Algorytmy i struktury danych/Selekcja: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
m
 
Linia 9: Linia 9:
 
Dla niektórych wartości <math>k</math> (np. 1 lub n) problem jest bardzo prosty i wymaga
 
Dla niektórych wartości <math>k</math> (np. 1 lub n) problem jest bardzo prosty i wymaga
 
jedynie wyznaczenia minimalnej lub maksymalnej wartości w ''A'', co możemy zrobić w czasie <math>O(n)</math>.
 
jedynie wyznaczenia minimalnej lub maksymalnej wartości w ''A'', co możemy zrobić w czasie <math>O(n)</math>.
Znacznie ciekawszym problemem jest np. znajdowanie mediany czyli  
+
Znacznie ciekawszym problemem jest np. znajdowanie mediany, czyli  
 
<math>\lfloor \frac{n}{2} \rfloor</math>-tego co do wielkości elementu.
 
<math>\lfloor \frac{n}{2} \rfloor</math>-tego co do wielkości elementu.
 
Tu niestety problem jest bardziej skomplikowany.
 
Tu niestety problem jest bardziej skomplikowany.
Linia 42: Linia 42:
 
Ponieważ naszym zadaniem jest jedynie wyznaczenie ''k''-tego co do
 
Ponieważ naszym zadaniem jest jedynie wyznaczenie ''k''-tego co do
 
wielkości elementu tablicy, możemy zamiast 2 wywołań rekurencyjnych
 
wielkości elementu tablicy, możemy zamiast 2 wywołań rekurencyjnych
(jak to było w przypadku algorytmu QuickSort), wykonać tylko  
+
(jak to było w przypadku algorytmu QuickSort) wykonać tylko  
 
jedno wywołanie rekurencyjne.
 
jedno wywołanie rekurencyjne.
  
Linia 74: Linia 74:
 
Niestety, w pesymistycznym przypadku ten algorytm może zachowywać się
 
Niestety, w pesymistycznym przypadku ten algorytm może zachowywać się
 
bardzo źle.
 
bardzo źle.
Dla uporządkowanego ciągu i ''k''=''n'', czas działania algorytmu wynosi <math>O(n^2)</math>.
+
Dla uporządkowanego ciągu i ''k''=''n'' czas działania algorytmu wynosi <math>O(n^2)</math>.
 
Jednak tak jak w przypadku algorytmu QuickSort, w średni koszt działania algorytmu
 
Jednak tak jak w przypadku algorytmu QuickSort, w średni koszt działania algorytmu
 
jest znacznie lepszy i wynosi ''O(n)''.
 
jest znacznie lepszy i wynosi ''O(n)''.
Linia 118: Linia 118:
 
   '''else''' '''begin'''
 
   '''else''' '''begin'''
 
       podziel elementy z tablicy ''A'' na podciągi 5-elementowe: <math>P_1,\ldots,P_{n/5}</math>
 
       podziel elementy z tablicy ''A'' na podciągi 5-elementowe: <math>P_1,\ldots,P_{n/5}</math>
       (jeśli n nie jest wielokrotnością 5, to uzupełnij ostatni podciąg wartościami <math>+\infty</math>)
+
       (jeśli n nie jest wielokrotnością 5, uzupełnij ostatni podciąg wartościami <math>+\infty</math>)
 
       Niech <math>M=\{ P_i [3] : 1 \le i \le n/5 \}</math> (zbiór median ciągów <math>P_i</math>);
 
       Niech <math>M=\{ P_i [3] : 1 \le i \le n/5 \}</math> (zbiór median ciągów <math>P_i</math>);
 
       m:=AlgorytmMagicznychPiatek(M, <math>\lceil |M|/2 \rceil</math>);
 
       m:=AlgorytmMagicznychPiatek(M, <math>\lceil |M|/2 \rceil</math>);

Aktualna wersja na dzień 22:19, 3 gru 2006

Selekcja

Rozważmy następujący problem:

Dany jest zbiór składający się z liczb oraz liczba . Należy wyznaczyć -ty co do wielkości element zbioru tzn. takie , że .

Dla niektórych wartości (np. 1 lub n) problem jest bardzo prosty i wymaga jedynie wyznaczenia minimalnej lub maksymalnej wartości w A, co możemy zrobić w czasie . Znacznie ciekawszym problemem jest np. znajdowanie mediany, czyli -tego co do wielkości elementu. Tu niestety problem jest bardziej skomplikowany.

Możemy zauważyć, że szybkie (np. o złożoności ) znajdowanie mediany pozwoliłoby tak poprawić algorytm sortowania QuickSort, żeby nawet w pesymistycznym przypadku działał w czasie .

