CWGI Moduł 7

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 12:52, 19 wrz 2006 autorstwa Marcinm (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
CWGI M7 Slajd1.png
Firma Autodesk dość szybko wprowadza nowe wersje AutCAD-a i rynek wydawniczy nie nadąża z książkami, które można byłoby polecić Państwu, jako pomoc w opanowaniu tego tak bardzo rozbudowanego i można powiedzieć najpowszechniej stosowanego programu z grupy CAD. Z tego powodu postaramy się przybliżyć tą tematykę z pomocą Podręcznika użytkownika, który stanowi integralną część programu, a więc nie będą Państwo mieli kłopotu z jego zdobyciem.

Nie jest to jednak prosta w korzystaniu lektura. Ograniczenia, które narzucają między innymi wymiary monitora powodują, że nie sposób korzystać z tej pomocy, jak korzysta się z wydrukowanej książki. Z tego powodu dokonaliśmy pewnego wyboru rozdziałów i podrozdziałów, które uznaliśmy, że powinni Państwo poznać. Staraliśmy się przy tym zachowywać nazewnictwo i kolejność tematów taką samą, jak w podręczniku użytkownika. Wybrana tematyka dotyczy głównie pracy w przestrzeni 2D i w pełni obejmuje poziom Essentials. W wielu przypadkach omawianą tematykę staramy się przybliżyć praktycznymi przykładami. Całość materiału podzieliliśmy na sześć głównych części teoretycznych oraz cztery części praktyczne, w których pokazano krok po kroku sposób wykonania w miarę pełnej dokumentacji obrotowego obiektu, obejmującej postać konstrukcyjną i układ wymiarów zarówno w obszarze modelu jak i arkusza.


CWGI M7 Slajd2.png
Pomoc programu AutoCAD 2007, dostępna z menu górnego (zakładka Pomoc) lub po wciśnięciu klawisza funkcyjnego F1 dostarcza niezbędne informacje do korzystania z programu AutoCAD. Wciśnięcie przycisku F1 po uruchomieniu polecenia wyświetla informacje z karty Polecenia, Podręcznika użytkownika.

Paleta informacji, po uruchomieniu, podaje informacje z karty Procedury Podręcznika użytkownika o każdym nowo wprowadzonym poleceniu. Warsztat nowych możliwości jest wprowadzeniem nowych funkcji programu AutoCAD. Dostęp do Warsztatu nowych możliwości można uzyskać z menu Pomoc


CWGI M7 Slajd3.png
1.1 Szukanie potrzebnych informacji

System pomocy jest dość dobrze zorganizowany. Ma on budowę strukturalną, w której łatwo odnaleźć potrzebne informacje. Dostęp do pomocy jest możliwy zarówno z menu górnego (Pomoc), gdzie zgromadzono wszystkie możliwe do uzyskania źródła pomocy, jak i po wciśnięciu klawisza funkcyjnego F1. Ponadto w każdym oknie dialogowym pojawia się znak ?, który może pomóc w uzyskaniu dodatkowych informacji związanych z elementami danego okna. Wciśnięcie klawisza F1 po uruchomieniu, lub w trakcie, polecenia uruchamia pomoc z karty Polecenia podręcznika użytkownika dołączonego do programu. Można również uruchomić w zakładce Pomoc menu górnego Paletę informacji Szybka pomoc na palecie informacji udostępnia wygodne informacje z zakresu Procedury systemu pomocy. Dzięki Szybkiej pomocy dostępne procedury wyświetlane są na zwartej palecie, która zajmuje bardzo mało miejsca na obszarze rysunku.


CWGI M7 Slajd4.png
1.1.1 Korzystanie z pomocy

Z lewej strony okna Pomoc znajdują się karty (zakładki) oferujące kilka sposobów szukania informacji. Aby zlokalizować określony wyraz lub frazę w bieżącym temacie, należy kliknąć tekst w temacie i użyć klawiszy CTRL+F. Pierwsza zakładka: Spis treści, zawiera przegląd dostępnej dokumentacji w postaci listy tematów i podtematów. Umożliwia przeglądanie informacji przez wybieranie i rozwijanie tematów. Zarządza strukturą, która pozwala zlokalizować miejsce obecnie przeglądane w Pomocy i pozwala szybko przejść do innych tematów. Następna zakładka: Indeks, wyświetla w porządku alfabetycznym listę wyrazów kluczowych, powiązanych ze spisem tematów umieszczonych na karcie Spis treści. Pozwala na szybki dostęp do informacji, gdy znana jest nazwa funkcji, polecenia lub operacji, albo wiadomo jakie działanie ma wykonać program. Trzecia zakładka: Wyszukaj (usługa wyszukiwania firmy Microsoft) umożliwia wyszukanie pełnego tekstu we wszystkich tematach umieszczonych na karcie Spis treści. Pozwala ona wykonać wyczerpujące przeszukanie dla określonego wyrazu lub wyrażenia. Wyświetla ponadto listę tematów, które odpowiadają wyrazowi lub wyrażeniu wpisanemu w polu pytania. Szukane wyrazy można wpisać wielkimi literami lub małymi; przeszukiwanie nie uwzględnia wielkości liter. Można szukać dowolnej kombinacji liter (a-z) i cyfr (0-9). Nie należy stosować znaków interpunkcji, takich jak: kropka, dwukropek, średnik, przecinek, myślnik i jeden cudzysłów; w przeszukiwaniu zostaną one pominięte. Można podać grupę elementów zapisując każdy z nich w cudzysłowie lub nawiasie, aby ustawić każdy element osobno. Zaawansowane szukanie pełnego tekstu na karcie Wyszukaj pozwala umieścić w szukanym wyrażeniu operatory logiczne i symbole wieloznaczne. Przeszukiwanie można ograniczyć do poprzednich wyników, zgodności podobnych wyrazów lub przeszukać tylko tytuły tematów. Za pomocą operatorów AND, OR, NOT i NEAR można dokładnie zdefiniować cel przeszukania przez tworzenie zależności między szukanymi terminami. Poniższa tabela pokazuje, jak stosować każdy z tych operatorów. Gdy nie zostanie określony żaden operator, program zastosuje operator AND. Na przykład zapis drukowanie ramki rysunkowej jest równoważny zapisowi drukowanie AND ramki AND rysunkowej.

