Logika i teoria mnogości/Wykład 10: Zbiory uporządkowane. Zbiory liniowo uporządkowane. Pojęcia gęstości i ciągłości: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Linia 4: Linia 4:
  
 
Porządkiem (w wielu podręcznikach jest używana jest również
 
Porządkiem (w wielu podręcznikach jest używana jest również
nazwa poset, pochodząca od angielskiego skrótu - ''partially ordered set'')
+
nazwa poset, pochodząca od angielskiego skrótu ''partially ordered set'')
nazywamy parę <math>\displaystyle (X,R)</math> gdzie <math>\displaystyle X</math> jest zbiorem a <math>\displaystyle R \subset X^2</math> jest relacją
+
nazywamy parę <math>\displaystyle (X,R)</math>, gdzie <math>\displaystyle X</math> jest zbiorem, a <math>\displaystyle R \subset X^2</math> jest relacją:
# zwrotną
+
# zwrotną,
# przechodnią
+
# przechodnią,
 
# antysymetryczną, to znaczy jeżeli <math>\displaystyle (x,y) \in R</math> oraz <math>\displaystyle (y,x) \in R</math>, to <math>\displaystyle x=y</math>.
 
# antysymetryczną, to znaczy jeżeli <math>\displaystyle (x,y) \in R</math> oraz <math>\displaystyle (y,x) \in R</math>, to <math>\displaystyle x=y</math>.
 
}}
 
}}
 
Jeżeli dodatkowo relacja <math>\displaystyle R</math> jest spójna (to znaczy taka, że <math>\displaystyle \forall_{x,y \in
 
Jeżeli dodatkowo relacja <math>\displaystyle R</math> jest spójna (to znaczy taka, że <math>\displaystyle \forall_{x,y \in
X} \;\; (x,y)\in R  </math>  lub  <math>\displaystyle  (y,x)\in R</math> ) to porządek nazywamy liniowym.
+
X} \;\; (x,y)\in R  </math>  lub  <math>\displaystyle  (y,x)\in R</math> ), to porządek nazywamy liniowym.
  
Często oznaczamy relacje porządkującą jako <math>\displaystyle \leq</math>. Oznaczamy też <math>\displaystyle x<y</math> gdy <math>\displaystyle x \leq y</math>,
+
Często oznaczamy relacje porządkującą jako <math>\displaystyle \leq</math>. Oznaczamy też <math>\displaystyle x<y</math>, gdy <math>\displaystyle x \leq y</math>
 
oraz <math>\displaystyle x\neq y</math>.
 
oraz <math>\displaystyle x\neq y</math>.
  
 
{{definicja|1.2.||
 
{{definicja|1.2.||
  
Element <math>\displaystyle a</math> nazywamy maksymalnym w porządku <math>\displaystyle (X,\leq )</math> gdy
+
Element <math>\displaystyle a</math> nazywamy maksymalnym w porządku <math>\displaystyle (X,\leq )</math>, gdy
<math>\displaystyle \forall_{x\in X} \;\; a\leq x \hspace*{0.1mm} \Rightarrow  a=x</math>
+
<math>\displaystyle \forall_{x\in X} \;\; a\leq x \hspace*{0.1mm} \Rightarrow  a=x</math>.
  
Element <math>\displaystyle a</math> nazywamy minimalnym w porządku <math>\displaystyle (X,\leq )</math> gdy <math>\displaystyle \forall_{x\in X} \;\; x \leq a
+
Element <math>\displaystyle a</math> nazywamy minimalnym w porządku <math>\displaystyle (X,\leq )</math>, gdy <math>\displaystyle \forall_{x\in X} \;\; x \leq a
\hspace*{0.1mm} \Rightarrow  a=x</math>
+
\hspace*{0.1mm} \Rightarrow  a=x</math>.
  
Element <math>\displaystyle a</math> nazywamy największym w porządku <math>\displaystyle (X,\leq )</math> gdy <math>\displaystyle \forall_{x\in X} \;\; x \leq
+
Element <math>\displaystyle a</math> nazywamy największym w porządku <math>\displaystyle (X,\leq )</math>, gdy <math>\displaystyle \forall_{x\in X} \;\; x \leq
a </math>
+
a </math>.
  
Element <math>\displaystyle a</math> nazywamy najmniejszym w porządku <math>\displaystyle (X,\leq )</math> gdy <math>\displaystyle \forall_{x\in X} \;\; a \leq
+
Element <math>\displaystyle a</math> nazywamy najmniejszym w porządku <math>\displaystyle (X,\leq )</math>, gdy <math>\displaystyle \forall_{x\in X} \;\; a \leq
x </math>
+
x </math>.
 
}}
 
}}
 
{{definicja|1.3.||
 
{{definicja|1.3.||
  
Niech <math>\displaystyle A \subset X</math> oraz <math>\displaystyle b\in X</math>. Mówimy że <math>\displaystyle b</math> jest majorantą
+
Niech <math>\displaystyle A \subset X</math> oraz <math>\displaystyle b\in X</math>. Mówimy, że <math>\displaystyle b</math> jest majorantą
zbioru <math>\displaystyle A</math> gdy <math>\displaystyle \forall_{a\in A} \;\; a\leq b</math>.
+
zbioru <math>\displaystyle A</math>, gdy <math>\displaystyle \forall_{a\in A} \;\; a\leq b</math>.
  
Niech <math>\displaystyle A \subset X</math> oraz <math>\displaystyle b\in X</math>. Mówimy że <math>\displaystyle b</math> jest minorantą
+
Niech <math>\displaystyle A \subset X</math> oraz <math>\displaystyle b\in X</math>. Mówimy, że <math>\displaystyle b</math> jest minorantą
zbioru <math>\displaystyle A</math> gdy <math>\displaystyle \forall_{a \in A} \;\; b \leq a</math>.
+
zbioru <math>\displaystyle A</math>, gdy <math>\displaystyle \forall_{a \in A} \;\; b \leq a</math>.
 
}}
 
}}
 
{{definicja|1.4.||
 
{{definicja|1.4.||
  
 
<math>\displaystyle A \subset X</math>. Element <math>\displaystyle a_0 \in X</math>
 
<math>\displaystyle A \subset X</math>. Element <math>\displaystyle a_0 \in X</math>
nazywamy supremum zbioru <math>\displaystyle A</math> gdy:
+
nazywamy supremum zbioru <math>\displaystyle A</math>, gdy:
# <math>\displaystyle \forall_{a\in A} \;\;  a \leq a_0</math>
+
# <math>\displaystyle \forall_{a\in A} \;\;  a \leq a_0</math>,
# <math>\displaystyle (\forall_{a\in A} \;\;  a \leq b) \hspace*{0.1mm} \Rightarrow  a_0 \leq b</math>
+
# <math>\displaystyle (\forall_{a\in A} \;\;  a \leq b) \hspace*{0.1mm} \Rightarrow  a_0 \leq b</math>.
  
Łatwo zauważyć, że supremum o ile istnieje jest jedyne i jest najmniejszą z majorant.
+
Łatwo zauważyć, że supremum, o ile istnieje, jest jedyne i jest najmniejszą z majorant.
Jeżeli istnieje supremum dla <math>\displaystyle A</math> będziemy go oznaczać <math>\displaystyle \bigvee A</math>.
+
Jeżeli istnieje supremum dla <math>\displaystyle A</math> będziemy je oznaczać <math>\displaystyle \bigvee A</math>.
 
}}
 
}}
 
{{definicja|1.5.||
 
{{definicja|1.5.||
  
 
<math>\displaystyle A \subset X</math>. Element <math>\displaystyle b_0 \in X</math>
 
<math>\displaystyle A \subset X</math>. Element <math>\displaystyle b_0 \in X</math>
nazywamy infimum zbioru <math>\displaystyle A</math> gdy:
+
nazywamy infimum zbioru <math>\displaystyle A</math>, gdy:
 
# <math>\displaystyle \forall_{a\in A} \;\;  b_0 \leq a</math>
 
# <math>\displaystyle \forall_{a\in A} \;\;  b_0 \leq a</math>
 
# <math>\displaystyle (\forall_{a \in A} \;\;  b \leq a )\hspace*{0.1mm} \Rightarrow  b \leq b_0</math>
 
# <math>\displaystyle (\forall_{a \in A} \;\;  b \leq a )\hspace*{0.1mm} \Rightarrow  b \leq b_0</math>
  
Tak jak w przypadku supremum infimum o ile istnieje jest jedyne i jest największą z
+
Tak jak w przypadku supremum infimum, o ile istnieje, jest jedyne i jest największą z
minorant zbioru. Jeżeli istnieje infimum dla <math>\displaystyle A</math> będziemy go oznaczać <math>\displaystyle \bigwedge A</math>.
+
minorant zbioru. Jeżeli istnieje infimum dla <math>\displaystyle A</math>, będziemy je oznaczać <math>\displaystyle \bigwedge A</math>.
 
}}
 
}}
 
{{cwiczenie|1.6||
 
{{cwiczenie|1.6||
  
Niech <math>\displaystyle X</math> będzie ustalonym zbiorem i niech <math>\displaystyle A\subset \mathcal{P}(X)</math>. Zdefiniujmy relację <math>\displaystyle \sqsubseteq \subset A\times A</math> następująco
+
Niech <math>\displaystyle X</math> będzie ustalonym zbiorem i niech <math>\displaystyle A\subset \mathcal{P}(X)</math>. Zdefiniujmy relację <math>\displaystyle \sqsubseteq \subset A\times A</math> następująco:
  
 
<center><math>\displaystyle a \sqsubseteq b \Leftrightarrow a\subseteq b.
 
<center><math>\displaystyle a \sqsubseteq b \Leftrightarrow a\subseteq b.
Linia 71: Linia 71:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
Pokażemy że <math>\displaystyle \sqsubseteq</math> spełnia warunki bycia porządkiem.
+
Pokażemy, że <math>\displaystyle \sqsubseteq</math> spełnia warunki bycia porządkiem.
  
 
1. Dla dowolnego zbioru <math>\displaystyle x</math> mamy <math>\displaystyle x\subset x</math>, więc w szczególności dla elementów <math>\displaystyle a\in A</math> również <math>\displaystyle a\subset a</math>, czyli <math>\displaystyle a \sqsubseteq a</math>. Relacja <math>\displaystyle \sqsubseteq</math> jest więc zwrotna.
 
