Classroom - instrukcja dla prowadzących - FOUR SEASONS: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Linia 26: Linia 26:
<tr><td>New Zealand<br>Australia<br>the Falkland Islands<br>the Cook Islands<br>Bermuda<br>the  UK</td><td>[[Grafika:flags.jpg]]</td></tr>
<tr><td>New Zealand<br>Australia<br>the Falkland Islands<br>the Cook Islands<br>Bermuda<br>the  UK</td><td>[[Grafika:flags.jpg]]</td></tr>
</table>
</table>
<li>
</li>
 
 
<li>Halloween is also known as:
<li>Halloween is also known as:
a) All Hallows Eve
a) All Hallows Eve
b) Hallo Eve
b) Hallo Eve
c) All Saints’ Eve</li>
c) All Saints’ Eve</li>
<li>In which of these countries is English NOT an official language:
<li>In which of these countries is English NOT an official language:
a) Malawi
a) Malawi
b) Belize
b) Belize
c) Nepal</li>
c) Nepal</li>
<li>Match these countries to their national emblems:
<li>Match these countries to their national emblems:
Countries
Countries
a. Australia, b. the UK, c. the USA, d. Canada, e. New Zealand, f. Ireland
a. Australia, b. the UK, c. the USA, d. Canada, e. New Zealand, f. Ireland
Emblems  
Emblems  
1. shamrock, 2. kiwi, 3. maple, 4. eagle, 5. lion, 6. kangaroo, </li>
1. shamrock, 2. kiwi, 3. maple, 4. eagle, 5. lion, 6. kangaroo, </li>
<li>The animal associated with Canada is…
<li>The animal associated with Canada is…
a) a kangaroo
a) a kangaroo
b) a beaver
b) a beaver
c) an eagle</li>
c) an eagle</li>
<li>There is a … on the National Flag of Canada.
<li>There is a … on the National Flag of Canada.
a) clover
a) clover
b) bay-leaf
b) bay-leaf
c) maple leaf</li>
c) maple leaf</li>
<li>The name “Canada” comes from the aboriginal language (kanata) and means:
<li>The name “Canada” comes from the aboriginal language (kanata) and means:
a) a kayak
a) a kayak
b) a village
b) a village
c) a sandwich</li>
c) a sandwich</li>
<li>How many countries border Canada?
<li>How many countries border Canada?
a) three
a) three
b) two
b) two
c) one</li>
c) one</li>
<li>The capital of Canada is…
<li>The capital of Canada is…
a) Ottawa
a) Ottawa
b) Toronto
b) Toronto
c) Quebec</li>
c) Quebec</li>
<li>The first Prime Minister of Canada was…
<li>The first Prime Minister of Canada was…
a) Pierre Trudeau
a) Pierre Trudeau
b) Mike J. Fox
b) Mike J. Fox
c) John A. Macdonald</li>
c) John A. Macdonald</li>
<li>Thanksgiving Day is celebrated in the USA on:
<li>Thanksgiving Day is celebrated in the USA on:
a) the 3rd Friday in November
a) the 3rd Friday in November
b) the 4th Thursday in November
b) the 4th Thursday in November
c) the 2nd Saturday in November</li>
c) the 2nd Saturday in November</li>
<li>Which of the following cities is the capital of Australia?
<li>Which of the following cities is the capital of Australia?
a) Perth
a) Perth
b) Melbourne
b) Melbourne
c) Canberra</li>
c) Canberra</li>
<li>Maoris are the native people of…
<li>Maoris are the native people of…
a) New Zealand
a) New Zealand
b) South Africa
b) South Africa
c) India</li>
c) India</li>
<li>The name Jamaica means the island of…
<li>The name Jamaica means the island of…
a) water
a) water
b) coconuts
b) coconuts
c) springs</li>
c) springs</li>
<li>The Irish colour is green because…
<li>The Irish colour is green because…
a) of the many frogs living in Ireland
a) of the many frogs living in Ireland
b) of the shamrock leaves in Ireland
b) of the shamrock leaves in Ireland
c) of the green pastures in Ireland</li>
c) of the green pastures in Ireland</li>
<li>The “jig” is a/an … dance.
<li>The “jig” is a/an … dance.
a) Irish
a) Irish
b) Scottish
b) Scottish
c) Welsh</li>
c) Welsh</li>
<li>The Big Apple is a name which refers to…
<li>The Big Apple is a name which refers to…
a) Washington
a) Washington
b) New York
b) New York
c) Los Angeles</li>
c) Los Angeles</li>
<li>A typical American outdoor meal is called…
<li>A typical American outdoor meal is called…
a) a grill
a) a grill
b) a barbecue
b) a barbecue
c) a wok</li>
c) a wok</li>
<li>The Christian name of America’s president Lincoln was…
<li>The Christian name of America’s president Lincoln was…
a) Tony
a) Tony
b) Abraham
b) Abraham
c) George</li>
c) George</li>
<li>Kenya was…
<li>Kenya was…
a) never a part of the British Empire
a) never a part of the British Empire
b) was always independent
b) was always independent
c) was a part of the British Empire</li>
c) was a part of the British Empire</li>
</ol>
</ol>
Linia 206: Linia 108:
<ol>
<ol>
Key:
Key:
 
