Logika dla informatyków/Ćwiczenia 2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ćwiczenie 1

Niech , gdzie:

wtedy i tylko wtedy, gdy ;
wtedy i tylko wtedy, gdy

.

Zbadać czy formuły

  1. ;
  2. ;
  3. ;

są spełnione przy wartościowaniu , w strukturze .


Ćwiczenie 2
Niech Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \mathfrak A = \<\mathbb Z, f^\mathfrak A, r^\mathfrak A >} i Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \mathfrak B = \< \mathbb Z, f^\mathfrak b, r^\mathfrak b >} , gdzie

, dla , a jest

relacją ;
, dla , a jest relacją .

Zbadać czy formuły

 1. ;
 2. ,

są spełnione przy wartościowaniu , w strukturach i .


Ćwiczenie 3
Czy formuła jest spełniona przy wartościowaniu , i

 1. w strukturze , gdzie jest relacją podzielności?
 2. w strukturze , gdzie jest relacją przystawania modulo 7?


Ćwiczenie 4
W jakich strukturach prawdziwa jest formuła ? A formuła otrzymana przez "naiwne" podstawienie na ?


Ćwiczenie 5
Podaj przykład modelu i wartościowania, przy którym formuła

jest: a) spełniona b) nie spełniona.


Ćwiczenie 6
Zbadać, czy następujące formuły są tautologiami i czy są spełnialne:

 1. ;
 2. ;
 3. ;
 4. .


Ćwiczenie 7
Niech będzie jednoargumentowym symbolem funkcyjnym, który nie występuje w formule Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\var”): {\displaystyle \var\varphi} . Pokazać, że formuła Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\var”): {\displaystyle \forall x\exists y \var\varphi} jest spełnialna wtedy i tylko wtedy gdy formuła Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\var”): {\displaystyle \forall x \var\varphi[f(x)/y]} jest spełnialna.


Ćwiczenie 8
Udowodnić, że zdanie <cemter>. ma tylko modele nieskończone.


Ćwiczenie 9
Dla każdego napisać takie zdanie Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\var”): {\displaystyle \var\varphi_n} , że Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\var”): {\displaystyle \mathfrak A\models\var\varphi_n} zachodzi \wtw, gdy ma dokładnie elementów.


Ćwiczenie 10
Czy jeśli Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\var”): {\displaystyle \mathfrak A \models \exists x \var\varphi} , to także Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\var”): {\displaystyle \mathfrak A \models \var\varphi[t/x]} , dla pewnego termu ?