Algebra liniowa z geometrią analityczną/Ćwiczenia 6: Macierze a odwzorowania liniowe

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie 6.1

Znaleźć macierz odwzorowania , danego wzoremw bazach oraz , gdyWskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 6.2

Niech oznacza dowolne ciało, niech i niech . Znaleźć macierz odwzorowaniadanego wzoremw bazach kanonicznych przestrzeni  i odpowiednio .

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 6.3

Dana jest macierzendomorfizmu w bazie , i . Znaleźć macierz  w bazie kanonicznej przestrzeni .

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 6.4

NiechWykazać, że jest odwzorowaniem liniowym i znaleźć jego macierz w bazieuporządkowanej leksykograficznie. Jaki jest rząd tego odwzorowania?

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 6.5

Dane jest odwzorowanieWykazać, że  jest liniowe i znaleźć jego wartość na wektorze .

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 6.6

Wiedząc, żejest macierzą odwzorowania liniowego w bazach kanonicznych, wyznaczyć odwzorowanie dualne  oraz jego macierz w bazach dualnych do kanonicznych.

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 6.7

Niech . Wyznaczyć macierz endomorfizmu w bazie złożonej z formZnaleźć taką bazę przestrzeni , żeby baza złożona z form , była do niej dualna.

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 6.8

Niech  będzie ustaloną rzeczywistą macierzą kwadratową wymiaru . Definiujemy odwzorowaniekładąc dla macierzyUdowodnić, że jest odwzorowaniem liniowym. Czy istnieje taka macierz , aby zdefiniowane przy jej pomocy odwzorowanie  było epimorfizmem?

Wskazówka
Rozwiązanie