Biografia Euler, Leonhard

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Euler-portret.jpg

Leonhard Euler (1707-1783) – szwajcarski matematyk, fizyk i astronom.

Jeden z twórców nowoczesnej matematyki. Prace Eulera dotyczyły niemal wszystkich znanych wówczas dziedzin matematyki, ale szczególnie przyczyniły się do rozwoju analizy matematycznej. Wprowadził do analizy matematycznej funkcje zespolone zmiennej zespolonej i podał związek między funkcjami trygonometrycznymi i funkcją wykładniczą, tzw. tożsamość Eulera; opracował ogólne własności funkcji logarytmicznej; ugruntował teorię równań różniczkowych zwyczajnych, która stała się samodzielnym działem matematyki i zapoczątkował teorię równań różniczkowych cząstkowych; wprowadził szeregi trygonometryczne, stworzył podstawy teorii funkcji specjalnych, zapoczątkował analityczną teorię liczb.

Teleskop nazwany na cześć szwajcarskiego uczonego

Euler sformułował ponadto wiele twierdzeń oraz wprowadził liczne definicje i oznaczenia współczesnej matematyki. Rozpoczął też badania, które doprowadziły do powstania nowej, ważnej dziedziny matematyki – topologii.

Ojciec Leonharda chciał by syn został księdzem, jednakże, za namową Daniela Bernoulliego, znanego matematyka, pozwolił mu porzucić studia teologiczne i oddać się matematyce. Euler studiował także język hebrajski, grekę i medycynę. Na zaproszenie Katarzyny I wyjechał do Petersburga, gdzie w latach 1730-33 był profesorem fizyki, a następnie wykładał matematykę w tamtejszej Akademii Nauk. Od 1741 r. był profesorem Akademii Nauk w Berlinie. W 1766 r. wrócił do Petersburga, którego nie opuścił już do końca życia.

Euler pracował niesłychanie efektywnie, a gdy w 1766 r. prawie całkowicie utracił wzrok, prace swe dyktował. Opublikował ok. 900 prac naukowych, m.in. z dziedziny mechaniki nieba, optyki, akustyki, hydrauliki, budowy okrętów, balistyki; ponad 500 dotyczy matematyki.
Opracowanie: zespół wsparcia multimedialnego