Classroom - instrukcja dla prowadzących - FOUR SEASONS: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 19: Linia 19:
</ol>
</ol>


A QUIZ ON THE LIFE AND CULTURE(S) OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES ([[Media:M4_cr_1.zip|aqm]])
=A QUIZ ON THE LIFE AND CULTURE(S) OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES =
 
<ol>
1. Match these countries to their national flags:
<li>Match these countries to their national flags:
 
<table>
Countries
<tr><td>Countries</td><td>Flags</td></tr>
New Zealand, Australia, the Falkland Islands, the Cook Islands, Bermuda, the  UK
<tr><td>New Zealand<br>Australia<br>the Falkland Islands<br>the Cook Islands<br>Bermuda<br>the  UK</td><td>[[Grafika:flags.jpg]]</td></tr>
 
</table>
Flags
</li>
 
<li>Halloween is also known as:<br>
[[Grafika:flags.jpg]]
a) All Hallows Eve<br>
 
b) Hallo Eve<br>
2. Halloween is also known as:
c) All Saints’ Eve</li>
 
<li>In which of these countries is English NOT an official language:<br>
a) All Hallows Eve
a) Malawi<br>
 
b) Belize<br>
b) Hallo Eve
c) Nepal</li>
 
<li>Match these countries to their national emblems:<br>
c) All Saints’ Eve
Countries<br>
 
a. Australia, b. the UK, c. the USA, d. Canada, e. New Zealand, f. Ireland<br>
 
Emblems <br>
3. In which of these countries is English NOT an official language:
1. shamrock, 2. kiwi, 3. maple, 4. eagle, 5. lion, 6. kangaroo, </li>
 
<li>The animal associated with Canada is…<br>
a) Malawi
a) a kangaroo<br>
 
b) a beaver<br>
b) Belize
c) an eagle</li>
 
<li>There is a … on the National Flag of Canada.<br>
c) Nepal
a) clover<br>
 
b) bay-leaf<br>
 
c) maple leaf</li>
4. Match these countries to their national emblems:
<li>The name “Canada” comes from the aboriginal language (kanata) and means:<br>
 
a) a kayak<br>
Countries
b) a village<br>
 
c) a sandwich</li>
a. Australia, b. the UK, c. the USA, d. Canada, e. New Zealand, f. Ireland
<li>How many countries border Canada?<br>
 
a) three<br>
Emblems  
b) two<br>
 
c) one</li>
1. shamrock, 2. kiwi, 3. maple, 4. eagle, 5. lion, 6. kangaroo,  
<li>The capital of Canada is…<br>
 
a) Ottawa<br>
 
b) Toronto<br>
5. The animal associated with Canada is…
c) Quebec</li>
 
<li>The first Prime Minister of Canada was…<br>
a) a kangaroo
a) Pierre Trudeau<br>
 
b) Mike J. Fox<br>
b) a beaver
c) John A. Macdonald</li>
 
<li>Thanksgiving Day is celebrated in the USA on:<br>
c) an eagle
a) the 3rd Friday in November<br>
 
b) the 4th Thursday in November<br>
 
c) the 2nd Saturday in November</li>
6. There is a … on the National Flag of Canada.
<li>Which of the following cities is the capital of Australia?<br>
 
a) Perth<br>
a) clover
b) Melbourne<br>
 
c) Canberra</li>
b) bay-leaf
<li>Maoris are the native people of…<br>
 
a) New Zealand<br>
c) maple leaf
b) South Africa<br>
 
c) India</li>
 
<li>The name Jamaica means the island of…<br>
7. The name “Canada” comes from the aboriginal language (kanata) and means:
a) water<br>
 
b) coconuts<br>
a) a kayak
c) springs</li>
 
<li>The Irish colour is green because…<br>
b) a village
a) of the many frogs living in Ireland<br>
 
b) of the shamrock leaves in Ireland<br>
c) a sandwich
c) of the green pastures in Ireland</li>
 
