Analiza matematyczna 2/Wykład 6: Ciągłość funkcji wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe. Gradient: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 26 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 9: Linia 9:
==Przykłady funkcji wielu zmiennych==
==Przykłady funkcji wielu zmiennych==


<div class="thumb tleft"><div style="width:253px;">
[[File:am2m05.0010.svg|253x253px|thumb|left|Prognoza pogody]]
<flash>file=am2m05.0010.swf|width=253|height=253</flash>
<div.thumbcaption>Prognoza pogody</div>
</div></div>


<div class="thumb tright"><div style="width:253px;">
[[File:am2m05.0020.svg|253x253px|thumb|right|Prognoza pogody]]
<flash>file=am2m05.0020.swf|width=253|height=253</flash>
<div.thumbcaption>Prognoza pogody</div>
</div></div>


Z funkcjami dwóch zmiennych rzeczywistych spotykamy się na
Z funkcjami dwóch zmiennych rzeczywistych spotykamy się na
Linia 55: Linia 49:


{|border="0" align="center" cellspacing="10"
{|border="0" align="center" cellspacing="10"
|<div class="thumb"><div style="width:253px;">
|[[File:am2m05.0030.svg|253x253px|thumb|center|Prognoza pogody]]
<flash>file=am2m05.0030.swf|width=253|height=253</flash>
|[[File:am2-5.40.svg|253x253px|thumb|center|Prognoza pogody]]
<div.thumbcaption>Prognoza pogody</div>
|[[File:am2m05.0050.svg|253x253px|thumb|center|Mapa hipsometryczna]]
</div></div>
|<div class="thumb"><div style="width:253px;">
<flash>file=am2-5.40.swf|width=253|height=253</flash>
<div.thumbcaption>Prognoza pogody</div>
</div></div>
|<div class="thumb"><div style="width:253px;">
<flash>file=am2m05.0050.swf|width=253|height=253</flash>
<div.thumbcaption>Mapa hipsometryczna</div>
</div></div>
|}
|}


Linia 88: Linia 73:
ciemnoniebieski, którym zaznaczono głębsze obszary.
ciemnoniebieski, którym zaznaczono głębsze obszary.


<div class="thumb tleft"><div style="width:253px;">
[[File:am2m05.0060.svg|253x253px|thumb|left|Wycinek mapy Tatr]]
<flash>file=am2m05.0060.swf|width=253|height=253</flash>
<div.thumbcaption>Wycinek mapy Tatr</div>
</div></div>


<div class="thumb tright"><div style="width:253px;">
[[File:am2m05.0070.svg|253x253px|thumb|right|Wycinek mapy Tatr]]
<flash>file=am2m05.0070.swf|width=253|height=253</flash>
<div.thumbcaption>Wycinek mapy Tatr</div>
</div></div>


Linie na mapie, łączące punkty o samej wysokości nad poziom morza,
Linie na mapie, łączące punkty o samej wysokości nad poziom morza,
Linia 141: Linia 120:
nich.
nich.


Niech <math>\displaystyle (X,d)</math>, <math>\displaystyle (Y,\rho)</math> będą przestrzeniami metrycznymi.
Niech <math>(X,d)</math>, <math>(Y,\rho)</math> będą przestrzeniami metrycznymi.
Będziemy zajmowali się badaniem funkcji <center><math>\displaystyle f:X\mapsto Y.</math></center>
Będziemy zajmowali się badaniem funkcji <center><math>f:X\mapsto Y</math>.</center>


Większość praktycznych przykładów zastosowania teorii będzie
Większość praktycznych przykładów zastosowania teorii będzie
dotyczyć funkcji określonych na zbiorze <math>\displaystyle \mathbb{R}^n</math>, <math>\displaystyle n=2,3,\dots</math>, z
dotyczyć funkcji określonych na zbiorze <math>\mathbb{R}^n</math>, <math>n=2,3,\dots</math>, z
metryką <math>\displaystyle d(x,y)=\|x-y\|</math> zadaną przez pewną ustaloną normę
metryką <math>d(x,y)=\|x-y\|</math> zadaną przez pewną ustaloną normę
<math>\displaystyle \|\cdot\|</math>  w <math>\displaystyle \mathbb{R}^n</math>, np.
<math>\|\cdot\|</math>  w <math>\mathbb{R}^n</math>, np.
<center><math>\displaystyle
<center><math>
\aligned
\begin{align}
\|x\|_p &=\big(|x_1|^p+|x_2|^p+\dots+|x_n|^p\big)^{\frac{1}{p}}, \text{ dla } 1\leq p <\infty\\
\|x\|_p &=\big(|x_1|^p+|x_2|^p+\dots+|x_n|^p\big)^{\frac{1}{p}}, \text{ dla } 1\leq p <\infty\\
&\text{ w szczególności }\\
&\text{ w szczególności }\\
Linia 156: Linia 135:
&\text{ bądź też }\\
&\text{ bądź też }\\
\|x\|_{\infty} &=\max\{|x_1|, \ |x_2|, \ \dots, \ |x_n| \}.
\|x\|_{\infty} &=\max\{|x_1|, \ |x_2|, \ \dots, \ |x_n| \}.
\endaligned
\end{align}
</math></center>
</math></center>


Zbiorem wartości funkcji <math>\displaystyle f</math> najczęściej będzie zbiór liczb
Zbiorem wartości funkcji <math>f</math> najczęściej będzie zbiór liczb
rzeczywistych <math>\displaystyle \mathbb{R}</math> z metryką zadaną przez wartość bezwzględną,
rzeczywistych <math>\mathbb{R}</math> z metryką zadaną przez wartość bezwzględną,
tj. <math>\displaystyle \rho(a,b)=|a-b|</math>.
tj. <math>\rho(a,b)=|a-b|</math>.


{{definicja|6.1.||
{{definicja|6.1.||
Mówimy, że <math>\displaystyle g\in Y</math> jest '''''granicą
Mówimy, że <math>g\in Y</math> jest '''''granicą
funkcji''''' <math>\displaystyle f:X\mapsto Y</math> w punkcie <math>\displaystyle x</math> będącym punktem skupienia
funkcji''''' <math>f:X\mapsto Y</math> w punkcie <math>x</math> będącym punktem skupienia
dziedziny funkcji <math>\displaystyle f</math>, jeśli
dziedziny funkcji <math>f</math>, jeśli
<center><math>\displaystyle \forall \epsilon>0 \exists \delta>0 : \forall y: 0<d(x,y)<\delta
<center><math>\forall \epsilon>0 \exists \delta>0 : \forall y: 0<d(x,y)<\delta
\implies \rho(g,f(y))<\epsilon.</math></center>
\implies \rho(g,f(y))<\epsilon</math>.</center>
}}
}}


{{definicja|6.2.||
{{definicja|6.2.||
Mówimy, że funkcja <math>\displaystyle f:X\mapsto Y</math> jest
Mówimy, że funkcja <math>f:X\mapsto Y</math> jest
'''''ciągła w punkcie x''''', jeśli
'''''ciągła w punkcie x''''', jeśli
<center><math>\displaystyle \forall \epsilon>0 \exists \delta>0 : \forall y: d(x,y)<\delta \implies \rho(f(x),f(y))<\epsilon.</math></center>
<center><math>\forall \epsilon>0 \exists \delta>0 : \forall y: d(x,y)<\delta \implies \rho(f(x),f(y))<\epsilon</math>.</center>


}}
}}
Linia 181: Linia 160:


{{twierdzenie|6.3.||
{{twierdzenie|6.3.||
Niech <math>\displaystyle X, \ Y</math> będą przestrzeniami
Niech <math>X, \ Y</math> będą przestrzeniami
metrycznymi i niech <math>\displaystyle f:X\mapsto Y</math> będzie funkcją. Wówczas
metrycznymi i niech <math>f:X\mapsto Y</math> będzie funkcją. Wówczas
następujące warunki są równoważne:
następujące warunki są równoważne:


1) funkcja <math>\displaystyle f</math> jest ciągła w punkcie <math>\displaystyle a\in X</math>,
1) funkcja <math>f</math> jest ciągła w punkcie <math>a\in X</math>,


2) istnieje granica <math>\displaystyle \lim_{x\to a}f(x)</math>  i jest równa wartości
2) istnieje granica <math>\lim_{x\to a}f(x)</math>  i jest równa wartości
funkcji <math>\displaystyle f(a)</math>.
funkcji <math>f(a)</math>.


}}
}}


Niech <math>\displaystyle X</math>, <math>\displaystyle Y</math>, <math>\displaystyle Z</math> będą przestrzeniami metrycznymi.
Niech <math>X</math>, <math>Y</math>, <math>Z</math> będą przestrzeniami metrycznymi.


{{twierdzenie|6.4.||
{{twierdzenie|6.4.||
Złożenie <math>\displaystyle g\circ f: X\mapsto Z</math> funkcji
Złożenie <math>g\circ f: X\mapsto Z</math> funkcji
ciągłych <math>\displaystyle f:X\mapsto Y</math> i <math>\displaystyle g: Y\mapsto Z</math> jest funkcją ciągłą.
ciągłych <math>f:X\mapsto Y</math> i <math>g: Y\mapsto Z</math> jest funkcją ciągłą.
}}
}}


{{twierdzenie|6.5.||
{{twierdzenie|6.5.||
Jeśli <math>\displaystyle f:X\mapsto \mathbb{R}</math> oraz <math>\displaystyle g:X\mapsto
Jeśli <math>f:X\mapsto \mathbb{R}</math> oraz <math>g:X\mapsto
\mathbb{R}</math> są funkcjami ciągłymi, to suma <math>\displaystyle f+g</math> oraz iloczyn <math>\displaystyle f\cdot g</math>
\mathbb{R}</math> są funkcjami ciągłymi, to suma <math>f+g</math> oraz iloczyn <math>f\cdot g</math>
są funkcjami ciągłymi. Ponadto odwrotność <math>\displaystyle \displaystyle
są funkcjami ciągłymi. Ponadto odwrotność <math>
\frac{1}{g} :Z\ni x\mapsto \frac{1}{g(x)}\in\mathbb{R}</math> oraz iloraz
\frac{1}{g} :Z\ni x\mapsto \frac{1}{g(x)}\in\mathbb{R}</math> oraz iloraz
<math>\displaystyle \displaystyle \frac{f}{g}: Z\ni x\mapsto \frac{f(x)}{g(x)}\in\mathbb{R}</math>
<math>\frac{f}{g}: Z\ni x\mapsto \frac{f(x)}{g(x)}\in\mathbb{R}</math>
są funkcjami ciągłymi na zbiorze <math>\displaystyle Z:=X\setminus\{x\in X:
są funkcjami ciągłymi na zbiorze <math>Z:=X\setminus\{x\in X:
g(x)=0\}</math>. }}
g(x)=0\}</math>. }}


Linia 211: Linia 190:
osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze zwartym.
osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze zwartym.
{{twierdzenie|6.6.||
{{twierdzenie|6.6.||
Jeśli <math>\displaystyle f:X\mapsto \mathbb{R}</math> jest funkcją
Jeśli <math>f:X\mapsto \mathbb{R}</math> jest funkcją
ciągłą określoną na przestrzeni  zwartej <math>\displaystyle X</math>, to istnieją punkty
ciągłą określoną na przestrzeni  zwartej <math>X</math>, to istnieją punkty
<math>\displaystyle a, b\in X</math>, w których funkcja <math>\displaystyle f</math> osiąga kresy: kres dolny
<math>a, b\in X</math>, w których funkcja <math>f</math> osiąga kresy: kres dolny
<math>\displaystyle \inf\{f(x), x\in X\}=f(a)</math> i kres górny <math>\displaystyle \sup\{f(x), x\in
<math>\inf\{f(x), x\in X\}=f(a)</math> i kres górny <math>\sup\{f(x), x\in
X\}=f(b)</math>.
X\}=f(b)</math>.
}}
}}
Linia 223: Linia 202:


{{przyklad|6.7.||
{{przyklad|6.7.||
Funkcja <math>\displaystyle \displaystyle f(x,y)=\frac{x
Funkcja <math>f(x,y)=\frac{x
y}{x^2 +y^2}</math> określona jest we wszystkich punktach płaszczyzny
y}{x^2 +y^2}</math> określona jest we wszystkich punktach płaszczyzny
<math>\displaystyle \mathbb{R}^2 </math> z wyjątkiem punktu <math>\displaystyle (0,0)</math>. Wyraźmy ją we współrzędnych
<math>\mathbb{R}^2</math> z wyjątkiem punktu <math>(0,0)</math>. Wyraźmy ją we współrzędnych
biegunowych
biegunowych
<center><math>\displaystyle \Phi:
<center><math>\Phi:
(r,\varphi)\mapsto \left\{ \aligned x(r,\varphi)=r\cos\varphi\\
(r,\varphi)\mapsto \left\{ \begin{align} x(r,\varphi)=r\cos\varphi\\
y(r,\varphi)=r\sin\varphi \endaligned \right. </math></center>
y(r,\varphi)=r\sin\varphi \end{align} \right.</math></center>
W punktach
W punktach
leżących poza początkiem układu współrzędnych, tj. gdy <math>\displaystyle r>0</math>,
leżących poza początkiem układu współrzędnych, tj. gdy <math>r>0</math>,
otrzymamy:
otrzymamy:
<center><math>\displaystyle (f\circ\Phi)(r, \varphi)=\frac{r^2\cos\varphi \sin\varphi }{r^2
<center><math>(f\circ\Phi)(r, \varphi)=\frac{r^2\cos\varphi \sin\varphi }{r^2
(\cos^2 \varphi+\sin^2 \varphi)}=\frac{1}{2}\sin 2\varphi.</math></center>
(\cos^2 \varphi+\sin^2 \varphi)}=\frac{1}{2}\sin 2\varphi</math>.</center>


Zauważmy, że zbiorem wartości tej funkcji jest przedział
Zauważmy, że zbiorem wartości tej funkcji jest przedział
<math>\displaystyle [-\frac{1}{2},\frac{1}{2} ]</math>. Ponadto funkcja <math>\displaystyle (r,
<math>[-\frac{1}{2},\frac{1}{2} ]</math>. Ponadto funkcja <math>(r,
\varphi)\mapsto \frac{1}{2}\sin 2\varphi</math> nie zależy od zmiennej
\varphi)\mapsto \frac{1}{2}\sin 2\varphi</math> nie zależy od zmiennej
<math>\displaystyle r</math>. Oznacza to, że zacieśnienie funkcji <math>\displaystyle f</math> do którejkolwiek
<math>r</math>. Oznacza to, że zacieśnienie funkcji <math>f</math> do którejkolwiek
półprostej danej równaniem <math>\displaystyle \varphi=\varphi_0</math> (tj. półprostej,
półprostej danej równaniem <math>\varphi=\varphi_0</math> (tj. półprostej,
która tworzy z dodatnią półosią osi rzędnych ustalony kąt
która tworzy z dodatnią półosią osi rzędnych ustalony kąt
<math>\displaystyle \varphi_0</math>) jest funkcją o stałej wartości <math>\displaystyle \frac{1}{2}\sin
<math>\varphi_0</math>) jest funkcją o stałej wartości <math>\frac{1}{2}\sin
2\varphi_0</math>, niezależnej od odległości <math>\displaystyle r</math> punktu od początku
2\varphi_0</math>, niezależnej od odległości <math>r</math> punktu od początku
układu współrzędnych. Każde z tych zacieśnień do prostej
układu współrzędnych. Każde z tych zacieśnień do prostej
<math>\displaystyle \{\varphi=\varphi_0\}\cup \{\varphi=\varphi_0+\pi\}</math> ma granicę
<math>\{\varphi=\varphi_0\}\cup \{\varphi=\varphi_0+\pi\}</math> ma granicę
przy <math>\displaystyle r\to 0</math> równą <math>\displaystyle \frac{1}{2}\sin 2\varphi_0</math>. Jednak wartość
przy <math>r\to 0</math> równą <math>\frac{1}{2}\sin 2\varphi_0</math>. Jednak wartość
ta zależy od wyboru kąta <math>\displaystyle \varphi_0</math>, stąd nie istnieje granica
ta zależy od wyboru kąta <math>\varphi_0</math>, stąd nie istnieje granica
funkcji <math>\displaystyle (x,y)\mapsto f(x,y)</math>, gdy <math>\displaystyle (x,y)\to (0,0)</math>. Zauważmy, że
funkcji <math>(x,y)\mapsto f(x,y)</math>, gdy <math>(x,y)\to (0,0)</math>. Zauważmy, że
gdy rozważymy osobno funkcje jednej zmiennej, ustalając drugą
gdy rozważymy osobno funkcje jednej zmiennej, ustalając drugą
zmienną, tzn.  <math>\displaystyle y</math> lub odpowiednio <math>\displaystyle x</math>:
zmienną, tzn.  <math>y</math> lub odpowiednio <math>x</math>:
<center><math>\displaystyle \aligned f_y &=f(\cdot , y): \mathbb{R} \ni x\mapsto \frac{xy}{x^2+y^2}\\
<center><math>\begin{align} f_y &=f(\cdot , y): \mathbb{R} \ni x\mapsto \frac{xy}{x^2+y^2}\\
f_x &= (x , \cdot ): \mathbb{R} \ni y\mapsto
f_x &= (x , \cdot ): \mathbb{R} \ni y\mapsto
\frac{xy}{x^2+y^2},\endaligned
\frac{xy}{x^2+y^2},\end{align}
</math></center>
</math></center>


