Analiza metematyczna 2/Wykład 5: Szereg potęgowy. Trygonometryczny szereg Fouriera