Szukane Przykład Wyniki
Oba terminy w

ten sam temat

widok drzewo AND paleta Tematy zawierające jednocześnie widok drzewo i paleta
Jeden z terminów w temacie rastrowy OR wektorowy Tematy zawierające rastrowy albo wektorowy, albo oba wyrazy
Pierwszy termin bez drugiego terminu ole NOT dde Tematy zawierające OLE, ale jednocześnie niezawierające DDE
Oba terminy w

ten sam temat, obok siebie

katalog NEAR główny Tematy zawierające wyraz katalog, nie dalej niż osiem wyrazów od główny

CWGI M7 Slajd5.png
2. Interfejs użytkownika– Podręcznik użytkownika

Interfejs stanowią: paski narzędzi, okno poleceń, Design Center, Palety narzędzi oraz wiele elementów środowiska roboczego (przestrzenie robocze, profile itp.). Poprzez menu rozwijane, menu podręczne i paski narzędzi można uzyskać dostęp do najczęściej używanych poleceń, ustawień i trybów. Polecenia, zmienne systemowe, opcje, komunikaty i monity programu można wyświetlać w oknie zwanym oknem poleceń, które można zamocować i którego wielkość można zmienić. W oknie DesignCenter można zarządzać odwołaniami do bloków, odnośnikami zewnętrznymi i innymi zasobami, takimi jak definicje warstw, arkusze i style tekstu. Palety narzędzi to karty w oknie Palety narzędzi, które stanowią efektywną metodę organizowanie, udostępniania i umieszczania bloków, kreskowań i innych narzędzi. Palety narzędzi mogą również zawierać narzędzia opracowane przez inne firmy. Wiele ustawień jest dostępnych w menu podręcznym i oknie dialogowym Opcje (menu górne, Narzędzia, Opcje). Niektóre elementy przestrzeni roboczej, np. obecność i położenie pasków narzędzi i palet, można określić i zapisać za pomocą okna dialogowego Dostosuj interfejs użytkownika. Aby powiększyć obszar wyświetlania rysunku, kliknij menu Widok, Wyczyść Ekran. Wyświetlane będą tylko pasek menu, pasek stanu i wiersz polecenia. Obok opcji jest wyświetlany znacznik wyboru. Aby przywrócić poprzednie ustawienie, kliknij ponownie przycisk Wyczyść ekran. Przycisk Wyczyść ekran jest dostępny w prawym dolnym rogu okna aplikacji, w linii statusowej. Zmiany widoku podczas wykonywania operacji Zoom lub Nowy fragment lub przechodzeniu z jednego widoku do innego mogą być płynne lub natychmiastowe. Sposobem przełączania między obszarem modelu a układem lub układami można sterować. Interfejs klasyczny zawiera kartę Model i co najmniej kartę układu. Aby zoptymalizować przestrzeń w obszarze rysunku, można wyłączyć te karty i używać równoważnych przycisków w pasku stanu. Opcja wyboru jednego z dwóch rodzajów interfejsu jest dostępna w menu podręcznym na karcie Model i w menu podręcznym na karcie układu, a także w menu podręcznym przycisku Model/Układ na pasku stanu. Czcionka (okno dialogowe Opcje, karta Ekran). Czcionki używane w oknie aplikacji i w oknie tekstowym można zmienić. To ustawienie nie ma wpływu na tekst w rysunkach. Wiele okien, np. paletę właściwości, paletę narzędzi i DesignCenter, można zamocować. Oznacza to, że mogą one być zamocowane, zakotwiczone lub przestawne. Ustawienia dla tych i innych opcji są często zmieniane w menu podręcznym, które jest otwierane przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy paska tytułu palety lub okna. Aby zmienić wielkość okna, pociągnij krawędź okna. Aby zmienić wielkość okienek w oknie, które ma okienka, pociągnij pasek między okienkami. Pozwól zamocować. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zamocować lub zakotwiczyć okno, które można zamocować. Zamocowane okno przylega z jednej strony do okna aplikacji, co powoduje zmianę rozmiaru obszaru rysunku. Okno, które można zamocować, doczepia się lub zakotwicza do lewej lub prawej strony obszaru rysunku. Zakotwiczone okno rozwija się i zwija, gdy przesuwa się nad nim kursor. Jeśli zakotwiczone okno jest otwarte, jego zawartość nakłada się na obszar rysunku. Zakotwiczonego okna nie można ustawić, aby pozostawało otwarte. Aby można było zakotwiczyć okno, należy wcześniej włączyć opcję Pozwól zamocować. Autoukrywanie. Okno przestawne rozwija się i zwija, gdy przesuwa się nad nim kursor. Po wyłączeniu tej opcji okno pozostaje otwarte na stałe. Przezroczystość Ta opcja sprawia, że okno jest przezroczyste i nie przesłania obiektów znajdujących się pod nim. Ta opcja nie jest dostępna dla wszystkich okien. Sterowanie wyświetlaniem pasków narzędziCWGI M7 Slajd6.png
2a Interfejs – Kolor

