Lesson 3 - Vocabulary - THE WORLD OF NATURE - Page7: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 2: Linia 2:
<div align="right"><small>[[Język angielski#Moduły|Język angielski]]</small></div>
<div align="right"><small>[[Język angielski#Moduły|Język angielski]]</small></div>


'''Can you recognize these common insects?'''
[[Grafika:Exercise icon.gif]]&nbsp;&nbsp;<external name="Ang/M1_u8_l3_9/quizmaker.html" desc="Exercise" />


<quiz>
{|
|[[Image:M1_u8_l3_q9-wasp.jpg|left|250px]]
|<wrongoption>bee</wrongoption>
<wrongoption>butterfly</wrongoption>
<wrongoption>cockroach</wrongoption>
<wrongoption>fly</wrongoption>
<wrongoption>lady bird</wrongoption>
<wrongoption>mosquito</wrongoption>
<wrongoption>spider</wrongoption>
<rightoption>wasp</rightoption>
----
|}
</quiz>
<quiz>
{|
|[[Image:M1_u8_l3_q9-bee.jpg|left|250px]]
|<rightoption>bee</rightoption>
<wrongoption>butterfly</wrongoption>
<wrongoption>cockroach</wrongoption>
<wrongoption>fly</wrongoption>
<wrongoption>lady bird</wrongoption>
<wrongoption>mosquito</wrongoption>
<wrongoption>spider</wrongoption>
<wrongoption>wasp</wrongoption>
----
|}
</quiz>
<quiz>
{|
|[[Image:M1_u8_l3_q9-cockroach.jpg|left|250px]]
|<wrongoption>bee</wrongoption>
<wrongoption>butterfly</wrongoption>
<rightoption>cockroach</rightoption>
<wrongoption>fly</wrongoption>
<wrongoption>lady bird</wrongoption>
<wrongoption>mosquito</wrongoption>
<wrongoption>spider</wrongoption>
<wrongoption>wasp</wrongoption>
----
|}
</quiz>
<quiz>
{|
|[[Image:M1_u8_l3_q9-butterfly.jpg|left|250px]]
|<wrongoption>bee</wrongoption>
<rightoption>butterfly</rightoption>
<wrongoption>cockroach</wrongoption>
<wrongoption>fly</wrongoption>
<wrongoption>lady bird</wrongoption>
<wrongoption>mosquito</wrongoption>
<wrongoption>spider</wrongoption>
<wrongoption>wasp</wrongoption>
----
|}
</quiz>


<quiz>
'''Now separate the fish from the birds.'''
{|
|[[Image:M1_u8_l3_q9-spider.jpg|left|250px]]
|<wrongoption>bee</wrongoption>
<wrongoption>butterfly</wrongoption>
<wrongoption>cockroach</wrongoption>
<wrongoption>fly</wrongoption>
<wrongoption>lady bird</wrongoption>
<wrongoption>mosquito</wrongoption>
<rightoption>spider</rightoption>
<wrongoption>wasp</wrongoption>
----
|}
</quiz>


<quiz>
{| cellspacing="40"
{|
| <quiz type="exclusive">
|[[Image:M1_u8_l3_q9-lady_bird.jpg|left|250px]]
fish
|<wrongoption>bee</wrongoption>
:<rightoption>eel</rightoption>
<wrongoption>butterfly</wrongoption>
:<rightoption>herring</rightoption>
<wrongoption>cockroach</wrongoption>
:<wrongoption>parrot</wrongoption>
<wrongoption>fly</wrongoption>
:<rightoption>salomn</rightoption>
<rightoption>lady bird</rightoption>
:<wrongoption>peacock</wrongoption>
<wrongoption>mosquito</wrongoption>
:<rightoption>trout</rightoption>
<wrongoption>spider</wrongoption>
:<wrongoption>pigeon</wrongoption>
<wrongoption>wasp</wrongoption>
:<rightoption>tuna</rightoption>
----
:<wrongoption>sparrow</wrongoption>
|}
:<wrongoption>eagle</wrongoption>
</quiz>
</quiz>
 
| <quiz type="exclusive">
<quiz>
birds
{|
:<wrongoption>eel</wrongoption>
|[[Image:M1_u8_l3_q9-fly.jpg|left|250px]]
:<wrongoption>herring</wrongoption>
|<wrongoption>bee</wrongoption>
:<rightoption>parrot</rightoption>
<wrongoption>butterfly</wrongoption>
:<wrongoption>salomn</wrongoption>
<wrongoption>cockroach</wrongoption>
:<rightoption>peacock</rightoption>
<rightoption>fly</rightoption>
:<wrongoption>trout</wrongoption>
<wrongoption>lady bird</wrongoption>
:<rightoption>pigeon</rightoption>
<wrongoption>mosquito</wrongoption>
:<wrongoption>tuna</wrongoption>
<wrongoption>spider</wrongoption>
:<rightoption>sparrow</rightoption>
<wrongoption>wasp</wrongoption>
:<rightoption>eagle</rightoption>
----
|}
</quiz>
</quiz>
<quiz>
{|
|[[Image:M1_u8_l3_q9-mosquito.jpg|left|250px]]
|<wrongoption>bee</wrongoption>
<wrongoption>butterfly</wrongoption>
<wrongoption>cockroach</wrongoption>
<wrongoption>fly</wrongoption>
<wrongoption>lady bird</wrongoption>
<rightoption>mosquito</rightoption>
<wrongoption>spider</wrongoption>
<wrongoption>wasp</wrongoption>
----
|}
|}
</quiz>


<div align="right"><small>[[Język angielski#Moduły|Język angielski]]</small></div>
<div align="right"><small>[[Język angielski#Moduły|Język angielski]]</small></div>
{{Lesson 3 - Vocabulary - THE WORLD OF NATURE}}
{{Lesson 3 - Vocabulary - THE WORLD OF NATURE}}

Wersja z 07:53, 10 maj 2007

Page1 Page2 Page3 Page4 Page5 Page6 Page7

Exercise icon.gif  <external name="Ang/M1_u8_l3_9/quizmaker.html" desc="Exercise" />


Now separate the fish from the birds.

fish

eel

herring

parrot

salomn

peacock

trout

pigeon

tuna

sparrow

eagle

birds

eel

herring

parrot

salomn

peacock

trout

pigeon

tuna

sparrow

eagle

Page1 Page2 Page3 Page4 Page5 Page6 Page7