to zarówno <math>\displaystyle \displaystyle \lim_{x\to 0}f_y(x)=0</math>, jak też
to zarówno <math>\lim_{x\to 0}f_y(x)=0</math>, jak też
<math>\displaystyle \displaystyle \lim_{y\to 0}f_x(y) =0</math>, a więc w szczególności
<math>\lim_{y\to 0}f_x(y) =0</math>, a więc w szczególności
istnieją  '''''granice iterowane'''''
istnieją  '''''granice iterowane'''''
<center><math>\displaystyle \aligned
<center><math>\begin{align}
\lim_{x\to 0}\big( \lim_{y\to 0} f(x,y) \big) =0,\\
\lim_{x\to 0}\big( \lim_{y\to 0} f(x,y) \big) =0,\\
\lim_{y\to 0} \big( \lim_{x\to 0} f(x,y)\big)=0
\lim_{y\to 0} \big( \lim_{x\to 0} f(x,y)\big)=0
\endaligned
\end{align}
</math></center>
</math></center>
i są równe.}}
i są równe.}}
Linia 270: Linia 249:
<div class="thumb"><div style="width:450px;">
<div class="thumb"><div style="width:450px;">
<applet code="JavaviewModApplet.class" archive="images/a/a0/Javaview.jar,images/b/be/JavaviewModApplet.jar" width="450" height="400">
<applet code="JavaviewModApplet.class" archive="images/a/a0/Javaview.jar,images/b/be/JavaviewModApplet.jar" width="450" height="400">
     <param name="colors" value="-1:#7e0b9f -0.82:#7e0b9f -0.81:#ce3bf8 -0.64:#ce3bf8 -0.63:#2c4ae5 -0.46:#2c4ae5 -0.45:#2c85e5 -0.28:#2c85e5 -0.27:#2ecca9 -0.10:#2ecca9 -0.09:#2ecc5b 0.09:#2ecc5b 0.10:#97cc2e 0.27:#97cc2e 0.28:#edff27 0.45:#edff27 0.46:#ffba27 0.63:#ffba27 0.64:#ff6e27 0.81:#ff6e27 0.82:#d42555 1:#d42525">
     <param name="colors" value="-1:#7e0b9f -0.80:#ce3bf8 -0.60:#2c4ae5 -0.40:#2c85e5 -0.20:#2ecca9 -0.05:#2ecc5b 0.05:#2ecc5b 0.20:#97cc2e 0.40:#edff27 0.60:#ffba27 0.80:#ff6e27 1:#d42525">
     <param name="coloring" value="mathematica">
     <param name="coloring" value="maple">
     <param name="model" value="images/7/74/Am2m05.0080.mgs.zip">
     <param name="model" value="images/7/74/Am2m05.0080.mgs.zip">
    <param name="scale" value="1.0 1.0 1.0">
  <param name="scale" value="1.0 1.0 1.0">
<param name="shading" value="0.2">
<param name="shading" value="0.2">
</applet>
</applet>
<div.thumbcaption>Wykres funkcji <math>\displaystyle \displaystyle f(x,y)=\frac{xy}{x^2 +y^2}</math></div>
<div.thumbcaption>Wykres funkcji <math>f(x,y)=\frac{xy}{x^2 +y^2}</math></div>
</div></div>
</div></div>
</center>
</center>
Linia 285: Linia 264:
{{wniosek|6.8.||
{{wniosek|6.8.||
Z istnienia  '''''granic iterowanych'''''
Z istnienia  '''''granic iterowanych'''''
<center><math>\displaystyle \aligned
<center><math>\begin{align}
\lim_{x\to a}\big( \lim_{y\to b} f(x,y) \big)\\
\lim_{x\to a}\big( \lim_{y\to b} f(x,y) \big)\\
\lim_{y\to b} \big( \lim_{x\to a} f(x,y)\big)\endaligned
\lim_{y\to b} \big( \lim_{x\to a} f(x,y)\big)\end{align}
</math></center>
</math></center>
i równości tych granic
i równości tych granic
nie wynika istnienie granicy funkcji <math>\displaystyle f</math> w punkcie <math>\displaystyle (a,b)</math>.
nie wynika istnienie granicy funkcji <math>f</math> w punkcie <math>(a,b)</math>.
}}
}}


Linia 296: Linia 275:


{{uwaga|6.9.||
{{uwaga|6.9.||
Jeśli funkcja <math>\displaystyle f: \mathbb{R}\times \mathbb{R}\mapsto
Jeśli funkcja <math>f: \mathbb{R}\times \mathbb{R}\mapsto
\mathbb{R}</math> ma granicę w punkcie <math>\displaystyle (a,b)</math>, to istnieją obie granice
\mathbb{R}</math> ma granicę w punkcie <math>(a,b)</math>, to istnieją obie granice
iterowane
iterowane
<center><math>\displaystyle \aligned
<center><math>\begin{align}
\lim_{x\to a}\big( \lim_{y\to b} f(x,y) \big)\\
\lim_{x\to a}\big( \lim_{y\to b} f(x,y) \big)\\
\lim_{y\to b} \big( \lim_{x\to a} f(x,y)\big)\endaligned
\lim_{y\to b} \big( \lim_{x\to a} f(x,y)\big)\end{align}
</math></center>
</math></center>
i są równe granicy funkcji <math>\displaystyle f</math> w punkcie <math>\displaystyle (a,b)</math>.
i są równe granicy funkcji <math>f</math> w punkcie <math>(a,b)</math>.
}}
}}


Uwaga ta stanowi '''''warunek konieczny istnienia granicy'''''
Uwaga ta stanowi '''''warunek konieczny istnienia granicy'''''
<math>\displaystyle \displaystyle\lim_{(x,y)\to (a, b)}f(x,y)</math>. Jeśli bowiem nie
<math>\lim_{(x,y)\to (a, b)}f(x,y)</math>. Jeśli bowiem nie
istnieje któraś z granic iterowanych, bądź nie są one równe, to
istnieje któraś z granic iterowanych, bądź nie są one równe, to
funkcja <math>\displaystyle f</math> nie ma granicy w punkcie <math>\displaystyle (a,b)</math>. Podkreślmy jeszcze
funkcja <math>f</math> nie ma granicy w punkcie <math>(a,b)</math>. Podkreślmy jeszcze
raz fakt, że istnienie i równość obu granic iterowanych nie
raz fakt, że istnienie i równość obu granic iterowanych nie
gwarantuje istnienia granicy funkcji.
gwarantuje istnienia granicy funkcji.
Linia 315: Linia 294:
==Poziomice==
==Poziomice==


Niech <math>\displaystyle f:X\mapsto \mathbb{R}</math> będzie funkcją określoną na przestrzeni
Niech <math>f:X\mapsto \mathbb{R}</math> będzie funkcją określoną na przestrzeni
metrycznej <math>\displaystyle X</math> o wartościach rzeczywistych.
metrycznej <math>X</math> o wartościach rzeczywistych.


{{definicja|6.10.||
{{definicja|6.10.||
'''''Poziomicą''''' funkcji <math>\displaystyle f</math>
'''''Poziomicą''''' funkcji <math>f</math>
odpowiadającą wartości <math>\displaystyle a\in \mathbb{R}</math> nazywamy zbiór <center><math>\displaystyle \{f=a\}=\{x\in
odpowiadającą wartości <math>a\in \mathbb{R}</math> nazywamy zbiór <center><math>\{f=a\}=\{x\in
X: f(x)=a\},
X: f(x)=a\}</math>,</center>
</math></center>
czyli przeciwobraz zbioru jednopunktowego <math>\{a\}</math> przez funkcję <math>f</math>. }}
czyli przeciwobraz zbioru jednopunktowego <math>\displaystyle \{a\}</math> przez funkcję <math>\displaystyle f</math>. }}


Często pobieżna nawet analiza przebiegu poziomic pozwala ustalić,
Często pobieżna nawet analiza przebiegu poziomic pozwala ustalić,
Linia 330: Linia 308:


{{przyklad|6.11.||
{{przyklad|6.11.||
Niech <math>\displaystyle f(x,y)=x^2+y^2-4</math>.
Niech <math>f(x,y)=x^2+y^2-4</math>.
<br>
<br>
[[Grafika:Wykres.gif]] [[Analiza matematyczna 2/Wykład 6: Ciągłość funkcji wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe. Gradient/Przykład 6.11.|wykres]]
[[Grafika:Wykres.gif]] [[Analiza matematyczna 2/Wykład 6: Ciągłość funkcji wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe. Gradient/Przykład 6.11.|wykres]]
<br>
<br>
Poziomica <math>\displaystyle \{f=a\}=\{(x,y): x^2+y^2-4=a\}</math> jest okręgiem o środku
Poziomica <math>\{f=a\}=\{(x,y): x^2+y^2-4=a\}</math> jest okręgiem o środku
w punkcie <math>\displaystyle (0,0)</math> i promieniu <math>\displaystyle \sqrt{4+a}</math>, gdy <math>\displaystyle a>-4</math>.  Poziomica
w punkcie <math>(0,0)</math> i promieniu <math>\sqrt{4+a}</math>, gdy <math>a>-4</math>.  Poziomica
<math>\displaystyle \{f=-4\}</math> składa się tylko z jednego punktu <math>\displaystyle (0,0)</math>, natomiast
<math>\{f=-4\}</math> składa się tylko z jednego punktu <math>(0,0)</math>, natomiast
jeśli <math>\displaystyle a<-4</math>, to poziomica <math>\displaystyle \{f=a\}</math> jest zbiorem pustym. Funkcja
jeśli <math>a<-4</math>, to poziomica <math>\{f=a\}</math> jest zbiorem pustym. Funkcja
<math>\displaystyle f</math> osiąga minimum globalne w punkcie <math>\displaystyle (0,0)</math> równe <math>\displaystyle f(0,0)=-4</math>.
<math>f</math> osiąga minimum globalne w punkcie <math>(0,0)</math> równe <math>f(0,0)=-4</math>.
}}
}}


{{przyklad|6.12.||
{{przyklad|6.12.||
Niech <math>\displaystyle f(x,y)=x^2-y^2</math>.
Niech <math>f(x,y)=x^2-y^2</math>.
<br>
<br>
[[Grafika:Wykres.gif]] [[Analiza matematyczna 2/Wykład 6: Ciągłość funkcji wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe. Gradient/Przykład 6.12.|wykres]]
[[Grafika:Wykres.gif]] [[Analiza matematyczna 2/Wykład 6: Ciągłość funkcji wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe. Gradient/Przykład 6.12.|wykres]]
<br>
<br>


Poziomica zerowa <math>\displaystyle \{f=0\}=\{(x,y): x^2-y^2=0\}=\{x=y\}\cup
Poziomica zerowa <math>\{f=0\}=\{(x,y): x^2-y^2=0\}=\{x=y\}\cup
\{x=-y\}</math> jest sumą dwóch prostych: <math>\displaystyle x=y</math> i <math>\displaystyle x=-y</math>. Jeśli <math>\displaystyle a\neq
\{x=-y\}</math> jest sumą dwóch prostych: <math>x=y</math> i <math>x=-y</math>. Jeśli <math>a\neq
0</math> poziomica <math>\displaystyle \{f=a\}=\{x^2-y^2=a\}</math> jest hiperbolą o asymptotach
0</math> poziomica <math>\{f=a\}=\{x^2-y^2=a\}</math> jest hiperbolą o asymptotach
<math>\displaystyle x=y</math> i <math>\displaystyle x=-y</math>. Przebieg poziomic pozwala ustalić, że funkcja <math>\displaystyle f</math>
<math>x=y</math> i <math>x=-y</math>. Przebieg poziomic pozwala ustalić, że funkcja <math>f</math>
w żadnym punkcie płaszczyzny nie osiąga ekstremum, bowiem w
w żadnym punkcie płaszczyzny nie osiąga ekstremum, bowiem w
dowolnie małym otoczeniu każdego punktu <math>\displaystyle (x,y)</math> potrafimy z
dowolnie małym otoczeniu każdego punktu <math>(x,y)</math> potrafimy z
łatwością wskazać punkty, w których funkcja przyjmuje zarówno
łatwością wskazać punkty, w których funkcja przyjmuje zarówno
wartości mniejsze jak i większe od wartości funkcji <math>\displaystyle f</math> w punkcie
wartości mniejsze jak i większe od wartości funkcji <math>f</math> w punkcie
<math>\displaystyle (x,y)</math>.
<math>(x,y)</math>.


}}
}}


{{przyklad|6.13.||
{{przyklad|6.13.||
Niech <math>\displaystyle f(x,y)=|x|+|y|</math>.
Niech <math>f(x,y)=|x|+|y|</math>.
<br>
<br>
[[Grafika:Wykres.gif]] [[Analiza matematyczna 2/Wykład 6: Ciągłość funkcji wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe. Gradient/Przykład 6.13.|wykres]]
[[Grafika:Wykres.gif]] [[Analiza matematyczna 2/Wykład 6: Ciągłość funkcji wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe. Gradient/Przykład 6.13.|wykres]]
<br>
<br>
Funkcja <math>\displaystyle f</math> jest normą w <math>\displaystyle \mathbb{R}^2</math>, przyjmuje więc wyłącznie
Funkcja <math>f</math> jest normą w <math>\mathbb{R}^2</math>, przyjmuje więc wyłącznie
wartości nieujemne, stąd <math>\displaystyle \{f=a\}=\emptyset</math>, gdy <math>\displaystyle a<0</math>. Poziomica
wartości nieujemne, stąd <math>\{f=a\}=\emptyset</math>, gdy <math>a<0</math>. Poziomica
zerowa <math>\displaystyle \{f=0\}=\{(0,0)\}</math> składa się tylko z jednego punktu. Gdy
zerowa <math>\{f=0\}=\{(0,0)\}</math> składa się tylko z jednego punktu. Gdy
<math>\displaystyle a>0</math>, poziomica <math>\displaystyle \{f=a\}=\{|x|+|y|=a\}</math> jest kwadratem o
<math>a>0</math>, poziomica <math>\{f=a\}=\{|x|+|y|=a\}</math> jest kwadratem o
wierzchołkach <math>\displaystyle (a,0)</math>, <math>\displaystyle (0,a)</math>, <math>\displaystyle (-a, 0)</math>, <math>\displaystyle (0, -a)</math>. Funkcja <math>\displaystyle f</math>
wierzchołkach <math>(a,0)</math>, <math>(0,a)</math>, <math>(-a, 0)</math>, <math>(0, -a)</math>. Funkcja <math>f</math>
osiąga minimum globalne w punkcie <math>\displaystyle (0,0)</math>, gdyż <math>\displaystyle f(x,y)>0</math> w
osiąga minimum globalne w punkcie <math>(0,0)</math>, gdyż <math>f(x,y)>0</math> w
dowolnym punkcie <math>\displaystyle (x,y)\neq (0,0)</math>. Podobnie jak w poprzednim
dowolnym punkcie <math>(x,y)\neq (0,0)</math>. Podobnie jak w poprzednim
przykładzie przebieg poziomic pozwala ustalić, że funkcja <math>\displaystyle f</math> w
przykładzie przebieg poziomic pozwala ustalić, że funkcja <math>f</math> w
żadnym punkcie płaszczyzny poza punktem <math>\displaystyle (0,0)</math> nie osiąga
żadnym punkcie płaszczyzny poza punktem <math>(0,0)</math> nie osiąga
ekstremum, bowiem w dowolnie małym otoczeniu każdego punktu
ekstremum, bowiem w dowolnie małym otoczeniu każdego punktu
<math>\displaystyle (x,y)\neq (0,0)</math> potrafimy z łatwością wskazać punkty, w których
<math>(x,y)\neq (0,0)</math> potrafimy z łatwością wskazać punkty, w których
funkcja przyjmuje zarówno wartości mniejsze jak i większe od
funkcja przyjmuje zarówno wartości mniejsze jak i większe od
wartości funkcji <math>\displaystyle f</math> w punkcie <math>\displaystyle (x,y)</math>.
wartości funkcji <math>f</math> w punkcie <math>(x,y)</math>.


}}
}}
Linia 382: Linia 360:
{{przyklad|6.14.||
{{przyklad|6.14.||
Niech
Niech
<math>\displaystyle f(x,y)=|x|^{\frac{2}{3}}+|y|^{\frac{2}{3}}</math>.
<math>f(x,y)=|x|^{\frac{2}{3}}+|y|^{\frac{2}{3}}</math>.
<br>
<br>
[[Grafika:Wykres.gif]] [[Analiza matematyczna 2/Wykład 6: Ciągłość funkcji wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe. Gradient/Przykład 6.14.|wykres]]
[[Grafika:Wykres.gif]] [[Analiza matematyczna 2/Wykład 6: Ciągłość funkcji wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe. Gradient/Przykład 6.14.|wykres]]
<br>
<br>
Funkcja <math>\displaystyle f</math>  przyjmuje  wyłącznie wartości nieujemne, stąd
Funkcja <math>f</math>  przyjmuje  wyłącznie wartości nieujemne, stąd
<math>\displaystyle \{f=a\}=\emptyset</math>, gdy <math>\displaystyle a<0</math>. Poziomica zerowa
<math>\{f=a\}=\emptyset</math>, gdy <math>a<0</math>. Poziomica zerowa
<math>\displaystyle \{f=0\}=\{(0,0)\}</math> składa się tylko z jednego punktu. Gdy <math>\displaystyle a>0</math>,
<math>\{f=0\}=\{(0,0)\}</math> składa się tylko z jednego punktu. Gdy <math>a>0</math>,
poziomica <math>\displaystyle \{f=a\}=\{|x|^{\frac{2}{3}}+|y|^{\frac{2}{3}}=a\}</math> jest
poziomica <math>\{f=a\}=\{|x|^{\frac{2}{3}}+|y|^{\frac{2}{3}}=a\}</math> jest
krzywą zawartą w kwadracie o wierzchołkach <math>\displaystyle (\sqrt{a^3},0)</math>,
krzywą zawartą w kwadracie o wierzchołkach <math>(\sqrt{a^3},0)</math>,
<math>\displaystyle (0,\sqrt{a^3})</math>, <math>\displaystyle (-\sqrt{a^3}, 0)</math>, <math>\displaystyle (0, -\sqrt{a^3})</math>. Krzywą
<math>(0,\sqrt{a^3})</math>, <math>(-\sqrt{a^3}, 0)</math>, <math>(0, -\sqrt{a^3})</math>. Krzywą
tę nazywamy '''''asteroidą'''''. Zauważmy, że funkcja osiąga minimum
tę nazywamy '''''asteroidą'''''. Zauważmy, że funkcja osiąga minimum
globalne w punkcie <math>\displaystyle (0,0)</math>, gdyż <math>\displaystyle f(x,y)>0</math>, w dowolnym punkcie
globalne w punkcie <math>(0,0)</math>, gdyż <math>f(x,y)>0</math>, w dowolnym punkcie
<math>\displaystyle (x,y)\neq (0,0)</math>. Podobnie jak w poprzednich przykładach przebieg
<math>(x,y)\neq (0,0)</math>. Podobnie jak w poprzednich przykładach przebieg
poziomic pozwala stwierdzić, że jest to jedyne ekstremum tej
poziomic pozwala stwierdzić, że jest to jedyne ekstremum tej
funkcji na płaszczyźnie <math>\displaystyle \mathbb{R}^2</math>.
funkcji na płaszczyźnie <math>\mathbb{R}^2</math>.
}}
}}


