Architektura Komputerów/Wykład 6: Jednostka wykonawcza procesora

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

ASK M06 S01.png

...


ASK M06 S02.png

...


ASK M06 S03.png

...


ASK M06 S04.png

Modelowy procesor ma możliwość wykonywania instrukcji MIPS w dwóch spośród trzech formatów – R oraz I. W obu formatach występują pola głównego kodu operacyjnego i dwa numery rejestrów. Pozostała część słowa instrukcji jest różna dla obu formatów.


ASK M06 S05.png

PC – licznik instrukcji PC_inc – inkrementer licznika instrukcji IM – pamięć intrukcji INc PC – zinkrementowana wartość PC nextPC – ścieżka zawierająca następną zawartość PC


ASK M06 S06.png

...


ASK M06 S07.png

Układ sterujący jest wielowyjściowym układem kombinacyjnym. Generuje on sygnały sterujące wszystkimi częściami procesora.


ASK M06 S08.png

OPC, FUN, Rs, Rt, Rd, offset – pola obrazu binarnego instrukcji.

RdA1, RdA2 – adresy odczytu zestawu rejestrów (numery odczytywanych rejestrów).

WrA – Numer rejestru zapisywanego.

WrD – dane zapisywane do rejstru.

RdD1, RdD2 – dane odczytywane z rejestrów.

Mux_ALU – multiplekser wyboru drugiego argumentu źródłowego.

BrOffset – przemieszczenie skoku.

StoreData - dane zapisywane do pamięci.


ASK M06 S09.png

...


ASK M06 S10.png

Br_Add – sumator adresów docelowych skoków.

MUX_BR – multiplekser skoków warunkowych.

ALU – jednostka arytmetyczno – logiczna.

Result – wynik operacji.

Cond – warunek skoku.

DM – pamięć danych.

WrData – dane zapisywane do rejstru.


ASK M06 S11.png

...


ASK M06 S12.png

...


ASK M06 S14.png

...


ASK M06 S15.png

...


ASK M06 S16.png

...


ASK M06 S17.png

...


ASK M06 S18.png

...


ASK M06 S19.png

...


ASK M06 S20.png

...


ASK M06 S21.png

...


ASK M06 S22.png

...


ASK M06 S23.png

...


ASK M06 S24.png

...


ASK M06 S25.png

...


ASK M06 S26.png

...


ASK M06 S27.png

...


ASK M06 S28.png

...


ASK M06 S29.png

...


ASK M06 S30.png

...


ASK M06 S31.png

...


ASK M06 S33.png

...


ASK M06 S34.png

...


ASK M06 S35.png

...


ASK M06 S36.png

...


ASK M06 S37.png

...