Logika i teoria mnogości/Test 3: Rachunek predykatów, przykład teorii w rachunku predykatów

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Jeśli jest dwuargumentowym symbolem funkcyjnym, to czy jest termem?

TAK

NIE


Jeśli jest dwuargumentowym symbolem funkcyjnym, a symbolem jednoargumentowego predykatu, to czy jest formułą atomową?

TAK

NIE


Jeśli jest dwuargumentowym symbolem funkcyjnym, a symbolem jednoargumentowego predykatu, to czy jest formułą?

TAK

NIE


Czy dla każdej formuły istnieje formuła jej równoważna nie zawierająca kwantyfikatora ?

TAK

NIE


Czy zmienna ma wystąpienie wolne w formule ?

TAK

NIE


Czy zmienna ma wystąpienie związane w formule ?

TAK

NIE


Czy istnieje model, z predykatem dwuargumentowym , w którym formuła jest prawdziwa?

TAK

NIE


Czy w modelu , gdzie jest dwuargumentową funkcją boolowską odpowiadającą , jednoargumentową funkcją boolowską odpowiadającą , stałą równą , a predykatem dwuargumentowym prawdziwym, jeśli argumenty są równe, jest prawdziwa formuła ?

TAK

NIE


Czy powyższy model jest odpowiedni dla formuły ?

TAK

NIE