Logika i teoria mnogości: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Linia 57: Linia 57:
  
 
== Moduły ==
 
== Moduły ==
# [[Logika i teoria mnogości/Wykład 1: Po co nam teoria mnogości? Naiwna teoria mnogości, naiwna indukcja, naiwne dowody niewprost|Po co nam teoria mnogości? Naiwna teoria mnogości, naiwna indukcja, naiwne dowody niewprost]]  
+
# [[Logika i teoria mnogości/Wykład 1: Po co nam teoria mnogości? Naiwna teoria mnogości, naiwna indukcja, naiwne dowody niewprost|Po co nam teoria mnogości? Naiwna teoria mnogości, naiwna indukcja, naiwne dowody niewprost]] ([[Logika i teoria mnogości/Test 1: Po co nam teoria mnogości? Naiwna teoria mnogości, naiwna indukcja, naiwne dowody niewprost|test]])
# [[Logika i teoria mnogości/Wykład 2: Rachunek zdań|Rachunek zdań]]  
+
# [[Logika i teoria mnogości/Wykład 2: Rachunek zdań|Rachunek zdań]] ([[Logika i teoria mnogości/Test 2: Rachunek zdań|test]])
# [[Logika i teoria mnogości/Wykład 3: Rachunek predykatów, przykład teorii w rachunku predykatów|Rachunek predykatów, przykład teorii w rachunku predykatów]]  
+
# [[Logika i teoria mnogości/Wykład 3: Rachunek predykatów, przykład teorii w rachunku predykatów|Rachunek predykatów, przykład teorii w rachunku predykatów]] [[Logika i teoria mnogości/Test 3: Rachunek predykatów, przykład teorii w rachunku predykatów|test]]
# [[Logika i teoria mnogości/Wykład 4: Teoria mnogości ZFC. Operacje na zbiorach|Teoria mnogości ZFC. Operacje na zbiorach]]  
+
# [[Logika i teoria mnogości/Wykład 4: Teoria mnogości ZFC. Operacje na zbiorach|Teoria mnogości ZFC. Operacje na zbiorach]] ([[Logika i teoria mnogości/Test 4: Teoria mnogości ZFC. Operacje na zbiorach|test]])
 
# Iloczyn kartezjański i relacje
 
# Iloczyn kartezjański i relacje
 
## [[Logika i teoria mnogości/Wykład 5: Para uporządkowana, iloczyn kartezjański, relacje, domykanie relacji, relacja równoważności, rozkłady zbiorów|Para uporządkowana, iloczyn kartezjański, relacje, domykanie relacji, relacja równoważności, rozkłady zbiorów]]  
 
## [[Logika i teoria mnogości/Wykład 5: Para uporządkowana, iloczyn kartezjański, relacje, domykanie relacji, relacja równoważności, rozkłady zbiorów|Para uporządkowana, iloczyn kartezjański, relacje, domykanie relacji, relacja równoważności, rozkłady zbiorów]]  

Wersja z 13:01, 29 wrz 2006

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + ćwiczenia (30 godzin)

Opis

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i narzędziami matematyki. Wprowadzenie fundamentalnych obiektów matematycznych i opis ich własności.

Sylabus

Autorzy

 • Marek Zaionc — Uniwersytet Jagielloński
 • Jakub Kozik — Uniwersytet Jagielloński
 • Marcin Kozik — Uniwersytet Jagielloński

Zawartość

 • Rachunek zdań i rachunek predykatów
 • Aksjomatyka teorii mnogości ZFC
 • Iloczyn kartezjański, relacje, relacja równoważności, rozkłady zbiorów
 • Konstrukcja von Neumanna liczb naturalnych:
  • twierdzenie o indukcji
  • własności liczb
  • definiowanie przez indukcję
  • zasada minimum
  • zasada maksimum
 • Konstrukcja i działania na liczbach całkowitych
 • Konstrukcja i działania na liczbach wymiernych
 • Konstrukcja Cantora liczb rzeczywistych:
  • działania i porządek
 • Funkcje, twierdzenie o faktoryzacji:
  • obrazy i przeciwobrazy zbiorów
 • Teoria mocy:
  • zbiory przeliczalne i ich własności
  • zbiory liczb całkowitych i wymiernych są przeliczalne
  • zbiór liczb rzeczywistych jest nieprzeliczalny
  • zbiory i nie są przeliczalne. Zbiór
  • twierdzenie Knastera - Tarskiego (dla zbiorów)
  • lemat Banacha
  • twierdzenie Cantora-Bernsteina, (warunki równoważne)
  • twierdzenie Cantora
  • zbiory mocy kontinuum
 • Zbiory uporządkowane:
  • lemat Kuratowskiego Zorna
  • przykłady dowodów przy pomocy lematu Kuratowskiego Zorna
  • dowód lemat Kuratowskiego Zorna
 • Zbiory liniowo uporządkowane:
  • pojęcia gęstości i ciągłości
  • porządek na jest ciągły
 • Zbiory dobrze uporządkowane:
  • twierdzenie o indukcji
  • liczby porządkowe
  • zbiory liczb porządkowych
  • twierdzenie o definiowaniu przez indukcje pozaskończoną
  • twierdzenie Zermelo

Literatura

 1. H. Rasiowa, Wstęp do matematyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971, 1984, 1998.
 2. K. Kuratowski, A. Mostowski, Teoria mnogości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
 3. W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogosci w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Moduły

 1. Po co nam teoria mnogości? Naiwna teoria mnogości, naiwna indukcja, naiwne dowody niewprost (test)
 2. Rachunek zdań (test)
 3. Rachunek predykatów, przykład teorii w rachunku predykatów test
 4. Teoria mnogości ZFC. Operacje na zbiorach (test)
 5. Iloczyn kartezjański i relacje
  1. Para uporządkowana, iloczyn kartezjański, relacje, domykanie relacji, relacja równoważności, rozkłady zbiorów
  2. Iloczyn kartezjański i aksjomat wyróżniania (dla dociekliwych)
 6. Funkcje, tw. o faktoryzacji, produkt uogólniony, obrazy i przeciwobrazy, tw. Knastera-Tarskiego i lemat Banacha
 7. Konstrukcja von Neumanna liczb naturalnych, twierdzenie o indukcji, zasady minimum, maksimum, definiowanie przez indukcje
 8. Konstrukcje liczbowe, liczby całkowite, wymierne, konstrukcja Cantora liczb rzeczywistych: działania i porządek
 9. Teoria mocy twierdzenie Cantora-Bernsteina, twierdzenie Cantora. Zbiory przeliczalne, zbiory mocy continuum
 10. Zbiory uporządkowane.
  1. Zbiory uporządkowane. Zbiory liniowo uporządkowane. Pojęcia gęstości i ciągłości
  2. Twierdzenie Bourbakiego-Witta (dla dociekliwych)
 11. Zbiory dobrze uporządkowane. Lemat Kuratowskiego Zorna i twierdzenie Zermelo, przykłady
 12. Twierdzenie o indukcji. Liczby porządkowe. Zbiory liczb porządkowych. Twierdzenie o definiowaniu przez indukcję pozaskończoną