Biografia Post, Emil Leon

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Post.jpg

Emil Leon Post (1897-1954) – amerykański matematyk polsko-żydowskiego pochodzenia.

Post uznawany jest za prekursora logicznych i matematycznych podstaw informatyki. Stworzył nowy dział logiki jakim jest teoria rekursji. Jest również twórcą matryc logicznych.

Rodzina Postów wyemigrowała z Polski do USA, kiedy Emil Post był jeszcze dzieckiem. Dziś uważany jest za matematyka i logika, jednak pierwszym przedmiotem, który zafascynował i przyciągnął jego uwagę była astronomia. W College of the City of New York skupił już jednak swoją uwagę przede wszystkim na matematyce i logice. W 1917 r. roku Post uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie nauk ścisłych. Studia doktorskie z zakresu matematyki ukończył Post na Uniwersytecie Columbia, a podoktoranckie w Princeton. Podczas tego pobutu bliski był odkrycia nieskończoności aksjomatyki arytmetyki liczb naturalnych, którą udowodnił w 1931 r. Kurt Goedel. Po otrzymaniu doktoratu, Post podjął pracę na Princeton University. Po roku powrócił na Uniwersytet Columbia i krótko po tym miał pierwszy atak choroby, która ograniczała jego karierę. Post został nauczycielem matematyki w liceum w Nowym Jorku. W 1936 r. stał się członkiem wydziału matematycznego City College, gdzie pracował aż do śmierci.

Na zdjęciu z żoną i córką, lata 40.

W swojej pracy doktorskiej, Post dowiódł logicznej spójności zdaniowego rachunku, opisanego w Participia Mathematica przez Russella i Whiteheada, proponując swoje tabele metodyczne prawdy. Post uogólnił następnie swoją metodę, opartą na dwóch wartościach: „prawdzie” i „fałszu”, do metody, która uwzględniała dowolnie skończoną liczbę wartości prawdy. Inna, niezwykle wartościowa, idea, przedstawiona przez Posta w jego pracy, zawierała ramy systemu logiki jako systemu wnioskowania, opartego na skończonym procesie manewrowania symbolami. Post udowodnił, że istnieją niesprzeczne systemy logiczne, które nie muszą zakładać słuszności prawa wyłączonego środka. System ten nazwano logikami trójwartościowymi, gdyż dopuszczają, oprócz zdań prawdziwych i fałszywych, także zdania nierozstrzygalne.

W 1936 r. Post, niezależnie od Alana Turinga, zaproponował abstrakcyjny model komputerowy nazwany „maszyną Posta”. Opracowany przez niego problem odpowiedniości wpłynął na teorie komputerowe, zajmujące się problemem decyzji w rekursji.Opracowanie: zespół wsparcia multimedialnego