = k+p</math></center>
</math></center>
}}
}}
{{cwiczenie|1.2||
{{cwiczenie|1.2||


Relacja <math>\displaystyle \approx</math> jest relacją równoważności o polu
Relacja <math>\approx</math> jest relacją równoważności o polu
<math>\displaystyle \mathbb{N} \times \mathbb{N}</math>.
<math>\mathbb{N} \times \mathbb{N}</math>.


}}
}}
Linia 32: Linia 31:
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Wykażemy, że relacja <math>\displaystyle \approx</math> jest relacją równoważności na <math>\displaystyle \mathbb{N} \times \mathbb{N}</math>. Dla dowolnych liczb naturalnych <math>\displaystyle n</math> i <math>\displaystyle k</math> mamy <math>\displaystyle (n,k)\approx (n,k)</math> ponieważ <math>\displaystyle n+k = n+k</math>, więc relacja jest zwrotna. Podobnie, dla dowolnych liczb <math>\displaystyle n, k, p, q</math> jeśli <math>\displaystyle (n,k)\approx(p,q)</math>, to <math>\displaystyle n+q = k+p</math> i korzystając z przemienności dodawania, otrzymujemy <math>\displaystyle p+k = q+n</math>, czyli <math>\displaystyle (p,q)\approx(n,k)</math> i relacja jest symetryczna.
Wykażemy, że relacja <math>\approx</math> jest relacją równoważności na <math>\mathbb{N} \times \mathbb{N}</math>. Dla dowolnych liczb naturalnych <math>n</math> i <math>k</math> mamy <math>(n,k)\approx (n,k)</math> ponieważ <math>n+k = n+k</math>, więc relacja jest zwrotna. Podobnie, dla dowolnych liczb <math>n, k, p, q</math> jeśli <math>(n,k)\approx(p,q)</math>, to <math>n+q = k+p</math> i korzystając z przemienności dodawania, otrzymujemy <math>p+k = q+n</math>, czyli <math>(p,q)\approx(n,k)</math> i relacja jest symetryczna.


Aby wykazać przechodniość, ustalmy trzy dowolne pary <math>\displaystyle (n,k),(p,q)</math> i <math>\displaystyle (m,l)</math> spełniające <math>\displaystyle (n,k)\approx (p,q)</math> oraz <math>\displaystyle (p,q)\approx (m,l)</math>. Wtedy <math>\displaystyle n+q = k+p</math> oraz <math>\displaystyle p+l=q+m</math>, więc <math>\displaystyle (n+q)+(p+l) = (k+p)+(q+m)</math> i na mocy łączności i przemienności dodawania w liczbach naturalnych otrzymujemy <math>\displaystyle (n+l) + (q+p) = (k+m)+(q+p)</math>. Skracamy czynnik <math>\displaystyle (p+q)</math>&nbsp;(na mocy własności skracania dla dodawanie) i otrzymujemy <math>\displaystyle n+l=k+m</math>, czyli <math>\displaystyle (n,k)\approx (m,l)</math>, co dowodzi przechodniości relacji <math>\displaystyle \approx</math>. Wykazaliśmy, że <math>\displaystyle \approx</math> jest relacją równoważności.
Aby wykazać przechodniość, ustalmy trzy dowolne pary <math>(n,k),(p,q)</math> i <math>(m,l)</math> spełniające <math>(n,k)\approx (p,q)</math> oraz <math>(p,q)\approx (m,l)</math>. Wtedy <math>n+q = k+p</math> oraz <math>p+l=q+m</math>, więc <math>(n+q)+(p+l) = (k+p)+(q+m)</math> i na mocy łączności i przemienności dodawania w liczbach naturalnych otrzymujemy <math>(n+l) + (q+p) = (k+m)+(q+p)</math>. Skracamy czynnik <math>(p+q)</math>&nbsp;(na mocy własności skracania dla dodawanie) i otrzymujemy <math>n+l=k+m</math>, czyli <math>(n,k)\approx (m,l)</math>, co dowodzi przechodniości relacji <math>\approx</math>. Wykazaliśmy, że <math>\approx</math> jest relacją równoważności.
</div></div>
</div></div>


<span id="cwiczenie_1_3">{{cwiczenie|1.3||
<span id="cwiczenie_1_3">{{cwiczenie|1.3||


Wykaż, że dla dowolnej pary <math>\displaystyle (n,k)\in\mathbb{N}\times \mathbb{N}</math> istnieje
Wykaż, że dla dowolnej pary <math>(n,k)\in\mathbb{N}\times \mathbb{N}</math> istnieje
para <math>\displaystyle (p,q)\in \mathbb{N}\times \mathbb{N}</math> taka, że <math>\displaystyle (n,k)\approx (p,q)</math>
para <math>(p,q)\in \mathbb{N}\times \mathbb{N}</math> taka, że <math>(n,k)\approx (p,q)</math>
oraz <math>\displaystyle p=0</math> lub <math>\displaystyle q=0</math>.   
oraz <math>p=0</math> lub <math>q=0</math>.   
}}</span>
}}</span>


<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Ustalmy dowolną parę <math>\displaystyle (n,k)\in\mathbb{N}\times \mathbb{N}</math>. Jeśli <math>\displaystyle n=k</math>, to mamy <math>\displaystyle (n,k)\approx(0,0)</math> i warunek jest spełniony. Jeśli <math>\displaystyle n\neq k</math>, to, na mocy własności liczb naturalnych, istnieje liczba naturalna <math>\displaystyle l</math> taka, że <math>\displaystyle n=k+l</math>&nbsp;(lub że <math>\displaystyle n+l =k</math>). Wtedy <math>\displaystyle n+0=k+l</math>&nbsp;(lub <math>\displaystyle n+l = k+0</math>), czyli <math>\displaystyle (n,k)\approx(l,0)</math>&nbsp;(lub <math>\displaystyle (n,k)\approx(0,l)</math>), co należało dowieść.
Ustalmy dowolną parę <math>(n,k)\in\mathbb{N}\times \mathbb{N}</math>. Jeśli <math>n=k</math>, to mamy <math>(n,k)\approx(0,0)</math> i warunek jest spełniony. Jeśli <math>n\neq k</math>, to, na mocy własności liczb naturalnych, istnieje liczba naturalna <math>l</math> taka, że <math>n=k+l</math>&nbsp;(lub że <math>n+l =k</math>). Wtedy <math>n+0=k+l</math>&nbsp;(lub <math>n+l = k+0</math>), czyli <math>(n,k)\approx(l,0)</math>&nbsp;(lub <math>(n,k)\approx(0,l)</math>), co należało dowieść.
</div></div>
</div></div>


{{definicja|1.4.||
{{definicja|1.4.||


Niech <math>\displaystyle \mathbb{Z} =  \mathbb{N}
Niech <math>\mathbb{Z} =  \mathbb{N}
\times\mathbb{N} / \approx</math>
\times\mathbb{N} / \approx</math>
}}
}}
{{cwiczenie|1.5||
{{cwiczenie|1.5||


Które z liczb całkowitych <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}</math> są relacjami równoważności
Które z liczb całkowitych <math>[(n,k)]_{\approx}</math> są relacjami równoważności
na <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>?   
na <math>\mathbb{N}</math>?   
}}
}}


<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Aby liczb całkowita była relacją równoważności, koniecznym jest <math>\displaystyle (0,0)\in[(k,n)]_{\approx}</math>, a więc jedynym kandydatem na liczbę będącą relacją równoważności na <math>\displaystyle \mathbb{N}</math> jest <math>\displaystyle [(0,0)]_{\approx}</math>. Weźmy teraz dowolną parę liczb naturalnych <math>\displaystyle (n,k)</math>, jeśli <math>\displaystyle (0,0)\approx(n,k)</math>, to <math>\displaystyle 0+k = n+0</math>, czyli <math>\displaystyle n=k</math>. Liczba całkowita <math>\displaystyle [(0,0)]_{\approx}</math> jest relacją równoważności na <math>\displaystyle \mathbb{N}</math> i żadna inna liczba całkowita nie jest relacją równoważności.
Aby liczb całkowita była relacją równoważności, koniecznym jest <math>(0,0)\in[(k,n)]_{\approx}</math>, a więc jedynym kandydatem na liczbę będącą relacją równoważności na <math>\mathbb{N}</math> jest <math>[(0,0)]_{\approx}</math>. Weźmy teraz dowolną parę liczb naturalnych <math>(n,k)</math>, jeśli <math>(0,0)\approx(n,k)</math>, to <math>0+k = n+0</math>, czyli <math>n=k</math>. Liczba całkowita <math>[(0,0)]_{\approx}</math> jest relacją równoważności na <math>\mathbb{N}</math> i żadna inna liczba całkowita nie jest relacją równoważności.
</div></div>
</div></div>


=== Operacje na <math>\displaystyle \mathbb{Z}</math> ===
=== Operacje na <math>\mathbb{Z}</math> ===


{{definicja|1.6.||
{{definicja|1.6.||


Element zero <math>\displaystyle 0 \in \mathbb{Z}</math> to element <math>\displaystyle [ (0,0) ]_{\approx}</math>.
Element zero <math>0 \in \mathbb{Z}</math> to element <math>[ (0,0) ]_{\approx}</math>.


Element przeciwny do danego: jeżeli <math>\displaystyle x = [ (n,k) ]_{\approx}</math>, to
Element przeciwny do danego: jeżeli <math>x = [ (n,k) ]_{\approx}</math>, to
przez  <math>\displaystyle -x = [ (k,n) ]_{\approx}</math>
przez  <math>-x = [ (k,n) ]_{\approx}</math>


Dodawanie: <math>\displaystyle [ (n,k) ]_{\approx} + [ (p,q) ]_{\approx} = [
Dodawanie: <math>[ (n,k) ]_{\approx} + [ (p,q) ]_{\approx} = [
(n+p,k+q) ]_{\approx}</math>.
(n+p,k+q) ]_{\approx}</math>.


Mnożenie: <math>\displaystyle [ (n,k) ]_{\approx} \cdot [ (p,q) ]_{\approx} = [ (n
Mnożenie: <math>[ (n,k) ]_{\approx} \cdot [ (p,q) ]_{\approx} = [ (n
\cdot p + k \cdot q \;,\; n \cdot q + k \cdot p )
\cdot p + k \cdot q \;,\; n \cdot q + k \cdot p )
]_{\approx}</math>{Dla przejrzystości zapisu będziemy czasami
]_{\approx}</math>{Dla przejrzystości zapisu będziemy czasami
pomijać znak <math>\displaystyle \cdot</math>, pisząc <math>\displaystyle xy</math>, zamiast <math>\displaystyle x\cdot y</math>}.
pomijać znak <math>\cdot</math>, pisząc <math>xy</math>, zamiast <math>x\cdot y</math>}.


Odejmowanie: <math>\displaystyle x-y = x+ (-y)</math>
Odejmowanie: <math>x-y = x+ (-y)</math>
}}
}}
Proszę o zwrócenie uwagi na pewną kolizję oznaczeń. Po lewej
Proszę o zwrócenie uwagi na pewną kolizję oznaczeń. Po lewej
Linia 90: Linia 89:
praktyce matematycznej i informatycznej przyjęło się używać te
praktyce matematycznej i informatycznej przyjęło się używać te
same znaki działań, wiedząc, że mają one zgoła inne znaczenie.
same znaki działań, wiedząc, że mają one zgoła inne znaczenie.
Również element <math>\displaystyle 0</math> będziemy oznaczać identycznie jak <math>\displaystyle 0</math> w
Również element <math>0</math> będziemy oznaczać identycznie jak <math>0</math> w
liczbach naturalnych, pomimo że jest to zupełnie inny zbiór. Pod
liczbach naturalnych, pomimo że jest to zupełnie inny zbiór. Pod
koniec tej konstrukcji podamy naturalne włożenie (iniekcje
koniec tej konstrukcji podamy naturalne włożenie (iniekcje
Linia 113: Linia 112:
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Dla dowodu wykazującego dobre zdefiniowanie operacji na liczbach całkowitych ustalmy dowolne pary <math>\displaystyle (n,k),(p,q),(m,l),(r,s)</math> spełniające <math>\displaystyle (n,k)\approx (m,l)</math> oraz <math>\displaystyle (p,q)\approx (r,s)</math>.
Dla dowodu wykazującego dobre zdefiniowanie operacji na liczbach całkowitych ustalmy dowolne pary <math>(n,k),(p,q),(m,l),(r,s)</math> spełniające <math>(n,k)\approx (m,l)</math> oraz <math>(p,q)\approx (r,s)</math>.


Dla dowodu dobrego zdefiniowania elementów przeciwnych musimy wykazać, że <math>\displaystyle -[(n,k)]_{\approx} = -[(m,l)]_{\approx}</math>, czyli że <math>\displaystyle [(k,n)]_{\approx} =[(l,m)]_{\approx}</math>. Potrzebujemy <math>\displaystyle (k,n)\approx(l,m)</math>, co jest równoważne stwierdzeniu, że <math>\displaystyle k+m = n+l</math>, który to fakt jest oczywistą konsekwencją <math>\displaystyle (n,k)\approx (m,l)</math>. Wykazaliśmy, że definicja elementu przeciwnego nie zależy od wyboru reprezentantów dla klas.
Dla dowodu dobrego zdefiniowania elementów przeciwnych musimy wykazać, że <math>-[(n,k)]_{\approx} = -[(m,l)]_{\approx}</math>, czyli że <math>[(k,n)]_{\approx} =[(l,m)]_{\approx}</math>. Potrzebujemy <math>(k,n)\approx(l,m)</math>, co jest równoważne stwierdzeniu, że <math>k+m = n+l</math>, który to fakt jest oczywistą konsekwencją <math>(n,k)\approx (m,l)</math>. Wykazaliśmy, że definicja elementu przeciwnego nie zależy od wyboru reprezentantów dla klas.


Analogiczny dowód przeprowadzamy dla dodawania. Musimy wykazać, że
Analogiczny dowód przeprowadzamy dla dodawania. Musimy wykazać, że
<math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}+[(p,q)]_{\approx} = [(m,l)]_{\approx} + [(r,s)]_{\approx}</math>. Równość ta jest prawdą wtedy i tylko wtedy, kiedy <math>\displaystyle [(n+p,k+q)]_{\approx} =[(m+r,l+s)]_{\approx}</math>, czyli kiedy <math>\displaystyle (n+p,k+q)\approx(m+r,l+s)</math>. Korzystając z definicji relacji <math>\displaystyle \approx</math>, potrzebujemy <math>\displaystyle (n+p)+(l+s) = (k+q)+(m+r)</math>. Z założeń wynika, że <math>\displaystyle n+l=k+m</math> oraz <math>\displaystyle p+s = q+r</math> - dodając te równości stronami i korzystając z łączności i przemienności dodawania w liczbach naturalnych, otrzymujemy żądany fakt.
<math>[(n,k)]_{\approx}+[(p,q)]_{\approx} = [(m,l)]_{\approx} + [(r,s)]_{\approx}</math>. Równość ta jest prawdą wtedy i tylko wtedy, kiedy <math>[(n+p,k+q)]_{\approx} =[(m+r,l+s)]_{\approx}</math>, czyli kiedy <math>(n+p,k+q)\approx(m+r,l+s)</math>. Korzystając z definicji relacji <math>\approx</math>, potrzebujemy <math>(n+p)+(l+s) = (k+q)+(m+r)</math>. Z założeń wynika, że <math>n+l=k+m</math> oraz <math>p+s = q+r</math> - dodając te równości stronami i korzystając z łączności i przemienności dodawania w liczbach naturalnych, otrzymujemy żądany fakt.


Wykażemy, że mnożenie dwóch liczb całkowitych nie zależy od wyboru reprezentantów w klasach równoważności. Niewątpliwie, używając założeń i przemienności, łączności i definicji mnożenia, mamy:
Wykażemy, że mnożenie dwóch liczb całkowitych nie zależy od wyboru reprezentantów w klasach równoważności. Niewątpliwie, używając założeń i przemienności, łączności i definicji mnożenia, mamy:


<center><math>\displaystyle (n+l+k+m)(q+r) = 2 (k+m)(q+r)  = 2(q+r)(k+m) = (p+s+q+r)(k+m)
<center><math>(n+l+k+m)(q+r) = 2 (k+m)(q+r)  = 2(q+r)(k+m) = (p+s+q+r)(k+m)
</math></center>
</math></center>


i dalej, używając rozdzielności mnożenia:
i dalej, używając rozdzielności mnożenia:


<center><math>\displaystyle n(q+r)+l(q+r)+k(q+r)+m(q+r) = p(k+m)+s(k+m)+q(k+m)+r(k+m).
<center><math>n(q+r)+l(q+r)+k(q+r)+m(q+r) = p(k+m)+s(k+m)+q(k+m)+r(k+m)</math></center>
</math></center>


Używamy raz jeszcze założeń i dostajemy:
Używamy raz jeszcze założeń i dostajemy:


<center><math>\displaystyle n(p+s)+l(q+r)+k(q+r)+m(p+s) = p(k+m) + s(l+n) +q(l+n)+r(k+m)
<center><math>n(p+s)+l(q+r)+k(q+r)+m(p+s) = p(k+m) + s(l+n) +q(l+n)+r(k+m)
</math></center>
</math></center>


co, po wymnożeniu daje:
co, po wymnożeniu daje:


<center><math>\displaystyle np + ns + lq + lr + kq + kr +mp + ms = pk + pm + sl +sn + ql +qn
<center><math>np + ns + lq + lr + kq + kr +mp + ms = pk + pm + sl +sn + ql +qn
+rk+rm.
+rk+rm</math></center>
</math></center>


Stosujemy prawo skracania dla liczb naturalnych do <math>\displaystyle  ns + lq + kr
Stosujemy prawo skracania dla liczb naturalnych do <math>ns + lq + kr
+mp</math> i dostajemy:
+mp</math> i dostajemy:


<center><math>\displaystyle np+lr +kq + ms = pk + sl + qn + rm
<center><math>np+lr +kq + ms = pk + sl + qn + rm
</math></center>
</math></center>


Linia 150: Linia 147:
dodawania, daje:
dodawania, daje:


<center><math>\displaystyle (np +kq, nq + kp)\approx (mr +ls, ms +lr).
<center><math>(np +kq, nq + kp)\approx (mr +ls, ms +lr)</math></center>
</math></center>


Wywnioskowaliśmy, że <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}\cdot [(p,q)]_{\approx} =
Wywnioskowaliśmy, że <math>[(n,k)]_{\approx}\cdot [(p,q)]_{\approx} =
[(m,l)]_{\approx}\cdot [(r,s)]_{\approx}</math>, co oznacza, że definicja mnożenia
[(m,l)]_{\approx}\cdot [(r,s)]_{\approx}</math>, co oznacza, że definicja mnożenia
nie zależy od wyboru reprezentantów dla klas.
nie zależy od wyboru reprezentantów dla klas.
Linia 162: Linia 158:


Pokaż własności działań dodawania i mnożenia. Dla dowolnych liczb
Pokaż własności działań dodawania i mnożenia. Dla dowolnych liczb
całkowitych <math>\displaystyle x,y,z</math> zachodzą równości:
całkowitych <math>x,y,z</math> zachodzą równości:
# <math>\displaystyle x+y = y+x</math> (przemienność dodawania),
# <math>x+y = y+x</math> (przemienność dodawania),
# <math>\displaystyle x \cdot y = y \cdot x</math> (przemienność mnożenia),
# <math>x \cdot y = y \cdot x</math> (przemienność mnożenia),
# <math>\displaystyle  x \cdot y = z \cdot y</math> oraz  <math>\displaystyle y\neq 0</math> to <math>\displaystyle  x=z</math> (prawo skracania),
# <math>x \cdot y = z \cdot y</math> oraz  <math>y\neq 0</math> to <math>x=z</math> (prawo skracania),
# <math>\displaystyle x \cdot(y+z) = x\cdot y + x\cdot z</math> (rozdzielność).
# <math>x \cdot(y+z) = x\cdot y + x\cdot z</math> (rozdzielność).


