Informacja o autorach kursu PR

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 13:04, 4 wrz 2006 autorstwa Szopen (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

<<Powrót

  • Prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński

Jerzy Brzeziński jest informatykiem, profesorem nauk technicznych. W 1977 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Stopień doktora uzyskał w roku 1982, a doktora habilitowanego w 1989. Od 1991 jest profesorem nadzwyczajnym w Politechnice Poznańskiej. W 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Od 1996 roku kieruje Zakładem Systemów Informatycznych Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1994 -1999 był kierownikiem Zakładu Rozproszonych Systemów Informatycznych NASK, a obecnie pełni funkcję przewodniczącym Rady Naukowej NASK. Od 1993 jest nieprzerwanie członkiem Komitetu Informatyki PAN. Był członkiem Sekcji Telekomunikacji i Sekcji Informatyki KBN. Podjął też prace w PKN - Zespole Informatyki i Telekomunikacji, KT Nr 302 ds. Zastosowań Informatyki w Ochronie Zdrowia. Od 2005 jest członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie rozproszonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, w tym w szczególności konstrukcji i analizy algorytmów rozproszonych, oceny stanu globalnego asynchronicznych systemów rozproszonych, konstrukcji rozproszonych systemów tolerujących uszkodzenia, odtwarzania stanu w systemach rozproszonych, modeli spójności w systemach z rozproszoną pamięcią współdzieloną, gwarancji sesji w rozproszonych systemach mobilnych.

Ogółem jego dorobek naukowo-badawczy obejmuje: monografię, 2 rozprawy, ponad 100 artykułów naukowych, ponad 80 opracowań niepublikowanych i 3 patenty. Artykuły naukowe ukazały się m.in. w czasopismach: IEEE Transactions on Communications, IEEE Transactions on Computers, Journal of Parallel and Distributed Computing, European Journal of Operational Research, Annales des Télécommunications, Microprocessing and Microprogramming, LNCS, Bulletin of the Polish Academy of Sciences - oraz materiałach licznych konferencji krajowych i zagranicznych.

Brał udział w wielu projektach badawczych krajowych i międzynarodowych, kierując pięcioma grantami KBN i dwoma międzynarodowymi

Kierował też dużymi projektami informatycznymi na zlecenie koncernów Zachodnich i dużym projektem dla służby zdrowia. Przygotowywał wiele ekspertyz i opinii dotyczących zaawansowanych przedsięwzięć informatycznych w Polsce.

Prowadził zajęcia z wielu przedmiotów a do kilku lat wykłada Systemy operacyjne, Przetwarzanie rozproszone oraz Rozproszone systemy operacyjne.

Uzyskał liczne wyróżnienia, m.in. Nagrody MNSWiT, Nagrodę Wojewódzka, Nagrody MEN, Nagrodę Sekretarza Wydziału IV PAN, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Jest członkiem PTI, IEEE CS, ACM.


  • Dr inż. Michał Sajkowski, adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej

Zainteresowania naukowe dr inż. Michała Sajkowskiego dotyczą inżynierii protokołów sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki weryfikacji cech protokołów w warunkach znanych ograniczeń czasowych za pomocą metod geometrii obliczeniowej.

Problematyką inżynierii protokołów interesował się dr Michał Sajkowski w całym okresie swojej pracy zawodowej. Efektem tego jest dorobek publikacyjny, obejmujący dwa artykuły w czasopismach naukowych i siedemnaście publikacji w materiałach konferencyjnych: pięciu konferencji krajowych i dwunastu konferencji międzynarodowych. Materiały konferencyjne były publikowane w wydawnictwach tej rangi co: IEEE Press, North‑Holland (Elsevier), Springer‑Verlag, IOS Press i IEEE Computer Society Press. Dr Sajkowski osobiście wygłaszał referaty na ośmiu konferencjach międzynarodowych, z których najważniejsze to International Conference on Computer Communications ICCC’84 (Sydney 1984), Protocol Specification Testing and Verification (Montreal 1986), 19th IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems (Norymberga2000).

Dr Sajkowski odbył miesięczny staż naukowy w Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie, w czasie którego uczestniczył w opracowaniu projektu języka testowania protokołów. Wygłosił również sześć referatów dotyczących problematyki formalnej specyfikacji i weryfikacji protokołów sieci komputerowych na seminariach w zagranicznych uniwersytetach i ośrodkach badawczych, mianowicie: University of Sydney, Telecom Australia Research Laboratories w Melbourne (4 referaty) i w KFKI w Budapeszcie.

Dr Sajkowski był imiennie zaproszony do przedstawienia referatu na konferencji zorganizowanej przez IIASA w Sopron, na Węgrzech, w 1987 r. na temat Discrete Event Systems: Models and Applications. Wykazuje się ponad 30 cytowaniami swoich prac w wydawnictwach ogólnoświatowych, między innymi w takich czasopismach jak IEEE Trans. on Communications, IEEE Trans. on Computers, Computer Networks and ISDN Systems, oraz konferencjach jak Protocol Specification, Testing, and Verification i Automatic Verification Workshop. Wśród cytowań wyróżnia się obszerne 6 stronicowe cytowanie w monografii: R. Lai, A. Jirachiefpattana, Communication Protocol Specification and Verification, Kluwer Academic Publishers, 1998.