Niektóre ustawienia wpływają na sposób pracy w obszarze rysunku. Kolory tła (okno dialogowe Opcje, karta Ekran, Kolory). Użytkownik określa kolory tła używane w obszarze modelu, układach i edytorze bloku. Kolory tła na karcie Model zmieniają się w zależności od tego, czy pracujesz w kontekście projektu 2D, nad modelowaniem 3D (rzutowanie równoległe) czy modelowaniem 3D (rzutowanie perspektywiczne). Gdy rzutowanie perspektywiczne jest włączone (okno dialogowe Opcje, karta Ekran, Kolory), płaszczyzna XY LUW jest wyświetlana jako płaszczyzna podłoża z kolorem gradientu. Płaszczyzna podłoża wyświetla gradient od horyzontu podłoża do początku podłoża. Obszar nieobjęty płaszczyzną podłoża to niebo (okno dialogowe Opcje, karta Ekran, Kolory), na którym od horyzontu nieba do zenitu nieba jest wyświetlany kolor gradientu. Jeśli płaszczyzna podłoża jest oglądana spod ziemi (okno dialogowe Opcje, karta Ekran, Kolory), na płaszczyźnie podłoża od horyzontu ziemi do azymutu ziemi jest wyświetlany gradient.


CWGI M7 Slajd7.png
2b Siatka w widoku 3D

W widokach 3D wszystkie elementy interfejsu skojarzone z osiami X, Y i Z LUW mają specjalnie przypisane kolory. Oś X jest pokolorowana lub zabarwiona na czerwono, oś Y na zielono, a oś Z na niebiesko. Zabarwienia te można włączyć lub wyłączyć w oknie dialogowym Kolory okna rysunku. Gdy rzutowanie perspektywiczne jest włączone, siatka jest wyświetlana jako siatka płaszczyzny podłoża. Kolory (okno dialogowe Opcje, karta Ekran, Kolory) są ustawiane dla linii głównych siatki, linii podrzędnych siatki i linii osi.


CWGI M7 Slajd8.png
2.1 Paski narzędzi i menu

Aby uruchomić polecenia, wyświetlić przyciski rozwijane paska narzędzi i wyświetlić etykietki, skorzystaj z przycisków na paskach narzędzi. Możesz wyświetlić, ukryć, przewijać lub zmienić rozmiar pasków narzędzi. Paski narzędzi zawierają przyciski uruchamiające polecenia. W momencie przenoszenia myszy lub urządzenia wskazującego nad przyciskiem paska narzędzi, etykietka wyświetli nazwę przycisku. Przyciski z małym czarnym trójkątem w dolnym prawym rogu są przyciskami rozwijanymi pasków narzędzi zawierającymi powiązane polecenia. Zatrzymaj kursor nad ikoną i przytrzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy, dopóki przycisk rozwijany paska narzędzi nie zostanie wyświetlony. Pasek narzędzi Standard, na górze obszaru rysunku jest wyświetlany domyślnie. Pasek ten jest podobny do pasków narzędzi występujących w programach pakietu Microsoft® Office. Zawiera on najczęściej używane polecenia programu AutoCAD®, takie jak WŁAŚCIWOŚCI, NFRAGM i ZOOM, a także standardowe polecenia pakietu Microsoft Office, takie jak Nowy, Otwórz czy Zapisz. Aby wyświetlić lub ukryć paski narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pasek narzędzi w celu wyświetlenia listy pasków narzędzi. Znacznik umieszczony obok nazwy paska narzędzi, oznacza, że pasek jest wyświetlany. Aby wyświetlić lub ukryć znacznik, kliknij nazwę paska narzędzi. Pasek narzędzi może być zamocowany lub ruchomy. Zamocowany pasek narzędzi jest dołączony do dowolnej krawędzi obszaru graficznego. Aby usunąć zamocowanie paska narzędzi, kliknij podwójne paski i przeciągnij go do obszaru rysunku. Możesz kliknąć pasek tytułu i przesunąć go w nowe miejsce lub zamocować go. Możesz zmienić wielkość ruchomego paska narzędzi, przeciągając jego krawędź. Po rozmieszczeniu pasków narzędzi i zamocowaniu lub zakotwiczeniu okien lub uczynieniu ich przestawnymi zgodnie z wymaganiami można zablokować ich położenie. Zablokowane okna i paski narzędzi można mimo to zamykać i otwierać, a także dodawać do nich elementy i usuwać je. Aby odblokować je tymczasowo, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL. Wyświetlenie menu podręcznego pozwala na szybki dostęp do poleceń odpowiadających bieżącemu działaniu. Przez naciśnięcie prawego przycisku myszy można wyświetlić różne menu podręcznym, po ustawieniu kursora w następujących obszarach:

 • Wewnątrz obszaru rysunku, z wybieraniem obiektów lub bez.
 • Wewnątrz obszaru rysunku w trakcie działania polecenia
 • Wewnątrz okna tekstowego i w wierszu polecenia
 • Wewnątrz obszarów i na ikonach w oknie DesignCenter
 • Wewnątrz obszarów i na tekście w edytorze tekstu lokalnego
 • Na pasku narzędzi lub na palecie narzędzi
 • Na karcie Model lub na karcie układu
 • Na pasku stanu lub przyciskach paska stanu
 • W niektórych oknach dialogowych

Menu podręczne zwykle zawierają opcje

 • Powtórz ostatnio wprowadzone polecenie
 • Anuluj bieżące polecenie
 • Wyświetl listę ostatnich danych wprowadzonych przez użytkownika
 • Wytnij, kopiuj i wklej ze Schowka
 • Wybierz inną opcję polecenia
 • Wyświetl okno, np. Opcje lub Dostosowywanie
 • Cofaj ostatnio wprowadzone polecenie

Działanie prawego przycisku myszy można tak dostosować, aby krótkie jego naciśnięcie odpowiadało naciśnięciu klawisza ENTER, a dłuższe naciśnięcie powodowało wyświetlenie menu podręcznego (z pomocą okna dialogowego Opcje: karta Parametry użytkownika: Standardowe zachowanie Windows).


