Analiza matematyczna 2/Wykład 10: Wielowymiarowa całka Riemanna: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 22 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
==Wielowymiarowa całka Riemanna==
==Wielowymiarowa całka Riemanna==


Wykład przedstawia pojęcie całki Riemanna funkcji <math>\displaystyle N</math>
Wykład przedstawia pojęcie całki Riemanna funkcji <math>N</math>
zmiennych.
zmiennych.
Definiujemy całkę Riemanna na kostce i na
Definiujemy całkę Riemanna na kostce i na
Linia 12: Linia 12:
==Definicja i własności całki Riemanna==
==Definicja i własności całki Riemanna==
[[grafika:Riemann.jpg|thumb|left||Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866)<br>[[Biografia Riemann|Zobacz biografię]]]]
[[grafika:Riemann.jpg|thumb|left||Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866)<br>[[Biografia Riemann|Zobacz biografię]]]]
<div class="thumb tright"><div style="width:375px;">
 
<flash>file=AM2.M10.W.R01.swf|width=375|height=375</flash>
[[File:AM2.M10.W.R01.svg|375x375px|thumb|right|Podział kostki <math>K</math> na mniejsze kostki <math>K_1,\ldots,K_s</math>, takie że  
<div.thumbcaption>Podział kostki <math>K</math> na mniejsze kostki <math>\displaystyle K_1,\ldots,K_s,</math> takie że  
<math>K=K_1\cup\ldots\cup K_s</math>.]]
<math>\displaystyle K=K_1\cup\ldots\cup K_s.</math></div>
 
</div></div>


Celem tego wykładu jest zdefiniowanie całki Riemanna z
Celem tego wykładu jest zdefiniowanie całki Riemanna z
funkcji <math>\displaystyle N</math> zmiennych po zbiorze ograniczonym w <math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}^N.</math>
funkcji <math>N</math> zmiennych po zbiorze ograniczonym w <math>\mathbb{R}^N</math>.
Zaczynamy od bardzo naturalnego uogólnienia pojęcia całki
Zaczynamy od bardzo naturalnego uogólnienia pojęcia całki
Riemanna po przedziale w <math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}</math> na całkę, po iloczynie
Riemanna po przedziale w <math>\mathbb{R}</math> na całkę, po iloczynie
kartezjańskim przedziałów (czyli po tak zwanej kostce) w <math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}^N.</math>
kartezjańskim przedziałów (czyli po tak zwanej kostce) w <math>\mathbb{R}^N</math>.
Następnie mówimy, jakie funkcje są całkowalne w sensie Riemanna
Następnie mówimy, jakie funkcje są całkowalne w sensie Riemanna
po kostkach (to znaczy dla jakich funkcji istnieje całka Riemanna
po kostkach (to znaczy dla jakich funkcji istnieje całka Riemanna
Linia 34: Linia 33:
{{definicja|10.1.||
{{definicja|10.1.||


'''(1)''' '''''Kostką''''' w <math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}^N</math> będziemy nazywać zbiór
'''(1)''' '''''Kostką''''' w <math>\mathbb{R}^N</math> będziemy nazywać zbiór
<math>\displaystyle K:=[a_1,b_1]\times\ldots\times[a_N,b_N],</math> czyli iloczyn kartezjański
<math>K:=[a_1,b_1]\times\ldots\times[a_N,b_N]</math>, czyli iloczyn kartezjański
przedziałów  <math>\displaystyle \displaystyle [a_i,b_i], i=1,\ldots,N.</math><br>
przedziałów  <math>[a_i,b_i], i=1,\ldots,N</math>.<br>
'''(2)'''
'''(2)'''
'''''Objętością kostki''''' będziemy nazywać liczbą
'''''Objętością kostki''''' będziemy nazywać liczbą
<math>\displaystyle v(K):=(b_1-a_1)\cdot\ldots\cdot (b_N-a_N).</math><br>
<math>v(K):=(b_1-a_1)\cdot\ldots\cdot (b_N-a_N)</math>.<br>
'''(3)''' Liczbę <math>\displaystyle \displaystyle\delta(K):= \max\{(b_1-a_1),\ldots,(b_N-a_N)\}</math> (czyli
'''(3)''' Liczbę <math>\delta(K):= \max\{(b_1-a_1),\ldots,(b_N-a_N)\}</math> (czyli
długość najdłuższego boku kostki) nazwiemy
długość najdłuższego boku kostki) nazwiemy
'''''średnicą kostki''''' <math>\displaystyle K.</math>
'''''średnicą kostki''''' <math>K</math>.
}}
}}


Podzielmy teraz naszą kostkę na mniejsze kostki
Podzielmy teraz naszą kostkę na mniejsze kostki
<math>\displaystyle K_1,\ldots,K_s,</math> o wnętrzach rozłącznych i takich, że
<math>K_1,\ldots,K_s</math>, o wnętrzach rozłącznych i takich, że
<math>\displaystyle K=K_1\cup\ldots\cup K_s.</math> Oznaczmy ten zbiór kostek <math>\displaystyle K_1,\ldots,K_s</math>
<math>K=K_1\cup\ldots\cup K_s</math>. Oznaczmy ten zbiór kostek <math>K_1,\ldots,K_s</math>
przez <math>\displaystyle P.</math><br>
przez <math>P</math>.<br>
Linia 54: Linia 53:


'''(1)'''
'''(1)'''
Określony wyżej zbiór <math>\displaystyle P</math> nazywamy
Określony wyżej zbiór <math>P</math> nazywamy
'''''podziałem kostki''''' <math>\displaystyle K.</math><br>
'''''podziałem kostki''''' <math>K</math>.<br>
'''(2)'''
'''(2)'''
Liczbę <math>\displaystyle \displaystyle\delta(P):= \max\{\delta(K_1),\ldots,\delta(K_s)\}</math>
Liczbę <math>\delta(P):= \max\{\delta(K_1),\ldots,\delta(K_s)\}</math>
nazywamy '''''średnicą podziału '''''<math>\displaystyle P.</math>
nazywamy '''''średnicą podziału '''''<math>P</math>.
}}
}}


Weźmy teraz ciąg takich podziałów kostki <math>\displaystyle K,</math> czyli ciąg
Weźmy teraz ciąg takich podziałów kostki <math>K</math>, czyli ciąg
<math>\displaystyle P_1,P_2,P_3,\ldots.</math> Niech <math>\displaystyle \displaystyle\delta_j</math> oznacza średnicę podziału
<math>P_1,P_2,P_3,\ldots</math>. Niech <math>\delta_j</math> oznacza średnicę podziału
<math>\displaystyle P_j.</math>
<math>P_j</math>.


{{definicja|10.3.||
{{definicja|10.3.||


Ciąg podziałów <math>\displaystyle P_1,P_2,P_3,\ldots</math> nazwiemy ciągiem
Ciąg podziałów <math>P_1,P_2,P_3,\ldots</math> nazwiemy ciągiem
'''''normalnym''''', gdy
'''''normalnym''''', gdy
<math>\displaystyle \displaystyle\lim_{j\to\infty}\delta_j=0,</math> czyli gdy
<math>\lim_{j\to\infty}\delta_j=0</math>, czyli gdy
średnice kolejnych podziałów zmierzają do zera.
średnice kolejnych podziałów zmierzają do zera.
}}
}}


Weźmy teraz  funkcję ograniczoną <math>\displaystyle f: K\to \mathbb{R}.</math><br>
Weźmy teraz  funkcję ograniczoną <math>f: K\to \mathbb{R}</math>.<br>
Analogicznie, jak w przypadku funkcji jednej zmiennej, określamy górną sumę całkową i
Analogicznie, jak w przypadku funkcji jednej zmiennej, określamy górną sumę całkową i
dolną sumę całkową, a także sumę całkową zależną od punktów
dolną sumę całkową, a także sumę całkową zależną od punktów
Linia 81: Linia 80:


'''(1)'''
'''(1)'''
Dla podziału <math>\displaystyle P=\{K_1,\ldots,K_t\}</math> kostki <math>\displaystyle K</math> i funkcji
Dla podziału <math>P=\{K_1,\ldots,K_t\}</math> kostki <math>K</math> i funkcji
ograniczonej <math>\displaystyle f: K\to \mathbb{R}</math> definiujemy
ograniczonej <math>f: K\to \mathbb{R}</math> definiujemy


<center><math>\displaystyle \aligned
<center><math>\begin{align}
m_i(f,P) &= \inf\{f(x), x\in K_i\},\\
m_i(f,P) &= \inf\{f(x), x\in K_i\},\\
M_i(f,P) &= \sup\{f(x), x\in K_i\},
M_i(f,P) &= \sup\{f(x), x\in K_i\},
\endaligned</math></center>
\end{align}</math></center>


dla <math>\displaystyle i=1,\ldots,t.</math><br>
dla <math>i=1,\ldots,t</math>.<br>
'''(2)''' ''''' Dolną sumą całkową ''''' odpowiadającą podziałowi <math>\displaystyle P</math> nazywamy liczbę
'''(2)''' ''''' Dolną sumą całkową ''''' odpowiadającą podziałowi <math>P</math> nazywamy liczbę


