Logika i teoria mnogości/Wykład 12: Twierdzenie o indukcji. Liczby porządkowe. Zbiory liczb porządkowych. Twierdzenie o definiowaniu przez indukcje pozaskończoną: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Linia 312: Linia 312:
  
 
Niech <math>\displaystyle (X,\leq)</math>  będzie liniowym porządkiem. W  <math>\displaystyle (X,\leq)</math> obowiązuje
 
Niech <math>\displaystyle (X,\leq)</math>  będzie liniowym porządkiem. W  <math>\displaystyle (X,\leq)</math> obowiązuje
''zasada indukcji'' jeśli dla dowolnego zbioru <math>\displaystyle Z</math> takiego, że
+
''zasada indukcji'', jeśli dla dowolnego zbioru <math>\displaystyle Z</math> takiego, że:
 
# <math>\displaystyle Z \subset X</math>,
 
# <math>\displaystyle Z \subset X</math>,
 
# <math>\displaystyle Z\neq \emptyset</math>,
 
# <math>\displaystyle Z\neq \emptyset</math>,
# dla dowolnego <math>\displaystyle x\in X</math> jeśli <math>\displaystyle \{y\in X: y < x\} \subset Z</math> to <math>\displaystyle x\in Z</math>.
+
# dla dowolnego <math>\displaystyle x\in X</math>, jeśli <math>\displaystyle \{y\in X: y < x\} \subset Z</math>, to <math>\displaystyle x\in Z</math>.
  
 
zachodzi <math>\displaystyle Z=X</math>.
 
zachodzi <math>\displaystyle Z=X</math>.
 
}}
 
}}
W wykładzie o liczbach naturalnych udowodniliśmy Wykład 7. twierdzenie o
+
W wykładzie o liczbach naturalnych udowodniliśmy twierdzenie o
indukcji, z którego wynika, że zasada indukcji jest obowiązuje w <math>\displaystyle (\mathbb{N},\leq)</math>. W
+
indukcji (patrz [[Logika i teoria mnogości/Wykład 7: Konstrukcja von Neumanna liczb naturalnych, twierdzenie o indukcji, zasady minimum, maksimum, definiowanie przez indukcje#twierdzenie_3_1| Wykład 7, Twierdzenie 3.1]]), z którego wynika, że zasada indukcji obowiązuje w <math>\displaystyle (\mathbb{N},\leq)</math>. W
poniższym twierdzeniu dowodzimy analogiczne twierdzenie dla wszystkich zbiorów dobrze
+
poniższym twierdzeniu dowodzimy analogiczne twierdzenie, dla wszystkich zbiorów dobrze
 
uporządkowanych.
 
uporządkowanych.
  
Linia 331: Linia 331:
 
{{dowod|||
 
{{dowod|||
  
Niech <math>\displaystyle (X,\leq)</math> będzie dobrym porządkiem. Niech <math>\displaystyle Z</math> będzie dowolnym zbiorem takim, że
+
Niech <math>\displaystyle (X,\leq)</math> będzie dobrym porządkiem. Niech <math>\displaystyle Z</math> będzie dowolnym zbiorem takim, że:
 
# <math>\displaystyle Z \subset X</math>,
 
# <math>\displaystyle Z \subset X</math>,
 
# element najmniejszy <math>\displaystyle X</math> należy do <math>\displaystyle Z</math>,
 
# element najmniejszy <math>\displaystyle X</math> należy do <math>\displaystyle Z</math>,
 
# dla dowolnego <math>\displaystyle x\in X</math> jeśli <math>\displaystyle \{y\in X: y < x\} \subset Z</math> to <math>\displaystyle x\in Z</math>.
 
# dla dowolnego <math>\displaystyle x\in X</math> jeśli <math>\displaystyle \{y\in X: y < x\} \subset Z</math> to <math>\displaystyle x\in Z</math>.
  
Pokażemy, że <math>\displaystyle Z=X</math>. Niech <math>\displaystyle A=X \setminus Z</math>. Dla dowodu niewprost przypuśćmy że
+
Pokażemy, że <math>\displaystyle Z=X</math>. Niech <math>\displaystyle A=X \setminus Z</math>. Dla dowodu niewprost przypuśćmy, że
 
<math>\displaystyle A\neq \emptyset</math>. W takim przypadku w zbiorze <math>\displaystyle A</math> istnieje element najmniejszy <math>\displaystyle a</math>.
 
<math>\displaystyle A\neq \emptyset</math>. W takim przypadku w zbiorze <math>\displaystyle A</math> istnieje element najmniejszy <math>\displaystyle a</math>.
Skoro <math>\displaystyle a</math> jest najmniejszy w <math>\displaystyle A</math> to każdy element <math>\displaystyle b\in X</math> dla którego <math>\displaystyle b <a</math> musi
+
Skoro <math>\displaystyle a</math> jest najmniejszy w <math>\displaystyle A</math>, to każdy element <math>\displaystyle b\in X</math>, dla którego <math>\displaystyle b <a</math> musi
 
należeć do <math>\displaystyle Z</math> (nie może należeć do <math>\displaystyle A</math> więc należy do <math>\displaystyle X\setminus A =Z</math>). Wtedy
 
należeć do <math>\displaystyle Z</math> (nie może należeć do <math>\displaystyle A</math> więc należy do <math>\displaystyle X\setminus A =Z</math>). Wtedy
 
wiemy, że <math>\displaystyle \{b\in X: b < a\}\subset Z</math>, a więc z trzeciej własności zbioru <math>\displaystyle Z</math>
 
wiemy, że <math>\displaystyle \{b\in X: b < a\}\subset Z</math>, a więc z trzeciej własności zbioru <math>\displaystyle Z</math>
otrzymujemy <math>\displaystyle a\in Z</math>, a więc dostaliśmy sprzeczność (bo <math>\displaystyle a \in A \cap Z</math> a te zbiory
+
otrzymujemy <math>\displaystyle a\in Z</math>, a więc dostaliśmy sprzeczność (bo <math>\displaystyle a \in A \cap Z</math>, a te zbiory
 
są rozłączne).
 
są rozłączne).
 
}}
 
}}
Linia 350: Linia 350:
 
<span id="twierdzenie_3_3">{{twierdzenie|3.3.||
 
<span id="twierdzenie_3_3">{{twierdzenie|3.3.||
  
Każdy porządek liniowy w którym istnieje element najmniejszy i obowiązuje zasada indukcji jest dobry.
+
Każdy porządek liniowy, w którym istnieje element najmniejszy i obowiązuje zasada indukcji jest dobry.
 
}}</span>
 
}}</span>
  
Linia 357: Linia 357:
 
Niech <math>\displaystyle (X,\leq)</math> będzie liniowym porządkiem, w którym istnieje element
 
Niech <math>\displaystyle (X,\leq)</math> będzie liniowym porządkiem, w którym istnieje element
 
najmniejszy <math>\displaystyle \bot</math> oraz obowiązuje zasada indukcji. Niech  <math>\displaystyle A\subset X</math> będzie
 
najmniejszy <math>\displaystyle \bot</math> oraz obowiązuje zasada indukcji. Niech  <math>\displaystyle A\subset X</math> będzie
podzbiorem <math>\displaystyle X</math> w którym nie ma elementu najmniejszego. Zdefiniujmy zbiór <math>\displaystyle Z</math> jako
+
podzbiorem <math>\displaystyle X</math>, w którym nie ma elementu najmniejszego. Zdefiniujmy zbiór <math>\displaystyle Z</math> jako
zbiór tych elementów <math>\displaystyle X</math>, które są mniejsze od wszystkich elementów z <math>\displaystyle A</math>, czyli
+
zbiór tych elementów <math>\displaystyle X</math>, które są mniejsze od wszystkich elementów z <math>\displaystyle A</math>, czyli:
  
 
<center><math>\displaystyle Z= \{z\in X: \forall_{a\in A} z < a\}.
 
<center><math>\displaystyle Z= \{z\in X: \forall_{a\in A} z < a\}.
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Zbiór <math>\displaystyle Z</math> jest niepusty, gdyż <math>\displaystyle \bot \in Z</math> (<math>\displaystyle \bot</math> nie może należeć do <math>\displaystyle A</math> gdyż byłby
+
Zbiór <math>\displaystyle Z</math> jest niepusty, gdyż <math>\displaystyle \bot \in Z</math> (<math>\displaystyle \bot</math> nie może należeć do <math>\displaystyle A</math>, gdyż byłby
najmniejszy). Pokażemy, że dla dowolnego <math>\displaystyle x\in X</math> jeśli <math>\displaystyle \{y\in X: y<x \} \subset Z</math>
+
najmniejszy). Pokażemy, że dla dowolnego <math>\displaystyle x\in X</math>, jeśli <math>\displaystyle \{y\in X: y<x \} \subset Z</math>,
 
to <math>\displaystyle x\in Z</math>. Przypuśćmy, że tak nie jest. Wtedy dla pewnego <math>\displaystyle x_0\in X</math> mamy <math>\displaystyle \{y\in
 
to <math>\displaystyle x\in Z</math>. Przypuśćmy, że tak nie jest. Wtedy dla pewnego <math>\displaystyle x_0\in X</math> mamy <math>\displaystyle \{y\in
 
X: y<x_0 \} \subset Z</math> oraz <math>\displaystyle x_0\notin Z</math>. Wynika stąd, że istnieje element <math>\displaystyle a\in A</math>
 
X: y<x_0 \} \subset Z</math> oraz <math>\displaystyle x_0\notin Z</math>. Wynika stąd, że istnieje element <math>\displaystyle a\in A</math>
taki, że <math>\displaystyle a\leq x_0</math> ponieważ jednak żaden element mniejszy od <math>\displaystyle x_0</math> nie należy do
+
taki, że <math>\displaystyle a\leq x_0</math>, ponieważ jednak żaden element mniejszy od <math>\displaystyle x_0</math> nie należy do
<math>\displaystyle A</math> to <math>\displaystyle a=x_0</math>, a więc <math>\displaystyle x_0\in A</math>. Z tego samego powodu i z faktu że porządek jest
+
<math>\displaystyle A</math>, to <math>\displaystyle a=x_0</math>, a więc <math>\displaystyle x_0\in A</math>. Z tego samego powodu i z faktu, że porządek jest
liniowy otrzymujemy że element <math>\displaystyle x_0</math> jest najmniejszy w <math>\displaystyle A</math>, co jest sprzeczne z
+
liniowy otrzymujemy, że element <math>\displaystyle x_0</math> jest najmniejszy w <math>\displaystyle A</math>, co jest sprzeczne z
założeniem, że w <math>\displaystyle A</math> nie ma elementu najmniejszego. Wobec tego konieczne jest aby
+
założeniem, że w <math>\displaystyle A</math> nie ma elementu najmniejszego. Wobec tego konieczne jest, aby
 
<math>\displaystyle x\in Z</math>.
 
<math>\displaystyle x\in Z</math>.
  
 
Pokazaliśmy, że zbiór <math>\displaystyle Z</math> spełnia założenia zasady indukcji. Ponieważ zasada ta
 
Pokazaliśmy, że zbiór <math>\displaystyle Z</math> spełnia założenia zasady indukcji. Ponieważ zasada ta
obowiązuje w <math>\displaystyle (X,\leq)</math> to otrzymujemy <math>\displaystyle Z=X</math>. Wynika stąd, że zbiór <math>\displaystyle A</math> musi być
+
obowiązuje w <math>\displaystyle (X,\leq)</math>, to otrzymujemy <math>\displaystyle Z=X</math>. Wynika stąd, że zbiór <math>\displaystyle A</math> musi być
 
pusty. Wobec tego każdy niepusty podzbiór <math>\displaystyle X</math> ma element najmniejszy, a więc
 
pusty. Wobec tego każdy niepusty podzbiór <math>\displaystyle X</math> ma element najmniejszy, a więc
 
<math>\displaystyle (X,\leq)</math> jest dobrym porządkiem.
 
<math>\displaystyle (X,\leq)</math> jest dobrym porządkiem.
 