Dr Sajkowski recenzował prace dla czasopism Computer Networks and ISDN Systems, Foundations of Computing and Decision Sciences i European Journal of Operations Research, oraz konferencji Protocol Specification, Testing, and Verification i ISADS95. Był stałym recenzentem czasopisma IEEE Software.

Dr Sajkowski jest współautorem skryptu (30%) i książki (50%) na temat systemu operacyjnego UNIX. Przetłumaczył również 600 stronicową monografię: L. Peterson, B. Davie, Computer Networks – A Systems Approach, wydaną w wydawnictwie Nakom w 2000 roku.

W trakcie swojej pracy zawodowej dr inż. Michał Sajkowski prowadził, m.in. wykłady na kierunku Informatyka z przedmiotów: sieci komputerowe, projektowanie sieci komputerowych i zarządzanie sieciami komputerowymi, na kierunku Automatyka i Zarządzanie wykład z przedmiotu informatyka, na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, wykład z przedmiotu sieci informatyczne, a na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, wykład z przedmiotu sieci komputerowe.

Dr Sajkowski należy do Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1979 r., Polskiego Towarzystwa Informatycznego od 1983 r., IEEE Computer Society od 1996 r., IEEE Communications Society od 1999 r. IEEE Control Systems Society od 2002 r. i ACM od 2004 r.

  • mgr inż. Jacek Kobusiński, asystent w Instytucie Informatyki PP

mgr inż. Jacek Kobusiński tytuł magistra uzyskał na Politechnice Poznańskiej w 1999 roku. Został nagrodzony medalem Politechniki Poznańskiej "Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej" Zainteresowania naukowe mgr inż. Jacka Kobusińskiego koncentrują się głównie wokół problematyki detekcji błędów, tolerancji uszkodzeń i komunikacji w systemach rozproszonych. W szczególności, prowadzone badania dotyczą problemów związanych z efektywnością i skalowalnością detektorów błędów w systemach typu WAN.

Wyniki prowadzonych prac naukowo-badawczych zostały do tej pory opublikowane w kilkunastu pracach, tj.: 8 publikacjach naukowych i 13 raportach naukowo-technicznych Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Jedna z prac została zamieszczona w czasopiśmie Foundation of Computing and Decision Sciences. Ponadto publikował prace w materiałach konferencyjnych wydawanych w serii Lecture Notes in Computer Science (należącej do Listy Filadelfijskiej Instytutu Informacji Naukowej – 3 prace). Mgr inż. Jacek Kobusiński brał udział jako wykonawca w 3 projektach Komitetu Badań Naukowych. W trakcie swojej pracy zawodowej mgr inż. Jacek Kobusiński prowadził ćwiczenia laboratoryjne na kierunku Informatyka z kilku przedmiotów, m. in.: Wprowadzenie do informatyki, Systemy operacyjne, Podstawy przetwarzania rozproszonego, Przetwarzanie rozproszone, Oprogramowanie systemowe, Programowanie obiektowe, Organizacja maszyn cyforowych.

Od roku 1998 uczestniczy jako analityk i projektant w komercyjnym projekcie Eskulap realizowanym na Politechnice Poznańskiej, którego celem jest stworzenie systemu informatycznego dla szpitali. W chwili obecnej oprogramowanie to jest jednym z wiodących systemów w Polsce jeśli chodzi o liczbę wdrożeń w szpitalach. W roku 2006 zostało ono wyróżnione złotym medalem na Targach Medycznych SALMED w Poznaniu.

  • mgr inż. Arkadiusz Danilecki, asystent w Instytucie Informatyki PP

Zainteresowania naukowe mgr inż. Arkadiusza Danileckiego koncentrują się głównie wokół problematyki związanej z pamięcią rozproszoną, modelami spójności, przetwarzaniem spekulatywnym w środowisku rozproszonym i systemami typu klaster. Mgr inż. Arkadiusz Danilecki od niedawna współuczestniczy w projekcie francuskiej uczelni IRISA o nazwie Kerrighed, którego celem jest stworzenie ogólnie dostępnego rozproszonego systemu operacyjnego.

Wyniki prowadzonych prac naukowo-badawczych zostały do tej pory opublikowane w kilkunastu pracach, tj.: 4 publikacjach naukowych i 4 raportach naukowo-technicznych Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Trzy z wspomnianych publikacji zostały umieszczone w materiałach konferencyjnych wydawanych w serii Lecture Notes in Computer Science (należącej do Listy Filadelfijskiej Instytutu Informacji Naukowej). Mgr inż. Arkadiusz Danilecki brał udział jako wykonawca w 2 projektach Komitetu Badań Naukowych.

Tytuł magistra Politechniki Poznańskiej Arkadiusz Danilecki uzyskał w roku 2000. W trakcie swojej pracy zawodowej mgr inż. Arkadiusz Danilecki prowadził ćwiczenia laboratoryjne na kierunku Informatyka z kilku przedmiotów, m. in.: Systemy operacyjne, Podstawy przetwarzania rozproszonego, Projektowanie systemów rozproszonych, Oprogramowanie systemowe.

Przed podjęciem pracy na Politechnice Poznańskiej mgr inż. Arkadiusz Danilecki był pracownikiem dydaktycznym w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu (1997-1999) oraz programistą w firmie TALEX S.A. (1999-2000).