<center><math>\displaystyle L(f,P):=\sum_{i=1}^tm_i(f,P)v(K_i).
<center><math>L(f,P):=\sum_{i=1}^tm_i(f,P)v(K_i)</math></center>
</math></center>


'''(3)'''
'''(3)'''
''''' Górną sumą całkową ''''' odpowiadającą podziałowi <math>\displaystyle P</math> nazywamy liczbę
''''' Górną sumą całkową ''''' odpowiadającą podziałowi <math>P</math> nazywamy liczbę


<center><math>\displaystyle U(f,P)
<center><math>U(f,P)
\ :=\
\ :=
\sum_{i=1}^tM_i(f,P)v(K_i).
\sum_{i=1}^tM_i(f,P)v(K_i)</math></center>
</math></center>


'''(4)'''
'''(4)'''
W każdej z kostek wybierzmy dowolny punkt <math>\displaystyle x_i\in K_i.</math>
W każdej z kostek wybierzmy dowolny punkt <math>x_i\in K_i</math>.
Dostajemy '''''ciąg punktów pośrednich''''',  <math>\displaystyle x_1,\ldots,x_t.</math><br>
Dostajemy '''''ciąg punktów pośrednich''''',  <math>x_1,\ldots,x_t</math>.<br>
Sumą całkową (funkcji <math>\displaystyle f</math> dla podziału <math>\displaystyle P</math> i punktów pośrednich
Sumą całkową (funkcji <math>f</math> dla podziału <math>P</math> i punktów pośrednich
<math>\displaystyle x_1,\ldots,x_t</math>)  nazywamy liczbę
<math>x_1,\ldots,x_t</math>)  nazywamy liczbę


<center><math>\displaystyle S(f,P,x_1,\ldots,x_t)=\sum_{i=1}^tf(x_i)v(K_i).
<center><math>S(f,P,x_1,\ldots,x_t)=\sum_{i=1}^tf(x_i)v(K_i)</math></center>}}
</math></center>}}


{| border="0" align="center" cellspacing="10"
{| border="0" align="center" cellspacing="10"
|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
|[[File:am2.m10.w.r02.svg|375x375px|thumb|center|Funkcja ograniczona określona na kostce w <math>\mathbb{R}^2</math>]]
<flash>file=am2.m10.w.r02.swf|width=375|height=375</flash>
|[[File:am2.m10.w.r03.svg|375x375px|thumb|center|Podział kostki w <math>\mathbb{R}^2</math> oraz punkty pośrednie]]
<div.thumbcaption>Funkcja ograniczona określona na kostce w <math>\mathbb{R}^2</math></div>
</div></div>
|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
<flash>file=am2.m10.w.r03.swf|width=375|height=375</flash>
<div.thumbcaption>Podział kostki w <math>\mathbb{R}^2</math> oraz punkty pośrednie</div>
</div></div>
|}
|}


Weźmy teraz normalny ciąg <math>\displaystyle P_1,P_2,\ldots.</math> podziałów kostki
Weźmy teraz normalny ciąg <math>P_1,P_2,\ldots</math>. podziałów kostki
<math>\displaystyle K.</math>  Dla każdego podziału <math>\displaystyle P_j</math> wybierzmy ciągpunktów pośrednich  
<math>K</math>. Dla każdego podziału <math>P_j</math> wybierzmy ciągpunktów pośrednich  
<math>\displaystyle x_1^j,\ldots,x_{t_j}^j.</math> Weźmy sumę całkową <math>\displaystyle S(f,
<math>x_1^j,\ldots,x_{t_j}^j</math>. Weźmy sumę całkową <math>S(f,
P,x_1^j,\ldots,x_{t_j}^j).</math>
P,x_1^j,\ldots,x_{t_j}^j)</math>.
Możemy teraz postawić następującą definicję:
Możemy teraz postawić następującą definicję:


{{definicja|10.5.||
{{definicja|10.5.||


Niech <math>\displaystyle f: K\to \mathbb{R}</math> będzie funkcją ograniczoną.
Niech <math>f: K\to \mathbb{R}</math> będzie funkcją ograniczoną.
Mówimy, że funkcja <math>\displaystyle f</math> jest
Mówimy, że funkcja <math>f</math> jest
'''''całkowalna w sensie Riemanna'''''
'''''całkowalna w sensie Riemanna'''''
na kostce <math>\displaystyle K,</math> jeśli dla każdego normalnego ciągu
na kostce <math>K</math>, jeśli dla każdego normalnego ciągu
podziałów <math>\displaystyle P_1,P_2,\ldots.,</math> istnieje granica
podziałów <math>P_1,P_2,\ldots</math>, istnieje granica


<center><math>\displaystyle \lim_{j\to\infty} S(f, P,x_1^j,\ldots,x_{t_j}^j)
<center><math>\lim_{j\to\infty} S(f, P,x_1^j,\ldots,x_{t_j}^j)
</math></center>
</math></center>


Linia 144: Linia 134:
Powyższą granicę oznaczamy
Powyższą granicę oznaczamy


<center><math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_Kf(x)dx
<center><math>\int\limits_Kf(x)dx
</math></center>
</math></center>


i nazywamy
i nazywamy
'''''całką Riemanna''''' funkcji <math>\displaystyle f</math> po kostce <math>\displaystyle K.</math><br>}}
'''''całką Riemanna''''' funkcji <math>f</math> po kostce <math>K</math>.<br>}}
{| border="0" align="center" cellspacing="10"
{| border="0" align="center" cellspacing="10"
|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
|[[File:am2.m10.w.r04.svg|375x375px|thumb|center|Objętość prostopadłościanu jest jednym składnikiem w sumie całkowej]]
<flash>file=am2.m10.w.r04.swf|width=375|height=375</flash>
|[[File:am2.m10.w.r05.svg|375x375px|thumb|center|Objętość wszystkich prostopadłościanów jest równa sumie całkowej]]
<div.thumbcaption>Objętość prostopadłościanu jest jednym składnikiem w sumie całkowej</div>
</div></div>
|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
<flash>file=am2.m10.w.r05.swf|width=375|height=375</flash>
<div.thumbcaption>Objętość wszystkich prostopadłościanów jest równa sumie całkowej</div>
</div></div>
|}
|}


{{uwaga|10.6.||
{{uwaga|10.6.||


Można wykazać, że funkcja ograniczona <math>\displaystyle f</math> jest całkowalna na
Można wykazać, że funkcja ograniczona <math>f</math> jest całkowalna na
kostce <math>\displaystyle K</math> wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnego ciągu podziałów
kostce <math>K</math> wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnego ciągu podziałów
normalnych <math>\displaystyle P_1,P_2,\ldots</math> mamy
normalnych <math>P_1,P_2,\ldots</math> mamy


<center><math>\displaystyle \lim_{j\to\infty}\left(U(f,P_j)-L(f,P_j)\right)=0,
<center><math>\lim_{j\to\infty}\left(U(f,P_j)-L(f,P_j)\right)=0</math>,</center>
</math></center>


jak również można wykazać, że wtedy  istnieją i są równe granice
jak również można wykazać, że wtedy  istnieją i są równe granice
<math>\displaystyle \displaystyle\lim_{j\to\infty}L(f,P_j)=\lim_{j\to\infty}U(f,P_j)=\displaystyle\int\limits_Kf(x)dx.</math>
<math>\lim_{j\to\infty}L(f,P_j)=\lim_{j\to\infty}U(f,P_j)=\int\limits_Kf(x)dx</math>.
}}
}}


{{uwaga|10.7.||
{{uwaga|10.7.||


W literaturze można spotkać też zapis <math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_K\cdots \displaystyle\int\limits
W literaturze można spotkać też zapis <math>\int\limits_K\cdots \int\limits
f(x_1,\ldots,x_N)dx_1\ldots dx_N,</math> my będziemy raczej pisać
f(x_1,\ldots,x_N)dx_1\ldots dx_N</math>, my będziemy raczej pisać
<math>\displaystyle \displaystyle\displaystyle\int\limits_Kf(x)dx,</math> pamiętając, że zapis <math>\displaystyle x</math> oznacza tu
<math>\int\limits_Kf(x)dx</math>, pamiętając, że zapis <math>x</math> oznacza tu
<math>\displaystyle \displaystyle (x_1,\ldots,x_N),</math> a <math>\displaystyle dx=dx_1\ldots dx_N.</math> Wyjątek zrobimy natomiast dla
<math>(x_1,\ldots,x_N)</math>, a <math>dx=dx_1\ldots dx_N</math>. Wyjątek zrobimy natomiast dla
tradycyjnego zapisu całki dwóch i trzech zmiennych, zapisując
tradycyjnego zapisu całki dwóch i trzech zmiennych, zapisując
wtedy
wtedy


<center><math>\displaystyle \iint\limits_K f(x,y)dxdy
<center><math>\iint\limits_K f(x,y)dxdy
\qquad </math> lub <math>\displaystyle  \qquad
\qquad</math> lub <math>\qquad
\iiint\limits_K
\iiint\limits_K
f(x,y,z)dxdydz.
f(x,y,z)dxdydz</math></center>
</math></center>


}}
}}
Linia 195: Linia 177:
{{stwierdzenie|10.8.|stw_10_8|
{{stwierdzenie|10.8.|stw_10_8|