}}
}}
Linia 179: Linia 175:
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Dla dowodu powyższych własności ustalmy dowolne liczby całkowite <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx},[(p,q)]_{\approx},[(m,l)]_{\approx}</math>.
Dla dowodu powyższych własności ustalmy dowolne liczby całkowite <math>[(n,k)]_{\approx},[(p,q)]_{\approx},[(m,l)]_{\approx}</math>.
# Dla dowodu przemienności dodawania zauważmy, że <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx} + [(p,q)]_{\approx} = [(n+p,k+q)]_{\approx}</math> i korzystając z przemienności dodawania dla liczb naturalnych, otrzymujemy <math>\displaystyle [(n+p,k+q)]_{\approx} = [(p+n,q+k)]_{\approx} =[(p,q)]_{\approx}+[(n,k)]_{\approx}</math>. Wykazaliśmy, że dodawanie liczb całkowitych jest przemienne.
# Dla dowodu przemienności dodawania zauważmy, że <math>[(n,k)]_{\approx} + [(p,q)]_{\approx} = [(n+p,k+q)]_{\approx}</math> i korzystając z przemienności dodawania dla liczb naturalnych, otrzymujemy <math>[(n+p,k+q)]_{\approx} = [(p+n,q+k)]_{\approx} =[(p,q)]_{\approx}+[(n,k)]_{\approx}</math>. Wykazaliśmy, że dodawanie liczb całkowitych jest przemienne.
# Podobne rozumowanie stosujemy dla mnożenia <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}\cdot[(p,q)]_{\approx} = [(np+kq,nq+kp)]_{\approx}</math> i, stosując przemienność mnożenia i dodawania <math>\displaystyle [(np+kq,nq+kp)]_{\approx} = [(pn+qk,pk+qn)]_{\approx} =[(p,q)]_{\approx}\cdot[(n,k)]_{\approx}</math>, co należało wykazać.
# Podobne rozumowanie stosujemy dla mnożenia <math>[(n,k)]_{\approx}\cdot[(p,q)]_{\approx} = [(np+kq,nq+kp)]_{\approx}</math> i, stosując przemienność mnożenia i dodawania <math>[(np+kq,nq+kp)]_{\approx} = [(pn+qk,pk+qn)]_{\approx} =[(p,q)]_{\approx}\cdot[(n,k)]_{\approx}</math>, co należało wykazać.
# Dla dowodu prawa skracania dla liczb całkowitych załóżmy, że <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}\cdot[(p,q)]_{\approx}=[(m,l)]_{\approx}\cdot[(p,q)]_{\approx}</math>, oraz że dokładnie jedna z liczb <math>\displaystyle p, q</math> jest równa zero. Na mocy Ćwiczenia 1.3 (patrz [[#cwiczenie_1_3|ćwiczenie 1.3]]) reprezentacja taka istnieje dla każdej, różnej od zera, liczby całkowitej. Wnioskujemy, że <math>\displaystyle [(np+kq,nq+kp)]_{\approx}=[(mp+lq,mq+lp)]_{\approx}</math>. Wnioskujemy stąd, że <math>\displaystyle (np+kq,nq+kp)\approx(mp+lq,mq+lp)</math>, czyli że <math>\displaystyle np+kq+mq+lp = nq+kp+mp+lq</math>.  Jeśli <math>\displaystyle p=0</math>, to otrzymujemy, korzystając z rozdzielności,  <math>\displaystyle (k+m)q = (n+l)q</math> i korzystając z prawa skracania dla liczb naturalnych <math>\displaystyle k+m =n+l</math>, czyli <math>\displaystyle [(k,l)]_{\approx}=[(m,l)]_{\approx}</math>, co należało dowieść. Podobnie, jeśli <math>\displaystyle q=0</math>, to <math>\displaystyle (n+l)p = (k+m)p</math> i, podobnie jak w poprzednim przypadku, <math>\displaystyle [(k,l)]_{\approx}=[(m,l)]_{\approx}</math>. Wykazaliśmy, że mnożenie liczb całkowitych jest skracalne.  
# Dla dowodu prawa skracania dla liczb całkowitych załóżmy, że <math>[(n,k)]_{\approx}\cdot[(p,q)]_{\approx}=[(m,l)]_{\approx}\cdot[(p,q)]_{\approx}</math>, oraz że dokładnie jedna z liczb <math>p, q</math> jest równa zero. Na mocy Ćwiczenia 1.3 (patrz [[#cwiczenie_1_3|ćwiczenie 1.3]]) reprezentacja taka istnieje dla każdej, różnej od zera, liczby całkowitej. Wnioskujemy, że <math>[(np+kq,nq+kp)]_{\approx}=[(mp+lq,mq+lp)]_{\approx}</math>. Wnioskujemy stąd, że <math>(np+kq,nq+kp)\approx(mp+lq,mq+lp)</math>, czyli że <math>np+kq+mq+lp = nq+kp+mp+lq</math>.  Jeśli <math>p=0</math>, to otrzymujemy, korzystając z rozdzielności,  <math>(k+m)q = (n+l)q</math> i korzystając z prawa skracania dla liczb naturalnych <math>k+m =n+l</math>, czyli <math>[(k,l)]_{\approx}=[(m,l)]_{\approx}</math>, co należało dowieść. Podobnie, jeśli <math>q=0</math>, to <math>(n+l)p = (k+m)p</math> i, podobnie jak w poprzednim przypadku, <math>[(k,l)]_{\approx}=[(m,l)]_{\approx}</math>. Wykazaliśmy, że mnożenie liczb całkowitych jest skracalne.  
# Dla dowodu rozdzielności postępujemy następująco. Liczby <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}\cdot([(p,q)]_{\approx}+[(m,l)]_{\approx})=[(n(p+m) + k(q+l),n(q+l)+k(p+m))]_{\approx}</math>. Korzystając z rozdzielności, przemienności i łączności działań na liczbach naturalnych, dostajemy, <math>\displaystyle [(n(p+m) + k(q+l),n(q+l)+k(p+m))]_{\approx}= [((np + kq) + (nm+kl),(nq+kp)+(nl+km)]_{\approx}=[(np+kq,nq+kp)]_{\approx}+[(nm+kl,nl+km)]_{\approx}</math>, co równa się <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}\cdot [(p,q)]_{\approx}+[(n,k)]_{\approx}\cdot[(m,l)]_{\approx}</math>, co należało wykazać.
# Dla dowodu rozdzielności postępujemy następująco. Liczby <math>[(n,k)]_{\approx}\cdot([(p,q)]_{\approx}+[(m,l)]_{\approx})=[(n(p+m) + k(q+l),n(q+l)+k(p+m))]_{\approx}</math>. Korzystając z rozdzielności, przemienności i łączności działań na liczbach naturalnych, dostajemy, <math>[(n(p+m) + k(q+l),n(q+l)+k(p+m))]_{\approx}= [((np + kq) + (nm+kl),(nq+kp)+(nl+km)]_{\approx}=[(np+kq,nq+kp)]_{\approx}+[(nm+kl,nl+km)]_{\approx}</math>, co równa się <math>[(n,k)]_{\approx}\cdot [(p,q)]_{\approx}+[(n,k)]_{\approx}\cdot[(m,l)]_{\approx}</math>, co należało wykazać.


</div></div>
</div></div>
Linia 191: Linia 187:
{{definicja|1.9.||
{{definicja|1.9.||


Liczba <math>\displaystyle [ (n,k) ]_{\approx} \leq [ (p,q) ]_{\approx}</math> zachodzi, gdy <math>\displaystyle n+q \leq p+k</math>.
Liczba <math>[ (n,k) ]_{\approx} \leq [ (p,q) ]_{\approx}</math> zachodzi, gdy <math>n+q \leq p+k</math>.
}}
}}
{{cwiczenie|1.10||
{{cwiczenie|1.10||
Linia 206: Linia 202:
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Niech <math>\displaystyle (n,k),(m,l),(p,q),(r,s)</math> będą parami liczb naturalnych takimi, że <math>\displaystyle (n,k)\approx (m,l)</math> oraz <math>\displaystyle (p,q)\approx (r,s)</math>. Załóżmy dodatkowo, że <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}\leq[(p,q)]_{\approx}</math>. Wykażemy, iż w takim przypadku również <math>\displaystyle [(m,l)]_{\approx}\leq [(r,s)]_{\approx}</math>, czyli że porządek na liczbach całkowitych jest niezależny od wyboru reprezentantów dla klas równoważności. Skoro <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}\leq[(p,q)]_{\approx}</math>, to <math>\displaystyle n+q \leq p+k</math> i z wykładu o liczbach naturalnych wiemy, że istnieje liczba naturalna <math>\displaystyle t</math> taka, że <math>\displaystyle n+q+t = p+k</math>. Równocześnie nasze założenia gwarantują, że <math>\displaystyle n+l=k+m</math> i <math>\displaystyle p+s=q+r</math>, czyli że:
Niech <math>(n,k),(m,l),(p,q),(r,s)</math> będą parami liczb naturalnych takimi, że <math>(n,k)\approx (m,l)</math> oraz <math>(p,q)\approx (r,s)</math>. Załóżmy dodatkowo, że <math>[(n,k)]_{\approx}\leq[(p,q)]_{\approx}</math>. Wykażemy, iż w takim przypadku również <math>[(m,l)]_{\approx}\leq [(r,s)]_{\approx}</math>, czyli że porządek na liczbach całkowitych jest niezależny od wyboru reprezentantów dla klas równoważności. Skoro <math>[(n,k)]_{\approx}\leq[(p,q)]_{\approx}</math>, to <math>n+q \leq p+k</math> i z wykładu o liczbach naturalnych wiemy, że istnieje liczba naturalna <math>t</math> taka, że <math>n+q+t = p+k</math>. Równocześnie nasze założenia gwarantują, że <math>n+l=k+m</math> i <math>p+s=q+r</math>, czyli że:


<center><math>\displaystyle n+l+q+r = k+m+p+s.
<center><math>n+l+q+r = k+m+p+s</math></center>
</math></center>


Korzystając z udowodnionej własności <math>\displaystyle t</math> podstawiamy liczby do
Korzystając z udowodnionej własności <math>t</math> podstawiamy liczby do
wzoru, otrzymując:
wzoru, otrzymując:


<center><math>\displaystyle n+l+q+r=n+m+q+t+s,
<center><math>n+l+q+r=n+m+q+t+s</math>,</center>
</math></center>


co z kolei możemy skrócić przez <math>\displaystyle n+q</math>, otrzymując:
co z kolei możemy skrócić przez <math>n+q</math>, otrzymując:


<center><math>\displaystyle l+r =  m+s+t \text{ co oznacza } l+r\geq m+s.
<center><math>l+r =  m+s+t \text{ co oznacza } l+r\geq m+s</math></center>
</math></center>


Czyli <math>\displaystyle [(m,l)]_{\approx}\leq[(r,s)]_{\approx}</math>, co należało wykazać.
Czyli <math>[(m,l)]_{\approx}\leq[(r,s)]_{\approx}</math>, co należało wykazać.
</div></div>
</div></div>


Linia 239: Linia 232:
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Porządek na liczbach całkowitych jest zwrotny. Dla dowolnej liczby całkowitej <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}</math> mamy <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}\leq [(n,k)]_{\approx}</math>, ponieważ <math>\displaystyle n+k\leq n+k</math>.
Porządek na liczbach całkowitych jest zwrotny. Dla dowolnej liczby całkowitej <math>[(n,k)]_{\approx}</math> mamy <math>[(n,k)]_{\approx}\leq [(n,k)]_{\approx}</math>, ponieważ <math>n+k\leq n+k</math>.


Dla dowodu antysymetrii załóżmy, że dla dwu liczb całkowitych mamy <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}\leq [(p,q)]_{\approx}</math> oraz <math>\displaystyle [(p,q)]_{\approx}\leq [(n,k)]_{\approx}</math>. Wnioskujemy natychmiast, że <math>\displaystyle n+q\leq k+p</math> oraz, że <math>\displaystyle p+k \leq q+n</math>. Korzystając z przemienności dodawania, przechodniości i antysymetrii porządku na liczbach naturalnych, dostajemy: <math>\displaystyle n+q =
Dla dowodu antysymetrii załóżmy, że dla dwu liczb całkowitych mamy <math>[(n,k)]_{\approx}\leq [(p,q)]_{\approx}</math> oraz <math>[(p,q)]_{\approx}\leq [(n,k)]_{\approx}</math>. Wnioskujemy natychmiast, że <math>n+q\leq k+p</math> oraz, że <math>p+k \leq q+n</math>. Korzystając z przemienności dodawania, przechodniości i antysymetrii porządku na liczbach naturalnych, dostajemy: <math>n+q =
k+p</math>, czyli <math>\displaystyle (n,k)\approx(p,q)</math>, co należało wykazać.
k+p</math>, czyli <math>(n,k)\approx(p,q)</math>, co należało wykazać.


Aby wykazać przechodniość, ustalmy trzy dowolne liczby całkowite takie, że <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}\leq [(p,q)]_{\approx}\leq [(m,l)]_{\approx}</math>. Definicja porządku gwarantuje, że:
Aby wykazać przechodniość, ustalmy trzy dowolne liczby całkowite takie, że <math>[(n,k)]_{\approx}\leq [(p,q)]_{\approx}\leq [(m,l)]_{\approx}</math>. Definicja porządku gwarantuje, że:


<center><math>\displaystyle n+q\leq k+p \text{ oraz, że } p+l\leq q+m.
<center><math>n+q\leq k+p \text{ oraz, że } p+l\leq q+m</math></center>
</math></center>


Operując ćwiczeniami z [http://osilek.mimuw.edu.pl/index.php?title=Logika_i_teoria_mnogo%C5%9Bci/Wyk%C5%82ad_7:_Konstrukcja_von_Neumanna_liczb_naturalnych%2C_twierdzenie_o_indukcji%2C_zasady_minimum%2C_maksimum%2C_definiowanie_przez_indukcje Wykładu 7] możemy łatwo pokazać, że jeśli dodamy do obu stron nierówności tę samą liczbę, to nierówność pozostanie zachowana. W związku z tym:
Operując ćwiczeniami z [[Logika i teoria mnogości/Wykład 7: Konstrukcja von Neumanna liczb naturalnych, twierdzenie o indukcji, zasady minimum, maksimum, definiowanie przez indukcje|Wykładu 7]] możemy łatwo pokazać, że jeśli dodamy do obu stron nierówności tę samą liczbę, to nierówność pozostanie zachowana. W związku z tym:


<center><math>\displaystyle n+q+l\leq k+p+l \text{ oraz, że } p+l+k\leq q+m+k
<center><math>n+q+l\leq k+p+l \text{ oraz, że } p+l+k\leq q+m+k
</math></center>
</math></center>


i używając przechodniości, dostajemy: <math>\displaystyle  n+q+l\leq q+m+k</math>. Jeszcze raz wykorzystując ćwiczenia dotyczące liczb naturalnych, możemy skrócić <math>\displaystyle q</math> i otrzymać <math>\displaystyle n+l\leq m+k</math>, czyli <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}\leq [(m,l)]_{\approx}</math>, co należało wykazać.
i używając przechodniości, dostajemy: <math>n+q+l\leq q+m+k</math>. Jeszcze raz wykorzystując ćwiczenia dotyczące liczb naturalnych, możemy skrócić <math>q</math> i otrzymać <math>n+l\leq m+k</math>, czyli <math>[(n,k)]_{\approx}\leq [(m,l)]_{\approx}</math>, co należało wykazać.


Dowód spójności porządku na liczbach całkowitych jest trywialną konsekwencją faktu, że dla dowolnych dwóch par liczb naturalnych <math>\displaystyle (n,k)</math> i <math>\displaystyle (p,q)</math> mamy <math>\displaystyle n+q\leq p+k</math> lub <math>\displaystyle p+k\leq q+n</math>.
Dowód spójności porządku na liczbach całkowitych jest trywialną konsekwencją faktu, że dla dowolnych dwóch par liczb naturalnych <math>(n,k)</math> i <math>(p,q)</math> mamy <math>n+q\leq p+k</math> lub <math>p+k\leq q+n</math>.
</div></div>
</div></div>


{{definicja|1.12.||
{{definicja|1.12.||


Rozważmy funkcje <math>\displaystyle i:\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}</math> zadaną wzorem:
Rozważmy funkcje <math>i:\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}</math> zadaną wzorem:


<center><math>\displaystyle i(n) = [ (n,0)]_{\approx}.
<center><math>i(n) = [ (n,0)]_{\approx}</math></center>
</math></center>
}}
}}
Funkcja ta jest naturalnym włożeniem zbioru <math>\displaystyle \mathbb{N}</math> w zbiór
Funkcja ta jest naturalnym włożeniem zbioru <math>\mathbb{N}</math> w zbiór
<math>\displaystyle \mathbb{Z}</math>. Jako ćwiczenie pokażemy, że funkcja <math>\displaystyle i</math> jest
<math>\mathbb{Z}</math>. Jako ćwiczenie pokażemy, że funkcja <math>i</math> jest
iniektywna i zgodna z działaniami. Dzięki włożeniu <math>\displaystyle i</math> będziemy
iniektywna i zgodna z działaniami. Dzięki włożeniu <math>i</math> będziemy
utożsamiali liczbę naturalną <math>\displaystyle n</math> z odpowiadającą jej liczbą
utożsamiali liczbę naturalną <math>n</math> z odpowiadającą jej liczbą
całkowitą <math>\displaystyle i(n)</math>. W ten sposób każdą liczbę naturalną możemy
całkowitą <math>i(n)</math>. W ten sposób każdą liczbę naturalną możemy
traktować jak całkowitą.
traktować jak całkowitą.


{{cwiczenie|1.13||
{{cwiczenie|1.13||


Pokaż, że funkcja <math>\displaystyle i</math> jest iniekcją. Pokaż, że <math>\displaystyle i</math> jest zgodne z
Pokaż, że funkcja <math>i</math> jest iniekcją. Pokaż, że <math>i</math> jest zgodne z
działaniami i porządkiem, to znaczy:
działaniami i porządkiem, to znaczy:
# <math>\displaystyle i(0) =0</math>,
# <math>i(0) =0</math>,
# <math>\displaystyle i(n+m) = i(n)+i(m)</math>,
# <math>i(n+m) = i(n)+i(m)</math>,
# <math>\displaystyle i(n \cdot m) = i(n) \cdot i(m)</math>,
# <math>i(n \cdot m) = i(n) \cdot i(m)</math>,
# jeżeli <math>\displaystyle n \leq k</math>, to <math>\displaystyle i(n) \leq i(k)</math>.
# jeżeli <math>n \leq k</math>, to <math>i(n) \leq i(k)</math>.


}}
}}
Linia 286: Linia 277:
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Pamiętaj, że znaki działań i porządku (oraz <math>\displaystyle 0</math>) po prawej i po lewej stronie równości znaczą co innego. Zapisz każde z powyższych praw, ujawniając strukturę liczb całkowitych. Zauważ, że w dowodzie będą interweniowały udowodnione już prawa łączności, przemienności, prawo skreśleń i skracania oraz własności porządkowe dla liczb naturalnych.
Pamiętaj, że znaki działań i porządku (oraz <math>0</math>) po prawej i po lewej stronie równości znaczą co innego. Zapisz każde z powyższych praw, ujawniając strukturę liczb całkowitych. Zauważ, że w dowodzie będą interweniowały udowodnione już prawa łączności, przemienności, prawo skreśleń i skracania oraz własności porządkowe dla liczb naturalnych.