}}
 
}}
  
Twierdzenie o definiowaniu przez indukcje udowodnione dla liczb naturalnych również
+
Twierdzenie o definiowaniu przez indukcję udowodnione dla liczb naturalnych również
 
ma swój odpowiednik dla dobrych porządków. Mówi ono, że jeśli wyspecyfikujemy sposób
 
ma swój odpowiednik dla dobrych porządków. Mówi ono, że jeśli wyspecyfikujemy sposób
 
konstrukcji wartości funkcji na argumentach <math>\displaystyle (x,b)</math> na podstawie wartości <math>\displaystyle x,b</math> oraz
 
konstrukcji wartości funkcji na argumentach <math>\displaystyle (x,b)</math> na podstawie wartości <math>\displaystyle x,b</math> oraz
Linia 393: Linia 393:
 
do <math>\displaystyle Q</math>.
 
do <math>\displaystyle Q</math>.
 
Pokażemy, że dla każdej funkcji <math>\displaystyle g:PF(X \times
 
Pokażemy, że dla każdej funkcji <math>\displaystyle g:PF(X \times
B,C)\times X \times B \rightarrow C</math> istnieje dokładnie jedna funkcja <math>\displaystyle h:X \times B \rightarrow C</math>
+
B,C)\times X \times B \rightarrow C</math> istnieje dokładnie jedna funkcja <math>\displaystyle h:X \times B \rightarrow C</math>,
dla której
+
dla której:
  
 
<center><math>\displaystyle  
 
<center><math>\displaystyle  
h(x,b)= g( h \cap (O(x) \times B \times C) ,x,b) \quad \quad \quad (3.1)
+
h(x,b)= g( h \cap (O(x) \times B \times C) ,x,b). \quad \quad \quad (3.1)
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Linia 406: Linia 406:
 
Dowód przebiega analogicznie jak dla liczb naturalnych. Rozważmy następujący zbiór
 
Dowód przebiega analogicznie jak dla liczb naturalnych. Rozważmy następujący zbiór
  
<center><math>\displaystyle H=\{e \in PF(X \times B,C): \exists_{a\in X} [(1) \wedge (2)]\}
+
<center><math>\displaystyle H=\{e \in PF(X \times B,C): \exists_{a\in X} [(1) \wedge (2)]\},
 
</math></center>
 
</math></center>
  
gdzie <math>\displaystyle (1)</math> i <math>\displaystyle (2)</math> oznaczają odpowiednio
+
gdzie <math>\displaystyle (1)</math> i <math>\displaystyle (2)</math> oznaczają odpowiednio:
# <math>\displaystyle e:\overline{O(a)} \times B \rightarrow C</math>
+
# <math>\displaystyle e:\overline{O(a)} \times B \rightarrow C</math>,
 
# <math>\displaystyle \forall_{x\in \overline{O(a)}}\forall_{b\in B}\; e(x,b)= g( e \cap (O(x) \times B \times C) ,x,b)</math>.
 
# <math>\displaystyle \forall_{x\in \overline{O(a)}}\forall_{b\in B}\; e(x,b)= g( e \cap (O(x) \times B \times C) ,x,b)</math>.
  
Innymi słowy <math>\displaystyle H</math> jest zbiorem funkcji częściowych określonych na przedziałach
+
Innymi słowy, <math>\displaystyle H</math> jest zbiorem funkcji częściowych określonych na przedziałach
początkowych <math>\displaystyle X</math>, spełniających warunek 3.1.
+
początkowych <math>\displaystyle X</math>, spełniających równość 3.1.
  
Pokażemy, że dla każdych dwóch funkcji częściowych <math>\displaystyle h_1, h_2 \in H</math> jedna z nich jest rozszerzeniem drugiej. Przypuśćmy, że tak nie jest. Weźmy funkcje <math>\displaystyle h_1, h_2 \in H</math> określone odpowiednio na zbiorach <math>\displaystyle \overline{O(a_1)} \times B, \overline{O(a_2)} \times B</math>, które różnią się na pewnym argumencie na którym obie są określone. Bez straty ogólności możemy założyć, że <math>\displaystyle a_1\leq a_2</math>. Rozważmy zbiór <math>\displaystyle D=\{y\in \overline{O(a_1)}: \exists_{b\in B} h_1(y,b) \neq h_2(y,b)</math>. Zbiór <math>\displaystyle D</math> jest podzbiorem <math>\displaystyle X</math>. Skoro funkcje się różnią na jakimś argumencie to jest <math>\displaystyle D</math> niepusty, a więc zawiera element najmniejszy, oznaczmy go przez <math>\displaystyle z</math>. Skoro <math>\displaystyle z</math> jest najmniejszy to dla <math>\displaystyle v<z</math> dla wszystkich <math>\displaystyle b\in B</math> funkcje muszą być równe. Czyli
+
Pokażemy, że dla każdych dwóch funkcji częściowych <math>\displaystyle h_1, h_2 \in H</math> jedna z nich jest rozszerzeniem drugiej. Przypuśćmy, że tak nie jest. Weźmy funkcje <math>\displaystyle h_1, h_2 \in H</math> określone odpowiednio na zbiorach <math>\displaystyle \overline{O(a_1)} \times B, \overline{O(a_2)} \times B</math>, które różnią się na pewnym argumencie, na którym obie są określone. Bez straty ogólności możemy założyć, że <math>\displaystyle a_1\leq a_2</math>. Rozważmy zbiór <math>\displaystyle D=\{y\in \overline{O(a_1)}: \exists_{b\in B} h_1(y,b) \neq h_2(y,b)</math>. Zbiór <math>\displaystyle D</math> jest podzbiorem <math>\displaystyle X</math>. Skoro funkcje się różnią na jakimś argumencie, to jest <math>\displaystyle D</math> niepusty, a więc zawiera element najmniejszy, oznaczmy go przez <math>\displaystyle z</math>. Skoro <math>\displaystyle z</math> jest najmniejszy, to dla <math>\displaystyle v<z</math> dla wszystkich <math>\displaystyle b\in B</math> funkcje muszą być równe. Czyli:
  
<center><math>\displaystyle h_1\cap (O(z) \times B \times C) =    h_2\cap (O(z) \times B \times C)
+
<center><math>\displaystyle h_1\cap (O(z) \times B \times C) =    h_2\cap (O(z) \times B \times C),
 
</math></center>
 
</math></center>
  
wobec tego dla dowolnego <math>\displaystyle b\in B</math> mamy
+
wobec tego dla dowolnego <math>\displaystyle b\in B</math> mamy:
  
 
<center><math>\displaystyle g(h_1\cap (O(z) \times B \times C),z,b) =  g(  h_2\cap (O(z) \times B \times C),z,b).
 
<center><math>\displaystyle g(h_1\cap (O(z) \times B \times C),z,b) =  g(  h_2\cap (O(z) \times B \times C),z,b).
 
</math></center>
 
</math></center>
  
I skoro obie funkcje są określone na <math>\displaystyle z</math> i należą do <math>\displaystyle H</math> to dla dowolnego <math>\displaystyle b\in B</math> z
+
I skoro obie funkcje są określone na <math>\displaystyle z</math> i należą do <math>\displaystyle H</math>, to dla dowolnego <math>\displaystyle b\in B</math> z
 
warunku (2) otrzymamy <math>\displaystyle h_1(z,b)=h_2(z,b)</math>. Otrzymaliśmy więc sprzeczność z faktem, że
 
warunku (2) otrzymamy <math>\displaystyle h_1(z,b)=h_2(z,b)</math>. Otrzymaliśmy więc sprzeczność z faktem, że
 
<math>\displaystyle z\in D</math>. Wobec tego <math>\displaystyle D</math> jest pusty i <math>\displaystyle h_2</math> jest rozszerzeniem <math>\displaystyle h_1</math>.
 
<math>\displaystyle z\in D</math>. Wobec tego <math>\displaystyle D</math> jest pusty i <math>\displaystyle h_2</math> jest rozszerzeniem <math>\displaystyle h_1</math>.
  
 
Pokażemy teraz, że dla każdego <math>\displaystyle a\in X</math> istnieje w <math>\displaystyle H</math> funkcja określona na
 
Pokażemy teraz, że dla każdego <math>\displaystyle a\in X</math> istnieje w <math>\displaystyle H</math> funkcja określona na
<math>\displaystyle \overline{O(a)} \times B</math>. Niech <math>\displaystyle A \subset X</math> będzie zbiorem tych elementów <math>\displaystyle y\in X</math>
+
<math>\displaystyle \overline{O(a)} \times B</math>. Niech <math>\displaystyle A \subset X</math> będzie zbiorem tych elementów <math>\displaystyle y\in X</math>,
 
dla których nie istnieje w <math>\displaystyle H</math> funkcja określona na <math>\displaystyle \overline{O(y)}  \times B</math>. Załóżmy
 
dla których nie istnieje w <math>\displaystyle H</math> funkcja określona na <math>\displaystyle \overline{O(y)}  \times B</math>. Załóżmy
dla dowodu nie wprost, że ten zbiór jest niepusty. Jako podzbiór zbioru dobrze
+
dla dowodu niewprost, że ten zbiór jest niepusty. Jako podzbiór zbioru dobrze
 
uporządkowanego posiada element najmniejszy, oznaczmy go przez <math>\displaystyle z</math>. Niech <math>\displaystyle H_z</math>
 
uporządkowanego posiada element najmniejszy, oznaczmy go przez <math>\displaystyle z</math>. Niech <math>\displaystyle H_z</math>
 
będzie zbiorem funkcji częściowych z <math>\displaystyle H</math> określonych na domkniętych przedziałach
 
będzie zbiorem funkcji częściowych z <math>\displaystyle H</math> określonych na domkniętych przedziałach
początkowych silnie mniejszych od <math>\displaystyle \overline{O(z)}</math>, ponieważ <math>\displaystyle z</math> jest najmniejszy w <math>\displaystyle A</math>
+
początkowych silnie mniejszych od <math>\displaystyle \overline{O(z)}</math>, ponieważ <math>\displaystyle z</math> jest najmniejszy w <math>\displaystyle A</math>,
 
to na każdym takim przedziale jest określona jakaś funkcja należąca do <math>\displaystyle H</math>. Określimy
 
to na każdym takim przedziale jest określona jakaś funkcja należąca do <math>\displaystyle H</math>. Określimy
funkcję <math>\displaystyle h_z</math> jako
+
funkcję <math>\displaystyle h_z</math> jako:
  
<center><math>\displaystyle h_z= \bigcup H_z \cup \bigcup_{b\in B} \{((z,b),g(\bigcup H_z,z,b))\}
+
<center><math>\displaystyle h_z= \bigcup H_z \cup \bigcup_{b\in B} \{((z,b),g(\bigcup H_z,z,b))\}.
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Linia 449: Linia 449:
 
<math>\displaystyle x\in \overline{O(z)}</math> oraz <math>\displaystyle b\in B</math>. Rozważymy dwa przypadki.
 
<math>\displaystyle x\in \overline{O(z)}</math> oraz <math>\displaystyle b\in B</math>. Rozważymy dwa przypadki.
  
: 1. Jeśli <math>\displaystyle x=z</math> to
+
: 1. Jeśli <math>\displaystyle x=z</math>, to:
 
<center><math>\displaystyle h_z(z,b)= g(\bigcup H_z,b,z)</math></center>
 
<center><math>\displaystyle h_z(z,b)= g(\bigcup H_z,b,z)</math></center>
i ponieważ <math>\displaystyle h_z \cap (O(z) \times B \times C)= \bigcup H_z</math> to
+
i ponieważ <math>\displaystyle h_z \cap (O(z) \times B \times C)= \bigcup H_z</math>, to:
 
<center><math>\displaystyle h_z(z,b)= g(h_z \cap (O(z) \times B \times C),z,b).
 
<center><math>\displaystyle h_z(z,b)= g(h_z \cap (O(z) \times B \times C),z,b).
 
</math></center>
 
</math></center>
: 2. W pozostałym przypadku <math>\displaystyle x<z</math>. Wtedy <math>\displaystyle (x,h_z(x)) \in \bigcup H_z</math> a więc musi należeć do którejś z funkcji z <math>\displaystyle H_z</math>, nazwijmy funkcję <math>\displaystyle h_x</math>. Ponieważ <math>\displaystyle h_x \in H</math> to
+
: 2. W pozostałym przypadku <math>\displaystyle x<z</math>. Wtedy <math>\displaystyle (x,h_z(x)) \in \bigcup H_z</math>, a więc musi należeć do którejś z funkcji z <math>\displaystyle H_z</math>, nazwijmy funkcję <math>\displaystyle h_x</math>. Ponieważ <math>\displaystyle h_x \in H</math>, to:
 
<center><math>\displaystyle h_z(x,b)=h_x(x,b)= g(h_x \cap (O(x) \times B \times C),z,b).
 
