AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd35

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 18:34, 28 sie 2006 autorstwa Juliusz Jezierski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Struts: przykład aplikacji (4/6)

Struts: przykład aplikacji (4/6)


Slajd pokazuje kod klasy akcji (pominięte zostały dyrektywy import). Znaczenie wyróżnionych fragmentów kodu jest następujące:

1. Klasa akcji dziedziczy z Action.

2. Logika akcji jest zawarta w metodzie execute(). Metodzie tej przekazane są następujące parametry: mapping – obiekt reprezentujący dostępne etykiety wynikowe, form – komponent Form Bean oraz udostępniane serwletom i JSP obiekty request i response reprezentujące żądanie i odpowiedź HTTP.

3. Działanie akcji rozpoczyna się od pobrania z komponentu Form Bean parametrów wywołania, czyli w naszym przypadku nazwy użytkownika i hasła.

4. W naszym przykładzie logowania akceptowany jest tylko użytkownik „scott” z hasłem „tiger”.

5. Jeśli dane użytkownika są poprawne, akcja rejestruje w zasięgu żądania nazwę użytkownika pod kluczem „User”, tak by była dostępna na stronie JSP, do której nastąpi przekierowanie. Następnie działanie metody akcji kończy się zwróceniem etykiety „success”.

6. W przypadku niepowodzenia logowania działanie metody akcji kończy się zwróceniem etykiety „failure”.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>