Niech <math>\displaystyle K</math> będzie kostką w <math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}^N</math> a <math>\displaystyle f</math> i <math>\displaystyle g</math> funkcjami
Niech <math>K</math> będzie kostką w <math>\mathbb{R}^N</math> a <math>f</math> i <math>g</math> funkcjami
całkowalnymi w sensie Riemanna na <math>\displaystyle K.</math> Niech <math>\displaystyle a,\displaystyle b</math> będą stałymi
całkowalnymi w sensie Riemanna na <math>K</math>. Niech <math>a,b</math> będą stałymi
rzeczywistymi. Wtedy
rzeczywistymi. Wtedy


<center><math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_K(af(x)+bg(x))dx=a\displaystyle\int\limits_Kf(x)dx+b\displaystyle\int\limits_Kg(x)dx.
<center><math>\int\limits_K(af(x)+bg(x))dx=a\int\limits_Kf(x)dx+b\int\limits_Kg(x)dx</math></center>
</math></center>


}}
}}
Linia 209: Linia 190:
{{stwierdzenie|10.9.||
{{stwierdzenie|10.9.||


Niech <math>\displaystyle K_1</math> i <math>\displaystyle K_2</math> będą dwoma kostkami w <math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}^N</math> o
Niech <math>K_1</math> i <math>K_2</math> będą dwoma kostkami w <math>\mathbb{R}^N</math> o
rozłącznych wnętrzach. Wówczas dla każdej funkcji całkowalnej, mamy  
rozłącznych wnętrzach. Wówczas dla każdej funkcji całkowalnej, mamy  


<center><math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_{K_1\cup K_2}f(x)dx=\displaystyle\int\limits_{K_1}f(x)dx+\displaystyle\int\limits_{K_2}f(x)dx.
<center><math>\int\limits_{K_1\cup K_2}f(x)dx=\int\limits_{K_1}f(x)dx+\int\limits_{K_2}f(x)dx</math></center>
</math></center>


}}
}}
Linia 222: Linia 202:
==Interpretacja geometryczna całki Riemanna==
==Interpretacja geometryczna całki Riemanna==


W przypadku gdy kostka <math>\displaystyle K</math> jest zwykłym prostokątem w <math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}^2,\displaystyle</math> to znaczy <math>\displaystyle \ K=[a,b]\times[c,d]</math>, a funkcja <math>\displaystyle f:K\to \mathbb{R}</math> jest nieujemna i
W przypadku gdy kostka <math>K</math> jest zwykłym prostokątem w <math>\mathbb{R}^2</math>, to znaczy <math>\ K=[a,b]\times[c,d]</math>, a funkcja <math>f:K\to \mathbb{R}</math> jest nieujemna i
ciągła (założenie ciągłości nie jest konieczne, wystarczy
ciągła (założenie ciągłości nie jest konieczne, wystarczy
całkowalność), to
całkowalność), to


<center><math>\displaystyle \iint\limits_K f(x,y)dxdy
<center><math>\iint\limits_K f(x,y)dxdy
</math></center>
</math></center>


jest objętością bryły <math>\displaystyle B</math> w <math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}^3</math>
jest objętością bryły <math>B</math> w <math>\mathbb{R}^3</math>
określonej nierównościami:
określonej nierównościami:


<center><math>\displaystyle a
<center><math>a
\ \leq\
\ \leq
x
x
\ \leq\
\ \leq
b,\quad
b,\quad
c
c
\ \leq\
\ \leq
y
y
\ \leq\
\ \leq
d,\quad
d,\quad
0
0
\ \leq\
\ \leq
z
z
\ \leq\
\ \leq
f(x,y).
f(x,y)</math></center>
</math></center>
{| border="0" align="center" cellspacing="10"
{| border="0" align="center" cellspacing="10"
|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
|[[File:am2.m10.w.r06.svg|375x375px|thumb|center|Aproksymacja objętości pod wykresem funkcji]]
<flash>file=am2.m10.w.r06.swf|width=375|height=375</flash>
|[[File:am2.m10.w.r07.svg|375x375px|thumb|center|Aproksymacja objętości pod wykresem funkcji]]
<div.thumbcaption>Aproksymacja objętości pod wykresem funkcji</div>
</div></div>
|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
<flash>file=am2.m10.w.r07.swf|width=375|height=375</flash>
<div.thumbcaption>Aproksymacja objętości pod wykresem funkcji</div>
</div></div>
|}
|}
{| border="0" align="center" cellspacing="10"
{| border="0" align="center" cellspacing="10"
|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
|[[File:am2.m10.w.r08.svg|375x375px|thumb|center|Aproksymacja objętości pod wykresem funkcji]]
<flash>file=am2.m10.w.r08.swf|width=375|height=375</flash>
|[[File:am2.m10.w.r09.svg|375x375px|thumb|center|Aproksymacja objętości pod wykresem funkcji]]
<div.thumbcaption>Aproksymacja objętości pod wykresem funkcji</div>
</div></div>
|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
<flash>file=am2.m10.w.r09.swf|width=375|height=375</flash>
<div.thumbcaption>Aproksymacja objętości pod wykresem funkcji</div>
</div></div>
|}
|}


Faktycznie, dla danego podziału <math>\displaystyle P</math> prostokąta <math>\displaystyle K,</math> suma dolna
Faktycznie, dla danego podziału <math>P</math> prostokąta <math>K</math>, suma dolna
<math>\displaystyle L(f,P)</math> to objętość "słupków" (czyli graniastosłupów) wpisanych w
<math>L(f,P)</math> to objętość "słupków" (czyli graniastosłupów) wpisanych w
<math>\displaystyle B,</math>  jak na powyższym rysunku.
<math>B</math>, jak na powyższym rysunku.


Przy zmniejszających się średnicach podziałów  suma objętości
Przy zmniejszających się średnicach podziałów  suma objętości
"słupków"
"słupków"
(czyli w granicy całka Riemanna z funkcji <math>\displaystyle f</math> po zbiorze <math>\displaystyle D</math>)
(czyli w granicy całka Riemanna z funkcji <math>f</math> po zbiorze <math>D</math>)
zmierza do objętości <math>\displaystyle B.</math>  
zmierza do objętości <math>B</math>.


{{uwaga|10.10.||
{{uwaga|10.10.||
Linia 294: Linia 261:
Wprowadzimy teraz kilka pojęć, które pomogą nam powiedzieć,
Wprowadzimy teraz kilka pojęć, które pomogą nam powiedzieć,
jak wygląda klasa funkcji całkowalnych w sensie Riemanna na
jak wygląda klasa funkcji całkowalnych w sensie Riemanna na
kostce w <math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}^N</math> (czyli dla jakich funkcji istnieje całka
kostce w <math>\mathbb{R}^N</math> (czyli dla jakich funkcji istnieje całka
Riemanna po kostce).
Riemanna po kostce).
<div class="thumb tright"><div style="width:253px;">
[[File:AM2.M10.W.R10.mp4|253x253px|thumb|right|Odcinek jest zawarty w kostce o dowolnie małej objętości]]
<flashwrap>file=AM2.M10.W.R10.swf|size=small</flashwrap>
<div.thumbcaption>Odcinek jest zawarty w kostce o dowolnie małej objętości</div>
</div></div>
Linia 305: Linia 269:
{{definicja|10.11.||
{{definicja|10.11.||


Niech <math>\displaystyle K_j, j=1,2,\ldots</math> będą kostkami w <math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}^N</math>;
Niech <math>K_j, j=1,2,\ldots</math> będą kostkami w <math>\mathbb{R}^N</math>;
<math>\displaystyle K_j=[a_1^j,b_1^j]\times\ldots\times[a_N^j,b_N^j].</math><br>
<math>K_j=[a_1^j,b_1^j]\times\ldots\times[a_N^j,b_N^j]</math>.<br>
Mówimy, że zbiór <math>\displaystyle B\in \mathbb{R}^N</math> ma
Mówimy, że zbiór <math>B\in \mathbb{R}^N</math> ma
''''' objętość zero''''', jeśli dla
''''' objętość zero''''', jeśli dla
każdego <math>\displaystyle \displaystyle\varepsilon>0</math> istnieją kostki <math>\displaystyle K_1,\ldots,K_s</math> takie że
każdego <math>\varepsilon>0</math> istnieją kostki <math>K_1,\ldots,K_s</math> takie że


<br><center>
<br><center>
<math>\displaystyle B\subset K_1\cup \ldots \cup K_s
<math>B\subset K_1\cup \ldots \cup K_s
</math>
</math>
<br></center>
<br></center>
Linia 319: Linia 283:


<br><center>
<br><center>
<math>\displaystyle \sum_{j=1}^sv(K_j)\leq\varepsilon.
<math>\sum_{j=1}^sv(K_j)\leq\varepsilon</math>
</math>
<br></center>
<br></center>


Linia 329: Linia 292:


