Analiza matematyczna 2/Test 10: Wielowymiarowa całka Riemanna

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Całka gdzie wynosi:


Na zbiorze dana jest funkcja

Całka

jest równa

jest równa

nie istnieje, bo funkcja nie jest ciągła.


W dany jest odcinek oraz funkcja dana wzorem Wtedy całka jest równa


Odcinek ma miarę zero w


Na zbiorze funkcja dana jest wzorem Całka jest równa


jest punktem w o współrzędnych Całka wynosi


jest kołem w o promieniu o środku w Całka jest równa


Brzegiem kwadratu w jest

zbiór punktów

zbiór odcinków

zbiór pusty


Brzegiem okręgu w jest

zbiór pusty

ten okrąg

punkt