Analiza matematyczna 2/Ćwiczenia 14: Przegląd metod całkowania równań różniczkowych zwyczajnych

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przegląd metod całkowania równań różniczkowych zwyczajnych

Ćwiczenie 14.1.

Rozwiązać problem Cauchy'ego:

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 14.2.

Rozwiązać problem Cauchy'ego:

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 14.3

Znaleźć krzywe, dla których odcinek stycznej zawarty między osiami współrzędnych jest podzielony na połowy w punkcie styczności.

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 14.4.

Rozwiązać problem Cauchy'ego:

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle {\begin{align} t\dot{x}-x=(t+x)\ln \frac{t+x}{t},\\ x(1)=1. \end{align} }
Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 14.5.

Rozwiązać równanie:

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 14.6.

Znaleźć rozwiązanie ogólne równania:

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 14.7.

Znaleźć rozwiązanie ogólne równania:

Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 14.8.

Znaleźć rozwiązanie równania:

które przechodzi przez punkt i którego pochodna także

przechodzi przez punkt
Wskazówka
Rozwiązanie

Ćwiczenie 14.9.

Znaleźć rozwiązanie równania:

Wskazówka
Rozwiązanie