Classroom - instrukcja dla prowadzących - FOUR SEASONS

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Part 1 : Meeting after the winter holidays

Sugestie dla nauczyciela (zakładamy pewną dowolność co do przeprowadzenia przez nauczyciela tych zajęć; quiz jest obowiązkowy, trzeba przygotować x-ero kopie dla studentów)

 1. Zapoznanie z nauczycielem, jeśli się zmienił.
 2. Krótkie omówienie treści nowego kursu B2; zapoznanie studentów z metodami pracy i wymaganiami.
 3. Praca w parach. Uczestnicy opowiadają sobie wrażenia z przerwy międzysemestralnej. Jeden lub dwóch studentów opowiadają na forum klasy czego się dowiedzieli; składają „raport” grupie. Każda osoba w grupie ma za zadanie ułożyć pytania do osoby „raportującej”. Jeśli student nie zna odpowiedzi musi ją „zdobyć” .
 4. Zadanie następne:
  Wyobraź sobie ze jedziesz na tydzień do Londynu.
  Zaplanuj swój pobyt (pair work)
  Porównaj swoje plany z para obok
  Celem jest uzgodnić plan dla całej grupy.
 5. Druga część zajęć to Quiz on the life and culture of the English speaking countries. Jest to quiz typu Multiple choice. Studenci wykonują go samodzielnie. Należy określić czas. (np. 15 min)
 6. Sprawdzenie poprzez porównywanie (pair work); Podanie właściwych odpowiedzi na forum klasy, dyskusja (nauczyciel posiada klucz do testu). podliczanie punktów; wyłonienie zwycięzcy. Nauczyciel objaśnia wszystkie niejasności. Rozszerza wiadomości studentów.
 7. Jeśli wystarczy czasu to znowu pair work. Przygotuj trzy pytania typu quizowego dla swojego kolegi. Sprawdź jego wiadomości.
 8. Nauczyciel podaje pracę domową, czyli co studenci muszą zrobić przez Internet i co przygotować na następne zajęcia z nauczycielem.

A QUIZ ON THE LIFE AND CULTURE(S) OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES

Match these countries to their national flags:

CountriesFlags
New Zealand, Australia, the Falkland Islands, the Cook Islands, Bermuda, the UKFlags.jpg2. Halloween is also known as:

a) All Hallows Eve

b) Hallo Eve

c) All Saints’ Eve


3. In which of these countries is English NOT an official language:

a) Malawi

b) Belize

c) Nepal


4. Match these countries to their national emblems:

Countries

a. Australia, b. the UK, c. the USA, d. Canada, e. New Zealand, f. Ireland

Emblems

1. shamrock, 2. kiwi, 3. maple, 4. eagle, 5. lion, 6. kangaroo,


5. The animal associated with Canada is…

a) a kangaroo

b) a beaver

c) an eagle


6. There is a … on the National Flag of Canada.

a) clover

b) bay-leaf

c) maple leaf


7. The name “Canada” comes from the aboriginal language (kanata) and means:

a) a kayak

b) a village

c) a sandwich


8. How many countries border Canada?

a) three

b) two

c) one


9. The capital of Canada is…

a) Ottawa

b) Toronto

c) Quebec


10. The first Prime Minister of Canada was…

a) Pierre Trudeau

b) Mike J. Fox

c) John A. Macdonald


11. Thanksgiving Day is celebrated in the USA on:

a) the 3rd Friday in November

b) the 4th Thursday in November

c) the 2nd Saturday in November


12. Which of the following cities is the capital of Australia?

a) Perth

b) Melbourne

c) Canberra


13. Maoris are the native people of…

a) New Zealand

b) South Africa

c) India


14. The name Jamaica means the island of…

a) water

b) coconuts

c) springs


15. The Irish colour is green because…

a) of the many frogs living in Ireland

b) of the shamrock leaves in Ireland

c) of the green pastures in Ireland


16. The “jig” is a/an … dance.

a) Irish

b) Scottish

c) Welsh


17. The Big Apple is a name which refers to…

a) Washington


b) New York

c) Los Angeles


18. A typical American outdoor meal is called…

a) a grill

b) a barbecue

c) a wok


19. The Christian name of America’s president Lincoln was…

a) Tony

b) Abraham

c) George


20. Kenya was…

a) never a part of the British Empire

b) was always independent

c) was a part of the British Empire


Key:

1. 1 – New Zealand, 2 – the Cook Islands, 3 – Australia, 4 – Bermuda, 5 – the Falkland Islands, 6 – the UK,

2-A,

3-C,

4- correct answers: a - 6, b- 5,c -4,d -3,e-2,f- 1, 5-B,

6-C,

7-B,

8-C,

9-A,

10-C,

11-B,

12-C,

13-A,

14-C,

15-B,

16-A,

17-B,

18-B,

19-B,

20-C