<li>The “jig” is a/an … dance.<br>
 
a) Irish<br>
8. How many countries border Canada?
b) Scottish<br>
 
c) Welsh</li>
a) three
<li>The Big Apple is a name which refers to…<br>
 
a) Washington<br>
b) two
b) New York<br>
 
c) Los Angeles</li>
c) one
<li>A typical American outdoor meal is called…<br>
 
a) a grill<br>
 
b) a barbecue<br>
9. The capital of Canada is…
c) a wok</li>
 
<li>The Christian name of America’s president Lincoln was…<br>
a) Ottawa
a) Tony<br>
 
b) Abraham<br>
b) Toronto
c) George</li>
 
<li>Kenya was…<br>
c) Quebec
a) never a part of the British Empire<br>
 
b) was always independent<br>
 
c) was a part of the British Empire</li>
10. The first Prime Minister of Canada was…
</ol>
 
a) Pierre Trudeau
 
b) Mike J. Fox
 
c) John A. Macdonald
 
 
11. Thanksgiving Day is celebrated in the USA on:
 
a) the 3rd Friday in November
 
b) the 4th Thursday in November
 
c) the 2nd Saturday in November
 
 
12. Which of the following cities is the capital of Australia?
 
a) Perth
 
b) Melbourne
 
c) Canberra
 
 
13. Maoris are the native people of…
 
a) New Zealand
 
b) South Africa
 
c) India
 
 
14. The name Jamaica means the island of…
 
a) water
 
b) coconuts
 
c) springs
 
 
15. The Irish colour is green because…
 
a) of the many frogs living in Ireland
 
b) of the shamrock leaves in Ireland
 
c) of the green pastures in Ireland
 
 
16. The “jig” is a/an … dance.
 
a) Irish
 
b) Scottish
 
c) Welsh
 
 
 
17. The Big Apple is a name which refers to…
 
a) Washington
 
 
b) New York
 
c) Los Angeles
 
 
18. A typical American outdoor meal is called…
 
a) a grill
 
b) a barbecue
 
c) a wok
 
 
19. The Christian name of America’s president Lincoln was…
 
a) Tony
 
b) Abraham
 
c) George
 
 
20. Kenya was…
 
a) never a part of the British Empire
 
b) was always independent
 
c) was a part of the British Empire
 


<ol>
Key:
Key:
 
<li>1 – New Zealand, 2 – the Cook Islands, 3 – Australia, 4 – Bermuda, 5 – the Falkland Islands, 6 – the UK,</li>
1. 1 – New Zealand, 2 – the Cook Islands, 3 – Australia, 4 – Bermuda, 5 – the Falkland Islands, 6 – the UK,
<li>A, </li>
 
<li>C, </li>
2-A,  
<li>a - 6, b- 5,c -4,d -3,e-2,f- 1,</li>
 
<li>B, </li>
3-C,  
<li>C, </li>
 
<li>B, </li>
4- correct answers: a - 6, b- 5,c -4,d -3,e-2,f- 1,
<li>C, </li>
5-B,  
<li>A, </li>
 
<li>C, </li>
6-C,  
<li>B, </li>
 
<li>C,</li>
7-B,  
<li>A, </li>
 
<li>C, </li>
8-C,  
<li>B, </li>
 
<li>A, </li>
9-A,  
<li>B, </li>
 
<li>B, </li>
10-C,  
<li>B, </li>
 
<li>C</li>
11-B,  
</ol>
 
12-C,  
 
13-A,  
 
14-C,  
 
15-B,  
 
16-A,  
 
17-B,  
 
18-B,  
 
19-B,  
 
20-C

Aktualna wersja na dzień 09:57, 23 maj 2007

Part 1 : Meeting after the winter holidays

Sugestie dla nauczyciela (zakładamy pewną dowolność co do przeprowadzenia przez nauczyciela tych zajęć; quiz jest obowiązkowy, trzeba przygotować x-ero kopie dla studentów)