1. Dla dowolnego zbioru <math>\displaystyle x</math> mamy <math>\displaystyle x\subset x</math>, więc w szczególności dla elementów <math>\displaystyle a\in A</math> również <math>\displaystyle a\subset a</math>, czyli <math>\displaystyle a \sqsubseteq a</math>. Relacja <math>\displaystyle \sqsubseteq</math> jest więc zwrotna.
  
2. Dla dowolnych zbiorów <math>\displaystyle x,y,z</math> mamy <math>\displaystyle (x\subset y \wedge y\subset z) \Rightarrow x \subset z</math>. Weźmy dowolne elementy <math>\displaystyle a,b,c\in A</math> dla których mamy <math>\displaystyle a\sqsubseteq b</math> oraz <math>\displaystyle b\sqsubseteq c</math>. Z definicji <math>\displaystyle \sqsubseteq</math> wynika, że wtedy <math>\displaystyle a\subset b</math> oraz <math>\displaystyle b\subset c</math>. Otrzymujemy więc <math>\displaystyle a\subset c</math> co oznacza dokładnie, że <math>\displaystyle a\sqsubseteq c</math>. Relacja <math>\displaystyle \sqsubseteq</math> jest więc przechodnia.
+
2. Dla dowolnych zbiorów <math>\displaystyle x,y,z</math> mamy <math>\displaystyle (x\subset y \wedge y\subset z) \Rightarrow x \subset z</math>. Weźmy dowolne elementy <math>\displaystyle a,b,c\in A</math>, dla których mamy <math>\displaystyle a\sqsubseteq b</math> oraz <math>\displaystyle b\sqsubseteq c</math>. Z definicji <math>\displaystyle \sqsubseteq</math> wynika, że wtedy <math>\displaystyle a\subset b</math> oraz <math>\displaystyle b\subset c</math>. Otrzymujemy więc <math>\displaystyle a\subset c</math>, co oznacza dokładnie, że <math>\displaystyle a\sqsubseteq c</math>. Relacja <math>\displaystyle \sqsubseteq</math> jest więc przechodnia.
  
3. Dla dowolnych zbiorów <math>\displaystyle x,y</math> z wiemy, że <math>\displaystyle (x \subset y \wedge y\subset x) \Rightarrow x=y</math>. Weźmy dowolne elementy <math>\displaystyle a,b\in A</math> dla których <math>\displaystyle a\sqsubseteq b</math> oraz <math>\displaystyle b\sqsubseteq a</math>. Wtedy <math>\displaystyle a\subset b</math> oraz <math>\displaystyle b\subset a</math>, skąd otrzymujemy <math>\displaystyle a=b</math>. Relacja <math>\displaystyle \sqsubseteq</math> jest więc symetryczna.
+
3. Dla dowolnych zbiorów <math>\displaystyle x,y</math> z wiemy, że <math>\displaystyle (x \subset y \wedge y\subset x) \Rightarrow x=y</math>. Weźmy dowolne elementy <math>\displaystyle a,b\in A</math>, dla których <math>\displaystyle a\sqsubseteq b</math> oraz <math>\displaystyle b\sqsubseteq a</math>. Wtedy <math>\displaystyle a\subset b</math> oraz <math>\displaystyle b\subset a</math>, skąd otrzymujemy <math>\displaystyle a=b</math>. Relacja <math>\displaystyle \sqsubseteq</math> jest więc symetryczna.
  
 
</div></div>
 
</div></div>
Linia 83: Linia 83:
 
{{uwaga|1.7.||
 
{{uwaga|1.7.||
  
Nadużywając notacji będziemy czasem używać symbolu <math>\displaystyle \subset</math> dla oznaczenia relacji <math>\displaystyle \sqsubseteq</math> zdefiniowanej w poprzednim ćwiczeniu. Zwracamy przy tym uwagę, że nie ma czegoś takiego jak relacja <math>\displaystyle \subset</math>, gdyż musiałaby ona być określona w zbiorze wszystkich zbiorów, który nie istnieje. W przypadku jednak gdy rozważamy jedynie podzbiory ustalonego zbioru <math>\displaystyle X</math> możemy mówić o relacji bycia podzbiorem. Czasem dla podkreślenia, że mówimy o podzbiorach ustalonego zbioru będziemy pisać <math>\displaystyle \subset_X</math>.
+
Nadużywając notacji, będziemy czasem używać symbolu <math>\displaystyle \subset</math> dla oznaczenia relacji <math>\displaystyle \sqsubseteq</math> zdefiniowanej w poprzednim ćwiczeniu. Zwracamy przy tym uwagę, że nie ma czegoś takiego jak relacja <math>\displaystyle \subset</math>, gdyż musiałaby ona być określona w zbiorze wszystkich zbiorów, który nie istnieje. W przypadku jednak, gdy rozważamy jedynie podzbiory ustalonego zbioru <math>\displaystyle X</math>, możemy mówić o relacji bycia podzbiorem. Czasem dla podkreślenia, że mówimy o podzbiorach ustalonego zbioru, będziemy pisać <math>\displaystyle \subset_X</math>.
 
}}
 
}}
 
{{cwiczenie|1.8||
 
{{cwiczenie|1.8||
Linia 90: Linia 90:
  
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
Sprawdź czym jest <math>\displaystyle \bigcup r</math> i <math>\displaystyle \bigcap r</math>.
+
Sprawdź, czym jest <math>\displaystyle \bigcup r</math> i <math>\displaystyle \bigcap r</math>.
 
</div></div>
 
</div></div>
 
}}
 
}}
Linia 96: Linia 96:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
Pokażemy, że dla dowolnej rodziny <math>\displaystyle r\subset \mathcal{P}(A)</math> mamy <math>\displaystyle \bigcup r= \bigvee r</math> oraz <math>\displaystyle \bigcap r= \bigwedge r</math>. Ze względu na symetrię udowodnimy tylko pierwszą równość (uwaga! sytuacja przestaje być symetryczna jeśli dopuścimy puste rodziny). Pokażemy, że <math>\displaystyle \bigcup r</math> spełnia warunki bycia supremum.
+
Pokażemy, że dla dowolnej rodziny <math>\displaystyle r\subset \mathcal{P}(A)</math> mamy <math>\displaystyle \bigcup r= \bigvee r</math> oraz <math>\displaystyle \bigcap r= \bigwedge r</math>. Ze względu na symetrię udowodnimy tylko pierwszą równość (uwaga! sytuacja przestaje być symetryczna, jeśli dopuścimy puste rodziny). Pokażemy, że <math>\displaystyle \bigcup r</math> spełnia warunki bycia supremum.
 
# Z własności sumy wynika, że <math>\displaystyle x\in r \Rightarrow x \subset \bigcup r</math>.
 
# Z własności sumy wynika, że <math>\displaystyle x\in r \Rightarrow x \subset \bigcup r</math>.
# Weźmy dowolny element <math>\displaystyle b \in A</math> dla którego prawdą jest, że <math>\displaystyle \forall_{a\in r}  a \subset b</math>. Weźmy dowolny element <math>\displaystyle z\in \bigcup r</math>, musi on należeć do pewnego zbioru <math>\displaystyle a_z\in r</math>. Ponieważ <math>\displaystyle a_z\subset b</math> więc <math>\displaystyle z\in b</math>. Wynika stąd, że <math>\displaystyle \bigcup r \subset b</math>.
+
# Weźmy dowolny element <math>\displaystyle b \in A</math>, dla którego prawdą jest, że <math>\displaystyle \forall_{a\in r}  a \subset b</math>. Weźmy dowolny element <math>\displaystyle z\in \bigcup r</math>, musi on należeć do pewnego zbioru <math>\displaystyle a_z\in r</math>. Ponieważ <math>\displaystyle a_z\subset b</math>, więc <math>\displaystyle z\in b</math>. Wynika stąd, że <math>\displaystyle \bigcup r \subset b</math>.
  
 
</div></div>
 
</div></div>
Linia 104: Linia 104:
 
{{cwiczenie|1.9||
 
{{cwiczenie|1.9||
  
W zbiorze liczb naturalnych zdefiniujemy relację <math>\displaystyle | \subset \mathbb{N}^2</math> następująco
+
W zbiorze liczb naturalnych zdefiniujemy relację <math>\displaystyle | \subset \mathbb{N}^2</math> następująco:
  
 
<center><math>\displaystyle \forall_{a,b\in \mathbb{N}} [a|b \Leftrightarrow \exists_{c\in \mathbb{N}} c\cdot a =b].
 
<center><math>\displaystyle \forall_{a,b\in \mathbb{N}} [a|b \Leftrightarrow \exists_{c\in \mathbb{N}} c\cdot a =b].
Linia 117: Linia 117:
 
Zaczniemy od pokazania, że <math>\displaystyle |</math> jest porządkiem.
 
Zaczniemy od pokazania, że <math>\displaystyle |</math> jest porządkiem.
  
1. Dla każdej liczby <math>\displaystyle n\in \mathbb{N}</math> wystarczy dobrać <math>\displaystyle c=1</math> aby otrzymać <math>\displaystyle 1 \cdot a = a</math>. Więc relacja <math>\displaystyle |</math> jest zwrotna.
+
1. Dla każdej liczby <math>\displaystyle n\in \mathbb{N}</math> wystarczy dobrać <math>\displaystyle c=1</math>, aby otrzymać <math>\displaystyle 1 \cdot a = a</math>. Więc relacja <math>\displaystyle |</math> jest zwrotna.
  
