Analiza matematyczna 2/Ćwiczenia 1: Przestrzenie metryczne: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
m (Zastępowanie tekstu - "0:\" na "0:")
m (Zastępowanie tekstu - "<div class="thumb t(.*)"><div style="width:(.*);"> <flash>file=(.*)\.swf\|width=(.*)\|height=(.*)<\/flash> <div\.thumbcaption>(.*)<\/div> <\/div><\/div>" na "$4x$5px|thumb|$1|$6")
 
Linia 337: Linia 337:
  
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="thumb tright"><div style="width:375px;">
+
[[File:Am2.M01.C.R01.svg|375x375px|thumb|right|Średnice zbiorów <math>A</math> i <math>B</math> gdy <math>A\subseteq B</math>]]
<flash>file=Am2.M01.C.R01.swf|width=375|height=375</flash>
 
<div.thumbcaption>Średnice zbiorów <math>A</math> i <math>B</math> gdy <math>A\subseteq B</math></div>
 
</div></div>
 
 
Mamy
 
Mamy
  
Linia 439: Linia 436:
  
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">   
<div class="thumb tleft"><div style="width:375px;">
+
[[File:Am2.M01.C.R02.svg|375x375px|thumb|left|Rysunek do dowodu twierdzenia z ćwiczenia 1.6.]]
<flash>file=Am2.M01.C.R02.swf|width=375|height=375</flash>
 
<div.thumbcaption>Rysunek do dowodu twierdzenia z ćwiczenia 1.6.</div>
 
</div></div>
 
 
Ponieważ, <math> \displaystyle  x_1\in K(x_0,R),</math> więc z definicji kuli mamy, że
 
Ponieważ, <math> \displaystyle  x_1\in K(x_0,R),</math> więc z definicji kuli mamy, że
 
<math> \displaystyle  d(x_0,x_1)<R,</math> a zatem
 
<math> \displaystyle  d(x_0,x_1)<R,</math> a zatem
Linia 511: Linia 505:
  
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
<div class="thumb tright"><div style="width:375px;">
+
[[File:Am2.M01.C.R03.svg|375x375px|thumb|right|Odległości punkrów i odległość punktu od zbioru dla metryki rzeki]]
<flash>file=Am2.M01.C.R03.swf|width=375|height=375</flash>
+
[[File:Am2.M01.C.R04.svg|375x375px|thumb|right|Odległości punkrów i odległość punktu od zbioru dla metryki kolejowej]]    
<div.thumbcaption>Odległości punkrów i odległość punktu od zbioru dla metryki rzeki</div>
 
</div></div>
 
<div class="thumb tright"><div style="width:375px;">
 
<flash>file=Am2.M01.C.R04.swf|width=375|height=375</flash>
 
<div.thumbcaption>Odległości punkrów i odległość punktu od zbioru dla metryki kolejowej</div>
 
</div></div>    
 
 
'''(1)''' Dla metryki dyskretnej mamy:<br>
 
'''(1)''' Dla metryki dyskretnej mamy:<br>
 
'''(a)'''
 
'''(a)'''

Aktualna wersja na dzień 11:09, 3 paź 2021

Przestrzenie metryczne

Ćwiczenie 1.1.

Niech będzie dowolną liczbą naturalną oraz niech oznacza zbiór wszystkich słów długości (to znaczy ciągów liter długości ). W teorii kodowania rozważa się funkcję definiowaną przez:

ilość pozycji, na których w słowach i występują różne litery

(a) Udowodnić, że jest metryką w (jest to tak zwana metryka Hamminga).
(b) Czy nadal będzie metryką, gdy w powyższej definicji słowo "różne" zastąpimy przez "takie same"?

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.2.

Niech będzie dowolnym zbiorem niepustym oraz niech będzie dowolną iniekcją. Udowodnić, że odwzorowanie dane wzorem

jest metryką w

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.3.

Sprawdzić, czy funkcja dana wzorem

jest metryką w Jeśli tak, to jak wyglądają kule oraz w tej metryce.

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.4.

Niech będzie przestrzenią metryczną. Udowodnić, że dla dowolnych zbiorów zachodzi implikacja

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.5.

Niech będzie przestrzenią metryczną. Udowodnić, że dla dowolnego oraz zachodzi Czy nierówność "" można zastąpić równością?

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.6.

Niech będzie przestrzenią metryczną. Udowodnić, że jeśli oraz to oraz

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.7.

Udowodnić, że kule w są zbiorami otwartymi.

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.8.

Dany jest zbiór oraz dwa punkty oraz Wyznaczyć
(a) odległość punktów i ,
(b) ,
(c)
kolejno w metrykach: dyskretnej ; metryce rzece gdy "rzeką" jest prosta o równaniu ; metryce kolejowej gdy "węzłem" kolejowym jest punkt

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 1.9.

Niech będzie przestrzenią metryczną. Udowodnić, że
(a) suma dowolnej rodziny zbiorów otwartych jest zbiorem otwartym,
(b) przecięcie (część wspólna) skończonej rodziny zbiorów otwartych jest zbiorem otwartym.

Wskazówka
Rozwiązanie