Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami bezpieczeństwa systemów informatycznych. Omawiane będą m.in. zagrożenia systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji, modele bezpieczeństwa i klasy bezpieczeństwa systemów informatycznych (TCSEC, ITSEC, EAL), problematyka tworzenia polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego, elementy kryptografii, zagadnienia dotyczące podpisu elektronicznego i infrastruktury klucza publicznego, podstawowe modele uwierzytelniania, strategie kontroli dostępu, bezpieczeństwo protokołów komunikacyjnych i usług aplikacyjnych. Przedstawiona zostanie problematyka bezpiecznego programowania, narzędzia analizy zabezpieczeń i monitoringu, lokalne i sieciowe systemy wykrywania ataków i ochrony przed nimi, środowiska o podwyższonym bezpieczeństwie i usługi narzędziowe (np. Kerberos, bezpieczne usługi katalogowe).

Sylabus

Autor

 • Michał Szychowiak — Politechnika Poznańska

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów:

 • Systemy operacyjne
 • Technologie sieciowe

Zawartość

Wykłady

 • Podstawowe problemy bezpieczeństwa:
  • przestępstwa komputerowe
  • polityka bezpieczeństwa
  • normy i zalecenia
  • klasy bezpieczeństwa systemów komputerowych
  • podstawowe środki ostrożności i mechanizmy ochrony
  • mechanizmy uwierzytelniania (m.in. uwierzytelnianie jednostronne, dwustronne, z zaufaną stroną trzecią, single sign-on, one-time passwords)
  • uwierzytelnianie biometryczne
  • strategie autoryzacji i kontroli dostępu (m.in. uznaniowa i ścisła kontrola dostępu, listy ACL)
  • ograniczanie podsłuchu
  • mechanizmy podnoszenia stopnia dostępności informacji (redundancja komponentów, archiwizacja i kopie zapasowe)
 • Elementy kryptografii:
  • szyfry symetryczne
  • szyfry asymetryczne
  • zarządzanie kluczami (PKI)
  • funkcje skrótu i podpis cyfrowy
  • uwierzytelnianie kryptograficzne
  • narzędzia
  • prawne aspekty wykorzystania kryptografii
 • Bezpieczeństwo systemów operacyjnych:
  • typowe naruszenia bezpieczeństwa
  • problemy uwierzytelniania i kontroli dostępu współczesnych systemów operacyjnych
  • wirusy, konie trojańskie i in.
  • zamaskowane kanały komunikacyjne
  • ograniczone środowiska wykonania
  • delegacja uprawnień administracyjnych
 • Bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej:
  • bezpieczeństwo podstawowych protokołów i urządzeń sieciowych w poszczególnych warstwach modelu OSI
  • narzędzia podnoszące poziom bezpieczeństwa sieci
  • tunele VPN i protokół IPsec
  • zapory sieciowe (firewall)
  • bezpieczeństwo infrastruktury sieci bezprzewodowych i urządzeń mobilnych (WiFi, Bluetooth)
  • bezpieczeństwo usług VoIP
 • Bezpieczeństwo aplikacji użytkowych i usług:
  • bezpieczne środowisko aplikacyjne
  • problemy ochrony popularnych usług aplikacyjnych (WWW, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe)
  • ochrona na poziomie warstwy sesji (protokół SSL/TLS)
  • zagrożenia technologii aplikacji internetowych
  • bezpieczne protokoły aplikacyjne (X.400, PEM, PGP)
 • Bezpieczne programowanie:
  • krytyczne błędy programistyczne (np. przepełnienie bufora)
  • ochrona przed błędami
  • bezpieczna kompilacja
  • bezpieczne biblioteki
  • sztuka tworzenia bezpiecznego kodu
 • Środowiska o podwyższonym bezpieczeństwie:
  • interfejs usług bezpieczeństwa
  • kerberos
  • GSSAPI
  • SASL
  • PAM
  • bazy danych o podwyższonym bezpieczeństwie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem:
  • monitorowanie zabezpieczeń, przynęty i pułapki, kamuflaż, detekcja intruzów (IDS/IPS)
  • narzędzia analizy zabezpieczeń (dzienniki zdarzeń, gromadzenie statystyk, rejestry lokalne i centralne)
  • procedury reagowania, dokumentowanie incydentów
  • aktualizacja systemów operacyjnych i aplikacji