2. Weźmy dowolne liczby <math>\displaystyle x,y,z\in \mathbb{N}</math> dla których <math>\displaystyle x|y</math> oraz <math>\displaystyle y|z</math>. Oznacza to, że istnieją liczby <math>\displaystyle c_1, c_2 \in \mathbb{N}</math> takie, że <math>\displaystyle x \cdot c_1=y </math> oraz <math>\displaystyle y \cdot c_2= z</math>. Z tych dwóch równości otrzymujemy <math>\displaystyle x \cdot (c_1 \cdot c_2)=z</math>. Wobec tego możemy do <math>\displaystyle x</math>  dobrać <math>\displaystyle c_3= c_1 \cdot c_2</math> tak, aby <math>\displaystyle x \cdot c_3= z</math>, a to oznacza, że <math>\displaystyle x|z</math>. Relacja <math>\displaystyle |</math> jest więc przechodnia.
+
2. Weźmy dowolne liczby <math>\displaystyle x,y,z\in \mathbb{N}</math>, dla których <math>\displaystyle x|y</math> oraz <math>\displaystyle y|z</math>. Oznacza to, że istnieją liczby <math>\displaystyle c_1, c_2 \in \mathbb{N}</math> takie, że <math>\displaystyle x \cdot c_1=y </math> oraz <math>\displaystyle y \cdot c_2= z</math>. Z tych dwóch równości otrzymujemy <math>\displaystyle x \cdot (c_1 \cdot c_2)=z</math>. Wobec tego możemy do <math>\displaystyle x</math>  dobrać <math>\displaystyle c_3= c_1 \cdot c_2</math> tak, aby <math>\displaystyle x \cdot c_3= z</math>, a to oznacza, że <math>\displaystyle x|z</math>. Relacja <math>\displaystyle |</math> jest więc przechodnia.
  
3. Weźmy dowolne liczby <math>\displaystyle n,m</math> dla których <math>\displaystyle n|m</math> oraz <math>\displaystyle m|n</math>. Oznacza to, że istnieją liczby <math>\displaystyle c_1,c_2\in \mathbb{N}</math> dla których <math>\displaystyle n \cdot c_1= m</math> oraz <math>\displaystyle m \cdot c_2 = n</math>. Z tych dwóch równości otrzymujemy <math>\displaystyle n\cdot (c_1\cdot c_2) = n</math>. Rozważymy teraz dwa przypadki.
+
3. Weźmy dowolne liczby <math>\displaystyle n,m</math>, dla których <math>\displaystyle n|m</math> oraz <math>\displaystyle m|n</math>. Oznacza to, że istnieją liczby <math>\displaystyle c_1,c_2\in \mathbb{N}</math>, dla których <math>\displaystyle n \cdot c_1= m</math> oraz <math>\displaystyle m \cdot c_2 = n</math>. Z tych dwóch równości otrzymujemy <math>\displaystyle n\cdot (c_1\cdot c_2) = n</math>. Rozważymy teraz dwa przypadki:
  
# Jeśli <math>\displaystyle n\neq 0</math> to <math>\displaystyle c_1 \cdot c_2 =1</math> i ponieważ są to liczby naturalne to <math>\displaystyle c_1=c_2=1</math>. Oznacza to, że <math>\displaystyle n=1 \cdot m= m</math>.
+
# Jeśli <math>\displaystyle n\neq 0</math> to <math>\displaystyle c_1 \cdot c_2 =1</math> i ponieważ są to liczby naturalne, to <math>\displaystyle c_1=c_2=1</math>. Oznacza to, że <math>\displaystyle n=1 \cdot m= m</math>.
# Jeśli <math>\displaystyle n=0</math> to wtedy <math>\displaystyle m=0\cdot c_1= 0 = n</math>.
+
# Jeśli <math>\displaystyle n=0</math>, to wtedy <math>\displaystyle m=0\cdot c_1= 0 = n</math>.
  
 
Udowodniliśmy więc, że relacja <math>\displaystyle |</math> jest antysymetryczna.
 
Udowodniliśmy więc, że relacja <math>\displaystyle |</math> jest antysymetryczna.
Linia 133: Linia 133:
 
{{cwiczenie|1.10||
 
{{cwiczenie|1.10||
  
W zbiorze funkcji z <math>\displaystyle \mathbb{N}</math> w <math>\displaystyle \mathbb{N}</math> (czyli <math>\displaystyle \mathbb{N}^\mathbb{N}</math>) zdefiniujmy relację <math>\displaystyle R</math> następująco
+
W zbiorze funkcji z <math>\displaystyle \mathbb{N}</math> w <math>\displaystyle \mathbb{N}</math> (czyli <math>\displaystyle \mathbb{N}^\mathbb{N}</math>) zdefiniujmy relację <math>\displaystyle R</math> następująco:
  
 
<center><math>\displaystyle \forall_{f,g\in \mathbb{N}^\mathbb{N}} [ f R g \Leftrightarrow \exists_{h\in \mathbb{N}^\mathbb{N}} h \circ f = g \circ h].
 
<center><math>\displaystyle \forall_{f,g\in \mathbb{N}^\mathbb{N}} [ f R g \Leftrightarrow \exists_{h\in \mathbb{N}^\mathbb{N}} h \circ f = g \circ h].
Linia 139: Linia 139:
 
}}
 
}}
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Wskazówka </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
Sprawdź czy relacja ta jest zwrotna, przechodnia i antysymetryczna.
+
Sprawdź, czy relacja ta jest zwrotna, przechodnia i antysymetryczna.
 
# Jest zwrotna i przechodnia. Nie jest antysymetryczna.
 
# Jest zwrotna i przechodnia. Nie jest antysymetryczna.
# Aby pokazać, że nie jest antysymetryczna rozważ funkcję stałą i identyczność.
+
# Aby pokazać, że nie jest antysymetryczna, rozważ funkcję stałą i identyczność.
 
</div></div>
 
</div></div>
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
Linia 147: Linia 147:
 
1. Dla każdej funkcji <math>\displaystyle f\in \mathbb{N}^\mathbb{N}</math> możemy dobrać funkcję <math>\displaystyle 1_\mathbb{N}</math> i wtedy <math>\displaystyle 1_\mathbb{N} \circ f= f \circ 1_\mathbb{N}</math>. Relacja <math>\displaystyle R</math> jest więc zwrotna.
 
1. Dla każdej funkcji <math>\displaystyle f\in \mathbb{N}^\mathbb{N}</math> możemy dobrać funkcję <math>\displaystyle 1_\mathbb{N}</math> i wtedy <math>\displaystyle 1_\mathbb{N} \circ f= f \circ 1_\mathbb{N}</math>. Relacja <math>\displaystyle R</math> jest więc zwrotna.
  
2. Weźmy dowolne funkcje <math>\displaystyle e,f,g\in \mathbb{N}^\mathbb{N}</math>, takie że <math>\displaystyle e R f</math> oraz <math>\displaystyle f R g</math>. Oznacza to, że istnieją funkcje <math>\displaystyle h_1,h_2 \in \mathbb{N}^\mathbb{N}</math>, takie że
+
2. Weźmy dowolne funkcje <math>\displaystyle e,f,g\in \mathbb{N}^\mathbb{N}</math>, takie że <math>\displaystyle e R f</math> oraz <math>\displaystyle f R g</math>. Oznacza to, że istnieją funkcje <math>\displaystyle h_1,h_2 \in \mathbb{N}^\mathbb{N}</math>, takie że:
  
 
<center><math>\displaystyle h_1 \circ e = f \circ h_1
 
<center><math>\displaystyle h_1 \circ e = f \circ h_1
 
</math></center>
 
</math></center>
  
oraz
+
oraz:
  
 
<center><math>\displaystyle h_2 \circ f = g \circ h_2.
 
<center><math>\displaystyle h_2 \circ f = g \circ h_2.
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Składając funkcję z pierwszej równości z funkcją <math>\displaystyle h_2</math> otrzymujemy
+
Składając funkcję z pierwszej równości z funkcją <math>\displaystyle h_2</math>, otrzymujemy:
  
 
<center><math>\displaystyle h_2 \circ h_1 \circ e = h_2 \circ f \circ h_1.
 
<center><math>\displaystyle h_2 \circ h_1 \circ e = h_2 \circ f \circ h_1.
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Z powyższej oraz z drugiej równości otrzymujemy
+
Z powyższej oraz z drugiej równości otrzymujemy:
  
 
<center><math>\displaystyle (h_2 \circ h_1) \circ e = g \circ  (h_2 \circ h_1).
 
<center><math>\displaystyle (h_2 \circ h_1) \circ e = g \circ  (h_2 \circ h_1).
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Wobec tego do <math>\displaystyle e</math> wystarczy dobrać funkcję <math>\displaystyle h_3=h_2 \circ h_1</math> aby otrzymać <math>\displaystyle h_3 \circ e = g  \circ h_3</math>. Udowodniliśmy więc, że relacja <math>\displaystyle R</math> jest przechodnia.
+
Wobec tego do <math>\displaystyle e</math> wystarczy dobrać funkcję <math>\displaystyle h_3=h_2 \circ h_1</math>, aby otrzymać <math>\displaystyle h_3 \circ e = g  \circ h_3</math>. Udowodniliśmy więc, że relacja <math>\displaystyle R</math> jest przechodnia.
  
3. Relacja <math>\displaystyle R</math> nie jest symetryczna. Rozważmy funkcję <math>\displaystyle 1_\mathbb{N}</math> oraz funkcję <math>\displaystyle f</math> stale równą 0. Wtedy dobierając <math>\displaystyle h= f</math> mamy <math>\displaystyle h \circ 1_\mathbb{N}= f \circ h</math> co oznacza <math>\displaystyle 1_\mathbb{N} R f</math>, oraz <math>\displaystyle h \circ f = 1_\mathbb{N} \circ h</math> co oznacza <math>\displaystyle f R 1_\mathbb{N}</math>. Ponieważ funkcje <math>\displaystyle 1_\mathbb{N}</math> i <math>\displaystyle f</math> są różne to relacja <math>\displaystyle R</math> nie jest antysymetryczna.
+
3. Relacja <math>\displaystyle R</math> nie jest symetryczna. Rozważmy funkcję <math>\displaystyle 1_\mathbb{N}</math> oraz funkcję <math>\displaystyle f</math> stale równą 0. Wtedy dobierając <math>\displaystyle h= f</math>, mamy <math>\displaystyle h \circ 1_\mathbb{N}= f \circ h</math>, co oznacza <math>\displaystyle 1_\mathbb{N} R f</math> oraz <math>\displaystyle h \circ f = 1_\mathbb{N} \circ h</math>, co oznacza <math>\displaystyle f R 1_\mathbb{N}</math>. Ponieważ funkcje <math>\displaystyle 1_\mathbb{N}</math> i <math>\displaystyle f</math> są różne, to relacja <math>\displaystyle R</math> nie jest antysymetryczna.
  