<li>1 – New Zealand, 2 – the Cook Islands, 3 – Australia, 4 – Bermuda, 5 – the Falkland Islands, 6 – the UK,</li>
<li>1. 1 – New Zealand, 2 – the Cook Islands, 3 – Australia, 4 – Bermuda, 5 – the Falkland Islands, 6 – the UK,</li>
<li>A, </li>
 
<li>C, </li>
<li>2-A, </li>
<li>a - 6, b- 5,c -4,d -3,e-2,f- 1,</li>
 
<li>B, </li>
<li>3-C, </li>
<li>C, </li>
 
<li>B, </li>
<li>4- correct answers: a - 6, b- 5,c -4,d -3,e-2,f- 1,</li>
<li>C, </li>
<li>5-B, </li>
<li>A, </li>
 
<li>C, </li>
<li>6-C, </li>
<li>B, </li>
 
<li>C,</li>  
<li>7-B, </li>
<li>A, </li>
 
<li>C, </li>
<li>8-C, </li>
<li>B, </li>
 
<li>A, </li>
<li>9-A, </li>
<li>B, </li>
 
<li>B, </li>
<li>10-C, </li>
<li>B, </li>
 
<li>C</li>
<li>11-B, </li>
 
<li>12-C,</li>  
 
<li>13-A, </li>
 
<li>14-C, </li>
 
<li>15-B, </li>
 
<li>16-A, </li>
 
<li>17-B, </li>
 
<li>18-B, </li>
 
<li>19-B, </li>
 
<li>20-C</li>
</ol>
</ol>

Wersja z 09:56, 23 maj 2007

Part 1 : Meeting after the winter holidays

Sugestie dla nauczyciela (zakładamy pewną dowolność co do przeprowadzenia przez nauczyciela tych zajęć; quiz jest obowiązkowy, trzeba przygotować x-ero kopie dla studentów)