</div></div>
</div></div>
Linia 292: Linia 283:
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Aby wykazać iniektywność funkcji <math>\displaystyle i</math>, wybierzmy dwie dowolne liczby naturalne <math>\displaystyle m,n</math>. Jeśli <math>\displaystyle i(n)=i(m)</math>, to <math>\displaystyle [(n,0)]_{\approx}=[(m,0)]_{\approx}</math>, czyli <math>\displaystyle n+0=m+0</math> i używając prawa skracania dla liczb naturalnych, dostajemy: <math>\displaystyle n=m</math>, co należało wykazać. Nasze rozumowanie wykazało, że funkcja <math>\displaystyle i</math> jest iniekcją. Przechodzimy teraz do dowodu własności funkcji <math>\displaystyle i</math>.
Aby wykazać iniektywność funkcji <math>i</math>, wybierzmy dwie dowolne liczby naturalne <math>m,n</math>. Jeśli <math>i(n)=i(m)</math>, to <math>[(n,0)]_{\approx}=[(m,0)]_{\approx}</math>, czyli <math>n+0=m+0</math> i używając prawa skracania dla liczb naturalnych, dostajemy: <math>n=m</math>, co należało wykazać. Nasze rozumowanie wykazało, że funkcja <math>i</math> jest iniekcją. Przechodzimy teraz do dowodu własności funkcji <math>i</math>.
# Oczywiście <math>\displaystyle i(0)=0</math>, ponieważ <math>\displaystyle i(0)=[(0,0)]_{\approx} = 0</math>.  
# Oczywiście <math>i(0)=0</math>, ponieważ <math>i(0)=[(0,0)]_{\approx} = 0</math>.  
# Dla dowolnych dwóch liczb naturalnych <math>\displaystyle n,m</math> mamy <math>\displaystyle i(n+m) = [(n+m,0)]_{\approx} = [(n,0)]_{\approx}+[(m,0)]_{\approx} = i(n) +i(m)</math>, co należało wykazać.
# Dla dowolnych dwóch liczb naturalnych <math>n,m</math> mamy <math>i(n+m) = [(n+m,0)]_{\approx} = [(n,0)]_{\approx}+[(m,0)]_{\approx} = i(n) +i(m)</math>, co należało wykazać.
# Podobnie jak w poprzednim przypadku ustalmy dowolne dwie liczby naturalne <math>\displaystyle n</math> i <math>\displaystyle m</math>. Wtedy, używając całego arsenału identyczności prawdziwych dla liczb naturalnych, mamy <math>\displaystyle i(n\cdot m) = [(nm,0)]_{\approx} = [(nm+00,n0+0m)]_{\approx} = [(n,0)]_{\approx}\cdot[(m,0)]_{\approx} = i(n)\cdot i(m)</math>, co należało wykazać.
# Podobnie jak w poprzednim przypadku ustalmy dowolne dwie liczby naturalne <math>n</math> i <math>m</math>. Wtedy, używając całego arsenału identyczności prawdziwych dla liczb naturalnych, mamy <math>i(n\cdot m) = [(nm,0)]_{\approx} = [(nm+00,n0+0m)]_{\approx} = [(n,0)]_{\approx}\cdot[(m,0)]_{\approx} = i(n)\cdot i(m)</math>, co należało wykazać.
# Jeśli <math>\displaystyle n\leq k</math>, to niewątpliwie <math>\displaystyle  n+0\leq k+0</math>, czyli <math>\displaystyle [(n,0)]_{\approx}\leq [(k,0)]_{\approx}</math>, co oznacza, że <math>\displaystyle i(n)\leq i(k)</math>. Dowód jest zakończony.
# Jeśli <math>n\leq k</math>, to niewątpliwie <math>n+0\leq k+0</math>, czyli <math>[(n,0)]_{\approx}\leq [(k,0)]_{\approx}</math>, co oznacza, że <math>i(n)\leq i(k)</math>. Dowód jest zakończony.


</div></div>
</div></div>
Linia 302: Linia 293:
==Liczby wymierne==
==Liczby wymierne==


Niech <math>\displaystyle \mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \left\{\emptyset\right\}</math>.
Niech <math>\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \left\{\emptyset\right\}</math>.
Określamy relację <math>\displaystyle \sim</math> na zbiorze <math>\displaystyle \mathbb{Z} \times
Określamy relację <math>\sim</math> na zbiorze <math>\mathbb{Z} \times
\mathbb{Z}^*</math> następująco:
\mathbb{Z}^*</math> następująco:


<center><math>\displaystyle (a,b) \sim (c,d) </math>  wtw  <math>\displaystyle  a \cdot d = c \cdot b.
<center><math>(a,b) \sim (c,d)</math>  wtw  <math>a \cdot d = c \cdot b</math></center>
</math></center>


{{cwiczenie|2.1||
{{cwiczenie|2.1||


Relacja <math>\displaystyle \sim </math> jest równoważnością.
Relacja <math>\sim</math> jest równoważnością.


}}
}}
Linia 317: Linia 307:
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Zwrotność i symetria <math>\displaystyle \sim</math> są trywialne. Przy dowodzie przechodniości zastosuj prawo skracania (patrz [[#cwiczenie_1_8|Ćwiczenie 1.8]]) dla liczb całkowitych.
Zwrotność i symetria <math>\sim</math> są trywialne. Przy dowodzie przechodniości zastosuj prawo skracania (patrz [[#cwiczenie_1_8|Ćwiczenie 1.8]]) dla liczb całkowitych.


</div></div>
</div></div>
Linia 323: Linia 313:
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Zwrotność relacji <math>\displaystyle \sim</math> wynika z faktu, że dla dowolnych liczb całkowitych mamy <math>\displaystyle a\cdot b = a\cdot b</math>.
Zwrotność relacji <math>\sim</math> wynika z faktu, że dla dowolnych liczb całkowitych mamy <math>a\cdot b = a\cdot b</math>.


Dla dowodu symetrii załóżmy, że <math>\displaystyle (a,b) \sim (c,d)</math>. Wtedy <math>\displaystyle a\cdot d = c\cdot b</math>, czyli <math>\displaystyle c\cdot b=a\cdot d</math>, co oznacza, że <math>\displaystyle (c,d)\sim (a,b)</math>. Wykazaliśmy symetrię relacji <math>\displaystyle \sim</math>.
Dla dowodu symetrii załóżmy, że <math>(a,b) \sim (c,d)</math>. Wtedy <math>a\cdot d = c\cdot b</math>, czyli <math>c\cdot b=a\cdot d</math>, co oznacza, że <math>(c,d)\sim (a,b)</math>. Wykazaliśmy symetrię relacji <math>\sim</math>.


Aby dowieść przechodniości, ustalmy trzy dowolne elementy <math>\displaystyle \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*</math> spełniające <math>\displaystyle (a,b) \sim (c,d)</math> oraz <math>\displaystyle (c,d)\sim(e,f)</math>. Wtedy <math>\displaystyle a\cdot d = c\cdot b</math> oraz <math>\displaystyle c\cdot f = e\cdot d</math>, używając przemienności i łączności {Dowód łączności mnożenia liczb całkowitych zostawiamy zainteresowanym czytelnikom.} mnożenia liczb całkowitych, otrzymujemy: <math>\displaystyle a\cdot d\cdot f = c\cdot b\cdot f = e\cdot b\cdot d</math>. Korzystając z prawa skracania dla liczb całkowitych, korzystając z założenia, że <math>\displaystyle d\neq 0</math>, dostajemy: <math>\displaystyle a\cdot f = e\cdot b</math>, czyli: <math>\displaystyle (a,b)\sim (e,f)</math>, co należało wykazać.
Aby dowieść przechodniości, ustalmy trzy dowolne elementy <math>\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*</math> spełniające <math>(a,b) \sim (c,d)</math> oraz <math>(c,d)\sim(e,f)</math>. Wtedy <math>a\cdot d = c\cdot b</math> oraz <math>c\cdot f = e\cdot d</math>, używając przemienności i łączności {Dowód łączności mnożenia liczb całkowitych zostawiamy zainteresowanym czytelnikom.} mnożenia liczb całkowitych, otrzymujemy: <math>a\cdot d\cdot f = c\cdot b\cdot f = e\cdot b\cdot d</math>. Korzystając z prawa skracania dla liczb całkowitych, korzystając z założenia, że <math>d\neq 0</math>, dostajemy: <math>a\cdot f = e\cdot b</math>, czyli: <math>(a,b)\sim (e,f)</math>, co należało wykazać.
</div></div>
</div></div>


{{definicja|2.2.||
{{definicja|2.2.||


Niech <math>\displaystyle \mathbb{Q} =  \mathbb{Z}
Niech <math>\mathbb{Q} =  \mathbb{Z}
\times\mathbb{Z}^* / \sim.</math>
\times\mathbb{Z}^* / \sim</math>.
}}
}}
OZNACZENIE:  Będziemy tradycyjne oznaczać ułamek
OZNACZENIE:  Będziemy tradycyjne oznaczać ułamek
<math>\displaystyle \frac{a}{b}</math>. Oznacza on zbiór <math>\displaystyle [ (a,b) ]_{\sim}</math>.
<math>\frac{a}{b}</math>. Oznacza on zbiór <math>[ (a,b) ]_{\sim}</math>.


{{cwiczenie|2.3||
{{cwiczenie|2.3||


Dla jakich liczb wymiernych <math>\displaystyle [(a,b)]_{\sim}</math> mamy <math>\displaystyle \bigcup\bigcup
Dla jakich liczb wymiernych <math>[(a,b)]_{\sim}</math> mamy <math>\bigcup\bigcup
[(a,b)]_{\sim} = \mathbb{Z}</math>?   
[(a,b)]_{\sim} = \mathbb{Z}</math>?   
}}
}}
Linia 346: Linia 336:
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Po pierwsze zauważmy, że <math>\displaystyle \bigcup\bigcup [(a,b)]_{\sim} = \{c\in\mathbb{Z}:\exists d\; (a,b)\sim (c,d) \lor (a,b)\sim (d,c) \}</math>. Niewątpliwie musimy więc mieć <math>\displaystyle (0,d)\sim(a,b)</math> dla pewnego <math>\displaystyle d\in\mathbb{Z}</math>&nbsp;(gdyż <math>\displaystyle 0</math> nie może występować na drugiej współrzędnej). Definicja relacji <math>\displaystyle \sim</math> implikuje, że <math>\displaystyle 0\cdot b = d\cdot a</math>, czyli że <math>\displaystyle a=0</math>. Co więcej dla dowolnej liczby całkowitej <math>\displaystyle c</math> mamy <math>\displaystyle (0,d)\sim(0,c)</math>, ponieważ <math>\displaystyle 0\cdot c = 0\cdot d</math>. Tak więc jedyną klasą równoważności relacji <math>\displaystyle \sim</math> spełniającą nasz warunek jest zbiór:
Po pierwsze zauważmy, że <math>\bigcup\bigcup [(a,b)]_{\sim} = \{c\in\mathbb{Z}:\exists d\; (a,b)\sim (c,d) \lor (a,b)\sim (d,c) \}</math>. Niewątpliwie musimy więc mieć <math>(0,d)\sim(a,b)</math> dla pewnego <math>d\in\mathbb{Z}</math>&nbsp;(gdyż <math>0</math> nie może występować na drugiej współrzędnej). Definicja relacji <math>\sim</math> implikuje, że <math>0\cdot b = d\cdot a</math>, czyli że <math>a=0</math>. Co więcej dla dowolnej liczby całkowitej <math>c</math> mamy <math>(0,d)\sim(0,c)</math>, ponieważ <math>0\cdot c = 0\cdot d</math>. Tak więc jedyną klasą równoważności relacji <math>\sim</math> spełniającą nasz warunek jest zbiór:


<center><math>\displaystyle \{(0,d): d\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}\},
<center><math>\{(0,d): d\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}\}</math>,</center>
</math></center>


który zostanie później nazwany "zerem" liczb wymiernych.
który zostanie później nazwany "zerem" liczb wymiernych.
Linia 357: Linia 346:


Definiujemy stałe i standardowe działania na ułamkach.
Definiujemy stałe i standardowe działania na ułamkach.
* Zero w liczbach wymiernych <math>\displaystyle 0 \in \mathbb{Q}</math> to <math>\displaystyle [(0, 1) ]_{\sim}</math>.
* Zero w liczbach wymiernych <math>0 \in \mathbb{Q}</math> to <math>[(0, 1) ]_{\sim}</math>.
* Jedynka w liczbach wymiernych <math>\displaystyle 1 \in \mathbb{Q}</math> to ułamek <math>\displaystyle [(1, 1) ]_{\sim}</math>.
* Jedynka w liczbach wymiernych <math>1 \in \mathbb{Q}</math> to ułamek <math>[(1, 1) ]_{\sim}</math>.
* <math>\displaystyle  - [ (a,b) ]_{\sim} = [(-a, b) ]_{\sim}.</math>
* <math>- [ (a,b) ]_{\sim} = [(-a, b) ]_{\sim}</math>.
* Dodawanie <math>\displaystyle [ (a,b) ]_{\sim} + [ (c,d) ]_{\sim} = [(ad +bc, bd) ]_{\sim}</math>.
* Dodawanie <math>[ (a,b) ]_{\sim} + [ (c,d) ]_{\sim} = [(ad +bc, bd) ]_{\sim}</math>.
* Odejmowanie <math>\displaystyle [ (a,b) ]_{\sim} - [ (c,d) ]_{\sim} = [(ad - bc, bd)]_{\sim}</math>.
* Odejmowanie <math>[ (a,b) ]_{\sim} - [ (c,d) ]_{\sim} = [(ad - bc, bd)]_{\sim}</math>.
* Mnożenie <math>\displaystyle [ (a,b) ]_{\sim} \cdot [ (c,d) ]_{\sim} =
* Mnożenie <math>[ (a,b) ]_{\sim} \cdot [ (c,d) ]_{\sim} =
[(ac, bd) ]_{\sim}</math>.
[(ac, bd) ]_{\sim}</math>.
* Dzielenie, <math>\displaystyle [ (a,b) ]_{\sim} : [ (c,d) ]_{\sim} = [(ad, bc)
* Dzielenie, <math>[ (a,b) ]_{\sim} : [ (c,d) ]_{\sim} = [(ad, bc)
]_{\sim}</math> gdy <math>\displaystyle [ (c,d) ]_{\sim} \neq [(0, d)  ]_{\sim}</math>.
]_{\sim}</math> gdy <math>[ (c,d) ]_{\sim} \neq [(0, d)  ]_{\sim}</math>.


Tak jak poprzednio w przypadku liczb całkowitych będziemy starali
Tak jak poprzednio w przypadku liczb całkowitych będziemy starali
Linia 396: Linia 385:
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Pierwszym działaniem, które może zależeć od reprezentantów wybranych z klasy równoważności jest branie elementu przeciwnego. Załóżmy, że <math>\displaystyle (a,b)\sim (c,d)</math>. Wtedy <math>\displaystyle ad=cb</math> i korzystając z własności liczb całkowitych {Tylko niektóre z niezbędnych własności liczb całkowitych zostały wykazane we wcześniejszej części wykładu. Pozostawiamy dociekliwym czytelnikom możliwość dowiedzenia wszystkich faktów niezbędnych do rozumowań na liczbach wymiernych}, <math>\displaystyle (-1)\cdot a\cdot d = (-1)\cdot c \cdot b</math> i dalej <math>\displaystyle -a\cdot d = -c\cdot b</math>, czyli <math>\displaystyle [(-a,b)]_{\sim}=[(-c,d)]_{\sim}</math>, co należało wykazać.
Pierwszym działaniem, które może zależeć od reprezentantów wybranych z klasy równoważności jest branie elementu przeciwnego. Załóżmy, że <math>(a,b)\sim (c,d)</math>. Wtedy <math>ad=cb</math> i korzystając z własności liczb całkowitych {Tylko niektóre z niezbędnych własności liczb całkowitych zostały wykazane we wcześniejszej części wykładu. Pozostawiamy dociekliwym czytelnikom możliwość dowiedzenia wszystkich faktów niezbędnych do rozumowań na liczbach wymiernych}, <math>(-1)\cdot a\cdot d = (-1)\cdot c \cdot b</math> i dalej <math>-a\cdot d = -c\cdot b</math>, czyli <math>[(-a,b)]_{\sim}=[(-c,d)]_{\sim}</math>, co należało wykazać.


Aby dowieść niezależności dodawania ustalmy cztery elementy <math>\displaystyle \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^*</math> takie, że <math>\displaystyle (a,b)\sim (e,f)</math> oraz <math>\displaystyle (c,d)\sim(g,h)</math>. Natychmiast wnioskujemy, że <math>\displaystyle a\cdot f = e\cdot b</math> oraz <math>\displaystyle c\cdot h = g\cdot d</math> i dalej
Aby dowieść niezależności dodawania ustalmy cztery elementy <math>\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^*</math> takie, że <math>(a,b)\sim (e,f)</math> oraz <math>(c,d)\sim(g,h)</math>. Natychmiast wnioskujemy, że <math>a\cdot f = e\cdot b</math> oraz <math>c\cdot h = g\cdot d</math> i dalej


<center><math>\displaystyle a\cdot f \cdot d \cdot h = e \cdot b \cdot d \cdot h \text{ oraz }
<center><math>a\cdot f \cdot d \cdot h = e \cdot b \cdot d \cdot h \text{ oraz }
c \cdot h \cdot b \cdot f = g \cdot d \cdot b \cdot f.
c \cdot h \cdot b \cdot f = g \cdot d \cdot b \cdot f</math></center>
</math></center>


Sumując obie równości i wyłączając wspólne czynniki, otrzymujemy:
Sumując obie równości i wyłączając wspólne czynniki, otrzymujemy:


<center><math>\displaystyle (f\cdot h)\cdot (a\cdot d + c\cdot b) = (b\cdot d)\cdot ( e\cdot h
<center><math>(f\cdot h)\cdot (a\cdot d + c\cdot b) = (b\cdot d)\cdot ( e\cdot h
+ g\cdot f),
+ g\cdot f)</math>,</center>
</math></center>


czyli: <math>\displaystyle (a\cdot d + c\cdot b, b\cdot d)\sim ( e\cdot h + g\cdot f,
czyli: <math>(a\cdot d + c\cdot b, b\cdot d)\sim ( e\cdot h + g\cdot f, f\cdot h)</math> i dalej:
f\cdot h)</math> i dalej:


<center><math>\displaystyle [(a,b)]_{\sim}+[(c,d)]_{\sim} = [(a\cdot d + c\cdot b,b\cdot d)]_{\sim} =
<center><math>[(a,b)]_{\sim}+[(c,d)]_{\sim} = [(a\cdot d + c\cdot b,b\cdot d)]_{\sim} = [(e\cdot h + g\cdot f,f\cdot h)]_{\sim} = [(e,f)]_{\sim} + [(g,h)]_{\sim}</math></center>
[(e\cdot h + g\cdot f,f\cdot h)]_{\sim} = [(e,f)]_{\sim} + [(g,h)]_{\sim},
</math></center>


co należało wykazać.
co należało wykazać.


Niezależność odejmowania jest bezpośrednią konsekwencją faktów dowiedzionych powyżej. Wystarczy zauważyć, że <math>\displaystyle [(a,b)]_{\sim}-[(c,d)]_{\sim} = [(a,b)]_{\sim}+ (-[(c,d)]_{\sim})</math>, co wynika wprost z definicji odejmowania. Ponieważ dodawanie i znajdowanie elementu przeciwnego są niezależne od wyboru reprezentantów z klas, to również ich złożenie jest od niego niezależne - czego należało dowieść.
Niezależność odejmowania jest bezpośrednią konsekwencją faktów dowiedzionych powyżej. Wystarczy zauważyć, że <math>[(a,b)]_{\sim}-[(c,d)]_{\sim} = [(a,b)]_{\sim}+ (-[(c,d)]_{\sim})</math>, co wynika wprost z definicji odejmowania. Ponieważ dodawanie i znajdowanie elementu przeciwnego są niezależne od wyboru reprezentantów z klas, to również ich złożenie jest od niego niezależne - czego należało dowieść.


Dla dowodu mnożenia ustalmy cztery elementy <math>\displaystyle \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^*</math> takie, że <math>\displaystyle (a,b)\sim (e,f)</math> oraz <math>\displaystyle (c,d)\sim(g,h)</math>. Z założeń wnioskujemy, że <math>\displaystyle af = be</math> oraz że <math>\displaystyle ch = dg</math>. W związku z tym <math>\displaystyle afch = bedg</math> i korzystając z przemienności i łączności mnożenia liczb całkowitych <math>\displaystyle (ac,bd)\sim (eg,fh)</math>, czyli:
Dla dowodu mnożenia ustalmy cztery elementy <math>\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^*</math> takie, że <math>(a,b)\sim (e,f)</math> oraz <math>(c,d)\sim(g,h)</math>. Z założeń wnioskujemy, że <math>af = be</math> oraz że <math>ch = dg</math>. W związku z tym <math>afch = bedg</math> i korzystając z przemienności i łączności mnożenia liczb całkowitych <math>(ac,bd)\sim (eg,fh)</math>, czyli:


<center><math>\displaystyle [(a,b)]_{\sim}\cdot[(c,d)]_{\sim} = [(ac,bd)]_{\sim}
<center><math>[(a,b)]_{\sim}\cdot[(c,d)]_{\sim} = [(ac,bd)]_{\sim}
=[(eg,fh)]_{\sim}=[(e,f)]_{\sim}\cdot[(g,h)]_{\sim},
=[(eg,fh)]_{\sim}=[(e,f)]_{\sim}\cdot[(g,h)]_{\sim}</math>,</center>
</math></center>


co należało wykazać.
co należało wykazać.