<center><math>\displaystyle h_z(x,b)=h_x(x,b)= g(h_x \cap (O(x) \times B \times C),z,b).
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Skoro <math>\displaystyle h_x \in H_z</math> to <math>\displaystyle h_x\subset \bigcup H_z</math> a więc <math>\displaystyle h_x\subset h_z</math>. Ponieważ
+
Skoro <math>\displaystyle h_x \in H_z</math> to <math>\displaystyle h_x\subset \bigcup H_z</math>, a więc <math>\displaystyle h_x\subset h_z</math>. Ponieważ
jednak <math>\displaystyle h_x</math> jest określona na całym zbiorze <math>\displaystyle O(x) \times B</math> to
+
jednak <math>\displaystyle h_x</math> jest określona na całym zbiorze <math>\displaystyle O(x) \times B</math>, to:
  
 
<center><math>\displaystyle h_z(x,b)=g(h_x \cap (O(x) \times B \times C),x,b)=g( h_z  \cap (O(x) \times B \times C),x,b).
 
<center><math>\displaystyle h_z(x,b)=g(h_x \cap (O(x) \times B \times C),x,b)=g( h_z  \cap (O(x) \times B \times C),x,b).
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Stąd otrzymujemy
+
Stąd otrzymujemy:
  
 
<center><math>\displaystyle h_z(x,b)= g(h_z \cap (O(x) \times B \times C),z,b).
 
<center><math>\displaystyle h_z(x,b)= g(h_z \cap (O(x) \times B \times C),z,b).
Linia 475: Linia 475:
  
 
Pokażemy, że szukaną funkcją <math>\displaystyle h</math> jest <math>\displaystyle \bigcup H</math>. Ponieważ elementy zbioru <math>\displaystyle H</math> są
 
Pokażemy, że szukaną funkcją <math>\displaystyle h</math> jest <math>\displaystyle \bigcup H</math>. Ponieważ elementy zbioru <math>\displaystyle H</math> są
funkcjami częściowymi i zbiór <math>\displaystyle H</math> jest uporządkowanymi przez inkluzję to <math>\displaystyle h</math> jest
+
funkcjami częściowymi i zbiór <math>\displaystyle H</math> jest uporządkowanymi przez inkluzję, to <math>\displaystyle h</math> jest
 
funkcją częściową. Ponieważ dla każdego <math>\displaystyle x\in X</math> istnieje w <math>\displaystyle H</math> funkcja <math>\displaystyle h_x:
 
funkcją częściową. Ponieważ dla każdego <math>\displaystyle x\in X</math> istnieje w <math>\displaystyle H</math> funkcja <math>\displaystyle h_x:
\overline{O(x)} \times B \rightarrow C</math> to <math>\displaystyle h</math> jest określona na wszystkich elementach <math>\displaystyle X \times
+
\overline{O(x)} \times B \rightarrow C</math>, to <math>\displaystyle h</math> jest określona na wszystkich elementach <math>\displaystyle X \times
 
B</math>. Stąd otrzymujemy <math>\displaystyle h:X\times  B \rightarrow C</math>. Ze sposobu konstrukcji <math>\displaystyle h</math> wynika
 
B</math>. Stąd otrzymujemy <math>\displaystyle h:X\times  B \rightarrow C</math>. Ze sposobu konstrukcji <math>\displaystyle h</math> wynika
również, że spełniony jest warunek 3.1.
+
również, że spełniona jest równość 3.1.
  
 
Pozostało pokazać, że <math>\displaystyle h</math> jest jedyną taką funkcją. Przypuśćmy, że istnieje funkcja
 
Pozostało pokazać, że <math>\displaystyle h</math> jest jedyną taką funkcją. Przypuśćmy, że istnieje funkcja
<math>\displaystyle h':X \times B \rightarrow C</math> różna od <math>\displaystyle h</math> która spełnia warunek 3.1. Niech
+
<math>\displaystyle h':X \times B \rightarrow C</math> różna od <math>\displaystyle h</math>, która spełnia równość 3.1. Niech
 
<math>\displaystyle D=\{x\in X: \exists_{b\in B} \; h(x,b)\neq h'(x,b)\}</math>. Ponieważ <math>\displaystyle D</math> jest niepustym
 
<math>\displaystyle D=\{x\in X: \exists_{b\in B} \; h(x,b)\neq h'(x,b)\}</math>. Ponieważ <math>\displaystyle D</math> jest niepustym
podzbiorem <math>\displaystyle X</math> to posiada element najmniejszy <math>\displaystyle z</math>. Ponieważ <math>\displaystyle z</math> jest najmniejszy w
+
podzbiorem <math>\displaystyle X</math>, to posiada element najmniejszy <math>\displaystyle z</math>. Ponieważ <math>\displaystyle z</math> jest najmniejszy w
<math>\displaystyle D</math> to
+
<math>\displaystyle D</math>, to:
  
 
<center><math>\displaystyle h\cap O(z) \times B \times C=      h'\cap O(z) \times B \times C.
 
<center><math>\displaystyle h\cap O(z) \times B \times C=      h'\cap O(z) \times B \times C.
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Ustalmy dowolne <math>\displaystyle b\in B</math>. Wtedy
+
Ustalmy dowolne <math>\displaystyle b\in B</math>. Wtedy:
  
 
<center><math>\displaystyle g((h\cap O(z) \times B \times C),z,b)=  g((h'\cap O(z) \times B \times C),z,b).
 
<center><math>\displaystyle g((h\cap O(z) \times B \times C),z,b)=  g((h'\cap O(z) \times B \times C),z,b).
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Ponieważ obie funkcje spełniają 3.1 to lewa strona powyższej równości
+
Ponieważ obie funkcje spełniają 3.1, to lewa strona powyższej równości
jest równa <math>\displaystyle h(z,b)</math> a prawa <math>\displaystyle h'(z,b)</math>. Wynika stąd, że <math>\displaystyle h(z,b)= h'(z,b)</math> co wobec
+
jest równa <math>\displaystyle h(z,b)</math>, a prawa <math>\displaystyle h'(z,b)</math>. Wynika stąd, że <math>\displaystyle h(z,b)= h'(z,b)</math>, co wobec
 
dowolności wyboru <math>\displaystyle b</math> jest sprzeczne z przynależnością <math>\displaystyle z</math> do zbioru <math>\displaystyle D</math>. Wynika
 
dowolności wyboru <math>\displaystyle b</math> jest sprzeczne z przynależnością <math>\displaystyle z</math> do zbioru <math>\displaystyle D</math>. Wynika
 
stąd, że zbiór <math>\displaystyle D</math> musi być pusty, a więc funkcje <math>\displaystyle h</math> i <math>\displaystyle h'</math> muszą być równe.
 
stąd, że zbiór <math>\displaystyle D</math> musi być pusty, a więc funkcje <math>\displaystyle h</math> i <math>\displaystyle h'</math> muszą być równe.
Linia 513: Linia 513:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
Idea następującego rozwiązania jest bardzo prosta. Na początek uporządkujemy dobrze zbiór <math>\displaystyle X</math>, a potem za pomocą definiowania przez indukcję określimy  funkcję <math>\displaystyle h</math> przypisując na przemian 0 i 1 na "kolejnych" elementach <math>\displaystyle X</math>. Elementom <math>\displaystyle X</math> które nie mają poprzedników przypiszemy 0, ich następnikom przypiszemy 1, ich następnikom 0 itd. Poniżej przedstawiamy formalizację tego pomysłu.
+
Idea następującego rozwiązania jest bardzo prosta. Na początek uporządkujemy dobrze zbiór <math>\displaystyle X</math>, a potem za pomocą definiowania przez indukcję określimy  funkcję <math>\displaystyle h</math>, przypisując na przemian 0 i 1 na "kolejnych" elementach <math>\displaystyle X</math>. Elementom <math>\displaystyle X</math>, które nie mają poprzedników przypiszemy 0, ich następnikom przypiszemy 1, ich następnikom 0, itd. Poniżej przedstawiamy formalizację tego pomysłu.
  
Niech <math>\displaystyle X</math> będzie dowolnym zbiorem nieskończonym. Z twierdzenia <u>'''Ernsta Zermelo'''</u> wynika, że zbiór <math>\displaystyle X</math> można dobrze uporządkować. Niech więc <math>\displaystyle (X,\leq)</math> będzie dobrym porządkiem. Zaczniemy od zdefiniowania funkcji <math>\displaystyle h:X \rightarrow \{0,1\}</math> dla której relacja <math>\displaystyle \sim_{h}</math> wyznaczy szukany podział zbioru <math>\displaystyle X</math>. Funkcje <math>\displaystyle h</math> zdefiniujemy przez indukcję pozaskończoną za pomocą  funkcji <math>\displaystyle g: PF(X,\{0,1\}) \times X \rightarrow \{0,1\}</math> zdefiniowanej następująco (przez <math>\displaystyle y'</math> oznaczamy następnik elementu <math>\displaystyle y</math> w <math>\displaystyle (X,\leq)</math>)
+
Niech <math>\displaystyle X</math> będzie dowolnym zbiorem nieskończonym. Z twierdzenia Ernsta Zermelo (patrz [[Logika i teoria mnogości/Wykład 11: Zbiory dobrze uporządkowane. Lemat Kuratowskiego Zorna i twierdzenie Zermelo, przykłady#twierdzenie_3_4|Wykład 11, Twierdzenie 3.4]]) wynika, że zbiór <math>\displaystyle X</math> można dobrze uporządkować. Niech więc <math>\displaystyle (X,\leq)</math> będzie dobrym porządkiem. Zaczniemy od zdefiniowania funkcji <math>\displaystyle h:X \rightarrow \{0,1\}</math> dla której relacja <math>\displaystyle \sim_{h}</math> wyznaczy szukany podział zbioru <math>\displaystyle X</math>. Funkcje <math>\displaystyle h</math> zdefiniujemy przez indukcję pozaskończoną za pomocą  funkcji <math>\displaystyle g: PF(X,\{0,1\}) \times X \rightarrow \{0,1\}</math> zdefiniowanej następująco (przez <math>\displaystyle y'</math> oznaczamy następnik elementu <math>\displaystyle y</math> w <math>\displaystyle (X,\leq)</math>):
  
 
<center><math>\displaystyle g=\{(f,x,a) \in PF(X,\{0,1\}) \times X \times \{0,1\}:
 
<center><math>\displaystyle g=\{(f,x,a) \in PF(X,\{0,1\}) \times X \times \{0,1\}:
Linia 522: Linia 522:
 
</math></center>
 
</math></center>
  
W ten zawikłany sposób zdefiniowaliśmy funkcję <math>\displaystyle g</math>, która częściowej funkcji <math>\displaystyle f</math> oraz elementowi <math>\displaystyle x</math> przypisuje wartość <math>\displaystyle 1</math> jeśli <math>\displaystyle x</math> jest następnikiem jakiegoś elementu <math>\displaystyle y</math> w <math>\displaystyle (X,\leq)</math> oraz funkcja <math>\displaystyle f</math> jest określona na <math>\displaystyle y</math> i przypisuje mu wartość 0. W przeciwnym przypadku <math>\displaystyle g</math> przypisuje wartość 0. Z definicji <math>\displaystyle g</math> wynika, że jest funkcją totalną.
+
W ten zawikłany sposób zdefiniowaliśmy funkcję <math>\displaystyle g</math>, która częściowej funkcji <math>\displaystyle f</math> oraz elementowi <math>\displaystyle x</math> przypisuje wartość <math>\displaystyle 1</math>, jeśli <math>\displaystyle x</math> jest następnikiem jakiegoś elementu <math>\displaystyle y</math> w <math>\displaystyle (X,\leq)</math> oraz funkcja <math>\displaystyle f</math> jest określona na <math>\displaystyle y</math> i przypisuje mu wartość 0. W przeciwnym przypadku <math>\displaystyle g</math> przypisuje wartość 0. Z definicji <math>\displaystyle g</math> wynika, że jest funkcją totalną.
  
