Algebra liniowa z geometrią analityczną/Ćwiczenia 6: Macierze a odwzorowania liniowe

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie 6.1

Znaleźć macierz odwzorowania , danego wzoremw bazach oraz , gdyWskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 6.2

Niech Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \displaystyle \mathbb{K}} oznacza dowolne ciało, niech Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \displaystyle n,m \in \mathbb{N}_1} i niech Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \displaystyle a_{11},\ldots,a_{1n},\ldots,a_{m1},\ldots,a_{mn} \in \mathbb{K}} . Znaleźć macierz odwzorowania


Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \displaystyle f\colon \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m, }


danego wzorem


Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \displaystyle f(x_1, \ldots , x_n) = (a_{11}x_1 +\ldots+a_{1n}x_n, \ldots, a_{m1}x_1 +\ldots+a_{mn}x_n). }


w bazach kanonicznych przestrzeni Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \displaystyle \mathbb{K}^n}  i odpowiednio Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \displaystyle \mathbb{K}^m} .

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 6.3

Dana jest macierzendomorfizmu w bazie , i . Znaleźć macierz  w bazie kanonicznej przestrzeni .

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 6.4

NiechWykazać, że jest odwzorowaniem liniowym i znaleźć jego macierz w bazieuporządkowanej leksykograficznie. Jaki jest rząd tego odwzorowania?

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 6.5

Dane jest odwzorowanieWykazać, że  jest liniowe i znaleźć jego wartość na wektorze .

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 6.6

Wiedząc, żejest macierzą odwzorowania liniowego w bazach kanonicznych, wyznaczyć odwzorowanie dualne  oraz jego macierz w bazach dualnych do kanonicznych.

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 6.7

Niech . Wyznaczyć macierz endomorfizmu w bazie złożonej z formZnaleźć taką bazę przestrzeni , żeby baza złożona z form , była do niej dualna.

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 6.8

Niech  będzie ustaloną rzeczywistą macierzą kwadratową wymiaru . Definiujemy odwzorowaniekładąc dla macierzyUdowodnić, że jest odwzorowaniem liniowym. Czy istnieje taka macierz , aby zdefiniowane przy jej pomocy odwzorowanie  było epimorfizmem?

Wskazówka
Rozwiązanie