 1. Zapoznanie z nauczycielem, jeśli się zmienił.
 2. Krótkie omówienie treści nowego kursu B2; zapoznanie studentów z metodami pracy i wymaganiami.
 3. Praca w parach. Uczestnicy opowiadają sobie wrażenia z przerwy międzysemestralnej. Jeden lub dwóch studentów opowiadają na forum klasy czego się dowiedzieli; składają „raport” grupie. Każda osoba w grupie ma za zadanie ułożyć pytania do osoby „raportującej”. Jeśli student nie zna odpowiedzi musi ją „zdobyć” .
 4. Zadanie następne:
  Wyobraź sobie ze jedziesz na tydzień do Londynu.
  Zaplanuj swój pobyt (pair work)
  Porównaj swoje plany z para obok
  Celem jest uzgodnić plan dla całej grupy.
 5. Druga część zajęć to Quiz on the life and culture of the English speaking countries. Jest to quiz typu Multiple choice. Studenci wykonują go samodzielnie. Należy określić czas. (np. 15 min)
 6. Sprawdzenie poprzez porównywanie (pair work); Podanie właściwych odpowiedzi na forum klasy, dyskusja (nauczyciel posiada klucz do testu). podliczanie punktów; wyłonienie zwycięzcy. Nauczyciel objaśnia wszystkie niejasności. Rozszerza wiadomości studentów.
 7. Jeśli wystarczy czasu to znowu pair work. Przygotuj trzy pytania typu quizowego dla swojego kolegi. Sprawdź jego wiadomości.
 8. Nauczyciel podaje pracę domową, czyli co studenci muszą zrobić przez Internet i co przygotować na następne zajęcia z nauczycielem.

A QUIZ ON THE LIFE AND CULTURE(S) OF THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES

 1. Match these countries to their national flags:
  CountriesFlags
  New Zealand
  Australia
  the Falkland Islands
  the Cook Islands
  Bermuda
  the UK
  Flags.jpg
 2. Halloween is also known as:
  a) All Hallows Eve
  b) Hallo Eve
  c) All Saints’ Eve
 3. In which of these countries is English NOT an official language:
  a) Malawi
  b) Belize
  c) Nepal
 4. Match these countries to their national emblems:
  Countries
  a. Australia, b. the UK, c. the USA, d. Canada, e. New Zealand, f. Ireland
  Emblems
  1. shamrock, 2. kiwi, 3. maple, 4. eagle, 5. lion, 6. kangaroo,
 5. The animal associated with Canada is…
  a) a kangaroo
  b) a beaver
  c) an eagle
 6. There is a … on the National Flag of Canada.
  a) clover
  b) bay-leaf
  c) maple leaf
 7. The name “Canada” comes from the aboriginal language (kanata) and means:
  a) a kayak
  b) a village
  c) a sandwich
 8. How many countries border Canada?
  a) three
  b) two
  c) one
 9. The capital of Canada is…
  a) Ottawa
  b) Toronto
  c) Quebec
 10. The first Prime Minister of Canada was…
  a) Pierre Trudeau
  b) Mike J. Fox
  c) John A. Macdonald
 11. Thanksgiving Day is celebrated in the USA on:
  a) the 3rd Friday in November
  b) the 4th Thursday in November
  c) the 2nd Saturday in November
 12. Which of the following cities is the capital of Australia?
  a) Perth
  b) Melbourne
  c) Canberra
 13. Maoris are the native people of…
  a) New Zealand
  b) South Africa
  c) India
 14. The name Jamaica means the island of…
  a) water
  b) coconuts
  c) springs
 15. The Irish colour is green because…
  a) of the many frogs living in Ireland
  b) of the shamrock leaves in Ireland
  c) of the green pastures in Ireland
 16. The “jig” is a/an … dance.
  a) Irish
  b) Scottish
  c) Welsh
 17. The Big Apple is a name which refers to…
  a) Washington
  b) New York
  c) Los Angeles
 18. A typical American outdoor meal is called…
  a) a grill
  b) a barbecue
  c) a wok
 19. The Christian name of America’s president Lincoln was…
  a) Tony
  b) Abraham
  c) George
 20. Kenya was…
  a) never a part of the British Empire
  b) was always independent
  c) was a part of the British Empire
  Key:
 1. 1 – New Zealand, 2 – the Cook Islands, 3 – Australia, 4 – Bermuda, 5 – the Falkland Islands, 6 – the UK,
 2. A,
 3. C,
 4. a - 6, b- 5,c -4,d -3,e-2,f- 1,
 5. B,
 6. C,
 7. B,
 8. C,
 9. A,
 10. C,
 11. B,
 12. C,
 13. A,
 14. C,
 15. B,
 16. A,
 17. B,
 18. B,
 19. B,
 20. C