{{przyklad|6.15.|prz_6_15|
{{przyklad|6.15.|prz_6_15|
Niech <math>\displaystyle f(x,y)=x y (1-x-y)</math>.
Niech <math>f(x,y)=x y (1-x-y)</math>.
<br>
<br>
Poziomicą zerową <math>\displaystyle \{f=0\}</math> tej funkcji jest suma trzech prostych:
Poziomicą zerową <math>\{f=0\}</math> tej funkcji jest suma trzech prostych:
<math>\displaystyle x=0</math>, <math>\displaystyle y=0</math> oraz <math>\displaystyle x+y=1</math>. Zauważmy, że w dowolnie małym otoczeniu
<math>x=0</math>, <math>y=0</math> oraz <math>x+y=1</math>. Zauważmy, że w dowolnie małym otoczeniu
któregokolwiek punktu leżącego na tej poziomicy znajdziemy punkty,
któregokolwiek punktu leżącego na tej poziomicy znajdziemy punkty,
w których funkcja osiąga zarówno wartości mniejsze jak i większe
w których funkcja osiąga zarówno wartości mniejsze jak i większe
od zera. Stąd w żadnym punkcie zbioru <math>\displaystyle \{f=0\}</math> funkcja <math>\displaystyle f</math> nie
od zera. Stąd w żadnym punkcie zbioru <math>\{f=0\}</math> funkcja <math>f</math> nie
osiąga ekstremum. Zwróćmy jednak uwagę, że wnętrze trójkąta o
osiąga ekstremum. Zwróćmy jednak uwagę, że wnętrze trójkąta o
wierzchołkach <math>\displaystyle (0,0)</math>, <math>\displaystyle (1,0)</math>, <math>\displaystyle (0,1)</math> zawarte jest w zbiorze
wierzchołkach <math>(0,0)</math>, <math>(1,0)</math>, <math>(0,1)</math> zawarte jest w zbiorze
<math>\displaystyle \{f<0\}</math> tych punktów, w których funkcja przyjmuje wartości
<math>\{f<0\}</math> tych punktów, w których funkcja przyjmuje wartości
ujemne. W sumie mnogościowej  z brzegiem trójkąta o podanych
ujemne. W sumie mnogościowej  z brzegiem trójkąta o podanych
wierzchołkach zbiór ten jest zwarty. Z twierdzenia Weierstrassa o
wierzchołkach zbiór ten jest zwarty. Z twierdzenia Weierstrassa o
osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze zwartym wynika,
osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze zwartym wynika,
że we wnętrzu tego trójkąta funkcja <math>\displaystyle f</math> osiąga minimum.  Dalsza
że we wnętrzu tego trójkąta funkcja <math>f</math> osiąga minimum.  Dalsza
analiza przebiegu poziomic we wnętrzu trójkąta nie jest efektywnym
analiza przebiegu poziomic we wnętrzu trójkąta nie jest efektywnym
narzędziem prowadzącym do precyzyjne określenia, w którym punkcie
narzędziem prowadzącym do precyzyjne określenia, w którym punkcie
minimum to jest osiągane, ponieważ kreślenie poziomic <math>\displaystyle \{f=a\}</math>,
minimum to jest osiągane, ponieważ kreślenie poziomic <math>\{f=a\}</math>,
gdy <math>\displaystyle a\neq 0</math>, nie jest prostym zadaniem. Warto jednak zauważyć,
gdy <math>a\neq 0</math>, nie jest prostym zadaniem. Warto jednak zauważyć,
że żaden punkt leżący na poziomicy zerowej funkcji <math>\displaystyle f</math> nie może
że żaden punkt leżący na poziomicy zerowej funkcji <math>f</math> nie może
być jej punktem ekstremalnym, gdyż w otoczeniu któregokolwiek
być jej punktem ekstremalnym, gdyż w otoczeniu któregokolwiek
punktu z tej poziomicy funkcja przyjmuje zarówno wartości dodatnie
punktu z tej poziomicy funkcja przyjmuje zarówno wartości dodatnie
Linia 427: Linia 405:
<div class="thumb"><div style="width:450px;">
<div class="thumb"><div style="width:450px;">
<applet code="JavaviewModApplet.class" archive="images/a/a0/Javaview.jar,images/b/be/JavaviewModApplet.jar" width="450" height="400">
<applet code="JavaviewModApplet.class" archive="images/a/a0/Javaview.jar,images/b/be/JavaviewModApplet.jar" width="450" height="400">
    <param name="colors" value="-1:#7e0b9f -0.82:#7e0b9f -0.81:#ce3bf8 -0.64:#ce3bf8 -0.63:#2c4ae5 -0.46:#2c4ae5 -0.45:#2c85e5 -0.28:#2c85e5 -0.27:#2ecca9 -0.10:#2ecca9 -0.09:#2ecc5b 0.09:#2ecc5b 0.10:#97cc2e 0.27:#97cc2e 0.28:#edff27 0.45:#edff27 0.46:#ffba27 0.63:#ffba27 0.64:#ff6e27 0.81:#ff6e27 0.82:#d42555 1:#d42525">
  <param name="colors" value="-1:#7e0b9f -0.80:#ce3bf8 -0.60:#2c4ae5 -0.40:#2c85e5 -0.20:#2ecca9 -0.05:#2ecc5b 0.05:#2ecc5b 0.20:#97cc2e 0.40:#edff27 0.60:#ffba27 0.80:#ff6e27 1:#d42525">
     <param name="coloring" value="mathematica">
     <param name="coloring" value="maple">
     <param name="model" value="images/6/65/Am2m05.0130.mgs.zip">
     <param name="model" value="images/6/65/Am2m05.0130.mgs.zip">
     <param name="scale" value="1.0 1.0 0.1">
     <param name="scale" value="1.0 1.0 0.1">
<param name="shading" value="0.2">
<param name="shading" value="0.2">
</applet>
</applet>
<div.thumbcaption>Wykres funkcji <math>\displaystyle f(x,y)=x y (1-x-y)</math></div>
<div.thumbcaption>Wykres funkcji <math>f(x,y)=x y (1-x-y)</math></div>
</div></div>
</div></div>
</center>
</center>
Linia 439: Linia 417:
[[grafika:Kartezjusz.jpg|thumb|right||Kartezjusz (1596-1650)<br>[[Biografia Kartezjusz|Zobacz biografię]]]]
[[grafika:Kartezjusz.jpg|thumb|right||Kartezjusz (1596-1650)<br>[[Biografia Kartezjusz|Zobacz biografię]]]]
{{przyklad|6.16.|prz_6_16|
{{przyklad|6.16.|prz_6_16|
Niech <math>\displaystyle f(x,y)=x^3+y^3-3xy</math>.
Niech <math>f(x,y)=x^3+y^3-3xy</math>.
<br>
<br>
[[Grafika:Wykres.gif]] [[Analiza matematyczna 2/Wykład 6: Ciągłość funkcji wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe. Gradient/Przykład 6.16.|wykres]]
[[Grafika:Wykres.gif]] [[Analiza matematyczna 2/Wykład 6: Ciągłość funkcji wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe. Gradient/Przykład 6.16.|wykres]]
<br>
<br>


Poziomicą zerową <math>\displaystyle \{f=0\}</math> tej funkcji jest nieograniczona krzywa,
Poziomicą zerową <math>\{f=0\}</math> tej funkcji jest nieograniczona krzywa,
którą nazywamy '''''liściem Kartezjusza'''''. Krzywa ta ma asymptotę o
którą nazywamy '''''liściem Kartezjusza'''''. Krzywa ta ma asymptotę o
równaniu <math>\displaystyle x+y+1=0</math>. W pierwszej ćwiartce <math>\displaystyle \{(x,y)\in \mathbb{R}^2: x\geq
równaniu <math>x+y+1=0</math>. W pierwszej ćwiartce <math>\{(x,y)\in \mathbb{R}^2: x\geq
0, y\geq 0\}</math> tworzy petlę ograniczającą obszar, we wnętrzu
0, y\geq 0\}</math> tworzy petlę ograniczającą obszar, we wnętrzu
którego funkcja <math>\displaystyle f</math> przyjmuje wartości ujemne. Podobnie jak w
którego funkcja <math>f</math> przyjmuje wartości ujemne. Podobnie jak w
poprzednim przykładzie, z twierdzenia Weierstrassa o osiąganiu
poprzednim przykładzie, z twierdzenia Weierstrassa o osiąganiu
kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze zwartym wynika, że we
kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze zwartym wynika, że we
wnętrzu pętli liścia Kartezjusza funkcja <math>\displaystyle f</math>  osiąga minimum.
wnętrzu pętli liścia Kartezjusza funkcja <math>f</math>  osiąga minimum.
Dalsza analiza przebiegu poziomic  nie prowadzi efektywnie do
Dalsza analiza przebiegu poziomic  nie prowadzi efektywnie do
precyzyjne określenia, w którym punkcie minimum to jest osiągane.
precyzyjne określenia, w którym punkcie minimum to jest osiągane.
Warto jednak zauważyć, że w żadnym z punktów liścia Kartezjusza
Warto jednak zauważyć, że w żadnym z punktów liścia Kartezjusza
funkcja <math>\displaystyle f</math> nie może osiągać ekstremum, gdyż w dowolnie małym
funkcja <math>f</math> nie może osiągać ekstremum, gdyż w dowolnie małym
otoczeniu któregokolwiek punktu tej krzywej funkcja <math>\displaystyle f</math> osiąga
otoczeniu któregokolwiek punktu tej krzywej funkcja <math>f</math> osiąga
wartości dodatnie jak i ujemne.
wartości dodatnie jak i ujemne.


Linia 462: Linia 440:


{{przyklad|6.17.|prz_6_17|
{{przyklad|6.17.|prz_6_17|
Niech <math>\displaystyle f(x,y)=(x^2+y^2)^2-2 (x^2-
Niech <math>f(x,y)=(x^2+y^2)^2-2 (x^2-
y^2)</math>.
y^2)</math>.
<br>
<br>
Linia 468: Linia 446:
<br>
<br>
[[grafika:Bernoulli.jpg|thumb|right||Jakob Bernoulli (1654-1705)<br>[[Biografia Bernoulli|Zobacz biografię]]]]
[[grafika:Bernoulli.jpg|thumb|right||Jakob Bernoulli (1654-1705)<br>[[Biografia Bernoulli|Zobacz biografię]]]]
Poziomicą zerową <math>\displaystyle \{f=0\}</math> tej funkcji jest krzywa, zwana
Poziomicą zerową <math>\{f=0\}</math> tej funkcji jest krzywa, zwana
'''''lemniskatą Bernoullego'''''. Przebieg lemniskaty <math>\displaystyle \{f=0\}</math>
'''''lemniskatą Bernoullego'''''. Przebieg lemniskaty <math>\{f=0\}</math>
najwygodniej zbadać we współrzędnych biegunowych:
najwygodniej zbadać we współrzędnych biegunowych:
<center>
<center>
<math>\displaystyle \aligned (x^2+y^2)^2&=2 (x^2- y^2)\\
<math>\begin{align} (x^2+y^2)^2&=2 (x^2- y^2)\\
(r^2 \cos^2 \varphi+r^2 \sin^2 \varphi)^2 &=2 (r^2 \cos^2 \varphi-r^2 \sin^2 \varphi)\\
(r^2 \cos^2 \varphi+r^2 \sin^2 \varphi)^2 &=2 (r^2 \cos^2 \varphi-r^2 \sin^2 \varphi)\\
r^4 &=2 r^2 \cos 2 \varphi \\
r^4 &=2 r^2 \cos 2 \varphi \\
r=0 &\text{ lub } r=\sqrt{2 \cos 2 \varphi},
r=0 &\text{ lub } r=\sqrt{2 \cos 2 \varphi},
\endaligned
\end{align}
</math>
</math>
</center>
</center>
przy czym wyrażenie pod znakiem pierwiastka jest nieujemne dla
przy czym wyrażenie pod znakiem pierwiastka jest nieujemne dla
<math>\displaystyle \varphi\in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]\cup [\frac{3\pi}{4},
<math>\varphi\in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]\cup [\frac{3\pi}{4},
\frac{5\pi}{4}]</math>. Lemniskata Bernoullego jest więc zawarta w
\frac{5\pi}{4}]</math>. Lemniskata Bernoullego jest więc zawarta w
części wspólnej koła o promieniu <math>\displaystyle \sqrt{2}</math> i dwóch obszarów
części wspólnej koła o promieniu <math>\sqrt{2}</math> i dwóch obszarów
wyciętych z płaszczyzny półprostymi tworzącymi z osią rzędnych
wyciętych z płaszczyzny półprostymi tworzącymi z osią rzędnych
kąty <math>\displaystyle -\frac{\pi}{4}, \ \frac{\pi}{4}, \ \frac{3\pi}{4},\
kąty <math>-\frac{\pi}{4}, \ \frac{\pi}{4}, \ \frac{3\pi}{4},
-\frac{3\pi}{4}</math>. Zauważmy, że we wnętrzu obszaru ograniczonego
-\frac{3\pi}{4}</math>. Zauważmy, że we wnętrzu obszaru ograniczonego
lemniskatą Bernoullego funkcja <math>\displaystyle f</math> osiąga wartości ujemne. Na
lemniskatą Bernoullego funkcja <math>f</math> osiąga wartości ujemne. Na
zewnątrz zaś - dodatnie. Podobnie jak w obu poprzednich
zewnątrz zaś - dodatnie. Podobnie jak w obu poprzednich
przykładach twierdzenie Weierstrassa gwarantuje istnienie minimum
przykładach twierdzenie Weierstrassa gwarantuje istnienie minimum
lokalnego w obszarze <math>\displaystyle \{(x,y): f(x,y)\leq 0\}</math> ograniczonym
lokalnego w obszarze <math>\{(x,y): f(x,y)\leq 0\}</math> ograniczonym
lemniskatą Bernoullego. Z kolei w dowolnie małym otoczeniu każdego
lemniskatą Bernoullego. Z kolei w dowolnie małym otoczeniu każdego
punktu poziomicy zerowej <math>\displaystyle \{f=0\}</math> funkcja przyjmuje zarówno
punktu poziomicy zerowej <math>\{f=0\}</math> funkcja przyjmuje zarówno
wartości dodatnie jak i ujemne. Funkcja <math>\displaystyle f</math> nie osiąga więc
wartości dodatnie jak i ujemne. Funkcja <math>f</math> nie osiąga więc
ekstremum w żadnym punkcie należącym do swojej poziomicy zerowej.
ekstremum w żadnym punkcie należącym do swojej poziomicy zerowej.


Linia 504: Linia 482:
==Pochodna kierunkowa i pochodne cząstkowe==
==Pochodna kierunkowa i pochodne cząstkowe==


Niech <math>\displaystyle A\subset X</math> będzie otwartym podzbiorem przestrzeni
Niech <math>A\subset X</math> będzie otwartym podzbiorem przestrzeni
unormowanej <math>\displaystyle X</math>. Niech <math>\displaystyle v\neq 0, v\in X</math> będzie ustalonym
unormowanej <math>X</math>. Niech <math>v\neq 0, v\in X</math> będzie ustalonym
niezerowym wektorem tej przestrzeni.
niezerowym wektorem tej przestrzeni.


{{definicja|6.18.||
{{definicja|6.18.||
Mówimy, że funkcja <math>\displaystyle f:A\mapsto \mathbb{R}</math> ma w
Mówimy, że funkcja <math>f:A\mapsto \mathbb{R}</math> ma w
punkcie <math>\displaystyle a</math> pochodną kierunkową w kierunku wektora <math>\displaystyle v</math>, jeśli
punkcie <math>a</math> pochodną kierunkową w kierunku wektora <math>v</math>, jeśli
istnieje granica ilorazu różnicowego: <center><math>\displaystyle \lim_{h\to
istnieje granica ilorazu różnicowego: <center><math>\lim_{h\to
0}\frac{f(a+hv)-f(a)}{h}.</math></center>
0}\frac{f(a+hv)-f(a)}{h}</math>.</center>
Granicę tę oznaczamy symbolem
Granicę tę oznaczamy symbolem
<math>\displaystyle \partial_v f(a)</math> i nazywamy '''''pochodną kierunkową''''' funkcji <math>\displaystyle f</math>
<math>\partial_v f(a)</math> i nazywamy '''''pochodną kierunkową''''' funkcji <math>f</math>
w kierunku wektora <math>\displaystyle v</math> w punkcie <math>\displaystyle a</math>.
w kierunku wektora <math>v</math> w punkcie <math>a</math>.
}}
}}


Zwróćmy uwagę, że zbiór <math>\displaystyle \{a+t v, t\in \mathbb{R}\}</math> jest prostą
Zwróćmy uwagę, że zbiór <math>\{a+t v, t\in \mathbb{R}\}</math> jest prostą
przechodzącą przez punkt <math>\displaystyle a</math> równoległą do wektora <math>\displaystyle v</math>. Stąd
przechodzącą przez punkt <math>a</math> równoległą do wektora <math>v</math>. Stąd
pochodna <math>\displaystyle \partial_v f(a)</math> jest w istocie pochodną w punkcie <math>\displaystyle t=0</math>
pochodna <math>\partial_v f(a)</math> jest w istocie pochodną w punkcie <math>t=0</math>
funkcji jednej zmiennej rzeczywistej <math>\displaystyle t\mapsto f(a+tv)</math>, czyli
funkcji jednej zmiennej rzeczywistej <math>t\mapsto f(a+tv)</math>, czyli
restrykcji funkcji <math>\displaystyle f</math> do podzbioru otwartego <math>\displaystyle A\cap \{a+t v, t\in
restrykcji funkcji <math>f</math> do podzbioru otwartego <math>A\cap \{a+t v, t\in
\mathbb{R}\}</math> rozważanej prostej <math>\displaystyle \{a+t v, t\in \mathbb{R}\}</math>. Wobec tego możemy
\mathbb{R}\}</math> rozważanej prostej <math>\{a+t v, t\in \mathbb{R}\}</math>. Wobec tego możemy
powtórzyć jednowymiarowy '''''warunek konieczny istnienia
powtórzyć jednowymiarowy '''''warunek konieczny istnienia
ekstremum''''' w punkcie, w którym istnieje pochodna kierunkowa
ekstremum''''' w punkcie, w którym istnieje pochodna kierunkowa
Linia 529: Linia 507:


