Lesson 1 - Grammar - HEALTH AND MEDICINE - Page3: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
 
{{Lesson 1 - Grammar - HEALTH AND MEDICINE}}__NOTOC__
 
{{Lesson 1 - Grammar - HEALTH AND MEDICINE}}__NOTOC__
 
<div align="right"><small>[[Język angielski#Moduły|Język angielski]]</small></div>
 
<div align="right"><small>[[Język angielski#Moduły|Język angielski]]</small></div>
 +
'''Choose the correct form of the verb.'''
 +
 +
 +
<quiz>
 +
1. If you .............. me any money, I ............. to the show.
 +
:<wrongoption>don't give / don't go</wrongoption>
 +
:<wrongoption>won't give / won't go</wrongoption>
 +
:<rightoption>don't give / won't go</rightoption>
 +
:<wrongoption>won't give / don't go</wrongoption>
 +
</quiz>
 +
 +
<quiz>
 +
2. I ..........  Rick about the party if you ............  to invite him.
 +
:<wrongoption>tell / want</wrongoption>
 +
:<wrongoption>tell / 'll want</wrongoption>
 +
:<rightoption>'ll tell / want</rightoption>
 +
:<wrongoption>'ll tell / 'll want</wrongoption>
 +
</quiz>
 +
 +
<quiz>
 +
3. I ........  anyone about this if you ........... .
 +
:<wrongoption>don't tell / don't</wrongoption>
 +
:<rightoption>won't tell / don't</rightoption>
 +
:<wrongoption>don't tell / won't</wrongoption>
 +
:<wrongoption>won't tell / won't</wrongoption>
 +
</quiz>
 +
 +
<quiz>
 +
4. Your French ................... better if you ................ another course.
 +
:<wrongoption>gets / take</wrongoption>
 +
:<wrongoption>will get / will take</wrongoption>
 +
:<rightoption>will get / take</rightoption>
 +
:<wrongoption>gets / will take</wrongoption>
 +
</quiz>
 +
 +
<quiz>
 +
5. What ................. if you ................... a job?
 +
:<rightoption>will you do / don't get</rightoption>
 +
:<wrongoption>do you do / don't get</wrongoption>
 +
:<wrongoption>will you go / won't get</wrongoption>
 +
:<wrongoption>do you do / won't get</wrongoption>
 +
</quiz>
 +
 +
<quiz>
 +
6. If you ........... an aspirin, you .............. better.
 +
:<wrongoption>take / feel</wrongoption>
 +
:<wrongoption>will take / will feel</wrongoption>
 +
:<rightoption>take / will feel</rightoption>
 +
:<wrongoption>will take / feel</wrongoption>
 +
</quiz>
 +
 +
<quiz>
 +
7. You .................... your driving test if you ............... more lessons.
 +
:<wrongoption>don't pass / won't take</wrongoption>
 +
:<wrongoption>won't pass / don't take</wrongoption>
 +
:<rightoption>don't pass / don't take</rightoption>
 +
:<wrongoption>won't pass / won't take</wrongoption>
 +
</quiz>
 +
 +
<quiz>
 +
8. ...................... to that party if they .............. your ex?
 +
:<wrongoption>Do you go / invite</wrongoption>
 +
:<wrongoption>Do you go / will invite</wrongoption>
 +
:<rightoption>Will you go / invite</rightoption>
 +
:<wrongoption>Will you go / will invite</wrongoption>
 +
</quiz>
 +
 +
<quiz>
 +
9. We .............. to the beach if the weather ...... nice tomorrow?
 +
:<rightoption>go / is</rightoption>
 +
:<wrongoption>'ll go / is</wrongoption>
 +
:<wrongoption>'ll go / will be</wrongoption>
 +
:<wrongoption>go / will be</wrongoption>
 +
</quiz>
 +
 +
<quiz>
 +
10. John .................... you if you .................him.
 +
:<wrongoption>never helps / don't ask</wrongoption>
 +
:<wrongoption>will never help / won't ask</wrongoption>
 +
:<wrongoption>never helps / won't ask</wrongoption>
 +
:<rightoption>will never help / don't ask</rightoption>
 +
</quiz>
 +
  
 
<div align="right"><small>[[Język angielski#Moduły|Język angielski]]</small></div>
 
<div align="right"><small>[[Język angielski#Moduły|Język angielski]]</small></div>
 
{{Lesson 1 - Grammar - HEALTH AND MEDICINE}}
 
{{Lesson 1 - Grammar - HEALTH AND MEDICINE}}

Wersja z 08:36, 14 maj 2007

Page1 Page2 Page3 Page4

Choose the correct form of the verb.


1. If you .............. me any money, I ............. to the show.

don't give / don't go

won't give / won't go

don't give / won't go

won't give / don't go

2. I .......... Rick about the party if you ............ to invite him.

tell / want

tell / 'll want

'll tell / want

'll tell / 'll want

3. I ........ anyone about this if you ........... .

don't tell / don't

won't tell / don't

don't tell / won't

won't tell / won't

4. Your French ................... better if you ................ another course.

gets / take

will get / will take

will get / take

gets / will take

5. What ................. if you ................... a job?

will you do / don't get

do you do / don't get

will you go / won't get

do you do / won't get

6. If you ........... an aspirin, you .............. better.

take / feel

will take / will feel

take / will feel

will take / feel

7. You .................... your driving test if you ............... more lessons.

don't pass / won't take

won't pass / don't take

don't pass / don't take

won't pass / won't take

8. ...................... to that party if they .............. your ex?

Do you go / invite

Do you go / will invite

Will you go / invite

Will you go / will invite

9. We .............. to the beach if the weather ...... nice tomorrow?

go / is

'll go / is

'll go / will be

go / will be

10. John .................... you if you .................him.

never helps / don't ask

will never help / won't ask

never helps / won't ask

will never help / don't ask


Page1 Page2 Page3 Page4