Lesson 3 - Vocabulary - HEALTH AND MEDICINE - Page1

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Page1 Page2 Page3

Exercise icon.gif  <external name="Ang/M2_u1_l3_1/quizmaker.html" desc="Exercise" /> (hotspot)

Exercise icon.gif  <external name="Ang/M2_u1_l3_2/quizmaker.html" desc="Exercise" /> (hotspot)

Exercise icon.gif  <external name="Ang/M2_u1_l3_3/quizmaker.html" desc="Exercise" /> (drag&drop)

Exercise icon.gif  <external name="Ang/M2_u1_l3_4/quizmaker.html" desc="Exercise" /> (drag&drop)

Exercise icon.gif  <external name="Ang/M2_u1_l3_5/quizmaker.html" desc="Exercise" /> (drag&drop)

Exercise icon.gif  <external name="Ang/M2_u1_l3_6/quizmaker.html" desc="Exercise" /> (drag&drop)


Page1 Page2 Page3