'''(1)'''
'''(1)'''
Punkt w <math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}^N</math> jest zbiorem o objętości zero. Faktycznie,
Punkt w <math>\mathbb{R}^N</math> jest zbiorem o objętości zero. Faktycznie,
zawsze możemy dobrać układ współrzędnych tak, by punkt miał
zawsze możemy dobrać układ współrzędnych tak, by punkt miał
współrzędne <math>\displaystyle \displaystyle (0,\ldots,0)</math> i wtedy zawiera się on w kostce
współrzędne <math>(0,\ldots,0)</math> i wtedy zawiera się on w kostce
<math>\displaystyle K=[-a,a]\times\ldots\times[-a,a],</math> gdzie
<math>K=[-a,a]\times\ldots\times[-a,a]</math>, gdzie
<math>\displaystyle a=\sqrt[N]{\varepsilon}/2,</math> a zatem <math>\displaystyle v(K)=\varepsilon.</math><br>
<math>a=\sqrt[N]{\varepsilon}/2</math>, a zatem <math>v(K)=\varepsilon</math>.<br>
<br>
<br>
'''(2)'''
'''(2)'''
Brzeg kostki w <math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}^N</math> ma objętość zero. Ten fakt udowodnimy na
Brzeg kostki w <math>\mathbb{R}^N</math> ma objętość zero. Ten fakt udowodnimy na
ćwiczeniach.
ćwiczeniach.
}}
}}


<div class="thumb tright"><div style="width:375px;">
[[File:AM2.M10.W.R11.svg|375x375px|thumb|right|Kula w <math>\mathbb{R}^2</math> ma dodatnią objętość]]
<flash>file=AM2.M10.W.R11.swf|width=375|height=375</flash>
<div.thumbcaption>Kula w <math>\mathbb{R}^2</math> ma dodatnią objętość</div>
</div></div>


{{definicja|10.13.||
{{definicja|10.13.||


Mówimy, że zbiór <math>\displaystyle A\in \mathbb{R}^N</math> ma
Mówimy, że zbiór <math>A\in \mathbb{R}^N</math> ma
'''''miarę zero''''', jeśli
'''''miarę zero''''', jeśli
dla każdego <math>\displaystyle \displaystyle\varepsilon>0</math> istnieją kostki <math>\displaystyle K_1,K_2,\ldots</math> takie
dla każdego <math>\varepsilon>0</math> istnieją kostki <math>K_1,K_2,\ldots</math> takie
że
że


<br><center>
<br><center>
<math>\displaystyle B\subset K_1\cup K_2\cup\ldots=\bigcup_{j=1}^{\infty}K_j
<math>B\subset K_1\cup K_2\cup\ldots=\bigcup_{j=1}^{\infty}K_j
</math>
</math>
<br></center>
<br></center>
Linia 360: Linia 320:


<br><center>
<br><center>
<math>\displaystyle \sum_{j=1}^{\infty}v(K_j)\leq\varepsilon.
<math>\sum_{j=1}^{\infty}v(K_j)\leq\varepsilon</math>
</math>
<br></center>
<br></center>


Linia 368: Linia 327:
{{uwaga|10.14.|uw_10_14|
{{uwaga|10.14.|uw_10_14|


Jeśli zbiór <math>\displaystyle A</math> ma miarę zero, to ma puste
Jeśli zbiór <math>A</math> ma miarę zero, to ma puste
wnętrze, czyli int  <math>\displaystyle  A=\emptyset.</math>
wnętrze, czyli int  <math>A=\emptyset</math>.
}}
}}


Linia 379: Linia 338:
Oczywiście kula w <math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}^N</math> nie jest zbiorem miary
Oczywiście kula w <math>\mathbb{R}^N</math> nie jest zbiorem miary
zero - bo zawiera pewną kostkę.<br>
zero - bo zawiera pewną kostkę.<br>


Gdyby zbiór <math>\displaystyle A</math> miał niepuste wnętrze to, z definicji wnętrza,
Gdyby zbiór <math>A</math> miał niepuste wnętrze to, z definicji wnętrza,
zawierałby pewną kulę.
zawierałby pewną kulę.
}}
}}
Linia 392: Linia 351:


{| border="0" align="center" cellspacing="10"
{| border="0" align="center" cellspacing="10"
|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
|[[File:AM2.M10.W.R12a.svg|375x375px|thumb|center|Funkjca ciągła <math>f</math> nad odcinkiem]]
<flash>file=AM2.M10.W.R12a.swf|width=375|height=375</flash>
|[[File:AM2.M10.W.R12b.svg|375x375px|thumb|center|Funkcja powstała z funkcji ciągłej <math>f</math> przez zmianę wartości w jednym punkcie]]
<div.thumbcaption>Funkjca ciągła <math>f</math> nad odcinkiem</div>
</div></div>
|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
<flash>file=AM2.M10.W.R12b.swf|width=375|height=375</flash>
<div.thumbcaption>Funkcja powstała z funkcji ciągłej <math>f</math> przez zmianę wartości w jednym punkcie</div>
</div></div>
|}
|}


Na pierwszym rysunku mamy funkcję ciągłą na przedziale <math>\displaystyle \displaystyle [a, b],</math> a na drugim rysunku mamy tę samą funkcję, tylko z wartością zmienioną w jednym
Na pierwszym rysunku mamy funkcję ciągłą na przedziale <math>[a, b]</math>, a na drugim rysunku mamy tę samą funkcję, tylko z wartością zmienioną w jednym
punkcie - i w tym punkcie funkcja nie jest ciągła. Niemniej, pole
punkcie - i w tym punkcie funkcja nie jest ciągła. Niemniej, pole
pod wykresami obu funkcji jest takie samo - a zatem całka z obu
pod wykresami obu funkcji jest takie samo - a zatem całka z obu
funkcji po przedziale <math>\displaystyle \displaystyle [a,b]</math> jest taka sama. Podobnie, objętość
funkcji po przedziale <math>[a,b]</math> jest taka sama. Podobnie, objętość
bryły  ograniczonej wykresem funkcji nad prostokątem  nie zmieni
bryły  ograniczonej wykresem funkcji nad prostokątem  nie zmieni
się, jeśli zmienimy tę funkcję wzdłuż na przykład odcinka - jak na
się, jeśli zmienimy tę funkcję wzdłuż na przykład odcinka - jak na
Linia 412: Linia 365:
<center>
<center>
<div class="thumb"><div style="width:450px;">
<div class="thumb"><div style="width:450px;">
<applet code="applet.class" archive="images/a/a0/Javaview.jar,images/e/e1/Applet.jar" width="450" height="400">
<applet code="JavaviewModApplet.class" archive="images/a/a0/Javaview.jar,images/b/be/JavaviewModApplet.jar" width="450" height="400">
     <param name="colors" value="-1:#7e0b9f -0.80:#ce3bf8 -0.60:#2c4ae5 -0.40:#2c85e5 -0.20:#2ecca9 -0.05:#2ecc5b 0.05:#2ecc5b 0.20:#97cc2e 0.40:#edff27 0.60:#ffba27 0.80:#ff6e27 1:#d42525">
     <param name="colors" value="-1:#7e0b9f -0.80:#ce3bf8 -0.60:#2c4ae5 -0.40:#2c85e5 -0.20:#2ecca9 -0.05:#2ecc5b 0.05:#2ecc5b 0.20:#97cc2e 0.40:#edff27 0.60:#ffba27 0.80:#ff6e27 1:#d42525">
     <param name="coloring" value="maple">
     <param name="coloring" value="maple">
Linia 427: Linia 380:
<center>
<center>
<div class="thumb"><div style="width:450px;">
<div class="thumb"><div style="width:450px;">
<applet code="applet.class" archive="images/a/a0/Javaview.jar,images/e/e1/Applet.jar" width="450" height="400">
<applet code="JavaviewModApplet.class" archive="images/a/a0/Javaview.jar,images/b/be/JavaviewModApplet.jar" width="450" height="400">
     <param name="colors" value="-1:#7e0b9f -0.80:#ce3bf8 -0.60:#2c4ae5 -0.40:#2c85e5 -0.20:#2ecca9 -0.05:#2ecc5b 0.05:#2ecc5b 0.20:#97cc2e 0.40:#edff27 0.60:#ffba27 0.80:#ff6e27 1:#d42525">
     <param name="colors" value="-1:#7e0b9f -0.80:#ce3bf8 -0.60:#2c4ae5 -0.40:#2c85e5 -0.20:#2ecca9 -0.05:#2ecc5b 0.05:#2ecc5b 0.20:#97cc2e 0.40:#edff27 0.60:#ffba27 0.80:#ff6e27 1:#d42525">
     <param name="coloring" value="maple">
     <param name="coloring" value="maple">
Linia 452: Linia 405:
{{definicja|10.15.||
{{definicja|10.15.||


Niech  <math>\displaystyle K</math> będzie kostką w <math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}^n.</math> Weźmy funkcję
Niech  <math>K</math> będzie kostką w <math>\mathbb{R}^n</math>. Weźmy funkcję
<math>\displaystyle f: K\to \mathbb{R}.</math> Mówimy, że  funkcja <math>\displaystyle f</math> jest
<math>f: K\to \mathbb{R}</math>. Mówimy, że  funkcja <math>f</math> jest
'''''ciągła prawie wszędzie''''' na <math>\displaystyle K,</math>
'''''ciągła prawie wszędzie''''' na <math>K</math>,
jeśli istnieje zbiór <math>\displaystyle B</math> miary zero taki, że
jeśli istnieje zbiór <math>B</math> miary zero taki, że
<math>\displaystyle f</math> jest ciągła na <math>\displaystyle K\setminus B.</math>
<math>f</math> jest ciągła na <math>K\setminus B</math>.
}}
}}


