Język angielski

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Forma zajęć

Kurs jest w większej części kursem internetowym i podnosi biegłość językową uczestnika z poziomu A2 do B2 zgodnie ze standardem określonym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Kurs obliczony jest na 240 godzin lekcyjnych (1 jednostka lekcyjna = 45 min). Około 25% (60 godzin) ma być przeprowadzone metodą tradycyjną, a pozostałe 75% (180 godzin) jako samokształceniowe kursy internetowe.

Uwaga! Pliki .aqm

ZAWARTE W MODUŁACH PLIKI .aqm ZAWIERAJĄ ĆWICZENIA INTERAKTYWNE. DOCELOWO MAJĄ BYĆ UMIESZCZONE NA PLATFORMIE DO NAUKI PRZEZ INTERNET (LMS) OBSŁUGUJĄCEJ STANDARD SCORM. Więcej szczegółów zostanie podane wkrótce.

Koncepcja i program kursu

 • Koncepcja i założenia metodyczne [1]
 • Program ramowy [2]
 • Program szczegółowy [3]

Sylabus

Autorzy

 • Agnieszka Dremza, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Górczyńska, Uniwersytet Warszawski
 • Bożena Górska-Poręcka, Uniwersytet Warszawski
 • Agnieszka Harrison, Uniwersytet Warszawski
 • Dorota Jurczyk, Uniwersytet Warszawski
 • Justyna Leśniewska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
 • Anna Łętowska-Mickiewicz, Uniwersytet Warszawski
 • Zygmunt Mazur, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
 • Urszula Muchalska, Uniwersytet Warszawski
 • Aneta Nowak, Uniwersytet Warszawski
 • Małgorzata Świerk, Uniwersytet Warszawski
 • Agnieszka Wiloch-Sikorska, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Witalisz, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,

Zawartość

 • MODUŁ 1 - SEMESTR 1 (Uniwersytet Jagielloński)
  • Unit 1 - MY FAMILY
  • Unit 2 - PEOPLE
  • Unit 3 - TRAVELLING
  • Unit 4 - PLACES
  • Unit 5 - SHOPPING
  • Unit 6 - FOOD AND DRINK
  • Unit 7 - ECOLOGY
  • Unit 8 - THE WORLD OF NATURE
  • Unit 9 - THE MEDIA
  • Unit 10 - HOME
 • MODUŁ 2 - SEMESTR 2 (Uniwersytet Jagielloński)
  • Unit 1 - HEALTH AND MEDICINE
  • Unit 2 - SPORTS AND RECREATION
  • Unit 3 - STORY TIME
  • Unit 4 - FILM AND THEATRE
  • Unit 5 - MUSIC
  • Unit 6 - ARTS AND CRAFTS
  • Unit 7 - FASHION AND CLOTHES
  • Unit 8 - CAREER
  • Unit 9 - EDUCATION
  • Unit 10 - TECHNOLOGY
 • MODUŁ 3 - SEMESTR 3 (Uniwersytet Warszawski)
  • Unit 1 - LAUGHTER AND SENSE OF HUMOUR
  • Unit 2 - HOLIDAYS AND FESTIVALS
  • Unit 3 - CRIME AND PUNISHMENT
  • Unit 4 - BEHAVIOUR AND MANNERS
  • Unit 5 - MIND AND BRAIN
  • Unit 6 - BODY
  • Unit 7 - POLITICS AND CURRENT AFFAIRS
  • Unit 8 - WAR AND CONFLICT
  • Unit 9 - CIVILIZATION
  • Unit 10 - RELIGION AND BELIEFS
 • MODUŁ 4 - SEMESTR 4 (Uniwersytet Warszawski)
  • Unit 1 - FOUR SEASONS
  • Unit 2 - GEOGRAPHY
  • Unit 3 - URBAN LIFE
  • Unit 4 - SENSES
  • Unit 5 - AGE
  • Unit 6 - SUPERNATURAL?
  • Unit 7 - DIFFICULTIES
  • Unit 8 - LANGUAGES
  • Unit 9 - DREAMS
  • Unit 10 - MY FUTURE

Moduły

MODUŁ 1 - SEMESTR 1

 • Unit 1 - MY FAMILY
 • Unit 2 - PEOPLE
 • Unit 3 - TRAVELLING
 • Unit 4 - PLACES
 • Unit 5 - SHOPPING
 • Unit 6 - FOOD AND DRINK
 • Unit 7 - ECOLOGY
 • Unit 8 - THE WORLD OF NATURE
 • Unit 9 - THE MEDIA
 • Unit 10 - HOME

MODUŁ 2 - SEMESTR 2

 • Unit 1 - HEALTH AND MEDICINE
 • Unit 2 - SPORTS AND RECREATION
 • Unit 3 - STORY TIME
 • Unit 4 - FILM AND THEATRE
 • Unit 5 - MUSIC
 • Unit 6 - ARTS AND CRAFTS
 • Unit 7 - FASHION AND CLOTHES
 • Unit 8 - CAREER
 • Unit 9 - EDUCATION
 • Unit 10 - TECHNOLOGY

MODUŁ 3 - SEMESTR 3

 • Unit 1 - LAUGHTER AND SENSE OF HUMOUR
 • Unit 2 - HOLIDAYS AND FESTIVALS
 • Unit 3 - CRIME AND PUNISHMENT
 • Unit 4 - BEHAVIOUR AND MANNERS
 • Unit 5 - MIND AND BRAIN
 • Unit 6 - BODY
 • Unit 7 - POLITICS AND CURRENT AFFAIRS
 • Unit 8 - WAR AND CONFLICT
 • Unit 9 - CIVILIZATION
 • Unit 10 - RELIGION AND BELIEFS

MODUŁ 4 - SEMESTR 4

 • Unit 1 - FOUR SEASONS
 • Unit 2 - GEOGRAPHY
 • Unit 3 - URBAN LIFE
 • Unit 4 - SENSES
 • Unit 5 - AGE
 • Unit 6 - SUPERNATURAL?
 • Unit 7 - DIFFICULTIES
 • Unit 8 - LANGUAGES
 • Unit 9 - DREAMS
 • Unit 10 - MY FUTURE

Moduły w wersji zzipowanej

Moduły w wersji zzipowanej zawierają również te ćwiczenia, które są w trakcie realizacji i nie są udostępnione powyżej w formie plików .aqm.

 • Module_3_Units_1-2.zip [4]
 • Module_3_Units_3-4.zip [5]
 • Module_3_Units_5-6.zip [6]
 • Module_3_Units_7-8.zip [7]
 • Module_3_Units_9-10.zip [8]
 • Module_4_Units_1-4.zip [9]
 • Module_4_Units_5-6.zip [10]
 • Module_4_Units_7-8.zip [11]
 • Module_4_Units_9-10.zip [12]