Analiza matematyczna 2/Wykład 8: Ekstrema funkcji wielu zmiennych/Przykład 8.23.