{{definicja|10.16.||
{{definicja|10.16.||


Dwie funkcje <math>\displaystyle f</math> i <math>\displaystyle g</math> określone na kostce <math>\displaystyle K</math> są
Dwie funkcje <math>f</math> i <math>g</math> określone na kostce <math>K</math> są
'''''równe prawie wszędzie''''', jeśli istnieje zbiór <math>\displaystyle B</math> miary
'''''równe prawie wszędzie''''', jeśli istnieje zbiór <math>B</math> miary
zero, taki, że <math>\displaystyle f=g</math> na <math>\displaystyle K\setminus B.</math> Piszemy wtedy: <math>\displaystyle f=g</math> p.w.
zero, taki, że <math>f=g</math> na <math>K\setminus B</math>. Piszemy wtedy: <math>f=g</math> p.w.
na <math>\displaystyle K.</math>
na <math>K</math>.
}}
}}


Linia 472: Linia 425:
tylko na zbiorze miary zero, to dostaniemy funkcję ciągła prawie
tylko na zbiorze miary zero, to dostaniemy funkcję ciągła prawie
wszędzie. Tak jednak nie jest! Na ćwiczeniach zobaczymy przykład
wszędzie. Tak jednak nie jest! Na ćwiczeniach zobaczymy przykład
funkcji, określonej na przedziale <math>\displaystyle \displaystyle [0,1],</math> która jest różna od
funkcji, określonej na przedziale <math>[0,1]</math>, która jest różna od
funkcji ciągłej tylko na zbiorze miary zero,
funkcji ciągłej tylko na zbiorze miary zero,
ale która  nie jest ciągła w żadnym punkcie <math>\displaystyle \displaystyle [0,1]</math> (patrz [[Analiza matematyczna 2/Ćwiczenia 10: Wielowymiarowa całka Riemanna#cw_10_9|ćwiczenie 10.9.]]).
ale która  nie jest ciągła w żadnym punkcie <math>[0,1]</math> (patrz [[Analiza matematyczna 2/Ćwiczenia 10: Wielowymiarowa całka Riemanna#cw_10_9|ćwiczenie 10.9.]]).
}}
}}


Linia 482: Linia 435:
{{stwierdzenie|10.18.||
{{stwierdzenie|10.18.||


Weźmy dwie funkcje <math>\displaystyle f</math> i <math>\displaystyle g</math> określone na kostce <math>\displaystyle K\subset\mathbb{R}^N</math>
Weźmy dwie funkcje <math>f</math> i <math>g</math> określone na kostce <math>K\subset\mathbb{R}^N</math>
prowadzące w <math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}.</math> Załóżmy, że obie te funkcje są
prowadzące w <math>\mathbb{R}</math>. Załóżmy, że obie te funkcje są
całkowalne w sensie Riemanna (to znaczy istnieją <math>\displaystyle \displaystyle\displaystyle\int\limits_Kf(x)dx</math> i
całkowalne w sensie Riemanna (to znaczy istnieją <math>\int\limits_Kf(x)dx</math> i
<math>\displaystyle \displaystyle\displaystyle\int\limits_Kg(x)dx</math>). Załóżmy, że <math>\displaystyle f</math> jest równe <math>\displaystyle g</math> prawie wszędzie na
<math>\int\limits_Kg(x)dx</math>). Załóżmy, że <math>f</math> jest równe <math>g</math> prawie wszędzie na
<math>\displaystyle K.</math> Wtedy
<math>K</math>. Wtedy


<center><math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_Kf(x)dx=\displaystyle\int\limits_Kg(x)dx.
<center><math>\int\limits_Kf(x)dx=\int\limits_Kg(x)dx</math></center>
</math></center>


}}
}}


{{dowod|10.18. [nadobowiązkowy]||
{{dowod|10.18. [nadobowiązkowy]||
Zdefiniujmy funkcję <math>\displaystyle h:=f-g.</math> Widać, że funkcja <math>\displaystyle h</math>
Zdefiniujmy funkcję <math>h:=f-g</math>. Widać, że funkcja <math>h</math>
też jest całkowalna w sensie Riemanna na <math>\displaystyle K</math> i <math>\displaystyle h=0</math> p.w. na <math>\displaystyle K.</math>
też jest całkowalna w sensie Riemanna na <math>K</math> i <math>h=0</math> p.w. na <math>K</math>.
Wystarczy zatem pokazać, że <math>\displaystyle \displaystyle\displaystyle\int\limits_Kh(x)dx=0</math> (i skorzystać z liniowości
Wystarczy zatem pokazać, że <math>\int\limits_Kh(x)dx=0</math> (i skorzystać z liniowości
całki). Określmy zbiór <math>\displaystyle A:=\{x\in K : h(x)\neq 0\}.</math> Ponieważ <math>\displaystyle h</math>
całki). Określmy zbiór <math>A:=\{x\in K : h(x)\neq 0\}</math>. Ponieważ <math>h</math>
jest równa zero prawie wszędzie, to zbiór <math>\displaystyle A</math> ma miarę zero, a
jest równa zero prawie wszędzie, to zbiór <math>A</math> ma miarę zero, a
zatem ma puste wnętrze (patrz [[#uw_10_14|uwaga 10.14.]]). W szczególności
zatem ma puste wnętrze (patrz [[#uw_10_14|uwaga 10.14.]]). W szczególności
zbiór <math>\displaystyle A</math> nie zawiera żadnej kostki.
zbiór <math>A</math> nie zawiera żadnej kostki.


Weźmy teraz dowolny podział kostki <math>\displaystyle K</math> na kostki <math>\displaystyle K_1,\ldots,K_s.</math>
Weźmy teraz dowolny podział kostki <math>K</math> na kostki <math>K_1,\ldots,K_s</math>.


Żadna z tych kostek nie jest podzbiorem zbioru <math>\displaystyle A,</math> czyli można
Żadna z tych kostek nie jest podzbiorem zbioru <math>A</math>, czyli można
wybrać punkty pośrednie <math>\displaystyle x_1,\ldots,x_s</math> takie że <math>\displaystyle x_j\in
wybrać punkty pośrednie <math>x_1,\ldots,x_s</math> takie że <math>x_j\in
K_j\setminus A, j=1,\ldots,s.</math> Dla tych <math>\displaystyle x_j</math> oczywiście <math>\displaystyle h(x_j)=0.</math>
K_j\setminus A, j=1,\ldots,s</math>. Dla tych <math>x_j</math> oczywiście <math>h(x_j)=0</math>.
W takim razie
W takim razie


<center><math>\displaystyle \sum_{j=1}^sv(K_j)h(x_j)=0,
<center><math>\sum_{j=1}^sv(K_j)h(x_j)=0</math>,</center>
</math></center>


a więc także
a więc także


<center><math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_Kh(x)dx=\lim_{s\to\infty}\sum_{j=1}^sv(K_j)h(t_j)=0.
<center><math>\int\limits_Kh(x)dx=\lim_{s\to\infty}\sum_{j=1}^sv(K_j)h(t_j)=0</math></center>
</math></center>


}}
}}
Linia 524: Linia 474:
{{twierdzenie|10.19.||
{{twierdzenie|10.19.||


Niech <math>\displaystyle K</math> będzie kostką w <math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}^N.</math> Niech <math>\displaystyle f: K\to \mathbb{R}</math>
Niech <math>K</math> będzie kostką w <math>\mathbb{R}^N</math>. Niech <math>f: K\to \mathbb{R}</math>
będzie funkcją
będzie funkcją
ograniczoną oraz ciągłą prawie wszędzie na <math>\displaystyle K.</math><br>
ograniczoną oraz ciągłą prawie wszędzie na <math>K</math>.<br>
Wtedy <math>\displaystyle f</math> jest całkowalna w sensie Riemanna na <math>\displaystyle K.</math>
Wtedy <math>f</math> jest całkowalna w sensie Riemanna na <math>K</math>.
}}
}}


Linia 533: Linia 483:
zbiorach innych niż kostki (jak na przykład walce, kule etc).
zbiorach innych niż kostki (jak na przykład walce, kule etc).