 
</div></div>
 
</div></div>
Linia 175: Linia 175:
 
{{cwiczenie|1.11||
 
{{cwiczenie|1.11||
  
Niech <math>\displaystyle I=[0,1] \subset \mathbb R</math>. W zbiorze <math>\displaystyle I^I</math> zdefiniujemy relację <math>\displaystyle R</math> następująco
+
Niech <math>\displaystyle I=[0,1] \subset \mathbb R</math>. W zbiorze <math>\displaystyle I^I</math> zdefiniujemy relację <math>\displaystyle R</math> następująco:
  
 
<center><math>\displaystyle \forall_{f,g \in I^I} [f R g \Leftrightarrow \exists_{x\in I} f(x) \leq g(x)].
 
<center><math>\displaystyle \forall_{f,g \in I^I} [f R g \Leftrightarrow \exists_{x\in I} f(x) \leq g(x)].
Linia 190: Linia 190:
 
1. Dla dowolnej funkcji <math>\displaystyle f\in I^I</math> mamy <math>\displaystyle f(0)\leq f(0)</math>, więc relacja <math>\displaystyle R</math> jest zwrotna.
 
1. Dla dowolnej funkcji <math>\displaystyle f\in I^I</math> mamy <math>\displaystyle f(0)\leq f(0)</math>, więc relacja <math>\displaystyle R</math> jest zwrotna.
  
2. Pokażemy, że relacja <math>\displaystyle R</math> nie jest przechodnia. Weźmy funkcję <math>\displaystyle f_0</math>, która jest stale równa 0, <math>\displaystyle f_1</math> która jest stale równa 1, oraz funkcję <math>\displaystyle 1_I</math> czyli identyczność. Wtedy <math>\displaystyle f_1 R 1_I</math> (bo <math>\displaystyle f_1(1)=1 \leq 1_I(1)=1</math>), oraz <math>\displaystyle 1_I R f_0</math> (bo <math>\displaystyle 1_I(0)=0 \leq f_0(0)=0</math>, podczas gdy nie jest prawdą, że <math>\displaystyle f_1 R f_0</math> bo dla każdego <math>\displaystyle x\in I</math> mamy <math>\displaystyle f_1(x)=1 > 0=f_0(0)</math>.
+
2. Pokażemy, że relacja <math>\displaystyle R</math> nie jest przechodnia. Weźmy funkcję <math>\displaystyle f_0</math>, która jest stale równa 0, <math>\displaystyle f_1</math>, która jest stale równa 1 oraz funkcję <math>\displaystyle 1_I</math>, czyli identyczność. Wtedy <math>\displaystyle f_1 R 1_I</math> (bo <math>\displaystyle f_1(1)=1 \leq 1_I(1)=1</math>) oraz <math>\displaystyle 1_I R f_0</math> (bo <math>\displaystyle 1_I(0)=0 \leq f_0(0)=0</math>, podczas gdy nie jest prawdą, że <math>\displaystyle f_1 R f_0</math>, bo dla każdego <math>\displaystyle x\in I</math> mamy <math>\displaystyle f_1(x)=1 > 0=f_0(0)</math>.
  
3. Relacja nie jest antysymetryczna. Weźmy funkcję <math>\displaystyle f_1</math> stale równą 1, oraz funkcję <math>\displaystyle 1_I</math>. Wtedy biorąc <math>\displaystyle x=1</math> otrzymamy <math>\displaystyle f_1(x)=1 =1_I(x)</math>, czyli <math>\displaystyle f_1(x) \leq 1_I(x)</math> skąd wynika, że <math>\displaystyle f_1 R 1_I</math>, oraz <math>\displaystyle 1_I(x) \leq f_1(x)</math> skąd wynika, że <math>\displaystyle 1_I R f_1</math>. Ponieważ <math>\displaystyle 1_I \neq f_1</math> to relacja <math>\displaystyle R</math> nie jest antysymetryczna.
+
3. Relacja nie jest antysymetryczna. Weźmy funkcję <math>\displaystyle f_1</math> stale równą 1 oraz funkcję <math>\displaystyle 1_I</math>. Wtedy biorąc <math>\displaystyle x=1</math>, otrzymamy <math>\displaystyle f_1(x)=1 =1_I(x)</math>, czyli <math>\displaystyle f_1(x) \leq 1_I(x)</math>, skąd wynika, że <math>\displaystyle f_1 R 1_I</math> oraz <math>\displaystyle 1_I(x) \leq f_1(x)</math>, skąd wynika, że <math>\displaystyle 1_I R f_1</math>. Ponieważ <math>\displaystyle 1_I \neq f_1</math>, to relacja <math>\displaystyle R</math> nie jest antysymetryczna.
  
 
</div></div>
 
</div></div>
Linia 198: Linia 198:
 
{{cwiczenie|1.12||
 
{{cwiczenie|1.12||
  
Niech <math>\displaystyle I=[0,1] \subset \mathbb R</math>. W zbiorze <math>\displaystyle I^I</math> zdefiniujemy relację <math>\displaystyle R</math> następująco
+
Niech <math>\displaystyle I=[0,1] \subset \mathbb R</math>. W zbiorze <math>\displaystyle I^I</math> zdefiniujemy relację <math>\displaystyle R</math> następująco:
  
 
<center><math>\displaystyle \forall_{f,g \in I^I} [f R G \Leftrightarrow \forall_{x\in I} f(x) \leq g(x)].
 
<center><math>\displaystyle \forall_{f,g \in I^I} [f R G \Leftrightarrow \forall_{x\in I} f(x) \leq g(x)].
Linia 212: Linia 212:
 
# Dla każdej funkcji <math>\displaystyle f\in I^I</math> mamy <math>\displaystyle \forall_{x\in I} f(x)=f(x)</math>, a więc w szczególności <math>\displaystyle \forall_{x\in I} f(x)\leq f(x)</math>, co oznacza, że <math>\displaystyle f R f</math>. Relacja <math>\displaystyle R</math> jest więc zwrotna.
 
# Dla każdej funkcji <math>\displaystyle f\in I^I</math> mamy <math>\displaystyle \forall_{x\in I} f(x)=f(x)</math>, a więc w szczególności <math>\displaystyle \forall_{x\in I} f(x)\leq f(x)</math>, co oznacza, że <math>\displaystyle f R f</math>. Relacja <math>\displaystyle R</math> jest więc zwrotna.
 
# Weźmy dowolne funkcje <math>\displaystyle f,g,h \in I^I</math>, takie że <math>\displaystyle f R g</math> oraz <math>\displaystyle g R h</math>. Pokażemy, że <math>\displaystyle f R h</math>. Weźmy dowolny element <math>\displaystyle x\in I</math> wtedy <math>\displaystyle f(x) \leq g(x)</math> oraz <math>\displaystyle g(x) \leq h(x)</math>. Z przechodniości porządku <math>\displaystyle \leq</math> otrzymujemy <math>\displaystyle f(x) \leq h(x)</math>. Wobec dowolności wyboru <math>\displaystyle x</math> otrzymujemy <math>\displaystyle f R h</math>.
 
# Weźmy dowolne funkcje <math>\displaystyle f,g,h \in I^I</math>, takie że <math>\displaystyle f R g</math> oraz <math>\displaystyle g R h</math>. Pokażemy, że <math>\displaystyle f R h</math>. Weźmy dowolny element <math>\displaystyle x\in I</math> wtedy <math>\displaystyle f(x) \leq g(x)</math> oraz <math>\displaystyle g(x) \leq h(x)</math>. Z przechodniości porządku <math>\displaystyle \leq</math> otrzymujemy <math>\displaystyle f(x) \leq h(x)</math>. Wobec dowolności wyboru <math>\displaystyle x</math> otrzymujemy <math>\displaystyle f R h</math>.
# Weźmy funkcje <math>\displaystyle f,g</math> dla których <math>\displaystyle f R g</math> oraz <math>\displaystyle g R f</math>. Oznacza to, że
+
# Weźmy funkcje <math>\displaystyle f,g</math> dla których <math>\displaystyle f R g</math> oraz <math>\displaystyle g R f</math>. Oznacza to, że:
  
 
<center><math>\displaystyle [\forall_{x\in I} f(x) \leq g(x)] \wedge [\forall_{x\in I} g(x) \leq f(x)].
 
<center><math>\displaystyle [\forall_{x\in I} f(x) \leq g(x)] \wedge [\forall_{x\in I} g(x) \leq f(x)].
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Jest to równoważne następującej formule
+
Jest to równoważne następującej formule:
  
 
<center><math>\displaystyle \forall_{x\in I} [f(x) \leq g(x) \wedge g(x) \leq f(x)].
 
<center><math>\displaystyle \forall_{x\in I} [f(x) \leq g(x) \wedge g(x) \leq f(x)].
Linia 224: Linia 224:
 
Z antysymetryczności porządku <math>\displaystyle \leq</math> otrzymujemy  <math>\displaystyle \forall_{x\in I} f(x) =g(x)</math>. Oznacza to dokładnie, że <math>\displaystyle f=g</math>. Wobec tego relacja <math>\displaystyle R</math> jest antysymetryczna.
 
Z antysymetryczności porządku <math>\displaystyle \leq</math> otrzymujemy  <math>\displaystyle \forall_{x\in I} f(x) =g(x)</math>. Oznacza to dokładnie, że <math>\displaystyle f=g</math>. Wobec tego relacja <math>\displaystyle R</math> jest antysymetryczna.
  
Najmniejszym elementem jest funkcja <math>\displaystyle f_0</math> stale równa zero, a największym elementem jest funkcja <math>\displaystyle f_1</math> stale równa 1. Dla dowolnej funkcji <math>\displaystyle f\in I^I</math> i dowolnego elementu <math>\displaystyle x\in X</math> mamy <math>\displaystyle f(x)\in I</math> a więc <math>\displaystyle 0\leq f(x) \leq 1</math>, skąd otrzymujemy <math>\displaystyle f_0 R f</math> oraz <math>\displaystyle  f R f_1</math>.
+
Najmniejszym elementem jest funkcja <math>\displaystyle f_0</math> stale równa zero, a największym elementem jest funkcja <math>\displaystyle f_1</math> stale równa 1. Dla dowolnej funkcji <math>\displaystyle f\in I^I</math> i dowolnego elementu <math>\displaystyle x\in X</math> mamy <math>\displaystyle f(x)\in I</math>, a więc <math>\displaystyle 0\leq f(x) \leq 1</math>, skąd otrzymujemy <math>\displaystyle f_0 R f</math> oraz <math>\displaystyle  f R f_1</math>.
 
