AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd31

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 18:34, 28 sie 2006 autorstwa Juliusz Jezierski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Plik konfiguracyjny struts-config.xml

Plik konfiguracyjny struts-config.xml


Plik konfiguracyjny aplikacji Struts, zawierający konfigurację kontrolera zwyczajowo nazywa się struts-config.xml i znajduje się w katalogu WEB-INF aplikacji (nazwę i lokalizację wskazuje parametr inicjalizacyjny serwletu ActionServlet w pliku web.xml). Główne sekcje pliku struts-config.xml (w formie elementów XML) to:

<form-beans> - opisy wykorzystywanych komponentów Form Bean, dla każdego komponentu: name - nazwa komponentu, type - nazwa klasy;

<action-mappings> - definicje akcji wywoływanych przez ActionServlet, dla każdej akcji: path – ścieżka URL reprezentująca żądanie wykonania akcji (bez ".do"), type – nazwa klasy Action, name – nazwa komponentu Form Bean skojarzonego z tą akcją, validate – czy w obiekcie Form Bean wywołać metodę validate()?, input – ścieżka URL, do której nastąpi przekierowanie gdy walidacja się nie powiedzie;

<forward> - definicje etykiet dla adresów URL; etykiety te są wykorzystywane podczas przekazywania żądań w ramach nawigacji obsługiwanej przez kontroler; dla każdej etykiety: name – nazwa etykiety, path – reprezentowana ścieżka URL, redirect – przekazać sterowanie (forward) czy przekierować przeglądarkę (redirect)?


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>