{{twierdzenie|6.19.||
{{twierdzenie|6.19.||
Niech <math>\displaystyle A\subset X</math> będzie otwartym
Niech <math>A\subset X</math> będzie otwartym
podzbiorem przestrzeni unormowanej <math>\displaystyle X</math> i niech <math>\displaystyle v\in X</math>, <math>\displaystyle v\neq
podzbiorem przestrzeni unormowanej <math>X</math> i niech <math>v\in X</math>, <math>v\neq
0</math>. Jeśli funkcja <math>\displaystyle f:A\mapsto \mathbb{R}</math> osiąga ekstremum w punkcie
0</math>. Jeśli funkcja <math>f:A\mapsto \mathbb{R}</math> osiąga ekstremum w punkcie
<math>\displaystyle a\in A</math> i istnieje pochodna kierunkowa <math>\displaystyle \partial_v f(a)</math>, to
<math>a\in A</math> i istnieje pochodna kierunkowa <math>\partial_v f(a)</math>, to
pochodna ta zeruje się. }}
pochodna ta zeruje się. }}


{{dowod|6.19.||
{{dowod|6.19.||
Jeśli funkcja <math>\displaystyle A\ni x\mapsto f(x)\in \mathbb{R}</math> osiąga maksimum
Jeśli funkcja <math>A\ni x\mapsto f(x)\in \mathbb{R}</math> osiąga maksimum
(odpowiednio: minimum) w punkcie <math>\displaystyle a</math>, to funkcja jednej zmiennej
(odpowiednio: minimum) w punkcie <math>a</math>, to funkcja jednej zmiennej
<math>\displaystyle t\mapsto f(a+tv)</math> osiąga maksimum (odpowiednio: minimum) w
<math>t\mapsto f(a+tv)</math> osiąga maksimum (odpowiednio: minimum) w
punkcie <math>\displaystyle t=0</math>. Z warunku koniecznego istnienia ekstremum funkcji
punkcie <math>t=0</math>. Z warunku koniecznego istnienia ekstremum funkcji
jednej zmiennej wynika, że pochodna (o ile istnieje) funkcji
jednej zmiennej wynika, że pochodna (o ile istnieje) funkcji
<math>\displaystyle t\mapsto f(a+tv)</math> zeruje się w punkcie <math>\displaystyle t=0</math>. Stąd <math>\displaystyle \partial_v
<math>t\mapsto f(a+tv)</math> zeruje się w punkcie <math>t=0</math>. Stąd <math>\partial_v
f(a)=0</math> }}
f(a)=0</math> }}


O ile w przypadku funkcji określonej na otwartym przedziale
O ile w przypadku funkcji określonej na otwartym przedziale
prostej <math>\displaystyle \mathbb{R}</math> sytuacja jest oczywista (na prostej  mamy tylko
prostej <math>\mathbb{R}</math> sytuacja jest oczywista (na prostej  mamy tylko
jeden kierunek), o tyle już w przypadku funkcji dwóch zmiennych
jeden kierunek), o tyle już w przypadku funkcji dwóch zmiennych
(na płaszczyźnie można wskazać nieskończenie wiele kierunków!)
(na płaszczyźnie można wskazać nieskończenie wiele kierunków!)
Linia 551: Linia 529:
rozwiązać praktyczny problem lokalizacji punktów ekstremalnych
rozwiązać praktyczny problem lokalizacji punktów ekstremalnych
danej funkcji. Warto zauważyć, że w przypadku funkcji określonej
danej funkcji. Warto zauważyć, że w przypadku funkcji określonej
na <math>\displaystyle n</math> wymiarowej przestrzeni unormowanej <math>\displaystyle X</math> nie ma potrzeby
na <math>n</math> wymiarowej przestrzeni unormowanej <math>X</math> nie ma potrzeby
rozważać pochodnych kierunkowych w kierunku wektorów liniowo
rozważać pochodnych kierunkowych w kierunku wektorów liniowo
zależnych, a więc większej niż wynosi wymiar przestrzeni.
zależnych, a więc większej niż wynosi wymiar przestrzeni.
Linia 557: Linia 535:
bazowych.
bazowych.


Niech <math>\displaystyle X=\mathbb{R}^n</math> i niech <math>\displaystyle e_1=(1,0,0,\dots, 0)</math>, <math>\displaystyle e_2=(0,1,0,\dots,
Niech <math>X=\mathbb{R}^n</math> i niech <math>e_1=(1,0,0,\dots, 0)</math>, <math>e_2=(0,1,0,\dots,
0)</math>, ..., <math>\displaystyle e_n=(0,0,0,\dots, 1)</math> będzie bazą kanoniczną tej
0)</math>, ..., <math>e_n=(0,0,0,\dots, 1)</math> będzie bazą kanoniczną tej
przestrzeni. Niech <math>\displaystyle A</math> będzie otwartym podzbiorem przestrzeni
przestrzeni. Niech <math>A</math> będzie otwartym podzbiorem przestrzeni
<math>\displaystyle \mathbb{R}^n</math>.
<math>\mathbb{R}^n</math>.


{{definicja|6.20.||
{{definicja|6.20.||
Pochodne kierunkowe (o ile istnieją)
Pochodne kierunkowe (o ile istnieją)
<math>\displaystyle \partial_{e_1} f(a)</math>, <math>\displaystyle \partial_{e_2} f(a)</math>, ..., <math>\displaystyle \partial_{e_n}
<math>\partial_{e_1} f(a)</math>, <math>\partial_{e_2} f(a)</math>, ..., <math>\partial_{e_n}
f(a)</math> funkcji <math>\displaystyle f:A\mapsto \mathbb{R}</math> w kierunku wektorów bazy <math>\displaystyle \{e_1,
f(a)</math> funkcji <math>f:A\mapsto \mathbb{R}</math> w kierunku wektorów bazy <math>\{e_1,
e_2, \dots, e_n\}</math> nazywamy '''''pochodnymi cząstkowymi''''' funkcji
e_2, \dots, e_n\}</math> nazywamy '''''pochodnymi cząstkowymi''''' funkcji
<math>\displaystyle f</math> w punkcie <math>\displaystyle a</math>. Pochodną cząstkową funkcji <math>\displaystyle (x_1, x_2, \dots,
<math>f</math> w punkcie <math>a</math>. Pochodną cząstkową funkcji <math>(x_1, x_2, \dots,
x_n) \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)\in \mathbb{R}</math> w kierunku wektora
x_n) \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)\in \mathbb{R}</math> w kierunku wektora
<math>\displaystyle e_i</math> oznaczamy tradycyjnie symbolem: <center><math>\displaystyle \frac{\partial f}{\partial
<math>e_i</math> oznaczamy tradycyjnie symbolem: <center><math>\frac{\partial f}{\partial
x_i}(a), \ \frac{\partial}{\partial x_i}f(a), \ f_{x_i}(a) \
x_i}(a), \ \frac{\partial}{\partial x_i}f(a), \ f_{x_i}(a)  
\text{ lub } \ f'_{x_i}(a).</math></center>
\text{ lub } \ f'_{x_i}(a)</math>.</center>
W przypadku, gdy nie numerujemy
W przypadku, gdy nie numerujemy
współrzędnych argumentu funkcji <math>\displaystyle (x,y,z)\mapsto f(x,y,z)</math> pochodne
współrzędnych argumentu funkcji <math>(x,y,z)\mapsto f(x,y,z)</math> pochodne
cząstkowe oznaczamy symbolami  
cząstkowe oznaczamy symbolami  
<center><math>\displaystyle \frac{\partial f}{\partial x}(a), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a), \quad\frac{\partial f}{\partial z}(a)</math>.</center> }}
<center><math>\frac{\partial f}{\partial x}(a), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a), \quad\frac{\partial f}{\partial z}(a)</math>.</center> }}


Przeformułujmy '''''warunek konieczny istnienia ekstremum''''' funkcji
Przeformułujmy '''''warunek konieczny istnienia ekstremum''''' funkcji
określonej na zbiorze otwartym <math>\displaystyle A\subset \mathbb{R}^n</math>.
określonej na zbiorze otwartym <math>A\subset \mathbb{R}^n</math>.


{{twierdzenie|6.21.||
{{twierdzenie|6.21.||
Jeśli funkcja <math>\displaystyle f:A\mapsto \mathbb{R}</math> osiąga
Jeśli funkcja <math>f:A\mapsto \mathbb{R}</math> osiąga
ekstremum w punkcie <math>\displaystyle a\in A</math>, w którym istnieją pochodne cząstkowe
ekstremum w punkcie <math>a\in A</math>, w którym istnieją pochodne cząstkowe
<math>\displaystyle \frac{\partial}{\partial x_k}f(a)</math>, <math>\displaystyle k\in\{1,2,\dots, n\}</math>, to
<math>\frac{\partial}{\partial x_k}f(a)</math>, <math>k\in\{1,2,\dots, n\}</math>, to
pochodne te zerują się w tym punkcie, tj.
pochodne te zerują się w tym punkcie, tj.
<center><math>\displaystyle \forall k\in\{1,2,\dots, n\} : \frac{\partial}{\partial
<center><math>\forall k\in\{1,2,\dots, n\} : \frac{\partial}{\partial
x_k}f(a)=0.</math></center>
x_k}f(a)=0</math>.</center>
}}
}}


Zwróćmy uwagę, że twierdzenie podaje jedynie warunek konieczny
Zwróćmy uwagę, że twierdzenie podaje jedynie warunek konieczny
istnienia ekstremum. Punkt <math>\displaystyle a</math>, który spełnia układ równań:
istnienia ekstremum. Punkt <math>a</math>, który spełnia układ równań:
<center><math>\displaystyle
<center><math>
\left\{\aligned \frac{\partial f}{\partial
\left\{\begin{align} \frac{\partial f}{\partial
x_1}(a)&=0\\\frac{\partial f}{\partial x_2}(a)&=0\\
x_1}(a)&=0\\\frac{\partial f}{\partial x_2}(a)&=0\\
&\vdots\\\frac{\partial f}{\partial x_n}(a)&=0\endaligned \right.
&\vdots\\\frac{\partial f}{\partial x_n}(a)&=0\end{align} \right.</math></center>
</math></center>


nie musi być punktem ekstremalnym funkcji <math>\displaystyle f</math>.
nie musi być punktem ekstremalnym funkcji <math>f</math>.


Wróćmy do przykładów, w których stwierdziliśmy potrzebę
Wróćmy do przykładów, w których stwierdziliśmy potrzebę
Linia 604: Linia 581:
{{przyklad|6.22.||
{{przyklad|6.22.||
Z przebiegu poziomicy zerowej funkcji
Z przebiegu poziomicy zerowej funkcji
<math>\displaystyle f(x,y)=xy (1-x-y)</math> wywnioskowaliśmy - w oparciu o twierdzenie
<math>f(x,y)=xy (1-x-y)</math> wywnioskowaliśmy - w oparciu o twierdzenie
Weierstrassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze
Weierstrassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze
zwartym - że funkcja ta osiąga minimum w pewnym punkcie wewnątrz
zwartym - że funkcja ta osiąga minimum w pewnym punkcie wewnątrz
trójkąta o wierzchołkach <math>\displaystyle (0,0)</math>, <math>\displaystyle (1, 0)</math>, <math>\displaystyle (0,1)</math>. Rozwiązując
trójkąta o wierzchołkach <math>(0,0)</math>, <math>(1, 0)</math>, <math>(0,1)</math>. Rozwiązując
układ dwóch równań
układ dwóch równań
<center><math>\displaystyle \left\{\aligned \frac{\partial f}{\partial x}=0\\
<center><math>\left\{\begin{align} \frac{\partial f}{\partial x}=0\\
\frac{\partial f}{\partial y}=0 \endaligned \right .\ \ \Longleftrightarrow \ \left\{\aligned y-2xy-y^2=0\\
\frac{\partial f}{\partial y}=0 \end{align} \right .\ \ \Longleftrightarrow \ \left\{\begin{align} y-2xy-y^2=0\\
x-x^2 -2xy=0 \endaligned \right .</math></center>
x-x^2 -2xy=0 \end{align} \right.</math>.</center>
otrzymujemy układ
otrzymujemy układ
<center><math>\displaystyle \left\{\aligned y=0 \text{ lub } 1-2x-y=0\\
<center><math>\left\{\begin{align} y=0 \text{ lub } 1-2x-y=0\\
x=0 \text{ lub } 1-x -2y=0 \endaligned \right . ,</math></center>
x=0 \text{ lub } 1-x -2y=0 \end{align} \right.</math>,</center>
który
który
spełniają współrzędne czterech punktów <math>\displaystyle P_1=(0,0)</math>, <math>\displaystyle P_2=(1,0)</math>,
spełniają współrzędne czterech punktów <math>P_1=(0,0)</math>, <math>P_2=(1,0)</math>,
<math>\displaystyle P_3=(0,1)</math>, <math>\displaystyle P_4=(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})</math>. Jedynym punktem z
<math>P_3=(0,1)</math>, <math>P_4=(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})</math>. Jedynym punktem z
wnętrza wskazanego trójkąta jest punkt <math>\displaystyle P_4</math>, w którym funkcja <math>\displaystyle f</math>
wnętrza wskazanego trójkąta jest punkt <math>P_4</math>, w którym funkcja <math>f</math>
osiąga minimum równe <math>\displaystyle f(P_4)=\frac{1}{27}</math>. Pozostałe punkty
osiąga minimum równe <math>f(P_4)=\frac{1}{27}</math>. Pozostałe punkty
<math>\displaystyle P_1</math>, <math>\displaystyle P_2</math>, <math>\displaystyle P_3</math> leżą na poziomicy zerowej funkcji <math>\displaystyle f</math>, która
<math>P_1</math>, <math>P_2</math>, <math>P_3</math> leżą na poziomicy zerowej funkcji <math>f</math>, która
- jak już sprawdziliśmy - nie może zawierać żadnego punktu
- jak już sprawdziliśmy - nie może zawierać żadnego punktu
ekstremalnego funkcji <math>\displaystyle f</math> (zob. [[#prz_6_15|przykład 6.15.]]).
ekstremalnego funkcji <math>f</math> (zob. [[#prz_6_15|przykład 6.15.]]).
}}
}}


{{przyklad|6.23.||
{{przyklad|6.23.||
Z przebiegu poziomicy zerowej funkcji
Z przebiegu poziomicy zerowej funkcji
<math>\displaystyle f(x,y)=x^3+y^3-3xy</math> wywnioskowaliśmy - w oparciu o twierdzenie
<math>f(x,y)=x^3+y^3-3xy</math> wywnioskowaliśmy - w oparciu o twierdzenie
Weierstrassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze
Weierstrassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze
zwartym - że funkcja ta osiąga minimum w pewnym punkcie wewnątrz
zwartym - że funkcja ta osiąga minimum w pewnym punkcie wewnątrz
pętli liścia Kartezjusza. Rozwiązując układ dwóch równań
pętli liścia Kartezjusza. Rozwiązując układ dwóch równań
<center><math>\displaystyle \left\{\aligned \frac{\partial f}{\partial x}=0\\
<center><math>\left\{\begin{align} \frac{\partial f}{\partial x}=0\\
\frac{\partial f}{\partial y}=0 \endaligned \right .\ \ \Longleftrightarrow \ \left\{\aligned 3x^2-3y=0\\
\frac{\partial f}{\partial y}=0 \end{align} \right.\ \ \Longleftrightarrow \ \left\{\begin{align} 3x^2-3y=0\\
3y^2-3x=0 \endaligned \right .</math></center>
3y^2-3x=0 \end{align} \right.</math>.</center>
otrzymujemy układ
otrzymujemy układ
<center><math>\displaystyle \left\{\aligned y=0 &\text{ lub } y=1\\
<center><math>\left\{\begin{align} y=0 &\text{ lub } y=1\\
x&=y^2  \endaligned \right . ,</math></center>
x&=y^2  \end{align} \right.</math>,</center>
który spełniają współrzędne dwóch
który spełniają współrzędne dwóch
punktów <math>\displaystyle P_1=(0,0)</math>, <math>\displaystyle P_2=(1,1)</math>. Jedynym punktem z wnętrza
punktów <math>P_1=(0,0)</math>, <math>P_2=(1,1)</math>. Jedynym punktem z wnętrza
obszaru ograniczonego przez pętlę liścia Kartezjusza  jest punkt
obszaru ograniczonego przez pętlę liścia Kartezjusza  jest punkt
<math>\displaystyle P_2</math>, w którym funkcja <math>\displaystyle f</math> osiąga minimum równe <math>\displaystyle f(P_2)=-1</math>.
<math>P_2</math>, w którym funkcja <math>f</math> osiąga minimum równe <math>f(P_2)=-1</math>.
Punkt <math>\displaystyle P_1</math> leży na poziomicy zerowej funkcji <math>\displaystyle f</math>, która - jak
Punkt <math>P_1</math> leży na poziomicy zerowej funkcji <math>f</math>, która - jak
już sprawdziliśmy - nie może zawierać żadnego punktu
już sprawdziliśmy - nie może zawierać żadnego punktu
ekstremalnego funkcji <math>\displaystyle f</math> (zob. [[#prz_6_16|przykład 6.16.]]).
ekstremalnego funkcji <math>f</math> (zob. [[#prz_6_16|przykład 6.16.]]).
}}
}}