Najprostszym rozwiązaniem naszego problemu może być uporządkowanie zbioru, np. algorytmem MergeSort, i wskazanie k-tego elementu. Takie postępowanie wymaga czasu .

Jednak można łatwo zauważyć, że nasz problem jest znacznie prostszy od problemu sortowania. Czy można rozwiązać go szybciej? Okazuje się, że jest to możliwe. W następnej części wykładu przedstawimy dwa algorytmy, które rozwiązują nasz problem znacznie sprytniej.


Algorytm Hoare'a

Algorytm jest oparty na tym samym pomyśle, co algorytm sortowania QuickSort.

Dla danej tablicy A[1..n] oraz liczby k, algorytm wybiera element dzielący m (np. pierwszy element z tablicy), a następnie używa go do podzielenia tablicy na dwie części. Do pierwszej części tablicy - A[1..r] - zostają przeniesione elementy o wartościach mniejszych lub równych m. Do drugiej części (A[r+1..n]) - elementy o wartościach większych lub równych m.

Ponieważ naszym zadaniem jest jedynie wyznaczenie k-tego co do wielkości elementu tablicy, możemy zamiast 2 wywołań rekurencyjnych (jak to było w przypadku algorytmu QuickSort) wykonać tylko jedno wywołanie rekurencyjne.

Jeśli , to poszukiwana wartość znajduje się w pierwszej części tablicy, wpp. możemy zawęzić poszukiwania do drugiej części tablicy, jednak zamiast wyszukiwać k-tej wartości musimy poszukiwać (k-r)-tej wartości.

Algorytm Hoare'a

1 function AlgHoara(A[1..n],k);
2 begin
3  if n=1 and k=1 then return A[1]; 
4  // Partition
5  m:=A[1]; l:=1; r:=n;
6  while(l<r) do begin
7   while (A[l]<m) do l++;
8   while (m<A[r]) do r--;
9   if (l<=r) then begin
10   tmp:=A[l]; A[l]:=A[r]; A[r]:=tmp;
11   l++; r--;
12  end;
13 end;
14 if (k<=r) then 
15  return AlgHoara(A[1..r],k)
16 else
17  return AlgHoara(A[r+1..n],k-r)
18 end;

Analiza algorytmu

Niestety, w pesymistycznym przypadku ten algorytm może zachowywać się bardzo źle. Dla uporządkowanego ciągu i k=n czas działania algorytmu wynosi . Jednak tak jak w przypadku algorytmu QuickSort, w średni koszt działania algorytmu jest znacznie lepszy i wynosi O(n).

Algorytm magicznych piątek

Algorytm Hoare'a w pesymistycznym przypadku może wymagać bardzo długiego czasu działania. Możemy tak zmodyfikować poprzedni algorytm, aby zapewnić liniowy czas działania nawet w najgorszym przypadku.

Kluczem do nowego algorytmu jest lepszy wybór elementu dzielącego (zmienna m z 5-linii algorytmu Hoare'a). Element ten jest obliczany w następujący sposób:

 • dzielimy ciąg na podciągi 5-elementowe ,


Selekcja.1.png

 • każdy z podciągów sortujemy, otrzymując ,,
 • wybieramy z każdego podciągu 3-ci co do wielkości element otrzymując krótszy ciąg ,


Selekcja.2.png

 • jako m wybieramy medianę ciągu (którą to obliczamy rekrurencyjnie).

Dzięki takiemu znacznie bardziej skomplikowanemu wyborowi możemy zagwarantować bardziej równomierny podział ciągu na podciągi elementów mniejszych (), oraz większych () od m.

Algorytm

function AlgorytmMagicznychPiatek(A[1..n], k);
begin
 if n<=10 then
   posortuj tablicę A
   return A[k]
 else begin
   podziel elementy z tablicy A na podciągi 5-elementowe: 
   (jeśli n nie jest wielokrotnością 5, uzupełnij ostatni podciąg wartościami )
   Niech (zbiór median ciągów );
   m:=AlgorytmMagicznychPiatek(M, );
   ;
   ;
   ;
   if then
    return AlgorytmMagicznychPiatek(, k)
   else if 
    return m
   else
    return AlgorytmMagicznychPiatek(, );
 end
end

Analiza złożoności czasowej

Na pierwszy rzut oka algorytm wygląda bardzo podobnie do algorytmu Hoare'a. Nowy algorytm jest jednak znacznie bardziej efektywny: nawet w pesymistycznym przypadku algorytm kończy działanie po krokach.

Złożoność algorytmu możemy opisać następującym równaniem rekurencyjnym.

 • rozmiar zbioru |M| możemy ograniczyć przez
 • ze względu na dodatkowy czas poświęcony na obliczanie mediany m, możemy podać lepsze ograniczenia na rozmiary zbiorów :


Selekcja.3.png


powrót do strony przedmiotu