CWGI M7 Slajd9.png
2.2 Okno poleceń

Aby wprowadzić polecenie za pomocą klawiatury, wpisz w wierszu polecenia pełną nazwę polecenia i naciśnij klawisz ENTER lub SPACJA. Gdy włączona jest opcja Wprowadzanie dynamiczne i ustawiona jest na wyświetlanie zgłoszeń dynamicznych, możliwe jest wprowadzenie wielu poleceń w etykietkach w pobliżu kursora. Niektóre polecenia mają też swoje skrócone nazwy. Na przykład zamiast wprowadzać linia, aby rozpocząć polecenie LINIA, wystarczy wprowadzić l. Skrócone nazwy poleceń zwane aliasami są zdefiniowane w pliku acad.pgp. Aby znaleźć polecenie, można wpisać literę w wierszu polecenia i nacisnąć TAB, co spowoduje cykliczne przełączanie wszystkich poleceń rozpoczynających się tą literą. Naciśnij klawisz ENTER lub SPACJA. Aby ponownie uruchomić ostatnio używane polecenie, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz polecenia. Po wpisaniu poleceń w wierszu polecenia wyświetlony zostanie zestaw opcji lub okno dialogowe. Na przykład po wpisaniu OKRĄG w wierszu polecenia zostanie wyświetlony następujący monit: Określ środek okręgu lub [3P/2P/Ssr]. Środek okręgu można określić przez podanie współrzędnych X,Y lub przez wskazanie punktu na ekranie za pomocą urządzenia wskazującego. Aby wybrać inną opcję, należy wpisać literę znajdującą się w nawiasach przy opcjach. Można wpisać literę małą lub wielką. Na przykład aby wybrać opcję trzech punktów (3P), należy wpisać 3p. Aby wykonać polecenia, naciśnij klawisz SPACJA lub ENTER albo kliknij prawym przyciskiem urządzenia wskazującego po wpisaniu nazw poleceń lub odpowiedzi na monity. Instrukcje w Pomocy zakładają, że po każdym wpisie trzeba nacisnąć klawisz ENTER, i dlatego nie zawierają opisu tej czynności. Jeśli chcesz powtórzyć użyte przed chwilą polecenie, naciśnij klawisz ENTER lub SPACJA albo kliknij prawym przyciskiem urządzenia wskazującego monit polecenia. Polecenie można również powtórzyć przez wpisanie WIELE, spacji i nazwy polecenia, jak w poniższym przykładzie: Polecenie: wiele okrąg. Aby anulować polecenie w toku, naciśnij klawisz ESC. Wciskając przycisk F2 można uruchomić Okno tekstowe. Okno tekstowe jest podobne do okna poleceń, można w nim wprowadzać polecenia i wyświetlać zgłoszenia i komunikaty. Okno tekstowe zawiera pełną historię poleceń dla bieżącej sesji roboczej. Okno tekstowe umożliwia przeglądanie obszernych danych wyjściowych, takich poleceń jak LISTA, które wyświetlają szczegółowe informacje dotyczące zaznaczonych obiektów. Aby poruszać się po historii poleceń do przodu i do tyłu można użyć strzałek przewijania na prawej krawędzi okna. Okno poleceń można rozłączyć i uczynić je oknem przestawnym, przeciągając je poza region zamocowania. Region zamocowania to krawędź okna aplikacji AutoCAD pozwalająca na zamocowanie paska narzędzi, palety lub okna poleceń. Przestawne okno poleceń można przenieść w dowolne miejsce na ekranie i zmienić jego szerokość oraz wysokość za pomocą urządzenia wskazującego. Aby ukryć wiersz polecenia, kliknij menu Narzędzia: Wiersz polecenia (lub naciśnij klawisze CTRL+9). Nawet jeżeli wiersz polecenia zostanie ukryty, nadal można wprowadzać polecenia. Jednak niektóre polecenia i zmienne systemowe zwracają wartości do wiersza polecenia, więc w takim przypadku lepiej jest wyświetlić wiersz polecenia.


CWGI M7 Slajd10.png
2.2 Design Center

Okno Design Center uruchamiamy poprzez Menu górne: Narzędzia: Palety: Design Cenfer lub przez wskazanie ikony w pasku Standard. Struktura drzewa w lewej części okna DesignCenter i cztery karty ułatwiają szukanie i wczytywanie zasobów do obszaru zasobów. Karta Foldery wyświetla strukturę ikon nawigacyjnych:

 • Sieci i komputery
 • Adresy sieci (URL)
 • Napędy dysków lokalnych
 • Katalogi
 • Zewnętrzne odnośniki, wzory kreskowania oraz nazwane obiekty w rysunkach: bloki, warstwy, rodzaje linii, style tekstu, style wymiarowania i style wydruku

