Laboratorium wirtualne 1/Moduł 2 - ćwiczenie 2/część 3

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

wersja beta


LABORATORIUM WIRTUALNE 1

Ćwiczenie 2 - Środowisko programistyczne LabWindows/CVI

Część 3

LW1 M2 CZ3 Slajd intro.png Temat ćwiczenia:

Śledzenie wykonania aplikacji.

Cel ćwiczenia:

Materiał zaprezentowany w czasie prezentacji ma za zadanie zaznajomić użytkownika z technikami śledzenia wykonania programu oraz podglądu wartości zmiennych w środowisku LabWindows/CVI. Słuchacz posiądzie niezbędne wiadomości potrzebne do debugowania aplikacji.


LW1 M2 CZ3 Slajd01.png Plan prezentacji.

LW1 M2 CZ3 Slajd02.png Materiał zaprezentowany w czasie prezentacji ma za zadanie zaznajomić użytkownika z technikami śledzenia wykonania programu oraz podglądu wartości zmiennych w środowisku LabWindows/CVI. Ma to szczególne znaczenie gdy napisany kod nie zachowuje się tak jak by oczekiwał projektant lub gdy wyniki obliczeń czy pomiarów odbiegają znacznie od oczekiwanych.

LW1 M2 CZ3 Slajd03.png Do nauki debugowania aplikacji wykorzystany zostanie przykład stworzony w poprzedniej części (Mechanizm obsługi zdarzeń) ćwiczenia.

LW1 M2 CZ3 Slajd04.png Aby wstawić do programu punkty zatrzymania wykonania programu (potocznie zwane breakpointami) należ przejść do kodu C aplikacji. Wykorzystamy do tego celu funkcję Zadajnik. Aby wstawić breakpoint do programu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na marginesie (widoczne na slajdzie) w linii gdzie chcemy zatrzymać wykonanie aplikacji. Aby odznaczyć należy ponownie kliknąć w ustawiony breakpoint.

LW1 M2 CZ3 Slajd05.png Następnie należy uruchomić aplikację. Aplikacja powinna uruchomić się normalnie. Jeżeli ruszymy suwakiem elementu Zadajnik program natychmiast przerwie działanie i przejdzie do kodu C zaznaczając linie na której przerwano działanie (zaznaczono na czerwono).

LW1 M2 CZ3 Slajd06.png Do wyboru są dwa mechanizmy przeglądania wartości zmiennych:
  • Uproszczony – po najechaniu kursorem na zmienną zostaje wyświetlona jej wartość, nie przydatne w przypadku tablic (uzyskamy jedynie adres pierwszego elementu tablicy).
  • W oknie zawierającym wszystkie obecnie używane zmienne (globalne i zainicjowane w danym bloku czy funkcji). Aby wyświetlić zmienne należy z menu głównego wybrać Window > Variable. Tryb ten jest szczególnie przydatny gdy mamy doczynienia z tablicami. Możemy podejrzeć wartość każdego elementu tablicy. W oknie mamy też podane wszystkie argumenty jakie zostały przekazane do funkcji obsługi zdarzenia.

LW1 M2 CZ3 Slajd07.png Dostęp do poleceń sterujących wykonanime programu.

LW1 M2 CZ3 Slajd08.png Na slajdzie przedstawiono opis elementów menu służących do sterowania wykonaniem kodu.

LW1 M2 CZ3 Slajd09.png Możliwość debugowania aplikacji ma szczególne znaczenie gdy program nie działa tak jak przewidział projektant. Każde środowisko programistyczne jest wyposażone w taki mechanizm.