Za pomocą definiowania przez indukcję zdefiniujemy teraz funkcję <math>\displaystyle h</math> jako funkcję spełniającą
+
Za pomocą definiowania przez indukcję zdefiniujemy teraz funkcję <math>\displaystyle h</math> jako funkcję spełniającą:
  
 
<center><math>\displaystyle h(x)= g( h \cap (O(x) \times \{0,1\}),x).
 
<center><math>\displaystyle h(x)= g( h \cap (O(x) \times \{0,1\}),x).
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Zobaczmy jak działa <math>\displaystyle h</math>. Dla elementu najmniejszego <math>\displaystyle \bot</math> zbiór <math>\displaystyle h \cap (O(\bot) \times \{0,1\})</math> jest pusty wobec czego <math>\displaystyle h(\bot)=0</math>. Jeśli element <math>\displaystyle x\in X</math> nie jest następnikiem, żadnego elementu to definicji <math>\displaystyle g</math> wynika, że <math>\displaystyle h(x)=0</math>. Dla elementu <math>\displaystyle x</math> będącego następnikiem <math>\displaystyle y</math> funkcja częściowa <math>\displaystyle h \cap (O(x) \times \{0,1\})</math> jest określona na <math>\displaystyle y</math> i wtedy  
+
Zobaczmy, jak działa <math>\displaystyle h</math>. Dla elementu najmniejszego <math>\displaystyle \bot</math> zbiór <math>\displaystyle h \cap (O(\bot) \times \{0,1\})</math> jest pusty, wobec czego <math>\displaystyle h(\bot)=0</math>. Jeśli element <math>\displaystyle x\in X</math> nie jest następnikiem żadnego elementu, to z definicji <math>\displaystyle g</math> wynika, że <math>\displaystyle h(x)=0</math>. Dla elementu <math>\displaystyle x</math> będącego następnikiem <math>\displaystyle y</math> funkcja częściowa <math>\displaystyle h \cap (O(x) \times \{0,1\})</math> jest określona na <math>\displaystyle y</math> i wtedy:
 
# <math>\displaystyle h(x)=1</math>, gdy <math>\displaystyle h(y)=0</math>;
 
# <math>\displaystyle h(x)=1</math>, gdy <math>\displaystyle h(y)=0</math>;
 
# <math>\displaystyle h(x)=0</math>, gdy <math>\displaystyle h(y)=1</math>.
 
# <math>\displaystyle h(x)=0</math>, gdy <math>\displaystyle h(y)=1</math>.
Linia 536: Linia 536:
 
oraz <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{0\}}</math>. Pokażemy, że te zbiory są bijektywne.
 
oraz <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{0\}}</math>. Pokażemy, że te zbiory są bijektywne.
  
Zdefiniujmy funkcję częściową <math>\displaystyle e \subset X^2</math> następująco
+
Zdefiniujmy funkcję częściową <math>\displaystyle e \subset X^2</math> następująco:
  
 
<center><math>\displaystyle e= \{(a,b) \in X\times X; f(a)=0 \wedge a'=b\}.
 
<center><math>\displaystyle e= \{(a,b) \in X\times X; f(a)=0 \wedge a'=b\}.
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Ponieważ każdy element <math>\displaystyle X</math> ma co najwyżej jeden następnik to <math>\displaystyle e</math> jest w istocie
+
Ponieważ każdy element <math>\displaystyle X</math> ma co najwyżej jeden następnik, to <math>\displaystyle e</math> jest w istocie
funkcją częściową. Ponieważ <math>\displaystyle X</math>  jest uporządkowany liniowo to każdy element jest
+
funkcją częściową. Ponieważ <math>\displaystyle X</math>  jest uporządkowany liniowo, to każdy element jest
 
następnikiem co najwyżej jednego elementu. Wynika stąd, że <math>\displaystyle e</math> jest iniekcją.
 
następnikiem co najwyżej jednego elementu. Wynika stąd, że <math>\displaystyle e</math> jest iniekcją.
Rozważymy trzy przypadki
+
Rozważymy trzy przypadki:
  
1. Jeśli w <math>\displaystyle X</math> nie ma elementu największego to każdy element ma następnik, a więc dziedziną funkcji <math>\displaystyle e</math> jest cały zbiór <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{0\}}</math>. Pokażemy, że <math>\displaystyle e</math> jest suriekcją na zbiór <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{1\}}</math>. Weźmy dowolny element <math>\displaystyle b\in \vec{h}^{-1}{\{1\}}</math>, wtedy <math>\displaystyle h(b)=1</math> i z definicji funkcji <math>\displaystyle h</math> wynika, że element <math>\displaystyle b</math> jest następnikiem pewnego elementu <math>\displaystyle a \in \vec{h}^{-1}{\{0\}}</math>, wobec tego para <math>\displaystyle (a,b)\in e</math>, a więc <math>\displaystyle e</math> jest suriekcją. Wobec tego funkcja <math>\displaystyle e</math> jest bijekcją pomiędzy zbiorami <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{0\}}</math> oraz <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{1\}}</math>
+
1. Jeśli w <math>\displaystyle X</math> nie ma elementu największego, to każdy element ma następnik, a więc dziedziną funkcji <math>\displaystyle e</math> jest cały zbiór <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{0\}}</math>. Pokażemy, że <math>\displaystyle e</math> jest suriekcją na zbiór <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{1\}}</math>. Weźmy dowolny element <math>\displaystyle b\in \vec{h}^{-1}{\{1\}}</math>, wtedy <math>\displaystyle h(b)=1</math> i z definicji funkcji <math>\displaystyle h</math> wynika, że element <math>\displaystyle b</math> jest następnikiem pewnego elementu <math>\displaystyle a \in \vec{h}^{-1}{\{0\}}</math>, wobec tego para <math>\displaystyle (a,b)\in e</math>, a więc <math>\displaystyle e</math> jest suriekcją. Wobec tego funkcja <math>\displaystyle e</math> jest bijekcją pomiędzy zbiorami <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{0\}}</math> oraz <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{1\}}</math>
  
2. Jeśli w <math>\displaystyle X</math> jest element największy <math>\displaystyle \top</math> i <math>\displaystyle h(\top)=1</math> to każdy element <math>\displaystyle x</math> dla którego <math>\displaystyle h(x)=0</math> ma następnik, a więc dziedziną funkcji <math>\displaystyle e</math> jest cały zbiór <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{0\}}</math>. Dokładnie analogicznie do poprzedniego przypadku pokazujemy, że <math>\displaystyle e</math> jest suriekcją, wobec czego jest również bijekcją.
+
2. Jeśli w <math>\displaystyle X</math> jest element największy <math>\displaystyle \top</math> i <math>\displaystyle h(\top)=1</math>, to każdy element <math>\displaystyle x</math>, dla którego <math>\displaystyle h(x)=0</math>, ma następnik, a więc dziedziną funkcji <math>\displaystyle e</math> jest cały zbiór <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{0\}}</math>. Dokładnie analogicznie do poprzedniego przypadku pokazujemy, że <math>\displaystyle e</math> jest suriekcją, wobec czego jest również bijekcją.
  
3. W pozostałym przypadku, w <math>\displaystyle X</math> istnieje element największy <math>\displaystyle \top</math> oraz <math>\displaystyle h(\top)=0</math>. Wtedy z poprzednich przypadków wynika, że funkcja <math>\displaystyle e</math> jest bijekcją pomiędzy zbiorami <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{0\}} \setminus \{\top\}</math> a <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{1\}}</math>. Ponieważ zbiór <math>\displaystyle X</math> jest nieskończony to obydwa zbiory <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{0\}} \setminus \{\top\}</math>,  <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{1\}}</math> są nieskończone. Wobec tego <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{0\}} \setminus \{\top\}</math> jest równoliczny z <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{0\}}</math> co świadczy o tym że istnieje bijekcja pomiędzy <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{0\}}</math> a <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{1\}}</math>.
+
3. W pozostałym przypadku, w <math>\displaystyle X</math> istnieje element największy <math>\displaystyle \top</math> oraz <math>\displaystyle h(\top)=0</math>. Wtedy z poprzednich przypadków wynika, że funkcja <math>\displaystyle e</math> jest bijekcją pomiędzy zbiorami <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{0\}} \setminus \{\top\}</math> a <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{1\}}</math>. Ponieważ zbiór <math>\displaystyle X</math> jest nieskończony to obydwa zbiory <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{0\}} \setminus \{\top\}</math>,  <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{1\}}</math> są nieskończone. Wobec tego <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{0\}} \setminus \{\top\}</math> jest równoliczny z <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{0\}}</math>, co świadczy o tym, że istnieje bijekcja pomiędzy <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{0\}}</math> a <math>\displaystyle \vec{h}^{-1}{\{1\}}</math>.
  
 
</div></div>
 
</div></div>
  
Pokażemy teraz ważne twierdzenie,które mówi że dla dowolnych dwóch zbiorów dobrze uporządkowanych jeden z nich jest podobny do przedziału początkowego drugiego.
+
Pokażemy teraz ważne twierdzenie, które mówi, że dla dowolnych dwóch zbiorów dobrze uporządkowanych jeden z nich jest podobny do przedziału początkowego drugiego.
  
 
<span id="twierdzenie_3_6">{{twierdzenie|3.6.||
 
<span id="twierdzenie_3_6">{{twierdzenie|3.6.||
  
 
Niech <math>\displaystyle (X,\leq_X)</math>, <math>\displaystyle (Y,\leq_Y)</math> będą dobrymi porządkami. Wtedy przynajmniej
 
Niech <math>\displaystyle (X,\leq_X)</math>, <math>\displaystyle (Y,\leq_Y)</math> będą dobrymi porządkami. Wtedy przynajmniej
jedno z poniższych zdań jest prawdziwe
+
jedno z poniższych zdań jest prawdziwe:
 
# istnieje przedział początkowy <math>\displaystyle P\subset X</math> taki, że <math>\displaystyle (P,\leq_X \cap P\times
 
# istnieje przedział początkowy <math>\displaystyle P\subset X</math> taki, że <math>\displaystyle (P,\leq_X \cap P\times
P)</math> jest podobny do <math>\displaystyle (Y,\leq_Y)</math>
+
P)</math> jest podobny do <math>\displaystyle (Y,\leq_Y)</math>,
 
# istnieje przedział początkowy <math>\displaystyle S \subset Y</math> taki, że <math>\displaystyle (S,\leq_Y \cap S\times
 
# istnieje przedział początkowy <math>\displaystyle S \subset Y</math> taki, że <math>\displaystyle (S,\leq_Y \cap S\times
S)</math> jest podobny do <math>\displaystyle (X,\leq_X)</math>
+
S)</math> jest podobny do <math>\displaystyle (X,\leq_X)</math>.
  
 
}}</span>
 
}}</span>
Linia 569: Linia 569:
 
{{dowod|||
 
{{dowod|||
  
Niech <math>\displaystyle \top</math> będzie elementem nie należącym do <math>\displaystyle Y</math> (w roli <math>\displaystyle \top</math> może wystąpić
+
Niech <math>\displaystyle \top</math> będzie elementem nienależącym do <math>\displaystyle Y</math> (w roli <math>\displaystyle \top</math> może wystąpić
 
<math>\displaystyle Y</math>, ze względu na przejrzystość dowodu decydujemy się na oznaczenie <math>\displaystyle \top</math>).
 
<math>\displaystyle Y</math>, ze względu na przejrzystość dowodu decydujemy się na oznaczenie <math>\displaystyle \top</math>).
 