 1. Zapoznanie z nauczycielem, jeśli się zmienił.
 2. Krótkie omówienie treści nowego kursu B2; zapoznanie studentów z metodami pracy i wymaganiami.
 3. Praca w parach. Uczestnicy opowiadają sobie wrażenia z przerwy międzysemestralnej. Jeden lub dwóch studentów opowiadają na forum klasy czego się dowiedzieli; składają „raport” grupie. Każda osoba w grupie ma za zadanie ułożyć pytania do osoby „raportującej”. Jeśli student nie zna odpowiedzi musi ją „zdobyć” .
 4. Zadanie następne:
  Wyobraź sobie ze jedziesz na tydzień do Londynu.
  Zaplanuj swój pobyt (pair work)
  Porównaj swoje plany z para obok
  Celem jest uzgodnić plan dla całej grupy.
 5. Druga część zajęć to Quiz on the life and culture of the English speaking countries. Jest to quiz typu Multiple choice. Studenci wykonują go samodzielnie. Należy określić czas. (np. 15 min)
 6. Sprawdzenie poprzez porównywanie (pair work); Podanie właściwych odpowiedzi na forum klasy, dyskusja (nauczyciel posiada klucz do testu). podliczanie punktów; wyłonienie zwycięzcy. Nauczyciel objaśnia wszystkie niejasności. Rozszerza wiadomości studentów.
 7. Jeśli wystarczy czasu to znowu pair work. Przygotuj trzy pytania typu quizowego dla swojego kolegi. Sprawdź jego wiadomości.
 8. Nauczyciel podaje pracę domową, czyli co studenci muszą zrobić przez Internet i co przygotować na następne zajęcia z nauczycielem.

A QUIZ ON THE LIFE AND CULTURE(S) OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES

 1. Match these countries to their national flags:
  CountriesFlags
  New Zealand
  Australia
  the Falkland Islands
  the Cook Islands
  Bermuda
  the UK
  Flags.jpg
 2. Halloween is also known as: a) All Hallows Eve b) Hallo Eve c) All Saints’ Eve
 3. In which of these countries is English NOT an official language: a) Malawi b) Belize c) Nepal
 4. Match these countries to their national emblems: Countries a. Australia, b. the UK, c. the USA, d. Canada, e. New Zealand, f. Ireland Emblems 1. shamrock, 2. kiwi, 3. maple, 4. eagle, 5. lion, 6. kangaroo,
 5. The animal associated with Canada is… a) a kangaroo b) a beaver c) an eagle
 6. There is a … on the National Flag of Canada. a) clover b) bay-leaf c) maple leaf
 7. The name “Canada” comes from the aboriginal language (kanata) and means: a) a kayak b) a village c) a sandwich
 8. How many countries border Canada? a) three b) two c) one
 9. The capital of Canada is… a) Ottawa b) Toronto c) Quebec
 10. The first Prime Minister of Canada was… a) Pierre Trudeau b) Mike J. Fox c) John A. Macdonald
 11. Thanksgiving Day is celebrated in the USA on: a) the 3rd Friday in November b) the 4th Thursday in November c) the 2nd Saturday in November
 12. Which of the following cities is the capital of Australia? a) Perth b) Melbourne c) Canberra
 13. Maoris are the native people of… a) New Zealand b) South Africa c) India
 14. The name Jamaica means the island of… a) water b) coconuts c) springs
 15. The Irish colour is green because… a) of the many frogs living in Ireland b) of the shamrock leaves in Ireland c) of the green pastures in Ireland
 16. The “jig” is a/an … dance. a) Irish b) Scottish c) Welsh
 17. The Big Apple is a name which refers to… a) Washington b) New York c) Los Angeles
 18. A typical American outdoor meal is called… a) a grill b) a barbecue c) a wok
 19. The Christian name of America’s president Lincoln was… a) Tony b) Abraham c) George
 20. Kenya was… a) never a part of the British Empire b) was always independent c) was a part of the British Empire
  Key:
 1. 1 – New Zealand, 2 – the Cook Islands, 3 – Australia, 4 – Bermuda, 5 – the Falkland Islands, 6 – the UK,
 2. A,
 3. C,
 4. a - 6, b- 5,c -4,d -3,e-2,f- 1,
 5. B,
 6. C,
 7. B,
 8. C,
 9. A,
 10. C,
 11. B,
 12. C,
 13. A,
 14. C,
 15. B,
 16. A,
 17. B,
 18. B,
 19. B,
 20. C