Kliknij element struktury drzewiastej, aby wyświetlić jego zasoby w obszarze zasobów. Kliknij znak plusa (+) lub minusa (-), aby wyświetlić lub ukryć w strukturze dodatkowe poziomy. Przez dwukrotne kliknięcie na elemencie struktury można również wyświetlić jej niższe poziomy. Po naciśnięciu prawego przycisku w obszarze struktury zostanie wyświetlone menu kursora z kilkoma związanymi opcjami. Karty Otwarte rysunki, Historia i DC Online oferują dodatkowe metody lokalizowania zasobów. Otwarte rysunki. Wyświetla listę rysunków, które są otwarte. Kliknij plik rysunku, a następnie wybierz z listy jedną z tabel definicji, aby wczytać zasoby do obszaru zasobów. Historia wyświetla listę plików otwartych poprzednio za pomocą DesignCenter. Wyświetla liste plików otwieranych ostatnio poprzez DesignCenter. Kliknij dwukrotnie na pliku rysunku z listy, aby przejść do struktury drzewiastej na karcie Foldery i wczytać zasoby do obszaru zasobów. Karta DC Online. Oferuje zasoby z internetowej strony DesignCenter Online zawierającej bloki, biblioteki symboli, katalogi wyrobów gotowych (producenci) i katalogi online. Prawa część okna DesignCenter działa na wyświetlanych w niej zasobach. Dwukrotne kliknięcie na pozycji w obszarze zasobów wyświetla kolejne poziomy szczegółów. Na przykład dwukrotne kliknięcie na obrazie rysunku wyświetla kilka ikon, obejmujących ikony bloków. Dwukrotne kliknięcie na ikonie Bloki wyświetla obrazy wszystkich bloków w rysunku. Zasoby z obszaru zasobów można dodać do bieżącego rysunku na kilka sposobów:

 • Przeciągnij element do obszaru rysunku, aby go dodać, korzystając ze standardowego ustawienia, jeśli zostało zdefiniowane.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze zasobów, aby wyświetlić menu kursora z opcjami.
 • Kliknij dwukrotnie na bloku, aby wyświetlić okno dialogowe Wstaw. Kliknij dwukrotnie na kreskowaniu, aby wyświetlić okno dialogowe Kreskowanie do granic i wypełnienie.

Możliwy jest podgląd zasobów graficznych, takich jak rysunki, odnośniki zewnętrzne czy bloki, możliwe jest też wyświetlanie opisów tekstowych, gdy są dostępne. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy bloku lub pliku rysunku w obszarze zasobów z wyświetlonego menu wybierz Tylko przedefiniuj lub Wstaw i przedefiniuj, aby zaktualizować wybrany blok. W oknie DesignCenter można otworzyć rysunek z obszaru zawartości, korzystając z menu podręcznego, naciskając klawisz CTRL podczas przeciągania rysunku lub przeciągania ikony rysunku w dowolne miejsce poza obszarem rysunku. Nazwa rysunku dodawana jest do listy historii DesignCenter w celu szybkiego dostępu w przyszłych sesjach. Można dodać rysunki, bloki i kreskowanie z DesignCenter do bieżącej palety narzędzi.

 • Z obszaru zasobów DesignCenter można przeciągnąć jeden lub kilka elementów do bieżącej palety narzędzi.
 • W widoku drzewa DesignCenter należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i korzystając z menu kursora, utworzyć nową paletę narzędzi z bieżącego folderu, pliku rysunku lub ikony bloku.

W ramach ćwiczeń proszę spróbować przenieść do palety, lub utworzyć paletę z wybranych bloków np. z pliku Electrical Power.Dwg udostępnianego przez okno Design Center.CWGI M7 Slajd11.png
2.3a Okno Design Center

Okno DesignCenter jest podzielone na obszar ze strukturą zasobów (z lewej strony) i obszar zasobów (z prawej strony). Widok struktury (drzewo) służy do szukania źródeł zasobów, aby wyświetlić je w obszarze zasobów. Korzystając z obszaru zasobów, można zasoby dodać do rysunku lub do palety narzędzi. Poniżej obszaru zasobów można wyświetlić podgląd lub opis wybranego rysunku, bloku, wzoru kreskowania lub zewnętrznego odnośnika. Pasek narzędzi u góry okna udostępnia wiele opcji i operacji. Rozmiarem, położeniem i wyglądem okna DesignCenter można sterować. Wiele tych opcji można ustawić, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję z menu podręcznego. Rozmiar okna DesignCenter można zmienić, przeciągając pasek między obszarem zawartości a widokiem drzewa lub przeciągając krawędź okna. Okno DesignCenter można zamocować, przeciągając je nad prawy lub lewy region mocowania, aby zostało przyciągniete do położenia zamocowanego. Okno DesignCenter można też zamocować przez dwukrotne kliknięcie paska tytułu. Okno DesignCenter można odczepić, przeciągając je poza obszar powyżej paska narzędzi lub poza rejon mocowania. Trzymanie wciśniętego klawisza CTRL podczas przeciągania zapobiega zamocowaniu okna. Aby zakotwiczyć okno DesignCenter, wybierz polecenie Zakotwiczenie w prawo lub Zakotwiczenie w lewo z menu podręcznego. Zakotwiczone okno DesignCenter rozwija się i zwija, gdy przesuwa się nad nim kursor. Jeśli zakotwiczone okno DesignCenter jest otwarte, jego zawartość nakłada się na obszar rysunku. Nie można go ustawić, aby pozostawało otwarte. Jeśli okno DesignCenter jest przestawne, za pomocą polecenia Autoukrywanie można je ustawić, aby się rozwijało i zwijało, gdy przesunie się nad nim kursor. Pasek narzędzi DesignCenter steruje nawigacją i wyświetlaniem informacji w widoku drzewa i w obszarze zasobów. Te same opcje nawigacji i wyświetlania są dostępne w menu podręcznym. Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar zawartości okna DesignCenter, aby wyświetlić menu.