Rozważmy zbiór <math>\displaystyle Z=Y\cup \{\top\}</math>, który uporządkujemy relacją <math>\displaystyle \leq_Z = [\leq_Y \cup
 
Rozważmy zbiór <math>\displaystyle Z=Y\cup \{\top\}</math>, który uporządkujemy relacją <math>\displaystyle \leq_Z = [\leq_Y \cup
Linia 583: Linia 583:
 
Pokażemy, że funkcja <math>\displaystyle g</math> jest monotoniczna (funkcje częściowe porządkujemy za
 
Pokażemy, że funkcja <math>\displaystyle g</math> jest monotoniczna (funkcje częściowe porządkujemy za
 
pomocą inkluzji). Dla dowolnych dwóch funkcji częściowych <math>\displaystyle s,r \in  PF(X,Z)</math>
 
pomocą inkluzji). Dla dowolnych dwóch funkcji częściowych <math>\displaystyle s,r \in  PF(X,Z)</math>
takich, że <math>\displaystyle s \subset r</math> mamy
+
takich, że <math>\displaystyle s \subset r</math> mamy:
  
 
<center><math>\displaystyle \aligned \vec{s}(X) \subset    \vec{r}(X) \\
 
<center><math>\displaystyle \aligned \vec{s}(X) \subset    \vec{r}(X) \\
Linia 591: Linia 591:
  
 
Z twierdzenia o definiowaniu przez indukcję wynika, że istnieje funkcja <math>\displaystyle h:X\rightarrow
 
Z twierdzenia o definiowaniu przez indukcję wynika, że istnieje funkcja <math>\displaystyle h:X\rightarrow
Y</math> dla której
+
Y</math>, dla której
  
 
<center><math>\displaystyle h(x)= g( h \cap (O(x) \times Z) ).
 
<center><math>\displaystyle h(x)= g( h \cap (O(x) \times Z) ).
Linia 597: Linia 597:
  
 
Łatwo pokazać, że funkcja <math>\displaystyle h</math> jest monotoniczna. Dla dowolnych <math>\displaystyle x,y \in X</math> dla
 
Łatwo pokazać, że funkcja <math>\displaystyle h</math> jest monotoniczna. Dla dowolnych <math>\displaystyle x,y \in X</math> dla
których <math>\displaystyle x\leq_X y</math> mamy
+
których <math>\displaystyle x\leq_X y</math> mamy:
  
 
<center><math>\displaystyle \aligned O(x) \subset O(y) \\
 
<center><math>\displaystyle \aligned O(x) \subset O(y) \\
Linia 603: Linia 603:
 
\endaligned</math></center>
 
\endaligned</math></center>
  
i z monotoniczności funkcji <math>\displaystyle g</math> otrzymujemy
+
i z monotoniczności funkcji <math>\displaystyle g</math> otrzymujemy:
  
 
<center><math>\displaystyle h(x) = g( h \cap (O(x) \times Z) ) \subset g( h \cap (O(y) \times Z) )= h(y).
 
<center><math>\displaystyle h(x) = g( h \cap (O(x) \times Z) ) \subset g( h \cap (O(y) \times Z) )= h(y).
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Pokażemy że dla każdego <math>\displaystyle x\in X</math> prawdą jest, że <math>\displaystyle \vec{h}(\overline{O(x)})
+
Pokażemy, że dla każdego <math>\displaystyle x\in X</math> prawdą jest, że <math>\displaystyle \vec{h}(\overline{O(x)})
 
=\overline{O(h(x))}</math>. Ustalmy dowolny element <math>\displaystyle x\in X</math>. Z monotoniczności <math>\displaystyle h</math> dostajemy
 
=\overline{O(h(x))}</math>. Ustalmy dowolny element <math>\displaystyle x\in X</math>. Z monotoniczności <math>\displaystyle h</math> dostajemy
 
prawie natychmiast <math>\displaystyle \vec{h}(\overline{O(x)}) \subset \overline{O(h(x))}</math>. Dla pokazania
 
prawie natychmiast <math>\displaystyle \vec{h}(\overline{O(x)}) \subset \overline{O(h(x))}</math>. Dla pokazania
inkluzji w drugą stronę weźmy dowolny element <math>\displaystyle y \in \overline{O(h(x))}</math>. Wtedy <math>\displaystyle  y
+
inkluzji w drugą stronę, weźmy dowolny element <math>\displaystyle y \in \overline{O(h(x))}</math>. Wtedy <math>\displaystyle  y
 
\leq_Y h(x)</math>. Przypuśćmy dla dowodu nie wprost, że <math>\displaystyle y\notin \vec{h}(\overline{O(x)})</math>
 
\leq_Y h(x)</math>. Przypuśćmy dla dowodu nie wprost, że <math>\displaystyle y\notin \vec{h}(\overline{O(x)})</math>
 
wtedy <math>\displaystyle y <_Y h(x)</math> oraz <math>\displaystyle y\in (Z \setminus \vec{h}(O(x)) \cup \{\top\})</math> co
 
wtedy <math>\displaystyle y <_Y h(x)</math> oraz <math>\displaystyle y\in (Z \setminus \vec{h}(O(x)) \cup \{\top\})</math> co
Linia 618: Linia 618:
 
wyboru <math>\displaystyle x\in X</math> dowiedliśmy żądaną własność.
 
wyboru <math>\displaystyle x\in X</math> dowiedliśmy żądaną własność.
  
Pokażemy, że dla różnych elementów <math>\displaystyle x,y\in X</math> jeśli wartości <math>\displaystyle h(x),h(y)</math> są równe
+
Pokażemy, że dla różnych elementów <math>\displaystyle x,y\in X</math>, jeśli wartości <math>\displaystyle h(x),h(y)</math> są równe
sobie to są równe <math>\displaystyle \top</math>. Weźmy dowolne rożne elementy <math>\displaystyle x,y\in X</math> dla których
+
sobie, to są równe <math>\displaystyle \top</math>. Weźmy dowolne różne elementy <math>\displaystyle x,y\in X</math>, dla których
<math>\displaystyle h(x)=h(y)</math>. Bez straty ogólności możemy założyć, że <math>\displaystyle x\leq_X y</math>. Wtedy
+
<math>\displaystyle h(x)=h(y)</math>. Bez straty ogólności możemy założyć, że <math>\displaystyle x\leq_X y</math>. Wtedy:
  
<center><math>\displaystyle h(y)= \min_Z((Z \setminus \vec{h}(O(y))) \cup \{\top\})
+
<center><math>\displaystyle h(y)= \min_Z((Z \setminus \vec{h}(O(y))) \cup \{\top\}).
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Ponieważ <math>\displaystyle x \in O(y)</math> to <math>\displaystyle h(x)\notin Z \setminus \vec{h}(O(y))</math>, a więc
+
Ponieważ <math>\displaystyle x \in O(y)</math>, to <math>\displaystyle h(x)\notin Z \setminus \vec{h}(O(y))</math>, a więc
skoro <math>\displaystyle h(x)=h(y)</math> to <math>\displaystyle h(y)</math> musi należeć do <math>\displaystyle \{\top\}</math>, czyli <math>\displaystyle h(y)=h(x)=\top</math>.
+
skoro <math>\displaystyle h(x)=h(y)</math>, to <math>\displaystyle h(y)</math> musi należeć do <math>\displaystyle \{\top\}</math>, czyli <math>\displaystyle h(y)=h(x)=\top</math>.
  
 
Rozważymy teraz dwa przypadki.
 
Rozważymy teraz dwa przypadki.
  
: 1. Jeśli <math>\displaystyle \top \notin \vec{h}(X)</math> to <math>\displaystyle h</math> jest iniekcją. Zauważmy, że
+
: 1. Jeśli <math>\displaystyle \top \notin \vec{h}(X)</math>, to <math>\displaystyle h</math> jest iniekcją. Zauważmy, że
<math>\displaystyle X=\bigcup_{x\in X} \overline{O(x)}</math>. Ponieważ <math>\displaystyle \vec{h}(\overline{O(x)}) =\overline{O(h(x))}</math> to
+
<math>\displaystyle X=\bigcup_{x\in X} \overline{O(x)}</math>. Ponieważ <math>\displaystyle \vec{h}(\overline{O(x)}) =\overline{O(h(x))}</math>, to
  
 
<center><math>\displaystyle \vec{h}(X)=    \vec{h}(\bigcup_{x\in X} \overline{O(x)})=        \bigcup_{x\in X}
 
<center><math>\displaystyle \vec{h}(X)=    \vec{h}(\bigcup_{x\in X} \overline{O(x)})=        \bigcup_{x\in X}
Linia 637: Linia 637:
 
</math></center>
 
</math></center>
  
A więc <math>\displaystyle \vec{h}(X)</math> jako suma przedziałów początkowych jest przedziałem początkowym.
+
A więc <math>\displaystyle \vec{h}(X)</math>, jako suma przedziałów początkowych, jest przedziałem początkowym.
Wobec tego <math>\displaystyle h:X \rightarrow Z</math> jest monotoniczną iniekcją której obrazem jest istotny
+
Wobec tego <math>\displaystyle h:X \rightarrow Z</math> jest monotoniczną iniekcją, której obrazem jest istotny
 
przedział początkowy <math>\displaystyle Z</math>, a więc również przedział początkowy <math>\displaystyle Y</math>. Wobec tego <math>\displaystyle X</math>
 
przedział początkowy <math>\displaystyle Z</math>, a więc również przedział początkowy <math>\displaystyle Y</math>. Wobec tego <math>\displaystyle X</math>
 
jest podobny do przedziału początkowego <math>\displaystyle Y</math>.
 
jest podobny do przedziału początkowego <math>\displaystyle Y</math>.
  
: 2. Jeśli <math>\displaystyle \top \in \vec{h}(X)</math> to niech <math>\displaystyle v\in X</math> będzie takim elementem, że
+
: 2. Jeśli <math>\displaystyle \top \in \vec{h}(X)</math>, to niech <math>\displaystyle v\in X</math> będzie takim elementem, że
 
<math>\displaystyle h(v)=\top</math>. Rozważymy zbiór <math>\displaystyle A=\{ x \in X: h(x)\neq \top\}</math>. Z monotoniczności <math>\displaystyle h</math>
 
<math>\displaystyle h(v)=\top</math>. Rozważymy zbiór <math>\displaystyle A=\{ x \in X: h(x)\neq \top\}</math>. Z monotoniczności <math>\displaystyle h</math>
 
wynika, że <math>\displaystyle A</math> jest odcinkiem początkowym <math>\displaystyle X</math>. Ponieważ <math>\displaystyle \vec{h}(\overline{O(v)})= Z</math> to
 
wynika, że <math>\displaystyle A</math> jest odcinkiem początkowym <math>\displaystyle X</math>. Ponieważ <math>\displaystyle \vec{h}(\overline{O(v)})= Z</math> to
 
<math>\displaystyle \vec{h}(A)=Y</math>. Wobec tego funkcja <math>\displaystyle h</math> zawężona do zbioru <math>\displaystyle A</math> jest monotoniczną
 
<math>\displaystyle \vec{h}(A)=Y</math>. Wobec tego funkcja <math>\displaystyle h</math> zawężona do zbioru <math>\displaystyle A</math> jest monotoniczną
 
bijekcją w zbiór <math>\displaystyle Y</math>. Wynika stąd, że <math>\displaystyle A</math> jest podobny do <math>\displaystyle Y</math>. Ponieważ <math>\displaystyle A</math> jest
 
bijekcją w zbiór <math>\displaystyle Y</math>. Wynika stąd, że <math>\displaystyle A</math> jest podobny do <math>\displaystyle Y</math>. Ponieważ <math>\displaystyle A</math> jest
przedziałem początkowym to <math>\displaystyle Y</math> jest podobny do pewnego przedziału początkowego <math>\displaystyle X</math>.
+
przedziałem początkowym, to <math>\displaystyle Y</math> jest podobny do pewnego przedziału początkowego <math>\displaystyle X</math>.
  
 
}}
 
}}
  
Z powyższego twierdzenia wynika bardzo ważny następujący wniosek
+
Z powyższego twierdzenia wynika bardzo ważny następujący wniosek:
  
 
<span id="twierdzenie_3_7">{{twierdzenie|3.7.||
 
<span id="twierdzenie_3_7">{{twierdzenie|3.7.||
Linia 664: Linia 664:
 
{{dowod|||
 
{{dowod|||
  
Z twierdzenia 3.6 (patrz [[#twierdzenie_3_6|twierdzenie 3.6.]]) wynika, że dowolne zbiory dobrze uporządkowane można porównywać na moc. Z twierdzenia <u>'''Ernsta Zermelo</u>''' wynika, że dowolne zbiory <math>\displaystyle x,y</math>  można dobrze uporządkować. Wobec tego dowolne zbioru można porównywać na moc.
+
Z Twierdzenia 3.6 (patrz [[#twierdzenie_3_6|Twierdzenie 3.6.]]) wynika, że dowolne zbiory dobrze uporządkowane można porównywać na moc. Z twierdzenia Ernsta Zermelo (patrz [[Logika i teoria mnogości/Wykład 11: Zbiory dobrze uporządkowane. Lemat Kuratowskiego Zorna i twierdzenie Zermelo, przykłady#twierdzenie_3_4|Wykład 11, Twierdzenie 3.4]]) wynika, że dowolne zbiory <math>\displaystyle x,y</math>  można dobrze uporządkować. Wobec tego dowolne zbioru można porównywać na moc.
 