Dla dowodu dzielenia zauważmy, że dla dowolnego <math>\displaystyle (c,d)\sim(g,h)</math>&nbsp;(<math>\displaystyle c,g</math> różne od <math>\displaystyle 0</math>) mamy <math>\displaystyle (d,c)\sim(h,g)</math>, ponieważ oba fakty są równoważne <math>\displaystyle ch=gd</math>&nbsp;(korzystając z przemienności mnożenia liczb całkowitych). W związku z tym "zamiana miejscami" nie zależy od wyboru reprezentanta klasy równoważności.  Zauważmy, że <math>\displaystyle [(a,b)]_{\sim}:[(c,d)]_{\sim} =[(a,b)]_{\sim}\cdot[(d,c)]_{\sim}</math> i ponieważ założyliśmy <math>\displaystyle c\neq 0</math>, to dzielenie jest złożeniem dwóch operacji niezależnych od wyboru reprezentantów dla klas równoważności - co należało wykazać.
Dla dowodu dzielenia zauważmy, że dla dowolnego <math>(c,d)\sim(g,h)</math>&nbsp;(<math>c,g</math> różne od <math>0</math>) mamy <math>(d,c)\sim(h,g)</math>, ponieważ oba fakty są równoważne <math>ch=gd</math>&nbsp;(korzystając z przemienności mnożenia liczb całkowitych). W związku z tym "zamiana miejscami" nie zależy od wyboru reprezentanta klasy równoważności.  Zauważmy, że <math>[(a,b)]_{\sim}:[(c,d)]_{\sim} =[(a,b)]_{\sim}\cdot[(d,c)]_{\sim}</math> i ponieważ założyliśmy <math>c\neq 0</math>, to dzielenie jest złożeniem dwóch operacji niezależnych od wyboru reprezentantów dla klas równoważności - co należało wykazać.
</div></div>
</div></div>


Linia 436: Linia 419:
{{definicja|2.5.||
{{definicja|2.5.||


<math>\displaystyle  \frac{a}{b} \geq \frac{c}{d}</math>, gdy <math>\displaystyle (a\cdot d - b \cdot c) \cdot
<math>\frac{a}{b} \geq \frac{c}{d}</math>, gdy <math>(a\cdot d - b \cdot c) \cdot
b \cdot d \geq 0.</math>
b \cdot d \geq 0</math>.
}}
}}
{{cwiczenie|2.6||
{{cwiczenie|2.6||
Linia 454: Linia 437:
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Ustalmy dowolne <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq \frac{c}{d} </math>. Wtedy <math>\displaystyle (a\cdot d - b \cdot c) \cdot b \cdot d \geq 0</math> jest równoważne <math>\displaystyle ((a\cdot d
Ustalmy dowolne <math>\frac{a}{b}\geq \frac{c}{d}</math>. Wtedy <math>(a\cdot d - b \cdot c) \cdot b \cdot d \geq 0</math> jest równoważne <math>((a\cdot d
- b \cdot c)\cdot 1 -(b\cdot d)\cdot 0 )\cdot( b \cdot d)\cdot 1 \geq 0</math>, co z kolej znaczy, że <math>\displaystyle \frac{a}{b}-\frac{c}{d}\geq\frac{0}{1}</math>. Ponieważ wykazaliśmy wcześniej, że odejmowanie liczb wymiernych nie zależy od wyboru reprezentantów dla klasy, pozostaje wykazać, że dla <math>\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{e}{f}</math> mamy <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq\frac{0}{1}</math> wtedy i tylko wtedy, kiedy <math>\displaystyle \frac{e}{f}\geq\frac{0}{1}</math>. Pierwsza nierówność jest prawdą wtedy i tylko wtedy, kiedy <math>\displaystyle (a\cdot 1 - b\cdot 0)\cdot b\cdot 1=a\cdot b\geq 0</math>, a druga, kiedy <math>\displaystyle e\cdot f \geq 0</math>. W świetle założenia mówiącego, że <math>\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{e}{f}</math>, czyli że <math>\displaystyle a\cdot f = b\cdot e</math>, równoważność otrzymujemy przez analizę dodatniości <math>\displaystyle a,b,e</math> i <math>\displaystyle f</math>.
- b \cdot c)\cdot 1 -(b\cdot d)\cdot 0 )\cdot( b \cdot d)\cdot 1 \geq 0</math>, co z kolej znaczy, że <math>\frac{a}{b}-\frac{c}{d}\geq\frac{0}{1}</math>. Ponieważ wykazaliśmy wcześniej, że odejmowanie liczb wymiernych nie zależy od wyboru reprezentantów dla klasy, pozostaje wykazać, że dla <math>\frac{a}{b}=\frac{e}{f}</math> mamy <math>\frac{a}{b}\geq\frac{0}{1}</math> wtedy i tylko wtedy, kiedy <math>\frac{e}{f}\geq\frac{0}{1}</math>. Pierwsza nierówność jest prawdą wtedy i tylko wtedy, kiedy <math>(a\cdot 1 - b\cdot 0)\cdot b\cdot 1=a\cdot b\geq 0</math>, a druga, kiedy <math>e\cdot f \geq 0</math>. W świetle założenia mówiącego, że <math>\frac{a}{b}=\frac{e}{f}</math>, czyli że <math>a\cdot f = b\cdot e</math>, równoważność otrzymujemy przez analizę dodatniości <math>a,b,e</math> i <math>f</math>.
</div></div>
</div></div>


Linia 473: Linia 456:
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Zwrotność porządku na liczbach wymiernych jest trywialna. Nierówność <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq\frac{a}{b}</math> oznacza <math>\displaystyle (ab-ba)bb\geq 0</math>, co jest zawsze prawdą.
Zwrotność porządku na liczbach wymiernych jest trywialna. Nierówność <math>\frac{a}{b}\geq\frac{a}{b}</math> oznacza <math>(ab-ba)bb\geq 0</math>, co jest zawsze prawdą.


Dla dowodu antysymetrii załóżmy, że <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq\frac{c}{d}</math> oraz <math>\displaystyle \frac{c}{d}\geq \frac{a}{b}</math>. Wtedy <math>\displaystyle (ad-bc)bd\geq 0</math> i <math>\displaystyle (cb-da)db\geq 0</math>. Ponieważ definicja liczb wymiernych gwarantuje, że <math>\displaystyle db\neq 0</math>, to <math>\displaystyle ad-bc=0</math>, czyli <math>\displaystyle ad=bc</math>, co jest definicją równości: <math>\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{c}{d}</math>. Antysymetria jest pokazana.
Dla dowodu antysymetrii załóżmy, że <math>\frac{a}{b}\geq\frac{c}{d}</math> oraz <math>\frac{c}{d}\geq \frac{a}{b}</math>. Wtedy <math>(ad-bc)bd\geq 0</math> i <math>(cb-da)db\geq 0</math>. Ponieważ definicja liczb wymiernych gwarantuje, że <math>db\neq 0</math>, to <math>ad-bc=0</math>, czyli <math>ad=bc</math>, co jest definicją równości: <math>\frac{a}{b}=\frac{c}{d}</math>. Antysymetria jest pokazana.


Aby pokazać przechodniość, wybierzmy trzy liczby wymierne <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq\frac{c}{d}\geq\frac{e}{f}</math>. Z założeń wynika, że <math>\displaystyle (ad-bc)bd\geq 0</math> oraz <math>\displaystyle (cf-de)df\geq 0</math>. Wnioskujemy, że
Aby pokazać przechodniość, wybierzmy trzy liczby wymierne <math>\frac{a}{b}\geq\frac{c}{d}\geq\frac{e}{f}</math>. Z założeń wynika, że <math>(ad-bc)bd\geq 0</math> oraz <math>(cf-de)df\geq 0</math>. Wnioskujemy, że


<center><math>\displaystyle adbd\geq bcbd </math>  oraz  <math>\displaystyle  cfdf\geq dedf,
<center><math>adbd\geq bcbd</math>  oraz  <math>cfdf\geq dedf</math>,</center>
</math></center>


mnożąc nierówności przez, odpowiednio <math>\displaystyle ff</math> i <math>\displaystyle bb</math>&nbsp;(założenia gwarantują <math>\displaystyle f\neq 0\neq b</math>), otrzymujemy:
mnożąc nierówności przez, odpowiednio <math>ff</math> i <math>bb</math>&nbsp;(założenia gwarantują <math>f\neq 0\neq b</math>), otrzymujemy:


<center><math>\displaystyle adbdff\geq bcbdff </math>  oraz  <math>\displaystyle  cfdfbb\geq dedfbb
<center><math>adbdff\geq bcbdff</math>  oraz  <math>cfdfbb\geq dedfbb
</math></center>
</math></center>


i korzystając z przechodniości nierówności <math>\displaystyle adbdff\geq dedfbb</math>, co możemy przekształcić do <math>\displaystyle (af-be)bfdd\geq 0</math>. Ponieważ założenia gwarantują, że <math>\displaystyle d\neq 0</math>, to <math>\displaystyle (af-be)bf\geq 0</math>, czyli <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq\frac{e}{f}</math>, co należało pokazać.
i korzystając z przechodniości nierówności <math>adbdff\geq dedfbb</math>, co możemy przekształcić do <math>(af-be)bfdd\geq 0</math>. Ponieważ założenia gwarantują, że <math>d\neq 0</math>, to <math>(af-be)bf\geq 0</math>, czyli <math>\frac{a}{b}\geq\frac{e}{f}</math>, co należało pokazać.


Pozostała nam do wykazania spójność porządku. Bardzo łatwo zauważyć, że dla dwóch liczb wymiernych <math>\displaystyle \frac{a}{b}</math> i <math>\displaystyle \frac{c}{d}</math> mamy <math>\displaystyle (ad-bc)bd\geq 0</math> lub <math>\displaystyle (bc-ad)db\geq 0</math>, co kończy dowód spójności.
Pozostała nam do wykazania spójność porządku. Bardzo łatwo zauważyć, że dla dwóch liczb wymiernych <math>\frac{a}{b}</math> i <math>\frac{c}{d}</math> mamy <math>(ad-bc)bd\geq 0</math> lub <math>(bc-ad)db\geq 0</math>, co kończy dowód spójności.
</div></div>
</div></div>


Linia 497: Linia 479:
{{definicja|2.8.||
{{definicja|2.8.||


<center><math> \displaystyle \left| x \right|\ = \left\{ \begin{array}{rll} x, & \text{ gdy } x\geq 0, \\ -x, & \text{ w przeciwnym przypadku}.
<center><math>\left| x \right|\ =
\end{array} </math></center>
\begin{cases}
x, & \text{ gdy } x\geq 0, \\
-x, & \text{ w przeciwnym przypadku}.
\end{cases}</math></center>
}}
}}
<span id="cwiczenie_2_9">
<span id="cwiczenie_2_9">
Linia 505: Linia 490:
Pokaż warunek trójkąta, czyli:
Pokaż warunek trójkąta, czyli:


<center><math>\displaystyle  \left| x+y \right|  \leq  \left| x \right| + \left| y \right|</math></center>
<center><math>\left| x+y \right|  \leq  \left| x \right| + \left| y \right|</math></center>
}}
}}
</span>
</span>
Linia 517: Linia 502:
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Dowód przeprowadzimy, wprowadzając podobną notację dla liczb całkowitych. Jeśli uda nam się zdefiniować funkcję moduł w ten sposób, że <math>\displaystyle  \left| n+k \right| \leq  \left| n \right| + \left| k \right| </math>, <math>\displaystyle  \left| nk \right| = \left| n \right|  \left| k \right| </math>, <math>\displaystyle  \left| n \right| \geq 0</math>, dla dowolnych liczb całkowitych oraz <math>\displaystyle  \left| \frac{a}{b} \right| =\frac{ \left| a \right| }{ \left| b \right| }</math>, to:
Dowód przeprowadzimy, wprowadzając podobną notację dla liczb całkowitych. Jeśli uda nam się zdefiniować funkcję moduł w ten sposób, że <math>\left| n+k \right| \leq  \left| n \right| + \left| k \right|</math>, <math>\left| nk \right| = \left| n \right|  \left| k \right|</math>, <math>\left| n \right| \geq 0</math>, dla dowolnych liczb całkowitych oraz <math>\left| \frac{a}{b} \right| =\frac{ \left| a \right| }{ \left| b \right| }</math>, to:


<center><math>\displaystyle  \left| \frac{a}{b}+\frac{c}{d} \right|  =  \left| \frac{ad+bc}{bd} \right|  =
<center><math>\left| \frac{a}{b}+\frac{c}{d} \right|  =  \left| \frac{ad+bc}{bd} \right|  =
\frac{ \left| ad+bc \right| }{ \left| bd \right| }
\frac{ \left| ad+bc \right| }{ \left| bd \right| }
</math></center>
</math></center>
Linia 525: Linia 510:
oraz:
oraz:


<center><math>\displaystyle  \left| \frac{a}{b} \right|  + \left| \frac{c}{d} \right|  =
<center><math>\left| \frac{a}{b} \right|  + \left| \frac{c}{d} \right|  =
\frac{ \left| a \right| }{ \left| b \right| }+\frac{ \left| c \right| }{ \left| d \right| } =
\frac{ \left| a \right| }{ \left| b \right| }+\frac{ \left| c \right| }{ \left| d \right| } =
\frac{ \left| a \right|  \left| d \right| + \left| b \right|  \left| c \right| }{ \left| b \right|  \left| d \right| }.
\frac{ \left| a \right|  \left| d \right| + \left| b \right|  \left| c \right| }{ \left| b \right|  \left| d \right| }</math></center>
</math></center>


Żądana nierówność będzie prawdą, jeśli uda nam się wykazać, że:
Żądana nierówność będzie prawdą, jeśli uda nam się wykazać, że:


<center><math>\displaystyle \left[( \left| a \right|  \left| d \right| + \left| b \right|  \left| c \right| ) \left| bd \right|  -
<center><math>\left[( \left| a \right|  \left| d \right| + \left| b \right|  \left| c \right| ) \left| bd \right|  -
\left| ad+bc \right|  \left| b \right|  \left| d \right| \right] \left| b \right|  \left| d \right|  \left| bd \right| \geq
\left| ad+bc \right|  \left| b \right|  \left| d \right| \right] \left| b \right|  \left| d \right|  \left| bd \right| \geq
0,
0</math>,</center>
</math></center>


ale korzystając z właściwości modułu dla liczb całkowitych&nbsp;(które wkrótce wykażemy), przekształcamy wzór do:
ale korzystając z właściwości modułu dla liczb całkowitych&nbsp;(które wkrótce wykażemy), przekształcamy wzór do:


<center><math>\displaystyle \left[( \left| ad \right| + \left| bc \right| -
<center><math>\left[( \left| ad \right| + \left| bc \right| -
\left| ad+bc \right| \right] \left| b \right|  \left| c \right|  \left| b \right|  \left| d \right|  \left| b \right|  \left| d \right| \geq
\left| ad+bc \right| \right] \left| b \right|  \left| c \right|  \left| b \right|  \left| d \right|  \left| b \right|  \left| d \right| \geq
0
0
</math></center>
</math></center>


i ponieważ <math>\displaystyle  \left| b \right| </math> i <math>\displaystyle  \left| d \right| </math> są stale większe od zera, a
i ponieważ <math>\left| b \right|</math> i <math>\left| d \right|</math> są stale większe od zera, a
<math>\displaystyle  \left| ad \right| + \left| bc \right| \geq  \left| ad+bc \right| </math> w liczbach całkowitych,
<math>\left| ad \right| + \left| bc \right| \geq  \left| ad+bc \right|</math> w liczbach całkowitych,
nierówność jest dowiedziona.
nierówność jest dowiedziona.


Pozostaje zdefiniować funkcję moduł w liczbach całkowitych. Definiujemy ją jako: <math>\displaystyle  \left| [(n,k)]_{\approx} \right|  = [(l,0)]_{\approx}</math>, gdzie <math>\displaystyle l</math> jest unikalną liczbą naturalną taką, że <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}=[(l,0)]_{\approx}</math> lub <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}=[(0,l)]_{\approx}</math>. Liczba taka istnieje na podstawie Ćwiczenia 1.3 (patrz [[#cwiczenie_1_3|ćwiczenie 1.3.]]) i jest unikalna, ponieważ <math>\displaystyle [(l,0)]_{\approx}=[(0,p)]_{\approx}</math> implikuje <math>\displaystyle p=l=0</math>, a <math>\displaystyle [(l,0)]_{\approx}=[(p,0)]_{\approx}</math> implikuje <math>\displaystyle p=l</math>. Pozostaje wykazać wymagane fakty o funkcji moduł.
Pozostaje zdefiniować funkcję moduł w liczbach całkowitych. Definiujemy ją jako: <math>\left| [(n,k)]_{\approx} \right|  = [(l,0)]_{\approx}</math>, gdzie <math>l</math> jest unikalną liczbą naturalną taką, że <math>[(n,k)]_{\approx}=[(l,0)]_{\approx}</math> lub <math>[(n,k)]_{\approx}=[(0,l)]_{\approx}</math>. Liczba taka istnieje na podstawie Ćwiczenia 1.3 (patrz [[#cwiczenie_1_3|ćwiczenie 1.3.]]) i jest unikalna, ponieważ <math>[(l,0)]_{\approx}=[(0,p)]_{\approx}</math> implikuje <math>p=l=0</math>, a <math>[(l,0)]_{\approx}=[(p,0)]_{\approx}</math> implikuje <math>p=l</math>. Pozostaje wykazać wymagane fakty o funkcji moduł.


Ustalmy dwie liczby całkowite <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}</math> i <math>\displaystyle [(l,m)]_{\approx}</math> - wykażemy, że <math>\displaystyle  \left| [(n,k)]_{\approx} +[(l,m)]_{\approx} \right| \leq \left| [(n,k)]_{\approx} \right|  + \left| [(l,m)]_{\approx} \right| </math>. Ponieważ zarówno dodawanie, jak i porządek nie zależą od wyboru reprezentantów dla klas równoważności, możemy założyć, że <math>\displaystyle n=0</math> lub <math>\displaystyle k=0</math>&nbsp;(i równocześnie <math>\displaystyle l=0</math> lub <math>\displaystyle m=0</math>). Jeśli <math>\displaystyle k=0</math> oraz <math>\displaystyle m=0</math>, to mamy <math>\displaystyle \left| [(n,k)]_{\approx} \right| = [(n,k)]_{\approx}</math> oraz <math>\displaystyle \left| [(l,m)]_{\approx} \right| =[(l,m)]_{\approx}</math> i nierówność jest prawdziwa. Jeśli z kolei <math>\displaystyle n=0</math> i <math>\displaystyle l=0</math>, to:
Ustalmy dwie liczby całkowite <math>[(n,k)]_{\approx}</math> i <math>[(l,m)]_{\approx}</math> - wykażemy, że <math>\left| [(n,k)]_{\approx} +[(l,m)]_{\approx} \right| \leq \left| [(n,k)]_{\approx} \right|  + \left| [(l,m)]_{\approx} \right|</math>. Ponieważ zarówno dodawanie, jak i porządek nie zależą od wyboru reprezentantów dla klas równoważności, możemy założyć, że <math>n=0</math> lub <math>k=0</math>&nbsp;(i równocześnie <math>l=0</math> lub <math>m=0</math>). Jeśli <math>k=0</math> oraz <math>m=0</math>, to mamy <math>\left| [(n,k)]_{\approx} \right| = [(n,k)]_{\approx}</math> oraz <math>\left| [(l,m)]_{\approx} \right| =[(l,m)]_{\approx}</math> i nierówność jest prawdziwa. Jeśli z kolei <math>n=0</math> i <math>l=0</math>, to:


<center><math>\displaystyle  \left| [(n,k)]_{\approx} +[(l,m)]_{\approx} \right|  =  \left| [(0,k+m)]_{\approx} \right|  = [(k+m,0)]_{\approx} =[(k,0)]_{\approx}+[(m,0)]_{\approx} =  \left| [(0,k)]_{\approx} \right| + \left| [(0,m)]_{\approx} \right|
<center><math>\left| [(n,k)]_{\approx} +[(l,m)]_{\approx} \right|  =  \left| [(0,k+m)]_{\approx} \right|  = [(k+m,0)]_{\approx} =[(k,0)]_{\approx}+[(m,0)]_{\approx} =  \left| [(0,k)]_{\approx} \right| + \left| [(0,m)]_{\approx} \right|
</math></center>
</math></center>


i nierówność znowu jest spełniona. Pozostają dwa symetryczne przypadki. Bez straty ogólności możemy założyć, że <math>\displaystyle n=0</math> i <math>\displaystyle m=0</math>. Wtedy <math>\displaystyle  \left| [(n,k)]_{\approx} +[(l,m)]_\approx} \right| = \left| [(l,k)]_{\approx} \right| </math> jest niewątpliwie mniejszy od <math>\displaystyle  \left| [(k,n)]_{\approx} \right| + \left| [(l,m)]_{\approx} \right|  = [(l+k,0)]_{\approx}</math>, ponieważ zgodnie z definicją modułu pierwsza współrzędna <math>\displaystyle  \left| [(l,k)]_{\approx} \right| </math> jest mniejsza lub równa większej z liczb <math>\displaystyle k</math>, <math>\displaystyle l</math>, która jest z kolei mniejsza lub równa <math>\displaystyle l+k</math>.
i nierówność znowu jest spełniona. Pozostają dwa symetryczne przypadki. Bez straty ogólności możemy założyć, że <math>n=0</math> i <math>m=0</math>. Wtedy <math>\left| [(n,k)]_{\approx} + [(l,m)]_{\approx} \right| = \left| [(l,k)]_{\approx} \right|</math> jest niewątpliwie mniejszy od <math>\left| [(k,n)]_{\approx} \right| + \left| [(l,m)]_{\approx} \right|  = [(l+k,0)]_{\approx}</math>, ponieważ zgodnie z definicją modułu pierwsza współrzędna <math>\left| [(l,k)]_{\approx} \right|</math> jest mniejsza lub równa większej z liczb <math>k</math>, <math>l</math>, która jest z kolei mniejsza lub równa <math>l+k</math>.


