Analiza matematyczna 1/Test 15: Krzywe i bryły obrotowe

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Długość krzywej dla wynosi:


Jeśli krzywa jest prostowalna, to:

długość każdej łamanej wpisanej jest skończona

wszystkie łamane wpisane mają równą długość

wszystkie łamane mają długości ograniczone przez pewną liczbę dodatnią


Krzywa dla ma długość:


Pole pod wykresem paraboli dla :


Objętość bryły powstałej z obrotu obszaru pod wykresem krzywej dla dookoła osi wynosi:


Krzywa dana we współrzędnych biegunowych przez dla to:

odcinek

kawałek elipsy

wykres funkcji