}}
 
}}
  
Linia 674: Linia 674:
  
 
Niech <math>\displaystyle (X,\leq)</math> będzie dobrym porządkiem. Przypuśćmy, że istnieje przedział
 
Niech <math>\displaystyle (X,\leq)</math> będzie dobrym porządkiem. Przypuśćmy, że istnieje przedział
początkowy    <math>\displaystyle A\subsetneq X</math> który uporządkowany relacją <math>\displaystyle \leq \cap A</math> jest podobny
+
początkowy    <math>\displaystyle A\subsetneq X</math>, który uporządkowany relacją <math>\displaystyle \leq \cap A</math> jest podobny
do <math>\displaystyle X</math>. Niech <math>\displaystyle f:A\cap X</math> będzie funkcją podobieństwa niech <math>\displaystyle C= \{x\in X: f(x) <
+
do <math>\displaystyle X</math>. Niech <math>\displaystyle f:A\cap X</math> będzie funkcją podobieństwa, niech <math>\displaystyle C= \{x\in X: f(x) <
x\}</math>. Skoro <math>\displaystyle A\subsetneq X</math> to <math>\displaystyle C</math> jest zbiorem niepustym, a więc ma element
+
x\}</math>. Skoro <math>\displaystyle A\subsetneq X</math>, to <math>\displaystyle C</math> jest zbiorem niepustym, a więc ma element
 
najmniejszy, oznaczmy go przez <math>\displaystyle c</math>. Wtedy <math>\displaystyle f(c) <c</math>, a więc ponieważ <math>\displaystyle c</math> jest
 
najmniejszy, oznaczmy go przez <math>\displaystyle c</math>. Wtedy <math>\displaystyle f(c) <c</math>, a więc ponieważ <math>\displaystyle c</math> jest
najmniejszy w zbiorze <math>\displaystyle C</math> to <math>\displaystyle f(f(c)) \geq f(c)</math>. Rozważmy dwa przypadki
+
najmniejszy w zbiorze <math>\displaystyle C</math>, to <math>\displaystyle f(f(c)) \geq f(c)</math>. Rozważmy dwa przypadki:
# <math>\displaystyle f(f(c))=f(c)</math> wtedy <math>\displaystyle f</math> nie jest iniekcją, a więc dostaliśmy sprzeczność.
+
# <math>\displaystyle f(f(c))=f(c)</math>, wtedy <math>\displaystyle f</math> nie jest iniekcją, a więc dostaliśmy sprzeczność.
# <math>\displaystyle f(f(c)) > f(c)</math> a więc <math>\displaystyle f</math> nie jest monotoniczna i dostaliśmy sprzeczność.
+
# <math>\displaystyle f(f(c)) > f(c)</math>, a więc <math>\displaystyle f</math> nie jest monotoniczna i dostaliśmy sprzeczność.
  
 
}}
 
}}

Wersja z 09:59, 21 wrz 2006

Wprowadzenie

W poniższym wykładzie przyjrzymy się dokładnie zbiorom dobrze uporządkowanym. Jedną z ważniejszych własności tych zbiorów jest to, że prawdziwa jest w nich uogólniona zasada indukcji zwana "indukcją pozaskończoną". Jest to szczególnie istotne w kontekście twierdzenia Zermelo które mówi, że każdy zbiór da się dobrze uporządkować. Możemy dzięki temu przeprowadzać dowody indukcyjne oraz definiować nowe funkcje za pomocą indukcji pozaskończonej na zbiorach większych niż przeliczalne.

Dobre uporządkowanie

Przypomnijmy, że zbiorem dobrze uporządkowanym nazywamy zbiór częściowo uporządkowany, w którym każdy niepusty podzbiór ma element najmniejszy. Wynika stąd, że również w całym zbiorze musi istnieć element najmniejszy, o ile tylko zbiór jest niepusty.

Przykład 2.1.

Przykładem zbioru dobrze uporządkowanego jest zbiór uporządkowany, przez . Zasada minimum (patrz Wykład 7, Twierdzenie 5.2) mówi, że w każdym podzbiorze istnieje element najmniejszy, a więc, że ten porządek jest dobry.

Ćwiczenie 2.2

Udowodnij, że każdy dobry porządek jest porządkiem liniowym.

Wskazówka
Rozwiązanie

Zbiory dobrze uporządkowane mają bardzo specyficzną strukturę. Jedną z własności jest istnienie następników dla prawie wszystkich elementów.

Definicja 2.3.

W zbiorze uporządkowanym element nazywamy następnikiem elementu , jeśli , oraz każdy element silnie większy od jest nie mniejszy od (czyli ).

Ćwiczenie 2.4

Podaj przykład zbioru uporządkowanego, w którym żaden element nie ma następnika.

Rozwiązanie

Twierdzenie 2.5.

W zbiorze dobrze uporządkowanym każdy element, który nie jest elementem największym, ma następnik.

Dowód

Niech będzie zbiorem dobrze uporządkowanym. Niech będzie dowolnym elementem zbioru , który nie jest elementem największym. Zdefiniujmy zbiór następująco:

Zbiór jest niepusty, gdyż nie jest elementem największym. Ponieważ jest dobrze uporządkowany, to w zbiorze istnieje element najmniejszy, nazwijmy go . Pokażemy, że jest następnikiem . Ponieważ , to . Weźmy dowolny element , który jest silnie większy od . Wtedy musi należeć do , a więc ponieważ jest najmniejszy w , to . Wobec tego jest następnikiem elementu .

End of proof.gif

Definicja 2.6.

Element zbioru dobrze uporządkowanego nazywamy elementem granicznym, jeśli nie jest następnikiem, żadnego elementu.

Ćwiczenie 2.7

Podaj przykład zbioru uporządkowanego liniowo, w którym każdy element ma następnik, a zbiór nie jest dobrze uporządkowany. Czy zbiór tak uporządkowany może mieć element najmniejszy?

Rozwiązanie

Pokażemy teraz, że każdy zbiór dobrze uporządkowany jest podobny do pewnej rodziny zbiorów uporządkowanych przez inkluzję.

Definicja 2.8.

Niech będzie zbiorem uporządkowanym. Zbiór nazywamy przedziałem początkowym jeśli

Czyli jest przedziałem początkowym, jeśli wraz z każdym swoim elementem zawiera także wszystkie elementy zbioru , które są od niego mniejsze. Będziemy używać następujących oznaczeń, dla niech:

oraz:

Zbiór będziemy nazywać domkniętym przedziałem początkowym.

Twierdzenie 2.9.

Jeśli będzie zbiorem dobrze uporządkowanym. Wtedy każdy jego przedział początkowy, różny od , jest postaci , dla pewnego elementu (czyli każdy przedział początkowy jest postaci ).

Dowód

Niech będzie przedziałem początkowym różnym od . Wtedy zbiór jest niepusty i jest podzbiorem , więc posiada element najmniejszy, oznaczmy go przez . Pokażemy, że . Przypuśćmy, że istnieje element taki, że oraz . Wtedy ponieważ jest przedziałem początkowym, to również musiałby być elementem , co jest sprzeczne z tym, że . Wobec tego wszystkie elementy są silnie mniejsze od . Przypuśćmy teraz, że istnieje element , który jest silnie mniejszy od i nie należy do . Wtedy i ponieważ jest silnie mniejszy od , to dostajemy sprzeczność z faktem, że jest najmniejszy w tym zbiorze. Wobec tego zbiór składa się dokładnie z elementów silnie mniejszych od , co oznacza, że .

End of proof.gif

Ćwiczenie 2.10

Podaj przykład zbioru dobrze uporządkowanego , w którym istnieje przedział początkowy różny od , który nie jest postaci (uwaga! nierówność jest słaba).

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 2.11

Udowodnij, że dla każdego dobrego porządku istnieje funkcja, która niepustym podzbiorom przypisuje ich element najmniejszy. Funkcje tę nazywamy .

Rozwiązanie

W poniższym twierdzeniu przedstawiamy konstrukcję rodziny zbiorów uporządkowanej przez podobnej do danego zbioru dobrze uporządkowanego.

Twierdzenie 2.12

Niech będzie zbiorem dobrze uporządkowanym, a będzie zbiorem jego istotnych przedziałów początkowych. Wtedy jest podobny do .

Dowód

Zdefiniujmy funkcję , tak aby . Pokażemy, że ta funkcja ustala podobieństwo. Pokażemy po kolei, że jest suriekcją , iniekcją oraz że jest monotoniczna:

 1. Suriektywność funkcji wynika z Twierdzenia 2.9 (patrz Twierdzenie 2.9).
 2. Weźmy dowolne takie, że . Wtedy z definicji oraz , a więc .
 3. Weźmy dowolne takie, że . Weźmy dowolny .

Oznacza to, że , a więc . Wtedy również , a więc . Wobec dowolności wyboru otrzymujemy , a więc funkcja jest monotoniczna.

End of proof.gif

Zauważmy, że własność bycia dobrym porządkiem jest przenoszona przez podobieństwo porządków.

Ćwiczenie 2.13

Jeśli porządki oraz są podobne, to jest dobry wtedy i tylko wtedy, gdy jest dobry.

Rozwiązanie

Ćwiczenie 2.14

Dla zbiorów uporządkowanych , porządek leksykograficzny definiujemy tak, że:

Dla zbiorów uporządkowanych w naturalny sposób, sprawdź, czy następujące ich produkty są dobrze uporządkowane:

 1. ,
 2. ,
 3. ,
 4. .
Rozwiązanie

Ćwiczenie 2.15

Rozważmy dwa porządki na zbiorze zdefiniowane w następujący sposób:

Czy porządki te są podobne?

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 2.16

Czy porządek leksykograficzny na zbiorze jest dobrym porządkiem. (Zbiór to zbiór wszystkich skończonych ciągów złożonych z 0 i 1. Porządek leksykograficzny na takim zbiorze definiujemy jako , jeśli jest prefiksem lub jeśli na pierwszej współrzędnej, na której się różnią w występuje 0, a w występuje 1.)

Wskazówka
Rozwiązanie

Zasada indukcji

Zdefiniujemy teraz zasadę indukcji, która będzie obowiązywała w zbiorach dobrze uporządkowanych.

Definicja 3.1.

Niech będzie liniowym porządkiem. W obowiązuje zasada indukcji, jeśli dla dowolnego zbioru takiego, że:

 1. ,
 2. ,
 3. dla dowolnego , jeśli , to .

zachodzi .

W wykładzie o liczbach naturalnych udowodniliśmy twierdzenie o indukcji (patrz Wykład 7, Twierdzenie 3.1), z którego wynika, że zasada indukcji obowiązuje w . W poniższym twierdzeniu dowodzimy analogiczne twierdzenie, dla wszystkich zbiorów dobrze uporządkowanych.

Twierdzenie 3.2.

W każdym zbiorze dobrze uporządkowanym obowiązuje zasada indukcji.

Dowód

Niech będzie dobrym porządkiem. Niech będzie dowolnym zbiorem takim, że:

 1. ,
 2. element najmniejszy należy do ,
 3. dla dowolnego jeśli to .

Pokażemy, że . Niech . Dla dowodu niewprost przypuśćmy, że . W takim przypadku w zbiorze istnieje element najmniejszy . Skoro jest najmniejszy w , to każdy element , dla którego musi należeć do (nie może należeć do więc należy do ). Wtedy wiemy, że , a więc z trzeciej własności zbioru otrzymujemy , a więc dostaliśmy sprzeczność (bo , a te zbiory są rozłączne).

End of proof.gif

Okazuje się, że dobre porządki są nawet bardziej związane z zasadą indukcji. Wyrazem tego jest poniższe twierdzenie.

Twierdzenie 3.3.

Każdy porządek liniowy, w którym istnieje element najmniejszy i obowiązuje zasada indukcji jest dobry.

