Algebra liniowa z geometrią analityczną/Ćwiczenia 10: Euklidesowe przestrzenie wektorowe

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zadanie 10.1

Niech będzie dane wzoremZbadać, czy jest iloczynem skalarnym.

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 10.2

NiechZbadać, czy jest iloczynem skalarnym.

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 10.3

Niech będzie przestrzenią liniową euklidesową. Wykazać, że wtedy i tylko wtedy, gdy . Zilustrować geometrycznie tę równoważność.

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 10.4

Niech będzie przestrzenią liniową euklidesową. Wykazać, że wtedy i tylko wtedy, gdyZilustrować geometrycznie tę równoważność.

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 10.5

Niech będzie przestrzenią liniową euklidesową. Wykazać, że dla dowolnych wektorów zachodzi równośćZilustrować geometrycznie powyższą równość.

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 10.6

W przestrzeni , ze standardowym iloczynem skalarnym, dane są wektoryWykazać, że wektory i są ortonormalne. NiechZnaleźć dopełnienie prostopadłe podprzestrzeni  w .

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 10.7

Niech . Rozważmy odwzorowanieSprawdzić, czy jest izometrią, gdy w  mamy standardowy iloczyn skalarny.

Wskazówka
Rozwiązanie

Zadanie 10.8

W ze standardowym iloczynem skalarnym zortonomalizować metodą Grama - Schmidta bazę złożoną z wektorów , , .

Wskazówka
Rozwiązanie