Aby dowieść, że w liczbach całkowitych moduł jest rozdzielny względem mnożenia, ustalmy dwie liczby <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}</math> i <math>\displaystyle [(l,m)]_{\approx}</math> i, podobnie jak poprzednio, załóżmy, że że <math>\displaystyle n=0</math> lub <math>\displaystyle k=0</math>&nbsp;(i równocześnie <math>\displaystyle l=0</math> lub <math>\displaystyle m=0</math>). Wtedy <math>\displaystyle [(n,k)]_{\approx}\cdot[(l,m)]_{\approx} = [(nl+km,lk+mn)]_{\approx}</math>, gdzie co najwyżej jeden z czterech sumandów jest niezerowy. Moduł otrzymanej liczby będzie liczbą całkowitą posiadającą na pierwszej współrzędnej ten właśnie sumand, a na drugiej zero. Równocześnie <math>\displaystyle  \left| [(n,k)]_{\approx} \right| \cdot \left| [(l,m)]_{\approx} \right| </math> będzie posiadał na pierwszej współrzędnej dokładnie ten sumand, a na drugiej zero, co dowodzi żądanej równości.
Aby dowieść, że w liczbach całkowitych moduł jest rozdzielny względem mnożenia, ustalmy dwie liczby <math>[(n,k)]_{\approx}</math> i <math>[(l,m)]_{\approx}</math> i, podobnie jak poprzednio, załóżmy, że że <math>n=0</math> lub <math>k=0</math>&nbsp;(i równocześnie <math>l=0</math> lub <math>m=0</math>). Wtedy <math>[(n,k)]_{\approx}\cdot[(l,m)]_{\approx} = [(nl+km,lk+mn)]_{\approx}</math>, gdzie co najwyżej jeden z czterech sumandów jest niezerowy. Moduł otrzymanej liczby będzie liczbą całkowitą posiadającą na pierwszej współrzędnej ten właśnie sumand, a na drugiej zero. Równocześnie <math>\left| [(n,k)]_{\approx} \right| \cdot \left| [(l,m)]_{\approx} \right|</math> będzie posiadał na pierwszej współrzędnej dokładnie ten sumand, a na drugiej zero, co dowodzi żądanej równości.


Aby dowieść, że <math>\displaystyle  \left| [(n,k)]_{\approx} \right| \geq 0</math>, wystarczy zauważyć, że druga współrzędna pary reprezentującej liczbę jest równa zero i w związku z tym warunek nierówności jest zawsze spełniony.
Aby dowieść, że <math>\left| [(n,k)]_{\approx} \right| \geq 0</math>, wystarczy zauważyć, że druga współrzędna pary reprezentującej liczbę jest równa zero i w związku z tym warunek nierówności jest zawsze spełniony.


Pozostaje wykazać, że <math>\displaystyle  \left| \frac{a}{b} \right| =\frac{ \left| a \right| }{ \left| b \right| }</math>. Rozważmy dwa przypadki: jeśli <math>\displaystyle \frac{a}{b}\geq 0</math>, to <math>\displaystyle  \left| \frac{a}{b} \right|  = \frac{a}{b}</math>. W tym przypadku nierówność implikuje, że <math>\displaystyle (a1-b0)b1\geq 0</math>, czyli że <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math> są liczbami całkowitymi tego samego znaku. To znaczy, że posiadają reprezentacje postaci <math>\displaystyle [(n,0)]_{\approx}</math> i <math>\displaystyle [(k,0)]_{\approx}</math>&nbsp;(lub <math>\displaystyle [(0,n)]_{\approx}</math>  i <math>\displaystyle [(0,k)]_{\approx}</math>). Wnioskujemy, że <math>\displaystyle a\cdot  \left| b \right|  = b\cdot \left| a \right| </math>, czyli <math>\displaystyle \frac{a}{b} = \frac{ \left| a \right| }{ \left| b \right| }</math>, co należało wykazać. W drugim przypadku mamy <math>\displaystyle \frac{a}{b}< 0</math>, czyli <math>\displaystyle (a1-b0)b1< 0</math>, więc znaki <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math> są przeciwne&nbsp;(posiadają reprezentacje <math>\displaystyle [(n,0)]_{\approx}</math> i <math>\displaystyle [(0,k)]_{\approx}</math> lub na odwrót). Wtedy mamy <math>\displaystyle  \left| \frac{a}{b} \right|  = \frac{-a}{b}</math> i znowu <math>\displaystyle -a\cdot \left| b \right|  = b\cdot  \left| a \right| </math> jest prawdą. Wykazaliśmy, że moduł zdefiniowany w liczbach wymiernych jest zgodny z modułem dla liczb całkowitych, co było ostatnim brakującym faktem w dowodzie.
Pozostaje wykazać, że <math>\left| \frac{a}{b} \right| =\frac{ \left| a \right| }{ \left| b \right| }</math>. Rozważmy dwa przypadki: jeśli <math>\frac{a}{b}\geq 0</math>, to <math>\left| \frac{a}{b} \right|  = \frac{a}{b}</math>. W tym przypadku nierówność implikuje, że <math>(a1-b0)b1\geq 0</math>, czyli że <math>a</math> i <math>b</math> są liczbami całkowitymi tego samego znaku. To znaczy, że posiadają reprezentacje postaci <math>[(n,0)]_{\approx}</math> i <math>[(k,0)]_{\approx}</math>&nbsp;(lub <math>[(0,n)]_{\approx}</math>  i <math>[(0,k)]_{\approx}</math>). Wnioskujemy, że <math>a\cdot  \left| b \right|  = b\cdot \left| a \right|</math>, czyli <math>\frac{a}{b} = \frac{ \left| a \right| }{ \left| b \right| }</math>, co należało wykazać. W drugim przypadku mamy <math>\frac{a}{b}< 0</math>, czyli <math>(a1-b0)b1< 0</math>, więc znaki <math>a</math> i <math>b</math> są przeciwne&nbsp;(posiadają reprezentacje <math>[(n,0)]_{\approx}</math> i <math>[(0,k)]_{\approx}</math> lub na odwrót). Wtedy mamy <math>\left| \frac{a}{b} \right|  = \frac{-a}{b}</math> i znowu <math>-a\cdot \left| b \right|  = b\cdot  \left| a \right|</math> jest prawdą. Wykazaliśmy, że moduł zdefiniowany w liczbach wymiernych jest zgodny z modułem dla liczb całkowitych, co było ostatnim brakującym faktem w dowodzie.
</div></div>
</div></div>


{{definicja|2.10.||
{{definicja|2.10.||


Rozważmy teraz funkcje <math>\displaystyle j:\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}</math>
Rozważmy teraz funkcje <math>j:\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}</math>
identyfikującą liczby całkowite jako pewne specjalne liczby
identyfikującą liczby całkowite jako pewne specjalne liczby
wymierne zadaną wzorem:
wymierne zadaną wzorem:


<center><math>\displaystyle j(a) = [ (a,1)]_{\sim}.
<center><math>j(a) = [ (a,1)]_{\sim}</math></center>
</math></center>
}}
}}
Funkcja ta jest naturalnym włożeniem zbioru <math>\displaystyle \mathbb{Z}</math> w zbiór
Funkcja ta jest naturalnym włożeniem zbioru <math>\mathbb{Z}</math> w zbiór
<math>\displaystyle \mathbb{Q}</math>. Jest iniektywna, zgodna z działaniami i zachowująca
<math>\mathbb{Q}</math>. Jest iniektywna, zgodna z działaniami i zachowująca
stałe. Pokazanie tych własności będzie treścią następnego
stałe. Pokazanie tych własności będzie treścią następnego
ćwiczenia.
ćwiczenia.
Linia 580: Linia 562:
{{cwiczenie|2.11||
{{cwiczenie|2.11||


Pokaż własności włożenia <math>\displaystyle j</math>:
Pokaż własności włożenia <math>j</math>:
# <math>\displaystyle j(0) = 0</math>,
# <math>j(0) = 0</math>,
# <math>\displaystyle j(1)=1</math>,
# <math>j(1)=1</math>,
# <math>\displaystyle j(a+b) = j(a)+j(b)</math>,
# <math>j(a+b) = j(a)+j(b)</math>,
# <math>\displaystyle j(a-b) = j(a)-j(b)</math>,
# <math>j(a-b) = j(a)-j(b)</math>,
# <math>\displaystyle j(a \cdot b) = j(a) \cdot j(b)</math>,
# <math>j(a \cdot b) = j(a) \cdot j(b)</math>,
# jeżeli <math>\displaystyle x \leq y</math>, to <math>\displaystyle j(x) \leq j(y)</math>.
# jeżeli <math>x \leq y</math>, to <math>j(x) \leq j(y)</math>.


}}
}}
Linia 592: Linia 574:
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Pamiętaj, że znaki działań i porządku (oraz <math>\displaystyle 0</math> i <math>\displaystyle 1</math>) po prawej i po lewej stronie równości znaczą co innego. Zapisz każde z powyższych praw, ujawniając strukturę liczb wymiernych. Zauważ, że w dowodzie będą interweniowały udowodnione już prawa łączności, przemienności, prawo skreśleń i skracania oraz własności porządkowe dla liczb całkowitych.  
Pamiętaj, że znaki działań i porządku (oraz <math>0</math> i <math>1</math>) po prawej i po lewej stronie równości znaczą co innego. Zapisz każde z powyższych praw, ujawniając strukturę liczb wymiernych. Zauważ, że w dowodzie będą interweniowały udowodnione już prawa łączności, przemienności, prawo skreśleń i skracania oraz własności porządkowe dla liczb całkowitych.  
</div></div>
</div></div>


<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Włożenie <math>\displaystyle j</math> przekształca <math>\displaystyle 0</math> w <math>\displaystyle 0</math> i <math>\displaystyle 1</math> w <math>\displaystyle 1</math>, co jest trywialną konsekwencją definicji funkcji <math>\displaystyle j</math>.
Włożenie <math>j</math> przekształca <math>0</math> w <math>0</math> i <math>1</math> w <math>1</math>, co jest trywialną konsekwencją definicji funkcji <math>j</math>.


Aby wykazać, że włożenie jest zgodne z dodawanie, ustalmy dwie dowolne liczby całkowite <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math>. Wtedy, <math>\displaystyle j(a+b)= [(a+b,1)]_{\sim}=[((a1+1b)11,11)]_{\sim} = [(a,1)]_{\sim} +[(b,1)]_{\sim} = j(a) + j(b)</math>, co należało wykazać.
Aby wykazać, że włożenie jest zgodne z dodawanie, ustalmy dwie dowolne liczby całkowite <math>a</math> i <math>b</math>. Wtedy, <math>j(a+b)= [(a+b,1)]_{\sim}=[((a1+1b)11,11)]_{\sim} = [(a,1)]_{\sim} +[(b,1)]_{\sim} = j(a) + j(b)</math>, co należało wykazać.


Dla dowodu różnicy ustalmy ponownie <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math>, wtedy <math>\displaystyle j(a-b)=[(a-b,1)]_{\sim}=[((a1-1b)11,11)]_{\sim} = [(a,1)]_{\sim} -[(b,1)]_{\sim} = j(a) - j(b)</math>, co kończy dowód podobnie jak w poprzednim przypadku.
Dla dowodu różnicy ustalmy ponownie <math>a</math> i <math>b</math>, wtedy <math>j(a-b)=[(a-b,1)]_{\sim}=[((a1-1b)11,11)]_{\sim} = [(a,1)]_{\sim} -[(b,1)]_{\sim} = j(a) - j(b)</math>, co kończy dowód podobnie jak w poprzednim przypadku.


Dla dowodu iloczynu, ustalmy znów <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math>, mamy <math>\displaystyle j(a\cdot b) =
Dla dowodu iloczynu, ustalmy znów <math>a</math> i <math>b</math>, mamy <math>j(a\cdot b) =
[(ab,1)]_{\sim} = [(ab,11)]_{\sim} = [(a,1)]_{\sim}\cdot[(b,1)]_{\sim} = j(a)\cdot j(b)</math>, co dowodzi wymaganego faktu.
[(ab,1)]_{\sim} = [(ab,11)]_{\sim} = [(a,1)]_{\sim}\cdot[(b,1)]_{\sim} = j(a)\cdot j(b)</math>, co dowodzi wymaganego faktu.


Dla dowodu zgodności z porządkiem załóżmy, że <math>\displaystyle a\leq b</math> wtedy <math>\displaystyle b-a\geq 0</math> i dalej <math>\displaystyle (b1-1a)11\geq 0</math>, co oznacza, że <math>\displaystyle [(b,1)]_{\sim}\geq[(a,1)]_{\sim}</math>.
Dla dowodu zgodności z porządkiem załóżmy, że <math>a\leq b</math> wtedy <math>b-a\geq 0</math> i dalej <math>(b1-1a)11\geq 0</math>, co oznacza, że <math>[(b,1)]_{\sim}\geq[(a,1)]_{\sim}</math>.
</div></div>
</div></div>


Dzięki włożeniu <math>\displaystyle j</math> będziemy utożsamiali liczbę całkowitą <math>\displaystyle a</math> z odpowiadającą jej liczbą wymierną <math>\displaystyle j(a) = [ (a,1)]_{\sim}</math>.
Dzięki włożeniu <math>j</math> będziemy utożsamiali liczbę całkowitą <math>a</math> z odpowiadającą jej liczbą wymierną <math>j(a) = [ (a,1)]_{\sim}</math>.


==Konstrukcja Cantora liczb rzeczywistych==
==Konstrukcja Cantora liczb rzeczywistych==
Linia 615: Linia 597:
{{definicja|3.1.||
{{definicja|3.1.||


Ciągiem elementów zbioru <math>\displaystyle A</math> nazywamy
Ciągiem elementów zbioru <math>A</math> nazywamy
każdą funkcje <math>\displaystyle a: \mathbb{N} \rightarrow A</math>.
każdą funkcje <math>a: \mathbb{N} \rightarrow A</math>.
Przez <math>\displaystyle a_n</math> oznaczamy element ciągu  <math>\displaystyle a(n)</math>.
Przez <math>a_n</math> oznaczamy element ciągu  <math>a(n)</math>.
}}
}}
Konstrukcja liczb rzeczywistych pochodzi od [http://osilek.mimuw.edu.pl/index.php?title=Biografia_Cantor Georga Cantora]. Genialny pomysł [http://osilek.mimuw.edu.pl/index.php?title=Biografia_Cantor Georga Cantora] polega na rozważaniu nieskończonych ciągów liczb wymiernych spełniających warunek [http://osilek.mimuw.edu.pl/index.php?title=Biografia_Cauchy Augustina Louis Cauchy'ego]. Wiemy z analizy (patrz wykład [[Analiza matematyczna 1/Wykład 6: Szeregi liczbowe#twierdzenie_6_7|Szeregi liczbowe]]), że ciągi takie są zbieżne. Dlatego ciąg ten można uważać za aproksymacje liczby rzeczywistej. Będziemy za liczbę rzeczywistą brać wszystkie takie ciągi aproksymacji, które w sensie poniższych definicji będą ''dowolnie bliskie siebie''.
Konstrukcja liczb rzeczywistych pochodzi od [[Biografia_Cantor|Georga Cantora]]. Genialny pomysł [[Biografia_Cantor|Georga Cantora]] polega na rozważaniu nieskończonych ciągów liczb wymiernych spełniających warunek [[Biografia_Cauchy|Augustina Louis Cauchy'ego]]. Wiemy z analizy (patrz wykład [[Analiza matematyczna 1/Wykład 6: Szeregi liczbowe#twierdzenie_6_7|Szeregi liczbowe]]), że ciągi takie są zbieżne. Dlatego ciąg ten można uważać za aproksymacje liczby rzeczywistej. Będziemy za liczbę rzeczywistą brać wszystkie takie ciągi aproksymacji, które w sensie poniższych definicji będą ''dowolnie bliskie siebie''.


<span id="definicja_3_2">{{definicja|3.2.||
<span id="definicja_3_2">{{definicja|3.2.||


Ciągiem Cauchy'ego zbioru liczb
Ciągiem Cauchy'ego zbioru liczb
wymiernych <math>\displaystyle \mathbb{Q}</math> nazywamy każdy taki ciąg <math>\displaystyle a: \mathbb{N} \rightarrow
wymiernych <math>\mathbb{Q}</math> nazywamy każdy taki ciąg <math>a: \mathbb{N} \rightarrow
\mathbb{Q}</math> który spełnia warunek (Cauchy'ego):
\mathbb{Q}</math> który spełnia warunek (Cauchy'ego):


<center><math>\displaystyle \forall_{\varepsilon \in \mathbb{Q} \hspace*{0.1mm} \wedge  \varepsilon
<center><math>\forall_{\varepsilon \in \mathbb{Q} \wedge  \varepsilon
>0} \;\; \exists_{n_0 \in \mathbb{N}} \;\; \forall_{p,k \in \mathbb{N}} \;\; (
>0} \;\; \exists_{n_0 \in \mathbb{N}} \;\; \forall_{p,k \in \mathbb{N}} \;\; (
p>n_0 \wedge k >n_0 \hspace*{0.1mm} \Rightarrow  \left| a_p - a_k \right|  < \varepsilon )  
p>n_0 \wedge k >n_0 \Rightarrow  \left| a_p - a_k \right|  < \varepsilon )  
</math></center>
</math></center>
}}</span>
}}</span>
{{definicja|3.3.||
{{definicja|3.3.||


Ciąg  <math>\displaystyle a: \mathbb{N} \rightarrow
Ciąg  <math>a: \mathbb{N} \rightarrow
\mathbb{Q}</math> nazywamy ograniczonym, gdy spełnia:
\mathbb{Q}</math> nazywamy ograniczonym, gdy spełnia:


<center><math>\displaystyle \exists_{M>0} \;\; \forall_{n \in \mathbb{N}} \;\;  \left| a_n \right|  <M  
<center><math>\exists_{M>0} \;\; \forall_{n \in \mathbb{N}} \;\;  \left| a_n \right|  <M  
</math></center>
</math></center>
}}
}}
Linia 647: Linia 629:
{{dowod|||
{{dowod|||


Do ciągu Cauchy'ego <math>\displaystyle a</math> będziemy dobierać ograniczenie <math>\displaystyle M</math>.
Do ciągu Cauchy'ego <math>a</math> będziemy dobierać ograniczenie <math>M</math>.
Weźmy dodatnią liczbę wymierną <math>\displaystyle \varepsilon</math>. Dla niej, zgodnie z Definicją 3.2 (patrz [[#definicja_3_2|definicja 3.2.]]), znajdziemy
Weźmy dodatnią liczbę wymierną <math>\varepsilon</math>. Dla niej, zgodnie z Definicją 3.2 (patrz [[#definicja_3_2|definicja 3.2.]]), znajdziemy
tak duże <math>\displaystyle n_0</math>, że dla wszystkich liczb naturalnych <math>\displaystyle p,k</math>, poczynając
tak duże <math>n_0</math>, że dla wszystkich liczb naturalnych <math>p,k</math>, poczynając
od <math>\displaystyle n_0 +1</math> będzie zachodzić: <math>\displaystyle  \left| a_p - a_k \right|  < \varepsilon</math>.
od <math>n_0 +1</math> będzie zachodzić: <math>\left| a_p - a_k \right|  < \varepsilon</math>.
Połóżmy za <math>\displaystyle M</math> największą z pośród liczb <math>\displaystyle  \left| a_0 \right| ,\ldots
Połóżmy za <math>M</math> największą z pośród liczb <math>\left| a_0 \right| ,\ldots
\left| a_{n_0} \right| </math> oraz <math>\displaystyle  \left| a_{n_0 +1} \right|  + \varepsilon</math> powiększoną o <math>\displaystyle 1</math>.
\left| a_{n_0} \right|</math> oraz <math>\left| a_{n_0 +1} \right|  + \varepsilon</math> powiększoną o <math>1</math>.
Łatwo sprawdzić, że tak zdefiniowane <math>\displaystyle M</math> majoryzuje moduły wszystkich
Łatwo sprawdzić, że tak zdefiniowane <math>M</math> majoryzuje moduły wszystkich
liczb ciągu.
liczb ciągu.
}}
}}
Linia 665: Linia 647:
{{definicja|3.4.||
{{definicja|3.4.||


Niech <math>\displaystyle X=\{ a: \mathbb{N} \rightarrow
Niech <math>X=\{ a: \mathbb{N} \rightarrow
\mathbb{Q} : a </math>  jest ciągiem Cauchy'ego  <math>\displaystyle  \}</math>.
\mathbb{Q} : a</math>  jest ciągiem Cauchy'ego  <math>\}</math>.