</div></div>
 
</div></div>
  
 
{{cwiczenie|1.13||
 
{{cwiczenie|1.13||
  
Podaj przykład przeliczalnego porządku w którym istnieje element najmniejszy i największy.
+
Podaj przykład przeliczalnego porządku, w którym istnieje element najmniejszy i największy.
  
 
}}
 
}}
Linia 235: Linia 235:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
Wystarczy wziąć zbiór <math>\displaystyle X=[0,1] \cap \mathbb{Q}</math> uporządkowany naturalną relacją mniejszości na liczbach wymiernych. <math>\displaystyle 0 \in \mathbb{Q}</math> więc jest elementem najmniejszym, <math>\displaystyle 1\in \mathbb{Q}</math> więc jest elementem największym. Zbiór <math>\displaystyle X</math> jest nieskończonym podzbiorem zbioru przeliczalnego więc jest przeliczalny.
+
Wystarczy wziąć zbiór <math>\displaystyle X=[0,1] \cap \mathbb{Q}</math> uporządkowany naturalną relacją mniejszości na liczbach wymiernych. <math>\displaystyle 0 \in \mathbb{Q}</math> jest więc elementem najmniejszym, <math>\displaystyle 1\in \mathbb{Q}</math> jest więc elementem największym. Zbiór <math>\displaystyle X</math> jest nieskończonym podzbiorem zbioru przeliczalnego, więc jest przeliczalny.
 
</div></div>
 
</div></div>
  
 
{{cwiczenie|1.14||
 
{{cwiczenie|1.14||
  
Podaj przykład porządku w którym istnieje element maksymalny, który nie jest elementem największym. Czy istnieje taki porządek, żeby element maksymalny był jedyny?
+
Podaj przykład porządku, w którym istnieje element maksymalny, który nie jest elementem największym. Czy istnieje taki porządek, żeby element maksymalny był jedyny?
  
 
}}
 
}}
Linia 246: Linia 246:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
Rozważmy zbiór <math>\displaystyle \{0,1\}</math> uporządkowany relacją identycznościową. Wtedy każdy jego element jest maksymalny, a żaden nie jest największy bo są nieporównywalne.
+
Rozważmy zbiór <math>\displaystyle \{0,1\}</math> uporządkowany relacją identycznościową. Wtedy każdy jego element jest maksymalny, a żaden nie jest największy, bo są nieporównywalne.
  
Istnieje też porządek, w którym istnieje dokładnie jeden element maksymalny, który nie jest elementem największym. Niech <math>\displaystyle \flat</math> będzie zbiorem takim, że <math>\displaystyle \flat \notin \mathbb{N}</math> (w roli <math>\displaystyle \flat</math> może wystąpić na przykład zbiór <math>\displaystyle \mathbb R</math> albo <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>). Niech <math>\displaystyle M=\mathbb{N} \cup \{\flat\}</math>. Zbiór <math>\displaystyle M</math> uporządkujemy relacją <math>\displaystyle R=\leq_\mathbb{N} \cup \{(\flat,\flat)\}</math>, gdzie <math>\displaystyle \leq_\mathbb{N}</math> jest naturalną relacją porządku w <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>. Łatwo sprawdzić, że <math>\displaystyle R</math> jest porządkiem. Wtedy <math>\displaystyle \flat</math> jest elementem maksymalnym (bo jedyny element który jest z nim porównywalny to on sam, a więc nie może istnieć żaden większy). W dodatku <math>\displaystyle \flat</math> nie jest elementem największym, bo na przykład nie jest większy od 0. Nie ma drugiego elementu maksymalnego, gdyż musiałby być liczbą naturalną. Dla każdej liczby naturalnej natomiast istnieje liczba od niej większa.
+
Istnieje też porządek, w którym istnieje dokładnie jeden element maksymalny, który nie jest elementem największym. Niech <math>\displaystyle \flat</math> będzie zbiorem takim, że <math>\displaystyle \flat \notin \mathbb{N}</math> (w roli <math>\displaystyle \flat</math> może wystąpić na przykład zbiór <math>\displaystyle \mathbb R</math> albo <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>). Niech <math>\displaystyle M=\mathbb{N} \cup \{\flat\}</math>. Zbiór <math>\displaystyle M</math> uporządkujemy relacją <math>\displaystyle R=\leq_\mathbb{N} \cup \{(\flat,\flat)\}</math>, gdzie <math>\displaystyle \leq_\mathbb{N}</math> jest naturalną relacją porządku w <math>\displaystyle \mathbb{N}</math>. Łatwo sprawdzić, że <math>\displaystyle R</math> jest porządkiem. Wtedy <math>\displaystyle \flat</math> jest elementem maksymalnym (bo jedyny element, który jest z nim porównywalny to on sam, a więc nie może istnieć żaden większy). W dodatku <math>\displaystyle \flat</math> nie jest elementem największym, bo na przykład nie jest większy od 0. Nie ma drugiego elementu maksymalnego, gdyż musiałby być liczbą naturalną. Dla każdej liczby naturalnej natomiast istnieje liczba od niej większa.
 
</div></div>
 
</div></div>
  
 
{{cwiczenie|1.15||
 
{{cwiczenie|1.15||
  
Podaj przykład zbioru liniowo uporządkowanego <math>\displaystyle (X,\leq)</math> w którym istnieje podzbiór nie mający supremum.
+
Podaj przykład zbioru liniowo uporządkowanego <math>\displaystyle (X,\leq)</math>, w którym istnieje podzbiór niemający supremum.
  
 
}}
 
}}
Linia 264: Linia 264:
 
{{cwiczenie|1.16||
 
{{cwiczenie|1.16||
  
Udowodnij, że zbiorze uporządkowanym <math>\displaystyle (X,\leq)</math> istnieje <math>\displaystyle \bigvee \emptyset</math> wtedy i tylko wtedy gdy w <math>\displaystyle X</math> istnieje element najmniejszy.
+
Udowodnij, że zbiorze uporządkowanym <math>\displaystyle (X,\leq)</math> istnieje <math>\displaystyle \bigvee \emptyset</math> wtedy i tylko wtedy, gdy w <math>\displaystyle X</math> istnieje element najmniejszy.
  
 
}}
 
}}
Linia 270: Linia 270:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
Przypuśćmy, że w <math>\displaystyle (X,\leq)</math> istnieje <math>\displaystyle \bigvee \emptyset</math>, oznaczmy ten element przez <math>\displaystyle a_0</math>. Wtedy z definicji supremum otrzymujemy
+
Przypuśćmy, że w <math>\displaystyle (X,\leq)</math> istnieje <math>\displaystyle \bigvee \emptyset</math>, oznaczmy ten element przez <math>\displaystyle a_0</math>. Wtedy z definicji supremum otrzymujemy:
  
<center><math>\displaystyle \forall_{a\in \emptyset} a \leq a_0,
+
<center><math>\displaystyle \forall_{a\in \emptyset} a \leq a_0
 
</math></center>
 
</math></center>
  
oraz dla każdego <math>\displaystyle b\in X</math>
+
oraz dla każdego <math>\displaystyle b\in X</math>:
  
 
<center><math>\displaystyle (\forall_{a\in \emptyset} a\leq b) \Rightarrow a_0 \leq b.
 
<center><math>\displaystyle (\forall_{a\in \emptyset} a\leq b) \Rightarrow a_0 \leq b.
 
</math></center>
 
</math></center>
  
Pierwsza formuła niewiele mówi gdyż jest zawsze prawdziwa (rozpisz kwantyfikator ograniczony). Z tego samego powodu zawsze jest prawdziwa przesłanka drugiej z formuł. Wobec tego dla każdego <math>\displaystyle b\in X</math> mamy <math>\displaystyle a_0 \leq b</math> co oznacza dokładnie, że <math>\displaystyle a_0</math> jest elementem najmniejszym w <math>\displaystyle X</math>.
+
Pierwsza formuła niewiele mówi, gdyż jest zawsze prawdziwa (rozpisz kwantyfikator ograniczony). Z tego samego powodu zawsze jest prawdziwa przesłanka drugiej z formuł. Wobec tego dla każdego <math>\displaystyle b\in X</math> mamy <math>\displaystyle a_0 \leq b</math>, co oznacza dokładnie, że <math>\displaystyle a_0</math> jest elementem najmniejszym w <math>\displaystyle X</math>.
  
Dla implikacji w drugą stronę, jeśli <math>\displaystyle a_0</math> jest elementem najmniejszym to prawa strona implikacji w drugiej formule jest zawsze prawdziwa, więc cała implikacja również. Pierwsza formuła jest zawsze spełniona. Wobec tego element <math>\displaystyle a_0</math> spełnia warunki bycia <math>\displaystyle \bigvee \emptyset</math> a więc takie supremum istnieje.
+
Dla implikacji w drugą stronę, jeśli <math>\displaystyle a_0</math> jest elementem najmniejszym, to prawa strona implikacji w drugiej formule jest zawsze prawdziwa, więc cała implikacja również. Pierwsza formuła jest zawsze spełniona. Wobec tego element <math>\displaystyle a_0</math> spełnia warunki bycia <math>\displaystyle \bigvee \emptyset</math>, a więc takie supremum istnieje.
 
</div></div>
 
</div></div>
  
 
{{cwiczenie|1.17||
 
{{cwiczenie|1.17||
  
Udowodnij, że zbiorze uporządkowanym <math>\displaystyle (X,\leq)</math> jeśli każdy podzbiór ma supremum to każdy podzbiór ma infimum.
+
Udowodnij, że zbiorze uporządkowanym <math>\displaystyle (X,\leq)</math>, jeśli każdy podzbiór ma supremum, to każdy podzbiór ma infimum.
  