Linia 649: Linia 626:
Podobnie jak w obu poprzednich
Podobnie jak w obu poprzednich
przykładach z przebiegu poziomicy zerowej funkcji
przykładach z przebiegu poziomicy zerowej funkcji
<math>\displaystyle f(x,y)=(x^2+y^2)^2-2(x^2-y^2)</math> wywnioskowaliśmy - w oparciu o
<math>f(x,y)=(x^2+y^2)^2-2(x^2-y^2)</math> wywnioskowaliśmy - w oparciu o
twierdzenie Weierstrassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą
twierdzenie Weierstrassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą
na zbiorze zwartym - że funkcja ta osiąga minimum  w pewnym
na zbiorze zwartym - że funkcja ta osiąga minimum  w pewnym
punkcie wewnątrz obszaru ograniczonego lemniskatą Bernoullego.
punkcie wewnątrz obszaru ograniczonego lemniskatą Bernoullego.
Rozwiązując układ dwóch równań
Rozwiązując układ dwóch równań
<center><math>\displaystyle \left\{\aligned \frac{\partial f}{\partial x}=0\\
<center><math>\left\{\begin{align} \frac{\partial f}{\partial x}=0\\
\frac{\partial f}{\partial y}=0 \endaligned \right .\ \ \Longleftrightarrow \ \left\{\aligned 2(x^2+y^2)2x-4x=0\\
\frac{\partial f}{\partial y}=0 \end{align} \right.\ \ \Longleftrightarrow \ \left\{\begin{align} 2(x^2+y^2)2x-4x=0\\
2(x^2+y^2)2y+4y=0 \endaligned \right .</math></center>
2(x^2+y^2)2y+4y=0 \end{align} \right.</math>.</center>
otrzymujemy układ
otrzymujemy układ
<center><math>\displaystyle \left\{\aligned x=0 \text{ lub } x^2+y^2-1=0\\
<center><math>\left\{\begin{align} x=0 \text{ lub } x^2+y^2-1=0\\
y=0 \text{ lub } x^2+y^2+1=0 \endaligned \right . ,</math></center>
y=0 \text{ lub } x^2+y^2+1=0 \end{align} \right.</math>,</center>
który
który
spełniają współrzędne trzech punktów <math>\displaystyle P_1=(0,0)</math>, <math>\displaystyle P_2=(-1,0)</math>,
spełniają współrzędne trzech punktów <math>P_1=(0,0)</math>, <math>P_2=(-1,0)</math>,
<math>\displaystyle P_3=(1,0)</math>. We wnętrzu obszaru ograniczonego lemniskatą
<math>P_3=(1,0)</math>. We wnętrzu obszaru ograniczonego lemniskatą
Bernoullego leżą punkty <math>\displaystyle P_2</math> i <math>\displaystyle P_3</math>, w których funkcja <math>\displaystyle f</math>
Bernoullego leżą punkty <math>P_2</math> i <math>P_3</math>, w których funkcja <math>f</math>
osiąga minima równe <math>\displaystyle f(P_2)=f(P_3)=-1</math>. Punkt <math>\displaystyle P_1</math> leży na
osiąga minima równe <math>f(P_2)=f(P_3)=-1</math>. Punkt <math>P_1</math> leży na
poziomicy zerowej funkcji <math>\displaystyle f</math>, która - jak już sprawdziliśmy -
poziomicy zerowej funkcji <math>f</math>, która - jak już sprawdziliśmy -
nie może zawierać żadnego punktu ekstremalnego funkcji <math>\displaystyle f</math> (zobacz [[#prz_6_17|przykład 6.17.]]).
nie może zawierać żadnego punktu ekstremalnego funkcji <math>f</math> (zobacz [[#prz_6_17|przykład 6.17.]]).
}}
}}


==Pochodne cząstkowe wyższych rzędów==
==Pochodne cząstkowe wyższych rzędów==


Rozważmy funkcję <math>\displaystyle \frac{\partial f}{\partial x_i}</math>, która punktowi
Rozważmy funkcję <math>\frac{\partial f}{\partial x_i}</math>, która punktowi
<math>\displaystyle x\in U</math> przyporządkowuje pochodną cząstkową funkcji <math>\displaystyle f</math> po
<math>x\in U</math> przyporządkowuje pochodną cząstkową funkcji <math>f</math> po
zmiennej <math>\displaystyle x_i</math> w punkcie <math>\displaystyle a</math>, czyli funkcję
zmiennej <math>x_i</math> w punkcie <math>a</math>, czyli funkcję
<center><math>\displaystyle \frac{\partial f}{\partial
<center><math>\frac{\partial f}{\partial
x_i}: U\ni a\mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)\in \mathbb{R}.</math></center>
x_i}: U\ni a\mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)\in \mathbb{R}</math>.</center>


{{definicja|6.25.||
{{definicja|6.25.||
Jeśli w punkcie <math>\displaystyle a\in U</math> istnieje
Jeśli w punkcie <math>a\in U</math> istnieje
pochodna cząstkowa funkcji <math>\displaystyle \frac{\partial f}{\partial x_i}</math> po
pochodna cząstkowa funkcji <math>\frac{\partial f}{\partial x_i}</math> po
zmiennej <math>\displaystyle x_j</math>, to mówimy, że funkcja <math>\displaystyle f</math> ma '''''pochodną
zmiennej <math>x_j</math>, to mówimy, że funkcja <math>f</math> ma '''''pochodną
cząstkową rzędu drugiego po zmiennych <math>\displaystyle x_i</math> oraz <math>\displaystyle x_j</math>'''''. Pochodną
cząstkową rzędu drugiego po zmiennych <math>x_i</math> oraz <math>x_j</math>'''''. Pochodną
tę oznaczamy symbolem <math>\displaystyle \frac{\partial }{\partial x_j
tę oznaczamy symbolem <math>\frac{\partial }{\partial x_j
}\frac{\partial }{\partial x_i }f (a)</math>, bądź krótko
}\frac{\partial }{\partial x_i }f (a)</math>, bądź krótko
<math>\displaystyle \frac{\partial ^2}{\partial x_j\partial x_i}f(a)</math> lub
<math>\frac{\partial ^2}{\partial x_j\partial x_i}f(a)</math> lub
<math>\displaystyle \frac{\partial ^2f (a)}{\partial x_j\partial x_i}</math>. Gdy <math>\displaystyle i=j</math>
<math>\frac{\partial ^2f (a)}{\partial x_j\partial x_i}</math>. Gdy <math>i=j</math>
piszemy <math>\displaystyle \frac{\partial ^2f (a)}{\partial x_i^2}</math> zamiast
piszemy <math>\frac{\partial ^2f (a)}{\partial x_i^2}</math> zamiast <math>\frac{\partial ^2f (a)}{\partial x_i\partial x_i}</math>. }}
<math>\displaystyle \frac{\partial ^2f (a)}{\partial x_i\partial x_i}</math>. }}


{{uwaga|6.26.||
{{uwaga|6.26.||
Jeśli <math>\displaystyle f: \mathbb{R}^n \ni (x,y, z, \dots, t)\mapsto f(x,y, z,
Jeśli <math>f: \mathbb{R}^n \ni (x,y, z, \dots, t)\mapsto f(x,y, z,
\dots, t)\in \mathbb{R}</math> jest funkcją <math>\displaystyle n</math> zmiennych, to często zamiast
\dots, t)\in \mathbb{R}</math> jest funkcją <math>n</math> zmiennych, to często zamiast pisać
pisać <center><math>\displaystyle \frac{\partial^2 f(a)}{\partial x^2}, \ \frac{\partial^2
<center><math>\frac{\partial^2 f(a)}{\partial x^2}, \ \frac{\partial^2
f(a)}{\partial x\partial y}, \ \frac{\partial^2 f(a)}{\partial
f(a)}{\partial x\partial y}, \ \frac{\partial^2 f(a)}{\partial
x\partial z}, \dots, </math></center>
x\partial z}, \dots</math></center>
piszemy
piszemy
<center><math>\displaystyle f_{xx}(a), \ f_{xy}(a), \ f_{xz}(a), \dots,</math></center>
<center><math>f_{xx}(a), \ f_{xy}(a), \ f_{xz}(a), \dots</math>,</center>


bądź
bądź
<center><math>\displaystyle f'_{xx}(a), \ f'_{xy}(a), \ f'_{xz}(a), \dots</math></center>
<center><math>f'_{xx}(a), \ f'_{xy}(a), \ f'_{xz}(a), \dots</math></center>


}}
}}


Powstaje naturalne pytanie, czy zachodzi równość między pochodnymi
Powstaje naturalne pytanie, czy zachodzi równość między pochodnymi
<math>\displaystyle \frac{\partial }{\partial x_j }\frac{\partial }{\partial x_i }f
<math>\frac{\partial }{\partial x_j }\frac{\partial }{\partial x_i }f
(a)</math> oraz <math>\displaystyle \frac{\partial }{\partial x_i }\frac{\partial
(a)</math> oraz <math>\frac{\partial }{\partial x_i }\frac{\partial
}{\partial x_j }f (a)</math>, jeśli obie istnieją.
}{\partial x_j }f (a)</math>, jeśli obie istnieją.


Linia 712: Linia 688:


{{przyklad|6.27.||
{{przyklad|6.27.||
Funkcja <center><math>\displaystyle f(x,y)=\left\{\aligned
Funkcja <center><math>f(x,y)=\left\{\begin{align}
&\frac{xy (x^2-y^2)}{x^2+y^2},  &\text{ gdy } (x,y)\neq (0,0)\\
&\frac{xy (x^2-y^2)}{x^2+y^2},  &\text{ gdy } (x,y)\neq (0,0)\\
&0, &\text{ gdy } (x,y)=(0,0)\endaligned \right.</math></center>
&0, &\text{ gdy } (x,y)=(0,0)\end{align} \right.</math>.</center>
ma w punkcie
ma w punkcie <math>(0,0)</math> obie pochodne cząstkowe mieszane <math>\frac{\partial}{\partial x }\frac{\partial }{\partial y}f (0,0)</math> oraz <math>\frac{\partial }{\partial y }\frac{\partial }{\partial x }f (0,0)</math>, lecz są one różne.  A mianowice <math>\frac{\partial }{\partial x }\frac{\partial }{\partial y}f (0,0)=1</math>, podczas gdy <math>\frac{\partial }{\partial y }\frac{\partial }{\partial x}f
<math>\displaystyle (0,0)</math> obie pochodne cząstkowe mieszane <math>\displaystyle \frac{\partial
(0,0)=-1</math>. }}
}{\partial x }\frac{\partial }{\partial y}f (0,0)</math> oraz
<math>\displaystyle \frac{\partial }{\partial y }\frac{\partial }{\partial x }f
(0,0)</math>, lecz są one różne.  A mianowice <math>\displaystyle \frac{\partial }{\partial
x }\frac{\partial }{\partial y}f (0,0)=1</math>, podczas gdy
<math>\displaystyle \frac{\partial }{\partial y }\frac{\partial }{\partial x}f
(0,0)=-1.</math> }}


Okazuje się jednak, że wystarczy przyjąć naturalne założenie o
Okazuje się jednak, że wystarczy przyjąć naturalne założenie o
ciągłości pochodnych cząstkowych mieszanych <math>\displaystyle \frac{\partial
ciągłości pochodnych cząstkowych mieszanych <math>\frac{\partial
}{\partial x }\frac{\partial }{\partial y}f</math> oraz <math>\displaystyle \frac{\partial
}{\partial x }\frac{\partial }{\partial y}f</math> oraz <math>\frac{\partial
}{\partial y }\frac{\partial }{\partial x }f</math> w otoczeniu punktu
}{\partial y }\frac{\partial }{\partial x }f</math> w otoczeniu punktu
<math>\displaystyle a</math>, aby mieć gwarancję ich równości  w danym punkcie.
<math>a</math>, aby mieć gwarancję ich równości  w danym punkcie.


{{uwaga|6.28.||
{{uwaga|6.28.||
Jeśli <math>\displaystyle f:\mathbb{R}^n \supset U\ni x\mapsto
Jeśli <math>f:\mathbb{R}^n \supset U\ni x\mapsto
f(x) \in \mathbb{R}</math> jest funkcją, która w punkcie <math>\displaystyle a\in U</math> ma ciągłe
f(x) \in \mathbb{R}</math> jest funkcją, która w punkcie <math>a\in U</math> ma ciągłe
pochodne cząstkowe <math>\displaystyle \frac{\partial }{\partial x_j }\frac{\partial
pochodne cząstkowe <math>\frac{\partial }{\partial x_j }\frac{\partial
}{\partial x_i }f </math> oraz <math>\displaystyle \frac{\partial }{\partial x_i
}{\partial x_i }f</math> oraz <math>\frac{\partial }{\partial x_i
}\frac{\partial }{\partial x_j }f </math>, to w punkcie <math>\displaystyle a</math> są one
}\frac{\partial }{\partial x_j }f</math>, to w punkcie <math>a</math> są one równe, tj. <center><math>\frac{\partial }{\partial x_j }\frac{\partial
równe, tj. <center><math>\displaystyle \frac{\partial }{\partial x_j }\frac{\partial
}{\partial x_i }f (a)= \frac{\partial }{\partial x_i
}{\partial x_i }f (a)= \frac{\partial }{\partial x_i
}\frac{\partial }{\partial x_j }f(a).
}\frac{\partial }{\partial x_j }f(a)</math></center>
</math></center>
}}
}}


Linia 748: Linia 716:
W podobny sposób definiujemy pochodne cząstkowe wyższych rzędów.
W podobny sposób definiujemy pochodne cząstkowe wyższych rzędów.
Wprowadźmy wygodne oznaczenie pochodnych cząstkowych za pomocą
Wprowadźmy wygodne oznaczenie pochodnych cząstkowych za pomocą
wielowskaźników <math>\displaystyle \alpha =(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)\in
wielowskaźników <math>\alpha =(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)\in
\mathbb{N}_0^n</math>. Niech <math>\displaystyle f:\mathbb{R}^n\supset U\mapsto \mathbb{R}</math> będzie funkcją
\mathbb{N}_0^n</math>. Niech <math>f:\mathbb{R}^n\supset U\mapsto \mathbb{R}</math> będzie funkcją
określoną na zbiorze otwartym <math>\displaystyle U</math>.
określoną na zbiorze otwartym <math>U</math>.


Oznaczmy symbolem <math>\displaystyle \frac{\partial^{\alpha_i}}{\partial
Oznaczmy symbolem <math>\frac{\partial^{\alpha_i}}{\partial
x_i^{\alpha_i}}</math> operację, która funkcji <math>\displaystyle f</math> przypisuje pochodną
x_i^{\alpha_i}}</math> operację, która funkcji <math>f</math> przypisuje pochodną
cząstkową rzędu <math>\displaystyle \alpha_i</math> po zmiennej <math>\displaystyle x_i</math>, o ile ta pochodna
cząstkową rzędu <math>\alpha_i</math> po zmiennej <math>x_i</math>, o ile ta pochodna
istnieje.
istnieje.


{{definicja|6.29.||
{{definicja|6.29.||
Załóżmy, że istnieją kolejno pochodne cząstkowe
Załóżmy, że istnieją kolejno pochodne cząstkowe
<center><math>\displaystyle \frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial
<center><math>\frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial
x_n^{\alpha_n}} \bigg(\dots \frac{\partial^{\alpha_2}}{\partial
x_n^{\alpha_n}} \bigg(\dots \frac{\partial^{\alpha_2}}{\partial
x_2^{\alpha_2}} \big(\frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial
x_2^{\alpha_2}} \big(\frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial
x_1^{\alpha_1}}f\big)\dots\bigg) (a)</math></center>
x_1^{\alpha_1}}f\big)\dots\bigg) (a)</math></center>
i nie zależą od kolejności
i nie zależą od kolejności
różniczkowania. Mówimy wówczas, że funkcja <math>\displaystyle f</math> ma '''''pochodną
różniczkowania. Mówimy wówczas, że funkcja <math>f</math> ma '''''pochodną
cząstkową <center><math>\displaystyle \frac{\partial ^{|\alpha|}f(a)}{\partial
cząstkową <center><math>\frac{\partial ^{|\alpha|}f(a)}{\partial
x^\alpha}:=\frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}}
x^\alpha}:=\frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}}
\bigg(\dots\frac{\partial^{\alpha_2}}{\partial x_2^{\alpha_2}}
\bigg(\dots\frac{\partial^{\alpha_2}}{\partial x_2^{\alpha_2}}
Linia 771: Linia 739:
x_i^{\alpha_1}}f\big)\dots\bigg) (a)</math></center>
x_i^{\alpha_1}}f\big)\dots\bigg) (a)</math></center>
rzędu
rzędu
<math>\displaystyle |\alpha|=\alpha_1+\alpha_2+\dots+\alpha_n</math> w punkcie <math>\displaystyle a</math>'''''.
<math>|\alpha|=\alpha_1+\alpha_2+\dots+\alpha_n</math> w punkcie <math>a</math>'''''.
Pochodną tę notujemy też często symbolem <math>\displaystyle D^\alpha f (a)</math>.
Pochodną tę notujemy też często symbolem <math>D^\alpha f (a)</math>.


}}
}}
Linia 778: Linia 746:
==Pochodne cząstkowe w fizyce. Elementy teorii pola==
==Pochodne cząstkowe w fizyce. Elementy teorii pola==


Niech <math>\displaystyle f:D\mapsto \mathbb{R}</math> będzie funkcją określoną na pewnym
Niech <math>f:D\mapsto \mathbb{R}</math> będzie funkcją określoną na pewnym
zbiorze otwartym <math>\displaystyle D\subset \mathbb{R}^n</math>. Załóżmy, że w pewnym punkcie
zbiorze otwartym <math>D\subset \mathbb{R}^n</math>. Załóżmy, że w pewnym punkcie
<math>\displaystyle a\in D</math> istnieją pochodne cząstkowe <math>\displaystyle \displaystyle \frac{\partial
<math>a\in D</math> istnieją pochodne cząstkowe <math>\frac{\partial
f}{\partial x_1}(a), \frac{\partial f}{\partial x_2}(a), \dots,
f}{\partial x_1}(a), \frac{\partial f}{\partial x_2}(a), \dots,
\frac{\partial f}{\partial x_n}(a)</math>.  
\frac{\partial f}{\partial x_n}(a)</math>.  


{{definicja|6.30.||
{{definicja|6.30.||
Wektor <math>\displaystyle \displaystyle \mathrm{grad}\,
Wektor <math>\mathrm{grad}\,
f(a)=\bigg(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \frac{\partial
f(a)=\bigg(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \frac{\partial
f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial
f}{\partial x_2}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial
x_1}(a)\bigg)\in \mathbb{R}^n</math> nazywamy '''''gradientem''''' funkcji <math>\displaystyle f</math> w
x_n}(a)\bigg)\in \mathbb{R}^n</math> nazywamy '''''gradientem''''' funkcji <math>f</math> w
punkcie <math>\displaystyle a</math>. Wektor ten oznaczamy też często symbolem '''''nabla''''':
punkcie <math>a</math>. Wektor ten oznaczamy też często symbolem '''''nabla''''':
<math>\displaystyle \nabla f(a)</math>. Punkt <math>\displaystyle a</math>,
<math>\nabla f(a)</math>. Punkt <math>a</math>,
w którym wyznaczamy gradient funkcji <math>\displaystyle f</math>, zapisujemy  czasem w
w którym wyznaczamy gradient funkcji <math>f</math>, zapisujemy  czasem w
formie indeksu dolnego: <math>\displaystyle \mathrm{grad}\,_a f</math>, <math>\displaystyle \nabla_a f</math>.
formie indeksu dolnego: <math>\mathrm{grad}\,_a f</math>, <math>\nabla_a f</math>.


