Logika dla informatyków/Ćwiczenia 3

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ćwiczenie 1

Stosując schematy (6-9) z Faktu 3.1, pokazać, że następujące formuły są tautologiami:

 1. ;
 2. </math>(\forall x\exists y r(x,y) \to \exists x\forall y r(y,x))\to\exists x\forall y(r(x,y) \to r(y,x))</math>;
 3. </math>\forall x\exists y((p(x)\to q(y))\to r(y)) \to ((\forall x p(x)\to \forall y q(y))\to \exists y r(y))</math>;
 4. </math>\forall x(p(x)\to \exists y q(y))\to\exists y(\exists x p(x)\to q(y))</math>.% 110a

Ćwiczenie 2

{{{3}}}

Ćwiczenie 3

Czy następujące definicje można lepiej sformułować?

 1. Zbiór A jest dobry, jeśli ma co najmniej 2 elementy.
 2. Zbiór A jest dobry, jeśli dla każdego , jeśli jest parzyste, to jest podzielne przez 3.
 3. Zbiór A jest dobry, jeśli dla pewnego , jeśli jest parzyste, to jest podzielne przez 3.

Ćwiczenie 4

Wskazać błąd w rozumowaniu:

 1. Aby wykazać prawdziwość tezy
  "Dla dowolnego , jeśli zachodzi warunek , to zachodzi warunek "
  załóżmy, że dla dowolnego zachodzi ...
 2. Aby wykazać prawdziwość tezy
  "Dla pewnego , jeśli zachodzi warunek , to zachodzi warunek
  załóżmy, że dla pewnego zachodzi ...

Ćwiczenie 5

Sformułować poprawnie zaprzeczenia stwierdzeń:

 • Liczby i są pierwsze.
 • Liczby i są względnie pierwsze.

Ćwiczenie 6

Czy zdanie "Liczba  nie jest kwadratem pewnej liczby całkowitej" jest poprawnym zaprzeczeniem zdania "Liczba  jest kwadratem pewnej liczby całkowitej"?

Ćwiczenie 7

Sygnatura składa się z symboli , i . Napisać takie zdania Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\var”): {\displaystyle \var\varphi}  i , że:

 1. zdanie Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\var”): {\displaystyle \var\varphi} jest prawdziwe dokładnie w tych modelach , w których obie relacje , są przechodnie, ale ich suma nie jest przechodnia;
 2. zdanie jest prawdziwe dokładnie w tych modelach , w których jest obrazem iloczynu kartezjańskiego przy funkcji .

Ćwiczenie 8

Sygnatura składa się z dwuargumentowych symboli relacyjnych oraz dwuargumentowego symbolu funkcyjnego . Napisać (możliwie najkrótsze) zdanie, które jest prawdziwe dokładnie w tych modelach , w których:

 1. Złożenie relacji i zawiera się w ich iloczynie ;
 2. Zbiór wartości funkcji  jest rzutem sumy na pierwszą współrzędną;
 3. Relacja nie jest funkcją z ;
 4. Obraz przy funkcji  jest podstrukturą w ;
 5. Obraz zbioru przy funkcji  jest pusty.

Ćwiczenie 9

Dla każdej z par struktur:

 1. i ;
 2. i ;
 3. i ,

wskaż zdanie prawdziwe w jednej z nich, a w drugiej nie.

Ćwiczenie 10

Napisać takie zdania Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\var”): {\displaystyle \var\varphi}, że:

 1. zdanie Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\var”): {\displaystyle \var\varphi} jest prawdziwe w modelu , ale nie w modelu ;
 2. zdanie jest prawdziwe w modelu , ale nie w modelu .

Ćwiczenie 11

Wskazać formułę pierwszego rzędu:

 1. spełnialną w ciele liczb rzeczywistych, ale nie w ciele liczb wymiernych;
 2. spełnialną w algebrze z mnożeniem, ale nie w algebrze z dodawaniem;
 3. spełnialną w , ale nie w .

Ćwiczenie 12

Zmodyfikować konstrukcję z dowodu Twierdzenia 3.8 w ten sposób, aby w formule nie występował symbol równości ani stała .

Ćwiczenie 13

Zmodyfikować konstrukcję z dowodu Twierdzenia 3.8 w ten sposób, aby była zawsze formułą ustalonej sygnatury (niezależnej od maszyny ). Wywnioskować stąd, że logika pierwszego rzędu nad tą ustaloną sygnaturą jest nierozstrzygalna.


<references/>