Dowód

Niech będzie liniowym porządkiem, w którym istnieje element najmniejszy oraz obowiązuje zasada indukcji. Niech będzie podzbiorem , w którym nie ma elementu najmniejszego. Zdefiniujmy zbiór jako zbiór tych elementów , które są mniejsze od wszystkich elementów z , czyli:

Zbiór jest niepusty, gdyż ( nie może należeć do , gdyż byłby najmniejszy). Pokażemy, że dla dowolnego , jeśli , to . Przypuśćmy, że tak nie jest. Wtedy dla pewnego mamy oraz . Wynika stąd, że istnieje element taki, że , ponieważ jednak żaden element mniejszy od nie należy do , to , a więc . Z tego samego powodu i z faktu, że porządek jest liniowy otrzymujemy, że element jest najmniejszy w , co jest sprzeczne z założeniem, że w nie ma elementu najmniejszego. Wobec tego konieczne jest, aby .

Pokazaliśmy, że zbiór spełnia założenia zasady indukcji. Ponieważ zasada ta obowiązuje w , to otrzymujemy . Wynika stąd, że zbiór musi być pusty. Wobec tego każdy niepusty podzbiór ma element najmniejszy, a więc jest dobrym porządkiem.

End of proof.gif

Twierdzenie o definiowaniu przez indukcję udowodnione dla liczb naturalnych również ma swój odpowiednik dla dobrych porządków. Mówi ono, że jeśli wyspecyfikujemy sposób konstrukcji wartości funkcji na argumentach na podstawie wartości oraz wartości tej funkcji dla wszystkich takich, że , to wyznaczymy jednoznacznie funkcję odpowiadającą tej specyfikacji. Twierdzenie to, nazywane jest twierdzeniem o definiowaniu przez indukcję pozaskończoną, gdyż najważniejsze zastosowania ma właśnie dla zbiorów nieskończonych.

Twierdzenie 3.4. [o definiowaniu przez indukcję pozaskończoną]

Niech będzie dobrym porządkiem. Przez oznaczamy zbiór wszystkich funkcji częściowych ze zbioru do . Pokażemy, że dla każdej funkcji istnieje dokładnie jedna funkcja , dla której:

Dowód

Dowód przebiega analogicznie jak dla liczb naturalnych. Rozważmy następujący zbiór

gdzie i oznaczają odpowiednio:

 1. ,
 2. .

Innymi słowy, jest zbiorem funkcji częściowych określonych na przedziałach początkowych , spełniających równość 3.1.

Pokażemy, że dla każdych dwóch funkcji częściowych jedna z nich jest rozszerzeniem drugiej. Przypuśćmy, że tak nie jest. Weźmy funkcje określone odpowiednio na zbiorach , które różnią się na pewnym argumencie, na którym obie są określone. Bez straty ogólności możemy założyć, że . Rozważmy zbiór . Zbiór jest podzbiorem . Skoro funkcje się różnią na jakimś argumencie, to jest niepusty, a więc zawiera element najmniejszy, oznaczmy go przez . Skoro jest najmniejszy, to dla dla wszystkich funkcje muszą być równe. Czyli:

wobec tego dla dowolnego mamy:

I skoro obie funkcje są określone na i należą do , to dla dowolnego z warunku (2) otrzymamy . Otrzymaliśmy więc sprzeczność z faktem, że . Wobec tego jest pusty i jest rozszerzeniem .

Pokażemy teraz, że dla każdego istnieje w funkcja określona na . Niech będzie zbiorem tych elementów , dla których nie istnieje w funkcja określona na . Załóżmy dla dowodu niewprost, że ten zbiór jest niepusty. Jako podzbiór zbioru dobrze uporządkowanego posiada element najmniejszy, oznaczmy go przez . Niech będzie zbiorem funkcji częściowych z określonych na domkniętych przedziałach początkowych silnie mniejszych od , ponieważ jest najmniejszy w , to na każdym takim przedziale jest określona jakaś funkcja należąca do . Określimy funkcję jako:

Zauważmy jest funkcją częściową, gdyż dla każdych dwóch funkcji z jedna z nich jest rozszerzeniem drugiej. Z powyższej definicji wynika, że . Wobec tego spełnia pierwszy warunek przynależności do zbioru . Pokażemy, że spełnia również drugi. Weźmy dowolny oraz . Rozważymy dwa przypadki.

1. Jeśli , to:

i ponieważ , to:

2. W pozostałym przypadku . Wtedy , a więc musi należeć do którejś z funkcji z , nazwijmy tę funkcję . Ponieważ , to:

Skoro to , a więc . Ponieważ jednak jest określona na całym zbiorze , to:

Stąd otrzymujemy:

Wobec tego funkcja spełnia także drugi warunek przynależności do , a więc . Ponieważ to otrzymaliśmy sprzeczność z . Wobec tego zbiór musi być pusty. Czyli dla każdego istnieje w funkcja określona na .

Pokażemy, że szukaną funkcją jest . Ponieważ elementy zbioru są funkcjami częściowymi i zbiór jest uporządkowanymi przez inkluzję, to jest funkcją częściową. Ponieważ dla każdego istnieje w funkcja , to jest określona na wszystkich elementach . Stąd otrzymujemy . Ze sposobu konstrukcji wynika również, że spełniona jest równość 3.1.

Pozostało pokazać, że jest jedyną taką funkcją. Przypuśćmy, że istnieje funkcja różna od , która spełnia równość 3.1. Niech . Ponieważ jest niepustym podzbiorem , to posiada element najmniejszy . Ponieważ jest najmniejszy w , to:

Ustalmy dowolne . Wtedy:

Ponieważ obie funkcje spełniają 3.1, to lewa strona powyższej równości jest równa , a prawa . Wynika stąd, że , co wobec dowolności wyboru jest sprzeczne z przynależnością do zbioru . Wynika stąd, że zbiór musi być pusty, a więc funkcje i muszą być równe.

End of proof.gif

Ćwiczenie 3.5

Udowodnij, że każdy zbiór nieskończony można podzielić na dwa równoliczne rozłączne podzbiory.

Wskazówka
Rozwiązanie

Pokażemy teraz ważne twierdzenie, które mówi, że dla dowolnych dwóch zbiorów dobrze uporządkowanych jeden z nich jest podobny do przedziału początkowego drugiego.

Twierdzenie 3.6.

Niech , będą dobrymi porządkami. Wtedy przynajmniej jedno z poniższych zdań jest prawdziwe:

 1. istnieje przedział początkowy taki, że jest podobny do ,
 2. istnieje przedział początkowy taki, że jest podobny do .

Dowód

Niech będzie elementem nienależącym do (w roli może wystąpić , ze względu na przejrzystość dowodu decydujemy się na oznaczenie ). Rozważmy zbiór , który uporządkujemy relacją , czyli jest większy od wszystkich elementów . Zauważmy, że jest dobrym porządkiem.

Zdefiniujmy funkcję następująco, dla dowolnej funkcji częściowej niech

Pokażemy, że funkcja jest monotoniczna (funkcje częściowe porządkujemy za pomocą inkluzji). Dla dowolnych dwóch funkcji częściowych takich, że mamy:

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \vec{s}(X) \subset \vec{r}(X) \\ Z \setminus \vec{s}(X) \supset Z\setminus \vec{r}(X)\\ g(s)= \min_Z(Z \setminus \vec{s}(X)) \leq \min_Z(Z\setminus \vec{r}(X))= g(r). \endaligned}

Z twierdzenia o definiowaniu przez indukcję wynika, że istnieje funkcja , dla której

Łatwo pokazać, że funkcja jest monotoniczna. Dla dowolnych dla których mamy:

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned O(x) \subset O(y) \\ h \cap (O(x) \times Z) \subset h \cap (O(y) \times Z) \endaligned}

i z monotoniczności funkcji otrzymujemy:

Pokażemy, że dla każdego prawdą jest, że . Ustalmy dowolny element . Z monotoniczności dostajemy prawie natychmiast . Dla pokazania inkluzji w drugą stronę, weźmy dowolny element . Wtedy . Przypuśćmy dla dowodu nie wprost, że wtedy oraz co jest sprzeczne z definicją funkcji w punkcie , bo element miał być najmniejszy w tym zbiorze. Pokazaliśmy więc inkluzje w obie strony. Wobec dowolności wyboru dowiedliśmy żądaną własność.

Pokażemy, że dla różnych elementów , jeśli wartości są równe sobie, to są równe . Weźmy dowolne różne elementy , dla których . Bez straty ogólności możemy założyć, że . Wtedy:

Ponieważ , to , a więc skoro , to musi należeć do , czyli .

Rozważymy teraz dwa przypadki.

1. Jeśli , to jest iniekcją. Zauważmy, że

. Ponieważ , to

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\kPPoczD”): {\displaystyle \displaystyle \vec{h}(X)= \vec{h}(\bigcup_{x\in X} \overline{O(x)})= \bigcup_{x\in X} \vec{h}(\overline{O(x)})= \bigcup_{x\in X} \kPPoczD(h{x}). }

A więc , jako suma przedziałów początkowych, jest przedziałem początkowym. Wobec tego jest monotoniczną iniekcją, której obrazem jest istotny przedział początkowy , a więc również przedział początkowy . Wobec tego jest podobny do przedziału początkowego .

2. Jeśli , to niech będzie takim elementem, że

. Rozważymy zbiór . Z monotoniczności wynika, że jest odcinkiem początkowym . Ponieważ to . Wobec tego funkcja zawężona do zbioru jest monotoniczną bijekcją w zbiór . Wynika stąd, że jest podobny do . Ponieważ jest przedziałem początkowym, to jest podobny do pewnego przedziału początkowego .

End of proof.gif

Z powyższego twierdzenia wynika bardzo ważny następujący wniosek:

Twierdzenie 3.7.

Każde dwa zbiory są porównywalne na moc. Czyli dla dowolnych zbiorów , prawdą jest, że

Dowód

Z Twierdzenia 3.6 (patrz Twierdzenie 3.6.) wynika, że dowolne zbiory dobrze uporządkowane można porównywać na moc. Z twierdzenia Ernsta Zermelo (patrz Wykład 11, Twierdzenie 3.4) wynika, że dowolne zbiory można dobrze uporządkować. Wobec tego dowolne zbioru można porównywać na moc.

End of proof.gif

Twierdzenie 3.8.

Żaden zbiór dobrze uporządkowany nie jest podobny do swojego istotnego przedziału początkowego.

Dowód

Niech będzie dobrym porządkiem. Przypuśćmy, że istnieje przedział początkowy , który uporządkowany relacją jest podobny do . Niech będzie funkcją podobieństwa, niech . Skoro , to jest zbiorem niepustym, a więc ma element najmniejszy, oznaczmy go przez . Wtedy , a więc ponieważ jest najmniejszy w zbiorze , to . Rozważmy dwa przypadki:

 1. , wtedy nie jest iniekcją, a więc dostaliśmy sprzeczność.
 2. , a więc nie jest monotoniczna i dostaliśmy sprzeczność.
End of proof.gif

Liczby porządkowe

W poprzednim rozdziale pokazaliśmy, że dla dowolnych dwóch zbiorów dobrze uporządkowanych jeden z nich jest podobny do odcinka początkowego drugiego.

Powiemy, że dobre porządki i tego samego typu jeśli jest podobny do .

Łatwo wykazać, że każdy dobry porządek jest tego samego typu co on sam, jeśli jest tego samego typu co to jest tego samego typu co , oraz że jeśli jest tego samego typu co i jest tego samego typu co to jest tego samego typu co . Te trzy własności dokładnie odpowiadają wymaganiom jakie stawiamy relacji, aby była relacją równoważności. Może się wydawać kuszące zdefiniowanie relacji podobieństwa. Niestety takie próby skazane są na niepowodzenie, gdyż taka relacja musiałaby być określona na zbiorze wszystkich dobrych porządków, a taki zbiór (podobnie jak zbiór wszystkich zbiorów) nie istnieje. Co więcej dla ustalonego niepustego zbioru dobrze uporządkowanego nie istnieje nawet zbiór dobrych porządków, które są tego samego typu co on. W podejściach do teorii mnogości, które dopuszczają pojęcie klasy, mówi się o typach porządkowych jako o klasach. W przypadku rozważanej teorii ZFC, nie możemy definiować klas które nie są zbiorami. Zamiast tego wyróżnimy pewne porządki które będą reprezentować wszystkie porządki podobne do nich. Porządki te, będące czymś w rodzaju reprezentantów "klas" podobieństwa, nazwiemy liczbami porządkowymi. Poniższa definicja liczb porządkowych pochodzi od Johna von Neumanna. Jest to formalizacja idei aby liczba porządkowa była zbiorem liczb porządkowych od niej mniejszych.