}}
}}


{{uwaga|6.31.||
{{uwaga|6.31.||
Jeśli funkcje <math>\displaystyle f,g: \mathbb{R}^n\supset
Jeśli funkcje <math>f,g: \mathbb{R}^n\supset
D\mapsto \mathbb{R}</math> mają w punkcie <math>\displaystyle a\in D</math> pochodne cząstkowe
D\mapsto \mathbb{R}</math> mają w punkcie <math>a\in D</math> pochodne cząstkowe
<math>\displaystyle \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)</math>, <math>\displaystyle \frac{\partial g}{\partial
<math>\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)</math>, <math>\frac{\partial g}{\partial
x_i}(a)</math>, <math>\displaystyle i=1,2,\dots, n</math>, to
x_i}(a)</math>, <math>i=1,2,\dots, n</math>, to


a) <math>\displaystyle \mathrm{grad}\, (f+g)(a)=\mathrm{grad}\, f(a) +\mathrm{grad}\, g(a),</math>
a) <math>\mathrm{grad}\, (f+g)(a)=\mathrm{grad}\, f(a) +\mathrm{grad}\, g(a)</math>,


b)  <math>\displaystyle \mathrm{grad}\, (f g)(a)=g(a) \mathrm{grad}\, f(a) +f(a) \mathrm{grad}\, g(a).</math>
b)  <math>\mathrm{grad}\, (f g)(a)=g(a) \mathrm{grad}\, f(a) +f(a) \mathrm{grad}\, g(a)</math>.


}}
}}
Linia 810: Linia 778:
{{dowod|6.31.||
{{dowod|6.31.||
Korzystając z twierdzenia o pochodnej sumy i iloczynu funkcji
Korzystając z twierdzenia o pochodnej sumy i iloczynu funkcji
<math>\displaystyle f,g</math>, wyznaczamy kolejne współrzędne wektorów <math>\displaystyle \mathrm{grad}\,(f+g)(a)</math>
<math>f,g</math>, wyznaczamy kolejne współrzędne wektorów <math>\mathrm{grad}\,(f+g)(a)</math>
oraz <math>\displaystyle \mathrm{grad}\,(fg)(a)</math>:
oraz <math>\mathrm{grad}\,(fg)(a)</math>:
<center><math>\displaystyle \frac{\partial}{\partial x_i}(f+g)(a)=\frac{\partial}{\partial
<center><math>\frac{\partial}{\partial x_i}(f+g)(a)=\frac{\partial}{\partial
x_i}f(a)+\frac{\partial}{\partial x_i}g(a)</math></center>
x_i}f(a)+\frac{\partial}{\partial x_i}g(a)</math></center>
oraz
oraz
<center><math>\displaystyle \frac{\partial}{\partial
<center><math>\frac{\partial}{\partial
x_i}(fg)(a)=g(a)\frac{\partial}{\partial x_i}f(a)+
x_i}(fg)(a)=g(a)\frac{\partial}{\partial x_i}f(a)+
f(a)\frac{\partial}{\partial x_i}g(a),</math></center>
f(a)\frac{\partial}{\partial x_i}g(a)</math>,</center>
gdy <math>\displaystyle i=1,2,\dots, n</math>.
gdy <math>i=1,2,\dots, n</math>.
Stąd otrzymujemy równości a) oraz b).
Stąd otrzymujemy równości a) oraz b).


Linia 826: Linia 794:


{{uwaga|6.32.||
{{uwaga|6.32.||
Pochodna kierunkowa w kierunku gradientu
Pochodna kierunkowa w kierunku gradientu jest największa. }}
jest największa. }}


W fizyce funkcję <math>\displaystyle f:\mathbb{R}^3\mapsto \mathbb{R} </math> o wartościach liczbowych
W fizyce funkcję <math>f:\mathbb{R}^3\mapsto \mathbb{R}</math> o wartościach liczbowych
nazywa się '''''funkcją skalarną''''', natomiast funkcję <math>\displaystyle F:
nazywa się '''''funkcją skalarną''''', natomiast funkcję <math>F:
\mathbb{R}^3\mapsto \mathbb{R}^3</math> nazywa się '''''polem (wektorowym)'''''.
\mathbb{R}^3\mapsto \mathbb{R}^3</math> nazywa się '''''polem (wektorowym)'''''.
Przykładem funkcji skalarnych są np. temperatura, potencjał pola
Przykładem funkcji skalarnych są np. temperatura, potencjał pola
grawitacyjnego. Przykładem pola, które znamy ze szkoły, jest
grawitacyjnego. Przykładem pola, które znamy ze szkoły, jest
'''''pole grawitacyjne'''''. Jeśli w początku układu współrzędnych w
'''''pole grawitacyjne'''''. Jeśli w początku układu współrzędnych w
przestrzeni <math>\displaystyle \mathbb{R}^3</math> znajduje się punkt materialny o masie <math>\displaystyle M</math>, to
przestrzeni <math>\mathbb{R}^3</math> znajduje się punkt materialny o masie <math>M</math>, to
- zgodnie z '''''prawem powszechnego ciążenia Newtona''''' - na
- zgodnie z '''''prawem powszechnego ciążenia Newtona''''' - na
dowolny inny
dowolny inny
punkt materialny położony w punkcie <math>\displaystyle \vec{r}=(x,y,z)</math> o masie <math>\displaystyle m</math> działa siła
punkt materialny położony w punkcie <math>\vec{r}=(x,y,z)</math> o masie <math>m</math> działa siła
<math>\displaystyle F=(F_x, F_y,
<math>F=(F_x, F_y,
F_z)</math>, której składowe wynoszą:
F_z)</math>, której składowe wynoszą:
<center><math>\displaystyle \aligned F_x (\vec{r})&=-k\frac{x}{r^3},\\ F_y
<center><math>\begin{align} F_x (\vec{r})&=-k\frac{x}{r^3},\\ F_y
(\vec{r})&=-k\frac{y}{r^3},\\ F_z
(\vec{r})&=-k\frac{y}{r^3},\\ F_z
(\vec{r})&=-k\frac{z}{r^3},\endaligned</math></center>
(\vec{r})&=-k\frac{z}{r^3},\end{align}</math></center>
gdzie <math>\displaystyle k=G m M</math> jest
gdzie <math>k=G m M</math> jest
iloczynem mas obu punktów materialnych i '''''stałej grawitacji'''''
iloczynem mas obu punktów materialnych i '''''stałej grawitacji'''''
<center><math>\displaystyle G=6,67259... \cdot 10^{-11} N\cdot m^2\cdot kg^{-2},</math></center>
<center><math>G=6,67259... \cdot 10^{-11} N\cdot m^2\cdot kg^{-2}</math>,</center>
natomiast
natomiast
<math>\displaystyle r=\|\vec{r}\|_2=\|(x,y,z)\|_2=\sqrt{x^2 +y^2+z^2}</math> jest
<math>r=\|\vec{r}\|_2=\|(x,y,z)\|_2=\sqrt{x^2 +y^2+z^2}</math> jest
odległością obu punktów. Zwróćmy uwagę, że
odległością obu punktów. Zwróćmy uwagę, że
<center><math>\displaystyle F(\vec{r})=-\frac{k}{r^3}\vec{r},</math></center>
<center><math>F(\vec{r})=-\frac{k}{r^3}\vec{r}</math>,</center>
stąd
stąd
<center><math>\displaystyle \|F(\vec{r})\|_2=\frac{k}{r^3}\|\vec{r}\|_2=\frac{k}{r^3}r=\frac{k}{r^2}</math></center>
<center><math>\|F(\vec{r})\|_2=\frac{k}{r^3}\|\vec{r}\|_2=\frac{k}{r^3}r=\frac{k}{r^2}</math></center>


siła ta jest odwrotnie
siła ta jest odwrotnie
Linia 858: Linia 825:


{{definicja|6.33.||
{{definicja|6.33.||
Pole wektorowe <math>\displaystyle F:\mathbb{R}^3\supset D \mapsto
Pole wektorowe <math>F:\mathbb{R}^3\supset D \mapsto
\mathbb{R}^3</math> nazywamy '''''polem potencjalnym''''', jeśli istnieje funkcja
\mathbb{R}^3</math> nazywamy '''''polem potencjalnym''''', jeśli istnieje funkcja skalarna
skalarna <math>\displaystyle U:D\mapsto \mathbb{R}</math> taka, że <math>\displaystyle \mathrm{grad}\, U(a)=F(a)</math> w dowolnym
<math>U:D\mapsto \mathbb{R}</math> taka, że <math>\mathrm{grad}\, U(a)=F(a)</math> w dowolnym punkcie <math>a</math> zbioru otwartego <math>D\subset \mathbb{R}^3</math>.  
punkcie <math>\displaystyle a</math> zbioru otwartego <math>\displaystyle D\subset \mathbb{R}^3</math>. Funkcję <math>\displaystyle U</math>
Funkcję <math>U</math> nazywamy wówczas '''''potencjałem pola wektorowego''''' <math>F</math>. }}
nazywamy wówczas '''''potencjałem pola wektorowego''''' <math>\displaystyle F</math>. }}


{{uwaga|6.34.||
{{uwaga|6.34.||
Pole grawitacyjne <math>\displaystyle \displaystyle
Pole grawitacyjne <math>
F(\vec{r})=-\frac{k}{r^3}\vec{r}</math> jest polem potencjalnym.
F(\vec{r})=-\frac{k}{r^3}\vec{r}</math> jest polem potencjalnym.
Potencjałem tego pola jest funkcja skalarna
Potencjałem tego pola jest funkcja skalarna
<math>\displaystyle U(\vec{r})=\dfrac{k}{r}</math>, gdzie (jak powyżej) <math>\displaystyle \vec{r}=(x,y,z)</math>
<math>U(\vec{r})=\dfrac{k}{r}</math>, gdzie (jak powyżej) <math>\vec{r}=(x,y,z)</math>
oraz <math>\displaystyle r=\|\vec{r}\|_2=\sqrt{x^2+y^2+z^2}</math>. }}
oraz <math>r=\|\vec{r}\|_2=\sqrt{x^2+y^2+z^2}</math>. }}


{{dowod|6.34.||
{{dowod|6.34.||
Policzmy pochodne cząstkowe funkcji
Policzmy pochodne cząstkowe funkcji
<math>\displaystyle U(x,y,z)=\frac{k}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{k}{r}</math> określonej w
<math>U(x,y,z)=\frac{k}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{k}{r}</math> określonej w
zbiorze otwartym <math>\displaystyle D=\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}</math>, czyli wszędzie w
zbiorze otwartym <math>D=\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}</math>, czyli wszędzie w
przestrzeni <math>\displaystyle \mathbb{R}^3</math> poza początkiem układu współrzędnych. Mamy
przestrzeni <math>\mathbb{R}^3</math> poza początkiem układu współrzędnych. Mamy
<center><math>\displaystyle  \aligned \frac{\partial}{\partial x}U(\vec{r})&=\frac{\partial}{\partial
<center><math>\begin{align} \frac{\partial}{\partial x}U(\vec{r})&=\frac{\partial}{\partial
x}\frac{k}{r}=-\frac{k}{r^2}\cdot \frac{\partial r}{\partial
x}\frac{k}{r}=-\frac{k}{r^2}\cdot \frac{\partial r}{\partial
x}=-\frac{k}{r^2}\cdot \frac{2 x}{2 r}=-\frac{k}{r^3}x\\
x}=-\frac{k}{r^2}\cdot \frac{2 x}{2 r}=-\frac{k}{r^3}x\\
Linia 885: Linia 851:
z}\frac{k}{r}=-\frac{k}{r^2}\cdot \frac{\partial r}{\partial
z}\frac{k}{r}=-\frac{k}{r^2}\cdot \frac{\partial r}{\partial
z}=-\frac{k}{r^2}\cdot \frac{2 z}{2
z}=-\frac{k}{r^2}\cdot \frac{2 z}{2
r}=-\frac{k}{r^3}z,\endaligned</math></center>
r}=-\frac{k}{r^3}z,\end{align}</math></center>
czyli
czyli
<center><math>\displaystyle \aligned \mathrm{grad}\, U(\vec{r})&= \mathrm{grad}\,
<center><math>\begin{align} \mathrm{grad}\, U(\vec{r})&= \mathrm{grad}\,
U(x,y,z)=(-\frac{k}{r^3} x, -\frac{k}{r^3} y, -\frac{k}{r^3}
U(x,y,z)=(-\frac{k}{r^3} x, -\frac{k}{r^3} y, -\frac{k}{r^3}
z)\\&=-\frac{k}{r^3} (x,y,z)=-\frac{k}{r^3} \vec{r}\\&=
z)\\&=-\frac{k}{r^3} (x,y,z)=-\frac{k}{r^3} \vec{r}\\&=
F(\vec{r}).\endaligned </math></center>
F(\vec{r}).\end{align}</math></center>
}}
}}


{{definicja|6.35.||
{{definicja|6.35.||
'''''Dywergencją''''' pola wektorowego
'''''Dywergencją''''' pola wektorowego
<math>\displaystyle F=(F_x, F_y, F_z):\mathbb{R}^3\supset D\mapsto \mathbb{R}^3 </math> w punkcie <math>\displaystyle a\in
<math>F=(F_x, F_y, F_z):\mathbb{R}^3\supset D\mapsto \mathbb{R}^3</math> w punkcie <math>a\in
D</math> nazywamy liczbę
D</math> nazywamy liczbę
<center><math>\displaystyle \mathrm{div}\, F(a)=\frac{\partial F_x}{\partial x}(a)+\frac{\partial
<center><math>\mathrm{div}\, F(a)=\frac{\partial F_x}{\partial x}(a)+\frac{\partial
F_y}{\partial y}(a)+\frac{\partial F_z}{\partial z}(a),</math></center>
F_y}{\partial y}(a)+\frac{\partial F_z}{\partial z}(a)</math>,</center>
o ile
o ile
istnieją pochodne cząstkowe <math>\displaystyle \frac{\partial F_x}{\partial x}(a), \
istnieją pochodne cząstkowe <math>\frac{\partial F_x}{\partial x}(a),
\frac{\partial F_y}{\partial y}(a), \ \frac{\partial F_z}{\partial
\frac{\partial F_y}{\partial y}(a), \ \frac{\partial F_z}{\partial
z}(a)</math>. Jeśli w dowolnym punkcie <math>\displaystyle a\in D</math> dywergencja <math>\displaystyle \mathrm{div}\,
z}(a)</math>. Jeśli w dowolnym punkcie <math>a\in D</math> dywergencja <math>\mathrm{div}\,
F(a)=0</math>, to pole wektorowe <math>\displaystyle F</math> nazywamy '''''polem bezźródłowym'''''.
F(a)=0</math>, to pole wektorowe <math>F</math> nazywamy '''''polem bezźródłowym'''''.


}}
}}


{{uwaga|6.36.||
{{uwaga|6.36.||
Pole grawitacyjne <math>\displaystyle \displaystyle
Pole grawitacyjne <math>F(\vec{r})=-\frac{k}{r^3}\vec{r}</math> jest polem bezźródłowym w <math>\mathbb{R}^3\setminus\{0\}</math>. }}
F(\vec{r})=-\frac{k}{r^3}\vec{r}</math> jest polem bezźródłowym w
<math>\displaystyle \mathbb{R}^3\setminus\{0\}</math>. }}


{{dowod|6.36.||
{{dowod|6.36.||
W dowolnym punkcie <math>\displaystyle \vec{r}=(x,y,z)\neq 0</math> mamy
W dowolnym punkcie <math>\vec{r}=(x,y,z)\neq 0</math> mamy
<center><math>
<center><math>
\begin{array}{lll}
\begin{array}{lll}
\displaystyle \frac{\partial F_x}{\partial x}(\vec{r})&=&\displaystyle \frac{\partial }{\partial
\frac{\partial F_x}{\partial x}(\vec{r})&=&\frac{\partial }{\partial
x}\bigg(-\frac{k}{r^3} x\bigg)=-k\bigg(\frac{\partial x}{\partial
x}\bigg(-\frac{k}{r^3} x\bigg)=-k\bigg(\frac{\partial x}{\partial
x}\frac{1}{r^3}+x\frac{\partial }{\partial
x}\frac{1}{r^3}+x\frac{\partial }{\partial
x}\frac{1}{r^3}\bigg)\\
x}\frac{1}{r^3}\bigg)\\
&=&\displaystyle -k\bigg(\frac{1}{r^3}+x\cdot
&=&-k\bigg(\frac{1}{r^3}+x\cdot
\frac{(-3)}{r^4}\frac{\partial r}{\partial
\frac{(-3)}{r^4}\frac{\partial r}{\partial
x}\bigg)=-k\bigg(\frac{1}{r^3}- \frac{3x^2}{r^5}\bigg)
x}\bigg)=-k\bigg(\frac{1}{r^3}- \frac{3x^2}{r^5}\bigg)
\end{array}</math></center>
\end{array}</math></center>
i
i podobnie <center><math>\frac{\partial F_y}{\partial y}(\vec{r})=-k\bigg(\frac{1}{r^3}- \frac{3y^2}{r^5}\bigg) \text{ oraz } \frac{\partial F_z}{\partial z}(\vec{r})=-k\bigg(\frac{1}{r^3}- \frac{3z^2}{r^5}\bigg)</math>.</center>
podobnie <center><math>\displaystyle \displaystyle \frac{\partial F_y}{\partial
y}(\vec{r})=-k\bigg(\frac{1}{r^3}- \frac{3y^2}{r^5}\bigg) \text{
oraz } \frac{\partial F_z}{\partial
z}(\vec{r})=-k\bigg(\frac{1}{r^3}- \frac{3z^2}{r^5}\bigg).</math></center>
Stąd
Stąd
<center><math>\displaystyle \aligned \mathrm{div}\, F(\vec{r})&=\frac{\partial F_x}{\partial x}(\vec{r})+\frac{\partial
<center><math>\begin{align} \mathrm{div}\, F(\vec{r})&=\frac{\partial F_x}{\partial x}(\vec{r})+\frac{\partial
F_y}{\partial y}(\vec{r})+\frac{\partial F_z}{\partial
F_y}{\partial y}(\vec{r})+\frac{\partial F_z}{\partial
z}(\vec{r})\\&=-k\bigg(\frac{1}{r^3}-
z}(\vec{r})\\&=-k\bigg(\frac{1}{r^3}-
Linia 937: Linia 897:
\frac{3z^2}{r^5}\bigg)\\&=-k\bigg(\frac{3}{r^3}-
\frac{3z^2}{r^5}\bigg)\\&=-k\bigg(\frac{3}{r^3}-
\frac{3(x^2+y^2+z^2)}{r^5}\bigg)=-k\bigg(\frac{3}{r^3}-
\frac{3(x^2+y^2+z^2)}{r^5}\bigg)=-k\bigg(\frac{3}{r^3}-
\frac{3r^2}{r^5}\bigg)=0.\endaligned </math></center>
\frac{3r^2}{r^5}\bigg)=0.\end{align}</math></center>


