Laboratorium wirtualne 1

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Forma zajęć

Laboratorium (45 godz.)

Opis

Celem przedmiotu jest realizacja badań i eksperymentów bez fizycznej obecności studentów w laboratorium. Współczesne technologie informacyjne umożliwiają wykonywanie ćwiczeń i prowadzenie badań w sposób zdalny, przy wykorzystaniu jedynie komputera podłączonego do sieci. Osadzenie wirtualnego przyrządu pomiarowego w rozproszonym systemie zlokalizowanym w sieci Internet daje niespotykaną do tej pory możliwość tworzenia zaawansowanych i elastycznych systemów, które mogą służyć prowadzeniu eksperymentów naukowych i wspomagać proces dydaktyki. Szybki rozwój narzędzi programistycznych ułatwiających komunikację komputerów na duże odległości przesądza o wyjątkowej atrakcyjności wirtualnych laboratoriów. Możliwe staje się prowadzenie badań na stanowiskach wyposażonych w unikalną aparaturę, dostępną w specjalistycznych ośrodkach naukowych, oraz korzystanie z wyników pomiarów przez szerokie grono naukowców i studentów, niezależnie od miejsca ich aktualnego pobytu. Sprawia to, że wirtualne laboratoria pomiarowe są w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania wielu instytucji naukowych. System zarządzania laboratorium wirtualnym zapewnia autoryzowanemu użytkownikowi pełną kontrolę nad procesem badawczym, w tym oddziaływanie na obiekt, regulację nastaw aparatury, bieżący odczyt i wizualizację wyników pomiarów, jak również obserwację stanu obiektu z wykorzystaniem kamer internetowych. Równolegle ze zdalną realizacją ćwiczeń w rzeczywistym laboratorium, bardzo istotną rolę w edukacji odgrywają eksperymenty symulacyjne. W laboratorium wirtualnym zostaną przeprowadzone badania modeli obiektów (skonstruowanych programowo) przy wykorzystaniu wirtualnych przyrządów pomiarowych. W ćwiczeniach symulacyjnych będą wykorzystane przyrządy wirtualne wzorowane na przyrządach autonomicznych, jak i rozwiązania dedykowane dla konkretnych zastosowań.

Sylabus

Autor

 • Remigiusz Rak

Wymagania wstępne

 • Fizyka
 • Wstęp do programowania
 • Systemy operacyjne
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Układy elektroniczne i technika pomiarowa

Zawartość

 • Środowisko programistyczne LabVIEW
 • Środowisko programistyczne LabWindows/CVI
 • Projekt wirtualnego oscyloskopu cyfrowego w środowisku LabWindows/CVI
 • Wirtualny analizator widma
 • Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnałów

Literatura

 • P. Lesiak, D. Świsulski, Komputerowa technika pomiarowa – w przykładach, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2002.
 • W. Nawrocki, Komputerowe systemy pomiarowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2002.
 • R. Rak, Przyrządy wirtualny – realne narzędzie współczesnej metrologi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
 • R. Rak, Systemy informacyjno-pomiarowe, podręcznik multimedialny, Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej – OKNO, Warszawa 2005.
 • W. Tłaczała, Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
 • W. Winiecki, Organizacja mikrokomputerowych systemów pomiarowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.

Moduły