Algebra liniowa z geometrią analityczną/Ćwiczenia 4: Odwzorowania liniowe

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie 4.1

Dane jest odwzorowanie . Wykazać, że  jest odwzorowaniem liniowym wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją takie liczby rzeczywiste , że dla dowolnego wektora zachodzi równość


     (4.1)


Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 4.2

Niech oraz będą przestrzeniami wektorowymi nad ciałem . Wykazać, że odwzorowaniasą liniowe.

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 4.3

Niech , oraz będą przestrzeniami wektorowymi nad ciałem i niech dane bedą odwzorowaniaDefiniujemy odwzorowanieWykazać, że jest odwzorowaniem liniowym wtedy i tylko wtedy, gdy  i  są odwzorowaniami liniowymi.

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 4.4

NiechWykazać, że odwzorowanie  jest liniowe. Znaleźć dowolną bazę podprzestrzeni . Wyznaczyć oraz .

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 4.5

Wyznaczyć odwzorowanie liniowe takie, żebyWskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 4.6

Sprawdzić, czy istnieje odwzorowanie liniowe

a) takie, że
b) takie, że
c) takie, że


Odpowiedź uzasadnić. W przypadku odpowiedzi pozytywnej wyznaczyć chociaż jedno takie odwzorowanie.

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 4.7

Znaleźć endomorfizm taki, żebyWskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 4.8

Znaleźć odwzorowanie liniowe takie, żebyorazWskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 4.9

Niechbędą dwoma wektorami przestrzeni i niech  oznacza podprzestrzeń generowaną przez wektory  oraz . Niech ponadto . Znaleźć odwzorowanie liniowe takie, żeby oraz .

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 4.10

Niech  i  będą przestrzeniami wektorowymi nad ciałem  i niech będzie odwzorowaniem liniowym. Wykazać, żejest podprzestrzenią wektorową przestrzeni .

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 4.11

Niech oraz będą skończenie wymiarowymi przestrzeniami wektorowymi nad ciałem . Niech będzie monomorfizmem. Wykazać, że istnieje takie odwzorowanie liniowe , że .

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 4.12

Niech oraz będą skończenie wymiarowymi przestrzeniami wektorowymi nad ciałem . Niech będzie epimorfizmem. Wykazać, że istnieje takie odwzorowanie liniowe , że .

Wskazówka
Rozwiązanie