 
}}
 
}}
Linia 293: Linia 293:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
Przypuśćmy, że <math>\displaystyle (X,\leq)</math> jest zbiorem uporządkowanym, w którym każdy podzbiór ma supremum. Weźmy dowolny zbiór <math>\displaystyle A \subset X</math> pokażemy, że ma infimum. Niech <math>\displaystyle B=\{x \in X : \forall_{a\in A} x \leq a\}</math>, czyli zbiór <math>\displaystyle B</math> jest zbiorem minorant zbioru <math>\displaystyle A</math>. Zbiór <math>\displaystyle B</math> jako podzbiór <math>\displaystyle X</math> ma supremum, oznaczmy je przez <math>\displaystyle s</math>. Pokażemy, że <math>\displaystyle s</math> jest infimum zbioru <math>\displaystyle A</math>. Ponieważ każdy element zbioru <math>\displaystyle A</math> jest majorantą zbioru <math>\displaystyle B</math> to <math>\displaystyle s</math> musi być mniejszy od każdego elementu z <math>\displaystyle A</math> gdyż jest najmniejszą majorantą <math>\displaystyle B</math>. Wobec tego,  <math>\displaystyle s</math> jest minorantą <math>\displaystyle A</math> i ponieważ jest supremum minorant to jest największą minorantą, a więc infimum zbioru <math>\displaystyle A</math>.
+
Przypuśćmy, że <math>\displaystyle (X,\leq)</math> jest zbiorem uporządkowanym, w którym każdy podzbiór ma supremum. Weźmy dowolny zbiór <math>\displaystyle A \subset X</math> pokażemy, że ma infimum. Niech <math>\displaystyle B=\{x \in X : \forall_{a\in A} x \leq a\}</math>, czyli zbiór <math>\displaystyle B</math> jest zbiorem minorant zbioru <math>\displaystyle A</math>. Zbiór <math>\displaystyle B</math> jako podzbiór <math>\displaystyle X</math> ma supremum, oznaczmy je przez <math>\displaystyle s</math>. Pokażemy, że <math>\displaystyle s</math> jest infimum zbioru <math>\displaystyle A</math>. Ponieważ każdy element zbioru <math>\displaystyle A</math> jest majorantą zbioru <math>\displaystyle B</math>, to <math>\displaystyle s</math> musi być mniejszy od każdego elementu z <math>\displaystyle A</math>, gdyż jest najmniejszą majorantą <math>\displaystyle B</math>. Wobec tego,  <math>\displaystyle s</math> jest minorantą <math>\displaystyle A</math> i ponieważ jest supremum minorant, to jest największą minorantą, a więc infimum zbioru <math>\displaystyle A</math>.
  
(Przyjrzyj się jak powyższe rozumowanie działa w przypadkach gdy <math>\displaystyle A=X</math> oraz gdy <math>\displaystyle A=\emptyset</math>.)
+
(Przyjrzyj się, jak powyższe rozumowanie działa w przypadkach, gdy <math>\displaystyle A=X</math> oraz gdy <math>\displaystyle A=\emptyset</math>.)
 
</div></div>
 
</div></div>
  
 
{{cwiczenie|1.18||
 
{{cwiczenie|1.18||
  
Podaj przykład porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math> takiego, że podzbiór <math>\displaystyle A\subset X</math> ma supremum  wtedy i tylko wtedy gdy jest skończony.
+
Podaj przykład porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math> takiego, że podzbiór <math>\displaystyle A\subset X</math> ma supremum  wtedy i tylko wtedy, gdy jest skończony.
  
 
}}
 
}}
Linia 306: Linia 306:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
Przykładem takiego porządku są skończone podzbiory liczb naturalnych, uporządkowane przez inkluzję, oznaczymy ten porządek przez <math>\displaystyle (\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N}),\subset)</math>. Dla dowolnego skończonego zbioru <math>\displaystyle A\subset \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math> mamy <math>\displaystyle \bigcup A \in  \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math>, a więc zbiór ten ma supremum w  <math>\displaystyle \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math>. Jeśli zbiór <math>\displaystyle A</math> jest nieskończony to <math>\displaystyle \bigcup A</math> jest nieskończony, a więc <math>\displaystyle \bigcup A \notin \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math> co oznacza, że w <math>\displaystyle \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math> nie istnieje supremum zbioru <math>\displaystyle A</math> (gdyby istniało to w zbiorze <math>\displaystyle (\mathcal{P}(\mathbb{N}),\subset)</math> istniałyby dwa suprema zbioru <math>\displaystyle A</math> co jest niemożliwe).
+
Przykładem takiego porządku są skończone podzbiory liczb naturalnych, uporządkowane przez inkluzję; oznaczymy ten porządek przez <math>\displaystyle (\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N}),\subset)</math>. Dla dowolnego skończonego zbioru <math>\displaystyle A\subset \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math> mamy <math>\displaystyle \bigcup A \in  \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math>, a więc zbiór ten ma supremum w  <math>\displaystyle \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math>. Jeśli zbiór <math>\displaystyle A</math> jest nieskończony, to <math>\displaystyle \bigcup A</math> jest nieskończony, a więc <math>\displaystyle \bigcup A \notin \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math>, co oznacza, że w <math>\displaystyle \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})</math> nie istnieje supremum zbioru <math>\displaystyle A</math> (gdyby istniało, to w zbiorze <math>\displaystyle (\mathcal{P}(\mathbb{N}),\subset)</math> istniałyby dwa suprema zbioru <math>\displaystyle A</math>, co jest niemożliwe).
 
</div></div>
 
</div></div>
  
 
{{definicja|1.19||
 
{{definicja|1.19||
  
<math>\displaystyle L \subset X</math> jest łańcuchem  w porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math> gdy każde
+
<math>\displaystyle L \subset X</math> jest łańcuchem  w porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math>, gdy każde
 
dwa elementy  <math>\displaystyle L</math> są porównywalne w sensie <math>\displaystyle \leq</math>. Oznacza to, że porządek indukowany
 
dwa elementy  <math>\displaystyle L</math> są porównywalne w sensie <math>\displaystyle \leq</math>. Oznacza to, że porządek indukowany
na zbiorze <math>\displaystyle L</math> czyli <math>\displaystyle (L, R \cap L \times L)</math> jest porządkiem liniowym.   
+
na zbiorze <math>\displaystyle L</math>, czyli <math>\displaystyle (L, R \cap L \times L)</math> jest porządkiem liniowym.   
 
}}
 
}}
 
{{definicja|1.20.||
 
{{definicja|1.20.||
  
Zbiór <math>\displaystyle A \subset X</math> jest ''antyłańcuchem'' w porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math>, gdy żadne dwa różne elementy <math>\displaystyle A</math> nie są porównywalne w sensie <math>\displaystyle \leq</math>. Formalnie, jeśli następująca formuła jest prawdziwa
+
Zbiór <math>\displaystyle A \subset X</math> jest ''antyłańcuchem'' w porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math>, gdy żadne dwa różne elementy <math>\displaystyle A</math> nie są porównywalne w sensie <math>\displaystyle \leq</math>. Formalnie, jeśli następująca formuła jest prawdziwa:
  
 
<center><math>\displaystyle \forall_{a,b\in A} (a \leq b \Rightarrow a=b).
 
<center><math>\displaystyle \forall_{a,b\in A} (a \leq b \Rightarrow a=b).
Linia 346: Linia 346:
 
</div></div>
 
</div></div>
  
Dla każdego porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math>, zarówno zbiór jego łańcuchów jak i zbiór jego antyłańcuchów są uporządkowane przez inkluzję. Możemy więc mówić o największym (maksymalnym) ze względu na inkluzję łańcuchu (antyłańcuchu). Łatwo można pokazać, że zawsze istnieje najmniejszy łańcuch i antyłańcuch. Istnienie w każdym posecie maksymalnego łańcucha jest równoważne aksjomatowi wyboru. Tym zagadnieniem zajmujemy się w [http://osilek.mimuw.edu.pl/index.php?title=Logika_i_teoria_mnogo%C5%9Bci/Wyk%C5%82ad_11:_Zbiory_dobrze_uporz%C4%85dkowane._Lemat_Kuratowskiego_Zorna_i_twierdzenie_Zermelo%2C_przyk%C5%82ady Wykładzie 11].
+
Dla każdego porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math>, zarówno zbiór jego łańcuchów jak i zbiór jego antyłańcuchów jest uporządkowany przez inkluzję. Możemy więc mówić o największym (maksymalnym) ze względu na inkluzję łańcuchu (antyłańcuchu). Łatwo można pokazać, że zawsze istnieje najmniejszy łańcuch i antyłańcuch. Istnienie w każdym posecie maksymalnego łańcucha jest równoważne aksjomatowi wyboru. Tym zagadnieniem zajmujemy się w [http://osilek.mimuw.edu.pl/index.php?title=Logika_i_teoria_mnogo%C5%9Bci/Wyk%C5%82ad_11:_Zbiory_dobrze_uporz%C4%85dkowane._Lemat_Kuratowskiego_Zorna_i_twierdzenie_Zermelo%2C_przyk%C5%82ady Wykładzie 11].
  
 
{{cwiczenie|1.23||
 
{{cwiczenie|1.23||
  
Podaj przykład porządku w których nie istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch, ani  antyłańcuch.
+
Podaj przykład porządku, w których nie istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch ani  antyłańcuch.
  
 
}}
 
}}
Linia 356: Linia 356:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
Rozważmy zbiór <math>\displaystyle \mathcal{P}(2)</math> uporządkowany relacją inkluzji. Wtedy zbiory <math>\displaystyle \{\emptyset\}</math> oraz <math>\displaystyle \{\{1\}, \{0\}\}</math> są różnymi antyłańcuchami maksymalnymi, a więc nie istnieje największy antyłancuch. Podobnie zbiory <math>\displaystyle \{\emptyset,\{0\},\{0,1\}\}</math> oraz <math>\displaystyle \{\emptyset,\{1\},\{0,1\}\}</math> są  różnymi maksymalnymi łańcuchami, więc łańcuch największy również nie istnieje.
+
Rozważmy zbiór <math>\displaystyle \mathcal{P}(2)</math> uporządkowany relacją inkluzji. Wtedy zbiory <math>\displaystyle \{\emptyset\}</math> oraz <math>\displaystyle \{\{1\}, \{0\}\}</math> są różnymi antyłańcuchami maksymalnymi, a więc nie istnieje największy antyłańcuch. Podobnie zbiory <math>\displaystyle \{\emptyset,\{0\},\{0,1\}\}</math> oraz <math>\displaystyle \{\emptyset,\{1\},\{0,1\}\}</math> są  różnymi maksymalnymi łańcuchami, więc łańcuch największy również nie istnieje.
 