Przypomnijmy, że funkcją charakterystyczną zbioru <math>\displaystyle B\in
Przypomnijmy, że funkcją charakterystyczną zbioru <math>B\in
\mathbb{R}^N</math> nazywamy funkcję
\mathbb{R}^N</math> nazywamy funkcję


<center><math>\displaystyle \chi_B(x)
<center><math>\chi_B(x)
\ =\
=
\left\{
\left\{
\begin{array} {lll}
\begin{array} {lll}
1 &  \textrm{dla} \displaystyle  &  x\in B,\\
1 &  \text{dla} &  x\in B,\\
0,&  \textrm{dla} \displaystyle  &  x\in \mathbb{R}^N\setminus B.
0,&  \text{dla} &  x\in \mathbb{R}^N\setminus B.
\end{array}  
\end{array}  
\right.
\right.</math></center>
</math></center>


{| border="0" align="center" cellspacing="10"
{| border="0" align="center" cellspacing="10"
|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
|[[File:AM2.M10.W.R14a.svg|375x220px|thumb|center|Zbiórr <math>B</math>]]
<flash>file=AM2.M10.W.R14a.swf|width=375|height=220</flash>
|[[File:AM2.M10.W.R14b.svg|375x220px|thumb|center|Wykres funkcji charakterystycznej zbioru <math>B</math>]]
<div.thumbcaption>Zbiórr <math>B</math></div>
</div></div>
|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
<flash>file=AM2.M10.W.R14b.swf|width=375|height=220</flash>
<div.thumbcaption>Wykres funkcji charakterystycznej zbioru <math>B</math></div>
</div></div>
|}
|}


Dla funkcji <math>\displaystyle f: B\to \mathbb{R}</math> zdefiniujmy funkcję
Dla funkcji <math>f: B\to \mathbb{R}</math> zdefiniujmy funkcję


<center><math>\displaystyle f_B(x)
<center><math>f_B(x)
\ :=\
\ :=
\left\{
\left\{
\begin{array} {lll}
\begin{array} {lll}
f(x) &  \textrm{dla} \displaystyle  & x\in B,\\
f(x) &  \text{dla} & x\in B,\\
0    &  \textrm{dla} \displaystyle  & x\in \mathbb{R}^N\setminus B.
0    &  \text{dla} & x\in \mathbb{R}^N\setminus B.
\end{array}  
\end{array}  
\right.
\right.</math></center>
</math></center>


{| border="0" align="center" cellspacing="10"
{| border="0" align="center" cellspacing="10"
|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
|[[File:AM2.M10.W.R15a.svg|375x250px|thumb|center|Zbiór <math>B</math> i wykres funkcji <math>f</math>]]
<flash>file=AM2.M10.W.R15a.swf|width=375|height=250</flash>
|[[File:AM2.M10.W.R15b.svg|375x250px|thumb|center|Wykres funkcji <math>f_B</math>]]
<div.thumbcaption>Zbiór <math>B</math> i wykres funkcji <math>f</math></div>
</div></div>
|<div class="thumb"><div style="width:375px;">
<flash>file=AM2.M10.W.R15b.swf|width=375|height=250</flash>
<div.thumbcaption>Wykres funkcji <math>f_B</math></div>
</div></div>
|}
|}
Możemy teraz zdefiniować całkę Riemanna z funkcji ograniczonej <math>\displaystyle f</math>
Możemy teraz zdefiniować całkę Riemanna z funkcji ograniczonej <math>f</math>
po zbiorze ograniczonym <math>\displaystyle B\subset\mathbb{R}^N.</math>
po zbiorze ograniczonym <math>B\subset\mathbb{R}^N</math>.


{{definicja|10.20.||
{{definicja|10.20.||


Niech  <math>\displaystyle B</math> będzie ograniczonym podzbiorem <math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}^N</math> i niech
Niech  <math>B</math> będzie ograniczonym podzbiorem <math>\mathbb{R}^N</math> i niech
<math>\displaystyle f:B\to\mathbb{R}</math> będzie funkcją ograniczoną. Niech <math>\displaystyle K</math> będzie kostką w
<math>f:B\to\mathbb{R}</math> będzie funkcją ograniczoną. Niech <math>K</math> będzie kostką w
<math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}^N</math> taką, że <math>\displaystyle B\subset K.</math> Wtedy całkę z funkcji <math>\displaystyle f</math> po
<math>\mathbb{R}^N</math> taką, że <math>B\subset K</math>. Wtedy całkę z funkcji <math>f</math> po
zbiorze <math>\displaystyle B</math> definiujemy jako
zbiorze <math>B</math> definiujemy jako


<center><math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_Bf(x)dx:=\displaystyle\int\limits_Kf_B(x)dx,
<center><math>\int\limits_Bf(x)dx:=\int\limits_Kf_B(x)dx</math>,</center>
</math></center>


o ile <math>\displaystyle \displaystyle\displaystyle\int\limits_Kf_Bdx</math> istnieje.
o ile <math>\int\limits_Kf_Bdx</math> istnieje.
}}
}}


Pomijamy tu, intuicyjnie dość oczywisty, dowód poprawności
Pomijamy tu, intuicyjnie dość oczywisty, dowód poprawności
definicji - czyli jej niezależności od wyboru kostki <math>\displaystyle K,</math> w której
definicji - czyli jej niezależności od wyboru kostki <math>K</math>, w której
zawiera się zbiór <math>\displaystyle B.</math>
zawiera się zbiór <math>B</math>.


Pozostaje jeszcze pytanie, czy możemy powiedzieć, kiedy
Pozostaje jeszcze pytanie, czy możemy powiedzieć, kiedy
istnieje całka <math>\displaystyle \displaystyle\displaystyle\int\limits_Kf_B(x)dx</math>? Aby odpowiedzieć na to pytanie,
istnieje całka <math>\int\limits_Kf_B(x)dx</math>? Aby odpowiedzieć na to pytanie,
podajmy najpierw następujące fakty:
podajmy najpierw następujące fakty:
[[grafika:Jordan.jpg|thumb|right||Marie Ennemond Camille Jordan (1838-1922)<br>[[Biografia Jordan|Zobacz biografię]]]]
[[grafika:Jordan.jpg|thumb|right||Marie Ennemond Camille Jordan (1838-1922)<br>[[Biografia Jordan|Zobacz biografię]]]]
{{definicja|10.21.||
{{definicja|10.21.||


Niech <math>\displaystyle B</math> będzie ograniczonym podzbiorem <math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}^N.</math> Załóżmy, że
Niech <math>B</math> będzie ograniczonym podzbiorem <math>\mathbb{R}^N</math>. Załóżmy, że
brzeg zbioru <math>\displaystyle B</math> jest zbiorem miary zero, <math>\displaystyle m(\partial B)=0.</math> Zbiór
brzeg zbioru <math>B</math> jest zbiorem miary zero, <math>m(\partial B)=0</math>. Zbiór
<math>\displaystyle B</math> nazywamy wtedy
<math>B</math> nazywamy wtedy
'''''mierzalnym w sensie Jordana''''' (czyli '''''J-mierzalnym''''')
'''''mierzalnym w sensie Jordana''''' (czyli '''''J-mierzalnym''''')
(przypomnijmy, że brzeg zbioru <math>\displaystyle B</math> definiujemy jako
(przypomnijmy, że brzeg zbioru <math>B</math> definiujemy jako
<math>\displaystyle \displaystyle\partial B=\overline{B}\setminus\mathrm{int}\, B</math>;
<math>\partial B=\overline{B}\setminus\mathrm{int}\, B</math>;
patrz [[Analiza matematyczna 2/Wykład 1: Przestrzenie metryczne#def_1_7|definicja 1.7.]]).
patrz [[Analiza matematyczna 2/Wykład 1: Przestrzenie metryczne#def_1_7|definicja 1.7.]]).
}}
}}
Linia 618: Linia 553:
{{stwierdzenie|10.22.||
{{stwierdzenie|10.22.||


Jeśli zbiór ograniczony <math>\displaystyle B,</math> zawarty w pewnej kostce <math>\displaystyle K</math>
Jeśli zbiór ograniczony <math>B</math>, zawarty w pewnej kostce <math>K</math>
jest J-mierzalny, to istnieje
jest J-mierzalny, to istnieje


<center>
<center>
<math>\displaystyle \displaystyle\int\limits_B\chi_B(x)dx.
<math>\int\limits_B\chi_B(x)dx</math>
</math>
</center>
</center>


Linia 630: Linia 564:
{{definicja|10.23.||
{{definicja|10.23.||


Dla J-mierzalnego zbioru ograniczonego <math>\displaystyle B</math> zawartego w
Dla J-mierzalnego zbioru ograniczonego <math>B</math> zawartego w
kostce <math>\displaystyle K</math> '''objętością '''<math>\displaystyle B</math> nazywamy liczbę
kostce <math>K</math> '''objętością '''<math>B</math> nazywamy liczbę


<center>
<center>
<math>\displaystyle v(B):=\displaystyle\int\limits_B\chi_B(x)dx.
<math>v(B):=\int\limits_B\chi_B(x)dx</math>
</math>
</center>
</center>


Linia 642: Linia 575:
{{definicja|10.24.||
{{definicja|10.24.||


Gdy <math>\displaystyle B\subset \mathbb{R},\displaystyle v(B)</math> nazywamy '''''długością''''' <math>\displaystyle B,</math> a dla
Gdy <math>B\subset \mathbb{R},v(B)</math> nazywamy '''''długością''''' <math>B</math>, a dla
<math>\displaystyle B\subset \mathbb{R}^2,\displaystyle v(B)</math> nazywamy '''''polem''''' <math>\displaystyle B.</math>
<math>B\subset \mathbb{R}^2,v(B)</math> nazywamy '''''polem''''' <math>B</math>.
}}
}}


Linia 650: Linia 583:
{{twierdzenie|10.25.||
{{twierdzenie|10.25.||


Niech  <math>\displaystyle B</math> będzie J-mierzalnym,  ograniczonym podzbiorem
Niech  <math>B</math> będzie J-mierzalnym,  ograniczonym podzbiorem
<math>\displaystyle \displaystyle\mathbb{R}^N.</math> Niech <math>\displaystyle f: B\to \mathbb{R}</math> będzie funkcją
<math>\mathbb{R}^N</math>. Niech <math>f: B\to \mathbb{R}</math> będzie funkcją
ograniczoną oraz ciągłą prawie wszędzie na <math>\displaystyle B.</math><br>
ograniczoną oraz ciągłą prawie wszędzie na <math>B</math>.<br>
Wtedy <math>\displaystyle f</math> jest całkowalna w sensie Riemanna na <math>\displaystyle B.</math>
Wtedy <math>f</math> jest całkowalna w sensie Riemanna na <math>B</math>.
}}
}}