}}
}}


{{definicja|6.37.||
{{definicja|6.37.||
'''''Rotacją''''' pola wektorowego <math>\displaystyle F=(F_x,
'''''Rotacją''''' pola wektorowego <math>F=(F_x,
F_y, F_z):\mathbb{R}^3\supset D\mapsto \mathbb{R}^3 </math> w punkcie <math>\displaystyle a\in D</math>
F_y, F_z):\mathbb{R}^3\supset D\mapsto \mathbb{R}^3</math> w punkcie <math>a\in D</math>
nazywamy wektor <center><math>\displaystyle \mathrm{rot}\, F(a)=\bigg(\frac{\partial F_z}{\partial
nazywamy wektor <center><math>\mathrm{rot}\, F(a)=\bigg(\frac{\partial F_z}{\partial
y}(a)-\frac{\partial F_y}{\partial z}(a), \ \frac{\partial
y}(a)-\frac{\partial F_y}{\partial z}(a), \ \frac{\partial
F_x}{\partial z}(a)-\frac{\partial F_z}{\partial x}(a), \
F_x}{\partial z}(a)-\frac{\partial F_z}{\partial x}(a),  
\frac{\partial F_y}{\partial x}(a)-\frac{\partial F_x}{\partial
\frac{\partial F_y}{\partial x}(a)-\frac{\partial F_x}{\partial
y}(a) \bigg).</math></center>
y}(a) \bigg)</math>.</center>
Wektor ten oznaczamy też czasem symbolem
Wektor ten oznaczamy też czasem symbolem
<math>\displaystyle \nabla\times F(a)</math>. Jeśli w każdym punkcie <math>\displaystyle a\in D</math> rotacja <math>\displaystyle \mathrm{rot}\,
<math>\nabla\times F(a)</math>. Jeśli w każdym punkcie <math>a\in D</math> rotacja <math>\mathrm{rot}\,
F(a)=0</math>, to pole wektorowe <math>\displaystyle F</math> nazywamy '''''bezwirowym'''''.
F(a)=0</math>, to pole wektorowe <math>F</math> nazywamy '''''bezwirowym'''''.


}}
}}


{{uwaga|6.38.||
{{uwaga|6.38.||
Pole grawitacyjne <math>\displaystyle \displaystyle
Pole grawitacyjne <math>F(\vec{r})=-\frac{k}{r^3}\vec{r}</math> jest polem bezwirowym w <math>\mathbb{R}^3\setminus\{0\}</math>. }}
F(\vec{r})=-\frac{k}{r^3}\vec{r}</math> jest polem bezwirowym w
<math>\displaystyle \mathbb{R}^3\setminus\{0\}</math>. }}


{{dowod|6.38.||
{{dowod|6.38.||
W dowolnym punkcie <math>\displaystyle \vec{r}=(x,y,z)\neq 0</math> mamy
W dowolnym punkcie <math>\vec{r}=(x,y,z)\neq 0</math> mamy
<center><math>\displaystyle \frac{\partial }{\partial y}F_z(\vec{r})=\frac{\partial
<center><math>\frac{\partial }{\partial y}F_z(\vec{r})=\frac{\partial
}{\partial y}\bigg(-k\frac{1}{r^3}z\bigg)=-kz\frac{\partial
}{\partial y}\bigg(-k\frac{1}{r^3}z\bigg)=-kz\frac{\partial
}{\partial
}{\partial
Linia 968: Linia 926:
}{\partial y}=3kz \frac{y}{r^5}=zy\frac{3k}{r^5}</math></center>
}{\partial y}=3kz \frac{y}{r^5}=zy\frac{3k}{r^5}</math></center>
oraz podobnie
oraz podobnie
<center><math>\displaystyle \frac{\partial }{\partial z}F_y(\vec{r})=yz\frac{3k}{r^5}. </math></center>
<center><math>\frac{\partial }{\partial z}F_y(\vec{r})=yz\frac{3k}{r^5}</math></center>


Pierwsza współrzędna wektora rotacji jest więc równa zeru, gdyż
Pierwsza współrzędna wektora rotacji jest więc równa zeru, gdyż
<center><math>\displaystyle \frac{\partial F_z}{\partial
<center><math>\frac{\partial F_z}{\partial
y}(\vec{r})-\frac{\partial F_y}{\partial
y}(\vec{r})-\frac{\partial F_y}{\partial
z}(\vec{r})=zy\frac{3k}{r^5}-yz\frac{3k}{r^5}=0.</math></center>
z}(\vec{r})=zy\frac{3k}{r^5}-yz\frac{3k}{r^5}=0</math>.</center>
W ten sam
W ten sam
sposób sprawdzamy, że również druga i trzecia współrzędna wektora
sposób sprawdzamy, że również druga i trzecia współrzędna wektora
rotacji zerują się:
rotacji zerują się:
<center><math>\displaystyle \aligned \frac{\partial F_x}{\partial
<center><math>\begin{align} \frac{\partial F_x}{\partial
z}(\vec{r})-\frac{\partial F_z}{\partial
z}(\vec{r})-\frac{\partial F_z}{\partial
x}(\vec{r})&=xz\frac{3k}{r^5}-zx\frac{3k}{r^5}=0\\ \frac{\partial
x}(\vec{r})&=xz\frac{3k}{r^5}-zx\frac{3k}{r^5}=0\\ \frac{\partial
F_y}{\partial x}(\vec{r})-\frac{\partial F_x}{\partial
F_y}{\partial x}(\vec{r})-\frac{\partial F_x}{\partial
y}(\vec{r})&=yx\frac{3k}{r^5}-xy\frac{3k}{r^5}=0.\endaligned </math></center>
y}(\vec{r})&=yx\frac{3k}{r^5}-xy\frac{3k}{r^5}=0.\end{align}</math></center>


Stąd <math>\displaystyle \mathrm{rot}\, F(\vec{r})=0</math>, dla <math>\displaystyle \vec{r}\neq 0</math>.
Stąd <math>\mathrm{rot}\, F(\vec{r})=0</math>, dla <math>\vec{r}\neq 0</math>.


}}
}}

Aktualna wersja na dzień 18:51, 12 wrz 2023

Funkcje wielu zmiennych. Ciągłość. Pochodne cząstkowe

Przypominamy przykłady funkcji wielu zmiennych, które znamy z życia codziennego. Do badania przebiegu zmienności funkcji, badania ciągłości, wyznaczania ekstremów stosujemy analizę przebiegu poziomic, a następnie wprowadzamy pochodne kierunkowe i cząstkowe.

Przykłady funkcji wielu zmiennych

Prognoza pogody
Prognoza pogody

Z funkcjami dwóch zmiennych rzeczywistych spotykamy się na co dzień. Śledząc prognozę pogody po wieczornym wydaniu wiadomości w telewizji (w prasie, w internecie) sprawdzamy, jaka temperatura jest przewidywana na najbliższą noc, na kolejny poranek, popołudnie, w dniach następnych. Temperatura podawana jest przeważnie liczbowo dla kilku regionów naszego kraju albo też - w dokładniejszej formie - na mapie z zaznaczonymi izotermami, tj. liniami, które łączą punkty o takiej samej temperaturze.

Osoby podatne na zmiany ciśnienia atmosferycznego z niepokojem śledzą informacje o spodziewanym załamaniu pogody i wahaniach ciśnienia. Przypomnijmy, że linie łączące punkty o takim samym ciśnieniu atmosferycznym nazywamy izobarami.

Zagęszczenie izobar nad danym obszarem oznacza dużą prędkość wiatru w terenie: im izobary są gęstsze, tym prędkość wiatru większa. Pamiętamy, że wiatr wieje od obszaru o wyższym ciśnieniu do obszaru o niższym ciśnieniu.

Kierunek wiatru także nie jest przypadkowy: odpowiada temu kierunkowi, w którym ciśnienie spada najszybciej, co na mapie odpowiada kierunkowi, w którym izobary najbardziej zagęszczają się.

Ze względu na czytelność map z prognozą pogody, obszary zawarte między kolejnymi poziomicami koloruje się zgodnie z umową tak, że obszary, nad którymi panuje niskie ciśnienie, bądź niska temparatura, oznacza się kolorem fioletowym, ciemno niebieskim, niebieskim. Kolory jasno zielony, zielony, jasno żółty, rezerwuje się do oznaczania obszarów o przeciętnym ciśnieniu czy temperaturze, natomiast obszary o najwyższych wartościach koloruje się na żółto, pomarańczowo, czerwono. Do umowy tej przywykliśmy. Tak bowiem pokolorowana jest mapa fizyczna (mapa hipsometryczna), np. ta przedstawiająca nasz kraj.

Prognoza pogody
Prognoza pogody
Mapa hipsometryczna

Gdybyśmy powędrowali palcem po mapie z południa na północ Polski, zaczynając od Tatr, które po polskiej stronie sięgają prawie 2500 metrów nad poziom morza, wystartowalibyśmy z obszaru pokolorowanego na brązowo, intensywnie czerwono, pomarańczowo. Kierując się do Krakowa i dalej Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, przemierzalibyśmy obszar pokolorowany na żółto. Obszar nizinny w centralnej i północnej części naszego kraju zaznaczono na zielono, z wyjątkiem pasm wzgórz na północy, np. na Kaszubach, które zaznaczono na żółto. Jeśli spojrzymy trochę na prawo od ujścia Wisły, między Tczewem a Elblągiem, zauważymy obszar ciemnozielony, którym pokolorowano obszar depresji, tj. obszar położony poniżej poziomu morza. W końcu docieramy do brzegu Bałtyku, którego poziom stanowi umowny punkt odniesienia wysokości obszaru nad poziom morza. Pamiętamy, że głębokość dna morza na mapie również została zaznaczona różnymi kolorami: od białego (którym zaznaczono płytkie obszary tuż przy brzegu i mielizny), przez niebieski, aż po ciemnoniebieski, którym zaznaczono głębsze obszary.

Wycinek mapy Tatr
Wycinek mapy Tatr

Linie na mapie, łączące punkty o samej wysokości nad poziom morza, nazywamy poziomicami.

Wędrując po górach, w zależności od upodobania, wybieramy szlak, który krótszą, ale bardziej stromą drogą doprowadzi nas do celu, bądź też szlak mniej stromy, łagodny. Każdy, kto wędrował choć raz po górach z mapą w ręku wie, że im gęściej szlak poprzecinany jest kolejnymi poziomicami, tym jest bardziej stromy i wymaga większego wysiłku fizycznego. Szlak, który przebiega między dwiema poziomicami, prawie żadnej nie przecina, jest zdecydowanie łagodniejszy, bez stromych podejść, nie wymaga wysiłku.

Na ogół szlaki turystyczne w górach omijają obszary, gdzie poziomice przebiegają bardzo gęsto, bądź wręcz urywają się. Nic dziwnego: tak na mapie zaznaczono strome zbocza i urwiska.

Zauważmy, że poziomice odpowiadające różnym wysokościom są krzywymi rozłącznymi. Na mapie, która przeważnie przedstawia pewien prostokątny (w przybliżeniu) obszar terenu, krzywe te są zamknięte lub nie. Nasze doświadczenie podpowiada nam, że wewnątrz obszaru ograniczonego poziomicą, która jest linią zamkniętą, zawsze da się wskazać punkt położony najwyżej (np. szczyt wzniesienia) lub najniżej (np. dno doliny).

W ramach Analizy matematycznej I poznaliśmy twierdzenie, które opisuje taką sytuację: funkcja ciągła na zbiorze zwartym osiąga swoje kresy. Jest to twierdzenie Weierstrassa, które pozostaje prawdziwe nie tylko w przypadku funkcji jednej zmiennej.

Mapa fizyczna danego obszaru, mapa rozkładu ciśnienia, mapa rozkładu temperatury to przykłady graficznej reprezentacji (wykresu) funkcji dwóch zmiennych rzeczywistych (długości i szerokości geograficznej) o wartościach w zbiorze liczb rzeczywistych, bowiem wysokość punktu nad poziom morza, wartość ciśnienia atmosferycznego, temperatura to wielkości liczbowe.

Granica i ciągłość funkcji wielu zmiennych

Większość pojęć i twierdzeń, którymi będziemy posługiwać się w tym module, poznaliśmy już przy okazji omawiania własności funkcji ciągłych w przestrzeniach metrycznych. Przypomnijmy parę z nich.

Niech , będą przestrzeniami metrycznymi.

Będziemy zajmowali się badaniem funkcji

.

Większość praktycznych przykładów zastosowania teorii będzie dotyczyć funkcji określonych na zbiorze , , z metryką zadaną przez pewną ustaloną normę w , np.

Zbiorem wartości funkcji najczęściej będzie zbiór liczb rzeczywistych z metryką zadaną przez wartość bezwzględną, tj. .

Definicja 6.1.

Mówimy, że jest granicą funkcji w punkcie będącym punktem skupienia dziedziny funkcji , jeśli

.

Definicja 6.2.

Mówimy, że funkcja jest ciągła w punkcie x, jeśli

.

Pamiętamy również, że zachodzi następujące

Twierdzenie 6.3.

Niech będą przestrzeniami metrycznymi i niech będzie funkcją. Wówczas następujące warunki są równoważne:

1) funkcja jest ciągła w punkcie ,

2) istnieje granica i jest równa wartości funkcji .

Niech , , będą przestrzeniami metrycznymi.

Twierdzenie 6.4.

Złożenie funkcji ciągłych i jest funkcją ciągłą.

Twierdzenie 6.5.

Jeśli oraz są funkcjami ciągłymi, to suma oraz iloczyn są funkcjami ciągłymi. Ponadto odwrotność oraz iloraz

są funkcjami ciągłymi na zbiorze .

Przypomnijmy jeszcze następujące twierdzenie Weierstrassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze zwartym.

Twierdzenie 6.6.

Jeśli jest funkcją ciągłą określoną na przestrzeni zwartej , to istnieją punkty , w których funkcja osiąga kresy: kres dolny i kres górny .

Rozważmy przykład, który pokazuje, że zachowanie funkcji wielu zmiennych może wykraczać poza naszą intuicję ukształtowaną podczas badania funkcji jednej zmiennej.

Przykład 6.7.

Funkcja określona jest we wszystkich punktach płaszczyzny z wyjątkiem punktu . Wyraźmy ją we współrzędnych biegunowych

W punktach leżących poza początkiem układu współrzędnych, tj. gdy , otrzymamy:

.

Zauważmy, że zbiorem wartości tej funkcji jest przedział . Ponadto funkcja nie zależy od zmiennej . Oznacza to, że zacieśnienie funkcji do którejkolwiek półprostej danej równaniem (tj. półprostej, która tworzy z dodatnią półosią osi rzędnych ustalony kąt ) jest funkcją o stałej wartości , niezależnej od odległości punktu od początku układu współrzędnych. Każde z tych zacieśnień do prostej ma granicę przy równą . Jednak wartość ta zależy od wyboru kąta , stąd nie istnieje granica funkcji , gdy . Zauważmy, że gdy rozważymy osobno funkcje jednej zmiennej, ustalając drugą zmienną, tzn. lub odpowiednio :

to zarówno , jak też , a więc w szczególności istnieją granice iterowane

i są równe.


<applet code="JavaviewModApplet.class" archive="images/a/a0/Javaview.jar,images/b/be/JavaviewModApplet.jar" width="450" height="400">

   <param name="colors" value="-1:#7e0b9f -0.80:#ce3bf8 -0.60:#2c4ae5 -0.40:#2c85e5 -0.20:#2ecca9 -0.05:#2ecc5b 0.05:#2ecc5b 0.20:#97cc2e 0.40:#edff27 0.60:#ffba27 0.80:#ff6e27 1:#d42525">
   <param name="coloring" value="maple">
   <param name="model" value="images/7/74/Am2m05.0080.mgs.zip">
  <param name="scale" value="1.0 1.0 1.0">

<param name="shading" value="0.2"> </applet>

<div.thumbcaption>Wykres funkcji


Przykład pokazuje więc, że

Wniosek 6.8.

Z istnienia granic iterowanych

i równości tych granic nie wynika istnienie granicy funkcji w punkcie .

Prawdziwa natomiast jest implikacja:

Uwaga 6.9.

Jeśli funkcja ma granicę w punkcie , to istnieją obie granice iterowane

i są równe granicy funkcji w punkcie .

Uwaga ta stanowi warunek konieczny istnienia granicy . Jeśli bowiem nie istnieje któraś z granic iterowanych, bądź nie są one równe, to funkcja nie ma granicy w punkcie . Podkreślmy jeszcze raz fakt, że istnienie i równość obu granic iterowanych nie gwarantuje istnienia granicy funkcji.

Poziomice

Niech będzie funkcją określoną na przestrzeni metrycznej o wartościach rzeczywistych.

Definicja 6.10.

Poziomicą funkcji

odpowiadającą wartości nazywamy zbiór
,
czyli przeciwobraz zbioru jednopunktowego przez funkcję .