}}
}}
<span id="definicja_3_5">{{definicja|3.5.||
<span id="definicja_3_5">{{definicja|3.5.||


Na zbiorze <math>\displaystyle X</math> ciągów Cauchy'ego określamy relację następująco:
Na zbiorze <math>X</math> ciągów Cauchy'ego określamy relację następująco:
dwa ciągi <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math> są równoważne, co zapisujemy jako <math>\displaystyle a \simeq b</math>,
dwa ciągi <math>a</math> i <math>b</math> są równoważne, co zapisujemy jako <math>a \simeq b</math>,
gdy:
gdy:


<center><math>\displaystyle \forall_{\varepsilon >0} \;\; \exists_{n_0 \in \mathbb{N}} \;\; \forall_{n
<center><math>\forall_{\varepsilon >0} \;\; \exists_{n_0 \in \mathbb{N}} \;\; \forall_{n
\in \mathbb{N}} \;\; ( n>n_0 \hspace*{0.1mm} \Rightarrow  \left| a_n - b_n \right|  < \varepsilon ).
\in \mathbb{N}} \;\; ( n>n_0 \Rightarrow  \left| a_n - b_n \right|  < \varepsilon ).


</math></center>
</math></center>
Linia 682: Linia 664:
<span id="twierdzenie_3_6">{{twierdzenie|3.6.||
<span id="twierdzenie_3_6">{{twierdzenie|3.6.||


Relacja <math>\displaystyle \simeq </math> określona na <math>\displaystyle X</math> jest relacją równoważności.  
Relacja <math>\simeq</math> określona na <math>X</math> jest relacją równoważności.  
}}</span>
}}</span>


{{dowod|||
{{dowod|||


Zwrotność i symetria relacji <math>\displaystyle \simeq </math> są oczywiste. Zajmijmy się
Zwrotność i symetria relacji <math>\simeq</math> są oczywiste. Zajmijmy się
dowodem przechodniości. Niech <math>\displaystyle a \simeq b</math> oraz <math>\displaystyle b\simeq c</math>.
dowodem przechodniości. Niech <math>a \simeq b</math> oraz <math>b\simeq c</math>.
Oznacza to:
Oznacza to:


<center><math>\displaystyle \aligned \forall_{\varepsilon >0} \;\; \exists_{n_1 \in \mathbb{N}} \;\; \forall_{n
<center><math>\begin{align} \forall_{\varepsilon >0} \;\; \exists_{n_1 \in \mathbb{N}} \;\; \forall_{n
\in \mathbb{N}} \;\; ( n>n_1 \hspace*{0.1mm} \Rightarrow  \left| a_n - b_n \right|  < \varepsilon ) \quad \mbox{(3.1)} \\
\in \mathbb{N}} \;\; ( n>n_1 \Rightarrow  \left| a_n - b_n \right|  < \varepsilon ) \quad \mbox{(3.1)} \\
\forall_{\varepsilon >0} \;\; \exists_{n_2 \in \mathbb{N}} \;\; \forall_{n
\forall_{\varepsilon >0} \;\; \exists_{n_2 \in \mathbb{N}} \;\; \forall_{n
\in \mathbb{N}} \;\; ( n>n_0 \hspace*{0.1mm} \Rightarrow  \left| b_n - c_n \right|  < \varepsilon ) \quad \mbox{(3.2)}
\in \mathbb{N}} \;\; ( n>n_0 \Rightarrow  \left| b_n - c_n \right|  < \varepsilon ) \quad \mbox{(3.2)}
\endaligned</math></center>
\end{align}</math></center>


Weźmy <math>\displaystyle \varepsilon >0</math>. Będziemy dobierać niezależnie liczby <math>\displaystyle n_1</math>
Weźmy <math>\varepsilon >0</math>. Będziemy dobierać niezależnie liczby <math>n_1</math>
i <math>\displaystyle n_2</math> do <math>\displaystyle \varepsilon /2</math> dla pierwszej i drugiej pary ciągów.
i <math>n_2</math> do <math>\varepsilon /2</math> dla pierwszej i drugiej pary ciągów.
Mamy zatem parę nierówności: dla <math>\displaystyle n>n_1</math> zachodzi  <math>\displaystyle  \left| a_n -
Mamy zatem parę nierówności: dla <math>n>n_1</math> zachodzi  <math>\left| a_n -
b_n \right|  < \varepsilon/2</math> oraz dla <math>\displaystyle n>n_2</math> zachodzi  <math>\displaystyle  \left| b_n -
b_n \right|  < \varepsilon/2</math> oraz dla <math>n>n_2</math> zachodzi  <math>\left| b_n -
c_n \right|  < \varepsilon/2</math>. Biorąc większą z tych dwóch liczb, będziemy
c_n \right|  < \varepsilon/2</math>. Biorąc większą z tych dwóch liczb, będziemy
oczywiście jednocześnie spełniać obie nierówności. Zatem dla
oczywiście jednocześnie spełniać obie nierówności. Zatem dla
<math>\displaystyle n>\max(n_1 , n_2)</math> zachodzą <math>\displaystyle  \left| a_n - b_n \right|  < \varepsilon/2</math>
<math>n>\max(n_1 , n_2)</math> zachodzą <math>\left| a_n - b_n \right|  < \varepsilon/2</math>
oraz <math>\displaystyle  \left| b_n - c_n \right|  < \varepsilon/2</math>. Używając nierówności
oraz <math>\left| b_n - c_n \right|  < \varepsilon/2</math>. Używając nierówności
trójkąta (patrz [[#cwiczenie_2_9|Ćwiczenie 2.9]]), mamy:
trójkąta (patrz [[#cwiczenie_2_9|Ćwiczenie 2.9]]), mamy:


<center><math>\displaystyle  \left| a_n - c_n \right|  \leq  \left| a_n - b_n \right|  +  \left| b_n - c_n \right|  <
<center><math>\left| a_n - c_n \right|  \leq  \left| a_n - b_n \right|  +  \left| b_n - c_n \right|  <
\varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon,
\varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon</math>,</center>
</math></center>


co kończy dowód.
co kończy dowód.
Linia 716: Linia 697:
{{definicja|3.7.||
{{definicja|3.7.||


Przez liczby rzeczywiste będziemy rozumieli zbiór <math>\displaystyle X/\simeq </math> i
Przez liczby rzeczywiste będziemy rozumieli zbiór <math>X/\simeq</math> i
oznaczamy przez <math>\displaystyle \mathbb{R}</math>.
oznaczamy przez <math>\mathbb{R}</math>.


Liczbą rzeczywistą jest zatem zbiór ciągów Cauchy'ego, które leżą
Liczbą rzeczywistą jest zatem zbiór ciągów Cauchy'ego, które leżą
Linia 725: Linia 706:
{{cwiczenie|3.8||
{{cwiczenie|3.8||


Ile razy należy poprzedzić znakiem <math>\displaystyle \bigcup</math> zbiór <math>\displaystyle \mathbb{R}</math>,
Ile razy należy poprzedzić znakiem <math>\bigcup</math> zbiór <math>\mathbb{R}</math>,
aby otrzymać <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>?   
aby otrzymać <math>\mathbb{N}</math>?   
}}
}}


<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Mamy <math>\displaystyle \mathbb{R}\subseteq \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}\times\mathbb{Q}))</math>, a więc <math>\displaystyle \bigcup\bigcup\bigcup\bigcup \mathbb{R}\subseteq \mathbb{N}\cup\mathbb{Q}</math>. Rozumując dalej, mamy <math>\displaystyle \mathbb{Q}\subseteq\mathcal{P}(\mathbb{Z}\times\mathbb{Z})</math>, a więc <math>\displaystyle \bigcup\bigcup\bigcup\mathbb{Q}\subseteq \mathbb{Z}</math>. W końcu <math>\displaystyle \mathbb{Z}\subseteq\mathcal{P}(\mathbb{N}\times\mathbb{N})</math> i <math>\displaystyle \bigcup\bigcup\bigcup\mathbb{Z}\subseteq \mathbb{N}</math>. Reasumując, otrzymujemy:
Mamy <math>\mathbb{R}\subseteq \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}\times\mathbb{Q}))</math>, a więc <math>\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup \mathbb{R}\subseteq \mathbb{N}\cup\mathbb{Q}</math>. Rozumując dalej, mamy <math>\mathbb{Q}\subseteq\mathcal{P}(\mathbb{Z}\times\mathbb{Z})</math>, a więc <math>\bigcup\bigcup\bigcup\mathbb{Q}\subseteq \mathbb{Z}</math>. W końcu <math>\mathbb{Z}\subseteq\mathcal{P}(\mathbb{N}\times\mathbb{N})</math> i <math>\bigcup\bigcup\bigcup\mathbb{Z}\subseteq \mathbb{N}</math>. Reasumując, otrzymujemy:


<center><math>\displaystyle \bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup(\mathbb{R})
<center><math>\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup(\mathbb{R})
\subseteq
\subseteq
\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup(\mathbb{N}\cup
\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup(\mathbb{N}\cup
\mathbb{Q}) \subseteq \mathbb{N}.
\mathbb{Q}) \subseteq \mathbb{N}</math></center>
</math></center>


Pozostaje wykazać, że po tylu iteracjach nie otrzymamy niczego mniejszego niż <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>. Niech <math>\displaystyle z:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{Q}</math> będzie funkcją taką, że <math>\displaystyle z(n) = [(0,1)]_{\sim}</math>, dla dowolnego <math>\displaystyle n</math>. Wtedy <math>\displaystyle z</math> jest ciągiem Cauchego i <math>\displaystyle [z]_{\simeq}\in\mathbb{R}</math>. Ponieważ <math>\displaystyle \bigcup\bigcup z = \mathbb{N}\cup\{[(0,1)]_{\sim}\}</math>, to <math>\displaystyle \bigcup\bigcup\bigcup [z]_{\simeq} \supset \mathbb{N}\cup\{[(0,1)]_{\sim}\}</math>, co implikuje, że
Pozostaje wykazać, że po tylu iteracjach nie otrzymamy niczego mniejszego niż <math>\mathbb{N}</math>. Niech <math>z:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{Q}</math> będzie funkcją taką, że <math>z(n) = [(0,1)]_{\sim}</math>, dla dowolnego <math>n</math>. Wtedy <math>z</math> jest ciągiem Cauchego i <math>[z]_{\simeq}\in\mathbb{R}</math>. Ponieważ <math>\bigcup\bigcup z = \mathbb{N}\cup\{[(0,1)]_{\sim}\}</math>, to <math>\bigcup\bigcup\bigcup [z]_{\simeq} \supset \mathbb{N}\cup\{[(0,1)]_{\sim}\}</math>, co implikuje, że


<center><math>\displaystyle \mathbb{N}\subseteq\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\mathbb{R},
<center><math>\mathbb{N}\subseteq\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\mathbb{R}</math>,</center>
</math></center>


a ponieważ <math>\displaystyle \bigcup\mathbb{N} = \mathbb{N}</math>
a ponieważ <math>\bigcup\mathbb{N} = \mathbb{N}</math>


<center><math>\displaystyle \bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\mathbb{R }
<center><math>\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\bigcup\mathbb{R }
=\mathbb{N}
=\mathbb{N}
</math></center>
</math></center>
Linia 753: Linia 732:
</div></div>
</div></div>


===Działania na <math>\displaystyle \mathbb{R}</math>===
===Działania na <math>\mathbb{R}</math>===


{{definicja|3.9.||
{{definicja|3.9.||


Dla ciągów <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math> ciąg <math>\displaystyle a+ b</math> oraz <math>\displaystyle a \cdot b</math> oznaczają ciągi
Dla ciągów <math>a</math> i <math>b</math> ciąg <math>a+ b</math> oraz <math>a \cdot b</math> oznaczają ciągi
zadane jako <math>\displaystyle (a +b)(i) = a(i) + b(i)</math>, dla każdego <math>\displaystyle i</math>. Tak samo
zadane jako <math>(a +b)(i) = a(i) + b(i)</math>, dla każdego <math>i</math>. Tak samo
definiujemy mnożenie: <math>\displaystyle (a \cdot b)(i) = a(i) \cdot b(i)</math>.
definiujemy mnożenie: <math>(a \cdot b)(i) = a(i) \cdot b(i)</math>.
}}
}}
{{definicja|3.10.||
{{definicja|3.10.||
Linia 765: Linia 744:
Dodawanie i mnożenie ciągów liczb wymiernych definiujemy po
Dodawanie i mnożenie ciągów liczb wymiernych definiujemy po
współrzędnych, to znaczy:
współrzędnych, to znaczy:
* dodawanie <math>\displaystyle [ a ]_{\simeq} + [b]_{\simeq} = [a+b]_{\simeq}</math>,
* dodawanie <math>[ a ]_{\simeq} + [b]_{\simeq} = [a+b]_{\simeq}</math>,
* mnożenie <math>\displaystyle [ a ]_{\simeq} \cdot  [b]_{\simeq} = [a \cdot b]_{\simeq}</math>.
* mnożenie <math>[ a ]_{\simeq} \cdot  [b]_{\simeq} = [a \cdot b]_{\simeq}</math>.
}}
}}
{{cwiczenie|3.11||
{{cwiczenie|3.11||
Linia 791: Linia 770:
{{dowod|||
{{dowod|||


Niech <math>\displaystyle [ a ]_{\simeq} = [a']_{\simeq}</math> oraz  <math>\displaystyle [ b ]_{\simeq} =
Niech <math>[ a ]_{\simeq} = [a']_{\simeq}</math> oraz  <math>[ b ]_{\simeq} =
[b']_{\simeq}</math>. Pokazujemy, że <math>\displaystyle [ a\cdot b ]_{\simeq} = [a' \cdot
[b']_{\simeq}</math>. Pokazujemy, że <math>[ a\cdot b ]_{\simeq} = [a' \cdot
b']_{\simeq}</math>. Weźmy <math>\displaystyle \varepsilon >0</math>. Ciągi <math>\displaystyle a'</math> i <math>\displaystyle b</math> jako ciągi
b']_{\simeq}</math>. Weźmy <math>\varepsilon >0</math>. Ciągi <math>a'</math> i <math>b</math> jako ciągi
Cauchy'ego są ograniczone. Niech <math>\displaystyle M</math> będzie wspólnym ograniczeniem
Cauchy'ego są ograniczone. Niech <math>M</math> będzie wspólnym ograniczeniem
tych ciągów. Dla <math>\displaystyle \varepsilon/(2 \cdot M)</math> dobierzmy takie <math>\displaystyle n_1</math> i
tych ciągów. Dla <math>\varepsilon/(2 \cdot M)</math> dobierzmy takie <math>n_1</math> i
<math>\displaystyle n_2</math>, aby  <math>\displaystyle  \left| a_k - a'_k \right|  < \varepsilon/(2 \cdot M)</math> i
<math>n_2</math>, aby  <math>\left| a_k - a'_k \right|  < \varepsilon/(2 \cdot M)</math> i
<math>\displaystyle  \left| b_p - b'_p \right|  < \varepsilon/(2 \cdot M)</math>, dla <math>\displaystyle k>n_1</math> i
<math>\left| b_p - b'_p \right|  < \varepsilon/(2 \cdot M)</math>, dla <math>k>n_1</math> i
<math>\displaystyle p>n_2</math>. Obie nierówności będą zachodzić jednocześnie dla
<math>p>n_2</math>. Obie nierówności będą zachodzić jednocześnie dla
wszystkich <math>\displaystyle k</math>, poczynając od <math>\displaystyle \max(n_1 ,n_2)</math>. Prosty rachunek
wszystkich <math>k</math>, poczynając od <math>\max(n_1 ,n_2)</math>. Prosty rachunek
korzystający z nierówności trójkąta kończy dowód:
korzystający z nierówności trójkąta kończy dowód:


<center><math>\displaystyle \aligned \left| a_k \cdot b_k - a'_k \cdot b'_k \right|  =
<center><math>\begin{align} \left| a_k \cdot b_k - a'_k \cdot b'_k \right|  =
\left| (a_k - a'_k)\cdot b_k + (b_k - b'_k)\cdot a'_k \right|  &\leq \nonumber \\
\left| (a_k - a'_k)\cdot b_k + (b_k - b'_k)\cdot a'_k \right|  &\leq   \\
\left| (a_k - a'_k)\cdot b_k \right|  +  \left| (b_k - b'_k)\cdot a'_k \right|  =
\left| (a_k - a'_k)\cdot b_k \right|  +  \left| (b_k - b'_k)\cdot a'_k \right|  =
\left| (a_k - a'_k) \right| \cdot  \left| b_k \right|  +  \left| (b_k - b'_k) \right| \cdot  \left| a'_k \right|  
\left| (a_k - a'_k) \right| \cdot  \left| b_k \right|  +  \left| (b_k - b'_k) \right| \cdot  \left| a'_k \right|  
&\leq  \nonumber\\
&\leq  \\
\varepsilon/(2 \cdot M ) \cdot M +
\varepsilon/(2 \cdot M ) \cdot M +
\varepsilon/(2 \cdot M ) \cdot M = \varepsilon. \nonumber
\varepsilon/(2 \cdot M ) \cdot M = \varepsilon.  
\endaligned</math></center>
\end{align}</math></center>


}}
}}
Linia 815: Linia 794:
</div></div>
</div></div>


===Porządek  na <math>\displaystyle \mathbb{R}</math>===
===Porządek  na <math>\mathbb{R}</math>===


<span id="definicja_3_12">{{definicja|3.12.||
<span id="definicja_3_12">{{definicja|3.12.||


Relacja <math>\displaystyle  [ a ]_{\simeq} < [b]_{\simeq}</math> na
Relacja <math>[ a ]_{\simeq} < [b]_{\simeq}</math> na
zbiorze liczb rzeczywistych <math>\displaystyle \mathbb{R}</math> jest zdefiniowana jako:
zbiorze liczb rzeczywistych <math>\mathbb{R}</math> jest zdefiniowana jako:


<center><math>\displaystyle \exists_{\varepsilon > 0} \;\;  \exists_{n_0 \in
<center><math>\exists_{\varepsilon > 0} \;\;  \exists_{n_0 \in
\mathbb{N}} \;\; \forall_{k>n_0} \;\; a_k +\varepsilon <b_k.
\mathbb{N}} \;\; \forall_{k>n_0} \;\; a_k +\varepsilon <b_k</math></center>
</math></center>


Będziemy mówili, że liczba wymierna <math>\displaystyle \varepsilon > 0</math> rozdziela
Będziemy mówili, że liczba wymierna <math>\varepsilon > 0</math> rozdziela
dwa ciągi Cauchy'ego, poczynając od elementu <math>\displaystyle a_{n_0 +1}</math>.
dwa ciągi Cauchy'ego, poczynając od elementu <math>a_{n_0 +1}</math>.
}}
}}
{{definicja|3.13.||
{{definicja|3.13.||


