Analiza matematyczna 2/Test 10: Wielowymiarowa całka Riemanna: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
m (Zastępowanie tekstu - "\textrm{" na "\text{")
m (Zastępowanie tekstu - "\ =\" na "=")
 
Linia 10: Linia 10:
 
Na zbiorze <math>\displaystyle D=[0,1]\times[0,3]</math> dana jest  funkcja
 
Na zbiorze <math>\displaystyle D=[0,1]\times[0,3]</math> dana jest  funkcja
  
<center><math>\displaystyle f(x,y) \ =\
+
<center><math>\displaystyle f(x,y) =
 
   \left\{
 
   \left\{
 
   \begin{array} {lll}
 
   \begin{array} {lll}

Aktualna wersja na dzień 12:50, 9 cze 2020

Całka gdzie wynosi:


Na zbiorze dana jest funkcja

Całka

jest równa

jest równa

nie istnieje, bo funkcja nie jest ciągła.


W dany jest odcinek oraz funkcja dana wzorem Wtedy całka jest równa


Odcinek ma miarę zero w


Na zbiorze funkcja dana jest wzorem Całka jest równa


jest punktem w o współrzędnych Całka wynosi


jest kołem w o promieniu o środku w Całka jest równa


Brzegiem kwadratu w jest

zbiór punktów

zbiór odcinków

zbiór pusty


Brzegiem okręgu w jest

zbiór pusty

ten okrąg

punkt