CWGI M7 Slajd12.png
2.3.1 Korzystanie z zasobów Internetu z pomocą Design Center

DesignCenter Online umożliwia dostęp do wcześniej opracowanych zasobów, takich jak bloki, biblioteki symboli, katalogi wyrobów gotowych (producenci) i katalogi online. Zasoby te mogą być użyte w popularnych aplikacjach projektowych, ułatwiając tworzenie rysunków. Aby uzyskać dostęp do DesignCenter Online, wybierz kartę DC Online w oknie DesignCenter. Po otwarciu okna DesignCenter Online można przeglądać, szukać i kopiować potrzebne zasoby. W oknie DesignCenter Online są wyświetlane dwa okienka — prawe i lewe. Prawe okienko to obszar zasobów. Obszar zasobów wyświetla elementy lub foldery wybrane w lewym okienku. Lewe okienko może wyświetlać jeden z czterech następujących widoków:

 • Lista kategorii. Wyświetla foldery zawierające biblioteki części znormalizowanych, katalogi wyrobów gotowych (producenci) i bazy elementów w sieci WWW.
 • Przeglądaj. Szuka zasobów online. Pytania o elementy mogą być wyrażeniami zawierającymi operatory logiczne i wielowyrazowe łańcuchy tekstowe.
 • Ustawienia. Steruje liczbą wyświetlanych kategorii i elementów na każdej stronie w obszarze zasobów będących wynikiem przeszukania lub nawigacji folderów.
 • Kolekcje. Określa rodzaje zasobów, które są wyświetlane w DesignCenter Online.

Możesz wybrać widok przez wskazanie nagłówka na górze lewego okienka. Po wybraniu folderu w lewym okienku wszystkie jego zasoby zostaną wczytane do obszaru zasobów. Z obszaru zasobów można wybrać element, aby go wczytać do obszaru podglądu. Elementy można kopiować przez ich przeciąganie z obszaru podglądu do rysunku lub na paletę narzędzi, albo zapisując te elementy na dysku. W folderach DesignCenter Online można pobierać różne rodzaje zasobów. Oto następujące rodzaje zasobów, które można otrzymać:

 • Części znormalizowane. Części znormalizowane, które są powszechnie stosowane w projekcie. Części te obejmują bloki dla aplikacji architektonicznych, mechanicznych i GIS.
 • Producenci. Bloki i modele 3D, które można zlokalizować i skopiować przez kliknięcie połączenia ze stroną producenta.
 • Katalogi elementów. Wykazy bibliotek z katalogu handlowego można przeszukać dla części i bloków.

W widoku Kolekcje należy wybrać kategorie zasobów online, które mają być wyświetlane w widoku z Listą kategorii.


CWGI M7 Slajd13.png
2.4 Dostosowywanie środowiska rysunku

Możesz dopasować obszar rysunku i interfejs aplikacji do swojego sposobu pracy. Wiele ustawień jest dostępnych w menu podręcznych i oknie dialogowym Opcje. Niektóre elementy przestrzeni roboczej, np. obecność i położenie pasków narzędzi i palet, można określić i zapisać za pomocą okna dialogowego Dostosuj interfejs użytkownika. Sposobem przełączania między obszarem modelu a układem lub układami można sterować. Interfejs klasyczny zawiera kartę Model i co najmniej kartę układu. Aby zoptymalizować przestrzeń w obszarze rysunku, można wyłączyć te karty i używać równoważnych przycisków w pasku stanu. Opcja wyboru jednego z dwóch rodzajów interfejsu jest dostępna w menu podręcznym na karcie Model i w menu podręcznym na karcie układu, a także w menu podręcznym przycisku Model/Układ na pasku stanu. Uwaga: dostęp do wszystkich opcji menu podręcznego jest możliwy tylko z tych kart. Aby wyświetlić lub ukryć paski narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pasek narzędzi w celu wyświetlenia listy pasków narzędzi. Znacznik umieszczony obok nazwy paska narzędzi, oznacza, że pasek jest wyświetlany. Aby wyświetlić lub ukryć znacznik, kliknij nazwę paska narzędzi. Pasek narzędzi może być zamocowany lub ruchomy. Zamocowany pasek narzędzi jest dołączony do dowolnej krawędzi obszaru graficznego. Aby usunąć zamocowanie paska narzędzi, kliknij podwójne paski i przeciągnij go do obszaru rysunku. Możesz kliknąć pasek tytułu i przesunąć go w nowe miejsce lub zamocować go. Możesz zmienić wielkość ruchomego paska narzędzi, przeciągając jego krawędź. Po rozmieszczeniu pasków narzędzi i zamocowaniu lub zakotwiczeniu okien lub uczynieniu ich przestawnymi zgodnie z wymaganiami można zablokować ich położenie. Zablokowane okna i paski narzędzi można mimo to zamykać i otwierać, a także dodawać do nich elementy i usuwać je. Aby odblokować je tymczasowo, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL.


CWGI M7 Slajd14.png
2.4a Przestrzeń robocza

Przestrzenie robocze to zestawy menu, pasków narzędzi i palet pogrupowanych i zorganizowanych tak, aby można było pracować w niestandardowym środowisku rysowania zorientowanym na konkretne zadanie. Podczas korzystania z przestrzeni roboczej wyświetlane są tylko te menu, paski narzędzi i palety, które są związane z zadaniem. Ponadto niektóre przestrzenie robocze automatycznie wyświetlają tablicę narzędzi, czyli specjalną paletę z panelami sterowania właściwymi dla zadania. Między przestrzeniami roboczymi można się z łatwością przełączać. Następujące przestrzenie robocze są fabrycznie zdefiniowane w produkcie:

 • Modelowanie 3D
 • AutoCAD — wersja standardowa

Jeśli np. tworzysz modele 3D, możesz użyć przestrzeni roboczej Modelowanie 3D, która zawiera tylko paski narzędzi, menu i palety związane z operacjami 3D. Elementy interfejsu, które są niepotrzebne do modelowania 3D, pozostaną ukryte, dzięki czemu będzie więcej wolnego miejsca na wykonywanie działań. Gdy wprowadzane są zmiany w wyświetlaniu rysunku (np. przenoszenie, ukrywanie lub wyświetlanie paska narzędzi albo grupy palet narzędzi), można zapisać bieżące ustawienia wyświetlania w przestrzeni roboczej, aby można je było wykorzystać w przyszłości. Wówczas możliwe będzie przełączanie na inną przestrzeń roboczą, gdy zajdzie potrzeba wykonania innego zadania. Możliwe jest tworzenie własnych przestrzeni roboczych i modyfikowanie domyślnych. Aby utworzyć lub zmienić przestrzeń roboczą wyświetl, ukryj i rozmieść paski narzędzi i okna, a następnie zapisz bieżącą przestrzeń roboczą z paska narzędzi Przestrzenie robocze (menu w oknie) lub za pomocą polecenia PRZESROBOCZA. Kolejnością wyświetlania zapisanych przestrzeni roboczych i innych opcji w oknie dialogowym można sterować w oknie dialogowym Ustawienia przestrzeni roboczych. Do produktu jest dołączona przykładowa przestrzeń robocza, na której można eksperymentować. Ta wstępnie zdefiniowana przestrzeń robocza pokazuje, jak przestrzeń robocza pozwala usprawnić wykonywanie zadań. Przestrzenie robocze współdziałają z profilami i uzupełniają oferowane przez nie możliwości sterowania rysunkiem. Przestrzenie robocze sterują wyświetlaniem menu, pasków narzędzi i palet w obszarze rysunku. Użycie lub przełączenie przestrzeni roboczej oznacza zmianę wyświetlania obszaru rysunku. Przestrzeniami roboczymi można zarządzać w oknie dialogowym Dostosuj interfejs użytkownika. Profile zapisują ustawienia środowiskowe, w tym wiele opcji użytkownika, ustawień rysowania, ścieżek i innych wartości. Profile są aktualizowane, ilekroć zmieniana jest opcja, ustawienie lub inna wartość. Profilami można zarządzać w oknie dialogowym Opcje.


CWGI M7 Slajd15.png
2.4b Profile

W profilach przechowywane są ustawienia środowiskowe rysunku. Profile można utworzyć dla różnych użytkowników lub projektów, a także udostępniać je przez importowanie i eksportowanie ich jako plików. W profilach przechowywane są takie ustawienia, jak:

 • Domyślne ścieżki wyszukiwania i ścieżki plików projektu
 • Lokalizacje plików szablonu
 • Początkowy folder określony w oknach dialogowych nawigacji po plikach
 • Domyślne pliki wzorów kreskowania i rodzajów linii
 • Ustawienia domyślne drukarki

Informacje o profilu są zazwyczaj ustawiane na karcie Pliki okna dialogowego Opcje i przechowywane w rejestrze systemu. Można je wyeksportować do pliku tekstowego (pliku ARG). Karta Profile w oknie dialogowym Opcje umożliwia utworzenie i zapisanie własnych ustawień środowiska graficznego jako profilu. Gdy z obszaru roboczego korzysta kilku użytkowników załogowanych pod taką samą nazwą, można przywołać własne opcje poprzez zmianę bieżącego profilu. Można również utworzyć i zapisać profile do wykorzystania z różnymi projektami. Bieżące opcje są domyślnie przechowywane w profilu o nazwie PROFIL BEZ NAZWY. Nazwa bieżącego profilu, jak również nazwa bieżącego rysunku są wyświetlane w oknie dialogowym Opcje. Po zapisaniu profilu można wyeksportować plik ARG i zaimportować go na innym komputerze. Funkcja ta jest przydatna do kopiowania, przywracania lub standaryzowania w sieci środowisk roboczych zorientowanych na projekt.


CWGI M7 Slajd16.png
2.5 Palety narzędzi

Okno Design Center uruchamiamy poprzez Menu górne: Narzędzia: Palety: Palety narzędzi lub przez wskazanie ikony w pasku Standard. Narzędzie w palecie można utworzyć przeciągając obiekty z rysunku do palety narzędzi. Następnie można skorzystać z nowego narzędzia, aby stworzyć obiekty z takimi samymi właściwościami jak obiektu przeciąganego do palety narzędzi. Palety z narzędziami są kartami w oknie Palety narzędzi. Elementy dodawane do palety narzędzi nazywają się narzędziami. Narzędzie można utworzyć przeciągając jeden z poniższych elementów do palety narzędzi, po jednym za każdym razem:

 • Obiekty geometryczne takie jak linie, okręgi i polilinie
 • Wymiary
 • Bloki
 • Kreskowania
 • Wypełnienia jednorodne
 • Wypełnienia gradientowe
 • Obrazy rastrowe
 • Odnośniki zewnętrzne (odnośniki)