Definicja 4.1.

Zbiór nazwiemy liczbą porządkową jeśli ma następujące własności

Najprostszym przykładem liczby porządkowej jest zbiór pusty. W poniższym ćwiczeniu pokazujemy jak można konstruować kolejne liczby porządkowe.

Ćwiczenie 4.2

Udowodnij, że jeśli jest liczbą porządkową to jest liczbą porządkową.

Rozwiązanie

Z twierdzenia udowodnionego w poprzednim ćwiczeniu możemy wywnioskować, że każda liczba naturalna jest liczbą porządkową. Nie koniec na tym, zauważmy, że cały też jest liczbą porządkową (patrz również twierdzenie wykład o liczbach inkluzje liczb), a więc również oraz itd.

Twierdzenie 4.3.

Każdy element liczby porządkowej jest liczbą porządkową.

Dowód

Niech będzie liczbą porządkową, i niech . Z drugiej własności liczb porządkowych otrzymujemy . Pokażemy że spełnia warunki bycia liczbą porządkową

 1. Weźmy dowolne różne elementy . Wtedy ponieważ to . Skoro jest liczbą porządkową to lub . Zbiór spełnia więc pierwszy warunek bycia liczbą porządkową.
 2. Weźmy dowolny element . Ponieważ to i z drugiej własności liczb porządkowych otrzymujemy . Przypuśćmy, że , wtedy istnieje taki, że . Ponieważ jednak to to z drugiej własności liczb porządkowych otrzymujemy lub . W pierwszym przypadku otrzymujemy a w drugim .

Obydwa te przypadki prowadzą do sprzeczności z aksjomatem regularności. Wobec tego, konieczne jest aby .

End of proof.gif

Z powyższego twierdzenia natychmiast wynika następujący fakt z którego będziemy często korzystać.

Fakt 4.1.

Dla dowolnej liczby porządkowej oraz elementów jeśli to .

Jeśli liczby porządkowe mają reprezentować "klasy" podobnych dobrych porządków, to same powinny być dobrymi porządkami. Dowodzimy tego w następnym twierdzeniu.

Twierdzenie 4.4.

Każdy zbiór będący liczbą porządkową jest dobrze uporządkowany relacją inkluzji.

Dowód

Rozważmy zbiór będący liczbą porządkową. Skoro dla każdych dwóch różnych elementów mamy lub to z poprzedniego twierdzenia otrzymujemy lub . A więc jest uporządkowany liniowo przez relację inkluzji.

Pokażemy teraz, że w każdym podzbiorze istnieje element najmniejszy ze względu na inkluzję. Weźmy dowolny taki zbiór . Z aksjomatu regularności z Wykładu 4 wynika, że istnieje element taki, że . Pokażemy, że należy do każdego elementu który jest różny od . Weźmy dowolny taki element , wiemy, że jest różny od , a więc z pierwszej własności liczb porządkowych otrzymujemy lub . Przypuśćmy, że , wtedy ponieważ to również co prowadzi do sprzeczności ponieważ ten zbiór jest niepusty. Wobec tego konieczne jest aby . Z drugiej własności liczb porządkowych otrzymujemy, że . Wobec czego pokazaliśmy, że dla dowolnego mamy , co znaczy że jest najmniejszym w sensie inkluzji elementem .

End of proof.gif

Twierdzenie 4.5.

Każdy przedział początkowy liczby porządkowej jest liczbą porządkową.

Dowód

Jeśli przedział początkowy jest zbiorem pustym to jest liczbą początkową. Zajmiemy się więc tylko niepustymi. Weźmy dowolną liczbę porządkową . Niech będzie jej niepustym przedziałem początkowym. Pokażemy, że jest liczbą porządkową.

 1. Własność pierwsza wynika natychmiast z faktu, że .
 2. Weźmy dowolną liczbę . Skoro jest liczbą porządkową to . Weźmy dowolny element , wynika stąd, że , a więc skoro

jest przedziałem początkowym to .

End of proof.gif

Ćwiczenie 4.6

Niech będzie liczbą porządkową. Udowodnij, że dla dowolnych elementów jeśli to .

Wskazówka
Rozwiązanie

Z powyższego ćwiczenia wynika następujący fakt.

Fakt 4.2.

Każdy element liczby porządkowej jest liczbą porządkową.

Ćwiczenie 4.7

Udowodnij, że jest elementem każdej niepustej liczby porządkowej.

Rozwiązanie

Twierdzenie 4.8.

Dla każdych dwóch liczb porządkowych, jedna jest podzbiorem drugiej.

Dowód

Dowiedliśmy już że liczby porządkowe są dobrze uporządkowane przez inkluzję. Wobec tego z twierdzenia 3.6 (patrz twierdzenie 3.6.) wynika, że dla każdych dwóch liczb porządkowych jedna z nich jest podobna do przedziału początkowego drugiej. Ponieważ przedziały początkowe liczb porządkowych są liczbami porządkowymi to wystarczy wykazać, że każde podobieństwo liczb porządkowych uporządkowanych inkluzją jest identycznością.

Weźmy liczby porządkowe i przypuśćmy, że funkcja jest podobieństwem pomiedzy porządkami i . Pokażemy, że jest identycznością.

Niech będzie zbiorem dla których . Jeśli to funkcja jest identycznością. Dla dowodu niewprost załóżmy więc, że . Ponieważ jest dobrze uporządkowany to w zbiorze istnieje element najmniejszy, oznaczmy go przez .

Pokażemy, że . Weźmy dowolny element , wtedy i z monotoniczności otrzymujemy ponieważ jednak to a więc . Wobec dowolności wyboru dostajemy .

Skoro to istnieje element który nie należy do . Ponieważ to również . Funkcja jest bijekcją więc musi istnieć dla którego . Łatwo zauważyć, że , gdyż . Element nie może być elementem gdyż wtedy i . Wobec tego musi być elementem , ale wtedy i z monotoniczności dostajemy , co jest sprzeczne z faktem (bo wtedy ).

Pokazaliśmy, że założenie o niepustości zbioru prowadzi do sprzeczności. Zbiór ten musi więc być pusty co oznacza, że funkcja jest identycznością. Wobec tego, każde dwie podobne liczby porządkowe są sobie równe.

End of proof.gif

Powyższe twierdzenie mówi, że każde dwie liczby porządkowe są porównywalne przez inkluzję. Przez analogię do liczb naturalnych używamy jednak dla liczb porządkowych oznaczenia zamiast .

Z powyższego twierdzenia wynika, że każdy zbiór liczb porządkowych jest uporządkowany liniowo przez inkluzję.

Ćwiczenie 4.9

Udowodnij, że każdy zbiór liczb porządkowych jest dobrze uporządkowany inkluzją.

Rozwiązanie

Twierdzenie 4.10. [Antynomia Burali-Forti]

Nie istnieje zbiór liczb porządkowych.

Dowód

Dla dowodu nie wprost przypuśćmy, że taki zbiór istnieje, nazwijmy go . Pokażemy, że jest liczbą porządkową. W poprzednich ćwiczeniach pokazaliśmy, że jest dobrze uporządkowany, przez inkluzję.

 1. Niech będą różnymi elementami . Wtedy lub . Z ćwiczenia 4.6 (patrz ćwiczenie 4.6) wynika, że w pierwszym przypadku mamy a w drugim . Więc zbiór spełnia pierwszy z warunków bycia liczbą porządkową.
 2. Weźmy dowolny element ze zbioru . Z faktu 4.2 (patrz fakt 4.2.) wiemy, że każdy element należący do zbioru jest liczbą porządkową. Ponieważ do należą wszystkie liczby porządkowe to . A więc spełnia drugi warunek bycia liczbą porządkową.

Wobec powyższych faktów zbiór jest liczbą porządkową, a więc musi być własnym elementem. Otrzymaliśmy więc sprzeczność.

End of proof.gif

W ostatnim twierdzeniu w tym rozdziale pokażemy, że każdy dobry porządek jest podobny do pewnej liczby porządkowej, a więc każda "klasa" podobnych dobrych porządków ma swojego reprezentanta, który jest liczbą porządkową.

Twierdzenie 4.11.

Każdy zbiór dobrze uporządkowany jest podobny do pewnej liczby porządkowej.

Dowód

Dla dowodu nie wprost załóżmy, że istnieje dobry porządek który nie jest podobny do żadnej liczby porządkowej. Z twierdzenia 3.6 (patrz twiedzenie 3.6.) wynika, że każda liczba porządkowa jest podobna do jakiegoś przedziału początkowego . Używając aksjomatu zastępowania z Wykladu 4 pokażemy, że istnieje wtedy zbiór liczb porządkowych.

Niech będzie formułą o zmiennych wolnych która będzie spełniona wtedy i tylko wtedy, gdy jest dobrym porządkiem, jest liczbą porządkową i jest podobne do . Nie jest trudno napisać taką formułę, ale nie jest ona krótka, dlatego ten fragment dowodu pozostawiamy czytelnikowi. Ponieważ dwie liczby porządkowe są podobne wtedy i tylko wtedy gdy są równe to do każdy dobry porządek jest podobny do co najwyżej jednej liczby porządkowej. Wobec tego dla dowolnego można dobrać co nawyżej jedno takie, aby formuła była prawdziwa. To znaczy że dla formuły przesłanka aksjomatu zastępowania jest spełniona. Wobec tego prawdą jest również

Biorąc za zbiór odcinków początkowych , dostaniemy, że istnieje zbiór taki, że należy do wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje będący odcinkiem początkowym dla którego prawdziwa jest formuła . Oznacza to dokładnie że istnieje zbiór wszystkich liczb porządkowych podobnych do przedziałów początkowych . Skoro założyliśmy, że każda liczba porządkowa jest podobna do pewnego przedziału początkowego , to istnieje zbiór liczb porządkowych. Otrzymaliśmy więc sprzeczność z twierdzeniem 4.10 (patrz twierdzenie 4.10.).

End of proof.gif

Najmniejszą nieskończoną liczbę porządkową będziemy oznaczać przez . W naszym podejściu jest po prostu zbiorem , który jest dobrze uporządkowany przez inkluzję. Przyjęło się jednak używać oznaczenia dla podkreślenia, że mówimy o dobrym uporządkowaniu. Będziemy mówić że zbiór częściowo uporządkowany jest typu jeśli jest podobny do . Podobnie dla dowolnej innej liczby porządkowej powiemy, że zbiór częściowo uporządkowany jest typu jeśli jest podobny do

Ćwiczenie 4.12

Udowodnij, że dla dowolnych rozłącznych dobrych porządków następujące zbiory są dobrymi porządkami:

 1. czyli na zbiorach porządki są takie jak w zbiorach wyjściowych, a do tego każdy element zbioru jest mniejszy od każdego elementu zbioru .
 2. , gdzie jest porządkiem leksykograficznym, czyli
Rozwiązanie

Powyższe konstrukcje łatwo zaadaptować do operowania na zbiorach które nie są rozłączne. W miejsce wystarczy wziąć zbiór a w miejsce zbiór . Wtedy będziemy mieli zagwarantowaną rozłączność. Porządek na tak zmienionych zbiorach łatwo przenieść z wyjściowych zbiorów poprzez naturalną bijekcję pomiędzy nimi (czyli ). W dalszej części będziemy sie posługiwać tak zmodyfikowanymi konstrukcjami nie dbając o rozłączność zbiorów. Zdefiniujemy teraz arytmetykę na liczbach porządkowych.

Definicja 4.13.

Niech będą liczbami porządkowymi. Wtedy

 1. Liczbę porządkową podobną do będziemy oznaczać przez .
 2. Liczbę porządkową podobną do będziemy oznaczać przez .

Ćwiczenie 4.14

Sprawdź czy prawdziwe są następujące własności liczb porządkowych

Rozwiązanie

Ćwiczenie 4.15

Udowodnij, że liczba porządkowa jest skończona wtedy i tylko wtedy, gdy relacja (czyli ) jest dobrym porządkiem na .

Rozwiązanie