Często pobieżna nawet analiza przebiegu poziomic pozwala ustalić, czy dana funkcja osiąga ekstrema (zob. definicja ekstremum w module 9 Analizy matematycznej 1), czy też nie.

Przykład 6.11.

Niech .
Wykres.gif wykres
Poziomica jest okręgiem o środku w punkcie i promieniu , gdy . Poziomica składa się tylko z jednego punktu , natomiast jeśli , to poziomica jest zbiorem pustym. Funkcja osiąga minimum globalne w punkcie równe .

Przykład 6.12.

Niech .
Wykres.gif wykres

Poziomica zerowa jest sumą dwóch prostych: i . Jeśli poziomica jest hiperbolą o asymptotach i . Przebieg poziomic pozwala ustalić, że funkcja w żadnym punkcie płaszczyzny nie osiąga ekstremum, bowiem w dowolnie małym otoczeniu każdego punktu potrafimy z łatwością wskazać punkty, w których funkcja przyjmuje zarówno wartości mniejsze jak i większe od wartości funkcji w punkcie .

Przykład 6.13.

Niech .
Wykres.gif wykres
Funkcja jest normą w , przyjmuje więc wyłącznie wartości nieujemne, stąd , gdy . Poziomica zerowa składa się tylko z jednego punktu. Gdy , poziomica jest kwadratem o wierzchołkach , , , . Funkcja osiąga minimum globalne w punkcie , gdyż w dowolnym punkcie . Podobnie jak w poprzednim przykładzie przebieg poziomic pozwala ustalić, że funkcja w żadnym punkcie płaszczyzny poza punktem nie osiąga ekstremum, bowiem w dowolnie małym otoczeniu każdego punktu potrafimy z łatwością wskazać punkty, w których funkcja przyjmuje zarówno wartości mniejsze jak i większe od wartości funkcji w punkcie .

Przykład 6.14.

Niech .
Wykres.gif wykres
Funkcja przyjmuje wyłącznie wartości nieujemne, stąd , gdy . Poziomica zerowa składa się tylko z jednego punktu. Gdy , poziomica jest krzywą zawartą w kwadracie o wierzchołkach , , , . Krzywą tę nazywamy asteroidą. Zauważmy, że funkcja osiąga minimum globalne w punkcie , gdyż , w dowolnym punkcie . Podobnie jak w poprzednich przykładach przebieg poziomic pozwala stwierdzić, że jest to jedyne ekstremum tej funkcji na płaszczyźnie .

Przykład 6.15.

Niech .
Poziomicą zerową tej funkcji jest suma trzech prostych: , oraz . Zauważmy, że w dowolnie małym otoczeniu któregokolwiek punktu leżącego na tej poziomicy znajdziemy punkty, w których funkcja osiąga zarówno wartości mniejsze jak i większe od zera. Stąd w żadnym punkcie zbioru funkcja nie osiąga ekstremum. Zwróćmy jednak uwagę, że wnętrze trójkąta o wierzchołkach , , zawarte jest w zbiorze tych punktów, w których funkcja przyjmuje wartości ujemne. W sumie mnogościowej z brzegiem trójkąta o podanych wierzchołkach zbiór ten jest zwarty. Z twierdzenia Weierstrassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze zwartym wynika, że we wnętrzu tego trójkąta funkcja osiąga minimum. Dalsza analiza przebiegu poziomic we wnętrzu trójkąta nie jest efektywnym narzędziem prowadzącym do precyzyjne określenia, w którym punkcie minimum to jest osiągane, ponieważ kreślenie poziomic , gdy , nie jest prostym zadaniem. Warto jednak zauważyć, że żaden punkt leżący na poziomicy zerowej funkcji nie może być jej punktem ekstremalnym, gdyż w otoczeniu któregokolwiek punktu z tej poziomicy funkcja przyjmuje zarówno wartości dodatnie jak i ujemne.


<applet code="JavaviewModApplet.class" archive="images/a/a0/Javaview.jar,images/b/be/JavaviewModApplet.jar" width="450" height="400">

  <param name="colors" value="-1:#7e0b9f -0.80:#ce3bf8 -0.60:#2c4ae5 -0.40:#2c85e5 -0.20:#2ecca9 -0.05:#2ecc5b 0.05:#2ecc5b 0.20:#97cc2e 0.40:#edff27 0.60:#ffba27 0.80:#ff6e27 1:#d42525">
   <param name="coloring" value="maple">
   <param name="model" value="images/6/65/Am2m05.0130.mgs.zip">
   <param name="scale" value="1.0 1.0 0.1">

<param name="shading" value="0.2"> </applet>

<div.thumbcaption>Wykres funkcji


Kartezjusz (1596-1650)
Zobacz biografię

Przykład 6.16.

Niech .
Wykres.gif wykres

Poziomicą zerową tej funkcji jest nieograniczona krzywa, którą nazywamy liściem Kartezjusza. Krzywa ta ma asymptotę o równaniu . W pierwszej ćwiartce tworzy petlę ograniczającą obszar, we wnętrzu którego funkcja przyjmuje wartości ujemne. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, z twierdzenia Weierstrassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze zwartym wynika, że we wnętrzu pętli liścia Kartezjusza funkcja osiąga minimum. Dalsza analiza przebiegu poziomic nie prowadzi efektywnie do precyzyjne określenia, w którym punkcie minimum to jest osiągane. Warto jednak zauważyć, że w żadnym z punktów liścia Kartezjusza funkcja nie może osiągać ekstremum, gdyż w dowolnie małym otoczeniu któregokolwiek punktu tej krzywej funkcja osiąga wartości dodatnie jak i ujemne.

Przykład 6.17.

Niech .
Wykres.gif wykres

Jakob Bernoulli (1654-1705)
Zobacz biografię

Poziomicą zerową tej funkcji jest krzywa, zwana lemniskatą Bernoullego. Przebieg lemniskaty najwygodniej zbadać we współrzędnych biegunowych:

przy czym wyrażenie pod znakiem pierwiastka jest nieujemne dla . Lemniskata Bernoullego jest więc zawarta w części wspólnej koła o promieniu i dwóch obszarów wyciętych z płaszczyzny półprostymi tworzącymi z osią rzędnych kąty . Zauważmy, że we wnętrzu obszaru ograniczonego lemniskatą Bernoullego funkcja osiąga wartości ujemne. Na zewnątrz zaś - dodatnie. Podobnie jak w obu poprzednich przykładach twierdzenie Weierstrassa gwarantuje istnienie minimum lokalnego w obszarze ograniczonym lemniskatą Bernoullego. Z kolei w dowolnie małym otoczeniu każdego punktu poziomicy zerowej funkcja przyjmuje zarówno wartości dodatnie jak i ujemne. Funkcja nie osiąga więc ekstremum w żadnym punkcie należącym do swojej poziomicy zerowej.

Trzy ostatnie przykłady każą nam szukać doskonalszego narzędzia do precyzyjnego lokalizownia punktów ekstremalnych funkcji wielu zmiennych, gdy analiza przebiegu poziomic jest niewystarczająca. Tym narzędziem są

Pochodna kierunkowa i pochodne cząstkowe

Niech będzie otwartym podzbiorem przestrzeni unormowanej . Niech będzie ustalonym niezerowym wektorem tej przestrzeni.

Definicja 6.18.

Mówimy, że funkcja ma w punkcie pochodną kierunkową w kierunku wektora , jeśli

istnieje granica ilorazu różnicowego:
.

Granicę tę oznaczamy symbolem i nazywamy pochodną kierunkową funkcji w kierunku wektora w punkcie .

Zwróćmy uwagę, że zbiór jest prostą przechodzącą przez punkt równoległą do wektora . Stąd pochodna jest w istocie pochodną w punkcie funkcji jednej zmiennej rzeczywistej , czyli restrykcji funkcji do podzbioru otwartego rozważanej prostej . Wobec tego możemy powtórzyć jednowymiarowy warunek konieczny istnienia ekstremum w punkcie, w którym istnieje pochodna kierunkowa funkcji (zob. moduł 9, Analiza matematyczna I).

Twierdzenie 6.19.

Niech będzie otwartym podzbiorem przestrzeni unormowanej i niech , . Jeśli funkcja osiąga ekstremum w punkcie i istnieje pochodna kierunkowa , to

pochodna ta zeruje się.

Dowód 6.19.

Jeśli funkcja osiąga maksimum (odpowiednio: minimum) w punkcie , to funkcja jednej zmiennej osiąga maksimum (odpowiednio: minimum) w punkcie . Z warunku koniecznego istnienia ekstremum funkcji jednej zmiennej wynika, że pochodna (o ile istnieje) funkcji

zeruje się w punkcie . Stąd End of proof.gif

O ile w przypadku funkcji określonej na otwartym przedziale prostej sytuacja jest oczywista (na prostej mamy tylko jeden kierunek), o tyle już w przypadku funkcji dwóch zmiennych (na płaszczyźnie można wskazać nieskończenie wiele kierunków!) powstaje pytanie o liczbę kierunków, które należy ustalić, aby rozwiązać praktyczny problem lokalizacji punktów ekstremalnych danej funkcji. Warto zauważyć, że w przypadku funkcji określonej na wymiarowej przestrzeni unormowanej nie ma potrzeby rozważać pochodnych kierunkowych w kierunku wektorów liniowo zależnych, a więc większej niż wynosi wymiar przestrzeni. Wyróżnijmy wobec tego pochodne kierunkowe w kierunku wektorów bazowych.

Niech i niech , , ..., będzie bazą kanoniczną tej przestrzeni. Niech będzie otwartym podzbiorem przestrzeni .

Definicja 6.20.

Pochodne kierunkowe (o ile istnieją) , , ..., funkcji w kierunku wektorów bazy nazywamy pochodnymi cząstkowymi funkcji w punkcie . Pochodną cząstkową funkcji w kierunku wektora

oznaczamy tradycyjnie symbolem:
.

W przypadku, gdy nie numerujemy współrzędnych argumentu funkcji pochodne cząstkowe oznaczamy symbolami

.

Przeformułujmy warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji określonej na zbiorze otwartym .

Twierdzenie 6.21.

Jeśli funkcja osiąga ekstremum w punkcie , w którym istnieją pochodne cząstkowe , , to pochodne te zerują się w tym punkcie, tj.

.

Zwróćmy uwagę, że twierdzenie podaje jedynie warunek konieczny istnienia ekstremum. Punkt , który spełnia układ równań:

nie musi być punktem ekstremalnym funkcji .

Wróćmy do przykładów, w których stwierdziliśmy potrzebę znalezienia dokładniejszego narzędzia do lokalizacji ekstremów.

Przykład 6.22.

Z przebiegu poziomicy zerowej funkcji wywnioskowaliśmy - w oparciu o twierdzenie Weierstrassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze zwartym - że funkcja ta osiąga minimum w pewnym punkcie wewnątrz trójkąta o wierzchołkach , , . Rozwiązując układ dwóch równań

.

otrzymujemy układ

,

który spełniają współrzędne czterech punktów , , , . Jedynym punktem z wnętrza wskazanego trójkąta jest punkt , w którym funkcja osiąga minimum równe . Pozostałe punkty , , leżą na poziomicy zerowej funkcji , która - jak już sprawdziliśmy - nie może zawierać żadnego punktu ekstremalnego funkcji (zob. przykład 6.15.).

Przykład 6.23.

Z przebiegu poziomicy zerowej funkcji wywnioskowaliśmy - w oparciu o twierdzenie Weierstrassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze zwartym - że funkcja ta osiąga minimum w pewnym punkcie wewnątrz pętli liścia Kartezjusza. Rozwiązując układ dwóch równań

.

otrzymujemy układ

,

który spełniają współrzędne dwóch punktów , . Jedynym punktem z wnętrza obszaru ograniczonego przez pętlę liścia Kartezjusza jest punkt , w którym funkcja osiąga minimum równe . Punkt leży na poziomicy zerowej funkcji , która - jak już sprawdziliśmy - nie może zawierać żadnego punktu ekstremalnego funkcji (zob. przykład 6.16.).

Przykład 6.24.

Podobnie jak w obu poprzednich przykładach z przebiegu poziomicy zerowej funkcji wywnioskowaliśmy - w oparciu o twierdzenie Weierstrassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze zwartym - że funkcja ta osiąga minimum w pewnym punkcie wewnątrz obszaru ograniczonego lemniskatą Bernoullego. Rozwiązując układ dwóch równań

.

otrzymujemy układ

,

który spełniają współrzędne trzech punktów , , . We wnętrzu obszaru ograniczonego lemniskatą Bernoullego leżą punkty i , w których funkcja osiąga minima równe . Punkt leży na poziomicy zerowej funkcji , która - jak już sprawdziliśmy - nie może zawierać żadnego punktu ekstremalnego funkcji (zobacz przykład 6.17.).

Pochodne cząstkowe wyższych rzędów

Rozważmy funkcję , która punktowi przyporządkowuje pochodną cząstkową funkcji po zmiennej w punkcie , czyli funkcję

.

Definicja 6.25.

Jeśli w punkcie istnieje pochodna cząstkowa funkcji po zmiennej , to mówimy, że funkcja ma pochodną cząstkową rzędu drugiego po zmiennych oraz . Pochodną tę oznaczamy symbolem , bądź krótko lub . Gdy

piszemy zamiast .
Uwaga 6.26.

Jeśli jest funkcją zmiennych, to często zamiast pisać

piszemy

,

bądź

Powstaje naturalne pytanie, czy zachodzi równość między pochodnymi oraz , jeśli obie istnieją.

Zanim sformułujemy twierdzenie, które stanowi pozytywną odpowiedź na pytanie, rozważmy następujący

Przykład 6.27.

Funkcja
.
ma w punkcie obie pochodne cząstkowe mieszane oraz , lecz są one różne. A mianowice , podczas gdy .

Okazuje się jednak, że wystarczy przyjąć naturalne założenie o ciągłości pochodnych cząstkowych mieszanych oraz w otoczeniu punktu , aby mieć gwarancję ich równości w danym punkcie.

Uwaga 6.28.

Jeśli jest funkcją, która w punkcie ma ciągłe

pochodne cząstkowe oraz , to w punkcie są one równe, tj.

Dowód uwagi pomijamy (można go znaleźć np. w podręczniku Ryszarda Rudnickiego Wykłady z analizy matematycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001).

W podobny sposób definiujemy pochodne cząstkowe wyższych rzędów. Wprowadźmy wygodne oznaczenie pochodnych cząstkowych za pomocą wielowskaźników . Niech będzie funkcją określoną na zbiorze otwartym .

Oznaczmy symbolem operację, która funkcji przypisuje pochodną cząstkową rzędu po zmiennej , o ile ta pochodna istnieje.

Definicja 6.29.

Załóżmy, że istnieją kolejno pochodne cząstkowe

i nie zależą od kolejności różniczkowania. Mówimy wówczas, że funkcja ma pochodną

cząstkową

rzędu w punkcie . Pochodną tę notujemy też często symbolem .

Pochodne cząstkowe w fizyce. Elementy teorii pola

Niech będzie funkcją określoną na pewnym zbiorze otwartym . Załóżmy, że w pewnym punkcie istnieją pochodne cząstkowe .

Definicja 6.30.

Wektor nazywamy gradientem funkcji w punkcie . Wektor ten oznaczamy też często symbolem nabla: . Punkt , w którym wyznaczamy gradient funkcji , zapisujemy czasem w formie indeksu dolnego: , .

Uwaga 6.31.

Jeśli funkcje mają w punkcie pochodne cząstkowe , , , to

a) ,

b) .

Dowód 6.31.

Korzystając z twierdzenia o pochodnej sumy i iloczynu funkcji , wyznaczamy kolejne współrzędne wektorów oraz :

oraz

,

gdy . Stąd otrzymujemy równości a) oraz b).

End of proof.gif

W ramach następnego modułu wykażemy, że

Uwaga 6.32.
Pochodna kierunkowa w kierunku gradientu jest największa.

W fizyce funkcję o wartościach liczbowych nazywa się funkcją skalarną, natomiast funkcję nazywa się polem (wektorowym). Przykładem funkcji skalarnych są np. temperatura, potencjał pola grawitacyjnego. Przykładem pola, które znamy ze szkoły, jest pole grawitacyjne. Jeśli w początku układu współrzędnych w przestrzeni znajduje się punkt materialny o masie , to - zgodnie z prawem powszechnego ciążenia Newtona - na dowolny inny punkt materialny położony w punkcie o masie działa siła , której składowe wynoszą:

gdzie jest iloczynem mas obu punktów materialnych i stałej grawitacji

,

natomiast jest odległością obu punktów. Zwróćmy uwagę, że

,

stąd

siła ta jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości obu punktów materialnych.

Definicja 6.33.

Pole wektorowe nazywamy polem potencjalnym, jeśli istnieje funkcja skalarna taka, że w dowolnym punkcie zbioru otwartego .

Funkcję nazywamy wówczas potencjałem pola wektorowego .
Uwaga 6.34.

Pole grawitacyjne jest polem potencjalnym. Potencjałem tego pola jest funkcja skalarna , gdzie (jak powyżej)

oraz .

Dowód 6.34.

Policzmy pochodne cząstkowe funkcji określonej w zbiorze otwartym , czyli wszędzie w przestrzeni poza początkiem układu współrzędnych. Mamy

czyli

End of proof.gif

Definicja 6.35.

Dywergencją pola wektorowego w punkcie nazywamy liczbę

,

o ile istnieją pochodne cząstkowe . Jeśli w dowolnym punkcie dywergencja , to pole wektorowe nazywamy polem bezźródłowym.

Uwaga 6.36.
Pole grawitacyjne jest polem bezźródłowym w .

Dowód 6.36.

W dowolnym punkcie mamy

i podobnie
.

Stąd

End of proof.gif

Definicja 6.37.

Rotacją pola wektorowego w punkcie

nazywamy wektor
.

Wektor ten oznaczamy też czasem symbolem . Jeśli w każdym punkcie rotacja , to pole wektorowe nazywamy bezwirowym.

Uwaga 6.38.
Pole grawitacyjne jest polem bezwirowym w .

Dowód 6.38.

W dowolnym punkcie mamy

oraz podobnie

Pierwsza współrzędna wektora rotacji jest więc równa zeru, gdyż

.

W ten sam sposób sprawdzamy, że również druga i trzecia współrzędna wektora rotacji zerują się:

Stąd , dla .

End of proof.gif