Następnie można skorzystać z nowego narzędzia, aby stworzyć obiekty w rysunku, z takimi samymi właściwościami jak obiektu przeciąganego do palety narzędzi. Na przykład po przeciągnięciu z rysunku do palety narzędzi czerwonego okręgu o szerokości linii .05 mm nowe narzędzi będzie tworzyło czerwony okrąg o szerokości linii wynoszącej .05 mm. Jeśli do palety narzędzi przeciągniesz blok lub odnośnik zewnętrzny, nowe narzędzie będzie wstawiało blok lub odnośnik zewnętrzny o takich samych właściwościach. Po przeciągnięciu obiektu geometrycznego lub wymiarowania do palety narzędzi, nowe narzędzie tworzone jest automatycznie z odpowiednim przyciskiem rozwijanym. Przyciski rozwijane narzędzia wymiarowania dostarczają na przykład zestawu stylów wymiarowania. Kliknij strzałkę z prawej strony ikony narzędzia w palecie narzędzi, aby wyświetlić przycisk rozwijany. Jeśli użyjesz narzędzia z przycisku rozwijanego obiekt w rysunku będzie miał te same właściwości, co ten oryginalny z narzędzia z palety narzędzi. W przypadku narzędzi bloku i odnośnika zewnętrznego możesz wybrać, czy w wierszu polecenia ma się pojawiać monit dla kąta obrotu (zaczynając od 0) w momencie kliknięcia i wstawiania bloku lub odnośnika zewnętrznego. Po wybraniu tej opcji, kąt określony w oknie dialogowym Właściwości narzędzia, w części Obrót jest ignorowany. Monit o podanie kąta obrotu przy przeciąganiu bloku lub odnośnika nie będzie wyświetlany, jeśli w wierszu polecenia przy pierwszym wstawianiu wpisze się polecenie obrót. Opcje i ustawienia dla palet z narzędziami są dostępne z menu kursora, i ustawienia dla palet z narzędziami są dostępne z menu kursora, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w różnych obszarach okna Palety narzędzi. Okno Palety narzędzi można zamocować przy prawej lub lewej krawędzi okna aplikacji. Naciśnij klawisz CTRL, aby nie dopuścić do zamocowania okna Palety narzędzi podczas przenoszenia.


CWGI M7 Slajd17.png
2.5a Dostosowywanie palety

Do palety z narzędziami można dodać narzędzie na kilka sposobów. Można tworzyć nowe palety korzystając z przycisku Właściwości na pasku tytułowym okna Palety narzędzi. Narzędzia do palety można dodać w następujący sposób:

 • Przeciągnij do palety narzędzi jeden z następujących elementów: obiekty geometryczne takie, jak: linie, okręgi i polilinie; wymiary; ucinanie; wypełnienia gradientowe; bloki; odnośniki zewnętrzne; obrazy rastrowe.
 • Przeciągnij rysunki, bloki i kreskowanie z DesignCenter do palety narzędzi. Rysunki dodane do palety narzędzi, po przeciągnięciu do rysunku zostaną wstawione w postaci bloków.
 • W oknie dialogowym Dostosuj przeciągnij polecenia do palety narzędzi tak, jakbyś dodawał je do paska narzędzi.
 • W edytorze Dostosuj interfejs użytkownika przeciągnij polecenia do palety narzędzi z okienka Lista poleceń.
 • Narzędzia można przenosić i kopiować między paletami za pomocą poleceń Wytnij, Kopiuj i Wklej.
 • Z menu podręcznego można zarządzać paletami narzędzi, tworząc nowe palety od początku, zmieniając ich nazwy, usuwając je lub przenosząc.
 • Utwórz wypełnioną paletę przez naciśnięcie prawego przycisku myszy na folderze, pliku rysunku lub bloku w DesignCenter (widok drzewa), a następnie wybierz z menu kursora Utwórz z paletę narzędzi.

Po wstawieniu narzędzi w palecie narzędzi, można je inaczej rozmieścić przeciągając je wewnątrz palety lub sortując. Do palety narzędzi można dodawać także tekst i linie oddzielające. Zakładka palety narzędzi może być przesuwana w górę i w dół listy za pomocą poleceń dostępnych w menu kursora lub na karcie Palety narzędzi, w oknie dialogowym Dostosuj. W podobny sposób można usuwać palety narzędzi, gdy nie będą już dłużej potrzebne.


CWGI M7 Slajd18.png
2.5b Sterowanie właściwościami narzędzi

Można zmienić właściwości dowolnego narzędzia z palety narzędzi. Gdy narzędzie znajduje się w palecie narzędzi można zmienić jego właściwości. Aby zmienić właściwości narzędzia w palecie narzędzi, kliknij na nim prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu kursora wybierz Właściwości, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości narzędzia. Okno dialogowe Właściwości narzędzia posiada dwie kategorie właściwości:

 • Właściwości Wstaw i Wzór. Sterują właściwościami konkretnego obiektu, np. skala, obrót i kąt.
 • Właściwości Ogólne. Zastępują bieżące ustawienia właściwości rysunku, takich jak warstwa, kolor i rodzaj linii.

Można zwinąć i rozwinąć kategorie właściwości przez kliknięcie przycisków ze strzałkami. W niektórych przypadkach może wyniknąć potrzeba zastąpienia określonych właściwości narzędzia innymi wartościami. Na przykład kreskowanie można automatycznie umieścić na wcześniej wybranej warstwie, bez względu na bieżące ustawienie warstwy bieżącej. Przez automatyczne ustawienie właściwości podczas tworzenia pewnych obiektów można zaoszczędzić czas i zredukować błędy. Okno dialogowe Właściwości narzędzia zapewnia obszary dla każdego możliwego zastąpienia właściwości. Wymiana warstwy będzie miała wpływ na kolor, rodzaj linii, szerokość linii, styl drukowania i wydruk. Wymiana warstwy jest rozwiązywana następująco:

 • Gdy warstwy brakuje w rysunku, warstwa zostanie utworzona auomatycznie.
 • Jeśli warstwa, do której dodawane są elementy jest wyłączona lub zablokowana, warstwa jest tymczasowo odblokowywana lub włączana.

Aby przywrócić domyślne ustawienia obrazu, nazwy lub opisu przycisku rozwijanego narzędzia

 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij narzędzie na palecie narzędzi. Kliknij Właściwości.
 2. W oknie dialogowym Właściwości narzędzia kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze Obraz, a następnie kliknij przycisk Usuń obraz.
 3. Kliknij w polu Nazwa i usuń tekst.
 4. Kliknij w polu Opis i usuń tekst.
 5. Kliknij przycisk OK.

Pozostawienie pustych pól Obraz, Nazwa i Opis w oknie dialogowym Właściwości narzędzia spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień obrazu, nazwy i opisu narzędzia rozwijanego.