</div></div>
 
</div></div>
  
Linia 367: Linia 367:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
W porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math> istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch wtedy i tylko wtedy gdy porządek ten jest liniowy.
+
W porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math> istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch wtedy i tylko wtedy, gdy porządek ten jest liniowy.
  
 
Implikacja w lewą stronę jest oczywista, gdyż porządek liniowy jest w całości łańcuchem, a więc łańcuch ten  jest największy.
 
Implikacja w lewą stronę jest oczywista, gdyż porządek liniowy jest w całości łańcuchem, a więc łańcuch ten  jest największy.
  
Przypuśćmy teraz, że porządek <math>\displaystyle (X,\leq)</math> nie jest liniowy. Oznacza to, że istnieją przynajmniej dwa nieporównywalne elementy, oznaczmy je przez <math>\displaystyle x,y</math>. Ponieważ zbiory <math>\displaystyle \{x\}</math> oraz <math>\displaystyle \{y\}</math> są łańcuchami to musiałyby być podzbiorami największego antyłańcucha gdyby taki istniał. Oznaczałoby to jednak że w tym łańcuchu znajdują się elementy nieporównywalne, wobec tego taki łańcuch nie istnieje.
+
Przypuśćmy teraz, że porządek <math>\displaystyle (X,\leq)</math> nie jest liniowy. Oznacza to, że istnieją przynajmniej dwa nieporównywalne elementy, oznaczmy je przez <math>\displaystyle x,y</math>. Ponieważ zbiory <math>\displaystyle \{x\}</math> oraz <math>\displaystyle \{y\}</math> są łańcuchami, to musiałyby być podzbiorami największego antyłańcucha, gdyby taki istniał. Oznaczałoby to jednak, że w tym łańcuchu znajdują się elementy nieporównywalne, wobec tego taki łańcuch nie istnieje.
 
</div></div>
 
</div></div>
  
Linia 382: Linia 382:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
W porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math> istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch wtedy i tylko wtedy gdy żadne dwa różne elementy <math>\displaystyle X</math> nie są porównywalne.
+
W porządku <math>\displaystyle (X,\leq)</math> istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch wtedy i tylko wtedy, gdy żadne dwa różne elementy <math>\displaystyle X</math> nie są porównywalne.
  
Implikacja w lewą stronę jest oczywista. Jeśli <math>\displaystyle \leq = 1_X</math> to cały <math>\displaystyle X</math> jest antyłańcuchem. Ponieważ jest nadzbiorem każdego antyłańcucha to jest największy.
+
Implikacja w lewą stronę jest oczywista. Jeśli <math>\displaystyle \leq = 1_X</math>, to cały <math>\displaystyle X</math> jest antyłańcuchem. Ponieważ jest nadzbiorem każdego antyłańcucha, to jest największy.
  
 
Przypuśćmy teraz, że <math>\displaystyle \leq \neq 1_X</math>. Wtedy istnieją elementy porównywalne <math>\displaystyle x,y</math>. Przypuśćmy, że istnieje największy antyłańcuch. Wtedy antyłańcuchy <math>\displaystyle \{x\}</math> oraz <math>\displaystyle \{y\}</math> są jego podzbiorami, co oznacza, że w największym antyłańcuchu znajdują się elementy porównywalne. Wobec tego największy antyłańcuch nie istnieje.
 
Przypuśćmy teraz, że <math>\displaystyle \leq \neq 1_X</math>. Wtedy istnieją elementy porównywalne <math>\displaystyle x,y</math>. Przypuśćmy, że istnieje największy antyłańcuch. Wtedy antyłańcuchy <math>\displaystyle \{x\}</math> oraz <math>\displaystyle \{y\}</math> są jego podzbiorami, co oznacza, że w największym antyłańcuchu znajdują się elementy porównywalne. Wobec tego największy antyłańcuch nie istnieje.
Linia 391: Linia 391:
 
{{cwiczenie|1.26||
 
{{cwiczenie|1.26||
  
Czy porządek w którym każdy łańcuch jest skończony musi  być skończony? Czy taki porządek może zawierać łańcuchy o dowolnie dużej skończonej mocy?
+
Czy porządek, w którym każdy łańcuch jest skończony, musi  być skończony? Czy taki porządek może zawierać łańcuchy o dowolnie dużej skończonej mocy?
  
 
}}
 
}}
Linia 399: Linia 399:
 
W zbiorze <math>\displaystyle \mathbb{N}</math> uporządkowanym relacją identyczności, każdy niepusty łańcuch jest singletonem, a więc jest skończony, podczas gdy cały zbiór jest nieskończony.
 
W zbiorze <math>\displaystyle \mathbb{N}</math> uporządkowanym relacją identyczności, każdy niepusty łańcuch jest singletonem, a więc jest skończony, podczas gdy cały zbiór jest nieskończony.
  
W zbiorze <math>\displaystyle \mathbb{N} ^2</math> rozważmy porządek zdefiniowany następująco
+
W zbiorze <math>\displaystyle \mathbb{N} ^2</math> rozważmy porządek zdefiniowany następująco:
  
 
<center><math>\displaystyle (x_1,y_1) \sqsubseteq (x_2,y_2) \Leftrightarrow (x_1+y_1=x_2+y_2 \wedge x_1 \leq x_2).
 
<center><math>\displaystyle (x_1,y_1) \sqsubseteq (x_2,y_2) \Leftrightarrow (x_1+y_1=x_2+y_2 \wedge x_1 \leq x_2).
 
</math></center>
 
</math></center>
  
W tym porządku z każdy element <math>\displaystyle (a,b)</math> jest porównywalny dokładnie z <math>\displaystyle a+b+1</math> elementami, wobec czego nie może istnieć nieskończony łańcuch. Z drugiej strony dla dowolnej liczby <math>\displaystyle n\in \mathbb{N}</math> możemy skonstruować łańcuch <math>\displaystyle \{(a,b)\in \mathbb{N}^2: a+b=n\}</math> który ma dokładnie <math>\displaystyle n+1</math> elementów.
+
W tym porządku z każdy element <math>\displaystyle (a,b)</math> jest porównywalny dokładnie z <math>\displaystyle a+b+1</math> elementami, wobec czego nie może istnieć nieskończony łańcuch. Z drugiej strony dla dowolnej liczby <math>\displaystyle n\in \mathbb{N}</math> możemy skonstruować łańcuch <math>\displaystyle \{(a,b)\in \mathbb{N}^2: a+b=n\}</math>, który ma dokładnie <math>\displaystyle n+1</math> elementów.
 
</div></div>
 
</div></div>
  
Linia 415: Linia 415:
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
  
Łańcuchy maksymalne
+
Łańcuchy maksymalne:
# <math>\displaystyle \{1,2,4,6,0\}</math>
+
# <math>\displaystyle \{1,2,4,6,0\}</math>,
# <math>\displaystyle \{1,3,6,0\}</math>
+
# <math>\displaystyle \{1,3,6,0\}</math>,
# <math>\displaystyle \{1,5,0\}</math>
+
# <math>\displaystyle \{1,5,0\}</math>.
  
Antyłańcuchy  maksymalne
+
Antyłańcuchy  maksymalne:
# <math>\displaystyle \{1\}</math>
+
# <math>\displaystyle \{1\}</math>,
# <math>\displaystyle \{0\}</math>
+
# <math>\displaystyle \{0\}</math>,
# <math>\displaystyle \{5,6\}</math>
+
# <math>\displaystyle \{5,6\}</math>,
# <math>\displaystyle \{2,3,5\}</math>
+
# <math>\displaystyle \{2,3,5\}</math>,
# <math>\displaystyle \{4,3,5\}</math>
+
# <math>\displaystyle \{4,3,5\}</math>.
  
 
</div></div>
 
</div></div>

Wersja z 19:26, 17 wrz 2006

Zbiory uporządkowane

Definicja 1.1.

Porządkiem (w wielu podręcznikach jest używana jest również nazwa poset, pochodząca od angielskiego skrótu partially ordered set) nazywamy parę , gdzie jest zbiorem, a jest relacją:

 1. zwrotną,
 2. przechodnią,
 3. antysymetryczną, to znaczy jeżeli oraz , to .

Jeżeli dodatkowo relacja jest spójna (to znaczy taka, że lub ), to porządek nazywamy liniowym.

Często oznaczamy relacje porządkującą jako . Oznaczamy też , gdy oraz .

Definicja 1.2.

Element nazywamy maksymalnym w porządku , gdy Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\hspace”): {\displaystyle \displaystyle \forall_{x\in X} \;\; a\leq x \hspace*{0.1mm} \Rightarrow a=x} .

Element nazywamy minimalnym w porządku , gdy Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\hspace”): {\displaystyle \displaystyle \forall_{x\in X} \;\; x \leq a \hspace*{0.1mm} \Rightarrow a=x} .

Element nazywamy największym w porządku , gdy .

Element nazywamy najmniejszym w porządku , gdy .

Definicja 1.3.

Niech oraz . Mówimy, że jest majorantą zbioru , gdy .

Niech oraz . Mówimy, że jest minorantą zbioru , gdy .

Definicja 1.4.

. Element nazywamy supremum zbioru , gdy:

 1. ,
 2. Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\hspace”): {\displaystyle \displaystyle (\forall_{a\in A} \;\; a \leq b) \hspace*{0.1mm} \Rightarrow a_0 \leq b} .

Łatwo zauważyć, że supremum, o ile istnieje, jest jedyne i jest najmniejszą z majorant. Jeżeli istnieje supremum dla będziemy je oznaczać .

Definicja 1.5.

. Element nazywamy infimum zbioru , gdy:

 1. Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\hspace”): {\displaystyle \displaystyle (\forall_{a \in A} \;\; b \leq a )\hspace*{0.1mm} \Rightarrow b \leq b_0}

Tak jak w przypadku supremum infimum, o ile istnieje, jest jedyne i jest największą z minorant zbioru. Jeżeli istnieje infimum dla , będziemy je oznaczać .

