Algorytmy i struktury danych: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
 
Linia 65: Linia 65:
  
 
* [[Algorytmy i struktury danych/Wstęp: poprawność i złożoność algorytmu|Wstęp: poprawność i złożoność algorytmu]] ([[ASD Ćwiczenia 1|Ćwiczenia]])
 
* [[Algorytmy i struktury danych/Wstęp: poprawność i złożoność algorytmu|Wstęp: poprawność i złożoność algorytmu]] ([[ASD Ćwiczenia 1|Ćwiczenia]])
* [[Algorytmy i struktury danych/Wstęp: elementarne techniki algorytmiczne i struktury danych|Wstęp: podstawowe techniki algorytmiczne i struktury danych]] ([[ASD Ćwiczenia 2|Ćwiczenia]])
+
* [[Algorytmy i struktury danych/Wstęp: elementarne techniki algorytmiczne i struktury danych|Wstęp: elementarne techniki algorytmiczne i struktury danych]] ([[ASD Ćwiczenia 2|Ćwiczenia]])
 
* [[Algorytmy i struktury danych/Sortowanie - BubbleSort, SelectionSort, InsertionSort| Sortowanie przez porównania: BubleSort, SelectionSort i InsertionSort]] ([[ASD Ćwiczenia 3|Ćwiczenia]])
 
* [[Algorytmy i struktury danych/Sortowanie - BubbleSort, SelectionSort, InsertionSort| Sortowanie przez porównania: BubleSort, SelectionSort i InsertionSort]] ([[ASD Ćwiczenia 3|Ćwiczenia]])
 
* [[Algorytmy i struktury danych/Sortowanie: MergeSort, HeapSort i QuickSort| Sortowanie przez porównania: MergeSort, HeapSort i QuickSort ]] ([[ASD Ćwiczenia 4|Ćwiczenia]])
 
* [[Algorytmy i struktury danych/Sortowanie: MergeSort, HeapSort i QuickSort| Sortowanie przez porównania: MergeSort, HeapSort i QuickSort ]] ([[ASD Ćwiczenia 4|Ćwiczenia]])

Aktualna wersja na dzień 09:29, 2 sty 2007

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis

Projektowanie i analiza algorytmów. Przegląd podstawowych algorytmów i struktur danych.

Sylabus

Autorzy

 • Krzysztof Diks — Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Adam Malinowski — Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Wojciech Rytter — Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Tomasz Waleń — Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wymagania wstępne

 • Wstęp do programowania
 • Metody programowania
 • Matematyka dyskretna
 • Logika i teoria mnogości

Zawartość

 • Podstawowe zasady analizy algorytmów:
  • poprawność
  • złożoność obliczeniowa algorytmu (pesymistyczna, oczekiwana)
  • koszt zamortyzowany: metoda potencjału
 • Podstawowe techniki i struktury:
  • metoda dziel i zwyciężaj
  • metoda zachłanna
  • pogramowanie dynamiczne
  • transformacyjna konstrukcja algorytmu
  • elementarne struktury danych: stosy, kolejki, listy
 • Sortowanie:
  • sortowanie przez porównania (InsertionSort, QuickSort, MergeSort)
  • proste kolejki priorytetowe: kopce binarne
  • HeapSort
  • sortowanie pozycyjne
  • złożoność problemu sortowania
 • Selekcja:
  • algorytm Hoare'a
  • algorytm magicznych piątek
 • Wyszukiwanie i proste słowniki:
  • wyszukiwanie liniowe i binarne
  • prosty słownik: drzewa poszukiwań binarnych
  • haszowanie
 • Efektywne implementacje słownika:
  • drzewa AVL
  • drzewa typu splay
  • B-drzewa
 • Złożone struktury danych:
  • wzmocnione kolejki priorytetowe: kolejki dwumianowe, kopce Fibonacciego
  • efektywne sumowanie zbiorów rozłącznych
 • Algorytmy grafowe:
  • DFS i jego zastosowania
  • problemy ścieżkowe -- Algorytm Dijkstry
  • minimalne drzewo rozpinające
 • Wyszukiwanie wzorca w tekstach:
  • prefikso-sufiksy
  • algorytm Knutha-Morisa-Pratta
 • Tekstowe struktury danych:
  • tablice sufiksowe
  • drzewa sufiksowe
 • NP-zupełność:
  • klasa NP
  • problemy NP-trudne i NP-zupełne

Moduły

Literatura

 1. Algorytmy i struktury danych, L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2006.
 2. Wprowadzenie do algorytmów, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2004.