Słaby porządek definiujemy tak jak zazwyczaj: dla liczb
Słaby porządek definiujemy tak jak zazwyczaj: dla liczb
rzeczywistych <math>\displaystyle x \leq y</math>, gdy <math>\displaystyle x < y</math> (patrz [[#definicja_3_12|definicja 3.12.]]) lub gdy <math>\displaystyle x=y</math> (patrz [[#definicja_3_5|Definicja 3.5]]).
rzeczywistych <math>x \leq y</math>, gdy <math>x < y</math> (patrz [[#definicja_3_12|definicja 3.12.]]) lub gdy <math>x=y</math> (patrz [[#definicja_3_5|Definicja 3.5]]).
}}
}}
{{twierdzenie|3.14.||
{{twierdzenie|3.14.||


Porządek na <math>\displaystyle \mathbb{R}</math> jest liniowy.
Porządek na <math>\mathbb{R}</math> jest liniowy.
}}
}}


{{dowod|||
{{dowod|||


Pokażemy, że dla dowolnych ciągów Cauchy'ego <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math>, jeżeli  <math>\displaystyle  [
Pokażemy, że dla dowolnych ciągów Cauchy'ego <math>a</math> i <math>b</math>, jeżeli  <math>[
a ]_{\simeq} \neq [b]_{\simeq}</math> to <math>\displaystyle  [ a ]_{\simeq} <
a ]_{\simeq} \neq [b]_{\simeq}</math> to <math>[ a ]_{\simeq} <
[b]_{\simeq}</math> lub <math>\displaystyle  [ a ]_{\simeq} > [b]_{\simeq}</math>. Niech zatem <math>\displaystyle
[b]_{\simeq}</math> lub <math>[ a ]_{\simeq} > [b]_{\simeq}</math>. Niech zatem <math>
[ a ]_{\simeq} \neq [b]_{\simeq}</math>. Zgodnie z definicją <math>\displaystyle \simeq</math>
[ a ]_{\simeq} \neq [b]_{\simeq}</math>. Zgodnie z definicją <math>\simeq</math>
oznacza to:
oznacza to:


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\exists_{\varepsilon>0} \;\; \forall_{n\in\mathbb{N}} \;\; \exists_{p\in\mathbb{N}} \;\; p>n \hspace*{0.1mm} \wedge  \left| a_p -b_p \right| \geq \varepsilon.
\exists_{\varepsilon>0} \;\; \forall_{n\in\mathbb{N}} \;\; \exists_{p\in\mathbb{N}} \;\; p>n \wedge  \left| a_p -b_p \right| \geq \varepsilon</math></center>
</math></center>


Dobierzmy do <math>\displaystyle \varepsilon/3</math> liczby <math>\displaystyle n_a</math> i <math>\displaystyle n_b</math> odpowiednio dla ciągów <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle b</math>
Dobierzmy do <math>\varepsilon/3</math> liczby <math>n_a</math> i <math>n_b</math> odpowiednio dla ciągów <math>a</math> i <math>b</math>
tak, aby dla wszystkich <math>\displaystyle k,r > \max(n_a ,n_b)</math> zachodziło
tak, aby dla wszystkich <math>k,r > \max(n_a ,n_b)</math> zachodziło
<math>\displaystyle  \left| a_k - a_r \right|  < \varepsilon/3</math> oraz
<math>\left| a_k - a_r \right|  < \varepsilon/3</math> oraz
<math>\displaystyle  \left| b_k - b_r \right|  < \varepsilon/3</math>.
<math>\left| b_k - b_r \right|  < \varepsilon/3</math>.
Zgodnie z formulą powyżej dla <math>\displaystyle  \max(n_a ,n_b)</math> musi istnieć
Zgodnie z formulą powyżej dla <math>\max(n_a ,n_b)</math> musi istnieć
<math>\displaystyle p_0 > \max(n_a ,n_b)</math>
<math>p_0 > \max(n_a ,n_b)</math>
takie,  że <math>\displaystyle  \left| a_{p_0} -b_{p_0} \right| \geq \varepsilon</math>. Ustalmy, że to
takie,  że <math>\left| a_{p_0} -b_{p_0} \right| \geq \varepsilon</math>. Ustalmy, że to
<math>\displaystyle  a_{p_0} < b_{p_0}</math> (gdy będzie odwrotnie rozumowania jest identyczne).
<math>a_{p_0} < b_{p_0}</math> (gdy będzie odwrotnie rozumowania jest identyczne).
Weźmy zatem dowolne <math>\displaystyle k>p_0</math>. Zachodzą następujące nierówności:
Weźmy zatem dowolne <math>k>p_0</math>. Zachodzą następujące nierówności:


<center><math>\displaystyle \aligned a_{p_0} + \varepsilon &\leq  b_{p_0}, \quad \mbox{(3.3)}\\
<center><math>\begin{align} a_{p_0} + \varepsilon &\leq  b_{p_0}, \quad \mbox{(3.3)}\\
a_k - \varepsilon/3  &< a_{p_0} < a_k + \varepsilon/3, \quad \mbox{(3.4)}\\
a_k - \varepsilon/3  &< a_{p_0} < a_k + \varepsilon/3, \quad \mbox{(3.4)}\\
b_k - \varepsilon/3  &< b_{p_0} < b_k + \varepsilon/3, \quad \mbox{(3.5)}
b_k - \varepsilon/3  &< b_{p_0} < b_k + \varepsilon/3, \quad \mbox{(3.5)}
\endaligned</math></center>
\end{align}</math></center>


Łatwo pokazać, stosując powyższe nierówności, że poczynając od
Łatwo pokazać, stosując powyższe nierówności, że poczynając od
<math>\displaystyle p_0</math> liczba wymierna <math>\displaystyle \varepsilon/3</math>, będzie rozdzielała obydwa
<math>p_0</math> liczba wymierna <math>\varepsilon/3</math>, będzie rozdzielała obydwa
ciągi Cauchy'ego. Mianowicie:
ciągi Cauchy'ego. Mianowicie:


<center><math>\displaystyle a_k + \varepsilon/3 <  a_{p_0} + 2 \varepsilon/3 \leq b_{p_0} -
<center><math>a_k + \varepsilon/3 <  a_{p_0} + 2 \varepsilon/3 \leq b_{p_0} -
\varepsilon/3 < b_{p_0}.
\varepsilon/3 < b_{p_0}</math></center>
</math></center>


}}
}}


===Włożenie <math>\displaystyle \mathbb{Q}</math> w <math>\displaystyle \mathbb{R}</math>===
===Włożenie <math>\mathbb{Q}</math> w <math>\mathbb{R}</math>===


Rozważmy funkcje <math>\displaystyle k:\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}</math> zadaną
Rozważmy funkcje <math>k:\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}</math> zadaną
następująco: dla liczby wymiernej <math>\displaystyle q\in \mathbb{Q}</math> liczba
następująco: dla liczby wymiernej <math>q\in \mathbb{Q}</math> liczba
rzeczywista  <math>\displaystyle k(q)</math> jest klasą równoważności ciągu stale równego
rzeczywista  <math>k(q)</math> jest klasą równoważności ciągu stale równego
<math>\displaystyle q</math>, czyli <math>\displaystyle k(q) = [b]_{\simeq}</math>, gdzie <math>\displaystyle b(n) = q</math>. Tak więc liczby
<math>q</math>, czyli <math>k(q) = [b]_{\simeq}</math>, gdzie <math>b(n) = q</math>. Tak więc liczby
wymierne stają się częścią liczb rzeczywistych. Funkcja <math>\displaystyle k</math> jest
wymierne stają się częścią liczb rzeczywistych. Funkcja <math>k</math> jest
naturalnym włożeniem zbioru <math>\displaystyle \mathbb{Q}</math> w zbiór <math>\displaystyle \mathbb{R}</math>.
naturalnym włożeniem zbioru <math>\mathbb{Q}</math> w zbiór <math>\mathbb{R}</math>.
Jest ona iniektywna i zgodna z działaniami i porządkiem:
Jest ona iniektywna i zgodna z działaniami i porządkiem:
# <math>\displaystyle k(a+b) = k(a)+k(b)</math>,
# <math>k(a+b) = k(a)+k(b)</math>,
# <math>\displaystyle k(a-b) = k(a)-k(b)</math>,
# <math>k(a-b) = k(a)-k(b)</math>,
# <math>\displaystyle k(a \cdot b) = k(a) \cdot k(b)</math>,
# <math>k(a \cdot b) = k(a) \cdot k(b)</math>,
# jeżeli <math>\displaystyle a<b</math>, to <math>\displaystyle k(a) < k(b)</math>.
# jeżeli <math>a<b</math>, to <math>k(a) < k(b)</math>.


Dzięki włożeniu <math>\displaystyle k</math> będziemy utożsamiali liczbę wymierną <math>\displaystyle q</math> z
Dzięki włożeniu <math>k</math> będziemy utożsamiali liczbę wymierną <math>q</math> z
odpowiadającą jej liczbą rzeczywistą <math>\displaystyle k(q)</math>.
odpowiadającą jej liczbą rzeczywistą <math>k(q)</math>.


===Rozwijanie liczb rzeczywistych przy podstawie <math>\displaystyle 2</math>===
===Rozwijanie liczb rzeczywistych przy podstawie <math>2</math>===


<span id="twierdzenie_3_15">{{twierdzenie|3.15.||
<span id="twierdzenie_3_15">{{twierdzenie|3.15.||


Dla każdej liczby rzeczywistej <math>\displaystyle 0\leq
Dla każdej liczby rzeczywistej <math>0\leq
x <1</math> istnieje ciąg <math>\displaystyle a_x \in 2^{\mathbb{N}}</math> taki, że ciąg jego
x <1</math> istnieje ciąg <math>a_x \in 2^{\mathbb{N}}</math> taki, że ciąg jego
sum częściowych <math>\displaystyle b_x: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}</math>, dany jako <math>\displaystyle  b_k
sum częściowych <math>b_x: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}</math>, dany jako <math>b_k
= \sum_{i=0}^{k} \frac{a_i}{2^{i+1}} </math>, spełnia:
= \sum_{i=0}^{k} \frac{a_i}{2^{i+1}}</math>, spełnia:
# <math>\displaystyle b_x</math> jest ciągiem Cauchy'ego,
# <math>b_x</math> jest ciągiem Cauchy'ego,
# <math>\displaystyle [ b_x ]_{\simeq} = x</math>.
# <math>[ b_x ]_{\simeq} = x</math>.


Taki ciąg <math>\displaystyle a_x</math> nazywamy rozwinięciem liczby <math>\displaystyle x</math> przy
Taki ciąg <math>a_x</math> nazywamy rozwinięciem liczby <math>x</math> przy
podstawie <math>\displaystyle 2</math>.
podstawie <math>2</math>.
}}</span>
}}</span>


{{dowod|||
{{dowod|||


Dla liczby rzeczywistej <math>\displaystyle x</math> podamy indukcyjną konstrukcję ciągu
Dla liczby rzeczywistej <math>x</math> podamy indukcyjną konstrukcję ciągu
<math>\displaystyle a</math> będącego rozwinięciem dwójkowym liczby <math>\displaystyle x</math> i równolegle ciągu
<math>a</math> będącego rozwinięciem dwójkowym liczby <math>x</math> i równolegle ciągu
<math>\displaystyle b</math> jego sum częściowych. Jeżeli <math>\displaystyle 0 \leq x < 1/2</math>, to definiujemy
<math>b</math> jego sum częściowych. Jeżeli <math>0 \leq x < 1/2</math>, to definiujemy
<math>\displaystyle a_0 = 0</math>, w przeciwnym wypadku, to znaczy kiedy <math>\displaystyle 1/2 \leq x < 1</math>,
<math>a_0 = 0</math>, w przeciwnym wypadku, to znaczy kiedy <math>1/2 \leq x < 1</math>,
definiujemy <math>\displaystyle a_0 =1</math>. Załóżmy, że mamy zdefiniowany ciąg <math>\displaystyle a</math> do
definiujemy <math>a_0 =1</math>. Załóżmy, że mamy zdefiniowany ciąg <math>a</math> do
wyrazu <math>\displaystyle k</math>. Wyraz <math>\displaystyle k+1</math> definiujemy:
wyrazu <math>k</math>. Wyraz <math>k+1</math> definiujemy:


# <math>\displaystyle a_{k+1} = 1,</math> jeżeli <math>\displaystyle \sum_{i=0}^{k} \frac{a_i}{2^{i+1}} + \frac{1}{2^{k+2}} \leq x</math>,  
# <math>a_{k+1} = 1</math>, jeżeli <math>\sum_{i=0}^{k} \frac{a_i}{2^{i+1}} + \frac{1}{2^{k+2}} \leq x</math>,  
# <math>\displaystyle a_{k+1} = 0,</math> jeżeli <math>\displaystyle \sum_{i=0}^{k} \frac{a_i}{2^{i+1} }+ \frac{1}{2^{k+2}} > x</math>.
# <math>a_{k+1} = 0</math>, jeżeli <math>\sum_{i=0}^{k} \frac{a_i}{2^{i+1} }+ \frac{1}{2^{k+2}} > x</math>.


Ciąg <math>\displaystyle b</math> definiujemy tak jak w tezie twierdzenia, to znaczy
Ciąg <math>b</math> definiujemy tak jak w tezie twierdzenia, to znaczy
<math>\displaystyle b_k = \sum_{i=0}^{k} \frac{a_i}{2^{i+1}}</math>.
<math>b_k = \sum_{i=0}^{k} \frac{a_i}{2^{i+1}}</math>.


Pokażemy indukcyjnie, że dla każdego <math>\displaystyle k</math> zachodzi:
Pokażemy indukcyjnie, że dla każdego <math>k</math> zachodzi:


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\sum_{i=0}^{k} \frac{a_i}{2^{i+1}} \leq x \leq \sum_{i=0}^{k}
\sum_{i=0}^{k} \frac{a_i}{2^{i+1}} \leq x \leq \sum_{i=0}^{k}
\frac{a_i}{2^{i+1}} + \frac{1}{2^{k+1}}. \quad \mbox{(3.6)}
\frac{a_i}{2^{i+1}} + \frac{1}{2^{k+1}}. \quad \mbox{(3.6)}
Linia 932: Linia 908:
Dowód tego faktu pozostawimy jako Ćwiczenie 3.16.
Dowód tego faktu pozostawimy jako Ćwiczenie 3.16.
Z powyższej nierówności mamy pierwszy  fakt, a mianowicie: ciąg sum częściowych
Z powyższej nierówności mamy pierwszy  fakt, a mianowicie: ciąg sum częściowych
<math>\displaystyle b</math> jest ciągiem Cauchy'ego.
<math>b</math> jest ciągiem Cauchy'ego.
}}
}}


Linia 945: Linia 921:
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   


Dowód części drugiej: <math>\displaystyle [ b ]_{\simeq} = x</math>.  Niech <math>\displaystyle c</math> będzie dowolnym ciągiem Cauchy'ego wyznaczającym liczbę rzeczywistą <math>\displaystyle x</math>, czyli  niech <math>\displaystyle [ c ]_{\simeq} = x</math>. Należy pokazać, że ciągi <math>\displaystyle b</math> i <math>\displaystyle c</math> są równoważne w sensie <math>\displaystyle {\simeq}</math>. Weźmy <math>\displaystyle \varepsilon >0</math>. Dobierzmy tak duże <math>\displaystyle k</math>, aby <math>\displaystyle  \frac{1}{2^{k+1}} < \varepsilon</math>. Dalej wynika trywialnie z nierówności 3.6.
Dowód części drugiej: <math>[ b ]_{\simeq} = x</math>.  Niech <math>c</math> będzie dowolnym ciągiem Cauchy'ego wyznaczającym liczbę rzeczywistą <math>x</math>, czyli  niech <math>[ c ]_{\simeq} = x</math>. Należy pokazać, że ciągi <math>b</math> i <math>c</math> są równoważne w sensie <math>{\simeq}</math>. Weźmy <math>\varepsilon >0</math>. Dobierzmy tak duże <math>k</math>, aby <math>\frac{1}{2^{k+1}} < \varepsilon</math>. Dalej wynika trywialnie z nierówności 3.6.
</div></div>
</div></div>


Konstrukcja przedstawiona powyżej rozwija liczbę rzeczywistą z przedziału
Konstrukcja przedstawiona powyżej rozwija liczbę rzeczywistą z przedziału
<math>\displaystyle [0,1)</math> przy podstawie <math>\displaystyle 2</math>. Na każdym etapie konstrukcji
<math>[0,1)</math> przy podstawie <math>2</math>. Na każdym etapie konstrukcji
sprawdzamy, czy w przedziale, w którym pracujemy aktualnie, liczba znajduje się w
sprawdzamy, czy w przedziale, w którym pracujemy aktualnie, liczba znajduje się w
lewej czy też prawej połówce przedziału. Stosownie do tego wybieramy cyfrę
lewej czy też prawej połówce przedziału. Stosownie do tego wybieramy cyfrę
<math>\displaystyle 0</math> lub <math>\displaystyle 1</math> rozwinięcia.
<math>0</math> lub <math>1</math> rozwinięcia.
Jak łatwo można przypuścić podobną konstrukcję jak w Twierdzeniu 3.15 (patrz [[#twierdzenie_3_15|Twierdzenie 3.15.]])  
Jak łatwo można przypuścić podobną konstrukcję jak w Twierdzeniu 3.15 (patrz [[#twierdzenie_3_15|Twierdzenie 3.15.]])  
można wykonać przy dowolnej innej podstawie <math>\displaystyle k\geq 2</math>. W takim
można wykonać przy dowolnej innej podstawie <math>k\geq 2</math>. W takim
wypadku aktualny analizowany przedział dzielilibyśmy na <math>\displaystyle k</math>
wypadku aktualny analizowany przedział dzielilibyśmy na <math>k</math>
podprzedziałów i
podprzedziałów i
stosownie do położenia liczby wybieralibyśmy jedną z <math>\displaystyle k</math> cyfr
stosownie do położenia liczby wybieralibyśmy jedną z <math>k</math> cyfr
ze zbioru <math>\displaystyle \left\{0,\ldots k-1\right\}</math>. Przykładowo, gdy za <math>\displaystyle k</math> wybierzemy
ze zbioru <math>\left\{0,\ldots k-1\right\}</math>. Przykładowo, gdy za <math>k</math> wybierzemy
<math>\displaystyle k=10</math>, dostaniemy przy pomocy takiej konstrukcji rozwinięcie dziesiętne
<math>k=10</math>, dostaniemy przy pomocy takiej konstrukcji rozwinięcie dziesiętne
danej liczby rzeczywistej.
danej liczby rzeczywistej.


Twierdzenie poniżej upewni nas o pewnej ciekawej
Twierdzenie poniżej upewni nas o pewnej ciekawej
własności rozwinięć. Otóż rozwinięcie przy podstawie <math>\displaystyle k=2</math> otrzymane
własności rozwinięć. Otóż rozwinięcie przy podstawie <math>k=2</math> otrzymane
przy pomocy Twierdzenia 3.15 (patrz [[#twierdzenie_3_15|Twierdzenie 3.15.]]) zawsze jest takie, że
przy pomocy Twierdzenia 3.15 (patrz [[#twierdzenie_3_15|Twierdzenie 3.15.]]) zawsze jest takie, że
zera w tym rozwinięciu występują dowolnie daleko. Innymi słowy, nie
zera w tym rozwinięciu występują dowolnie daleko. Innymi słowy, nie
Linia 969: Linia 945:
jedynki. W przykładzie dotyczącym rozwinięcia dziesiętnego liczby
jedynki. W przykładzie dotyczącym rozwinięcia dziesiętnego liczby
odpowiada to sytuacji, w której nie występują ciągi, które  stale od pewnego
odpowiada to sytuacji, w której nie występują ciągi, które  stale od pewnego
miejsca mają cyfrę <math>\displaystyle 9</math>.
miejsca mają cyfrę <math>9</math>.