Ćwiczenie 1.6

Niech będzie ustalonym zbiorem i niech . Zdefiniujmy relację następująco:

Udowodnij, że jest zbiorem uporządkowanym.

Rozwiązanie
Uwaga 1.7.

Nadużywając notacji, będziemy czasem używać symbolu dla oznaczenia relacji zdefiniowanej w poprzednim ćwiczeniu. Zwracamy przy tym uwagę, że nie ma czegoś takiego jak relacja , gdyż musiałaby ona być określona w zbiorze wszystkich zbiorów, który nie istnieje. W przypadku jednak, gdy rozważamy jedynie podzbiory ustalonego zbioru , możemy mówić o relacji bycia podzbiorem. Czasem dla podkreślenia, że mówimy o podzbiorach ustalonego zbioru, będziemy pisać .

Ćwiczenie 1.8

{{{3}}}
Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.9

W zbiorze liczb naturalnych zdefiniujemy relację następująco:

Udowodnij, że relacja ta porządkuje zbiór . Czy w tak uporządkowanym zbiorze istnieją elementy najmniejszy i największy?

Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.10

W zbiorze funkcji z w (czyli ) zdefiniujmy relację następująco:

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.11

Niech . W zbiorze zdefiniujemy relację następująco:

Sprawdź, czy relacja jest zwrotna, przechodnia i antysymetryczna.

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.12

Niech . W zbiorze zdefiniujemy relację następująco:

Udowodnij, że relacja porządkuje zbiór . Czy w porządku istnieją elementy najmniejszy i największy?

Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.13

Podaj przykład przeliczalnego porządku, w którym istnieje element najmniejszy i największy.

Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.14

Podaj przykład porządku, w którym istnieje element maksymalny, który nie jest elementem największym. Czy istnieje taki porządek, żeby element maksymalny był jedyny?

Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.15

Podaj przykład zbioru liniowo uporządkowanego , w którym istnieje podzbiór niemający supremum.

Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.16

Udowodnij, że zbiorze uporządkowanym istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy w istnieje element najmniejszy.

Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.17

Udowodnij, że zbiorze uporządkowanym , jeśli każdy podzbiór ma supremum, to każdy podzbiór ma infimum.

Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.18

Podaj przykład porządku takiego, że podzbiór ma supremum wtedy i tylko wtedy, gdy jest skończony.

Rozwiązanie

Definicja 1.19

jest łańcuchem w porządku , gdy każde dwa elementy są porównywalne w sensie . Oznacza to, że porządek indukowany na zbiorze , czyli jest porządkiem liniowym.

Definicja 1.20.

Zbiór jest antyłańcuchem w porządku , gdy żadne dwa różne elementy nie są porównywalne w sensie . Formalnie, jeśli następująca formuła jest prawdziwa:

Ćwiczenie 1.21

Sprawdź, czy suma antyłańcuchów musi być antyłańcychem oraz czy suma łańcuchów musi być łańcuchem.

Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.22

Czy antyłańcuch może być łańcuchem?

Rozwiązanie

Dla każdego porządku , zarówno zbiór jego łańcuchów jak i zbiór jego antyłańcuchów jest uporządkowany przez inkluzję. Możemy więc mówić o największym (maksymalnym) ze względu na inkluzję łańcuchu (antyłańcuchu). Łatwo można pokazać, że zawsze istnieje najmniejszy łańcuch i antyłańcuch. Istnienie w każdym posecie maksymalnego łańcucha jest równoważne aksjomatowi wyboru. Tym zagadnieniem zajmujemy się w Wykładzie 11.

Ćwiczenie 1.23

Podaj przykład porządku, w których nie istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch ani antyłańcuch.

Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.24

Kiedy w porządku istnieje największy w sensie inkluzji łańcuch.

Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.25

Kiedy w porządku istnieje największy w sensie inkluzji antyłańcuch.

Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.26

Czy porządek, w którym każdy łańcuch jest skończony, musi być skończony? Czy taki porządek może zawierać łańcuchy o dowolnie dużej skończonej mocy?

Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.27

Rozważmy zbiór uporządkowany relacją podzielności (czyli ). Wypisz wszystkie łańcuchy maksymalne w sensie inkluzji. Wypisz wszystkie antyłańcuchy maksymalne w sensie inkluzji.

Rozwiązanie

Zbiory liniowo uporządkowane

Definicja 2.1.

Porządki liniowe i nazywamy podobnymi gdy istnieje bijekcja rosnąca czyli taka że jeżeli to .

Ćwiczenie 2.2

Dla podobieństwa jeżeli to

Rozwiązanie

Definicja 2.3.

Porządek nazywamy gęstym gdy Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\hspace”): {\displaystyle \displaystyle \forall_{x,y\in X} \;\; x<y \hspace*{0.1mm} \Rightarrow \exists_{z\in X} \;\; x<z<y}

Ćwiczenie 2.4

Gęstość jest przenoszona przez podobieństwo.

Rozwiązanie

Ćwiczenie 2.5

W zbiorze rozważymy dwie relacje porządkujące zdefiniowane następująco

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned f \sqsubseteq_1 g \Leftrightarrow \forall_{n \in \mathbb{N}} f(n) \leq g(n),\\ f \sqsubseteq_2 g \Leftrightarrow [f=g \vee \exists_{n_0 \in \mathbb{N}} (f(n) < g(n)\wedge \forall_{n<n_0} f(n) =g(n))]. \endaligned}

Sprawdź, czy te porządki są podobne.

Wskazówka
Rozwiązanie

Definicja 2.6.

Niech będzie porządkiem liniowym. Przekrojem Dedekinda w nazywamy parę zbiorów taką że:

 1. .
 2. .
 3. .
 4. i .

Definicja 2.7.

Przekrój daje skok jeżeli ma element największy i ma element najmniejszy.

Ćwiczenie 2.8

Liniowy porządek jest gęsty wtedy i tylko wtedy gdy żaden przekrój nie daje skoku.

Rozwiązanie

Ćwiczenie 2.9

W zbiorze rozważymy relację porządkującą zdefiniowaną następująco

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned f \sqsubseteq g \Leftrightarrow [f=g \vee \exists_{n_0 \in \mathbb{N}} (f(n_0) < g(n_0)\wedge \forall_{n<n_0} f(n) =g(n))]. \endaligned}

Sprawdź, czy ten porządek jest gęsty.

Rozwiązanie

Definicja 2.10.

Przekrój daje lukę jeżeli nie ma elementu największego i nie ma elementu najmniejszego.

Definicja 2.11.

Porządek liniowy nazywamy ciągłym wtedy i tylko wtedy gdy żaden przekrój nie daje luki.

Twierdzenie 2.12.

W porządku ciągłym każdy niepusty zbiór ograniczony od góry ma supremum.

Dowód

Niech będzie zbiorem ograniczonym od góry. Łatwo zauważyć, że jeżeli jakieś ograniczenie zbioru należy do to jest jego supremum. Załóżmy zatem, że żadne ograniczenie do nie należy. Utwórzmy parę zbiorów: oraz . Pierwszy jest domknięciem w dół zbioru , czyli wraz z każdym jego elementem dołączamy do niego wszystkie mniejsze. Zatem . Do należą wszystkie ograniczenia górne zbioru więc musi on być niepusty. Z konstrukcji wynika . Korzystając z ciągłości otrzymujemy, że ma element największy lub ma element najmniejszy. Gdy posiada element największy to jest on supremum . Istotnie, element góruje nad więc tym bardziej nad . Gdy element góruje nad to góruje też nad , zatem jeżeli należy do musi być równy , gdy zaś należy do to . W drugim przypadku gdy w nie ma elementu największego, supremum jest najmniejszy element z . Istotnie, góruje nad . Jeżeli jakiś góruje nad to również nad . nie może należeć do bo w nie ma największego. Należy więc do , zatem . Proszę o zwrócenie uwagi na fakt, że możliwe jest aby zarówno miał element największy jak i miał element najmniejszy. Wtedy supremum jest ten pochodzący z .

End of proof.gif

Twierdzenie 2.13.

W porządek liniowym jeżeli każdy niepusty zbiór ograniczony od góry ma supremum to porządek jest ciągły.

Dowód

Weźmy przekrój Dedekinda . jest ograniczony od góry przez elementy z . ma więc supremum . Jeżeli to ma element największy. W przeciwnym przypadku . Gdyby dla pewnego to zbiór miałby mniejsze ograniczenie górne niż . To jest niemożliwe, musi więc być dla każdego . Zatem jest najmniejszy w .

End of proof.gif

Ćwiczenie 2.14

W porządku liniowym każdy niepusty zbiór ograniczony od dołu ma infimum wtedy i tylko wtedy gdy porządek jest ciągły.

Wskazówka

Ćwiczenie 2.15.

Udowodnij, że ciągłość jest przenoszona przez podobieństwo.

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 2.16

Pokaż, że zbiór liczb naturalnych jest ciągły.

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 2.17

Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych takich, że istnieje liczba wymierna taka, że .

Rozwiązanie

Ćwiczenie 2.18

Pokaż, że zbiór nie jest ciągły.

Wskazówka
Rozwiązanie

Twierdzenie 2.19.

jest ciągła.

Dowód

Przed przystąpieniem do dowodu przejrzyj dowód twierdzenia Cantora 2.9 z wykładu 9 o nieprzeliczalności . Niech będzie przekrojem w . Zbiory są niepuste. Wybierzmy dwie liczby wymierne w i w . (Sprawdź jako ćwiczenie, że z każdego przekroju da się wybrać liczby wymierne). Skonstruujmy dwa ciągi oraz zdefiniowane indukcyjnie. są zadane.

Jako ćwiczenie podamy sprawdzenie następujących własności ciągów i .

 1. ciąg jest słabo rosnący czyli .
 2. ciąg jest słabo malejący czyli .
 3. .
 4. .
 5. .

Własności te implikują fakt, że zarówno jak i są ciągami Cauchyego jak i to, że są równoważne w sensie definicji liczb rzeczywistych. Zatem istnieje liczba rzeczywista zadana jednocześnie przez aproksymacje i czyli . Gdy to ma element największy. W przeciwnym wypadku i wtedy ma element najmniejszy.

End of proof.gif

Ćwiczenie 2.20

Udowodnij, że porządki i nie są podobne.

Rozwiązanie