Linia 661: Linia 594:
ciągłych i określonych na "przyzwoitych" zbiorach, to znaczy
ciągłych i określonych na "przyzwoitych" zbiorach, to znaczy
zbiorach ograniczonych kawałkami wykresów funkcji, i to funkcji
zbiorach ograniczonych kawałkami wykresów funkcji, i to funkcji
klasy co najmniej <math>\displaystyle \displaystyle\cal C^1.</math> Takimi zbiorami są na przykład kula,
klasy co najmniej <math>\cal C^1</math>. Takimi zbiorami są na przykład kula,
walec, kostka, stożek i ich przecięcia. Przedstawione w tym
walec, kostka, stożek i ich przecięcia. Przedstawione w tym
wykładzie rozważania dotyczące całkowalności i zbiorów miary zero
wykładzie rozważania dotyczące całkowalności i zbiorów miary zero

Aktualna wersja na dzień 19:08, 12 wrz 2023

Wielowymiarowa całka Riemanna

Wykład przedstawia pojęcie całki Riemanna funkcji zmiennych. Definiujemy całkę Riemanna na kostce i na pewnych zbiorach ograniczonych. Wprowadzamy pojęcie zbioru miary zero oraz zbioru mierzalnego w sensie Jordana. Charakteryzujemy funkcje całkowalne w sensie Riemanna.

Definicja i własności całki Riemanna

Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866)
Zobacz biografię
Plik:AM2.M10.W.R01.svg
Podział kostki na mniejsze kostki , takie że .


Celem tego wykładu jest zdefiniowanie całki Riemanna z funkcji zmiennych po zbiorze ograniczonym w . Zaczynamy od bardzo naturalnego uogólnienia pojęcia całki Riemanna po przedziale w na całkę, po iloczynie kartezjańskim przedziałów (czyli po tak zwanej kostce) w . Następnie mówimy, jakie funkcje są całkowalne w sensie Riemanna po kostkach (to znaczy dla jakich funkcji istnieje całka Riemanna z tej funkcji po kostce). Okazuje się, że tymi funkcjami są funkcje ograniczone i ciągłe "na prawie całej" kostce. Do precyzyjnego określenia, co to znaczy "na prawie całej", będą nam potrzebne definicje zbioru miary zero i równości prawie wszędzie. Na zakończenie wykładu powiemy, jak zdefiniować całkę Riemanna nie tylko po kostce, ale też po pewnych zbiorach ograniczonych.

Definicja 10.1.

(1) Kostką w będziemy nazywać zbiór , czyli iloczyn kartezjański przedziałów .
(2) Objętością kostki będziemy nazywać liczbą .
(3) Liczbę (czyli długość najdłuższego boku kostki) nazwiemy średnicą kostki .

Podzielmy teraz naszą kostkę na mniejsze kostki , o wnętrzach rozłącznych i takich, że . Oznaczmy ten zbiór kostek przez .


Definicja 10.2.

(1) Określony wyżej zbiór nazywamy podziałem kostki .
(2) Liczbę nazywamy średnicą podziału .

Weźmy teraz ciąg takich podziałów kostki , czyli ciąg . Niech oznacza średnicę podziału .

Definicja 10.3.

Ciąg podziałów nazwiemy ciągiem normalnym, gdy , czyli gdy średnice kolejnych podziałów zmierzają do zera.

Weźmy teraz funkcję ograniczoną .
Analogicznie, jak w przypadku funkcji jednej zmiennej, określamy górną sumę całkową i dolną sumę całkową, a także sumę całkową zależną od punktów pośrednich.

Definicja 10.4.

(1) Dla podziału kostki i funkcji ograniczonej definiujemy

dla .
(2) Dolną sumą całkową odpowiadającą podziałowi nazywamy liczbę

(3) Górną sumą całkową odpowiadającą podziałowi nazywamy liczbę

(4) W każdej z kostek wybierzmy dowolny punkt . Dostajemy ciąg punktów pośrednich, Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle x_1,\ldots,x_t} .
Sumą całkową (funkcji Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle f} dla podziału Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle P} i punktów pośrednich Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle x_1,\ldots,x_t} ) nazywamy liczbę

Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle S(f,P,x_1,\ldots,x_t)=\sum_{i=1}^tf(x_i)v(K_i)}
Funkcja ograniczona określona na kostce w Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \mathbb{R}^2}
Podział kostki w Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \mathbb{R}^2} oraz punkty pośrednie

Weźmy teraz normalny ciąg Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle P_1,P_2,\ldots} . podziałów kostki Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle K} . Dla każdego podziału Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle P_j} wybierzmy ciągpunktów pośrednich Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle x_1^j,\ldots,x_{t_j}^j} . Weźmy sumę całkową . Możemy teraz postawić następującą definicję:

Definicja 10.5.

Niech będzie funkcją ograniczoną. Mówimy, że funkcja jest całkowalna w sensie Riemanna na kostce , jeśli dla każdego normalnego ciągu podziałów , istnieje granica

i granica ta nie zależy ani od wyboru ciągu podziałów, ani od wyboru punktów pośrednich.
Powyższą granicę oznaczamy

i nazywamy

całką Riemanna funkcji po kostce .
Plik:Am2.m10.w.r04.svg
Objętość prostopadłościanu jest jednym składnikiem w sumie całkowej
Objętość wszystkich prostopadłościanów jest równa sumie całkowej
Uwaga 10.6.

Można wykazać, że funkcja ograniczona jest całkowalna na kostce wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnego ciągu podziałów normalnych mamy

,

jak również można wykazać, że wtedy istnieją i są równe granice .

Uwaga 10.7.

W literaturze można spotkać też zapis , my będziemy raczej pisać , pamiętając, że zapis oznacza tu , a . Wyjątek zrobimy natomiast dla tradycyjnego zapisu całki dwóch i trzech zmiennych, zapisując wtedy

lub

Wnioskiem z definicji jest poniższe stwierdzenie o liniowości całki:

Stwierdzenie 10.8.

Niech będzie kostką w a i funkcjami całkowalnymi w sensie Riemanna na . Niech będą stałymi rzeczywistymi. Wtedy

Nietrudno też zobaczyć, że prawdziwe jest poniższe stwierdzenie.

Stwierdzenie 10.9.

Niech i będą dwoma kostkami w o rozłącznych wnętrzach. Wówczas dla każdej funkcji całkowalnej, mamy

Oczywiście to stwierdzenie nie jest prawdziwe, gdy nie założymy, że kostki mają wnętrza rozłączne.

Interpretacja geometryczna całki Riemanna

W przypadku gdy kostka jest zwykłym prostokątem w , to znaczy , a funkcja jest nieujemna i ciągła (założenie ciągłości nie jest konieczne, wystarczy całkowalność), to

jest objętością bryły w określonej nierównościami:

Plik:Am2.m10.w.r06.svg
Aproksymacja objętości pod wykresem funkcji
Aproksymacja objętości pod wykresem funkcji
Aproksymacja objętości pod wykresem funkcji
Aproksymacja objętości pod wykresem funkcji

Faktycznie, dla danego podziału prostokąta , suma dolna to objętość "słupków" (czyli graniastosłupów) wpisanych w , jak na powyższym rysunku.

Przy zmniejszających się średnicach podziałów suma objętości "słupków" (czyli w granicy całka Riemanna z funkcji po zbiorze ) zmierza do objętości .

Uwaga 10.10.

Liczenie całki Riemanna wprost z definicji jest raczej niewygodne. Jeśli nawet będziemy wiedzieli, że całka istnieje, to musimy utworzyć ciąg podziałów, policzyć sumy całkowe i ich granicę. Na ćwiczeniach policzymy przykłady całek z wykorzystaniem definicji (patrz ćwiczenie 10.1. i 10.2.), by zobaczyć, że jest to metoda dość pracochłonna i docenić twierdzenie, które poznamy na następnym wykładzie (twierdzenie Fubiniego). Twierdzenie to pozwoli nam liczyć całki wielokrotne przy pomocy całek pojedynczych (które już umiemy liczyć).

Wprowadzimy teraz kilka pojęć, które pomogą nam powiedzieć, jak wygląda klasa funkcji całkowalnych w sensie Riemanna na kostce w (czyli dla jakich funkcji istnieje całka Riemanna po kostce).

Plik:AM2.M10.W.R10.mp4
Odcinek jest zawarty w kostce o dowolnie małej objętości


Definicja 10.11.

Niech będą kostkami w ; .
Mówimy, że zbiór ma objętość zero, jeśli dla każdego istnieją kostki takie żeoraz
Przykład 10.12.

(1) Punkt w jest zbiorem o objętości zero. Faktycznie, zawsze możemy dobrać układ współrzędnych tak, by punkt miał współrzędne i wtedy zawiera się on w kostce , gdzie , a zatem .

(2) Brzeg kostki w ma objętość zero. Ten fakt udowodnimy na ćwiczeniach.

