Analiza metematyczna 2/Ćwiczenia 10: Wielowymiarowa całka Riemanna