Biografia Turing, Alan

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Turing1.jpeg

Alan Mathison Turing (1912-1954) – angielski matematyk.

Zasłynął jako twórca tzw. „maszyny Turinga”, urzadzenia zdolnego do wykonania zaprogramowanej operacji matematycznej. Praca nad maszyną doprowadziła Turinga do wniosku, że nie istnieje algorytm pozwalający odpowiedzieć na pytanie dotyczące nierozstrzygalności każdego innego twierdzenia, co stanowiło ostateczne rozwiązanie zagadnienia nierozstrzygalności, wprowadzonego do logiki matematycznej przez Kurta Goedla. Turing zaprojektował ponadto jeden z pierwszych elektronicznych, programowanych komputerów. Był również pomysłodawcą tzw. testu Turinga – eksperymentu będącego próbą formalnego zdefiniowania sztucznej inteligencji.

„Bomba Turinga” złamała kodowanie wiadomości przez niemiecką maszynę szyfrującą „Enigma”, początek lat 40.

W 1926 r. Alan Turing rozpoczął naukę w Scherbone School w Dorset. Od samego początku nauki wykazywał duże zdolności w dziedzinie nauk ścisłych. W 1931 r. uzyskał stypendium naukowe na King's College w Cambridge.

Przebywając w Cambridge, Turing napisał swoją, prawdopodobnie najważniejszą, pracę matematyczną On Computable Numbers czyli O liczbach obliczalnych. To właśnie w niej omówił abstrakcyjną maszynę, która była w stanie wykonywać zaprogramowaną matematyczną operację. W swojej pracy, Turing opisał wiele takich maszyn, które uzyskały wspólne miano „maszyn Turinga”. Zgodnie z koncepcją, polecenia były podawane maszynie za pomocą papierowej taśmy podobnej do taśmy z melodią zapisaną dla pianoli. Początkowo maszyna mogła wykonać tylko jeden określony algorytm, np. mogła podnieść liczbę do kwadratu, podzielić, dodać, odjąć, itp. Dalsze badania doprowadziły jednak do opracowania tzw. „uniwersalnej maszyny Turinga”, która, w zależności od instrukcji zapisanej na taśmie, mogła wykonywać dowolną złożoną operację. Nawet jednak uniwersalna maszyna Turinga nie była w stanie zidentyfikować wszystkich nierozstrzygalnych stwierdzeń.

Firmowy znak firmy Apple miał być hołdem złożonym Turingowi i jego tragicznej śmierci

W On Computable Numbers Turing przedstawił także schemat pierwszego komputera. Był to projekt, którego realizacja wykraczała poza możliwości ówczesnej techniki, jednakże z inżynierskiego punktu widzenia był on zupełnie prawidłowy.

W 1939 r. Rządowa Szkoła Kodów i Szyfrów w Bletchley zaproponowała Turingowi podjęcie pracy kryptoanalityka. Tam też matematyk zaprojektował tzw. „bombę Turinga” (częściowo w oparciu o wczesniejsze prace polskich matematyków), urządzenie służące do łamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Było to urządzenie, dzięki któremu rozszyfrowywanie wiadomości zapisanych przy użyciu Enigmy było dużo prostsze, tańsze, a co najważniejsze – skuteczniejsze.

W 1952 r. roku włamano się do domu Alana Turinga. W czasie składania wyjaśnień na policji, Turing wyjawił nieopatrznie, że jest homoseksualistą. Został wówczas oskarżony o naruszenie moralności publicznej, a po głośnym procesie, odebrano mu klauzulę dostępu do poufnych informacji oraz zakazano udziału w badaniach związanych z konstrukcją komputera. Zmuszono go do konsultacji z psychiatrą i kuracji hormonalnej. Stan zdrowia Turinga znacznie się pogorszył. W 1954 r. Turing popełnił samobójstwo, spożywając jabłko zanurzone wcześniej w cyjanku.
Opracowanie: zespół wsparcia multimedialnego