<span id="twierdzenie_3_17">{{twierdzenie|3.17.||
<span id="twierdzenie_3_17">{{twierdzenie|3.17.||


Rozwinięcia <math>\displaystyle a</math> uzyskane przy pomocy
Rozwinięcia <math>a</math> uzyskane przy pomocy
konstrukcji twierdzenia 3.15 (patrz [[#twierdzenie_3_15|twierdzenie 3.15.]]) dla liczby  <math>\displaystyle 0\leq x
konstrukcji twierdzenia 3.15 (patrz [[#twierdzenie_3_15|twierdzenie 3.15.]]) dla liczby  <math>0\leq x
<1</math> jest zawsze takie, że:
<1</math> jest zawsze takie, że:


<center><math>\displaystyle \forall_{k} \;\; \exists_{n>k} \;\; a_n = 0.
<center><math>\forall_{k} \;\; \exists_{n>k} \;\; a_n = 0</math></center>
</math></center>


}}</span>
}}</span>
Linia 985: Linia 960:


Przypuśćmy, że jest przeciwnie, niż mówi teza, czyli
Przypuśćmy, że jest przeciwnie, niż mówi teza, czyli
<math>\displaystyle \exists_{k} \;\; \forall_{n>k} \;\; a_n = 0</math>. Weźmy najmniejsze takie
<math>\exists_{k} \;\; \forall_{n>k} \;\; a_n = 0</math>. Weźmy najmniejsze takie
<math>\displaystyle k</math> i nazwijmy <math>\displaystyle k_0</math>. Mamy zatem <math>\displaystyle a_{k_0} = 0</math> oraz wszystkie
<math>k</math> i nazwijmy <math>k_0</math>. Mamy zatem <math>a_{k_0} = 0</math> oraz wszystkie
późniejsze wyrazy <math>\displaystyle a_i =1</math> dla <math>\displaystyle i>k_0</math>. Rozwijana liczba <math>\displaystyle x</math>
późniejsze wyrazy <math>a_i =1</math> dla <math>i>k_0</math>. Rozwijana liczba <math>x</math>
spełniać będzie dla każdego <math>\displaystyle p\geq 1</math> nierówność 3.6, czyli zachodzić będzie:
spełniać będzie dla każdego <math>p\geq 1</math> nierówność 3.6, czyli zachodzić będzie:


<center><math>\displaystyle b_{k_0 -1} + \frac{1}{2^{k_0 +2}} + \ldots  +\frac{1}{2^{k_0 +p+1}}
<center><math>b_{k_0 -1} + \frac{1}{2^{k_0 +2}} + \ldots  +\frac{1}{2^{k_0 +p+1}}
\leq x \leq  b_{k_0 -1} + \frac{1}{2^{k_0 +2}} + \ldots
\leq x \leq  b_{k_0 -1} + \frac{1}{2^{k_0 +2}} + \ldots
+\frac{1}{2^{k_0+ p+1}}  + \;\;  \frac{1}{2^{k_0 p+ 1}}.
+\frac{1}{2^{k_0+ p+1}}  + \;\;  \frac{1}{2^{k_0 p+ 1}}</math></center>
</math></center>


Liczbą, która spełnia wszystkie te nierówności jest: <math>\displaystyle  b_{k_0 -1} +
Liczbą, która spełnia wszystkie te nierówności jest: <math>b_{k_0 -1} +
\frac{1}{2^{k_0 +1}}</math>. Mamy zatem zamiast rozwinięcia, które
\frac{1}{2^{k_0 +1}}</math>. Mamy zatem zamiast rozwinięcia, które
nieformalnie zapiszemy jako <math>\displaystyle a_0 \ldots a_{k_0 -1} 0 1 1 1 \ldots</math>
nieformalnie zapiszemy jako <math>a_0 \ldots a_{k_0 -1} 0 1 1 1 \ldots</math>
rozwinięcie <math>\displaystyle a_0 \ldots a_{k_0 -1} 1 0 0 0  \ldots</math>. To właśnie to
rozwinięcie <math>a_0 \ldots a_{k_0 -1} 1 0 0 0  \ldots</math>. To właśnie to
drugie rozwinięcie zostanie znalezione przez procedurę
drugie rozwinięcie zostanie znalezione przez procedurę
rekurencyjną przedstawioną w Twierdzeniu 3.15 (patrz [[#twierdzenie_3_15|Twierdzenie 3.15]]).
rekurencyjną przedstawioną w Twierdzeniu 3.15 (patrz [[#twierdzenie_3_15|Twierdzenie 3.15]]).
Linia 1005: Linia 979:
{{twierdzenie|3.18.||
{{twierdzenie|3.18.||


Istnieje bijekcja pomiędzy odcinkiem <math>\displaystyle [0;1)</math>
Istnieje bijekcja pomiędzy odcinkiem <math>[0;1)</math>
a zbiorem
a zbiorem
<math>\displaystyle \left\{a\in 2^{\mathbb{N}}: \forall_{k} \;\; \exists_{n>k} \;\; a_n = 0\right\}</math>
<math>\left\{a\in 2^{\mathbb{N}}: \forall_{k} \;\; \exists_{n>k} \;\; a_n = 0\right\}</math>
}}
}}


Linia 1013: Linia 987:
Bijekcja jest zdefiniowana przy pomocy techniki wprowadzonej w
Bijekcja jest zdefiniowana przy pomocy techniki wprowadzonej w
Twierdzeniu 3.15 (patrz [[#twierdzenie_3_15|Twierdzenie 3.15]]). Istnienie funkcji przypisującej
Twierdzeniu 3.15 (patrz [[#twierdzenie_3_15|Twierdzenie 3.15]]). Istnienie funkcji przypisującej
liczbie rzeczywistej <math>\displaystyle x</math> jej rozwinięcie dwójkowe zostało tam
liczbie rzeczywistej <math>x</math> jej rozwinięcie dwójkowe zostało tam
opisane. Własność tego rozwinięcia
opisane. Własność tego rozwinięcia
<math>\displaystyle \forall_{k} \;\; \exists_{n>k} \;\; a_n = 0</math> została pokazana w
<math>\forall_{k} \;\; \exists_{n>k} \;\; a_n = 0</math> została pokazana w
Twierdzeniu 3.17 (patrz [[#twierdzenie_3_17|Twierdzenie 3.17]]). Pozostaje uzasadnić
Twierdzeniu 3.17 (patrz [[#twierdzenie_3_17|Twierdzenie 3.17]]). Pozostaje uzasadnić
iniektywność takiego przypisania. Niech <math>\displaystyle x \neq y</math>. Załóżmy,
iniektywność takiego przypisania. Niech <math>x \neq y</math>. Załóżmy,
że <math>\displaystyle x < y</math>. Rozważmy zatem ciągi <math>\displaystyle a</math> oraz <math>\displaystyle a'</math> rozwinięć dwójkowych
że <math>x < y</math>. Rozważmy zatem ciągi <math>a</math> oraz <math>a'</math> rozwinięć dwójkowych
<math>\displaystyle x</math> i <math>\displaystyle y</math>. Nazwijmy ciągi ich sum częściowych, odpowiednio przez <math>\displaystyle b</math> i <math>\displaystyle b'</math>.
<math>x</math> i <math>y</math>. Nazwijmy ciągi ich sum częściowych, odpowiednio przez <math>b</math> i <math>b'</math>.
Ciągi sum wyznaczają te liczby, czyli <math>\displaystyle [ b ]_{\simeq} = x , [b']_{\simeq} =
Ciągi sum wyznaczają te liczby, czyli <math>[ b ]_{\simeq} = x , [b']_{\simeq} =
y</math>. Ciągi <math>\displaystyle b</math> i <math>\displaystyle b'</math> muszą być różne, bo inaczej wyznaczałyby te
y</math>. Ciągi <math>b</math> i <math>b'</math> muszą być różne, bo inaczej wyznaczałyby te
same liczby. W takim razie ciągi rozwinięć <math>\displaystyle a</math> i <math>\displaystyle a'</math> muszą być
same liczby. W takim razie ciągi rozwinięć <math>a</math> i <math>a'</math> muszą być
różne.
różne.
}}
}}


Powyższe twierdzenie będzie miało fundamentalne znaczenie  w
Powyższe twierdzenie będzie miało fundamentalne znaczenie  w
teorii mocy, o którym mowa będzie w [http://osilek.mimuw.edu.pl/index.php?title=Logika_i_teoria_mnogo%C5%9Bci/Wyk%C5%82ad_9:_Teoria_mocy_twierdzenie_Cantora-Bernsteina%2C_twierdzenie_Cantora._Zbiory_przeliczalne%2C_zbiory_mocy_kontinuum Wykładzie 9]. Pokazuje bowiem, że
teorii mocy, o którym mowa będzie w [[Logika i teoria mnogości/Wykład 9: Teoria mocy twierdzenie Cantora-Bernsteina, twierdzenie Cantora. Zbiory przeliczalne, zbiory mocy kontinuum|Wykładzie 9]]. Pokazuje bowiem, że
liczby rzeczywiste są równoliczne ze zbiorem <math>\displaystyle 2^\mathbb{N}</math>.
liczby rzeczywiste są równoliczne ze zbiorem <math>2^\mathbb{N}</math>.

Aktualna wersja na dzień 22:17, 11 wrz 2023

Liczby całkowite

W poprzednim wykładzie skonstruowaliśmy przy pomocy aksjomatu nieskończoności liczby naturalne. Określiliśmy dla nich podstawowe operacje, takie jak dodawanie i mnożenie. Teraz własności tych operacji będą użyte do dalszych konstrukcji liczbowych. Pokażemy, że mając liczby naturalne zbudowane na bazie liczby , czyli zbioru pustego, możemy definiować bardziej skomplikowane twory liczbowe takie, jak liczby całkowite, wymierne i w końcu liczby rzeczywiste. Wszystkie te obiekty mają ogromne zastosowanie w praktyce matematycznej i informatycznej. Będziemy później w innych wykładach odwoływać się do niebanalnej reprezentacji tych obiektów, które stworzymy w tym rozdziale.

Konstrukcja liczb całkowitych

Definicja 1.1.

Niech będzie relacją określoną na następująco:

wtw

Ćwiczenie 1.2

Relacja jest relacją równoważności o polu .

Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.3

Wykaż, że dla dowolnej pary istnieje para taka, że oraz lub .

Rozwiązanie

Definicja 1.4.

Niech Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \mathbb{Z} = \mathbb{N} \times\mathbb{N} / \approx}

Ćwiczenie 1.5

Które z liczb całkowitych Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle [(n,k)]_{\approx}} są relacjami równoważności na Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \mathbb{N}} ?

Rozwiązanie

Operacje na

Definicja 1.6.

Element zero to element .

Element przeciwny do danego: jeżeli , to przez

Dodawanie: .

Mnożenie: {Dla przejrzystości zapisu będziemy czasami pomijać znak , pisząc , zamiast }.

Odejmowanie:

Proszę o zwrócenie uwagi na pewną kolizję oznaczeń. Po lewej stronie definicji (dodawania, mnożenia i odejmowania) używamy tych samych znaków działań co po stronie prawej. Jest to ewidentna kolizja oznaczeń, którą wykonujemy z pełną świadomością. W praktyce matematycznej i informatycznej przyjęło się używać te same znaki działań, wiedząc, że mają one zgoła inne znaczenie. Również element będziemy oznaczać identycznie jak w liczbach naturalnych, pomimo że jest to zupełnie inny zbiór. Pod koniec tej konstrukcji podamy naturalne włożenie (iniekcje wkładającą liczby naturalne w całkowite) takie, które zachowuje działania na liczbach, co upewni nas, że stosowanie tych samych oznaczeń nie grozi konfliktem.

Ćwiczenie 1.7

Pokazać, że działania na liczbach całkowitych są dobrze określone. To znaczy pokazać, że zbiory (klasy równoważności) będące wynikiem działań nie zależą od wyboru reprezentantów:

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.8

Pokaż własności działań dodawania i mnożenia. Dla dowolnych liczb całkowitych zachodzą równości:

 1. (przemienność dodawania),
 2. (przemienność mnożenia),
 3. oraz to (prawo skracania),
 4. (rozdzielność).

Wskazówka
Rozwiązanie

Porządek liczb całkowitych

Definicja 1.9.

Liczba zachodzi, gdy .

Ćwiczenie 1.10

Pokaż, że definicja porządku nie jest zależna od wyboru reprezentanta.

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.11

Pokaż, że porządek liczb całkowitych spełnia postulaty porządku liniowego, to znaczy jest zwrotny, antysymetryczny, przechodni i spójny.

Wskazówka
Rozwiązanie

Definicja 1.12.

Rozważmy funkcje zadaną wzorem:

Funkcja ta jest naturalnym włożeniem zbioru w zbiór . Jako ćwiczenie pokażemy, że funkcja jest iniektywna i zgodna z działaniami. Dzięki włożeniu będziemy utożsamiali liczbę naturalną z odpowiadającą jej liczbą całkowitą . W ten sposób każdą liczbę naturalną możemy traktować jak całkowitą.

Ćwiczenie 1.13

Pokaż, że funkcja jest iniekcją. Pokaż, że jest zgodne z działaniami i porządkiem, to znaczy:

 1. ,
 2. ,
 3. ,
 4. jeżeli , to .
Wskazówka
Rozwiązanie

Liczby wymierne

Niech . Określamy relację na zbiorze następująco:

wtw

Ćwiczenie 2.1

Relacja jest równoważnością.

Wskazówka
Rozwiązanie

Definicja 2.2.

Niech .

OZNACZENIE: Będziemy tradycyjne oznaczać ułamek . Oznacza on zbiór .

Ćwiczenie 2.3

Dla jakich liczb wymiernych mamy ?

Rozwiązanie

Działania na ułamkach

Definiujemy stałe i standardowe działania na ułamkach.

 • Zero w liczbach wymiernych to .
 • Jedynka w liczbach wymiernych to ułamek .
 • .
 • Dodawanie .
 • Odejmowanie .
 • Mnożenie .
 • Dzielenie, gdy .

Tak jak poprzednio w przypadku liczb całkowitych będziemy starali się utożsamiać liczby całkowite z pewnymi ułamkami.

Proszę tak jak poprzednio o zwrócenie uwagi na kolizję oznaczeń. Jest to zamierzona kolizja oznaczeń, którą wprowadzamy z pełną świadomością. Po lewej stronie definicji (dodawania, mnożenia, odejmowania i liczby przeciwnej) używamy tych samych znaków działań co po stronie prawej. Pod koniec tej konstrukcji podamy naturalne włożenie (iniekcje wkładającą liczby całkowite w wymierne) takie, które zachowuje działania na liczbach. Upewni nas to, że stosowanie tych samych oznaczeń de facto nie grozi konfliktem.

Ćwiczenie 2.4

Pokazać, że działania na liczbach wymiernych są dobrze określone. To znaczy pokazać, że zbiory (klasy równoważności) będące wynikiem działań nie zależą od wyboru reprezentantów:

Wskazówka
Rozwiązanie

Porządek ułamków.

Definicja 2.5.

, gdy .

Ćwiczenie 2.6

Pokaż, że definicja porządku nie jest zależna od wyboru reprezentanta.

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 2.7

Pokaż, że porządek liczb wymiernych spełnia postulaty porządku liniowego, to znaczy jest zwrotny, antysymetryczny, przechodni i spójny.

Wskazówka
Rozwiązanie

Do rozważań nad konstrukcją liczb rzeczywistych potrzebna nam będzie definicja wartości bezwzględnej

Definicja 2.8.

Ćwiczenie 2.9

Pokaż warunek trójkąta, czyli:

Wskazówka
Rozwiązanie

Definicja 2.10.

Rozważmy teraz funkcje identyfikującą liczby całkowite jako pewne specjalne liczby wymierne zadaną wzorem:

Funkcja ta jest naturalnym włożeniem zbioru w zbiór . Jest iniektywna, zgodna z działaniami i zachowująca stałe. Pokazanie tych własności będzie treścią następnego ćwiczenia.

Ćwiczenie 2.11

Pokaż własności włożenia :

 1. ,
 2. ,
 3. ,
 4. ,
 5. ,
 6. jeżeli , to .
Wskazówka
Rozwiązanie

Dzięki włożeniu będziemy utożsamiali liczbę całkowitą z odpowiadającą jej liczbą wymierną .

Konstrukcja Cantora liczb rzeczywistych

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (1845-1918)Zobacz biografię

Definicja 3.1.

Ciągiem elementów zbioru nazywamy każdą funkcje . Przez oznaczamy element ciągu .

Konstrukcja liczb rzeczywistych pochodzi od Georga Cantora. Genialny pomysł Georga Cantora polega na rozważaniu nieskończonych ciągów liczb wymiernych spełniających warunek Augustina Louis Cauchy'ego. Wiemy z analizy (patrz wykład Szeregi liczbowe), że ciągi takie są zbieżne. Dlatego ciąg ten można uważać za aproksymacje liczby rzeczywistej. Będziemy za liczbę rzeczywistą brać wszystkie takie ciągi aproksymacji, które w sensie poniższych definicji będą dowolnie bliskie siebie.

Definicja 3.2.

Ciągiem Cauchy'ego zbioru liczb wymiernych nazywamy każdy taki ciąg który spełnia warunek (Cauchy'ego):

Definicja 3.3.

Ciąg nazywamy ograniczonym, gdy spełnia:

Fakt 1

Ciągi Cauchy'ego są ograniczone.

Dowód

Do ciągu Cauchy'ego będziemy dobierać ograniczenie . Weźmy dodatnią liczbę wymierną . Dla niej, zgodnie z Definicją 3.2 (patrz definicja 3.2.), znajdziemy tak duże , że dla wszystkich liczb naturalnych , poczynając od będzie zachodzić: . Połóżmy za największą z pośród liczb oraz powiększoną o . Łatwo sprawdzić, że tak zdefiniowane majoryzuje moduły wszystkich liczb ciągu.

End of proof.gif

Poniżej wprowadzimy relacje równoważności na zborze ciągów Cauchy'ego, taką która skleja ciągi, które leżą dowolnie blisko. Każdy taki ciąg będzie inną aproksymacją tej samej liczby rzeczywistej. Zbiór wszystkich takich aproksymacji będzie dla nas właśnie liczbą rzeczywistą.

Definicja 3.4.

Niech jest ciągiem Cauchy'ego .

Definicja 3.5.

Na zbiorze ciągów Cauchy'ego określamy relację następująco: dwa ciągi i są równoważne, co zapisujemy jako , gdy:

Twierdzenie 3.6.

Relacja określona na jest relacją równoważności.

Dowód

Zwrotność i symetria relacji są oczywiste. Zajmijmy się dowodem przechodniości. Niech oraz . Oznacza to:

Weźmy . Będziemy dobierać niezależnie liczby i do dla pierwszej i drugiej pary ciągów. Mamy zatem parę nierówności: dla zachodzi oraz dla zachodzi . Biorąc większą z tych dwóch liczb, będziemy oczywiście jednocześnie spełniać obie nierówności. Zatem dla zachodzą oraz . Używając nierówności trójkąta (patrz Ćwiczenie 2.9), mamy:

,

co kończy dowód.

End of proof.gif

Definicja 3.7.

Przez liczby rzeczywiste będziemy rozumieli zbiór i oznaczamy przez .

Liczbą rzeczywistą jest zatem zbiór ciągów Cauchy'ego, które leżą dowolnie blisko siebie. Na każdy taki ciąg można patrzeć jak na pewną aproksymację danej liczby rzeczywistej.

Ćwiczenie 3.8

Ile razy należy poprzedzić znakiem zbiór , aby otrzymać ?

Rozwiązanie

Działania na

Definicja 3.9.

Dla ciągów i ciąg oraz oznaczają ciągi zadane jako , dla każdego . Tak samo definiujemy mnożenie: .

Definicja 3.10.

Dodawanie i mnożenie ciągów liczb wymiernych definiujemy po współrzędnych, to znaczy:

 • dodawanie ,
 • mnożenie .

Ćwiczenie 3.11

Poniższe ćwiczenie odpowiada dowodowi ciągłości dodawania i mnożenia. W innej wersji będziecie państwo zapoznawać się z tym zagadnieniem na wykładzie 8 analizy matematycznej (patrz Wykład 8). Pokazać, że definicja dodawania i mnożenia liczb rzeczywistych jest poprawna i niezależna od wyboru reprezentantów:

Wskazówka
Rozwiązanie

Porządek na

Definicja 3.12.

Relacja na zbiorze liczb rzeczywistych jest zdefiniowana jako:

Będziemy mówili, że liczba wymierna rozdziela dwa ciągi Cauchy'ego, poczynając od elementu .

Definicja 3.13.

Słaby porządek definiujemy tak jak zazwyczaj: dla liczb rzeczywistych , gdy (patrz definicja 3.12.) lub gdy (patrz Definicja 3.5).

Twierdzenie 3.14.

Porządek na jest liniowy.

Dowód

Pokażemy, że dla dowolnych ciągów Cauchy'ego i , jeżeli to lub . Niech zatem . Zgodnie z definicją oznacza to:

Dobierzmy do liczby