Laboratoria

Laboratoria obejmują zakresem następujące ćwiczenia:

 • Modularne systemy uwierzytelniania i kontroli dostępu do systemu operacyjnego
 • Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami
 • Ograniczone środowiska wykonania aplikacji, ograniczone powłoki systemu operacyjnego środowisk serwerowych, delegacja uprawnień administracyjnych
 • Umacnianie ochrony systemu operacyjnego (hardening) środowisk MS Windows
 • Utwardzanie ochrony systemu operacyjnego środowisk Linuksowych
 • Zabezpieczanie usług aplikacyjnych i usług narzędziowych, przykłady ataków i sposoby obrony
 • Realizacja sieci VPN w środowisku homogenicznym oraz wieloplatformowym
 • Systemy programowych i sprzętowych zapór sieciowych (firewall), osobiste zapory (personal firewall)
 • Systemy wykrywania włamań IDS (snort), reakcje na włamania, dokumentowanie incydentów


Literatura

 • W. Stallings, Network Security Essentials. Prentice Hall, 2003
 • J. Stokłosa, T. Bliski, T. Pankowski, Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych. PWN, 2001
 • N. Ferguson, B. Schneier, Kryptografia w praktyce., Helion, 2004
 • S. Garfinkel, G. Spafford, Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie. Wyd. RM, 1997
 • W. R. Cheswick. Firewalle i bezpieczeństwo w sieci. Helion, 2003

Moduły

Wykłady

 1. Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa systemów komputerowych - bsi_01_wykl.pdf
 2. Podstawowe definicje i problemy - bsi_02_wykl.pdf
 3. Ogólne własności bezpieczeństwa informacji - bsi_03_wykl.pdf
 4. Podstawowe elementy kryptografii - bsi_04_wykl.pdf
 5. Wykorzystanie kryptografii - bsi_05_wykl.pdf
 6. Podstawowe problemy bezpieczeństwa sieci komputerowych - bsi_06_wykl.pdf
 7. Podstawowe problemy bezpieczeństwa systemów operacyjnych - bsi_07_wykl.pdf
 8. Tunele wirtualne VPN - bsi_08_wykl.pdf
 9. Zapory sieciowe (firewall) i translacja adresów - bsi_09_wykl.pdf
 10. Bezpieczeństwo aplikacji i usług sieciowych - bsi_10_wykl.pdf

Laboratorium

 1. Mechanizmy lokalnej kontroli dostępu - bsi_01_lab.pdf
 2. Domeny zaufania, mechanizmy kontroli zdalnego dostępu - bsi_02_lab.pdf
 3. Umacnianie ochrony systemu opearacyjnego serwerowych środowisk MS Windows - bsi_03_lab.pdf
 4. Utwardzanie ochrony systemu operacyjnego serwerowych środowisk Linuksowych: RSBAC - bsi_04_lab.pdf
 5. Modularne systemy uwierzytelniania i kontroli dostępu do systemu operacyjnego - bsi_05_lab.pdf
 6. Ograniczone środowiska wykonywania aplikacji, ograniczone powłoki systemu operacyjnego środowisk serwerowych, delegacja uprawnień administracyjnych - bsi_06_lab.pdf
 7. Systemy kryptograficznej ochrony komunikacji warstwy aplikacyjnej - bsi_07_lab.pdf
 8. Zabezpieczanie komunikacji pocztowej, integracja mechanizmów kryptograficznych z usługami pocztowymi - bsi_08_lab.pdf
 9. Zabezpieczanie serwerów usług aplikacyjnych na przykładzie WWW (uwięzienie w piaskownicy) - bsi_09_lab.pdf
 10. Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami - bsi_10_lab.pdf
 11. Tworzenie sieci VPN w środowisku Linux i Windows - bsi_11_lab.pdf
 12. Systemy programowych zapór sieciowych - bsi_12_lab.pdf
 13. Systemy wykrywania włamań IDS (snort) - bsi_13_lab.pdf