Logika i teoria mnogości/Test 1: Po co nam teoria mnogości? Naiwna teoria mnogości, naiwna indukcja, naiwne dowody niewprost: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
 
 
Linia 1: Linia 1:
 
; NIE
 
 
<quiz type="exclusive">Czy zbiór bocianów jest elementem zbioru wszystkich ptaków?
 
<quiz type="exclusive">Czy zbiór bocianów jest elementem zbioru wszystkich ptaków?
 
<wrongoption>TAK</wrongoption>
 
<wrongoption>TAK</wrongoption>
 
<rightoption>NIE</rightoption>
 
<rightoption>NIE</rightoption>
 
</quiz>  
 
</quiz>  
; TAK
+
 
 +
 
 
<quiz type="exclusive">Czy zbiór wiewiórek jest podzbiorem zbioru wszystkich gryzoni?
 
<quiz type="exclusive">Czy zbiór wiewiórek jest podzbiorem zbioru wszystkich gryzoni?
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
</quiz>  
 
</quiz>  
; NIE
+
 
 +
 
 
<quiz type="exclusive">Czy jeli <math>\displaystyle A\varsubsetneq A\cup B </math> to <math>\displaystyle A\setminus B \neq \emptyset</math>?
 
<quiz type="exclusive">Czy jeli <math>\displaystyle A\varsubsetneq A\cup B </math> to <math>\displaystyle A\setminus B \neq \emptyset</math>?
 
<wrongoption>TAK</wrongoption>
 
<wrongoption>TAK</wrongoption>
 
<rightoption>NIE</rightoption>
 
<rightoption>NIE</rightoption>
 
</quiz>  
 
</quiz>  
; TAK
+
 
 +
 
 
<quiz type="exclusive">Czy zbiór może być elementem innego zbioru?
 
<quiz type="exclusive">Czy zbiór może być elementem innego zbioru?
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
</quiz>  
 
</quiz>  
; NIE
+
 
 +
 
 
<quiz type="exclusive">Czy jeśli <math>\displaystyle A\cap B\subset C</math> to <math>\displaystyle A\subset C</math> lub <math>\displaystyle B\subset C</math>?
 
<quiz type="exclusive">Czy jeśli <math>\displaystyle A\cap B\subset C</math> to <math>\displaystyle A\subset C</math> lub <math>\displaystyle B\subset C</math>?
 
<wrongoption>TAK</wrongoption>
 
<wrongoption>TAK</wrongoption>
 
<rightoption>NIE</rightoption>
 
<rightoption>NIE</rightoption>
 
</quiz>  
 
</quiz>  
; NIE
+
 
 +
 
 
<quiz type="exclusive">Czy suma dwóch zbiorów musi być istotnie większa niż przecięcie tych samych zbiorów?
 
<quiz type="exclusive">Czy suma dwóch zbiorów musi być istotnie większa niż przecięcie tych samych zbiorów?
 
<wrongoption>TAK</wrongoption>
 
<wrongoption>TAK</wrongoption>
 
<rightoption>NIE</rightoption>
 
<rightoption>NIE</rightoption>
 
</quiz>  
 
</quiz>  
; NIE
+
 
 +
 
 
<quiz type="exclusive">Czy dowodząc kroku indukcyjnego dla <math>\displaystyle n+1</math> możemy korzystać z prawdziowści dowodzonego faktu dla wszystkich liczb silnie większych niż <math>\displaystyle n+1</math>?
 
<quiz type="exclusive">Czy dowodząc kroku indukcyjnego dla <math>\displaystyle n+1</math> możemy korzystać z prawdziowści dowodzonego faktu dla wszystkich liczb silnie większych niż <math>\displaystyle n+1</math>?
 
<wrongoption>TAK</wrongoption>
 
<wrongoption>TAK</wrongoption>
 
<rightoption>NIE</rightoption>
 
<rightoption>NIE</rightoption>
 
</quiz>  
 
</quiz>  
; NIE
+
 
 +
 
 
<quiz type="exclusive">Czy można wykazać, używając indukcji, że dla każdego <math>\displaystyle n</math> liczba <math>\displaystyle n^2+n+41</math> jest pierwsza?
 
<quiz type="exclusive">Czy można wykazać, używając indukcji, że dla każdego <math>\displaystyle n</math> liczba <math>\displaystyle n^2+n+41</math> jest pierwsza?
</quiz>
 
 
<wrongoption>TAK</wrongoption>
 
<wrongoption>TAK</wrongoption>
 
<rightoption>NIE</rightoption>
 
<rightoption>NIE</rightoption>
; NIE
+
</quiz>
 +
 
 +
 
 
<quiz type="exclusive">Czy stosując rozumowanie niewprost można wykazać, że nie istnieje najmniejsza liczba naturalna?
 
<quiz type="exclusive">Czy stosując rozumowanie niewprost można wykazać, że nie istnieje najmniejsza liczba naturalna?
 
<wrongoption>TAK</wrongoption>
 
<wrongoption>TAK</wrongoption>
 
<rightoption>NIE</rightoption>
 
<rightoption>NIE</rightoption>
 
</quiz>  
 
</quiz>  
; TAK
+
 
 +
 
 
<quiz type="exclusive">Czy przy pomocy dowodu niewprost możemy pokazać, że <math>\displaystyle 1+1=2</math>?
 
<quiz type="exclusive">Czy przy pomocy dowodu niewprost możemy pokazać, że <math>\displaystyle 1+1=2</math>?
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<rightoption>TAK</rightoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
<wrongoption>NIE</wrongoption>
 
</quiz>
 
</quiz>

Aktualna wersja na dzień 13:12, 29 wrz 2006

Czy zbiór bocianów jest elementem zbioru wszystkich ptaków?

TAK

NIE


Czy zbiór wiewiórek jest podzbiorem zbioru wszystkich gryzoni?

TAK

NIE


Czy jeli to ?

TAK

NIE


Czy zbiór może być elementem innego zbioru?

TAK

NIE


Czy jeśli to lub ?

TAK

NIE


Czy suma dwóch zbiorów musi być istotnie większa niż przecięcie tych samych zbiorów?

TAK

NIE


Czy dowodząc kroku indukcyjnego dla możemy korzystać z prawdziowści dowodzonego faktu dla wszystkich liczb silnie większych niż ?

TAK

NIE


Czy można wykazać, używając indukcji, że dla każdego liczba jest pierwsza?

TAK

NIE


Czy stosując rozumowanie niewprost można wykazać, że nie istnieje najmniejsza liczba naturalna?

TAK

NIE


Czy przy pomocy dowodu niewprost możemy pokazać, że ?

TAK

NIE