Plik:AM2.M10.W.R11.svg
Kula w ma dodatnią objętość

Definicja 10.13.

Mówimy, że zbiór ma miarę zero, jeśli dla każdego istnieją kostki takie żeorazUwaga 10.14.

Jeśli zbiór ma miarę zero, to ma puste wnętrze, czyli int .

Dowód uwagi 10.14.


Zauważmy, że wprost z definicji wynika, że podzbiór zbioru miary zero jest zbiorem miary zero.


Oczywiście kula w nie jest zbiorem miary zero - bo zawiera pewną kostkę.


Gdyby zbiór miał niepuste wnętrze to, z definicji wnętrza, zawierałby pewną kulę.

End of proof.gif

Popatrzmy teraz na rysunki poniżej.


Plik:AM2.M10.W.R12a.svg
Funkjca ciągła nad odcinkiem
Plik:AM2.M10.W.R12b.svg
Funkcja powstała z funkcji ciągłej przez zmianę wartości w jednym punkcie

Na pierwszym rysunku mamy funkcję ciągłą na przedziale , a na drugim rysunku mamy tę samą funkcję, tylko z wartością zmienioną w jednym punkcie - i w tym punkcie funkcja nie jest ciągła. Niemniej, pole pod wykresami obu funkcji jest takie samo - a zatem całka z obu funkcji po przedziale jest taka sama. Podobnie, objętość bryły ograniczonej wykresem funkcji nad prostokątem nie zmieni się, jeśli zmienimy tę funkcję wzdłuż na przykład odcinka - jak na poniższych rysunkach:

<applet code="JavaviewModApplet.class" archive="images/a/a0/Javaview.jar,images/b/be/JavaviewModApplet.jar" width="450" height="400">

   <param name="colors" value="-1:#7e0b9f -0.80:#ce3bf8 -0.60:#2c4ae5 -0.40:#2c85e5 -0.20:#2ecca9 -0.05:#2ecc5b 0.05:#2ecc5b 0.20:#97cc2e 0.40:#edff27 0.60:#ffba27 0.80:#ff6e27 1:#d42525">
   <param name="coloring" value="maple">
   <param name="model" value="images/2/23/Am2.m10.w.r13a.mgs.zip">
   <param name="scale" value="1.0 1.0 0.2">

<param name="shading" value="0.2"> </applet>

<div.thumbcaption>Funkjca ciągła nad prostokątem


Funkcja ciągła nad prostokątem

<applet code="JavaviewModApplet.class" archive="images/a/a0/Javaview.jar,images/b/be/JavaviewModApplet.jar" width="450" height="400">

   <param name="colors" value="-1:#7e0b9f -0.80:#ce3bf8 -0.60:#2c4ae5 -0.40:#2c85e5 -0.20:#2ecca9 -0.05:#2ecc5b 0.05:#2ecc5b 0.20:#97cc2e 0.40:#edff27 0.60:#ffba27 0.80:#ff6e27 1:#d42525">
   <param name="coloring" value="maple">
   <param name="model" value="images/e/eb/Am2.m10.w.r13b.mgs.zip">
   <param name="scale" value="1.0 1.0 0.2">

<param name="shading" value="0.2"> </applet>

<div.thumbcaption>Funkcja powstała z funkcji ciągłej przez zmianę wartości wzdłuż odcinka


Funkcja powstała z funkcji ciągłej przez zmianę wartości wzdłuż odcinka


A zatem całki po tym prostokącie z obu funkcji są takie same.

Przypuśćmy więc, że umiemy policzyć całkę po kostce z funkcji ciągłej. Z powyższych przykładów widać, że możemy funkcję ciągłą "zepsuć" na pewnym "niedużym" zbiorze - a całka pozostanie taka sama jak dla funkcji ciągłej. Aby formalnie powiedzieć jak bardzo możemy "zepsuć" funkcję, będziemy potrzebowali poniższych definicji:

Definicja 10.15.

Niech będzie kostką w . Weźmy funkcję . Mówimy, że funkcja jest ciągła prawie wszędzie na , jeśli istnieje zbiór miary zero taki, że jest ciągła na .

Definicja 10.16.

Dwie funkcje i określone na kostce równe prawie wszędzie, jeśli istnieje zbiór miary zero, taki, że na . Piszemy wtedy: p.w. na .

Uwaga 10.17.

Wydawać by się mogło, że jeśli "zepsujemy" funkcję ciągłą tylko na zbiorze miary zero, to dostaniemy funkcję ciągła prawie wszędzie. Tak jednak nie jest! Na ćwiczeniach zobaczymy przykład funkcji, określonej na przedziale , która jest różna od funkcji ciągłej tylko na zbiorze miary zero, ale która nie jest ciągła w żadnym punkcie (patrz ćwiczenie 10.9.).

Teraz możemy napisać stwierdzenie, które mówi, kiedy całka Riemanna funkcji jest równa całce Riemanna "popsutej" funkcji.

Stwierdzenie 10.18.

Weźmy dwie funkcje i określone na kostce prowadzące w . Załóżmy, że obie te funkcje są całkowalne w sensie Riemanna (to znaczy istnieją i ). Załóżmy, że jest równe prawie wszędzie na . Wtedy

Dowód 10.18. [nadobowiązkowy]

Zdefiniujmy funkcję . Widać, że funkcja też jest całkowalna w sensie Riemanna na i p.w. na . Wystarczy zatem pokazać, że (i skorzystać z liniowości całki). Określmy zbiór . Ponieważ jest równa zero prawie wszędzie, to zbiór ma miarę zero, a zatem ma puste wnętrze (patrz uwaga 10.14.). W szczególności zbiór nie zawiera żadnej kostki.

Weźmy teraz dowolny podział kostki na kostki .

Żadna z tych kostek nie jest podzbiorem zbioru , czyli można wybrać punkty pośrednie takie że . Dla tych oczywiście . W takim razie

,

a więc także

End of proof.gif

Podamy teraz bez dowodu bardzo ważne twierdzenie, które mówi, jakie funkcje są całkowalne w sensie Riemanna.

Twierdzenie 10.19.

Niech będzie kostką w . Niech będzie funkcją ograniczoną oraz ciągłą prawie wszędzie na .
Wtedy jest całkowalna w sensie Riemanna na .

Na zakończenie tego wykładu powiemy, jak całkować funkcje po zbiorach innych niż kostki (jak na przykład walce, kule etc).

Przypomnijmy, że funkcją charakterystyczną zbioru nazywamy funkcję

Plik:AM2.M10.W.R14a.svg
Zbiórr
Plik:AM2.M10.W.R14b.svg
Wykres funkcji charakterystycznej zbioru

Dla funkcji zdefiniujmy funkcję

Plik:AM2.M10.W.R15a.svg
Zbiór i wykres funkcji
Plik:AM2.M10.W.R15b.svg
Wykres funkcji

Możemy teraz zdefiniować całkę Riemanna z funkcji ograniczonej po zbiorze ograniczonym .

Definicja 10.20.

Niech będzie ograniczonym podzbiorem i niech będzie funkcją ograniczoną. Niech będzie kostką w taką, że . Wtedy całkę z funkcji po zbiorze definiujemy jako

,

o ile istnieje.

Pomijamy tu, intuicyjnie dość oczywisty, dowód poprawności definicji - czyli jej niezależności od wyboru kostki , w której zawiera się zbiór .

Pozostaje jeszcze pytanie, czy możemy powiedzieć, kiedy istnieje całka ? Aby odpowiedzieć na to pytanie, podajmy najpierw następujące fakty:

Marie Ennemond Camille Jordan (1838-1922)
Zobacz biografię

Definicja 10.21.

Niech będzie ograniczonym podzbiorem . Załóżmy, że brzeg zbioru jest zbiorem miary zero, . Zbiór nazywamy wtedy mierzalnym w sensie Jordana (czyli J-mierzalnym) (przypomnijmy, że brzeg zbioru definiujemy jako ; patrz definicja 1.7.).

Bez dowodu podamy poniższe stwierdzenie:

Stwierdzenie 10.22.

Jeśli zbiór ograniczony , zawarty w pewnej kostce jest J-mierzalny, to istnieje

Definicja 10.23.

Dla J-mierzalnego zbioru ograniczonego zawartego w kostce objętością nazywamy liczbę

Definicja 10.24.

Gdy nazywamy długością , a dla nazywamy polem .

Możemy teraz podać następujące twierdzenie.

Twierdzenie 10.25.

Niech będzie J-mierzalnym, ograniczonym podzbiorem . Niech będzie funkcją ograniczoną oraz ciągłą prawie wszędzie na .
Wtedy jest całkowalna w sensie Riemanna na .

Uwaga 10.26.

W praktyce najczęściej mamy do czynienia z całkowaniem funkcji ciągłych i określonych na "przyzwoitych" zbiorach, to znaczy zbiorach ograniczonych kawałkami wykresów funkcji, i to funkcji klasy co najmniej . Takimi zbiorami są na przykład kula, walec, kostka, stożek i ich przecięcia. Przedstawione w tym wykładzie rozważania dotyczące całkowalności i zbiorów miary zero należy potraktować jako rodzaj wstępu do teorii miary i do ogólniejszych teorii całek, na przykład do teorii całki Lebesgue'a.